Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport Lars Erik Larsen, 5. Maj Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2013. Lars Erik Larsen, 5. Maj 2014. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1"

Transkript

1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2013 Lars Erik Larsen, 5. Maj Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Organisation side 4 Disponering side 4 Personale side 5 Registrering af aktivitet side 6 Aktivitet side 7 Alarmdiagnoser side 10 Nyttevirkning side 11 Specielle hændelser side 13 (drukneulykker, DGI Landsstævne, børn) Bilag 1 (eksempler på livreddende behandlinger) side 14 Situationsbilleder fra indsatser Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 2

3 Forord Den døgnbemandede akutlægebil udgående fra Sydvestjysk Sygehus har nu kørt i lidt over 4 år. Personalet er ved at være rutineret i opgaverne de daglige opgaver, og man mærker tydeligt, at det faste personale kender hinanden og hinandens arbejdsmetoder godt. Akutlægebilen i Esbjerg har i 2013 haft 3049 opgaver (2012: i alt 3034), fordelt på 2774 alarmer og 275 telefon konsultationer. Der var 177 (5,8 %) anmodninger, som blev nedprioriteret eller omprioriteret pga. anden opgave (figur 4, side 8). Der var 73 livreddende behandlinger (2,4%) i Esbjerg d. 5. maj 2014 Lars Erik Larsen speciallæge i anæstesiologi specialeansvarlig overlæge og leder af akutlægebilen Situationsbillede fra drukneulykke Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 3

4 Alle beredskaber Organisation Region Syddanmarks præhospitale beredskab består ved udgangen af 2013 af 6 døgndækkende akutlægebiler bemandet med anæstesilæger fra regionens 5 akutsygehuse og en specialuddannet ambulancebehandler. Ind imellem akutsygehusene har man placeret 8 akutbiler bemandede med en paramediciner. De udgår fra Grindsted, Oksbøl, Rødding, Skærbæk, Haderslev, Sønderborg, Fåborg og Rudkøbing. Endelig er der 3 yderlægebiler i Trekantsområdet/Vestfyn, bemandet med privatpraktiserende læger (anæstesiologi og almen praksis). Den militære lægebil, som har kørt fra Oksbøllejren siden 1995, blev i december 2013 ændret til en døgnbemandet akutbil, og akutlægebilen i Sønderborg blev også døgndækkende sidst i Akut- og akutlægebiler Regionen har desuden aftaler om præhospital lægehjælp dels med Notarzthelikopteren i Niebüll, 2 tyske lægebiler (Notarzt- Figur 1. Einsatz-Wagen, NEW) i Niebüll og Flensborg, og dels med de 2 danske akutlægehelikoptere i Karup og Ringsted. Disponering Når der ringes går kaldet til en af politiets alarmcentrale beliggende i Århus og Slagelse (i København til Københavns Brandvæsens alarmcentral). Hvis det drejer sig om anmodning am sundhedsfaglig hjælp (f.eks. ambulance), så er politiets opgave alene at sørge for en korrekt adresse, hvortil hjælpen skal sendes. Herefter stilles opkaldet videre til AMK-vagtcentralen i den region, hvor hjælpen behøves. Region Syddanmarks vagtcentral ligger i Odense, og bemandes af sundhedsfagligt personale, hovedsagligt sygeplejersker, men også nogle paramedicinere. Den sundhedsfaglige visitator afgør ved hjælp af et landsdækkende disponeringsværktøj (Dansk Index for Akuthjælp), hvilken hjælp der skal afsendes; ambulance, evt. suppleret af akutbil, akutlægebil og/eller akutlægehelikopter. Den tekniske disponent sidder i samme lokale, og har overblik over alle kørende ressoucer, og afsender herefter de nærmeste ledige biler. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 4

5 Personale Akutlægebilen er stationeret på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og udgår herfra døgnet rundt. Akutlægerne på akutlægebilen i Esbjerg er organisatorisk ansat på Afdeling for Operation og Anæstesiologi på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som har ansvaret for at bemande akutlægebilen med kvalificerede læger. Der er aktuelt tilknyttet 15 faste læger som akutlæger, hvoraf 13 er speciallæger og 2 er i den sidste fase af speciallægeuddannelsen. I slutningen af 2012 indførte vi 2 uddannelses- turnusstillinger, som var beregnet til læger i det sidste halve år af deres speciellægeuddannelse. Det betyder, at vi kan tilbyde dem 6 måneder, hvor de deltager aktivt i det præhospitale arbejde både dag og vagttid. Men samtidig er stillingen begrænset til de 6 måneder, hvorefter der kommer 2 nye læger. Dette betyder naturligvis, at der altid er 2 nye læger, som skifter jævnligt, men det er blevet taget godt imod af såvel disse læger, som de faste læger og lægeassistenter. De nye ambulancelæger introduceres med én dags teoretisk undervisning (opgaver, logistik, behandlingsrutiner, egen sikkerhed, håndtering af døde, politimæssige aspekter, store skadesteder, mv), samt 2 følgedage på akutlægebilen. Derudover skal alle deltage i følgende kurser i løbet af en nærmere defineret tidsperiode: 1. Kursus i præhospitale beredskab (tidl. Lægeholdskursus. Dette findes ikke længere, og nogle af de nyeste læger har således ikke dette kursus) 2. Kursus i medicinsk koordination, kommunikation og ledelse (Nu: AMK kursus ) 3. PreHospital Trauma Life Support (PHTLS) 4. Advanced Trauma Life Support (ATLS) Fem af lægerne har i skrivende stund gennemgået Beredskabsstyrelsens tværfaglige indsatslederkursus. En af lægeassistenterne har også gennemgået denne uddannelse i sin egenskab af indsatsleder ved Redningsberedskabet i Esbjerg. Ligeledes fungerer 3 af lægerne som instruktører ved et eller flere af nedennævnte kurser. Kursus Gennemgået Planlagt i 2014 Antal instruktører Kursus i præhospitalt beredskab 13 Medicinsk koordination, kommunikation og ledelse PHTLS ATLS 15 ALS (Advanced Life Support) EPLS (European Paediatric Life Support) 6 CBRNE 1 STaR (Safe Transfer and Retrieval) 2 Tværfaglig indsatsleder Tabel 1. Som lægeassistent er tilknyttet 12 faste lægeassistenter. Af disse er 4 uddannede paramedicinere, som også vagter på regionens akutbiler, mens de øvrige er erfarne ambu- Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 5

6 lancebehandlere med en ekstra uddannelse. To af lægeassistenterne har desuden gennemgået ALS, StaR og EPLS kurserne samt AMLS (Advanced Medical Life Support). Akutlægebilen ene bagsæde anvendes til uddannelsesformål, og der har været i alt 116 observatører med akutlægebilen i Det drejer sig dels om personale, som skal med på en akutlægebil som en del af deres hoved- eller efteruddannelse (anæstesilæger og -sygeplejersker samt paramedicinere). Fra 2012 har vi desuden tilbudt alle de visiterende sygeplejersker på skadestue og akut medicinsk modtageafdeling at køre med en dag, hvilket er blevet modtaget med stor interesse. Desuden har det medført et forbedret samarbejde og forståelse for hinandens arbejdsopgaver og -forhold. I gruppen Øvrige er bl.a. en række ikke-kliniske medarbejdere i regionen som led i forskellige projekter, f.eks. Mød en kliniker. Fordelingen af faggrupper ses i tabel 2. Observatører. Antal Personalegruppe Anæstesilæge 22 Anæstesisygepl 0 Paramediciner 67 Vis Spl. skadestue 3 Vis Spl. Akut Med afd 3 Læger, andre 0 Sygepl, andre 4 Stud med & spl 7 Øvrige 10 Tabel 2. Registrering af aktivitet Til registrering af de præhospitale opgaver anvendes i hele Region Syddanmark et data-base-system, LAS (Læge Ambulance System), som er udviklet af Odense Universitets Hospital. Aktiviteten opgøres som patientrelaterede opgaver, dvs. at f.eks. en trafikulykke med 3 tilskadekomne indgår som 3 ydelser. Antallet af opgaver er således større end antallet af kørte ture. De opgaver, som ikke er patientrelaterede (f.eks. afmeldte ture) tæller som én ydelse. Situationsbillede fra drukneulykke Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 6

7 Aktivitet I 2013 var der i alt 3049 opgaver mod 3024 året før. Opgaverne fordelte sig mellem 2 og 16 pr. døgn med et gennemsnit på 8,0 opgaver pr. døgn. Turene fordeler sig over døgnet med 41% i dagtimerne, 41% i aftentimerne og 18% i nattetimerne, se figur Døgnvariation. Akutlægebilen Esbjerg Nat Aften Dag Figur 2. Akutlægebilen har i alt kørt km (29,8 km/tur), hvilket er km mere end året før, men samme km pr tur. Den gennemsnitlige responstid (tiden fra alarm til fremme hos patienten) var for hele år ,36 minutter. Denne forholdsvis lange responstid i forhold til responstiden for ambulancer skyldes, at akutlægebilen med udgangspunkt i Esbjerg udover kørsler til Esbjerg (67%) og Varde (20%) kommuner også kører til hh. Billund, Fanø, Tønder og Vejen kommuner. Tidsforbruget pr. opgave varierer meget, men det gennemsnitlige tidsforbrug fra afgang til bilen er hjemme igen er 48 minutter. Hertil skal lægges et variende tidsforbrug til overleveringsrapport, til dokumentation og journalføring af opgaven og til reetablering af beredskabet (rengøring og genopfyldning af udstyr og evt. uniform, mv) hver af disse tager måske min. Udover de kørte ture og telefonkonsultationer, så er der faste daglige opgaver med kontrol og vedligeholdelse af udstyr og bil, vask af afgående vagters uniformer, osv. Disse opgaver foregår såvel på SVS som på Falck, Esbjerg, og den tid, som går hertil er af størrelsesordenen 1-1½ time dagligt. Ved siden af disse daglige opgaver så foregår der undervisning og supervision af bl.a. andre læger og paramedicinere i kørselspraktik, deltagelse i øvelser, mv. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 7

8 Opgavernes variation over årets måneder ses i figur 3. Der ses en let faldende tendens hele første halvår. Akutlægebilen i Esbjerg. Antal opgaver 2013 Dag (07-15) Aften (15-23) 2912 opgaver = 243 /md = 8,0/dag Nat (23-07) Tlf-kons Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Aug-27 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Figur 3. På figur 4 på ses fordelingen af opgaver efter det alarmklassifikationssystem, som anvendes i hele landet. 3012/304 9* 238/275* tlf.kons ture 81 nedprior 2294 ture 303 afmeldte 96 omprior. Figur patienter 10 stand by 7 pt. ikke fundet 239 afsluttet 912 indl. m.leds. 909 indl. u.leds. 80 sikre 137 erklæret død Ud af de i alt 3049 opkald har de 275 (9%) været telefonkonsultationer, alle fra ambulancebehandlere eller paramedicinere, som ønskede lægelig rådgivning. Det er 2% mindre end året før. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 8

9 De resterende opkald er fra Region Syddanmarks vagt-central i Odense, hvor de af er blevet bedt om at sende en læge med til en ambulanceudrykning. De 81 af opkaldene er blevet nedprioriteret på grund af anden igangvæ-rende opgave, som ikke kunne afbrydes. Andre 96 er blevet omprioriteret til en ny opgave undervejs (dvs. enten undervejs i bilen eller inden den forrige patient var færdigbehandlet). Disse i alt 177 (5,7%) opkald repræsenterer det, som kaldes sammetids-opkald (2 eller flere opgaver samtidig), som altså udgør knap 6% af alle opkaldene. Denne andel har vist en stigende tendens siden 2010, men er nu på niveau med I alt 303 (10%) ture er blevet afmeldt undervejs af primærambulancen, og af de resterende 2294 ture var der 10 stand-by ture (brand med mistanke om personskade, politiaktioner, truende spring eller fald fra stor højde, m.fl.), men uden at der blev arbejde) og 3 tilfælde, hvor patienten ikke blev fundet. Der var i alt 2277 patientkontakter, som resulterede i at 1841 (80%) patienter blev indlagt på sygehuse. Enoghalvtreds procent (912) af de patienter, som indlægges på sygehus, indlægges med lægeledsagelse i ambulancen og 909 (49%) indlægges uden lægeledsagelse. Årsagen til lægelig ledsagelse til sygehus er tilfælde, hvor det skønnes at fortsat lægelig overvågning og/eller behandling undervejs var ønskelig/nødvendig. Den hyppigste årsag til udrykningskørsel til sygehus uden lægeledsagelse, var at lægen var optaget med en anden patient. Langt de fleste patienter blev bragt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, mens de resterende blev indlagt på øvrige sygehuse. Årsagen til primært at køre til et andet sygehus var enten: 1. fordi køreafstanden til et andet sygehus var kortere end til Esbjerg, 2. at der var mere end 2-3 patienter fra samme skadested, eller 3. at et andet sygehuse var mere relevant end Esbjerg i forhold til patientens diagnose. De øvrige sygehuse var Kolding (43), Odense (29), Grindsted (9), Åbenrå (5), Herning (3) og Flensburg (1). I 239 tilfælde (10,4%) kunne patienten afsluttes, dvs. kunne enten færdigbehandles i hjemmet eller på skadestedet, eller fejlede ikke noget, som berettigede skadestuebesøg eller indlæggelse på sygehus. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 9

10 Tohundredeogsytten (217) patienter (9,5%) blev erklæret døde. Dette er 35 mere end i Af disse havde 80 sikre dødstegn, og i disse tilfælde kan ambulancepersonalet undlade genoplivning, mens de øvrige 137 blev erklæret døde af en læge. Alarmdiagnoser På figur 5 ses fordelingen af udrykningerne efter alarmdiagnoser. De 8 hyppigste alarmdiagnoser er: Færdselsulykker (413=21%), hjertetilfælde (299=15%), vejrtrækningsbesvær (296=15%), bevidstløshed (174=9%), anden sygdom (168=9%), hjertestop (144=7%) og kramper (121=6%). 8% 5% Alarmer. Akutlægebilen Esbjerg % 2% 1% 0% 4% 0% 6% 0% 1% 0% 1% 15% 9% 0% 1% 0% 1%0% 1% 0% 1% 7% 0% 1% Figur 5. 21% Astma Bevidstløs Drukning Fald fra stor højde Fastklemning Feberkramper Forgiftning - alkohol Forgiftning - anden medicin Forgiftning - narkotika Fremmedlegeme i halsen Færdsel Fødsel Hjerneblødning Hjertestop Hjertetilfælde Hængning Knivstik Kramper Lungeødem Mulig mors Person under tog Pulsåreblødning Skud Stand-by Sukkersyge Sygdom Tilskadekomst Vejrtrækningsbesvær Vold Hvis man opdeler patien-terne på ambulancelægens foreløbige indlæggelsesdiagnoser fås en fordeling, som ses i figur 6. Man kan også inddele diagnoserne i: Akut sygdom (1306=60%), ulykker (570=26%), andet (157 = 7%) og telefonkon-sultation (153=7%). Diagnoser. Akutlægebilen Esbjerg % 1% 8% 2% 2% 7% 10% 2% 4% 0% 19% 17% 1% 5% 2% 13% 0% 1% 3% Figur 6. Infektion Endokrin Alkohol Psykiatri CNS Card-vask ØNH Respiration Gatsro-Intestinal Muskel-skeletal Urologi Gynækologi Obstetrik Pædiatri Traume Ulykke Forbrænding Intoxication Allergi Mors Diverse Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 10

11 Nyttevirkning Der er flere nyttevirkninger ved, at den avancerede lægelige diagnostik og behandling starter allerede i hjemmet eller på skadestedet. Det vurderes at akutlægebilen har deltaget i 73 livreddende behandlinger (3,2%). Disse fordeler sig på 5 sygdomskategorier (hjertesygdomme, vejrtrækning, forgiftning, ulykker, hjerne og andet), se tabel 3. Andet dækker over 2 infektioner, 2 fremmedlegemer i halsen, 1 allergisk reaktion og en livstruende blødning. Kønsfordlingen er 48 (66%) mænd og 25 (34%) kvinder, og gennemsnitsalderen er 58 år (0-87 år). Man skal være opmærksom på, at begrebet dækker over, at den samlede præhospitale indsats vurderedes som livreddende. Det er således ikke nødvendigvis den lægelige indsats, som har været den livreddende faktor. Alle de livreddende indsatser er efterfølgende gennemgået og vurderet, og hermed er det forsøgt vurderet, om den livreddende indsats beroede på lægelige kompetencer, eller på Livreddende kompetencer fordelt på uddannelsesniveau Læge 28 Paramediciner 20 Ambulancebehandler 25 Tabel 4. Livreddende indsatser Hjertesygdom 44 Vejrtrækning 7 Forgiftning 7 Ulykke 6 Hjerne 3 Andet 6 kompetencer, som hh. en paramediciner eller ambulancebehandler har. Denne vurdering viser (tabel 4), at hos 38% af de livreddende indsatser er det den lægelige kompetence, der har gjort forskellen, og i hh. 34% og 27% ville ambulancebehandleren eller paramedicineren alene kunne have ydet den livreddende indsats. Denne fordeling er rykket lidt i forhold til de forrige år, hvor den har været ret ens fordelt (2012: , 2011: %, 2010: %). Men ofte er det er stor hjælp, at der er flere hænder end de 2 reddere fra ambulancen. I kun 4 af de 56 hjertestop var der anvendt en hjertestarter (AED) inden ambulancens ankomst, og kun i ét tilfælde (i 2012: 6 af 7) havde hjertestarteren afgivet et stød, og der var igen puls, da ambulancen ankom. Det er dog alligevel af stor værdi, at der findes hjertestartere i lokalsamfundet, og at de kommer frem til patienten inden den professionelle hjælp. Hjertestartere kan ikke afgive stød, medmindre der er hjerteflimmer, hvillket betyder, at der har været hjertestop ( ventrikelflimmer ) i de 6 omtalte tilfælde. En anden positiv virkning er, at 239 patienter (10%) er blevet afsluttet i hjemmet eller på skadestedet. Dette skyldes, at de enten kunne færdigbehandles eller også, at der ikke skønnedes brug for sundhedsfaglig indsats overhovedet. Denne effekt er ikke uvæsentlig for sygehusenes drift, som således kan koncentrere sig om øvrige opgaver. En tredje nyttevirkning er primær visitation til relevant sygehus, selvom dette ikke er det nærmeste sygehus, se side 9. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 11

12 Ud af de 48 patienter, der blev genoplivet efter hjertestop, blev de 7 kørt direkte til Odense Universitetssygehus med henblik på akut ballon-udvidelse umiddelbart efter hjertestoppet. Alle disse 7 havde en "stødbar hjerterytme" som den første, da ambulancen kom frem, - den 1 af dem var blevet stødt med en AED. Lægeledsaget transport til sygehus skete hos 912 (51%), hvor det altså skønnedes at lægelig overvågning og/eller behandling undervejs var ønskelig/nødvendig. Tohundredeogsytten (9,5 %) af de sete patienter blev erklæret døde, - de 80 af disse (havde sikre dødstegn, hvilket betyder, at ambulancepersonalet kan undlade genoplivning. Men hos de resterende 137 (63%) ville ambulancepersonalet skulle starte genoplivning, og efterfølgende køre udrykningskørsel til sygehus med alarm om hjertestop. Når patienten i stedet erklæres død præhospitalt, så spares sygehuset for 217 alarmer, hvor 7-8 personer forlader deres igangværende opgaver, og umiddelbart kommer til skadestuen. Desuden undgår man udrykningskørsel til sygehuset og endelig spares både patient og pårørende for en langvarig og nyttesløs genoplivning. Endelig er der en ikke uvæsentlig gruppe på 275 telefonkonsultationer fra ambulancebehandlere eller paramedicinere, som ønskede rådgivning om et patientforløb. F.eks. rådgiver lægen om den givne behandling er optimal, eller om der evt. må gives medicin i større doser end den enkelte har kompetence til selvstændigt at give, eller om der er andre mulige diagnoser/sygdomme, der bør overvejes. Andre telefonopkald handler om, hvorvidt patienten overhovedet behøver sygehusbehandling, eller evt. kan afsluttes på stedet. Nogle af telefonkontakterne resulterer i, at lægen kører ambulancen i møde, men disse registreres som kørte ture, og ikke som telefonkonsultationer. Situationsbilleder fra indsatser Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 12

13 Specielle hændelser. Vi har haft en del drukneulykker i år, og dermed også ofte samarbejde med flere forskellige samarbejdspartnere samtidig, således redningsberedskab, Farvandsvæsnet og SOK. Et par gange har disse ulykker medført meget langvarige genoplivningsforsøg på de fundne, indtil man med blodprøvesvar på sygehuset kunne sikre sig, at døden var indtrådt. Ved landbaserede hændelser får vi mere og mere kontakt med akutlægehelikopteren fra Karup. Ved DGI s landsstævne juli 2013 i Esbjerg var der indsat en ekstra akutlægebil i denne periode. Der var desuden en behandlersygeplejerske i bymidten og et stort antal samaritter fordelt på flere lokalisationer i området. Der foregik idrætsaktiviteter mange forskellige steder i byen samtidigt, og de ca idrætsudøvere var indkvarteret på skoler, haller og campingpladser i området. Man forventede, at der nogle dage ville være op mod mennesker i Esbjergs by- og natteliv. Politiet havde udpeget i alt 71 forskellige kontaktpunkter. DGI-akutlægen var visitator mhp. om tilskadekomne skulle visiteres til nærmere undersøgelse på hospitalet (med undtagelse af alvorlige tilfælde). Der var i all 50 opgaver til DGI-akutlægen, heraf blev én patient efter vellykket genoplivning overtaget af Esbjergs normale akutlægebil og ledsaget direkte til Odense. Akutlægebilen har i 2013 været tilkaldt til 188 børn på 10 år eller yngre (70 under 3 år). Af disse var 25 så alvorlige, at man kørte udrykningskørsel mod sygehuset. Diagnoser på disse 25 var: 8 med kramper, 6 ulykker, 4 falsk strubehoste, 2 fremmedlegeme i luftveje, 1 bistik, 1 hængning, 1 meningitis, 1 lungebetændelse og 1 tillukket luftvej. Alle børn udsat for alvorlige ulykker var mellem 3 og 10 år (ramt af bygningsdel, færdselsuheld, fald fra trapper og trampolin, hængning og 2 grads forbrænding) Der blev givet medicin 37 gange (nogle børn fik mere end et stof). Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 13

14 Bilag 1 Eksempler på livreddende opgaver i (Forkortelser: AED=hjertestarter, ALB=akutlægebil, AMB=ambulance, EKG=elektrokardiogram, HLR=hjertelungeredning, PCI=ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer) 1. 6-årig pige får høj feber og opkastninger. Bliver tiltagende fjern, får udslæt på kroppen og kolde ben fødder og hænder. ALB tilkaldes og der gives umiddelbart både binyrebarkhormon og antibiotika på mistanke om meningitis, og barnet køres til sygehuset årig mand bliver ramt af et træ under fældning. Han klemmes fast under træet og kolleger må save træet i stykker, for at få ham fri. Han er da livløs, og de starter HLR. Ved vores ankomst er der puls og begyndende vejrtrækning, men stadig dybt bevidstløs. Han intuberes og under transport til sygehus får han kredsløbs-shock, som også behandles i ambulancen årig mand falder i kornsilo. Kollegerne kan ikke få ham op, men er nødt til at få ham ud af bunden af siloen, og han er da livløs og HLR startes af kollegerne. Ved ALB s ankomst er der puls og besværet vejrtrækning, men bevidstløs. Patienten bedøves, intuberes og nedkøles derfor og køres til sygehuset årig dreng findes livløs og delvist hængt i legestativ. HLR indledes af familie. Ved ambulancens ankomst er der både puls og vejrtrækning, men patienten er blå i hovedet, dybt bevidstløs og har kramper. ALB møder ambulancen 5 km fra skadestedet. Der lægges en knoglenål og gives krampemedicin samt bedøvelse, patienten intuberes og køres til sygehus. Udskrives 5 dage senere uden men årig mand falder om med hjertestop på fortovet. En sygeplejerske starter HLR, og ved ALB s ankomst stødes der en gang uden effekt. Der lægges en knoglenål, og gives medicin, og kørslen mod sygehus indledes, da der er ganske kort kørevej. På vejen stødes en gang til, og der kommer nu puls og egen vejrtrækning årig mand findes bevidstløs af kammerat, som giver mund-til-mund og hjertemassage indtil ALB er fremme. Patienten er næsten uden vejrtrækning, svært blå i hovedet og har meget små pupiller, tydende på heroin overdosering. Der gives kun stig åndedræt og modgift, og patienten vågner herefter op og er helt vågen i løbet af få minutter årig mand falder om med hjertestop til fodbold. HLR startes med det samme. Får 2 stød af hjertestarter samt hjertemedicin og får igen puls og vågner helt op. Behøver konstant medicin for at holde hjerterytmen, og køres herefter direkte til Odense mhp akut ballobudvidelse. Er så frisk under transporten, at han formår at joke med behandleren, som bliver køresyg under turen årig mand får hjertestop umiddelbart efter 50 km cykelløb. Der startes HLR umiddelbart, og en AED kommer hurtigt frem, påsættes og der afgives et stød. Efter få minutter er pt vågen igen. Patienten behandles på stedet, og køres herefter direkte til akut ballonudvidelse i Odense 9. Ung kvinde stukket med kniv i mave/lyske. Hun er i livstruende blødningsshock, (klasse 4 shock), da ambulancen ankommer. Der påbegyndes livreddende behandling og sygehuset forvarsles om at have O-negativt blod klar. Hun opereres i flere timer, får massive blodtransfusioner og overlever. Situationsbillede fra indsats (ikke livreddende) Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2013 Side 14

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2014. Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2014. Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2014 Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Antal opgaver side 4 Fordeling

Læs mere

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2012. Lars Erik Larsen, 27. marts 2013. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2012 Side 1

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2012. Lars Erik Larsen, 27. marts 2013. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2012 Side 1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2012 Lars Erik Larsen, 27. marts 2013. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Organisation side 4 Disponering

Læs mere

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport Lars Erik Larsen, marts Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2015 Side 1

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport Lars Erik Larsen, marts Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2015 Side 1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2015 Lars Erik Larsen, marts 2016. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Nye udfordringer i 2015 side

Læs mere

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2011. Lars Erik Larsen, 27. marts 2012. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2011 Side 1

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2011. Lars Erik Larsen, 27. marts 2012. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2011 Side 1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2011 Lars Erik Larsen, 27. marts 2012. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Organisation side 4 Disponering

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Statusrapport Ambulancelægerne Vestfyn

Statusrapport Ambulancelægerne Vestfyn Statusrapport Ambulancelægerne Vestfyn 1582 udrykninger 2002/2003 Claus-Henrik Rasmussen & Jens Thygesen Ambulancelægerne Vestfyn Statusrapport Udgivet af: Forfattere: Findes på: Audit Projekt Odense (APO)

Læs mere

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region Vejle 12. november 2009 Præhospital udbygning fra amter til region Det Præhospitale område Den alarmering, disponering af ressourcer, kommunikation, behandling, visitation og transport der foregår fra

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Under overskrift August 2013 Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning i Varde Region Syddanmark har fra Indenrigs- og

Læs mere

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ) For felter hvor det ikke er obligatorisk at foretage registrering, er dette beskrevet under kolonnen Ansvarlig for registrering. Titel på felt i PPJ Ansvarlig for registrering Bemærkning Hændelse Tilføj

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Poul Anders Hansen, prehospital leder og overlege Præhospital- og Beredskabsenheden,

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Akut beredskab Forelæsning 1

Akut beredskab Forelæsning 1 Akut beredskab Forelæsning 1 Bjarne Dahler-Eriksen Overlæge, klinisk lektor, vicestudieleder, ph.d. Intensivt terapiafsnit Anæstesiologisk afdeling, OUH Introduktion til faget Akut beredskab Studieordningen:

Læs mere

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe Søgning Store databaser, med kontrollerede emneord: relevante emneord (fx emergency medical services), suppleret med fritekstsøgning (dvs. på ord forekommende i titel, abstract/den fulde tekst, fx prehospital).

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 0903832 Dok. nr.: 1776499 Dato: 7. januar 2016 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende: LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 29. juni 2015 Notat vedrørende 112-kald i tidligere Thyborøn Harboøre Kommune Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Ambulancelægen. 30. November 2011 Lægedag Syd. Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet?

Ambulancelægen. 30. November 2011 Lægedag Syd. Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet? 30. November 2011 Lægedag Syd Ambulancelægen Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet? Leder af Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding Første udkald den 4. januar 2009 Tilknyttet

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under vejledning af læge fra alarmcentralen?

3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under vejledning af læge fra alarmcentralen? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 16049967 Sagsbeh..: nierjo Dato: 13. februar 2017

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 4 1.1. Definition

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 PPJ RSI samarbejde Som en del af RSI samarbejdet har Regionerne besluttet at samle tre fælles udbud i P-VIT (Projekt-Vagtcentral

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kommuner hvor akutbil er nedlagt og paramediciner er indsat i ambulance 2016 (4 kvt) Ambulance responstid Faaborg Midtfyn Billund Haderslev Tønder 10,2 (10,1) 9,2 (9,1) 8,6 (8,3)

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse

Patienttilfredshedsundersøgelse af Flemming Bøgh Jensen og Esbern Mørck Patienttilfredshedsundersøgelse Præhospitalt Beredskab 2015 MANGE TILFREDSE PATIENTER I FORBINDELSE MED AMK-VAGTCENTRALEN, AMBULANCETJENE- STEN OG AKUTLÆGEBILERNE

Læs mere

Samaritter uddannelsen

Samaritter uddannelsen Samaritter uddannelsen Din uddannelse til FIRSTaid-REDliv s Behandlerteam Som samarit hos FIRSTaid-REDliv bliver du uddannet til at håndtere de skader og ulykker, som man risikerer at komme ud for ved

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Virksomhedens rammebetingelser 2 1.2.1. Præhospitalt Centers ansvarsområder 2 1.2.2. Organisering 3 1.2.3. Økonomi

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp for voksne med ansvar for børn. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp og forebyggelse til børn - 2,5 timer Særtillæg - 0,5 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Varighed 420 minutter Maj 2015 Basisuddannelser

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Formål: Gældende for: Borgermålgruppe- Hvornår kan der ske fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning Ansvar og kompetencer:

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Hvor meget haster det?

Hvor meget haster det? Hvor meget haster det? Målgruppe: Personale Nordjysk Praksisdag 2016 Præsentation Dannebrogsgade 19, 9700 Brønderslev Gitte Pedersen Lægesekretær Henrik Jensen Praktiserende læge Dagens program Hvordan

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Tema vedrørende Førsteindsatsen

Tema vedrørende Førsteindsatsen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Notat (Perspektiveringer af den fremtidige præhospitale indsats) www.regionmidtjylland.dk Tema vedrørende Førsteindsatsen

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler Regionshuset Århus Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler www.regionmidtjylland.dk Regionsrådsmedlem Bente Nielsen

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

BILLAG EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND UDARBEJDET AF PRÆHOSPITALT CENTER

BILLAG EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND UDARBEJDET AF PRÆHOSPITALT CENTER BILLAG EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND UDARBEJDET AF PRÆHOSPITALT CENTER NOVEMBER 2012 DELRAPPORT PROJEKT EVALUERING AF PRÆHOSPITAL PLAN (PEPP) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Symposium for den ældre medicinske patient

Symposium for den ældre medicinske patient Symposium for den ældre medicinske patient Indlæggelse Afdelingssygeplejerske Dorte Müller Afsnitsansvarlig Overlæge Peter Vedtofte M4ava medicinsk afdeling, Køge sygehus Den ældre medicinske patient set

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 76 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 76 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 76 Offentligt Kære Sofie Hæstorp Andersen. Rønne, søndag den 13 august 2016. Jeg skriver i første omgang til dig for at få luft og i håb om at du kan

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop?

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Mette Østergaard Ovl. Intensiv Afsnit 0531/0633 1 TOKS BOS EWS 2 EWS algoritme i simpel version EWS Handling ved stigende EWS 0 Mål x 2 per døgn

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

ULYKKER. Konsulent112

ULYKKER. Konsulent112 ULYKKER 1. 4 Hovedpunkter (Sikkerhed/stands ulykken) 2. Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene 3. Førstehjælp ved kredsløbssvigt 4. Psykisk førstehjælp 1. Sikkerhed Stands ulykken/nødflytning 2. Vurder

Læs mere

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Ambulatorium for almen psykiatri Thy- Mors Thylandsvej 37 7700 Thisted tlf. 9764 3050 Udgave 2 Februar 2013 Læs mere om

Læs mere

Førstehjælp som præhospital tiltag

Førstehjælp som præhospital tiltag Førstehjælp som præhospital tiltag Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår: Det kan i mange tilfælde være afgørende for en tilskadekommen eller svært syg patients overlevelse,

Læs mere

Avanceret genoplivning Aftenkursus

Avanceret genoplivning Aftenkursus Avanceret genoplivning Aftenkursus Program Introduktion Demonstration Erkende hjertestop Hjerte-lunge-redning Avanceret genoplivning Sikker defibrillering Scenarier Teamlederfunktion og reversible årsager

Læs mere

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland april 2010 Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsgruppens opdrag og sammensætning...

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Formål med planen...3 1.1 Præhospital indsats, definition...3 1.2 Sammenhæng til øvrige planer...3 1.2.1 Akut Medicinsk Koordination...3

Læs mere

Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Ifølge Sundhedsloven skal Regionsrådet én gang i hver valgperiode vedtage en Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats Januar 2014 BERETNING OM REGIONERNES PRÆHOSPITALE INDSATS Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælpere med særligt ansvar. Varighed 720 minutter. Maj Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælpere med særligt Varighed 720 minutter 1. hjælp skader på bevægapp. 1,5 1. hjælp ved blødninger 1,5 Særtillæg Særligt 1. hjælp ved hjertestop - 4 timer Maj 2015 1. hjælp ved sygdomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere