E120GiME. Husholdnings-el-måler. Installations- og brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E120GiME. Husholdnings-el-måler. Installations- og brugervejledning"

Transkript

1 Husholdnings-el-måler E120GiME Installations- og brugervejledning Version: 1.10 Dato: Filnavn: E120GiME_Manual_DK_v110.doc 2008 Landis+Gyr AG

2 2/33 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Version Dato Kommentarer Første udgave Installationsrækkefølge 9.1 Fejlvisninger Copyright 2008, Landis+Gyr Enermet. Alle rettigheder forbeholdes. Enermet er et registreret varemærke. AIM-systemet er designet og udviklet med henblik på at opnå den bedst mulige ydeevne. Funktionerne i dette program kan variere afhængigt af systemmiljøet. Du rådes på det kraftigste til kun at bruge løsninger og produkter, der er anbefalet af Landis+Gyr Enermet. Det er strengt forbudt at foretage nogen form for ændringer, tilpasninger eller modifikationer af produktet uden skriftlig tilladelse fra Landis+Gyr Enermet. Hvis du anvender løsninger eller produkter, der ikke er anbefalet af Landis+Gyr Enermet, eller hvis produktet på nogen måde ændres, tilpasses eller modificeres, er du indforstået med at påtage dig ethvert ansvar og enhver risiko i forbindelse med brugen af systemet, og alle eventuelle garantier fra Landis+Gyr Enermet annulleres øjeblikkeligt. Landis+Gyr Enermet er ikke ansvarlig for nogen form for tab eller skade, herunder uden begrænsninger alle direkte, indirekte, sekundære, særlige eller tilfældige skader, der opstår på grund af, på baggrund af eller som følge af brugen af ikke-anbefalede løsninger eller sådanne ændrede, tilpassede eller modificerede produkter eller produktløsninger. Ingen dele af dette dokument må reproduceres, lagres i systemer til søgning og genfinding eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Landis+Gyr Enermet. Landis+Gyr Enermet hæfter ikke for fejl i dette materiale eller for skader, hverken direkte eller indirekte, som skyldes brugen af dette. AIM omfatter software, der er udviklet af følgende varemærkeejere: Oracle er et registreret varemærke tilhørende Oracle Corporation. Java og J2EE er registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems. InstallShield er et registreret varemærke tilhørende InstallShield Software Corporation. Ant-softwaren er udviklet af Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Echelon, LON, LonWorks, LonTalk og Neuron er registrerede varemærker tilhørende Echelon Corporation. Andre mærker eller produktnavne, der nævnes i denne manual, kan ligeledes være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere, hvilket hermed anerkendes. Kan ændres uden varsel. Landis+Gyr AG Feldstrasse 1 CH-6301 Zug Switzerland Phone: Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

3 Indholdsfortegnelse 3/33 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Introduktion til produktbeskrivelsen af E120GiME Hovedfunktioner og fordele ved E120GiME AMR-måleren Målertyper 7 2 Installationskrav Krav til monteringsstedet Monteringssted Spændingssystemer Elforsyning S0-indgang Relæudgange GPRS-kommunikation M-Bus Spændingsudgang til eksterne enheder 10 3 Installation Før installationen Installationsrækkefølge Kontrol af GSM-signalstyrken Tidsindstilling Registrering af E120iME-målere til E120GiME Manuel start af registreringsproces med trykknap Kontrol af monteringen 15 4 Installation på hjemtagningssystemet 16 5 Betjening af displayet 17 6 Fabriksskilt og LED-indikatorer 19 7 Vedligeholdelse 20 8 Slutbearbejdning og genbrug 21 9 Fejlfinding Fejlvisninger LED-indikatorer Indikatorer i displayet GSM-kommunikationsindikatorer RF-kommunikationsindikatorer Fase- og strømretningsindikatorer Tekniske oplysninger Tilslutningsdiagrammer 29 E120GiME - Productl Description Landis+Gyr

4 4/33 Indholdsfortegnelse 12 Mål Om dette dokument Typografivejledning Terminologi og forkortelser 32 Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

5 Introduktion 5/33 1 Introduktion 1.1 Introduktion til produktbeskrivelsen af E120GiME Denne vejledning indeholder oplysninger om installation og brug af den integrerede E120GiME-elmåler. Yderligere oplysninger om E120GiME s opbygning og funktioner findes i Enermet E120GiME s produktbeskrivelse. 1.2 Hovedfunktioner og fordele ved E120GiME AMR-måleren Enermet E120GiME er den mest avancerede GPRS-måler til måling i private husholdninger, som understøtter multienergi (M-Bus). E120GiME har et målemodul, som er en elektricitetsmåler i elektronikklasse B samt et integreret GPRS-kommunikationsmodul med TCP/IP. GPRS-teknologien er pålidelig og fremragende til punkt til punktmåling. Kommunikationen med hjemtagningssystemet er sikret ved hjælp af godkendelse. E120GiME kan desuden fungere som kommunikationsgateway til andre målere og er en økonomisk løsning, som indeholder fordelene ved punkt til punkt-måling på steder med måling fra et punkt til flere punkter. E120GiME kan håndtere kommunikation for op til 46 E120iME-målere. Den lokale kommunikation mellem E120GiME- og E120iME-enheder foregår via trådløs teknologi, så det ikke er nødvendigt at trække ekstra ledninger. Enermet E120GiME er nem og hurtig at installere. Måleren styrer installationen og fortæller tydeligt, hvis noget ikke er, som det skal være. Enheden har en intern GSM-antenne, der muliggør hurtig installation. En ekstern antenne kan tilføjes senere efter behov, uden at det er nødvendigt at bryde målerens plomberinger. Med programmet Enermet Site Manager kan installationsprocessen automatiseres og organiseres, så menneskelige fejl undgås i såvel systemet som ude i marken. Programmet Site Manager omfatter installation af E120iME-enheder under E120GiME og ændring af målerens konfiguration på installationsstedet. Når måleren er installeret, og GSM-dækningen på stedet er tilstrækkelig, er det let at slutte Enermet E120GiME til et AMR-system. E120GiME leverer oplysninger om strømsvigt i realtid til systemet, hvilket giver en bedre kundeservice og bedre statistikker. Målerens alsidige registre og logger, registrerer måledata og hændelser, f.eks. konfiguration, spændingsniveau og ændringer i relæstatus m.m. E120GiME-målerens mange relæmuligheder passer desuden til mange installationssteder og kan anvendes til mange forskellige kontrolformål. Funktionen til indre detektering af magnetfelter (MFD) sikrer måledataenes integritet. Når måleren er installeret, og GSM-dækningen på stedet er tilstrækkelig, er det let at slutte Enermet E120GiME til et AMR-system. E120GiME er en aktiv systemenhed, som automatisk sender sine måledata til systemet E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

6 6/33 Introduktion (push data). E120GiME leverer også oplysninger om strømsvigt i realtid til systemet, hvilket giver en bedre kundeservice og bedre statistikker. Den integrerede E120GiME-måler opfylder følgende standarder og krav, hvor disse finder anvendelse: EN , generelle krav, test og testbetingelser for måleudstyr (klasse A, B og C) EN , specifikke krav, statiske målere for aktiv energi (klasse A, B og C) 2004/22/EC, direktiv for måleinstrumenter (MID) IEC , specifikke krav, impulsudgangsenheder for elektromekaniske og elektroniske målere IEC , specifikke krav: strømforbrug og spændingskrav IEC , tarif- og belastningskontroller til elmåling EN /7, generelle EMC-krav for radioudstyr EN , elektromagnetisk kompatibilitet og ERM (Radio spectrum Matters), kortdistanceenheder, radioudstyr til brug inden for frekvensområdet 1 til 40 GHz, del 1: tekniske karakteristika og testmetoder EN , elektromagnetisk kompatibilitet og ERM (Radio spectrum Matters), kortdistanceenheder, radioudstyr til brug inden for frekvensområdet 1 til 40 GHz, del 2: harmoniseret EN under artikel 3.2 i R&TTE-direktivet EN , elektromagnetisk kompatiblitet og ERM (Radio spectrum Matters), EMC-strandard (elektromagnetisk kompatibilitet) for radioudstyr og -tjenester, del 3: specifikke vilkår for kortdistanceenheder, der anvender frekvenser mellem 9 og 40 GHz EN/IEC 60950: produktsikkerhed EN , sikkerhedskrav for eludstyr til måling, kontrol og laboratoriebrug: generelle krav DIN 43857, målehusets mål Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

7 Introduktion 7/ Målertyper Figur 1. E120GiME-måler Kode Forklaring E120 = Integreret kwh-måler med profilmålinger Gi- = Integreret GSM-modul, masterenhed ME = Understøtter multienergi (MBUS) i- = Slaveenhed 3- = 3-faset måler 2- = 2-elementmåler 1- = 1-faset måler i1 = Antal S0-impulsindgange o2 -r = = Antal relæudgange Begge relæer er mekaniske E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

8 8/33 Installationskrav 2 Installationskrav 2.1 Krav til monteringsstedet Monteringsstedet skal opfylde kravene til enhedens beskyttelsesklasse (IP52, IP20-klemrække og -terminaldæksel) og driftstemperaturområde (- 40 C C). Der må ikke findes skadelige, korrosive luftarter eller støv på monteringsstedet. GSM-signalet på monteringsstedet skal være tilstrækkeligt kraftigt, før måleren er i stand til at kommunikere. 2.2 Monteringssted E120GiME-måleren kan monteres: på målergitteret direkte på en ikke-brændbar væg. Der skal være tilstrækkelig plads foran måleren til at foretage aflæsninger og vedligeholdelse. Enheden må ikke monteres et sted, der er så snævert eller indelukket, at det forhindrer afkøling. Hvis måleren monteres udendørs, skal der anvendes en klimasikret boks eller et kabinet, som er designet til formålet. 2.3 Spændingssystemer Elforsyning Tilslutningen til elforsyningen er på 3 x 230/400 V, 3 x 230 V eller 1 x 230 V. Brug ledninger og kabler, der er beregnet til den aktuelle spænding og strøm. Strømklemmernes diameter er på 8,5 mm, og der kan således tilsluttes CU-ledninger på op til 25 mm 2 (maks. 35 mm 2 ) S0-indgang Tilslutningen til S0-indgangen er maks. 27 V jævnstrøm, 27 ma. Brug ledninger, der er beregnet til 230 VAC, 0,75-2,5 mm Relæudgange Integrerede E120GiME-målere har to relæudgange. Det ene er et mekanisk omskifterrelæ 230 V, 6 A (belastningskontrolrelæ). Det andet (servicerelæ) er enten en halvlederrelæudgang (230V, 100 ma) eller et mekanisk relæ (230 V, 5 A). Brug de ledninger og kabler, der er beregnet til den anvendte spænding og strøm (1,5 mm 2, maks. 2,5 mm 2 ). Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

9 Installationskrav 9/33 Hvis servicerelæet er et halvlederrelæ (230 V, 100 ma), kan det konfigureres, så det fungerer som en udgang for energiimpulser. Hvis relæet anvendes på denne måde, kan det ikke indstilles vha. ugeuret eller systemmeddelelser. Det mekaniske relæ (230 V, 5 A) kan ikke bruges som energiimpulsudgang GPRS-kommunikation E120GiME kommunikerer med systemet ved hjælp af et integreret GSMmodul og GPRS via TCP/IP. Sørg for, at GSM-feltstyrken på monteringsstedet er tilstrækkelig kraftig. E120GiME har en intern GSM-antenne. Når den almindelige antenne ikke giver nok signal, kan en ekstern antenne bruges. Stikket til den eksterne antenne er placeret i toppen af måleren på højre side. Kontakt Enermet for at få flere oplysninger M-Bus Afstanden mellem master og slave skal være under 350 meter. Tilslutningskablet er et toleders standardtelefonkabel (2 x 0,8). E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

10 10/33 Installationskrav Spændingsudgang til eksterne enheder Der skal bruges et separat spændingsudgangsstik, hvis E120GiMEmåleren skal sluttes til eksterne enheder. Figur 2. Installeret spændingsudgangsstik Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

11 Installation 11/33 3 Installation 3.1 Før installationen Se GSM-antenner, hvis du bruger en ekstern GSM-antenne. Se Installations- og brugervejledning for at få vejledning til installationen. Start med at installere E120GiME-mastermåleren i et målerrumsmiljø. Når du har installeret E120GiME-måleren, skal du installere E120iME-målerne. På grund af den trådløse kommunikation må der ikke være vægge eller andre forhindringer mellem E120GiME-måleren og E120iME-målerne. Den maksimale kommunikationsafstand for wlc er 10 meter. 3.2 Installationsrækkefølge 1. Kontrollér måleren for synlige skader, der er opstået under transporten. 2. Kontrollér, at spændingen IKKE er tilsluttet! 3. Kontrollér, at det er den korrekte målertype til monteringsstedet. 4. Fjern dækslet over klemrækken. 5. Notér serienummeret på målerens fabriksskilt. Opbevar det til senere brug (Se kapitel 4 Installation på hjemtagningssystemet). 6. Montér måleren på gitteret. Fastgør måleren på gitteret ved hjælp af skruer. Justér det øverste ophæng, hvis det er nødvendigt. 7. Foretag omhyggeligt den nødvendige kabelføring i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet på fabriksskiltet. Se også kapitel 11, Tilslutningsdiagrammer. 8. Afisolér ledningerne, så den afisolerede del af ledningen er tilstrækkeligt lang til at kunne nå under begge tilslutningsskruer. Sørg for, at ledningsisoleringen ikke når frem til klemmen. Isoleringen skal dog ligge inden for klemrækken, så den ikke kan røres. Stikskrue Lednin Ledningsisolering slutter før klemme Klemm Klemkass E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

12 12/33 Installation 9. Stram alle tilslutninger grundigt, men pas på ikke at knække skruerne. Det anbefalede tilspændingsmoment er 3 Nm for skruer af størrelse M E120GiME: Indsæt SIM-kortet, hvis det ikke er blevet installeret på fabrikken. SIM-kortholderen er også placeret under I/O-dækslet. 11. Etablér de andre I/O-forbindelser. Relæstik: 23, 24 servicekontrolrelæ, 25 (NO), 27 (NC), 26 (fælles) belastningskontrolrelæ. S0-stik: 30, 31 M-Bus-stik 28, 29 Figur 3. Stik under I/O-stikdækslet 12. Tilslut spændingen. 13. E120GiME-målere: Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Se Kontrol af GSM-signalstyrken 14. Montering af antenne. a) Måler med intern antenne: Hvis måleren med den interne antenne monteres i et metalkabinet eller tilsvarende og ikke kan finde et GSM-signal, skal den eksterne antenneadapter og den eksterne antenne monteres. Den eksterne antenne forstærker ikke GSMsignalet, så monteringsstedet skal have tilstrækkelig GSMfeltstyrke. Den eksterne antenne kan knyttes til E120GiME uden at åbne målerens plombering. Sørg for, at der er nok plads over måleren til antenneadapteren. Se Figur 4. Montér ikke den eksterne antenneadapter, hvis den eksterne antenne ikke er i brug. Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

13 Installation 13/33 Figur 5. Isættelse af den eksterne antenneadapter b) Måler med galvanisk antennestik: Sæt den eksterne antenne i antennestikket. Sæt låget på for at beskytte stikket. Se også dokumentet GSM-antenner: Oplysninger om placering af antennen findes i Installations- og brugervejledningen. 15. Sæt dækslet over klemrækken på, og plombér det. I/O-stikdækslet er også forseglet, når dækslet over klemrækken er monteret. 16. Slet eventuelt de alarmer, der blev registreret under lagring. Hvis ALARM-LED'en stadig er tændt, kan du få yderligere hjælp i kapitel 9 Fejlfinding. E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

14 14/33 Installation Kontrol af GSM-signalstyrken GSM-signalet skal være tilstrækkeligt kraftigt til, at der kan etableres en pålidelig kommunikation. 1. Tryk kortvarigt på LCD-knappen på målerens fabriksskilt. Displayet viser Displaytest ( ). 2. Naviger til visningen af GSM-feltstyrken (FIELd). Hvis værdien ligger mellem 15 og 31 er der tilstrækkelig feltstyrke til kommunikationen. Vist værdi Feltstyrke 99 Felt er ikke registreret eller ukendt dbm eller lavere dbm til -85 dbm dbm til -53 dbm dbm eller større 3. Forsøg med den eksterne antenne, hvis feltstyrken ikke er tilstrækkelig ved brug af målerens interne antenne. De forskellige antenneløsninger til Enermet-enheder kan ses i installations- og brugervejledningen til GSM-antenner Tidsindstilling E120GiME vil forsøge at indstille tiden efter GSM-tid (NITZ), når måleren først kontakter netværket. Hvis måleren ikke kan indstille tiden efter at have oprettet forbindelse til GSM-netværket, og hvis NITZ-funktionen er aktiv i det pågældende netværk, skal du kontakte GSM-operatøren. Tidsparametrene varierer fra netværk til netværk, f.eks. er det ikke alle GSM-netværk, der kan overføre DST-parameteret. Tidsindstillingen fra målesystemet er stadig nødvendig for at kunne bestemme, om målerens tidsindstilling er korrekt. 3.3 Registrering af E120iME-målere til E120GiME Efter installationen af E120GiME og E120iME-målerne skal du registrere E120iME-målerne til den E120GiME-måler, som de bruger som kommunikationsgateway. Aktivér kun én E120GiME-registreringsproces ad gangen for at undgå at komme til at registrere E120iME-målere under en forkert E120GiME ved en fejl. E120iME-målere, som venter på at blive registreret til en anden E120GiMEmåler, må ikke være tilsluttet strøm. Registreringen kan påbegyndes på tre måder manuelt med E120GiME s trykknap med en lokal serviceterminal med AIM-systemet via fjernadgang. Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

15 Installation 15/33 Oplysninger om, hvordan man starter registrering fra AIM-systemet findes i AIM-systemdokumentation. Brug af serviceterminalen beskrives i Brugervejledning til serviceterminalen Manuel start af registreringsproces med trykknap 3.4 Kontrol af monteringen Manuel aktivering med trykknap kan kun foretages én gang efter E120GiME er blevet installeret. 1. Sørg for, at der ikke er andre E120GiME-måler, som er i gang med at registrere slaver. 2. E120iME-måleren er parat til registrering, når FIND CH dukker op på målerens display. 3. Kontrollér, at displayet på E120GiME viser SETUP Tryk på knappen i ca. 15 sekunder, og vent til displayet viser SETUP600. Registreringsprocessen er nu påbegyndt og er aktiv i ti minutter. Displayet viser hvor mange sekunder, der er tilbage af registreringsperioden. Du kan følge registreringsprocessen på displayet. De små tal i øverste venstre hjørne af E120GiME-målerens display viser antal enheder i wlc-netværket inklusive masterenheden. 5. Hvis de ti minutter som standard ikke er nok til registrering af alle slaverne, kan du nulstille tælleren i løbet af de første ti minutter ved igen at trykke på E120GiME-knappen i 15 sekunder. Displayet tæller endnu en gang ned fra SETUP Når en E120iME-måler er blevet registreret og har oprettet kommunikation til masterenheden, ændres displayet fra FIND CH til standard-displaysekvensen (autoscroll). 7. Når tiden udløber for E120GiME s registreringsproces, vender mastermåleren også tilbage til at vise standard-displaysekvensen (autoscroll). Kontrollér efter monteringen, at alle tilslutninger er korrekte. Kontrollér LEDdisplayet for at se om strømretningen i hver enkelt fase er korrekt Du kan også søge i menuen for at tjekke fejlregistrene. Hvis alt fungerer korrekt, viser ERR3-fejlvisningen 0. Se 9.1 for at få mere at vide om de hexadecimale fejlkoder. E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

16 16/33 Installation på hjemtagningssystemet 4 Installation på hjemtagningssystemet Efter monteringen er E120GiME-måleren klar til at blive installeret på hjemtagningssystemet. Systeminstallationen udføres fra systemet. For at installere måleren på hjemtagningssystemet skal du indlæse målerens oplysninger i hjemtagningssystemet. Dette kan gøres ved hjælp af standardkonfigurationsfiler fra fabrikken eller ved hjælp af oplysninger, der er indsamlet med en PDA-enhed i forbindelse med installeringen. Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

17 Betjening af displayet 17/33 5 Betjening af displayet Figur 6. E120GiME-display 1. RF-kommunikationsindikatorer 2. GSM-kommunikationsindikatorer 3. Alarmindikator 4. Faseindikatorer og strømretning for hver fase 5. Indstilleligt decimalpunkt 6. Pile, der viser aktuel/vist tarif 7. Cifrene angiver det viste element E120GiME's display har 8 cifre med mulighed for at vælge antal decimaler (0-2). Desuden er der indikatorer på displayet for aktuel eller vist tarif, strømretning for hver fase, alarm og menubetjeningsniveau. Displayet betjenes manuelt ved at trykke på knappen på målerens fabriksskilt. Knappen har følgende funktioner: Kortvarigt tryk på knappen = t < 2 sek. Mellemlangt tryk på knappen = 5 sek. > t > 2 sek. Længere tryk på knappen = t > 5 sek.: Åbner standardvisningen fra alle displayelementer/visninger. Displayet har to driftstilstande: Auto scroll-tilstand (hvor der også kan vises detaljer vha. trykknapper) og manuel tilstand (trykknap). Auto scrolltilstanden er standard, når måleren starter efter installationen. I auto scroll-tilstand skifter displayet værdier hvert 5. sekund og viser enten tarifværdier eller akkumuleret værdi, hvis der ikke anvendes tariffer. Manuel tilstand aktiveres med et kortvarigt tryk, når displayet er i auto scroll-tilstand. I manuel tilstand, vises displayets elementer vha. korte tryk i følgende rækkefølge: Displaytest Dato / klokkeslæt Aktuel værdi af LP1 og LP2 Anvendte tarifregistre S0-indgangsregister (hvis det anvendes) Relæ 1-tilstand E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

18 18/33 Betjening af displayet Relæ 2-tilstand (hvis det anvendes) Antal strømafbrydelser / samlet længde Fejlregisterværdier GSM-signalstyrke (ikke i E120iME) GSM-status (ikke i E120iME) Akkumulerede levetidsregistre A+, A-, R+, R- (til MID-verificering) MID-checksum Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

19 Fabriksskilt og LED-indikatorer 19/33 6 Fabriksskilt og LED-indikatorer Der er to LED-indikatorer på E120GiME-målerens fabriksskilt. Den gule LED har en frekvens på imp/kwh og angiver målerens funktion. Alarm-LED'en og et trekantet tegn på displayet angiver alarmer. Trykknappen på målerens fabriksskilt bruges til at navigere på displayet LCD Display Figur 7. E120GiME's fabriksskilt, trykknapper og LED'er 1. Alarm-LED 2. Trekant angiver alarm 3. Gul LED, som angiver målerens funktion 4. Enhedstype 5. Spænding 6. Nummer på tilslutningsdiagram 7. Strøm og frekvens 8. Serienummer og stregkode 9. Fremstillingsår 10. Tilslutningsdiagram 11. Numre på I/O-stik 12. LCD-kontrolknap E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

20 20/33 Vedligeholdelse 7 Vedligeholdelse Målerens SIM-kort kan udskiftes. SIM-kortholderen er placeret under I/Ostikdækslet til højre på måleren. Enheden må aldrig åbnes, når den er tilsluttet elforsyningen, da det er forbundet med livsfare. Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

21 Slutbearbejdning og genbrug 21/33 8 Slutbearbejdning og genbrug Hele produktet skal sendes til professionel elektronisk affaldsbehandling, når det tages ud af brug. Affaldsbehandlingsvirksomheden skal være godkendt af myndighederne. Slutbearbejdning af produktet og genbrug af dets komponenter skal altid udføres i overensstemmelse med lokal lovgivning og i henhold til vejledninger fra myndighederne i det land, hvor slutbearbejdningen og genbrugsbehandlingen finder sted. Direktivet 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) angiver retningslinjerne for behandling af elektronisk affald. På anmodning fremsender Enermet flere oplysninger om produktets påvirkning af miljøet. Dette produkt må ikke bortskaffes som almindeligt affald. Benyt professionel elektronisk affaldsbehandling. E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

22 22/33 Fejlfinding 9 Fejlfinding 9.1 Fejlvisninger ERR 1: Alarmer Fejlkode Seriestatus EEPROM_FAULT Hvis måleren ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere fejlvisningerne på displayet og LED'erne. Kapitel 6, Betjening af displayet, indeholder en vejledning i, hvordan du betjener displayet. Når der sker en fejl på enheden, genereres en fejlkode i hexadecimalformat i en af de tre fejlvisninger. En enhed kan have flere fejl på samme tid, og de viste fejlbit dannes ved at samle de enkelte fejl. F.eks. er fejlmeddelelsen 0041 lig med fejlene 0001 og Interne enhedsfejl, der også aktiverer alarm- LED'en. Alle handlinger registreres i alarmloggen. RTC_FAULT Konfigurer, hvis superkondensatorens spænding er for lav efter strømafbrydelse. Slettes ved mastertidsindstilling. Denne fejl kan forekomme i en helt ny måler. Reserveret WATCH_DOG_FAULT EEPROM_CRC_FAULT Reserveret 0020 IO_EXTENSION_FAULT Intern ASIC-kommunikationsfejl PRGMEM_CRC_FAULT ERR 2: Hændelser Fejlkode Seriestatus COMM_ERROR 0001 Intern kommunikationsfejl Reserveret 0002 Reserveret 0004 Reserveret 0008 CONF_CHANGED 0010 Reserveret 0020 CLOCK_SHIFT Mastertid indstillet over 7 dage (standardindstillinger) FIRST_BOOT 0080 ERR 3: Kvalitetsalarmer Fejlkode Seriestatus Strømkvalitetsfejl der vises også en advarsel på displayet POWER_DOWN 0001 Registreringsforsinkelse 1 (standard 1 sekund) PHASE_ERROR 0002 Registreringsforsinkelse 1 (standard 1 sekund) OVERVOLTAGE Registreringsforsinkelse 2 (standard 180 sekunder) UNDERVOLTAGE Registreringsforsinkelse 2 (standard 180 sekunder) Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

23 Fejlfinding 23/33 UNDERVOLTAGE Registreringsforsinkelse 3 (standard 5 sekunder) WRONG_ROTATION 0020 Standard: Ikke i brug CURRENT_DIRECTION 0040 ERR4: M-Bus-fejl 0001 Slave 1-tilslutningsfejl 0002 Slave 2-tilslutningsfejl 0004 Slave 3-tilslutningsfejl 0008 Slave 4-tilslutningsfejl 0010 Slave 1-datafejl 0020 Slave 2-datafejl 0040 Slave 3-datafejl 0080 Slave 4-datafejl ERR5: GSM/GPRS fejlkoder Fejlkode Seriestatus Uspecificeret fejl 0001 Uspecificeret GSM/GPRS-baseret fejl er opstået. SIM-kortfejl 0002 En eller anden SIM-kortspecifik fejl. De mest almindelige årsager til den kode er: SIM-kort mangler og SIM-kort er istykker PIN-fejl 0004 Der skal bruges en PIN-, PUK- eller en anden kode. Eller ikke nok PIN-kodeindtastninger tilbage. GPRS-registreringsfejl 0008 Enheden kan ikke registrere GPRS- eller GSMnetværk. GPRS-tilkoblingssfejl 0010 Enheden kan ikke koble sig på GPRS. GPRS-konfigurationsfejl 0020 GPRS-konfigurationen eksisterer ikke eller er ugyldig. Internetprofilfejl 0040 Internetforbindelsesprofilen kan ikke oprettes korrekt. Eksempler: Manglende fase(r) ERR3 10 0x10 Efter 1 sek. ERR3 12 0x10 + 0x02 Efter 3 min. ERR3 13 0x10 + 0x02 + 0x01 Realtidsfejl ERR1 2 0x02 Forkert strømretning ERR3 40 0x LED-indikatorer Error! Reference source not found. viser LED-indikatorernes placering. LED LED-status Årsag/løsning Alarm-LED Tændt Interne enhedsfejl E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

24 24/33 Fejlfinding 9.3 Indikatorer i displayet Det er ofte muligt at identificere eventuelle problemer med E120GiMEmålere ved at overvåge statussen på indikatorerne i displayet. Se for at finde frem til placeringen af indikatorerne GSM-kommunikationsindikatorer Målerens display har to GSM-kommunikationsindikatorer i øverste række af displayet, se også. GSM-indikatorerne fungerer kun i E120GiME-måleren. De passer ikke til E120iME-målerne. Indikatoren er slukket, der er opstået en intern kommunikationsfejl mellem GSM-modulet og målerens processor (Err2, bit 0x01) Indikatoren blinker afhængigt af den interne kommunikation mellem GSM-modulet og målerens processor. Ingen fejl. Figur 8. Intern GSM-kommunikationsindikator Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

25 Fejlfinding 25/33 Indikatoren er slukket GPRS-forbindelse er ikke tilgængelig Indikatoren er tændt GPRS-forbindelse er tilgængelig Indikatoren blinker GPRS-forbindelse er tilgængelig TCP-forbindelse er klar Figur 9. GPRS-statusindikator RF-kommunikationsindikatorer Den venstre RF-indikator viser den modtagne kommunikationsaktivitet, og den højre viser den sendte kommunikationsativitet. På E120GiME-måleren er indikatorerne slået TIL og blinker i forhold til RFkommunikationsaktiviteten. På E120iME-målere er indikatorerne slået FRA, hvis måleren ikke er registreret hos en E120GiME. Når E120iME er blevet registreret af en mestermåler, slås indikatorerne TIL og blinker i forhold til RFkommunikationsaktiviteten Fase- og strømretningsindikatorer Faseindikatorerne (L1, L2, L3) viser hver enkelt fases status. Når alle faserne fungerer korrekt, er alle faseindikatorerne slået TIL. Når en fase har underspænding, blinker faseindikatoren, og hvis der ikke er spænding på fasen, er indikatoren slået FRA. L1 blinker: underspænding på fasen L2 er TÆNDT: fasen er OK L3 er SLUKKET: fasen mangler Figur 10. Faseindikatordrift E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

26 26/33 Fejlfinding Under normale omstændigheder når måleren er blevet konfigureret til at køre med en fase, er den benyttede faseindikator slået TIL, mens de andre er slået FRA. Hvis den benyttede fase har underspænding, blinker dens indikator, og de andre er slået FRA. Hvis spænding registreres i en anden fase, vil dennes indikator også begynde at blinke. Indikatorer for positiv strømretning er TÆNDT: Alle faser har korrekt strømretning L2-indikator for negativ strømretning er TÆNDT: Fase 2 har forkert strømretning Figur 11. Strømretningsindikatorer for faser De negative eller positive strømretningsindikatorer for hver enkelt fase er slået til afhængigt af den bestemte fases strømretning. Alle faser skal have den samme strømretning. Landis+Gyr AG E120GiME Produktbeskrivelse

27 Tekniske oplysninger 27/33 10 Tekniske oplysninger Nøjagtighedsklasse Klasse B 1 for aktiv energi (kwh) Klasse 2 for reaktiv energi (kvarh) Målemetode VLSI-ASIC (A/D-konvertering og digital signalbehandling) Spænding U n = 3 x 230/400 V U n = 3 x 230 V U n = 1 x 230 V Måleområde: -20 % til +15 % U n Strømforbrug i spændingskredsløb 2,5 VA og 0,5 W (inkl. måle- og applikationsmoduler) Strømforbrug i strømkredsløb Måletekniske standarder I overensstemmelse med EN , EN og 2004/22/EC (MID) Målerkonstant (gul LED-indikator) imp/kwh Aktuelle Referencestrøm I ref = 5 A eller 10 A Maksimal strøm I max = 85 A Startstrøm: (0,4) % af I ref ( 20 ma) Termisk strøm I th = 100 A Frekvens 50 Hz ± 1 Hz Temperaturområder 0,01 VA Drift C S0-indgang I overensstemmelse med IEC , Klasse A Isolationsspændingstest 4 kv rms Impulsspændingstest 6 kv Udgangsrelæ for belastningskontrol LCD-drift º C GSM-drift ºC M-Bus-master I overensstemmelse med EN kan håndtere 4 M-Bus-enheder Maksimal afstand mellem master og slave er 350 m Vægt Mekanisk omskifterrelæudgang, 230 V, 6 A 1,4 kg Servicerelæudgang Halvleder (230 V, 100 ma) eller mekanisk relæudgang (230 V, 5A): Hus I overensstemmelse med DIN og DIN IP51 IP20 (klemrække og afskærmning) E120GiME Produktbeskrivelse Landis+Gyr AG

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM 2.5. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - GEMALTO GSMMODEM Et af formålene med Alarms Manager

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere