Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enteral ernæringspumpe Brugervejledning"

Transkript

1 Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

2

3 DK Indholdsfortegnelse Brugervejledning til APPLIX Smart Læs venligst brugervejledningen inden pumpen tages i brug. Information 5 Anvendelse 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Komplikationer 5 Vigtig information 6 Beskrivelse 7 Pumpe 7 Pumpeholder og pumpe 8 Montering af pumpe i pumpeholder 9 Nødkald 10 Enteralsæt 11 Fyldning af enteralsættet 11 Tilslutning af enteralsæt til pumpe 13 Tasternes funktion 14 Start af pumpe 19 Drift via lysnet 19 Batteridrift 19 Tænd pumpe 19 Tilslut enteralsæt 20 Automatisk fyldning ved hjælp af pumpen 20 Start 20 Stop 20 Sluk _nu_Applix_Smart_DK 3

4 Indholdsfortegnelse DK Administrationsprogram 21 Kontinuerligt program 21 Alarmer 23 Rengøring af pumpen 30 Pumpe og pumpeholder 30 Pumpedør 30 Pumpemekanisme og sensorområde 31 Teknisk information 32 Tekniske data 32 Driftsforhold 33 Garanti 34 Inspektion 34 Reparation 34 Kontakt 35 Symbolforklaring 36 Vejledning og producenterklæring 37 Bestillingsinformation _nu_Applix_Smart_DK

5 DK Information INFORMATION Anvendelse APPLIX Smart pumpen må kun anvendes til enteral ernæring. Pumpen kan både anvendes til hjemmepatienter og til patienter på sygehus. APPLIX Smart pumpen er meget enkel at betjene. APPLIX Smart kan programmeres til kontinuerlig ernæringstilførsel og har flere funktioner, specielt designet for patientens sikkerhed. Indikationer Er kun velegnet til enteral ernæring. Det anbefales at afpasse anvendelsen til de aktuelle forhold og sikre sig at brug af Applix pumpen er forligelig med patientens kliniske tilstand. Dette gælder specielt for småbørn og nyfødte. Grundet de forskellige anvendelsesbetingelser i forbindelse med opløsningens karakter (densitet, viskositet, mængden af opløst gas, reologi, partikler, temperatur, individuel næringssammensætning,...), kan det ikke garanteres, at en okklusion registreres under alle forhold. Derfor anbefaler Fresenius Kabi, at Applix-udstyret ikke anvendes uden rettidig og regelmæssig overvågning, især når en afbrydelse af næringsforsyningen kan udgøre en fare for patienten (f.eks. en komatøs situation). Kontraindikationer Må ikke anvendes til intravenøs infusion. Må ikke anvendes, hvis enteral ernæring er kontraindiceret (f.eks. ileus, ukontrollabel diarré, alvorlig akut pancreatitis eller intestinal atoni) eller hvis patienten har behov for parenteral ernæring. Komplikationer Der kan opstå diarré eller en fornemmelse af oppustethed ved tilførsel af enteral ernæring. Derfor bør tilførselshastighed indstilles efter patientens individuelle behov. Der bør føres regelmæssigt tilsyn med patienten og pumpen _nu_Applix_Smart_DK 5

6 Information DK Vigtig information APPLIX Smart bør kun anvendes til enteral ernæring. Bemærk venligst driftsforhold (se side 33), når pumpen er i brug. Der er kun garanti for pumpens funktion, hvis den anvendes sammen med enteralsæt fra Fresenius Kabi (se bestilling på side 41), og hvis enteralsættet er placeret korrekt (se Tilslutning af enteralsæt til pumpe s. 13). Hvis disse enteralsæt ikke anvendes, kan der under visse omstændigheder være fare for patientens sikkerhed. Enteralsættene er beregnet til éngangsbrug og bør kun anvendes i 24 timer. Skyl sonden igennem både før og efter hver ernæringstilførsel samt før, under og efter tilførsel af lægemidler. APPLIX Smart må ikke være i brug, hvor der er fare for eksplosion. På kardiologiske afdelinger hvor der er direkte tilgang til patientens hjerte via kateter eller lignende, skal pumpen være placeret i holderen. Når ernæringsposen/-flasken/-beholderen skiftes uden at skifte enteralsættet, anbefales det at åbne pumpens dør og tjekke, at sættet er placeret korrekt, før pumpen startes igen. I tilfælde af længere tids opbevaring skal apparatets generelle tilstand kontrolleres for at sikre, at det er i god stand _nu_Applix_Smart_DK

7 DK Beskrivelse BESKRIVELSE Pumpe Enteralsæt Dør Enteralsæt Serienr. Dørhåndtag Tilslutning til pumpeholder Styreskinne til pumpeholder Set forfra Set bagfra _nu_Applix_Smart_DK 7

8 Beskrivelse DK Pumpeholder og pumpe Pumpen kan monteres vertikalt og horisontalt på både runde og firkantede stativer. f.eks.: Dropstativer Kørestole Hospitalssenge Pumpestativ til bord Pumpe Pumpeholder Monteringssted for stativ til ophængning af ernæringsbeholder Monteringsklemmen kan roteres 180 Låseskrue til monteringsklemme Monteringsklemme _nu_Applix_Smart_DK

9 DK Beskrivelse Montering af pumpe i pumpeholder Tryk ned på knappen for at adskille pumpen fra pumpeholderen _nu_Applix_Smart_DK 9

10 Beskrivelse DK Nødkald Pumpeholderen kan tilsluttes et nødkaldssystem. Denne funktion er tilgængelig, hvis pumpen er korrekt monteret i pumpeholderen og denne er sluttet til lysnettet. Tilslut den ene ende af nødkaldssystemets kabel til stikket på pumpeholderen og før kablet gennem den laterale kabelholder. Tilslut den anden ende af kablet til nødkaldssystemet. Før pumpen tages i brug, undersøges det, om forbindelsen til nødkaldssystemet fungerer korrekt ved at udløse en alarm i pumpen (start f.eks. pumpen uden at enteralsættet er tilsluttet). Kabelholder Stikkontakt til strøm Stikforbindelse til nødkaldssystem _nu_Applix_Smart_DK

11 DK Enteralsæt ENTERALSÆT Fyldning af enteralsættet f.eks.: APPLIX Smart Varioline enteralsæt APPLIX Smart - Pumpesæt VarioLine (Varenr ) Advarsel! Pumpen må kun anvendes sammen med enteralsæt fra Fresenius Kabi (se bestilling side 41), da der ellers kan opstå problemer under tilførslen. Bemærk: Når pumpedøren åbnes, lukkes slangeklemmen automatisk (for at forhindre frit flow). 1. Luk slangeklemmen. 2. Tilslut ernæringsposen med enteralsættet og hæng den op. 3. Fyld dråbekammeret halvt op ved at presse forsigtigt. 4. Anvend som udgangspunkt den automatiserede fyldningsproces: Sørg for at sættet er installeret korrekt i pumpen før døren lukkes, (se side 13 "Tilslutning af enteralsæt til pumpe"). 5. Luk døren med et fast tryk på det grå dørhåndtag. 6. Tryk på tasten for automatisk fyldning: hold tasten til fyldning inde. Fyld enteralsættet helt op. 7. Slip tasten, når fyldningen er afsluttet. Tjek flowet ved at kontrollere væskeflowet i dråbekammeret efter pumpen er startet. Variolineadapter Easybag tilslutning T-stykke Slangeklemme _nu_Applix_Smart_DK 11

12 Enteralsæt DK BEMÆRK: Ved manuel fyldning af sættet, er følges nedenstående efter trin nr. 3 ovenfor: 4. Åbn klemmen, og fyld enteralsættet helt op. 5. Luk klemmen 6. Installér enteralsættet i pumpen for at starte næringstilførslen (se "Tilslutning af enteralsæt til pumpe" på side 13 og "Start af pumpen" på side 19). Tjek flowet ved at kontrollere væskeflowet i dråbekammeret efter pumpen er startet. BEMÆRK: Ved brug af enteralsæt uden dråbekammer, anvendes kun automatisk fyldning _nu_Applix_Smart_DK

13 DK Enteralsæt Tilslutning af enteralsæt til pumpe 1. Løft håndtaget på pumpedøren og åbn den. 2. Indsæt enteralsættets slangeklemme i pumpen i henhold til pilmarkeringen, således at slangeklemmens lås vender opad. 3. Før enteralsættet henover pumpemekanismen og sæt det fast i den nederste slangeholder. Sørg for at slangen ikke er strakt for meget. 4. Luk pumpedøren og sørg for, at den er ordentligt lukket. Pumpedør Slangeklemme lås Dørhåndtag Korrekt installeret enteralsæt Pumpemekanisme Nederste slangeholder (sensorområde) Forkert installeret enteralsæt _nu_Applix_Smart_DK 13

14 Tasternes funktion DK TASTERNES FUNKTION Funktionstast Symbol Handling Funktion On/Off Automatisk fyldning Tryk på tasten i mindst 1 sekund Hold tasten nede Pumpe tændes (selvtest) eller pumpe slukkes. Start med at fylde enteralsættet med ernæring (600 ml/t). Slip knappen, når enteralsættet er fyldt. Indstil hastighed Tryk på tasterne Pil op øger hastigheden. Pil ned sænker hastigheden. Ønsket volumen On/Off Tryk på begge taster samtidig Tryk på en enkelt tast Aktiverer eller slukker volumenfunktionen. Indstilling af ønsket volumen. Start/stop Tryk på tasten Starter eller stopper tilførslen: STOP vises i bunden af displayet i 3 sekunder. (I denne periode kan indstillinger ikke ændres.) De nedenstående funktioner er kun tilgængelige, hvis pumpen er stoppet. Nulstil Tryk på begge taster samtidig Pumpen stilles tilbage til de originale fabriksindstillinger med kontinuerlig tilførsel med en hastighed på 100 ml/time _nu_Applix_Smart_DK

15 DK Tasternes funktion Funktionstast Symbol Handling Funktion Lås taster Alle testfunktioner undtagen ON/ OFF og START/STOP låses eller frigøres. Tryk på tasten Nøglesymbol blinker på displayet. Indstil kode 7 ved at anvende det øverste sæt piltaster Alarm lydstyrke Tryk på tasten igen Tryk på tasten for at ændre alarmens lydstyrke I alarmtilstand: Tryk på tasten (én gang for at pausestille alarmen) Nøglesymbol på display: fremkommer: Taster er låst. forsvinder: Taster er frigjort. Kan indstilles til 3 forskellige lydstyrker. Den valgte indstilling kan både ses og høres. Alarmen afbrydes i 2 minutter. Baggrundsbelysningen og fejlmeddelelsen blinker konstant på displayet _nu_Applix_Smart_DK 15

16 Tasternes funktion DK Funktionstast Symbol Handling Funktion Informationsdisplay når funktionen Nedtælling af ønsket volumen ikke er aktiveret når funktionen Nedtælling af ønsket volumen er aktiveret Tryk let på tasten. Under tilførsel Når pumpen er stoppet Under tilførsel Når pumpen er stoppet De følgende informationer vises automatisk, hvis informationstasten aktiveres i nedenstående rækkefølge. 1. Tilført volumen siden sidste nulstilling af pumpen. 2. Resterende volumen der skal gives, før den totale ønskede volumen er givet (hvis ønsket volumen er aktiveret). 1. Tilført volumen siden sidste nulstilling af pumpen. 2. Ikonerne, der svarer til den sidst udløste alarm, vises nu på displayet. 1. Tilført volumen siden sidste nulstilling af pumpen. 2. Den programmerede ønskede volumen, der skal leveres (hvis Ønsket volumen er aktiveret). 1. Tilført volumen siden sidste nulstilling af pumpen. 2. Den programmerede ønskede volumen, der skal leveres (hvis Ønsket volumen er aktiveret). 3. Ikonerne, der svarer til den sidst udløste alarm, vises nu på displayet _nu_Applix_Smart_DK

17 DK Tasternes funktion Funktionstast Symbol Handling Funktion Nulstil informationsdisplay Hold tasten nede i 3 sekunder Nulstilling af volumendisplay. Indstilling af tid mellem to alarmsignaler Tryk på tasten Vælg kode 15 ved at anvende de øverste piletaster. Brugeren kan indstille tidsintervallet mellem to alarmsignaler (undtagen for påmindelser og advarsler om lavt batteri). Nøglesymbolet blinker i displayet. Sæt tidsintervallet (fra 5 til 300 sekunder) ved at anvende de nederste piletaster. Tryk på tasten igen Tidsintervallet vises i displayet. Bemærk: Denne funktion kan kun vælges, når der ikke er en igangværende administration. Tryk på i -tasten i 3 sekunder for at annullere administrationen _nu_Applix_Smart_DK 17

18 Tasternes funktion DK Funktionstast Symbol Handling Funktion Funktionen Nedtælling af ønsket volumen Under programmeringen af den ønskede administrationsvolumen, kan brugeren vælge at få vist nedtællingen af den programmerede ønskede volumen under administrationen, i stedet for at få vist den programmerede ønskede volumen. Tryk på tasten Indstil kode 26 ved at anvende det øverste sæt piletaster Vælg "on" ("tænd") ved at anvende det nederste sæt piletaster Tryk på tasten igen Nøglesymbolet blinker på displayet. Symbolet vises på displayet, før den ønskede administrationsvolumen vises. Denne funktion omfatter ikke en automatisk nulstilling af den tilførte volumen, hvis administrationen er blevet afbrudt, og/eller pumpen er blevet slået fra (tryk på "i"- knappen i 3 sekunder for at nulstille den resterende volumen. Volumen bliver også nulstillet, når enheden nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger). For at få vist den ønskede volumen i stedet for nedtællingen, skal du gentage handlingen og vælge "off" ("sluk") med det nederste sæt piletaster. Bemærk, at pumperne som standard viser den ønskede volumen, når de leveres. Bemærk: Denne funktion kan kun vælges, når der ikke er en igangværende administration. Tryk på i -tasten i 3 sekunder for at annullere administrationen _nu_Applix_Smart_DK

19 DK Start af pumpe START AF PUMPE Drift via lysnet Med pumpeholder og strømkabel Batteridrift Batteriets levetid: 24 timer Hastighed: 125 ml/time Batteriet er fuldt Batteriet er tomt Tænd pumpe Tryk på tasten i ca. 1 sekund 1. Skub pumpen ned i skinnen på pumpeholderen, indtil der høres et klik. 2. Sæt strømkablet i stikket på pumpeholderen (se side 10). 3. Tilslut strømkablet til lysnettet (den grønne indikator på pumpeholderen lyser). "Stik" symbolet fremkommer i displayet. Inden pumpen startes første gang skal batterierne oplades i ca. 5 timer! Hvis pumpen er tilsluttet lysnettet, oplades batterierne også under brugen. Når pumpen kobles fra lysnettet, skifter den automatisk over på batterier. Batteriernes maksimale levetid opnås først efter adskillige opladninger/ afladninger. Batteriernes levetid kan blive forkortet, hvis pumpen oftest kører på lysnettet. Batteriindikatoren viser 3 streger, når batteriet er fuldt opladet. Batteri-præ-alarmen vil aktiveres senest 30 minutter før fuldstændig afladning. Hvis pumpen ikke sluttes til en strømkilde til genopladning i løbet af disse 30 minutter, vil pumpen standse og batterialarmen vil være aktiv i 10 minutter. Hvis batteriet da stadig ikke er genopladet, slukker pumpen automatisk. Et akustisk signal høres. Pumpen udfører en selvtest. Først fremkommer tallene 1-4 og derefter fremkommer alle symbolerne. Det anbefales at følge med på displayet under pumpens selvtest for at opdage eventuelle fejl. Det senest aktiverede tilførselsprogram inklusive indstillinger fremkommer på displayet _nu_Applix_Smart_DK 19

20 Start af pumpe DK Tilslut enteralsæt (se side 13) Automatisk fyldning ved hjælp af pumpen Hold tasten nede. Fyld til enden af slangen. (Slip tasten, når slangen er fyldt). Start Tryk på tasten. Blinkende søjler og dråber indikerer, at tilførslen er startet (*). Stop Tryk på tasten. STOP fremkommer i displayet. Sluk Hold tasten nede i ca. 1 sekund. Ved drift via lysnettet er "stik" symbolet synligt i displayet. Pumpen beholder al information, når den slukkes. Denne information opbevares i 1 måned efter sidste slukning, såfremt batteriet var fuldt opladet på slukningstidspunktet. (*) Hvis pumpedøren har været åbnet eller der har været udløst alarm for opadgående okklusion, giver Applix Smart en lille startmængde ved en højere hastighed umiddelbart efter START, for at være i stand til at opdage en opadgående okklusion inden pumpen startes (se Driftsforold s. 33) _nu_Applix_Smart_DK

21 DK Administrationsprogram ADMINISTRATIONSPROGRAM Kontinuerligt program Kontinuerlig Tilførsel ved kontinuerlig hastighed (med aktiveret ønsket volumen, hvis dette er valgt) Parameter Definition Indstilling Spring Hastighed Tilførselshastighed ml/time 1 eller 5 ml/time Ønsket volumen Total tilførselsvolumen. En alarm høres, når ønsket volumen er nået ml 1 eller 10 ml Eksempler på indstillinger Pumpeberegninger Ønsket volumen Hastighed Varighed af tilførsel ml 150 ml/time 10 timer ml 50 ml/time 10 timer Eksempel 2 Hastighed (ml/t) Time (t) _nu_Applix_Smart_DK 21

22 Administrationsprogram DK Tænd pumpe Tryk på tasten i 1 sekund. 2 Indstil hastighed Tryk på pil op eller ned, indtil den ønskede værdi vises. 3 Indstil ønsket volumen Tryk på begge taster samtidig, symbolet vises. Tryk på pil op eller ned, indtil den ønskede værdi vises. 4 Start program Tryk på tasten. Blinkende søjler og dråber indikerer, at programmet er startet _nu_Applix_Smart_DK

23 DK Alarmer ALARMER ALARMFUNKTIONER Alle alarmfunktioner stopper pumpen. Alarmfunktionen er både visuel og akustisk. Det er muligt at indstille lydstyrken (se side 15). Procedure Stop alarmen ved at anvende START/STOP tasten. Fjern årsagen til alarmen. Start tilførsel igen ved at anvende START/STOP tasten _nu_Applix_Smart_DK 23

24 Alarmer DK Alarm Symbol Årsag Afhjælpning Batterialarm ved drift via lysnettet "Stik" symbol synligt i display Batterierne er defekte. Informér afdelingen, der står for servicering af pumperne. Batterierne må kun skiftes af autoriserede teknikere. "Stik" symbol ikke synligt i display Indikator for drift via lysnettet på pumpeholder lyser ikke. Defekt tilslutning til lysnettet. Undersøg om strømkablet er korrekt tilsluttet og ikke er i stykker. Indikator for drift via lysnettet på pumpeholder lyser. Pumpe er ikke korrekt monteret i pumpeholder. Kontaktflader på pumpe og pumpeholder er snavsede. Montér pumpe i pumpeholder. Sørg for at der høres et klik. Fjern snavset med en klud og sæbevand eller ifølge sygehusets instrukser (se side 30). Lad pumpe og pumpeholder tørre _nu_Applix_Smart_DK

25 DK Alarmer Alarm Symbol Årsag Afhjælpning Batteriadvarsel mens pumpen kører på batteri Batterialarm ved drift via batteri Alarmen kan ikke stoppes ved drift via batteri Symbolet for strømtilslutning vises ikke i displayet Der kan ikke opnås minimum strømforsyning fra batteriet. Advarslen lyder i mindst 30 minutter inden batterialarmen og pumpen går på stand-by. "Stik" symbol ikke synligt i display Tilslut pumpen til en stikkontakt via pumpeholderen. Batteriet genoplades, og pumpen kan igen startes. For lav spænding i batteri. Tilslut pumpen til lysnettet via Alarm aktiveres 10 minutter pumpeholderen. før batterierne er helt afladte. Oplad batterier. Pumpen kan nu anvendes igen. Påmindelse Signal gentages hvert minut Der er tændt for pumpen, men den er ikke i drift Start pumpe eller sluk den. Ønsket volumen nået Ønsket volumen nået (symbol for ernæringsbeholder blinker). Forket indstilling af ønsket volumen. Afslut eller fortsæt tilførslen. Hvis ønsket volumen ikke længere skal benyttes, deaktiveres ønsket volumen funktionen ved at trykke 2 gange på det nederste sæt piltaster. Indstil korrekt ønsket volumen _nu_Applix_Smart_DK 25

26 Alarmer DK Alarm Symbol Årsag Afhjælpning Slange tom Okklusion Ernæringsbeholder og enteralsæt er tømt helt ned til pumpen. Enteralsættet er ikke fyldt tilstrækkeligt. Luft i sensorområdet (med fuld ernæringsbeholder). Snavs i sensorområdet (den nederste slangeholder). Enteralsæt forkert tilsluttet. Enteralsættet på pumpemekanismen er blokeret eller knækket Fortsæt eller afslut tilførsel og skyl slangen. Fyld enteralsættet helt. Bank forsigtigt luftbobler ud af enteralsættet tæt på sensoren. Hvis det er nødvendigt fyldes enteralsættet igen, indtil luftboblerne er fjernet. Fjern snavset med en klud og sæbevand eller ifølge sygehusets instrukser (se side 30). Lad pumpen tørre. Tjek enteralsættets placering og placér det korrekt, hvis nødvendigt. Åbn døren, tjek sættets placering, luk døren. Genplacér enteralsættet i pumpen og tjek at ernæringen flyder frit efter justeringen. Okklusion i opadgående retning: Enteralsættet er blokeret mellem posen og pumpen. Okklusion i nedadgående retning: Enteralsættet eller sonden er blokeret efter pumpen på patientens side. Tjek at der er frit gennemløb i sonden. Om nødvendigt skylles sonden igennem. Tjek at der er frit gennemløb i sonden. Om nødvendigt skylles sonden igennem _nu_Applix_Smart_DK

27 DK Alarmer Alarm Symbol Årsag Afhjælpning Enteralsæt Pumpedør åben Pumpemekanisme blokeret Enteralsæt er forkert tilsluttet eller slet ikke tilsluttet. Forkert enteralsæt tilsluttet. Slangeklemmens lås er snavset. Pumpedør er ikke lukket ved start af pumpe. Pumpedør åbnet efter start af pumpe. Pumpedør fjernet fra dets ophæng. Dørmekanisme er defekt. Defekt pumpemekanisme. Tjek enteralsættets placering over og under pumpemekanismen og placér det korrekt, hvis nødvendigt. Anvend anbefalet enteralsæt. Fjern snavset med en klud og sæbevand eller ifølge sygehusets instruks (se side 30). Lad pumpen tørre. Luk pumpedør. Luk pumpedør. Påsæt dør igen. Kontakt serviceteknikere. Kontakt serviceteknikere. Systemfejl "E" + numerisk kode. Vedvarende tone i intervaller Intern systemfejl. Kontakt serviceteknikere _nu_Applix_Smart_DK 27

28 Alarmer DK DEAKTIVERING AF LUFTALARM ADVARSEL Tjek, at patientens tilstand er forligelig med præcisionsområdet på +/- 10 % (mellem det faktisk tilførte volumen og det programmerede volumen). For patienter, som får enteral ernæring parallelt med IV insulintilførsel, må luftalarmen ikke deaktiveres. ANBEFALINGER Det ønskede volumen bør være lavere end -10 % af volumen i posen. Beholderen skal være uden luftventilation (ingen glas- eller hård plastikflaske, enteralsæt uden luftventil) Luftalarmen kan deaktiveres direkte på pumpen ved hjælp af parameterfunktionen ved at trykke på nøgletasten (f.eks. kraftigt luftdannende pulverernæring, som kan påvirke pumpens normale funktion). Adgangen til denne funktion er beskyttet med 2 koder for at undgå utilsigtet deaktivering af luftalarmen (alarm for tom beholder). For at sikre en sikker tilførsel af ernæring, mens luftalarmen er deaktiveret, kan APPLIX-pumpen derudover ikke startes uden at programmere en ønsket volumen og uden at bekræfte hvert programmeringstrin. PROGRAMMERINGSTRIN Tryk på nøgletasten for at komme til parameterfunktionen. Tryk på de øverste piletaster: Vælg kode 30; teksten "air" vises på displayet. Indtast koden (kontakt den lokale tekniske afdeling for at få koden) med de nederste piletaster. Tryk på "start" for at bekræfte den anden kode. "on" vises på displayet (luftalarmen er aktiveret). Vælg "off" på de nederste piletaster for at deaktivere luftalarmen. Tryk på "start" for at bekræfte. Meddelelsen "air off" blinker på displayet. Tryk på "start" for at bekræfte meddelelsen (programmering ikke mulig uden bekræftelse), og start programmeringen. Tilførselshastigheden blinker på displayet: Indtast tilførselshastigheden med de øverste piletaster _nu_Applix_Smart_DK

29 DK Alarmer Tryk på "start" for at bekræfte den valgte tilførselshastighed. Det ønskede volumen blinker på displayet: Indtast det ønskede volumen med de nederste piletaster. Tryk på "start" for at bekræfte det valgte ønskede volumen. Tryk på "start" for at igangsætte tilførslen af ernæring. Påmindelsesalarmerne lyder kontinuerligt under valget af tilførselshastighed og ønsket volumen. BEMÆRK: Luftalarmen aktiveres igen ved at nulstille pumpen. Gentag proceduren for at aktivere luftalarmen igen, og vælg "on" med det nederste sæt piletaster _nu_Applix_Smart_DK 29

30 Rengøring af pumpen DK RENGØRING AF PUMPEN Rengør pumpe og pumpeholder, så snart de er blevet urene af sondemad eller lægemidler - ellers én gang om ugen. Pumpen kobles fra lysnettet inden rengøring. Efter rengøring skal pumpen tørre ca. 5 minutter, før den må tændes eller tilsluttes til lysnettet. Pumpe og pumpeholder Rengør pumpe og pumpeholder med en fugtig klud eller en klud med et desinficerende middel. Pumpe og pumpeholder tåler desinficerende midler. Lad pumpe og pumpeholder tørre helt efter rengøring! OSB: Pumpen må ikke lægges i blød i vand eller skylles under rindende vand! Rens kontaktflader (se side 7) med vat og desinficerende middel, om nødvendigt. Pumpedør Sluk pumpen og tag den ud af pumpeholderen. Løft håndtaget på pumpedøren for at åbne den. Hvis pumpedøren skubbes bagud, kan døren løftes af hængslet og rengøres under rindende vand. OBS: Tåler ikke opvaskemaskine _nu_Applix_Smart_DK

31 DK Rengøring af pumpen Pumpemekanisme og sensorområde Sluk for pumpen og tag den ud af pumpeholderen. Løft håndtaget på pumpedøren for at åbne den. Rengør sensorområdet og klemmeholderen med en fugtig klud og sæbevand eller desinficerende middel. Tør pumpemekanismen af med en fugtig klud. Sensorområde Klemmeholder Pumpemekanisme Sensorområde _nu_Applix_Smart_DK 31

32 Teknisk information DK TEKNISK INFORMATION Tekniske data Vægt Pumpe: 480 g Pumpeholder: 450 g Bortskaffelse Beskyttelse imod elektrisk shock Elektromagnetiske forstyrrelser Sikkerhedskrav til elektromedicinsk udstyr Beskyttelse mod fugt Pumpe Pumpeholder Elektrisk forsyning Drift via lysnet Batteritype Pumpeholder udgangseffekt Pumpebatteri funktion Apparatgruppe Dimensioner 128 x 114 x 43 mm 146 x 162 x 115 mm Med hensyn til korrekt bortskaffelse af apparatet efter endt levetid, kontakt din lokale Fresenius Kabi organisation eller din lokale forhandler. Beskyttelseklasse II, symbol Type BF, symbol Dette apparat kan forstyrres af store elektromagnetiske felter, eksterne elektriske påvirkninger og elektrostatiske afladninger over de grænser, der er fastsat af EN Det kan også forstyrres af tryk og variationer i tryk, mekanisk shock, varmeantændelseskilder etc. Skal apparatet anvendes under særlige forhold, kontakt venligst Fresenius Kabi. Dette mobile RF-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. I overensstemmelse med EN/IEC IP 34 (stænktæt) IP 31 (dråbetæt) V+10% / Hz 15 VA NiMH 4.8 V Ah (Nikkel-metal hydrid) 7,75 V / 800 ma 24 timer ved 125 ml/time Ila ifølge MDD _nu_Applix_Smart_DK

33 DK Teknisk information Driftsforhold Pumpe, pumpeholder Driftstemperatur Opbevaringstemperatur Maksimal relativ fugtighed +13 til +40 C - 20 til +45 C Max. 85%, ingen kondens Størrelse på stativ (vertikal/horisontal) Rundt: Firkantet: mm 10 x 25 mm Hastighedsafvigelse Detektion af opadgående okklusion Okklusionstryk Tilbehør Funktion Tilførselsprogram Nødkald Seriel kommunikation Genbrugsbatteri Max. 10% for hastigheder > 3 ml/t Mængde givet ved start: ca. 2 ml for hastigheder 50 ml/t, ca. 4 ml for hastigheder > 50 ml/t. Denne mængde kompenseres indenfor den første time for hastigheder > 3 ml/h. Der er ikke nogen kompensation af startmængden for hastigheder 3 ml/t. Se også "Indikationer" på side 5. Max. 2 bar Se indhold Velegnet til kontinuerlig drift Kontinuerlig Spændingsfri kontakt, 4 kv afkobling Strømudtag: 24 V / 100 ma strøm til sygeplejeopkald tilbehør. RS232 optisk isolation 4 kv Af miljøhensyn bør batteriet tages ud af apparatet før bortskaffelse, og som ved normal udskiftning af batteriet i forbindelse med vedligeholdelse, sendes til en kompetent genbrugsorganisation. Undgå kortslutning og for høje temperaturer. ADVARSEL! De interne batterier skal udskiftes hvert andet år. Hvis apparatet ikke bruges i en længere periode, anbefales det at batterierne tages ud _nu_Applix_Smart_DK 33

34 Teknisk information DK Garanti Producenten yder 24 måneders garanti fra købsdato på pumpe og pumpeholder. Garantien dækker reparation og udskiftning af defekte dele i forbindelse med produktions- og materialefejl. Garantien dækker ikke apparater, der er blevet ændret eller repareret af uautoriserede personer eller fejl på apparater som følge af misligholdelse eller slid. Producenten kan kun påtage sig ansvaret for pumpens sikkerhed, pålidelighed og funktionsdygtighed hvis følgende er opfyldt: - Samling, udvidelser, justeringer, modifikationer eller reparationer skal være udført af personer autoriseret af Fresenius Kabi. - De elektriske installationer på stedet, hvor pumpen anvendes, skal være i overensstemmelse med IEC reglerne. - Pumpen skal anvendes som anvist i brugervejledningen. - Pumpen skal anvendes med de enteralsæt, der er specificeret af producenten. Inspektion Det anbefalede serviceinterval for Applix Smart pumpen og pumpeholder er et år. Reparation Pumpe og pumpeholder må kun repareres af producentens egen serviceafdeling eller af personer autoriseret af producenten. Ved fejl på apparatet, skal det komplette system indsendes (pumpe, pumpeholder og enteralsæt) _nu_Applix_Smart_DK

35 DK Teknisk information Kontakt Markedsselskab Danmark Fresenius Kabi Islands Brygge København S Tlf: Fax: _nu_Applix_Smart_DK 35

36 Teknisk information DK Symbolforklaring IP 31 OBS! Se brugervejledning Dråbetæt 0123 CE symbolet viser, at pumpen, pumpeholderen, strømkabel og tilbehør er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om medicinsk udstyr 93/42 EEC (MDD: medical device directive). TÜV PRODUCT SERVICE, MÜNCHEN, 0123 IP 34 Stænktæt Indgangsspænding Apparat af beskyttelsesklasse II, isoleret Udgangsspænding Vekselstrøm Tilkobling til nødkald Beskyttelsesgrad mod elektrisk shock: type BF Strømkabel E-Code Viser apparatets kode Genbrug af brugte batterier og apparater: Fjern batteriet fra apparatet, inden det bortskaffes. Batterier og apparater med denne mærkat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De skal indsamles separat og bortskaffes iht. gældende lokale forskrifter. For yderligere oplysninger mht. forskrifterne for bortskaffelse af affald, kontakt din lokale Fresenius Kabi organisation eller din lokale forhandler _nu_Applix_Smart_DK

37 DK Teknisk information Vejledning og producenterklæring ELEKTROMAGNETISK SIKKERHED TABEL 201 APPLIX pumpen er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor HF-strålingen er kontrolleret som specificeret nedenfor (se tabel). Brugere af APPLIX skal sikre sig, at pumpen anvendes i det nedenfor beskrevne miljø Strålingstest HF stråling CISPR 11 HF stråling CISPR 11 Retningslinier IEC Spændingsudsving og flimmer IEC Opfyldte betingelser Gruppe 1 Elektromagnetiske forhold - vejledning APPLIX pumpen bruger kun RF energi til de interne funktioner. Derfor er pumpens RF stråling meget lav og skulle ikke kunne påvirke elektronisk udstyr i nærheden. Klasse B APPLIX pumpen er velegnet til brug på hospitaler, i hjemmet og institutioner, som er tilsluttet den offentlige energiforsyning Opfylder Klasse A udgår _nu_Applix_Smart_DK 37

38 Teknisk information DK ELEKTROMAGNETISK SIKKERHED TABEL 202 APPLIX pumpen er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor HF-strålingen er kontrolleret som specificeret nedenfor (se tabel). Brugere af APPLIX skal sikre sig, at pumpen anvendes i det nedenfor beskrevne miljø. Sikkerhedstest Elektrostatisk udladning (ESD) IEC Indsvingningsstrøm IEC IEC Testniveau ± 6 kv Kontakt ± 8 kv Luft ± 2 kv Energiforsyningsledninger Opfyldelsesniveau for apparatet ± 6 kv Kontakt ± 8 kv Luft ± 2 kv Energiforsyningsledninger Elektromagnetiske forhold - henvisninger Gulvbeklædning af træ, kakler og beton med en relativ fugtighed på mindst 30% garanterer den nødvendige konformitet. Hvis man ikke kan garantere sådanne forhold, må der træffes ekstra sikkerhedsforanstaltninger f.eks. ved at anvende antistatisk materiale eller antistatisk beklædning. Strømkvaliteten skal svare til kvaliteten for private hjem, erhvervsejendomme eller hospitaler. Vandrebølger IEC Spændingsudsving IEC Netfrekvens (50/60 Hz) Magnetfelter IEC ±1 kv indgangs-/ udgangsledninger ± 1 kv differential modus ± 2 kv iflg. modus < 5 % Ut (> 95 % dip in Ut) for 0,5 cyklus 40 % Ut (60 % dip in Ut) for 5 cykluser 70 % Ut (30 % dip in Ut) for 25 cykluser < 5 % Ut (> 95 % dip in Ut) for 5 s ±1 kv indgangs-/ udgangsledninger ± 1 kv differential Modus udgår < 5 % Ut (> 95 % dip in Ut) for 0,5 cyklus 40 % Ut (60 % dip in Ut) for 5 cykluser 70 % Ut (30 % dip in Ut) for 25 cykluser < 5 % Ut (> 95 % dip in Ut) for 5 s Strømkvaliteten skal svare til kvaliteten for private hjem, erhvervsejendomme eller hospitaler. En fritstående bygning skal være forsynet med lynafleder. I boliger og bygninger, som er særligt udsatte for lynudsatte, skal der installeres sikring på hovedtilførslen. Klasse II produkt og ingen jordforbindelse. Strømkvaliteten skal svare til kvaliteten for private hjem, erhvervsejendomme eller hospitaler. Ved korte og længere strømafbrydelser (< som batteriets levetid), sørger batteriet for, at pumpen fortsætter. Ved langvarige strømafbrydelser (> batteriets levetid) skal Applix forsynes fra en ekstern strømkilde (USV). Anmærkning: Ut er spændingen før anvendelse af testniveauet. 3 A / m 3 A / m Om nødvendigt skal det magnetiske felts værdi tilpasses omgivelserne for at sikre, at disse er lavere end den foreskrevne værdi. Hvis målinger af omgivelserne viser, at det magnetiske felts værdi overskrider den foreskrevne værdi, skal pumpen nøje overvåges, og hvis der iagttages afvigende funktion skal der foretages yderligere foranstaltninger, som f.eks. justering af pumpen eller installation af en magnetisk afskærmning _nu_Applix_Smart_DK

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da Indhold Page Indledning.... 2 Om denne manual.... 2 Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe....

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev.

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev. Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr.0450.7200.23, Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D-70597 Stuttgart Tyskland Skal udfyldes

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK

AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK AURICAL Aud Brugerguide Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK 0 4 5 9 Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da Paradigm Veo Brugsanvisning 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere