Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg på Falck-stationen i Dronninglund /16 Orientering /17 Udrykningsstatistik /18 Orientering om nyt landsdækkende fælles radiosystem for redningsberedskabet Lukkede sager: 05/19 Budget 2008 / Dimensionering af beredskabet Åbne sager: 06/20 Redningsberedskabets varetagelse af redningsopgaver, herunder frigørelsesopgaver ved trafikuheld med fastklemte /21 Eventuelt... 23

3 Beredskabskommissionen, 31. januar 2008 Side 16 Åbne sager: 01/15 Besøg på Falck-stationen i Dronninglund J.nr.: T:\Sag\Beredskabskommissionen\Sager\ \Besøg på Falckstationen i Dronninglund.doc ÅBEN SAG Mødet indledes med et besøg og en rundvisning på Falck-stationen i Dronninglund. Besøg aflagt.

4 Beredskabskommissionen, 31. januar 2008 Side 17 02/16 Orientering J.nr.: T:\Sag\Beredskabskommissionen\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Aftale med Frederikshavn Kommune om brandslukning m.v. er ophørt med udgangen af Udrykninger m.v. siden sidst. Til efterretning.

5 Beredskabskommissionen, 31. januar 2008 Side 18 03/17 Udrykningsstatistik J.nr.: P T:\Sag\Beredskabskommissionen\Sager\ \ Udrykningsstatistik.doc ÅBEN SAG Indstilling: Beredskabschefen forelægger udrykningsstatistik for Sagsfremstilling: Kommunerne indsender hvert år beretning til Beredskabsstyrelsen om redningsberedskabets virksomhed i det forløbne år. Brønderslev Kommunes redningsberedskab har i 2007 været alarmeret i alt 200 gange. Heraf var de 177 reelle alarmer, mens der var 17 blinde og 1 falsk alarm. Der er rykket ud til brand 143 gange, mens der er rykket ud til redningsopgaver, miljøuheld og andre assistanceopgaver 39 gange. Tallene for 2006 (2005) ser således ud: Gl. Brønderslev Kommunes redningsberedskab har i 2006 (2005) været alarmeret i alt 115 (107) gange. Heraf var de 96 (85) reelle alarmer, mens 19 (22) var blinde alarmer. Der er rykket ud til brand 71 (70) gange, mens der er rykket ud til andre opgaver 25 (17) gange. Gl. Dronninglund Kommunes redningsberedskab har i 2006 (2005) været alarmeret i alt 97 (87) gange. Heraf var de 78 (66) reelle alarmer, mens 19 (21) var blinde alarmer. Der er rykket ud til brand 55 (58) gange, mens der er rykket ud til andre opgaver 23 (8) gange. Bilag: Udrykningsstatistikker Til efterretning.

6 Beredskabskommissionen, 31. januar 2008 Side 19 04/18 Orientering om nyt landsdækkende fælles radiosystem for redningsberedskabet J.nr.: G T:\Sag\Beredskabskommissionen\Sager\ \Orientering om nyt landsdækkende fælles radiosystem for redningsberedskabet.doc Den 1. juni vedtog Folketinget Lov nr. 508 Lov om ændring af beredskabsloven. ÅBEN SAG Med loven forpligtes kommunalbestyrelserne og regionsrådene til at benytte det landsdækkende radiokommunikationsnet til løsningen af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. De statslige beredskabsmyndigheder er allerede forpligtet til at anvende nettet. Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes forpligtelse til at benytte radiokommunikationsnettet gælder, uanset om private aktører måtte løse visse af de beredskabsmæssige opgaver for myndighederne. Sagsfremstilling: Den 29. juni 2007 har Staten indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om adgang til et landsdækkende radionet for beredskaberne (SINE). Økonomistyrelsen har gennemført udbuddet i et tæt samarbejde med repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt de statslige beredskabsmyndigheder. Kontraktsummen på i alt ca. 1,6 mia. kr. dækker mere end 10 års adgang for hele beredskabet til et samlet net, herunder vedligeholdelse, drift, support m.v. Med det fælles landsdækkende radionet SINE sikres grundlaget for, at politi, brandvæsen, ambulancer og de øvrige dele af beredskabet kan kommunikere på tværs af beredskaberne i det daglige og ved større ulykker. Det nye radiosystem erstatter de gamle radiosystemer. I dag har de forskellige dele af beredskabet i Danmark over 100 forskellige systemer, der i gennemsnit er ca. 15 år gamle. Der er i november 2007 etableret regionale koordinationsgrupper for henholdsvis Region Sjælland og Region Hovedstaden. Primo 2008 vil de regionale koordinationsgrupper for henholdsvis Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland blive etableret. Koordinationsgrupperne vil bestå af repræsentanter for alle beredskabsmyndigheder i regionen. De regionale koordinationsgrupper etableres med henblik på at understøtte overgangen til SINE hos de enkelte beredskabsmyndigheder ved hjælp af information, råd og værktøjer og for at sikre koordination på tværs af beredskabet. Endvidere vil de regionale koordinationsgrupper skabe rammer for erfaringsudveksling mellem beredskabsmyndighederne i regionen og for opsamling erfaringer, der kan videregives i de kommende etaper.

7 Beredskabskommissionen, 31. januar 2008 Side 20 Indledningsvis har beredskabschefen som projektkoordinator for SINE i Brønderslev Kommunes beredskab deltaget i et indledende informationsmøde for den regionale koordinationsgruppe for Region Nordjylland den 18. januar Formålet med mødet var at give en indledende introduktion af SINE, tidsplanen for udrulningen af SI- NE, koordinationsgruppens formål, mv. Bilag: Økonomistyrelsens brev af 2. juli 2007 til statslige beredskabsmyndigheder, Regioner, borgmestre og beredskabschefer Fakta om SINE af november 2007 Til efterretning. Punkt på næste møde.

8 Beredskabskommissionen, 31. januar 2008 Side 21 Lukkede sager: 05/19 Budget 2008 / Dimensionering af beredskabet Åbne sager: 06/20 Redningsberedskabets varetagelse af redningsopgaver, herunder frigørelsesopgaver ved trafikuheld med fastklemte J.nr.: A21 T:\Sag\Beredskabskommissionen\Sager\ \ Redningsberedskabets varetagelse af redningsopgaver, herunder frigørelsesopgaver ved trafikuheld med fastklemte.doc ÅBEN SAG Indstilling: Beredskabschefen foreslår, at der igangsættes et projektarbejde med henblik på at komme med forslag til, hvilke tiltag der skal iværksættes for at kommunens redningsberedskab fremover effektivt og professionelt kan varetage løsningen af forekommende redningsopgaver, herunder sværere frigørelsesopgaver ved trafikuheld med fastklemte, når ansvaret for denne overdrages til kommunerne pr. 1. juli 2008, jf. orientering om redningsberedskabets varetagelse af redningsopgaver, herunder frigørelsesopgaver ved trafikuheld med fastklemte på Beredskabskommissionens møde den 2. maj 2007, pkt. 06/6. Sagsfremstilling: Forsvarsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 16. januar 2008 udsendt et brev til kommunerne, hvoraf det fremgår, at Forsvarsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har besluttet at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for den fremtidige placering af ansvaret for redningsopgaven, herunder sværere frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, hos det kommunale redningsberedskab til l. juli Det forventes fra centralt hold, at alle de nye kommuner ved fastlæggelse af serviceniveauet for kommunens redningsberedskab dimensionerer beredskabet til at udføre opgaver med frigørelse af fastklemte ved såvel trafikuheld som ved togulykker, flyulykker, sammenstyrtningsulykker m.v., som en naturlig og hensigtsmæssig del af det kommunale redningsberedskabs brand- og redningsopgaver. Brønderslev Kommunes redningsberedskab har i en årrække udført opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld. Opgaven har været løst med lettere hydraulisk værktøj og sammen med ambulanceberedskabets redningsdel, som løste opgaven for de tidligere amter og nu regionerne. Fremover vil kommunerne alene skulle løse denne opgave, og derfor er det nødvendigt

9 Beredskabskommissionen, 31. januar 2008 Side 22 at få undersøgt og taget stilling til, i hvilket omfang der skal foretages opgradering af eksisterende og anskaffelse af nyt materiel til løsning af opgaven. Ligeledes skal omfanget af behovet for yderligere uddannelse af mandskabet afdækkes. Bilag: Kopi af brev af 16. januar 2008 fra Forsvarsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Godkendt.

10 Beredskabskommissionen, 31. januar 2008 Side 23 07/21 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Beredskabskommissionen\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Næste møde. Beredskabsplanlægning.

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Maj 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Rapport

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 30 ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 10. september 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling

Læs mere

SINE i kystnære operationer

SINE i kystnære operationer 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere