Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården"

Transkript

1 Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

2 Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne Stenbæk og Klintegården ved projektleder Berit Bang-Jensen Præsentation af projektet, planlagt linjeføring, pumpestationer, skelbrønde mv. Lodsejeraftaler, servitutter, tinglysning Tidsplan Arbejde på egen grund - Information om afdragsordning for økonomisk trængte borgere ved direktør Peter B. Andreasen - Afrunding og spørgsmål ved direktør Peter B. Andreasen

3 Præsentation af Langeland Forsyning Langeland Forsyning A/S blev etableret d. 9/ som følge af vandsektorloven 100 % ejet af Langeland Kommune Langeland Forsyning A/S omfatter følgende datterselskaber Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS Etablerer, ejer og driver spildevandsforsyningen i Langeland Kommune Driver tømningsordning for bundfældningstanke Udfører de projekter, der er beskrevet i Langeland Kommunes spildevandsplan Langeland Forsyning er ikke myndighed det er Langeland Kommune

4 Præsentation af Langeland Forsyning Læs mere om os på vores hjemmeside:

5 Indledende information Langeland Kommunes spildevandsplan Vedtaget at ændre vakuumsystemet til traditionelt spildevandssystem med gravitation- og trykledninger Begrundelse system fra 70 erne, fungerer dårligt, tæt nedsivning i utidssvarende anlæg, transport af slam fra samletank

6 Eksisterende kloaksystem

7 Eksisterende privat kloak Oplysninger om eget afløbssystem Se

8 Eksisterende privat nedsivning

9 Oversigt over projekt og tidsplan 114 ejendomme i sommerhusområdet 39 ejendomme i det åbne land Etape 1 det åbne land Entreprenør Alf Jensen opstart uge 16 afleveres september 2015 Etape 2 sommerhusområdet Licitation sommer 2015 opstart september 2015 afleveres maj 2016 Vakuumstation lukkes 31/

10 kloakeringsprincippet Området spildevandskloakeres 1. strengssystem overfladevand fra tage, indkørsler og gårdspladser afledes privat på grundene drænvand må ikke ledes til spildevandskloakken Tryksat system bestående af en kombination af gravitations- og trykledninger Spildevandet pumpes til Harsbjerg renseanlæg i Bagenkop

11 Ansvar Langeland Forsyning etablerer og driver kloaksystemerne udenfor grundgrænsen Grundejerne skal etablere og drive kloaksystemerne indenfor grundgrænsen

12 Projektering udfordringer med terræn

13 Jordartskort

14 Opmåling af terræn og eksisterende system

15 Opmåling af terræn og eksisterende system Oplysninger fundet i ejendommenes byggesager på weblager Mange af ejendommene er der ingen oplysninger på her har vi målt terrænkoter ved wc og køkken

16 Projektering

17 Pumpestationer Der skal etableres 7 hovedpumpestationer

18 Pumpestationer og styring Alle pumpestationer er overvåget og evt. alarmer tilgår vagt døgnet rundt. Med overvågningen kan vi holde øje med om der unormal drift på pumpestationerne

19 Stik Kort med angivelse af stik sendes ud til samtlige grundejere i løbet af foråret Ønskes anden placering, da kontakt os snarest

20 Stikbrønde Hvorfor skal der være en stikbrønd? Stikbrønden giver mulighed for hurtigt at kontrollere hvor eventuelle driftsproblemer er hvis fuld af vand er det forsyningens ledningssystem som er stoppet hvis tom - er det grundejers ledningssystem som er stoppet

21 Stikbrønde

22 Arbejdets udførelse Det kan se uoverskueligt ud mens vi graver

23 Tidsplan Opstart september 2015 Aflevering maj 2016 Vakuumstation lukkes 31/ Kloakeringen planlægges under hensyn til færdsel og adgangsforholdene til de enkelte grunde. Kloakeringen holder pause i ferierne efterår, juleferie, påskeferie Mere detaljeret tidsplan drøftes med den entreprenør som vinder opgaven Der orienteres løbende om projektet pr. mail og via Langeland forsynings hjemmeside

24 Arbejde på egen grund Grundejer skal sørge for at ledningsnettet på egen grund tilsluttes skelbrønden ved grundgrænsen Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester Grundejeren afholder omkostninger til etablering af ledningsnet på egen grund Tidsfrist grundejer skal udføre tilslutningen inden d. 31/ herefter lukkes vakuumsystemet. Ubebyggede grunde skal tilsluttes ved bebyggelse og der opkræves tilslutningsbidrag ved byggetilladelse

25 Arbejde på egen grund Hvad skal ledes til kloakken og hvad skal ikke ledes til? Spildevand fra toilet, bad, gulvafløb, vaskemaskine, vask skal ledes til den nye stikbrønd. Vakuumtoilet skal ændres til et alm. toilet og afløbsrør skal omlægges til et ø110 pvc rør Vakuumrør skal afproppes i skel med trækfast slutmuffe til trykrør. Overfladevand fra tage, gårdspladser og indkørsler må ikke ledes til spildevandskloakken men skal nedsives lokalt på ejendommen Drænvand må ikke ledes til kloakken. Eksisterende nedsivningsanlæg skal nedlægges eller kan evt. genbruges til tag- og overfladevand. Kloakmesteren skal færdigmelde arbejdet til Langeland Kommune og fremsende en kloaktegning til kommunen.

26 Lodsejeraftaler, servitutter, tinglysning Ledningssystem etableres primært i vejarealer 15 lodsejere berøres af ledningssystemet De berørte lodsejere kontaktes for at indgå en frivillig aftale

27 Lodsejeraftale, servitutter, tinglysning

28 Servitut Når anlæg etableres over privat areal tinglyses der en servitut på ejendommen. Servitutten skal sikre at: Forsyningens ret til at anbringe, vedligeholde, efterse, udskifte og evt. fjerne anlægget på ejendommen tinglyses. Forsyningen betaler for eftersyn, reparation og vedligeholdelse af anlægget Ledning og anlæg skal henligge uforstyrret LF skal have adgang til uvarslet eftersyn og rensning Der må ikke foretages beplantning eller bebygges over ledningen Påtaleretten har Langeland Forsyning Alle udgifter vedr. tinglysningen afholdes af Langeland Forsyning.

29 Dialog og planlægning Vi ønsker åbenhed og dialog om kloakeringen Spørgsmål om det tekniske omkring kloakeringen til og med grundgrænsen Spørgsmål omkring bygningsreglement og dermed kloakering på egen grund

30 Afdragsordninger Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt(bek. Nr. 108 af 29/01/2015). Skema findes på Langeland Kommunes hjemmeside Hvem er omfattet af reglerne? Grundejere, hvis husstand har en samlet husstandsindkomst under kr. inkl. formuetillæg, med et tillæg for hvert hjemmeboende barn under 18 år på kr.

31

32 SPØRGSMÅL?

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere