Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne"

Transkript

1 Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

2 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse: Hvis det er livstruende: Når ambulancen er kørt: Kontakt: Stands ulykken og påbegynd førstehjælp. Orienter forældre/pårørende. Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen. Oplys de pårørende om, at I har en beredskabsplan, som I følger, og at I vil følge op på hændelsen. Saml holdet og berolig svømmerne. Stands ulykken og påbegynd livreddende førstehjælp. Undersøg, at der ikke er flere forulykkede. Tilkald livredderne og alarmer Assister eventuelt livredderne ved hjerte-lunge-redning. Fortsæt hjerte-lunge-redning indtil ambulancen ankommer. Hjælp ambulancepersonalet fra indgangen og hen til den forulykkede. Orienter forældre/pårørende. Oplys de pårørende om, at I har en beredskabsplan, som I følger, og at I vil følge op på hændelsen. Saml holdet og berolig svømmerne. Orienter altid formanden, hvis der er sket en livstruende hændelse. Formanden beslutter, om beredskabsplanen skal iværksættes. Forebyggelse I kan selv gøre meget for at forebygge kritiske hændelser. Det er blandt andet vigtigt at kontrollere minimum én gang årligt, at I har det rette sikkerhedsudstyr fx hjertestarter, at det har en hensigtsmæssig placering fx er tilgængeligt hele døgnet, og at de rette nøglepersoner er uddannet i brug af udstyret. I skal også kontrollere, at træningsudstyr er korrekt monteret og fastspændt. Derudover bør I sørge for, at nøglepersoner uddannes i fx førstehjælp og livredning.

3 Drukneulykke Hvis der sker en drukneulykke, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle: Når ulykken indtræffer: Når ambulancen er kørt: Kontakt: Få den druknede op af vandet og påbegynd livreddende førstehjælp. Undersøg, at der ikke er flere forulykkede. Tilkald livredderne og alarmer Assister eventuelt livredderne ved hjerte-lunge-redning. Fortsæt hjerte-lunge-redning indtil ambulancen ankommer. Hjælp ambulancepersonalet fra indgangen og hen til den forulykkede. Orienter forældre/pårørende. Hvis det er meget alvorligt, bør formanden orientere de pårørende. Oplys de pårørende om, at I har en beredskabsplan, som I følger, og at I vil følge op på hændelsen. Saml holdet og berolig svømmerne. Orienter altid formanden ved drukneulykker. Beredskabsplanen bør som udgangspunkt altid iværksættes ved en drukne- eller nær-drukneulykke. Definition på en hændelse En hændelse er, når der sker en ulykke enten fysisk eller psykisk med vores medlemmer, medarbejdere eller frivillige i foreningen. Eksempler på hændelser kan være fald-, kørsels-, drukneulykker eller madforgiftning i klubregi. Pædofili er også en hændelse. Det er i sådanne situationer, at beredskabsplanen træder i kraft. En hændelse kan variere fra ikke-kritisk til meget kritisk. En kritisk hændelse er alvorlige ulykker eller voldsomme begivenheder. Hændelsen kan udvikle sig til en krise, hvis der ikke tages hånd om situationen, eller hvis hændelsen er meget alvorlig. Kontakt gerne Dansk Svømmeunions konsulenter og få rådgivning i den specifikke situation.

4 En beredskabsplan kan redde liv Vi har udarbejdet denne folder til Dansk Svømmeunions medlemsklubber som en inspiration til at udarbejde en beredskabsplan. Vi har beskrevet nogle cases i folderen, som I kan bruge i klubbens arbejde med emnet. Folderen er baseret på en mere udførlig vejledning, som kan bruges i arbejdet med beredskabsplanen. Denne kan downloades på svoem.org. Formålet med beredskabsplanen En beredskabsplan udarbejdes for at forebygge, at frivillige og ansatte skal stå med uoverskuelige opgaver, hvis der sker en kritisk hændelse. En beredskabsplan er med til at sikre, at hændelsens omfang begrænses, og at der ydes hjælp hurtigst muligt. Planen foreskriver rolle- samt ansvarsfordeling, og samtidig sikres det, at relevante interessenter informeres rettidigt. Årlig gennemgang af planen Beredskabsplanen bør gennemgås og ajourføres årligt fx ved sæsonstart. Bestyrelsen er ansvarlig for dette. Alle bør kende deres rolle, så der kan handles hurtigt. Tag jeres læring til efterretning og brug tid på at evaluere, hvis beredskabsplanen har været i anvendelse. Vi anbefaler, at planen hænges op i hallen/klublokalet samt inkluderes i personalemapper. Planen bør udleveres til alle medarbejdere og frivillige og evt. konkurrencesvømmere på mail eller i papirform.

5 Krisestab Der bør på forhånd udpeges en mulig krisestab samt udarbejdes en manual for krisestabens arbejde. Det er vigtigt, at manualen indeholder en klar ansvars- samt opgavefordeling. De primære roller er en ansvarlig leder, evt. formanden, derudover lederen samt holdlederen af den berørte afdeling/hold og en kommunikationsansvarlig. Der må ikke være tvivl om, hvem der skal kontaktes, hvis beredskabsplanen skal iværksættes. Case: Du er formand for svømmeklubben. Under en lektion i svømmeskolen er et barn på otte år næsten druknet, men er blevet genoplivet af holdets instruktør, der handlede hurtigt. Forældrene er dog oprevne og kræver klubbens sikkerhed skærpet, og pressen er også klar over hændelsen. Hvad gør du? Krisestabens opgaver Skab klarhed over, hvad der er sket. Beskyt den/de tilskadekomne, og tag hånd om andre, der har været direkte involveret i hændelsen. Vurder omfanget af hændelsen. Lav en prioriteret liste over, hvem hændelsen berører, og hvordan personerne forventes at reagere. Beslut hvilke handlinger, der skal udføres her og nu, og om der fx skal indkaldes til fællesmøder med forældre og svømmere. Lad al kommunikation foregå gennem den kommunikationsansvarlige. Tag stilling til, hvad der skal kommunikeres videre og orienter øvrige relevante interessenter. Følg op over for personer, der har været direkte involverede i hændelsen. Det er også vigtigt at følge op over for fx resten af holdet, som også er berørt af hændelsen.

6 Når hændelsen er indtruffet Vi anbefaler: At I nedsætter en krisestab hurtigst muligt og iværksætter beredskabsplanen. At kommunikationen foregår hurtigt og objektivt til de relevante interessenter. At I får rådgivning via Dansk Svømmeunion. At I benytter psykologisk krisehjælp via jeres medlemskab i Dansk Svømmeunion, hvis I har behov for det. Evaluering af hændelsen Krisestaben bør efter at hændelsen er afsluttet foretage en evaluering af hændelsens forløb. Det er vigtigt at forholde sig til, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt. Evalueringen bør forholde sig til både interne og eksterne interessenter. Derefter bør I overveje, om I skal revidere beredskabsplanen og klubbens politikker. Case: Du er træner for klubbens masterhold, hvor svømmerne er mellem år. I er på vej til et svømmestævne i en anden by. Du kører i din private bil med tre svømmere som passagerer. Da I er på vej over et kryds, bliver bilen ramt i højre side af en anden trafikant. Du er selv ved bevidsthed, da bilen holder stille igen. Men svømmerne i bilens højre side svarer ikke, og de har sår i panden. Hvad gør du?

7 Case: Du er træner for et af klubbens teenagehold, hvor svømmerne er mellem år gamle. Én pige på holdet har sukkersyge, og du er fuldt orienteret om hendes sygdom fra forældrenes side. Men pigen er meget ihærdig, og hun kan godt glemme sin krops signaler. Under en af jeres dykkerlege har du opmærksomheden rettet mod nogle af de andre på holdet, og du opdager først for sent, at pigen ligger ubevægelig i vandet nede i den anden ende af bassinet. Hvad gør du? Kommunikation Kommunikationen til interne og eksterne interessenter skal være konsistent og interne meddelelser skal kunne tåle offentlighedens lys. Det bør diskuteres i hvilket omfang pressen og andre eksterne interessenter skal informeres om sagen. Vi anbefaler: Hav fokus på dialog, proces og empati. Tag hensyn til hændelsen og situationen, hvori krisen er opstået. Giv præcis, relevant og rettidig information til de relevante interessenter. Benyt så vidt muligt personlig kontakt undlad at sende mails til berørte personer. Lad al kommunikation foregå gennem den kommunikationsansvarlige, så I har overblik over, hvad I kommunikerer til hvem og hvornår.

8 Kontakt Dansk Svømmeunion Vi håber, at denne folder kan fungere som en introduktion til arbejdet med en beredskabsplan. På svoem.org kan I downloade en vejledning til en beredskabsplan i Word, som I kan bruge som udgangspunkt i det videre arbejde. Jeres lokale udviklingskonsulent kommer også gerne ud i jeres klub i forbindelse med en temaaften for bestyrelsen og hjælper jer i gang med at udvikle en beredskabsplan, der er tilpasset jeres klub. Hvis der akut opstår en kritisk hændelse, er vi parate til at assistere og vejlede. Samtidig kan vi via DIFs rådgivere og specialister sikre, at I får den bedst mulige hjælp. Jeres medlemskab i Dansk Svømmeunion giver desuden adgang til tilbud om psykologisk krisehjælp. Dansk Svømmeunion tilbyder også kurser i førstehjælp og livredning, som kan give jeres trænere og holdledere tryghed, hvis de en dag oplever en kritisk hændelse. I finder kontaktoplysninger på udviklingskonsulenterne via svoem.org. Folderen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund. Ryttergaardsvej sal 3520 Farum Telefon svoem.org

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere