Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport Lars Erik Larsen, 5. Maj Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2013. Lars Erik Larsen, 5. Maj 2014. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1"

Transkript

1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2013 Lars Erik Larsen, 5. Maj Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Organisation side 4 Disponering side 4 Personale side 5 Registrering af aktivitet side 6 Aktivitet side 7 Alarmdiagnoser side 10 Nyttevirkning side 11 Specielle hændelser side 13 (drukneulykker, DGI Landsstævne, børn) Bilag 1 (eksempler på livreddende behandlinger) side 14 Situationsbilleder fra indsatser Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 2

3 Forord Den døgnbemandede akutlægebil udgående fra Sydvestjysk Sygehus har nu kørt i lidt over 4 år. Personalet er ved at være rutineret i opgaverne de daglige opgaver, og man mærker tydeligt, at det faste personale kender hinanden og hinandens arbejdsmetoder godt. Akutlægebilen i Esbjerg har i 2013 haft 3049 opgaver (2012: i alt 3034), fordelt på 2774 alarmer og 275 telefon konsultationer. Der var 177 (5,8 %) anmodninger, som blev nedprioriteret eller omprioriteret pga. anden opgave (figur 4, side 8). Der var 73 livreddende behandlinger (2,4%) i Esbjerg d. 5. maj 2014 Lars Erik Larsen speciallæge i anæstesiologi specialeansvarlig overlæge og leder af akutlægebilen Situationsbillede fra drukneulykke Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 3

4 Alle beredskaber Organisation Region Syddanmarks præhospitale beredskab består ved udgangen af 2013 af 6 døgndækkende akutlægebiler bemandet med anæstesilæger fra regionens 5 akutsygehuse og en specialuddannet ambulancebehandler. Ind imellem akutsygehusene har man placeret 8 akutbiler bemandede med en paramediciner. De udgår fra Grindsted, Oksbøl, Rødding, Skærbæk, Haderslev, Sønderborg, Fåborg og Rudkøbing. Endelig er der 3 yderlægebiler i Trekantsområdet/Vestfyn, bemandet med privatpraktiserende læger (anæstesiologi og almen praksis). Den militære lægebil, som har kørt fra Oksbøllejren siden 1995, blev i december 2013 ændret til en døgnbemandet akutbil, og akutlægebilen i Sønderborg blev også døgndækkende sidst i Akut- og akutlægebiler Regionen har desuden aftaler om præhospital lægehjælp dels med Notarzthelikopteren i Niebüll, 2 tyske lægebiler (Notarzt- Figur 1. Einsatz-Wagen, NEW) i Niebüll og Flensborg, og dels med de 2 danske akutlægehelikoptere i Karup og Ringsted. Disponering Når der ringes går kaldet til en af politiets alarmcentrale beliggende i Århus og Slagelse (i København til Københavns Brandvæsens alarmcentral). Hvis det drejer sig om anmodning am sundhedsfaglig hjælp (f.eks. ambulance), så er politiets opgave alene at sørge for en korrekt adresse, hvortil hjælpen skal sendes. Herefter stilles opkaldet videre til AMK-vagtcentralen i den region, hvor hjælpen behøves. Region Syddanmarks vagtcentral ligger i Odense, og bemandes af sundhedsfagligt personale, hovedsagligt sygeplejersker, men også nogle paramedicinere. Den sundhedsfaglige visitator afgør ved hjælp af et landsdækkende disponeringsværktøj (Dansk Index for Akuthjælp), hvilken hjælp der skal afsendes; ambulance, evt. suppleret af akutbil, akutlægebil og/eller akutlægehelikopter. Den tekniske disponent sidder i samme lokale, og har overblik over alle kørende ressoucer, og afsender herefter de nærmeste ledige biler. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 4

5 Personale Akutlægebilen er stationeret på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og udgår herfra døgnet rundt. Akutlægerne på akutlægebilen i Esbjerg er organisatorisk ansat på Afdeling for Operation og Anæstesiologi på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som har ansvaret for at bemande akutlægebilen med kvalificerede læger. Der er aktuelt tilknyttet 15 faste læger som akutlæger, hvoraf 13 er speciallæger og 2 er i den sidste fase af speciallægeuddannelsen. I slutningen af 2012 indførte vi 2 uddannelses- turnusstillinger, som var beregnet til læger i det sidste halve år af deres speciellægeuddannelse. Det betyder, at vi kan tilbyde dem 6 måneder, hvor de deltager aktivt i det præhospitale arbejde både dag og vagttid. Men samtidig er stillingen begrænset til de 6 måneder, hvorefter der kommer 2 nye læger. Dette betyder naturligvis, at der altid er 2 nye læger, som skifter jævnligt, men det er blevet taget godt imod af såvel disse læger, som de faste læger og lægeassistenter. De nye ambulancelæger introduceres med én dags teoretisk undervisning (opgaver, logistik, behandlingsrutiner, egen sikkerhed, håndtering af døde, politimæssige aspekter, store skadesteder, mv), samt 2 følgedage på akutlægebilen. Derudover skal alle deltage i følgende kurser i løbet af en nærmere defineret tidsperiode: 1. Kursus i præhospitale beredskab (tidl. Lægeholdskursus. Dette findes ikke længere, og nogle af de nyeste læger har således ikke dette kursus) 2. Kursus i medicinsk koordination, kommunikation og ledelse (Nu: AMK kursus ) 3. PreHospital Trauma Life Support (PHTLS) 4. Advanced Trauma Life Support (ATLS) Fem af lægerne har i skrivende stund gennemgået Beredskabsstyrelsens tværfaglige indsatslederkursus. En af lægeassistenterne har også gennemgået denne uddannelse i sin egenskab af indsatsleder ved Redningsberedskabet i Esbjerg. Ligeledes fungerer 3 af lægerne som instruktører ved et eller flere af nedennævnte kurser. Kursus Gennemgået Planlagt i 2014 Antal instruktører Kursus i præhospitalt beredskab 13 Medicinsk koordination, kommunikation og ledelse PHTLS ATLS 15 ALS (Advanced Life Support) EPLS (European Paediatric Life Support) 6 CBRNE 1 STaR (Safe Transfer and Retrieval) 2 Tværfaglig indsatsleder Tabel 1. Som lægeassistent er tilknyttet 12 faste lægeassistenter. Af disse er 4 uddannede paramedicinere, som også vagter på regionens akutbiler, mens de øvrige er erfarne ambu- Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 5

6 lancebehandlere med en ekstra uddannelse. To af lægeassistenterne har desuden gennemgået ALS, StaR og EPLS kurserne samt AMLS (Advanced Medical Life Support). Akutlægebilen ene bagsæde anvendes til uddannelsesformål, og der har været i alt 116 observatører med akutlægebilen i Det drejer sig dels om personale, som skal med på en akutlægebil som en del af deres hoved- eller efteruddannelse (anæstesilæger og -sygeplejersker samt paramedicinere). Fra 2012 har vi desuden tilbudt alle de visiterende sygeplejersker på skadestue og akut medicinsk modtageafdeling at køre med en dag, hvilket er blevet modtaget med stor interesse. Desuden har det medført et forbedret samarbejde og forståelse for hinandens arbejdsopgaver og -forhold. I gruppen Øvrige er bl.a. en række ikke-kliniske medarbejdere i regionen som led i forskellige projekter, f.eks. Mød en kliniker. Fordelingen af faggrupper ses i tabel 2. Observatører. Antal Personalegruppe Anæstesilæge 22 Anæstesisygepl 0 Paramediciner 67 Vis Spl. skadestue 3 Vis Spl. Akut Med afd 3 Læger, andre 0 Sygepl, andre 4 Stud med & spl 7 Øvrige 10 Tabel 2. Registrering af aktivitet Til registrering af de præhospitale opgaver anvendes i hele Region Syddanmark et data-base-system, LAS (Læge Ambulance System), som er udviklet af Odense Universitets Hospital. Aktiviteten opgøres som patientrelaterede opgaver, dvs. at f.eks. en trafikulykke med 3 tilskadekomne indgår som 3 ydelser. Antallet af opgaver er således større end antallet af kørte ture. De opgaver, som ikke er patientrelaterede (f.eks. afmeldte ture) tæller som én ydelse. Situationsbillede fra drukneulykke Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 6

7 Aktivitet I 2013 var der i alt 3049 opgaver mod 3024 året før. Opgaverne fordelte sig mellem 2 og 16 pr. døgn med et gennemsnit på 8,0 opgaver pr. døgn. Turene fordeler sig over døgnet med 41% i dagtimerne, 41% i aftentimerne og 18% i nattetimerne, se figur Døgnvariation. Akutlægebilen Esbjerg Nat Aften Dag Figur 2. Akutlægebilen har i alt kørt km (29,8 km/tur), hvilket er km mere end året før, men samme km pr tur. Den gennemsnitlige responstid (tiden fra alarm til fremme hos patienten) var for hele år ,36 minutter. Denne forholdsvis lange responstid i forhold til responstiden for ambulancer skyldes, at akutlægebilen med udgangspunkt i Esbjerg udover kørsler til Esbjerg (67%) og Varde (20%) kommuner også kører til hh. Billund, Fanø, Tønder og Vejen kommuner. Tidsforbruget pr. opgave varierer meget, men det gennemsnitlige tidsforbrug fra afgang til bilen er hjemme igen er 48 minutter. Hertil skal lægges et variende tidsforbrug til overleveringsrapport, til dokumentation og journalføring af opgaven og til reetablering af beredskabet (rengøring og genopfyldning af udstyr og evt. uniform, mv) hver af disse tager måske min. Udover de kørte ture og telefonkonsultationer, så er der faste daglige opgaver med kontrol og vedligeholdelse af udstyr og bil, vask af afgående vagters uniformer, osv. Disse opgaver foregår såvel på SVS som på Falck, Esbjerg, og den tid, som går hertil er af størrelsesordenen 1-1½ time dagligt. Ved siden af disse daglige opgaver så foregår der undervisning og supervision af bl.a. andre læger og paramedicinere i kørselspraktik, deltagelse i øvelser, mv. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 7

8 Opgavernes variation over årets måneder ses i figur 3. Der ses en let faldende tendens hele første halvår. Akutlægebilen i Esbjerg. Antal opgaver 2013 Dag (07-15) Aften (15-23) 2912 opgaver = 243 /md = 8,0/dag Nat (23-07) Tlf-kons Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Aug-27 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Figur 3. På figur 4 på ses fordelingen af opgaver efter det alarmklassifikationssystem, som anvendes i hele landet. 3012/304 9* 238/275* tlf.kons ture 81 nedprior 2294 ture 303 afmeldte 96 omprior. Figur patienter 10 stand by 7 pt. ikke fundet 239 afsluttet 912 indl. m.leds. 909 indl. u.leds. 80 sikre 137 erklæret død Ud af de i alt 3049 opkald har de 275 (9%) været telefonkonsultationer, alle fra ambulancebehandlere eller paramedicinere, som ønskede lægelig rådgivning. Det er 2% mindre end året før. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 8

9 De resterende opkald er fra Region Syddanmarks vagt-central i Odense, hvor de af er blevet bedt om at sende en læge med til en ambulanceudrykning. De 81 af opkaldene er blevet nedprioriteret på grund af anden igangvæ-rende opgave, som ikke kunne afbrydes. Andre 96 er blevet omprioriteret til en ny opgave undervejs (dvs. enten undervejs i bilen eller inden den forrige patient var færdigbehandlet). Disse i alt 177 (5,7%) opkald repræsenterer det, som kaldes sammetids-opkald (2 eller flere opgaver samtidig), som altså udgør knap 6% af alle opkaldene. Denne andel har vist en stigende tendens siden 2010, men er nu på niveau med I alt 303 (10%) ture er blevet afmeldt undervejs af primærambulancen, og af de resterende 2294 ture var der 10 stand-by ture (brand med mistanke om personskade, politiaktioner, truende spring eller fald fra stor højde, m.fl.), men uden at der blev arbejde) og 3 tilfælde, hvor patienten ikke blev fundet. Der var i alt 2277 patientkontakter, som resulterede i at 1841 (80%) patienter blev indlagt på sygehuse. Enoghalvtreds procent (912) af de patienter, som indlægges på sygehus, indlægges med lægeledsagelse i ambulancen og 909 (49%) indlægges uden lægeledsagelse. Årsagen til lægelig ledsagelse til sygehus er tilfælde, hvor det skønnes at fortsat lægelig overvågning og/eller behandling undervejs var ønskelig/nødvendig. Den hyppigste årsag til udrykningskørsel til sygehus uden lægeledsagelse, var at lægen var optaget med en anden patient. Langt de fleste patienter blev bragt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, mens de resterende blev indlagt på øvrige sygehuse. Årsagen til primært at køre til et andet sygehus var enten: 1. fordi køreafstanden til et andet sygehus var kortere end til Esbjerg, 2. at der var mere end 2-3 patienter fra samme skadested, eller 3. at et andet sygehuse var mere relevant end Esbjerg i forhold til patientens diagnose. De øvrige sygehuse var Kolding (43), Odense (29), Grindsted (9), Åbenrå (5), Herning (3) og Flensburg (1). I 239 tilfælde (10,4%) kunne patienten afsluttes, dvs. kunne enten færdigbehandles i hjemmet eller på skadestedet, eller fejlede ikke noget, som berettigede skadestuebesøg eller indlæggelse på sygehus. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 9

10 Tohundredeogsytten (217) patienter (9,5%) blev erklæret døde. Dette er 35 mere end i Af disse havde 80 sikre dødstegn, og i disse tilfælde kan ambulancepersonalet undlade genoplivning, mens de øvrige 137 blev erklæret døde af en læge. Alarmdiagnoser På figur 5 ses fordelingen af udrykningerne efter alarmdiagnoser. De 8 hyppigste alarmdiagnoser er: Færdselsulykker (413=21%), hjertetilfælde (299=15%), vejrtrækningsbesvær (296=15%), bevidstløshed (174=9%), anden sygdom (168=9%), hjertestop (144=7%) og kramper (121=6%). 8% 5% Alarmer. Akutlægebilen Esbjerg % 2% 1% 0% 4% 0% 6% 0% 1% 0% 1% 15% 9% 0% 1% 0% 1%0% 1% 0% 1% 7% 0% 1% Figur 5. 21% Astma Bevidstløs Drukning Fald fra stor højde Fastklemning Feberkramper Forgiftning - alkohol Forgiftning - anden medicin Forgiftning - narkotika Fremmedlegeme i halsen Færdsel Fødsel Hjerneblødning Hjertestop Hjertetilfælde Hængning Knivstik Kramper Lungeødem Mulig mors Person under tog Pulsåreblødning Skud Stand-by Sukkersyge Sygdom Tilskadekomst Vejrtrækningsbesvær Vold Hvis man opdeler patien-terne på ambulancelægens foreløbige indlæggelsesdiagnoser fås en fordeling, som ses i figur 6. Man kan også inddele diagnoserne i: Akut sygdom (1306=60%), ulykker (570=26%), andet (157 = 7%) og telefonkon-sultation (153=7%). Diagnoser. Akutlægebilen Esbjerg % 1% 8% 2% 2% 7% 10% 2% 4% 0% 19% 17% 1% 5% 2% 13% 0% 1% 3% Figur 6. Infektion Endokrin Alkohol Psykiatri CNS Card-vask ØNH Respiration Gatsro-Intestinal Muskel-skeletal Urologi Gynækologi Obstetrik Pædiatri Traume Ulykke Forbrænding Intoxication Allergi Mors Diverse Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 10

11 Nyttevirkning Der er flere nyttevirkninger ved, at den avancerede lægelige diagnostik og behandling starter allerede i hjemmet eller på skadestedet. Det vurderes at akutlægebilen har deltaget i 73 livreddende behandlinger (3,2%). Disse fordeler sig på 5 sygdomskategorier (hjertesygdomme, vejrtrækning, forgiftning, ulykker, hjerne og andet), se tabel 3. Andet dækker over 2 infektioner, 2 fremmedlegemer i halsen, 1 allergisk reaktion og en livstruende blødning. Kønsfordlingen er 48 (66%) mænd og 25 (34%) kvinder, og gennemsnitsalderen er 58 år (0-87 år). Man skal være opmærksom på, at begrebet dækker over, at den samlede præhospitale indsats vurderedes som livreddende. Det er således ikke nødvendigvis den lægelige indsats, som har været den livreddende faktor. Alle de livreddende indsatser er efterfølgende gennemgået og vurderet, og hermed er det forsøgt vurderet, om den livreddende indsats beroede på lægelige kompetencer, eller på Livreddende kompetencer fordelt på uddannelsesniveau Læge 28 Paramediciner 20 Ambulancebehandler 25 Tabel 4. Livreddende indsatser Hjertesygdom 44 Vejrtrækning 7 Forgiftning 7 Ulykke 6 Hjerne 3 Andet 6 kompetencer, som hh. en paramediciner eller ambulancebehandler har. Denne vurdering viser (tabel 4), at hos 38% af de livreddende indsatser er det den lægelige kompetence, der har gjort forskellen, og i hh. 34% og 27% ville ambulancebehandleren eller paramedicineren alene kunne have ydet den livreddende indsats. Denne fordeling er rykket lidt i forhold til de forrige år, hvor den har været ret ens fordelt (2012: , 2011: %, 2010: %). Men ofte er det er stor hjælp, at der er flere hænder end de 2 reddere fra ambulancen. I kun 4 af de 56 hjertestop var der anvendt en hjertestarter (AED) inden ambulancens ankomst, og kun i ét tilfælde (i 2012: 6 af 7) havde hjertestarteren afgivet et stød, og der var igen puls, da ambulancen ankom. Det er dog alligevel af stor værdi, at der findes hjertestartere i lokalsamfundet, og at de kommer frem til patienten inden den professionelle hjælp. Hjertestartere kan ikke afgive stød, medmindre der er hjerteflimmer, hvillket betyder, at der har været hjertestop ( ventrikelflimmer ) i de 6 omtalte tilfælde. En anden positiv virkning er, at 239 patienter (10%) er blevet afsluttet i hjemmet eller på skadestedet. Dette skyldes, at de enten kunne færdigbehandles eller også, at der ikke skønnedes brug for sundhedsfaglig indsats overhovedet. Denne effekt er ikke uvæsentlig for sygehusenes drift, som således kan koncentrere sig om øvrige opgaver. En tredje nyttevirkning er primær visitation til relevant sygehus, selvom dette ikke er det nærmeste sygehus, se side 9. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 11

12 Ud af de 48 patienter, der blev genoplivet efter hjertestop, blev de 7 kørt direkte til Odense Universitetssygehus med henblik på akut ballon-udvidelse umiddelbart efter hjertestoppet. Alle disse 7 havde en "stødbar hjerterytme" som den første, da ambulancen kom frem, - den 1 af dem var blevet stødt med en AED. Lægeledsaget transport til sygehus skete hos 912 (51%), hvor det altså skønnedes at lægelig overvågning og/eller behandling undervejs var ønskelig/nødvendig. Tohundredeogsytten (9,5 %) af de sete patienter blev erklæret døde, - de 80 af disse (havde sikre dødstegn, hvilket betyder, at ambulancepersonalet kan undlade genoplivning. Men hos de resterende 137 (63%) ville ambulancepersonalet skulle starte genoplivning, og efterfølgende køre udrykningskørsel til sygehus med alarm om hjertestop. Når patienten i stedet erklæres død præhospitalt, så spares sygehuset for 217 alarmer, hvor 7-8 personer forlader deres igangværende opgaver, og umiddelbart kommer til skadestuen. Desuden undgår man udrykningskørsel til sygehuset og endelig spares både patient og pårørende for en langvarig og nyttesløs genoplivning. Endelig er der en ikke uvæsentlig gruppe på 275 telefonkonsultationer fra ambulancebehandlere eller paramedicinere, som ønskede rådgivning om et patientforløb. F.eks. rådgiver lægen om den givne behandling er optimal, eller om der evt. må gives medicin i større doser end den enkelte har kompetence til selvstændigt at give, eller om der er andre mulige diagnoser/sygdomme, der bør overvejes. Andre telefonopkald handler om, hvorvidt patienten overhovedet behøver sygehusbehandling, eller evt. kan afsluttes på stedet. Nogle af telefonkontakterne resulterer i, at lægen kører ambulancen i møde, men disse registreres som kørte ture, og ikke som telefonkonsultationer. Situationsbilleder fra indsatser Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 12

13 Specielle hændelser. Vi har haft en del drukneulykker i år, og dermed også ofte samarbejde med flere forskellige samarbejdspartnere samtidig, således redningsberedskab, Farvandsvæsnet og SOK. Et par gange har disse ulykker medført meget langvarige genoplivningsforsøg på de fundne, indtil man med blodprøvesvar på sygehuset kunne sikre sig, at døden var indtrådt. Ved landbaserede hændelser får vi mere og mere kontakt med akutlægehelikopteren fra Karup. Ved DGI s landsstævne juli 2013 i Esbjerg var der indsat en ekstra akutlægebil i denne periode. Der var desuden en behandlersygeplejerske i bymidten og et stort antal samaritter fordelt på flere lokalisationer i området. Der foregik idrætsaktiviteter mange forskellige steder i byen samtidigt, og de ca idrætsudøvere var indkvarteret på skoler, haller og campingpladser i området. Man forventede, at der nogle dage ville være op mod mennesker i Esbjergs by- og natteliv. Politiet havde udpeget i alt 71 forskellige kontaktpunkter. DGI-akutlægen var visitator mhp. om tilskadekomne skulle visiteres til nærmere undersøgelse på hospitalet (med undtagelse af alvorlige tilfælde). Der var i all 50 opgaver til DGI-akutlægen, heraf blev én patient efter vellykket genoplivning overtaget af Esbjergs normale akutlægebil og ledsaget direkte til Odense. Akutlægebilen har i 2013 været tilkaldt til 188 børn på 10 år eller yngre (70 under 3 år). Af disse var 25 så alvorlige, at man kørte udrykningskørsel mod sygehuset. Diagnoser på disse 25 var: 8 med kramper, 6 ulykker, 4 falsk strubehoste, 2 fremmedlegeme i luftveje, 1 bistik, 1 hængning, 1 meningitis, 1 lungebetændelse og 1 tillukket luftvej. Alle børn udsat for alvorlige ulykker var mellem 3 og 10 år (ramt af bygningsdel, færdselsuheld, fald fra trapper og trampolin, hængning og 2 grads forbrænding) Der blev givet medicin 37 gange (nogle børn fik mere end et stof). Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 13

14 Bilag 1 Eksempler på livreddende opgaver i (Forkortelser: AED=hjertestarter, ALB=akutlægebil, AMB=ambulance, EKG=elektrokardiogram, HLR=hjertelungeredning, PCI=ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer) 1. 6-årig pige får høj feber og opkastninger. Bliver tiltagende fjern, får udslæt på kroppen og kolde ben fødder og hænder. ALB tilkaldes og der gives umiddelbart både binyrebarkhormon og antibiotika på mistanke om meningitis, og barnet køres til sygehuset årig mand bliver ramt af et træ under fældning. Han klemmes fast under træet og kolleger må save træet i stykker, for at få ham fri. Han er da livløs, og de starter HLR. Ved vores ankomst er der puls og begyndende vejrtrækning, men stadig dybt bevidstløs. Han intuberes og under transport til sygehus får han kredsløbs-shock, som også behandles i ambulancen årig mand falder i kornsilo. Kollegerne kan ikke få ham op, men er nødt til at få ham ud af bunden af siloen, og han er da livløs og HLR startes af kollegerne. Ved ALB s ankomst er der puls og besværet vejrtrækning, men bevidstløs. Patienten bedøves, intuberes og nedkøles derfor og køres til sygehuset årig dreng findes livløs og delvist hængt i legestativ. HLR indledes af familie. Ved ambulancens ankomst er der både puls og vejrtrækning, men patienten er blå i hovedet, dybt bevidstløs og har kramper. ALB møder ambulancen 5 km fra skadestedet. Der lægges en knoglenål og gives krampemedicin samt bedøvelse, patienten intuberes og køres til sygehus. Udskrives 5 dage senere uden men årig mand falder om med hjertestop på fortovet. En sygeplejerske starter HLR, og ved ALB s ankomst stødes der en gang uden effekt. Der lægges en knoglenål, og gives medicin, og kørslen mod sygehus indledes, da der er ganske kort kørevej. På vejen stødes en gang til, og der kommer nu puls og egen vejrtrækning årig mand findes bevidstløs af kammerat, som giver mund-til-mund og hjertemassage indtil ALB er fremme. Patienten er næsten uden vejrtrækning, svært blå i hovedet og har meget små pupiller, tydende på heroin overdosering. Der gives kun stig åndedræt og modgift, og patienten vågner herefter op og er helt vågen i løbet af få minutter årig mand falder om med hjertestop til fodbold. HLR startes med det samme. Får 2 stød af hjertestarter samt hjertemedicin og får igen puls og vågner helt op. Behøver konstant medicin for at holde hjerterytmen, og køres herefter direkte til Odense mhp akut ballobudvidelse. Er så frisk under transporten, at han formår at joke med behandleren, som bliver køresyg under turen årig mand får hjertestop umiddelbart efter 50 km cykelløb. Der startes HLR umiddelbart, og en AED kommer hurtigt frem, påsættes og der afgives et stød. Efter få minutter er pt vågen igen. Patienten behandles på stedet, og køres herefter direkte til akut ballonudvidelse i Odense 9. Ung kvinde stukket med kniv i mave/lyske. Hun er i livstruende blødningsshock, (klasse 4 shock), da ambulancen ankommer. Der påbegyndes livreddende behandling og sygehuset forvarsles om at have O-negativt blod klar. Hun opereres i flere timer, får massive blodtransfusioner og overlever. Situationsbillede fra indsats (ikke livreddende) Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 14

Statusrapport Ambulancelægerne Vestfyn

Statusrapport Ambulancelægerne Vestfyn Statusrapport Ambulancelægerne Vestfyn 1582 udrykninger 2002/2003 Claus-Henrik Rasmussen & Jens Thygesen Ambulancelægerne Vestfyn Statusrapport Udgivet af: Forfattere: Findes på: Audit Projekt Odense (APO)

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Akut beredskab Forelæsning 1

Akut beredskab Forelæsning 1 Akut beredskab Forelæsning 1 Bjarne Dahler-Eriksen Overlæge, klinisk lektor, vicestudieleder, ph.d. Intensivt terapiafsnit Anæstesiologisk afdeling, OUH Introduktion til faget Akut beredskab Studieordningen:

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 4 1.1. Definition

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS BUD PÅ EN BEDRE INDSATS Bud på en BEDRE INDSATS Forord Alle borgere har ret til fri og lige adgang til sundhedsydelser, uanset hvor i Danmark, de bor eller befinder sig. Det gælder naturligvis også en

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Avanceret genoplivning Aftenkursus

Avanceret genoplivning Aftenkursus Avanceret genoplivning Aftenkursus Program Introduktion Demonstration Erkende hjertestop Hjerte-lunge-redning Avanceret genoplivning Sikker defibrillering Scenarier Teamlederfunktion og reversible årsager

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Bilag 3 (Notat om begrundelsen for de foreslåede formuleringsændringer i strategien

Bilag 3 (Notat om begrundelsen for de foreslåede formuleringsændringer i strategien REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 30. oktober 2007 Sag nr. 5 Emne: Høringssvar til strategi for jordforurening Bilag 3 (Notat om begrundelsen for de foreslåede formuleringsændringer i strategien

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune

Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune Susanne Reindahl Rasmussen, Esther Nørregård-Nielsen og Stinne Aaløkke Ballegaard Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune Intervention i forbindelse med hjertestop uden for hospital KORT SAMMENFATNING

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats Udkast til Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNEDE RAMMER OG MÅLSÆTNINGER FOR SUNDHEDSBEREDSKABET OG DEN PRÆHOSPITALE INDSATS... 4 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland Evaluering af forsøg med akutlægehelikopter i Region Midtjylland og Region Nordjylland Anne Brøcker (ed.) Susanne Reindahl Rasmussen (ed.) Marie Brandhøj Wiuff Iben Emilie

Læs mere

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

Det præhospitale område i Region Sjælland

Det præhospitale område i Region Sjælland Det præhospitale område i Region Sjælland En interviewundersøgelse af medarbejdernes perspektiver Notat Sidsel Vinge KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA, Det

Læs mere

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center

Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center Dato: 17. april 2013 Brevid: 2031729 Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på mødet d. 9. april 2013

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 1 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Afdeling O ved aktivering af beredskab 1.1.1. Tilkaldsliste læger 1.1.2. Tilkaldsliste plejepersonale 1.1.3.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften ved Mikkel Malby Schoos, MD, PhD Baseret på PhD afhandlingen: Prehospital Organization and Risk Stratification in ST Segment Elevation Myocardial

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ambulancebehandlere. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 2003-2005

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ambulancebehandlere. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 2003-2005 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Ambulancebehandlere 2003-2005 November 2006 Fuldmægtig, cand. jur. Karen Thormann Fuldmægtig, cand. jur. Stine Kenneth Larsen

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Bilag til rapport OM sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen

Bilag til rapport OM sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen Bilag til rapport OM sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen 2009 Bilag til Sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere