Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enteral ernæringspumpe Brugervejledning"

Transkript

1 Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

2

3 DK Indholdsfortegnelse Brugervejledning til APPLIX Smart Læs venligst brugervejledningen inden pumpen tages i brug. Information 5 Anvendelse 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Komplikationer 5 Vigtig information 6 Beskrivelse 7 Pumpe 7 Pumpeholder og pumpe 8 Montering af pumpe i pumpeholder 9 Nødkald 10 Enteralsæt 11 Fyldning af enteralsættet 11 Tilslutning af enteralsæt til pumpe 13 Tasternes funktion 14 Start af pumpe 19 Drift via lysnet 19 Batteridrift 19 Tænd pumpe 19 Tilslut enteralsæt 20 Automatisk fyldning ved hjælp af pumpen 20 Start 20 Stop 20 Sluk _nu_Applix_Smart_DK 3

4 Indholdsfortegnelse DK Administrationsprogram 21 Kontinuerligt program 21 Alarmer 23 Rengøring af pumpen 30 Pumpe og pumpeholder 30 Pumpedør 30 Pumpemekanisme og sensorområde 31 Teknisk information 32 Tekniske data 32 Driftsforhold 33 Garanti 34 Inspektion 34 Reparation 34 Kontakt 35 Symbolforklaring 36 Vejledning og producenterklæring 37 Bestillingsinformation _nu_Applix_Smart_DK

5 DK Information INFORMATION Anvendelse APPLIX Smart pumpen må kun anvendes til enteral ernæring. Pumpen kan både anvendes til hjemmepatienter og til patienter på sygehus. APPLIX Smart pumpen er meget enkel at betjene. APPLIX Smart kan programmeres til kontinuerlig ernæringstilførsel og har flere funktioner, specielt designet for patientens sikkerhed. Indikationer Er kun velegnet til enteral ernæring. Det anbefales at afpasse anvendelsen til de aktuelle forhold og sikre sig at brug af Applix pumpen er forligelig med patientens kliniske tilstand. Dette gælder specielt for småbørn og nyfødte. Grundet de forskellige anvendelsesbetingelser i forbindelse med opløsningens karakter (densitet, viskositet, mængden af opløst gas, reologi, partikler, temperatur, individuel næringssammensætning,...), kan det ikke garanteres, at en okklusion registreres under alle forhold. Derfor anbefaler Fresenius Kabi, at Applix-udstyret ikke anvendes uden rettidig og regelmæssig overvågning, især når en afbrydelse af næringsforsyningen kan udgøre en fare for patienten (f.eks. en komatøs situation). Kontraindikationer Må ikke anvendes til intravenøs infusion. Må ikke anvendes, hvis enteral ernæring er kontraindiceret (f.eks. ileus, ukontrollabel diarré, alvorlig akut pancreatitis eller intestinal atoni) eller hvis patienten har behov for parenteral ernæring. Komplikationer Der kan opstå diarré eller en fornemmelse af oppustethed ved tilførsel af enteral ernæring. Derfor bør tilførselshastighed indstilles efter patientens individuelle behov. Der bør føres regelmæssigt tilsyn med patienten og pumpen _nu_Applix_Smart_DK 5

6 Information DK Vigtig information APPLIX Smart bør kun anvendes til enteral ernæring. Bemærk venligst driftsforhold (se side 33), når pumpen er i brug. Der er kun garanti for pumpens funktion, hvis den anvendes sammen med enteralsæt fra Fresenius Kabi (se bestilling på side 41), og hvis enteralsættet er placeret korrekt (se Tilslutning af enteralsæt til pumpe s. 13). Hvis disse enteralsæt ikke anvendes, kan der under visse omstændigheder være fare for patientens sikkerhed. Enteralsættene er beregnet til éngangsbrug og bør kun anvendes i 24 timer. Skyl sonden igennem både før og efter hver ernæringstilførsel samt før, under og efter tilførsel af lægemidler. APPLIX Smart må ikke være i brug, hvor der er fare for eksplosion. På kardiologiske afdelinger hvor der er direkte tilgang til patientens hjerte via kateter eller lignende, skal pumpen være placeret i holderen. Når ernæringsposen/-flasken/-beholderen skiftes uden at skifte enteralsættet, anbefales det at åbne pumpens dør og tjekke, at sættet er placeret korrekt, før pumpen startes igen. I tilfælde af længere tids opbevaring skal apparatets generelle tilstand kontrolleres for at sikre, at det er i god stand _nu_Applix_Smart_DK

7 DK Beskrivelse BESKRIVELSE Pumpe Enteralsæt Dør Enteralsæt Serienr. Dørhåndtag Tilslutning til pumpeholder Styreskinne til pumpeholder Set forfra Set bagfra _nu_Applix_Smart_DK 7

8 Beskrivelse DK Pumpeholder og pumpe Pumpen kan monteres vertikalt og horisontalt på både runde og firkantede stativer. f.eks.: Dropstativer Kørestole Hospitalssenge Pumpestativ til bord Pumpe Pumpeholder Monteringssted for stativ til ophængning af ernæringsbeholder Monteringsklemmen kan roteres 180 Låseskrue til monteringsklemme Monteringsklemme _nu_Applix_Smart_DK

9 DK Beskrivelse Montering af pumpe i pumpeholder Tryk ned på knappen for at adskille pumpen fra pumpeholderen _nu_Applix_Smart_DK 9

10 Beskrivelse DK Nødkald Pumpeholderen kan tilsluttes et nødkaldssystem. Denne funktion er tilgængelig, hvis pumpen er korrekt monteret i pumpeholderen og denne er sluttet til lysnettet. Tilslut den ene ende af nødkaldssystemets kabel til stikket på pumpeholderen og før kablet gennem den laterale kabelholder. Tilslut den anden ende af kablet til nødkaldssystemet. Før pumpen tages i brug, undersøges det, om forbindelsen til nødkaldssystemet fungerer korrekt ved at udløse en alarm i pumpen (start f.eks. pumpen uden at enteralsættet er tilsluttet). Kabelholder Stikkontakt til strøm Stikforbindelse til nødkaldssystem _nu_Applix_Smart_DK

11 DK Enteralsæt ENTERALSÆT Fyldning af enteralsættet f.eks.: APPLIX Smart Varioline enteralsæt APPLIX Smart - Pumpesæt VarioLine (Varenr ) Advarsel! Pumpen må kun anvendes sammen med enteralsæt fra Fresenius Kabi (se bestilling side 41), da der ellers kan opstå problemer under tilførslen. Bemærk: Når pumpedøren åbnes, lukkes slangeklemmen automatisk (for at forhindre frit flow). 1. Luk slangeklemmen. 2. Tilslut ernæringsposen med enteralsættet og hæng den op. 3. Fyld dråbekammeret halvt op ved at presse forsigtigt. 4. Anvend som udgangspunkt den automatiserede fyldningsproces: Sørg for at sættet er installeret korrekt i pumpen før døren lukkes, (se side 13 "Tilslutning af enteralsæt til pumpe"). 5. Luk døren med et fast tryk på det grå dørhåndtag. 6. Tryk på tasten for automatisk fyldning: hold tasten til fyldning inde. Fyld enteralsættet helt op. 7. Slip tasten, når fyldningen er afsluttet. Tjek flowet ved at kontrollere væskeflowet i dråbekammeret efter pumpen er startet. Variolineadapter Easybag tilslutning T-stykke Slangeklemme _nu_Applix_Smart_DK 11

12 Enteralsæt DK BEMÆRK: Ved manuel fyldning af sættet, er følges nedenstående efter trin nr. 3 ovenfor: 4. Åbn klemmen, og fyld enteralsættet helt op. 5. Luk klemmen 6. Installér enteralsættet i pumpen for at starte næringstilførslen (se "Tilslutning af enteralsæt til pumpe" på side 13 og "Start af pumpen" på side 19). Tjek flowet ved at kontrollere væskeflowet i dråbekammeret efter pumpen er startet. BEMÆRK: Ved brug af enteralsæt uden dråbekammer, anvendes kun automatisk fyldning _nu_Applix_Smart_DK

13 DK Enteralsæt Tilslutning af enteralsæt til pumpe 1. Løft håndtaget på pumpedøren og åbn den. 2. Indsæt enteralsættets slangeklemme i pumpen i henhold til pilmarkeringen, således at slangeklemmens lås vender opad. 3. Før enteralsættet henover pumpemekanismen og sæt det fast i den nederste slangeholder. Sørg for at slangen ikke er strakt for meget. 4. Luk pumpedøren og sørg for, at den er ordentligt lukket. Pumpedør Slangeklemme lås Dørhåndtag Korrekt installeret enteralsæt Pumpemekanisme Nederste slangeholder (sensorområde) Forkert installeret enteralsæt _nu_Applix_Smart_DK 13

14 Tasternes funktion DK TASTERNES FUNKTION Funktionstast Symbol Handling Funktion On/Off Automatisk fyldning Tryk på tasten i mindst 1 sekund Hold tasten nede Pumpe tændes (selvtest) eller pumpe slukkes. Start med at fylde enteralsættet med ernæring (600 ml/t). Slip knappen, når enteralsættet er fyldt. Indstil hastighed Tryk på tasterne Pil op øger hastigheden. Pil ned sænker hastigheden. Ønsket volumen On/Off Tryk på begge taster samtidig Tryk på en enkelt tast Aktiverer eller slukker volumenfunktionen. Indstilling af ønsket volumen. Start/stop Tryk på tasten Starter eller stopper tilførslen: STOP vises i bunden af displayet i 3 sekunder. (I denne periode kan indstillinger ikke ændres.) De nedenstående funktioner er kun tilgængelige, hvis pumpen er stoppet. Nulstil Tryk på begge taster samtidig Pumpen stilles tilbage til de originale fabriksindstillinger med kontinuerlig tilførsel med en hastighed på 100 ml/time _nu_Applix_Smart_DK

15 DK Tasternes funktion Funktionstast Symbol Handling Funktion Lås taster Alle testfunktioner undtagen ON/ OFF og START/STOP låses eller frigøres. Tryk på tasten Nøglesymbol blinker på displayet. Indstil kode 7 ved at anvende det øverste sæt piltaster Alarm lydstyrke Tryk på tasten igen Tryk på tasten for at ændre alarmens lydstyrke I alarmtilstand: Tryk på tasten (én gang for at pausestille alarmen) Nøglesymbol på display: fremkommer: Taster er låst. forsvinder: Taster er frigjort. Kan indstilles til 3 forskellige lydstyrker. Den valgte indstilling kan både ses og høres. Alarmen afbrydes i 2 minutter. Baggrundsbelysningen og fejlmeddelelsen blinker konstant på displayet _nu_Applix_Smart_DK 15

16 Tasternes funktion DK Funktionstast Symbol Handling Funktion Informationsdisplay når funktionen Nedtælling af ønsket volumen ikke er aktiveret når funktionen Nedtælling af ønsket volumen er aktiveret Tryk let på tasten. Under tilførsel Når pumpen er stoppet Under tilførsel Når pumpen er stoppet De følgende informationer vises automatisk, hvis informationstasten aktiveres i nedenstående rækkefølge. 1. Tilført volumen siden sidste nulstilling af pumpen. 2. Resterende volumen der skal gives, før den totale ønskede volumen er givet (hvis ønsket volumen er aktiveret). 1. Tilført volumen siden sidste nulstilling af pumpen. 2. Ikonerne, der svarer til den sidst udløste alarm, vises nu på displayet. 1. Tilført volumen siden sidste nulstilling af pumpen. 2. Den programmerede ønskede volumen, der skal leveres (hvis Ønsket volumen er aktiveret). 1. Tilført volumen siden sidste nulstilling af pumpen. 2. Den programmerede ønskede volumen, der skal leveres (hvis Ønsket volumen er aktiveret). 3. Ikonerne, der svarer til den sidst udløste alarm, vises nu på displayet _nu_Applix_Smart_DK

17 DK Tasternes funktion Funktionstast Symbol Handling Funktion Nulstil informationsdisplay Hold tasten nede i 3 sekunder Nulstilling af volumendisplay. Indstilling af tid mellem to alarmsignaler Tryk på tasten Vælg kode 15 ved at anvende de øverste piletaster. Brugeren kan indstille tidsintervallet mellem to alarmsignaler (undtagen for påmindelser og advarsler om lavt batteri). Nøglesymbolet blinker i displayet. Sæt tidsintervallet (fra 5 til 300 sekunder) ved at anvende de nederste piletaster. Tryk på tasten igen Tidsintervallet vises i displayet. Bemærk: Denne funktion kan kun vælges, når der ikke er en igangværende administration. Tryk på i -tasten i 3 sekunder for at annullere administrationen _nu_Applix_Smart_DK 17

18 Tasternes funktion DK Funktionstast Symbol Handling Funktion Funktionen Nedtælling af ønsket volumen Under programmeringen af den ønskede administrationsvolumen, kan brugeren vælge at få vist nedtællingen af den programmerede ønskede volumen under administrationen, i stedet for at få vist den programmerede ønskede volumen. Tryk på tasten Indstil kode 26 ved at anvende det øverste sæt piletaster Vælg "on" ("tænd") ved at anvende det nederste sæt piletaster Tryk på tasten igen Nøglesymbolet blinker på displayet. Symbolet vises på displayet, før den ønskede administrationsvolumen vises. Denne funktion omfatter ikke en automatisk nulstilling af den tilførte volumen, hvis administrationen er blevet afbrudt, og/eller pumpen er blevet slået fra (tryk på "i"- knappen i 3 sekunder for at nulstille den resterende volumen. Volumen bliver også nulstillet, når enheden nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger). For at få vist den ønskede volumen i stedet for nedtællingen, skal du gentage handlingen og vælge "off" ("sluk") med det nederste sæt piletaster. Bemærk, at pumperne som standard viser den ønskede volumen, når de leveres. Bemærk: Denne funktion kan kun vælges, når der ikke er en igangværende administration. Tryk på i -tasten i 3 sekunder for at annullere administrationen _nu_Applix_Smart_DK

19 DK Start af pumpe START AF PUMPE Drift via lysnet Med pumpeholder og strømkabel Batteridrift Batteriets levetid: 24 timer Hastighed: 125 ml/time Batteriet er fuldt Batteriet er tomt Tænd pumpe Tryk på tasten i ca. 1 sekund 1. Skub pumpen ned i skinnen på pumpeholderen, indtil der høres et klik. 2. Sæt strømkablet i stikket på pumpeholderen (se side 10). 3. Tilslut strømkablet til lysnettet (den grønne indikator på pumpeholderen lyser). "Stik" symbolet fremkommer i displayet. Inden pumpen startes første gang skal batterierne oplades i ca. 5 timer! Hvis pumpen er tilsluttet lysnettet, oplades batterierne også under brugen. Når pumpen kobles fra lysnettet, skifter den automatisk over på batterier. Batteriernes maksimale levetid opnås først efter adskillige opladninger/ afladninger. Batteriernes levetid kan blive forkortet, hvis pumpen oftest kører på lysnettet. Batteriindikatoren viser 3 streger, når batteriet er fuldt opladet. Batteri-præ-alarmen vil aktiveres senest 30 minutter før fuldstændig afladning. Hvis pumpen ikke sluttes til en strømkilde til genopladning i løbet af disse 30 minutter, vil pumpen standse og batterialarmen vil være aktiv i 10 minutter. Hvis batteriet da stadig ikke er genopladet, slukker pumpen automatisk. Et akustisk signal høres. Pumpen udfører en selvtest. Først fremkommer tallene 1-4 og derefter fremkommer alle symbolerne. Det anbefales at følge med på displayet under pumpens selvtest for at opdage eventuelle fejl. Det senest aktiverede tilførselsprogram inklusive indstillinger fremkommer på displayet _nu_Applix_Smart_DK 19

20 Start af pumpe DK Tilslut enteralsæt (se side 13) Automatisk fyldning ved hjælp af pumpen Hold tasten nede. Fyld til enden af slangen. (Slip tasten, når slangen er fyldt). Start Tryk på tasten. Blinkende søjler og dråber indikerer, at tilførslen er startet (*). Stop Tryk på tasten. STOP fremkommer i displayet. Sluk Hold tasten nede i ca. 1 sekund. Ved drift via lysnettet er "stik" symbolet synligt i displayet. Pumpen beholder al information, når den slukkes. Denne information opbevares i 1 måned efter sidste slukning, såfremt batteriet var fuldt opladet på slukningstidspunktet. (*) Hvis pumpedøren har været åbnet eller der har været udløst alarm for opadgående okklusion, giver Applix Smart en lille startmængde ved en højere hastighed umiddelbart efter START, for at være i stand til at opdage en opadgående okklusion inden pumpen startes (se Driftsforold s. 33) _nu_Applix_Smart_DK

21 DK Administrationsprogram ADMINISTRATIONSPROGRAM Kontinuerligt program Kontinuerlig Tilførsel ved kontinuerlig hastighed (med aktiveret ønsket volumen, hvis dette er valgt) Parameter Definition Indstilling Spring Hastighed Tilførselshastighed ml/time 1 eller 5 ml/time Ønsket volumen Total tilførselsvolumen. En alarm høres, når ønsket volumen er nået ml 1 eller 10 ml Eksempler på indstillinger Pumpeberegninger Ønsket volumen Hastighed Varighed af tilførsel ml 150 ml/time 10 timer ml 50 ml/time 10 timer Eksempel 2 Hastighed (ml/t) Time (t) _nu_Applix_Smart_DK 21

22 Administrationsprogram DK Tænd pumpe Tryk på tasten i 1 sekund. 2 Indstil hastighed Tryk på pil op eller ned, indtil den ønskede værdi vises. 3 Indstil ønsket volumen Tryk på begge taster samtidig, symbolet vises. Tryk på pil op eller ned, indtil den ønskede værdi vises. 4 Start program Tryk på tasten. Blinkende søjler og dråber indikerer, at programmet er startet _nu_Applix_Smart_DK

23 DK Alarmer ALARMER ALARMFUNKTIONER Alle alarmfunktioner stopper pumpen. Alarmfunktionen er både visuel og akustisk. Det er muligt at indstille lydstyrken (se side 15). Procedure Stop alarmen ved at anvende START/STOP tasten. Fjern årsagen til alarmen. Start tilførsel igen ved at anvende START/STOP tasten _nu_Applix_Smart_DK 23

24 Alarmer DK Alarm Symbol Årsag Afhjælpning Batterialarm ved drift via lysnettet "Stik" symbol synligt i display Batterierne er defekte. Informér afdelingen, der står for servicering af pumperne. Batterierne må kun skiftes af autoriserede teknikere. "Stik" symbol ikke synligt i display Indikator for drift via lysnettet på pumpeholder lyser ikke. Defekt tilslutning til lysnettet. Undersøg om strømkablet er korrekt tilsluttet og ikke er i stykker. Indikator for drift via lysnettet på pumpeholder lyser. Pumpe er ikke korrekt monteret i pumpeholder. Kontaktflader på pumpe og pumpeholder er snavsede. Montér pumpe i pumpeholder. Sørg for at der høres et klik. Fjern snavset med en klud og sæbevand eller ifølge sygehusets instrukser (se side 30). Lad pumpe og pumpeholder tørre _nu_Applix_Smart_DK

25 DK Alarmer Alarm Symbol Årsag Afhjælpning Batteriadvarsel mens pumpen kører på batteri Batterialarm ved drift via batteri Alarmen kan ikke stoppes ved drift via batteri Symbolet for strømtilslutning vises ikke i displayet Der kan ikke opnås minimum strømforsyning fra batteriet. Advarslen lyder i mindst 30 minutter inden batterialarmen og pumpen går på stand-by. "Stik" symbol ikke synligt i display Tilslut pumpen til en stikkontakt via pumpeholderen. Batteriet genoplades, og pumpen kan igen startes. For lav spænding i batteri. Tilslut pumpen til lysnettet via Alarm aktiveres 10 minutter pumpeholderen. før batterierne er helt afladte. Oplad batterier. Pumpen kan nu anvendes igen. Påmindelse Signal gentages hvert minut Der er tændt for pumpen, men den er ikke i drift Start pumpe eller sluk den. Ønsket volumen nået Ønsket volumen nået (symbol for ernæringsbeholder blinker). Forket indstilling af ønsket volumen. Afslut eller fortsæt tilførslen. Hvis ønsket volumen ikke længere skal benyttes, deaktiveres ønsket volumen funktionen ved at trykke 2 gange på det nederste sæt piltaster. Indstil korrekt ønsket volumen _nu_Applix_Smart_DK 25

26 Alarmer DK Alarm Symbol Årsag Afhjælpning Slange tom Okklusion Ernæringsbeholder og enteralsæt er tømt helt ned til pumpen. Enteralsættet er ikke fyldt tilstrækkeligt. Luft i sensorområdet (med fuld ernæringsbeholder). Snavs i sensorområdet (den nederste slangeholder). Enteralsæt forkert tilsluttet. Enteralsættet på pumpemekanismen er blokeret eller knækket Fortsæt eller afslut tilførsel og skyl slangen. Fyld enteralsættet helt. Bank forsigtigt luftbobler ud af enteralsættet tæt på sensoren. Hvis det er nødvendigt fyldes enteralsættet igen, indtil luftboblerne er fjernet. Fjern snavset med en klud og sæbevand eller ifølge sygehusets instrukser (se side 30). Lad pumpen tørre. Tjek enteralsættets placering og placér det korrekt, hvis nødvendigt. Åbn døren, tjek sættets placering, luk døren. Genplacér enteralsættet i pumpen og tjek at ernæringen flyder frit efter justeringen. Okklusion i opadgående retning: Enteralsættet er blokeret mellem posen og pumpen. Okklusion i nedadgående retning: Enteralsættet eller sonden er blokeret efter pumpen på patientens side. Tjek at der er frit gennemløb i sonden. Om nødvendigt skylles sonden igennem. Tjek at der er frit gennemløb i sonden. Om nødvendigt skylles sonden igennem _nu_Applix_Smart_DK

27 DK Alarmer Alarm Symbol Årsag Afhjælpning Enteralsæt Pumpedør åben Pumpemekanisme blokeret Enteralsæt er forkert tilsluttet eller slet ikke tilsluttet. Forkert enteralsæt tilsluttet. Slangeklemmens lås er snavset. Pumpedør er ikke lukket ved start af pumpe. Pumpedør åbnet efter start af pumpe. Pumpedør fjernet fra dets ophæng. Dørmekanisme er defekt. Defekt pumpemekanisme. Tjek enteralsættets placering over og under pumpemekanismen og placér det korrekt, hvis nødvendigt. Anvend anbefalet enteralsæt. Fjern snavset med en klud og sæbevand eller ifølge sygehusets instruks (se side 30). Lad pumpen tørre. Luk pumpedør. Luk pumpedør. Påsæt dør igen. Kontakt serviceteknikere. Kontakt serviceteknikere. Systemfejl "E" + numerisk kode. Vedvarende tone i intervaller Intern systemfejl. Kontakt serviceteknikere _nu_Applix_Smart_DK 27

28 Alarmer DK DEAKTIVERING AF LUFTALARM ADVARSEL Tjek, at patientens tilstand er forligelig med præcisionsområdet på +/- 10 % (mellem det faktisk tilførte volumen og det programmerede volumen). For patienter, som får enteral ernæring parallelt med IV insulintilførsel, må luftalarmen ikke deaktiveres. ANBEFALINGER Det ønskede volumen bør være lavere end -10 % af volumen i posen. Beholderen skal være uden luftventilation (ingen glas- eller hård plastikflaske, enteralsæt uden luftventil) Luftalarmen kan deaktiveres direkte på pumpen ved hjælp af parameterfunktionen ved at trykke på nøgletasten (f.eks. kraftigt luftdannende pulverernæring, som kan påvirke pumpens normale funktion). Adgangen til denne funktion er beskyttet med 2 koder for at undgå utilsigtet deaktivering af luftalarmen (alarm for tom beholder). For at sikre en sikker tilførsel af ernæring, mens luftalarmen er deaktiveret, kan APPLIX-pumpen derudover ikke startes uden at programmere en ønsket volumen og uden at bekræfte hvert programmeringstrin. PROGRAMMERINGSTRIN Tryk på nøgletasten for at komme til parameterfunktionen. Tryk på de øverste piletaster: Vælg kode 30; teksten "air" vises på displayet. Indtast koden (kontakt den lokale tekniske afdeling for at få koden) med de nederste piletaster. Tryk på "start" for at bekræfte den anden kode. "on" vises på displayet (luftalarmen er aktiveret). Vælg "off" på de nederste piletaster for at deaktivere luftalarmen. Tryk på "start" for at bekræfte. Meddelelsen "air off" blinker på displayet. Tryk på "start" for at bekræfte meddelelsen (programmering ikke mulig uden bekræftelse), og start programmeringen. Tilførselshastigheden blinker på displayet: Indtast tilførselshastigheden med de øverste piletaster _nu_Applix_Smart_DK

29 DK Alarmer Tryk på "start" for at bekræfte den valgte tilførselshastighed. Det ønskede volumen blinker på displayet: Indtast det ønskede volumen med de nederste piletaster. Tryk på "start" for at bekræfte det valgte ønskede volumen. Tryk på "start" for at igangsætte tilførslen af ernæring. Påmindelsesalarmerne lyder kontinuerligt under valget af tilførselshastighed og ønsket volumen. BEMÆRK: Luftalarmen aktiveres igen ved at nulstille pumpen. Gentag proceduren for at aktivere luftalarmen igen, og vælg "on" med det nederste sæt piletaster _nu_Applix_Smart_DK 29

30 Rengøring af pumpen DK RENGØRING AF PUMPEN Rengør pumpe og pumpeholder, så snart de er blevet urene af sondemad eller lægemidler - ellers én gang om ugen. Pumpen kobles fra lysnettet inden rengøring. Efter rengøring skal pumpen tørre ca. 5 minutter, før den må tændes eller tilsluttes til lysnettet. Pumpe og pumpeholder Rengør pumpe og pumpeholder med en fugtig klud eller en klud med et desinficerende middel. Pumpe og pumpeholder tåler desinficerende midler. Lad pumpe og pumpeholder tørre helt efter rengøring! OSB: Pumpen må ikke lægges i blød i vand eller skylles under rindende vand! Rens kontaktflader (se side 7) med vat og desinficerende middel, om nødvendigt. Pumpedør Sluk pumpen og tag den ud af pumpeholderen. Løft håndtaget på pumpedøren for at åbne den. Hvis pumpedøren skubbes bagud, kan døren løftes af hængslet og rengøres under rindende vand. OBS: Tåler ikke opvaskemaskine _nu_Applix_Smart_DK

31 DK Rengøring af pumpen Pumpemekanisme og sensorområde Sluk for pumpen og tag den ud af pumpeholderen. Løft håndtaget på pumpedøren for at åbne den. Rengør sensorområdet og klemmeholderen med en fugtig klud og sæbevand eller desinficerende middel. Tør pumpemekanismen af med en fugtig klud. Sensorområde Klemmeholder Pumpemekanisme Sensorområde _nu_Applix_Smart_DK 31

32 Teknisk information DK TEKNISK INFORMATION Tekniske data Vægt Pumpe: 480 g Pumpeholder: 450 g Bortskaffelse Beskyttelse imod elektrisk shock Elektromagnetiske forstyrrelser Sikkerhedskrav til elektromedicinsk udstyr Beskyttelse mod fugt Pumpe Pumpeholder Elektrisk forsyning Drift via lysnet Batteritype Pumpeholder udgangseffekt Pumpebatteri funktion Apparatgruppe Dimensioner 128 x 114 x 43 mm 146 x 162 x 115 mm Med hensyn til korrekt bortskaffelse af apparatet efter endt levetid, kontakt din lokale Fresenius Kabi organisation eller din lokale forhandler. Beskyttelseklasse II, symbol Type BF, symbol Dette apparat kan forstyrres af store elektromagnetiske felter, eksterne elektriske påvirkninger og elektrostatiske afladninger over de grænser, der er fastsat af EN Det kan også forstyrres af tryk og variationer i tryk, mekanisk shock, varmeantændelseskilder etc. Skal apparatet anvendes under særlige forhold, kontakt venligst Fresenius Kabi. Dette mobile RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. I overensstemmelse med EN/IEC IP 34 (stænktæt) IP 31 (dråbetæt) V+10% / Hz 15 VA NiMH 4.8 V Ah (Nikkel-metal hydrid) 7,75 V / 800 ma 24 timer ved 125 ml/time Ila ifølge MDD _nu_Applix_Smart_DK

33 DK Teknisk information Driftsforhold Pumpe, pumpeholder Driftstemperatur Opbevaringstemperatur Maksimal relativ fugtighed +13 til +40 C - 20 til +45 C Max. 85%, ingen kondens Størrelse på stativ (vertikal/horisontal) Rundt: Firkantet: mm 10 x 25 mm Hastighedsafvigelse Detektion af opadgående okklusion Okklusionstryk Tilbehør Funktion Tilførselsprogram Nødkald Seriel kommunikation Genbrugsbatteri Max. 10% for hastigheder > 3 ml/t Mængde givet ved start: ca. 2 ml for hastigheder 50 ml/t, ca. 4 ml for hastigheder > 50 ml/t. Denne mængde kompenseres indenfor den første time for hastigheder > 3 ml/h. Der er ikke nogen kompensation af startmængden for hastigheder 3 ml/t. Se også "Indikationer" på side 5. Max. 2 bar Se indhold Velegnet til kontinuerlig drift Kontinuerlig Spændingsfri kontakt, 4 kv afkobling Strømudtag: 24 V / 100 ma strøm til sygeplejeopkald tilbehør. RS232 optisk isolation 4 kv Af miljøhensyn bør batteriet tages ud af apparatet før bortskaffelse, og som ved normal udskiftning af batteriet i forbindelse med vedligeholdelse, sendes til en kompetent genbrugsorganisation. Undgå kortslutning og for høje temperaturer. ADVARSEL! De interne batterier skal udskiftes hvert andet år. Hvis apparatet ikke bruges i en længere periode, anbefales det at batterierne tages ud _nu_Applix_Smart_DK 33

34 Teknisk information DK Garanti Producenten yder 24 måneders garanti fra købsdato på pumpe og pumpeholder. Garantien dækker reparation og udskiftning af defekte dele i forbindelse med produktions- og materialefejl. Garantien dækker ikke apparater, der er blevet ændret eller repareret af uautoriserede personer eller fejl på apparater som følge af misligholdelse eller slid. Producenten kan kun påtage sig ansvaret for pumpens sikkerhed, pålidelighed og funktionsdygtighed hvis følgende er opfyldt: - Samling, udvidelser, justeringer, modifikationer eller reparationer skal være udført af personer autoriseret af Fresenius Kabi. - De elektriske installationer på stedet, hvor pumpen anvendes, skal være i overensstemmelse med IEC reglerne. - Pumpen skal anvendes som anvist i brugervejledningen. - Pumpen skal anvendes med de enteralsæt, der er specificeret af producenten. Inspektion Det anbefalede serviceinterval for Applix Smart pumpen og pumpeholder er et år. Reparation Pumpe og pumpeholder må kun repareres af producentens egen serviceafdeling eller af personer autoriseret af producenten. Ved fejl på apparatet, skal det komplette system indsendes (pumpe, pumpeholder og enteralsæt) _nu_Applix_Smart_DK

35 DK Teknisk information Kontakt Markedsselskab Danmark Fresenius Kabi Islands Brygge København S Tlf: Fax: _nu_Applix_Smart_DK 35

36 Teknisk information DK Symbolforklaring IP 31 OBS! Se brugervejledning Dråbetæt 0123 CE symbolet viser, at pumpen, pumpeholderen, strømkabel og tilbehør er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om medicinsk udstyr 93/42 EEC (MDD: medical device directive). TÜV PRODUCT SERVICE, MÜNCHEN, 0123 IP 34 Stænktæt Indgangsspænding Apparat af beskyttelsesklasse II, isoleret Udgangsspænding Vekselstrøm Tilkobling til nødkald Beskyttelsesgrad mod elektrisk shock: type BF Strømkabel E-Code Viser apparatets kode Genbrug af brugte batterier og apparater: Fjern batteriet fra apparatet, inden det bortskaffes. Batterier og apparater med denne mærkat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De skal indsamles separat og bortskaffes iht. gældende lokale forskrifter. For yderligere oplysninger mht. forskrifterne for bortskaffelse af affald, kontakt din lokale Fresenius Kabi organisation eller din lokale forhandler _nu_Applix_Smart_DK

37 DK Teknisk information Vejledning og producenterklæring ELEKTROMAGNETISK SIKKERHED TABEL 201 APPLIX pumpen er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor HF-strålingen er kontrolleret som specificeret nedenfor (se tabel). Brugere af APPLIX skal sikre sig, at pumpen anvendes i det nedenfor beskrevne miljø Strålingstest HF stråling CISPR 11 HF stråling CISPR 11 Retningslinier IEC Spændingsudsving og flimmer IEC Opfyldte betingelser Gruppe 1 Elektromagnetiske forhold - vejledning APPLIX pumpen bruger kun RF energi til de interne funktioner. Derfor er pumpens RF stråling meget lav og skulle ikke kunne påvirke elektronisk udstyr i nærheden. Klasse B APPLIX pumpen er velegnet til brug på hospitaler, i hjemmet og institutioner, som er tilsluttet den offentlige energiforsyning Opfylder Klasse A udgår _nu_Applix_Smart_DK 37

38 Teknisk information DK ELEKTROMAGNETISK SIKKERHED TABEL 202 APPLIX pumpen er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor HF-strålingen er kontrolleret som specificeret nedenfor (se tabel). Brugere af APPLIX skal sikre sig, at pumpen anvendes i det nedenfor beskrevne miljø. Sikkerhedstest Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Indsvingningsstrøm IEC IEC Testniveau ± 6 kv Kontakt ± 8 kv Luft ± 2 kv Energiforsyningsledninger Opfyldelsesniveau for apparatet ± 6 kv Kontakt ± 8 kv Luft ± 2 kv Energiforsyningsledninger Elektromagnetiske forhold - henvisninger Gulvbeklædning af træ, kakler og beton med en relativ fugtighed på mindst 30% garanterer den nødvendige konformitet. Hvis man ikke kan garantere sådanne forhold, må der træffes ekstra sikkerhedsforanstaltninger f.eks. ved at anvende antistatisk materiale eller antistatisk beklædning. Strømkvaliteten skal svare til kvaliteten for private hjem, erhvervsejendomme eller hospitaler. Vandrebølger IEC Spændingsudsving IEC Netfrekvens (50/60 Hz) Magnetfelter IEC ±1 kv indgangs-/ udgangsledninger ± 1 kv differential modus ± 2 kv iflg. modus < 5 % Ut (> 95 % dip in Ut) for 0,5 cyklus 40 % Ut (60 % dip in Ut) for 5 cykluser 70 % Ut (30 % dip in Ut) for 25 cykluser < 5 % Ut (> 95 % dip in Ut) for 5 s ±1 kv indgangs-/ udgangsledninger ± 1 kv differential Modus udgår < 5 % Ut (> 95 % dip in Ut) for 0,5 cyklus 40 % Ut (60 % dip in Ut) for 5 cykluser 70 % Ut (30 % dip in Ut) for 25 cykluser < 5 % Ut (> 95 % dip in Ut) for 5 s Strømkvaliteten skal svare til kvaliteten for private hjem, erhvervsejendomme eller hospitaler. En fritstående bygning skal være forsynet med lynafleder. I boliger og bygninger, som er særligt udsatte for lynudsatte, skal der installeres sikring på hovedtilførslen. Klasse II produkt og ingen jordforbindelse. Strømkvaliteten skal svare til kvaliteten for private hjem, erhvervsejendomme eller hospitaler. Ved korte og længere strømafbrydelser (< som batteriets levetid), sørger batteriet for, at pumpen fortsætter. Ved langvarige strømafbrydelser (> batteriets levetid) skal Applix forsynes fra en ekstern strømkilde (USV). Anmærkning: Ut er spændingen før anvendelse af testniveauet. 3 A / m 3 A / m Om nødvendigt skal det magnetiske felts værdi tilpasses omgivelserne for at sikre, at disse er lavere end den foreskrevne værdi. Hvis målinger af omgivelserne viser, at det magnetiske felts værdi overskrider den foreskrevne værdi, skal pumpen nøje overvåges, og hvis der iagttages afvigende funktion skal der foretages yderligere foranstaltninger, som f.eks. justering af pumpen eller installation af en magnetisk afskærmning _nu_Applix_Smart_DK

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Enteral ernæringspumpe. Brugervejledning

Enteral ernæringspumpe. Brugervejledning Enteral ernæringspumpe Brugervejledning Beskrivelse af de symboler, der er vist på udstyret og dets emballage Identifikationsmærkat symboler Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Se brugervejledningen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere