Arv testamente begunstigelse, ja, hvordan er det nu det er!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arv testamente begunstigelse, ja, hvordan er det nu det er!"

Transkript

1 Arv testamente begunstigelse, ja, hvordan er det nu det er!

2 Hvem skal arve og hvorfor?

3 Susan Boyle, ser de også på os på samme måde!

4 Agenda, Arv og testamente Formuefællesskab Særråden og særhæften Særeje Formuetyper Oversigt Nye regler om deling af pensioner Skiftet / uskiftet bo Bodel og boslod Arveregler Testamente Afgifter Gaver Forsikringsudbetalinger og begunstigelser

5 Fællesbo / formuefællesskab Når man bliver gift, indgår alt, hvad man ejer, og alt, hvad man herefter erhverver sig, i: FÆLLESBOET

6 Fællesbo/formuefællesskab Det betyder ikke: o fælles ejendomsret til hus, bil og lign. o Automatisk fælles hæftelse for lån og anden gæld Det betyder: o at man selv råder over det, man ejer (særråden) o at man selv hæfter for egen gæld (særhæften) o at der er særlige regler for deling af formuen ved skilsmisse og død

7 Særeje-former Fuldstændigt særeje Skilsmisse-særeje Særeje ved skilsmisse Særeje ved skilsmisse Særeje ved død Fælleseje ved død Skal skiftes ved dødsfald Kan overtages som uskiftet bo

8 Formuetyper - Oversigt Formuefællesskab Skilsmisse-særeje Fuldst. særeje Under ægteskabet Særråden Særhæften Særråden Særhæften Særråden Særhæften U: Familiens bolig U: Indbo U: Utilbørlig forringelse Ved skilsmisse Ligedeling Hver ÆF afgiver ½ af bodel til anden ÆF Særejet udtages Ingen deling (Som særeje) Særejet udtages Ingen deling Ved død Ligedeling Ligedeling Særejet udtages Hver ÆF afgiver ½ af bodel til anden ÆF (Som formuefæll.) Ingen deling

9 Men hvad med pensionen, hvis I går hver til sit? Skilsmisse kan også økonomisk være en alvorlig sag. Vidste du, at reglerne for deling af pensionsopsparing siden 2007 har været anderledes end reglerne for deling af den øvrige formue? Som udgangspunkt følger pensionen nu sin ejer ud af forholdet så længe opsparingen er rimelig. 43 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Derfor er der grund til i tide at sætte sig ind i, hvad der sker med privatøkonomien, hvis ægteskabet forliser. Og pensionen udgør ofte en væsentlig del af privatøkonomien.

10 Deling af pensioner Nye regler fra 1. januar ved skilsmisse og separation Hver part udtager egne rimelige pensioner. - indgår ikke længere i bodelingen. Andet kan aftales ved ægtepagt Rimelig Arbejdsmarkedspension Vurderes i forhold til uddannelse og job

11 Deling af pensioner Urimelig ÆF har mindre opsparing pga. orlov, nedsat tid o. lign. - Der kan ydes fællesskabskompensation ÆF stilles urimeligt ringe - Længerevarende ægteskaber - Store forskelle i pensionsformuer - Der kan ydes rimelighedskompensation

12 Deling af pensioner Fællesskabskompensation - beløbet ÆF skal stilles, som han/hun havde haft en sædvanlig pensionsordning, dvs ikke havde været på nedsat tid/orlov etc. Vurderet ud fra uddannelse, job, sædvanlig pensionsbidrag på området etc. Max. 50 % af forskelsværdien mellem ÆF s ordninger Rimelighedskompensation - beløbet ÆF skal have et beløb, der modsvarer en rimelig pensionsordning. Rimelig pensionsordning svarer til pension som faglært tjenestemand pt. max kr. pr. år. Max. 25 % af forskelsværdien mellem ÆF s ordninger

13 Deling af pensioner Varighed Hver ÆF udtager som hovedregel Under 5 år Alle sine pensioner uanset rimelighed 5-15 år Alle sine rimelige pensioner. Der kan ydes fællesskabskompensation, max 50 % af forskelsværdien. I særlige tilfælde kan der ydes rimelighedskompensation max 25% af forskelsværdien. Over 15 år Alle sine rimelige pensioner. Der kan ydes fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation.

14 Før og efter Eksempler på deling af pensioner: Nye regler Gift i 25 år. Ægtefælle 1, Direktør og med rimelig pension, opsparet kr Ægtefælle 2, Uddannet som Børnehavepædagog og gået hjemme grundet ægtefælles job (fællesskabet). Hvis ægtefælle 2, havde brugt sin uddannelse ville der være opsparet ca. kr Ægtefælle 2, må siges at være dårligere stillet pensionsmæssigt og har ret til kompensation efter de nye skilsmisseregler fællesskabskompensation. Som udgangspunkt skal ægtefælle 2 have kr i kompensation. Ægtefælle 2 kan max få 50 % af forskellen på depoterne altså kr Men fordi ægtefælle 2, blot kunne have sparet kr op i sædvanligt job kan kompensationen højst blive kr Gamle regler Efter de gamle regler skulle ægtefælle 1, have afleveret halvdelen af sin kapital eller ratepension det vil sige kr til ægtefælle 2, (efter de nye regler får ægtefælle 2, kun kr ). JP Hvis ægtefælle 1, havde haft en løbende pension, ville ægtefælle 2, efter gamle regler ikke få andel i ægtefælle1,s pension; men efter de nye regler får ægtefælle 2, kompensation. Hvordan gives kompensation? Lav ægtepagt.

15

16 Hvad sker der, når den første ægtefælle dør? Der skal tages stilling til, om boet skal skiftes o betingelser for at sidde i uskiftet bo: Fælles børn Fælles formue Solvent Myndig Hvis betingelserne er opfyldt, er det den længst levende, der træffer afgørelsen - med mindre andet fremgår af evt. testamente. En evt. forsikringsudbetaling udbetales i reglen uden om boet direkte til den begunstigede.

17 Skiftet & uskiftet bo Betingelserne for uskiftet bo betyder omvendt; o At der skal skiftes med afdødes særbørn o At særeje skal skiftes Myndige særbørn kan give tilladelse til uskiftet bo Værge kan underskrive for umyndige børn

18 Skiftet & uskiftet bo Uskiftet bo o o Efterlevende ÆF overtager afdødes bodel uden arvefald Ca. 22 % af alle dødsboer udleveres til uskiftet bo Fordele o Skal ikke udrede arv til livsarvinger o Begrænsede omkostninger i retsafgift ved privat skifte se næste side

19 Afgift dødsbobehandling Dødsboer, der udleveres til privat skifte efter de almindelige regler, har en afgift på kr ,00. Hvis arvebeholdningen overstiger kr. 1 million, betales en yderligere afgift på kr ,00, når boopgørelsen er endelig. Dødsboer, der behandles af en bobestyrer, har en afgift på kr ,00 Hvis arvebeholdningen overstiger kr. 1 million, betales en yderligere afgift på kr ,00, når boopgørelsen er endelig. Dødsboer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, har en afgift på kr. 500,00. Hvis afdød var under 18 år, betales der ikke afgift. Dødsboer, der udleveres til udlæg til den efterlevende ægtefælle eller til uskiftet bo, har en afgift på kr. 500,00. Indgivelse af begæring til retten om at en ægtefælle der sidder uskifte bo skal skifte, har også en afgift på kr. 500,00. Dødsboer, der udleveres til forenklet privat skifte, har en afgift på kr ,00. Dødsboer, der ikke udleveres til forenklet privat skifte, da en af arvingerne er repræsenteret ved værge, men hvor betingelserne for forenklet privat skifte i øvrigt er opfyldt, har en afgift på kr ,00. Dødsboer på højst kr ,00 er fritaget for afgift. Dødsboer, hvor der ikke er penge nok til at betale afgift, er afgiftsfri. Tvister i forbindelse med bobehandlingen, som skal afgøres ved dom, udløser afgift efter reglerne om retsafgift ved almindelige retssager. Dødsfaldskendelse har en afgift på kr. 400,00. For behandling af spørgsmål om forlodsret eller om tilsidesættelse af båndlæggelse betales ingen afgift.

20 Skiftet & uskiftet bo Ulemper o o o o Overtager ansvaret for afdødes gældsforpligtelser Ikke ubetinget fri rådighed over boet Mulighed for at oprette testamente begrænses Kan ikke indgå nyt ægteskab

21 Hvis der skiftes Opgørelse af boet o Der skal først ske en opgørelse af ægtefællernes bodele og boslodskrav o Derefter foretages den arvemæssige fordeling

22 Opgørelse af fællesboet - eksempel 1 Han Bodel Huset Bil ½ indbo Gæld Hun Bodel Sommerhuset Obligationer ½ indbo Indestående i alt + kr i alt + kr ½ fra ÆF kr Egen rest kr Boslod kr ½ fra ÆF kr Egen rest kr Boslod kr

23 Opgørelse af fællesboet - eksempel 2 Hvis bodelen er negativ, skal der ikke afgives halvdelen til den anden ægtefælle (der kan ikke overføres gæld) Han Bodel i alt - kr ½ fra ÆF kr Egen rest - kr Boslod kr Hun Bodel i alt + kr ½ fra ÆF kr. 0 Egen rest kr Boslod kr

24 Opgørelse af fællesboet - eksempel 3 Udover fællesbo har han et fuldstændigt særeje på kr , som holdes uden for opgørelsen af boet, når det er fuldstændigt Han Bodel i alt - kr ½ fra ÆF kr Egen rest - kr Boslod kr Særeje kr I alt kr Hun Bodel i alt + kr ½ fra ÆF kr. 0 Egen rest kr Boslod kr

25 Hvem arver? Blodets bånd 1. arveklasse: o Børn (livsarvinger). Er et barn dødt, træder børnebørn i hans sted 2. arveklasse: o Forældre. Er en forælder død, træder dennes livsarvinger i hans sted (dvs. søskende og evt. nevø/niece) 3. arveklasse: o Bedsteforældre. Er en bedsteforælder død, træder dennes livsarvinger i hans sted (dvs. moster/morbror/faster/farbror) o Men IKKE fætre/kusiner!

26 Arveklasserne Farmor-farfar Bedsteforældre Mormor-morfar Farmors børn og Far Forældre Mor Mormors børn og farfars børn Fars børn Arvelader Mors børn morfars børn Fars børnebørn Børn Børnebørn Mors børnebørn Osv. Osv. Osv. 3. Arveklasse 2. Arveklasse 1. Arveklasse 2. Arveklasse 3. Arveklasse

27 Arvefordeling ægtefælle & børn Er der ingen ægtefælle, arver børnene alt, til lige deling Er der ingen børn, arver ægtefællen alt Er der både ægtefælle og børn, fordeles arven med 1/2 til ægtefælle og 1/2 til lige deling mellem børnene: Afdødes formue Ægtefælle Børn Børnene skal jf. arvelovens regler arve 1/2, uanset om de er én eller mange, og uanset om det er fællesbørn og/eller afdødes særbørn. De deler lige.

28 Tvangsarv og testamente Arveloven bestemmer, at man ved testamente kan råde over 3/4 af sit bo, hvis man har ægtefælle og/eller børn/livsarvinger Den resterende 1/4 er tvangsarv og skal tilfalde tvangsarvinger (= ægtefæller og livsarvinger) - og skal fordeles efter arvelovens regler (1/2 + 1/2) Friarven kan testamenteres til hvem som helst Afdødes formue Afdødes formue Ægtefælle Børn Friarv

29 Optimering af arven til f.eks. ægtefælle Friarven kan testamenteres til ægtefællen Afdødes formue Afdødes formue Ægtefælle Børn Friarv

30 Slægtninge og nært relaterede, der ikke arver Samlevere Ægtefælles særbørn (dine stedbørn) Svigerbørn Kusiner og fætre og fjernere slægtninge Samlevere Barnet arver det hele - også selvom det er et fællesbarn

31 10 ulemper ved at leve papirløst Ulemperne ved papirløse samliv er mange, her er 10 af de væsentligste, nemlig: 1. Du og din samlever får ikke formuefællesskab. 2. Du og din samlever har ikke ret til at forsørge hinanden, og det kan skattemæssigt give jer problemer. 3. Du og din samlever får ingen automatisk arveret efter hinanden, og det gælder, uanset hvor mange år i bor sammen. 4. Du og din samlever skal mindst bo sammen i to år på en fælles adresse, før en eventuel boafgift kun bliver på 15 % af nettoboet udover bund-fradraget på kr (2015) og der skal oprettes et samlevertestamente og evt. en begunstigelseserklæring på forsikringsordninger etc. Ægtefæller skal slet ikke betale boafgift. 5. Du og din samlever får ikke ret til ægtefællepension fra hinandens eventuelle pensionsordninger. 6. Du og din samlever anses normalt ikke for nærmeste pårørende i hinandens livs - og ulykkesforsikringer samt kapital- og ratepensionsordninger, hvis de er oprettet, før den nye arvelov trådte i kraft 1. januar Du og din samlever kan ikke benytte de særlige overførselsregler i skattelovgivningen, f.eks. hvad angår et uudnyttet underskud eller pensionsfradrag. 8. Du og din samlever kan ikke forære hinanden afgiftsfri gaver. Hvis i har boet sammen to år, kan i dog give hinanden afgiftsfri gaver op til kr. (2015), mens der skal betales gaveafgift på 15 % af et overskydende beløb. 9. Du og din samlever får ingen mulighed for at sidde i uskiftet bo. 10. Du og din samlever får ingen særlige skiftefordele, f.eks. retten til altid at udtage indbo, penge og andet for i alt kr. (Kilde: JuraEksperten.dk og Willis)

32 Men hvorfor være samboende?

33 Samleveres arveforhold Samlevere har ingen legal arveret, arveret kræver testamente Udvidet samlevertestamente (fra 2008) Samlevere kan arve som ægtefæller (Kan ikke bestemme fælleseje, særeje osv.) Betingelser: Lever sammen på fælles bopæl ved dødsfald, og a) har/havde eller ventede fælles barn, eller b) har levet sammen i 2 år på fælles bopæl i ægteskabslignende forhold

34 Hvad er problemet?

35 Ny arvelov - samlevere

36 Hvornår er der brug for testamente? Når fordelingsreglerne jf. arveloven ønskes ændret, ex.: Ønsker at begrænse et særbarns andel Ønsker at springe et led over (arv til børnebørn) Ønsker at tilgodese én, der ikke arver efter loven => fx. samlevere, der ønsker at arve hinanden Hvis arven skal gøres helt eller delvist til særeje for arvemodtageren Ugifte samlevere, uden testamente arver samlever intet efter afdøde. Ægtefæller med fælleseje, hvor der er særbarn på den ene side og ingen fællesbørn. uden særeje skal særbarn have ¼ del af fælles formue. Med testamente kan de ændres til 1/16 del. Ugifte barnløse, hvis ingen nærmere familiearvinger end fætter og kusine tilfalder arven staten. Virksomhedsejere med ønske om at sikre, at barnets arv ikke skal deles med barnets ægtefælle. Forældre, der har et ønske om at sikre, at barnets arv ikke skal deles med barnets ægtefælle, hvis barnet bliver skilt: Særejebestemmelse. Staten fik i 2008 kr. 60 mill. grundet manglende testamente

37 Testamente Hvordan oprettes et testamente? TESTAMENTE Undertegnede Hr. Og Fru Hansen bestemmer herved som vores sidste vilje at,. o o o Notartestamente Helt sikkert (opbevares i centralregistret) Vidnetestamenter Usikkert/anfægtelse Nødtestamente Meget usikkert

38 Nærmeste Pårørende og forsikring / pension Ægtefælle 2. Børn 3. Testamente 4. Øvrige arvinger efter arveloven Ægtefælle 2. Samlever 3. Børn 4. Testamente 5. Øvrige arvinger efter arveloven Krav: Samliv på fælles adresse i ægteskabslignende forhold på dødstidspunktet, og Har boet sammen i 2 år forud for dødstidspunktet - eller Har fælles barn, eller venter/ventede fællesbarn

39 Reglerne er for personer uden livsarvinger! Hvis du har fået din oprindelige police/pensionsbevis eller selv har begunstiget nærmeste pårørende 1. januar 2008 eller senere, er nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge: Hvis du ikke efterlader ægtefælle/registreret partner: Samlever i ægteskabslignende forhold, hvor et af følgende gælder: o a. Ved dødsfaldet har I boet sammen i to år. o b. Ved dødsfaldet bor I sammen og har, har haft eller venter barn sammen. Hvis du hverken efterlader ægtefælle/registreret partner eller samlever: Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv. Hvis du heller ikke efterlader livsarvinger: Arvinger efter testamente Hvis du heller ikke har oprettet testamente: Øvrige arvinger efter arveloven (forældre, bedsteforældre osv.) Hvis der ikke er nogen arvinger, bliver pengene udbetalt til boet. Man behøver altså ikke at foretage sig noget, hvis man ønsker, at disse personer i prioriteret rækkefølge får udbetalt forsikringen ved død. Fastholdelse af kreditorbeskyttelse

40 Hvem skal arve din arveafgift? Hvis du/i er barnløse og arvingerne (niecer m.v.) skal betale høj afgift, kan du med lidt omhu sørge for en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne - og samtidig støtte velgørenhed. Hvad er en 30 % løsning?..\..\skrivebord 2 november 2015\Hvem skal arve din arveafgift 30 % løsningen.docx 30 % løsningen er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboafgift på 36,25% (søskende, nevøer, niecer, venner og bekendte m.fl.). 30 % løsningen giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne og støtter samtidig velgørenhed.

41 Nærmeste Pårørende Nye regler gælder begunstigelser, der oprettes efter 1. januar Før: Nærmeste pårørende skal aktivt indsættes sker det ikke vil policen have status som at ingen er indsat som begunstiget Nye regler: Er der ikke indsat begunstigelse, udbetales beløbet til nærmeste pårørende Svarer til at nærmeste pårørende altid indsættes indtil andet er aktivt besluttet og iværksat Øget kreditorbeskyttelse

42 GODT AT VIDE OM KREDITORBESKYTTELSE

43 Boafgift Ægtefæller skal ikke betale afgift af arv og forsikringer Af den del af boet, som tilfalder øvrige arvinger, skal der betales en fast boafgift på 15% af nettoboet, efter fradrag af et bundfradrag på kr (2016) Af arv, der tilfalder forældre, søskende eller fjernere slægtninge samt ubeslægtede, skal der desuden betales en tillægsafgift på 25% Samlevere, der har boet sammen i mindst 2 år, betaler kun 15%-afgiften (kræver testamente og/eller begunstigelsesbestemmelse!!!!!) Der kan maksimalt betales i alt 36,25%

44 Særregler vedr. boafgift for forsikringer Følgende udbetalinger, der tilfalder via begunstigelse, er fritaget for boafgift: Alle udbetalinger til ægtefælle Løbende ydelser til samlever Løbende ydelser, til børn under 24 år Alle udbetalinger fra ATP Udbetalinger fra arbejdsskadeforsikringer Udbetalinger fra arbejdsgiverbetalt ulykkesforsikring, når udbetalingen sker som følge af en arbejdsulykke Men forsikringsudbetalingerne, som udbetales direkte til den begunstigede, er ikke omfattet af bundfradraget i bo.

45 Gaver Der kan gives gaver afgiftsfrit op til: o o o * o o o o o Ubegrænset mellem ægtefæller (kræver dog ægtepagt) Hver ægtefælle kan årligt give op til kr ,- (2016) til børn og børnebørn* Hver ægtefælle kan årligt give op til kr ,- (2016) til svigerbørn børn og stedbørn børnebørn, oldebørn og tipoldebørn (også stedbørns børn, børnebørn og oldebørn) afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle forældre og stedforældre bedsteforældre

46 Oversigt gaver Gaver afgift eller skat Bedsteforældre Gratis Gaveafgift 36,25 % Forældre Gratis Gaveafgift 15 % Svigerforældre Indkomstskat Ægtefælle ingen afgift Gaveægtepagt Samlever < 2 År Indkomstskat Svoger Indkomstskat Giver Samlever > 2 år Gratis Søskende Indkomstskat Gaveafgift 15 % Børnebørn Gratis Gaveafgift 15 % Børn Gratis Gaveafgift 15 % Svigerbørn Gratis Gaveafgift 15 % Stedbørn Gratis Gaveafgift 15 % Samlevers børn Indkomstskat

47 Gaver Hvordan gøres det i praksis? Beslægtede Under beløbsgrænserne Ingen afgift. Der foretages intet. Over beløbsgrænserne Der skal betales afgift på mellem 15 % og op til 36,25 % Gaven anmeldes til det lokale skattecenter på særlig blanket, blanket nr Anmeldelse og betaling skal indsendes senest 1. maj i året efter, at gaven er modtaget Afgiften skal anmeldes og betales af modtageren, men giveren hæfter solidarisk Ikke beslægtede Personlig indkomst for gavemodtageren. Skal påføres selvangivelsen Gælder ikke lejlighedsgaver af mindre værdi

48 Husk at hæve pengegaver fra den rigtige konto Det er ikke ligegyldigt hvilken konto der hæves på, når der skal gives pengegaver. JURA: Hvis et forældrepar ønsker at give deres søn eller datter en gave, uden at der skal betales afgift, er den afgiftsfrie bundgrænse kroner. Men det er en grænse, som gælder for begge forældre. De kan derfor i alt forære kroner afgiftsfrit, men da bundgrænsen er individuel for hver af forældrene, er det vigtigt, at pengene hæves fordelt på begge forældres konto eller fra en fælles konto. Hæves hele beløbet fra den enes konto, vil halvdelen overskride bundgrænsen. Og der skal derfor betales 15 procent i afgift af det beløb.

49 Lidt om forsikring ved død - sygdom og vedligeholdelse Statistikken Hvad dør man af og hvad bør beholdes af forsikring Hvad bliver man syg af og hvad bør beholdes af forsikring Har man brug sin Sundhedssikring Hvad med ulykkesforsikringen Er der nogle forsikringer man bør beholde. Livsforsikringer Invalidedækninger Sundhedsforsikringen

50 Statistik - døde Ud af 100 personers status som 62-årige 12% Døde Invalide Aktive

51 Det dør vi af i alderen fra år Dødsårsag Kræft Hjerte-, hjertekar- og kredsløbssygd. Åndedrætssygdomme Fordøjelsessygdomme Selvmord Trafikulykker og andre ulykker Urinvejssygdomme og sukkersyge Sygd. i nervesystem og sanseorganer Mentale lidelser Tuberkulose og øvrige infektionssygd. Alle øvrige dødsårsager I alt Dødsfald i aldersgruppen Kilde: Danmarks Statistik Mænd 29,5% 22,5% 3,8% 7,2% 5,6% 7,4% 1,5% 1,4% 2,6% 2,5% 16,0% 100,0% Kvinder 49,0% 14,5% 7,0% 5,4% 3,7% 4,3% 1,8% 2,3% 1,4% 0,9% 9,7% 100,0%

52 Produkter ved dødsfald Engangsudbetalinger o Gruppelivsforsikringer o X-livsforsikringer o Alm. livsforsikringer Løbende udbetalinger o Afgrænset periode garanteret o Afgrænset periode livsbetinget Ægtefællepension Børnepension

53 Statistik - invalide Ud af 100 personers status som 62-årige 15% Døde Invalide Aktive

54 Det bliver vi erhvervsudygtige af! Sygdomme i bevægeapparatet 26% Psykiske lidelser 32% Hjerte- og karsygdomme 8% Sygdomme i nervesystem og sanseorganer 9% Kræftsygdomme 7% Sygdomme i åndedrætsorganer 3% Ulykkestilfælde, vold m.v. 6% Øvrige diagnoser incl. uoplyste 9% Social indikation 2% I alt 100% Kilde: Den Sociale Ankestyrelse

55 Produkter ved invaliditet/mistet Erhvervsevne Engangsudbetalinger o Invalidesum Løbende udbetalinger o Lønsikring invaliderente

56 Sundheds/behandlingsforsikringer Sundhedsforsikring er et supplement til den offentlige sygesikring, der gør det muligt selv at bestemme, hvor og hvornår man vil behandles Sundhedsforsikringer dækker udgifter i forbindelse med lægeordineret behandling af sygdom og følger af ulykkestilfælde Dækningen kan etableres som en frivillig eller obligatorisk del af aftalen i ansættelsestiden. Willis Towers Watson tilbyder at videreføre dækningen via Dansk Sundhedsforsikring

57 Sundhedsforsikring - Fakta Dækningen omfatter: Direkte udgifter i forbindelse med behandling af sygdommen Forundersøgelse Operation Behandling Behandlingsudgifter op til kroner pr. år Forsikringen betales af arbejdsgiver eller af medarbejderne efter nærmere aftale. Der kan opnås skattefrihed for præmien, hvis dækningen tilbydes alle på samme vilkår

58 Sundhedsforsikring - derudover Behandlingsforløb i op til 6 mdr. pr. lidelse hos fysioterapeut eller kiropraktor, bevilget i portioner af 10 behandlinger. Psykolog og/eller krisehjælp op til 10 behandlinger pr. år Behandling for alkohol og medicin misbrug Mulighed for second opinion på alvorlige sygdomme Hospice Akupunktur(speciallæge ordineret), hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter specialelægehenvisning

59 Hvad dækker forsikringen? Eksempler på operationer og undersøgelser der er dækket af jeres sundhedsforsikring: Grå stær operation Lyskebrok operation Diskusprolaps operation Menisk operation Hofte operation Korsbåndsoperation Fjernelse af bygkorn Fjernelse af mandler Kikkertundersøgelse af knæet Mammografi Fjernelse af galdesten

60

61

62 Ulykkesforsikring - behold den!!! Heltidsdækning som senior = alle døgnet 24 timer Ved død kr. 0,- brug præmien til dækning ved invaliditet 100% invalid udbetaling kr ,- Tandskader efter regning Eksempler på skader, der udløser forskellige mèngrader Tab af arm 70% Tab af hånd 60% Tab af 25% tommelfinger Tab af ben 65% En mindre knæ/ledskade eller menisk giver typisk mellem 5 og 10 % men eller mellem kr og kr til hjælp til fysioterapeut eller anden form for hjælp. Forsikringen skal dække efter den moderne ulykkesdefinition: En pludselig hændelse, der forårsager personskade. Det er en forudsætning for dækning fra forsikringen, at der er tale om varigt mén. Ulykkestilfældet skal medføre en blivende invaliditet på mindst 5 %, beregnet efter Arbejdsskadestyrelsens mén-tabel. Forsikringen dækker endvidere tandskader, som er en følge af ulykkestilfælde. Såfremt et ulykkestilfælde medfører et medicinsk dokumenteret behov for en autoriseret behandling, som indebærer egenbetaling, vil forsikringen som hovedregel også dække dette.

63 Nyttige links Skriv en kort mail til med dine ønsker, så tager Willis Forsikringsservice over og kommer med oplæg på ægtepagt og testamente. Willis Forsikringsservice tilbyder at udfærdige ægtepagter og testamenter til vores kunder. Konceptet er rettet til pensionskunder, der som led i rådgivningen bliver anbefalet, at oprette ægtepagt eller testamente, men også øvrige kunder kan benytte sig af vores ydelser. Ydelsen består af rådgivning af kunden, udfærdigelse af dokumenter, samt ekspedition og tinglysning. Her findes forslag til de mere almindelige formuleringer i testamenter. Desuden lovgivning inden for civil- og arveret.

64 En god pensionsordning og den mulige gevinst For længe siden, da gamle mænd bandede og slog i jorden med stokke, blev det kaldt trolddom. I dag kaldes det golf.

65 Willis Seniorservice Vi kan hjælpe dig med ægtepagt og testamente og generalfuldmagter! Skriv en kort mail til med dine ønsker og behov, så bliver du kontaktet af Willis med henblik på nærmere rådgivning. Ydelsen består af rådgivning af kunden, og hjælp til at finde den rigtige løsning og evt. en advokat i lokalområdet hvis dette ønskes Prisen for at oprette et testamente eller en ægtepagt Udarbejdelsen af et standardtestamente koster kr. inkl. moms. Yderligere rådgivning koster kr. pr. time. Herudover skal der betales 300 kr. direkte til notaren i forbindelse med underskrivelse af testamentet og for digital tingslysning af en ægtepagt skal der betales stempelafgift til staten. (1.660 kr.) Prisen for udarbejdelse af en standard generalfuldmagt koster 750 kr. pr. stk. inkl. moms...\..\..\..\kj\seniorøkonomiske skriv\information om juridisk assistance - testamente.pdf KONTAKT Seniorafdelingen Tlf.:

66 Willis Seniorservice Vi kan hjælpe også dig med udvidet seniorøkonomisk overblik KONTAKT Seniorafdelingen Tlf.: Personligt møde hvor alle aspekter drøftes: Dine og din partners forventninger til pensionstilværelsen. Hvilke elementer der skal indregnes i seniorøkonomien. Et detaljeret udbetalingsbudget baseret på dine og din partners pensionsordninger samt eventuel friværdi og frie midler, som du ønsker medregnet. Nuværende indbetalinger til pensionsordninger er de optimale i forhold til skatteregler og offentlige ydelser? Reglerne i forbindelse med folkepension hvad kan du forvente at få udbetalt? Efterløn beregning efter eventuelt fradrag på grund af pensionsopsparinger. Forrentning og omkostninger af pensionsopsparing under udbetaling. Begunstigelse og arveregler (fællesbørn, egne børn, særbørn). Testamente, gaver til børn og generalfuldmagt. Muligheder for forskellige tilskudsmuligheder i pensionstilværelsen Hvad koster rådgivningen? En udvidet seniorøkonomisk rådgivning koster kr. (2016) ( der kan foreligge andre aftaler i virksomheden Er du ikke kunde i Willis, koster en udvidet rådgivning kroner. (2016)..\..\..\..\kj\Seniorøkonomiske skriv\information til medarbejdere om seniorøkonomisk rådgivning 2016.pdf

67 En ven af mig - lidt oppe i årene - fortalte mig forleden denne historie: Efter at have været gift i 44 år, tog jeg en dag et kritisk blik på konen og sagde derfor til hende: "Elskede, for 44 år siden havde vi en billig lejlighed, en billig bil, vi sov på sofaen i stuen, og så på et 10-tommers sort/hvid TV, men jeg gik hver aften i seng med en hed kvinde på 25 år!" "Nu har jeg et hus til 4 millioner, en bil til , en kæmpestor dobbeltseng og et 50-tommers fladskærms -TV, men jeg må hver aften gå i seng med en træt kvinde på 65! Så vidt jeg kan se, er du ikke fulgt med her!" Min kone er egentligt en ganske fornuftig kvinde. Hun sagde blot: "Gå du ret ud og find dig en hed tøs på 25 år, så skal jeg straks sørge for, at du igen får: En billig lejlighed, en billig bil, en sofaseng og et billigt sort/hvid TV!" ER gamle piger ikke bar' dejlige? De sørger for at løse vore midtvejskriser på et øjeblik!

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015 Risikostyring Økonomikonference Februar 2015 Ægtefælle / samlever Bank / kreditorer Partner Ansatte Børn Privat Erhverv Debitorer Skat Erhverver Skat Bank / kreditorer Samarbejdspartnere Privat Intet ægteskab:

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere