Introduktionsmappe Vikarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsmappe Vikarer"

Transkript

1 Introduktionsmappe Vikarer 17. december 2012

2 Vikarens navn: Ansættelsesdato: Til samtalen Tales om Er vikaren på dagpenge? (hvis ja kan vi ikke bruge vedkommende) Kryds af når der er talt om Hvilke afdelinger er vikaren interesseret i at arbejde på? Vuggestue Børnehave Fritidshjem Fritidsklub Hvor lang en perioden kan vikaren arbejde? I hvilke tidsrum kan vikaren arbejde? Forventninger til vikaren Velkomstbrevet til nye vikarer Vores børn og forældre At vikaren giver besked hvis han/hun får andet arbejde Forklares og udfyldes Stamkort udfyldes Børneattest udfyldes Straffeattest udfyldes Tavshedspligt udleveres Cirkulære om magtanvendelse udleveres Infomateriale om institutionen Lønningsperiode Rygepolitik og pauser Kryds af når det er udfyldt eller gennemgået Original til leder, kopi til MD Sendes til Rigspolitiet Sendes til Rigspolitiet Arbejde i en måned kommer til udbetaling ved udgangen af den efterfølgende måned. Der er IKKE mulighed for at afvige fra den forskudte lønningsperiode

3 Vikarens navn: Ansættelsesdato: Første dag Senest efter 100 timer Rundvisning i huset Evakueringsplan Børnekalender Tjenestebog (voksenkalender) Timeseddel (hvor er sedlerne & hvordan udfyldes de) Evt. nøgle og alarmkvittering - udfyldes Opfølgning på hvordan vikaren synes det går? Opfølgning på hvordan vi synes det går Kryds af når der er talt om Kryds af når der er talt om VIGTIGT: Hvis timerne ikke er skrevet på timesedlerne inden lønkørsel kommer de først til udbetaling måneden senere Jeg bekræfter hermed at have fået gennemgået og forklaret samtlige punkter og er indforstået med at overholde institutionens retningslinjer Dato: X Navn:

4 Velkommen til nye vikarer Med dette informationsbrev vil vi informere dig om generelle oplysninger der er gældende for hele huset. INSTITUTIONENS HISTORIE Samuelsgaarden blev fusioneret en stor institution d Institutionen rummer en vuggestue, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. Desuden er der på fritidshjemmet sprogstimulering efter dagtilbudsloven 11. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye vikarer Carsten Hansen Side 1 af 4 Vi er en selvejende menigheds institution som er fra OPSYN OG SIKKERHED Opsyn og sikkerhed er vigtigt. Derfor skal du hele tiden vide hvor mange børn der er på stuerne og hvor de opholder sig, både ude, inde og på tur. Læse og følge afdelingens procedure for transport med offentlige transportmidler og på ture. Når børnene møder om morgen, og hentes om eftermiddagen skal det noteres i afkrydsningsbøgerne. FREMMØDE Du skal være stabil og møde til tiden hver dag. PÆDAGOGISK Du skal indgå i den struktur der er i huset og på stuen. Børnenes basale behov skal dækkes. Alle skal vaske hænder ofte, hjælp børnene med at overholde de retningslinjer der er på afdelingen. Børn skal ikke sidde for sig selv og græde. Man skal altid tage sig af et barn græder, uanset årsag. Vil et barn ikke tage imod trøst, så prøv at spørge en anden voksen, ellers bliv i nærheden af barnet. Tal altid pænt og ligeværdigt til børnene. Er der en situation du ikke synes at du magter, så vær professionel, og bed en anden kollega om hjælp. Vær respektfuld overfor at vi har børn med forskellig kulturel og sproglig baggrund og følg de retningslinjer der er på afdelingen. INITIATIV, OVERBLIK OG NÆRVÆRELSE Der er brug for at du selv tager initiativ til at beskæftige børnene, og er nærværende.

5 Er du i tvivl så spørg personalet. Det kan også være at personalet nogle dage har planer for hvad du skal lave. Du er altid velkommen til at komme med nye ideer. PRAKTISKE OPGAVER De praktiske opgaver skal studerende også deltage i. FORÆLDRENE Du skal over for forældrene være servicemindet. Det vil sige at smile og være imødekommende. Præsenterer dig, for forældre som du ikke har fået hilst på. Du skal være imødekommende, ved direkte at gå forældrene i møde når du hilser goddag. Fortæl gerne lidt om dagen, hvem barnet har leget med o.s.v. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye vikarer Carsten Hansen Side 2 af 4 PERSONALE Her i huset øver vi os alle i at tale ordentligt til hinanden. Vi vil ikke have sladder, men en åben og direkte kommunikation. Har man en konflikt, skal den løses. Hvis det er svært kan man altid få hjælp. Man taler ikke om børnene, når børnene er til stede. Hvis du står overladt alene i en situation, som du har svært ved at magte, så bed om hjælp sig til. Privat voksensnak, skal begrænses når der er børn til stede. Oplever du uacceptable situationer med forældre eller kollegaer, skal du straks meddele det til en af stuens personaler, der så vil rådføre dig, eller henvise dig til lederen. Er der noget du er utilfreds med, eller som du undrer dig over, så snak med stuepersonalet. VIKAR LØNNEN Du skal udfylde dine timesedler hver gang du har været på arbejde. En gang om måneden indberettes lønnen. Som timelønnet er det sådan at løn optjent i en måned bliver udbetalt ved udgangen af den efterfølgende måned. Dvs. timer optjent i september måned bliver udbetalt ved udgangen af oktober måned. Der er ikke mulighed for at ændre lønudbetalingsdatoerne eller at få udbetalt et a conto beløb. HVIS DU SKIFTER TELEFON NR. ELLER ADRESSE Så er det vigtigt at du meddeler det hurtigst muligt til en i ledelsen. SYGE/RASK MELDING. Al kommunikation i forbindelse med syge- og raskmeldinger skal ske mellem medarbejderen og institutionen. Såfremt der ikke er nogen til stede på den afdeling hvor man skulle møde til tjeneste, kontaktes en af de andre afdelinger

6 Skal man åbne og er syg samme morgen kontrakter man først den anden morgenåbner og sikre sig at denne åbner. Alternativt ringes til afdelingslederen. Vuggestuen Børnehaven & Fritidshjemmet & Fritidsklubben Sygemelding Senest samme dag inden 7:30 Senest samme dag inden 8:00 Raskmelding Senest arbejdsdagen før inden 13:00 Senest arbejdsdagen før inden 16:00 Alle medarbejdere er ansvarlige for at give ledelsen besked når de modtager en sygemelding eller raskmelding og at skrive det i afdelingens fælles kalender. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye vikarer Carsten Hansen Side 3 af 4 Afdelingsleder tager stilling til omlægning af arbejdstider eller aflysninger af arrangementer. RETTIGHEDER OG PLIGTER I FORBINDELSE MED SYGEMELDING I forbindelse med sygemelding er man ikke forpligtet til at oplyse hvad man fejler, og det er ikke tilladt at spørge. Man er forpligtet til at oplyse om hvor lang tid man forventer fraværet vil vare. PAUSER For at pauserne kan være betalte, må de ikke overstige 30 minutter, og den ansatte skal står til rådighed og må ikke forlade arbejdspladsen. At stå til rådighed i pausen betyder at ens planlagte pause kan annulleres eller udskydes til et senere tidspunkt, hvis arbejdet kræver det. Pauser skal altid aftales med de nærmeste kollegaer og er under forudsætning af at arbejdet tillader det. Uanset om pausen deles op i mindre pauser, eller holdes samlet er der på en arbejdsdag max. 30 min. pausetid. Hvis en ansat har brug for at forlade arbejdspladsen i sin pause kan det kun undtagelsesvist lade sig gøre, og kun efter forudgående aftale med ledelsen. Institutionen skal så vidt det er muligt og af hensyn til driften sørge for at pauserne er tilrettelagt således at formålet med pausen tilgodeses. Det betyder at den ansatte ikke kan lade være med at holde pause og gå 30 minutter før man har fri, eller at institutionen kan lægge pause i starten eller slutningen af tjenesten. Der er på hver afdeling en kernetid hvor de planlagte pædagogiske tilbud kræver alles deltagelse. Det er kun i særlige tilfælde muligt at holde pause i kernetiden. Herunder i tilfælde af individuelle aftaler, f.eks. for gravide. Afdeling Vuggestue Ællingestuen 7:00 8:30 Kernetid

7 Vuggestue 7:00 8:30 8:40 11:15 Børnehave 7:00 8:30 10:00 12:00 Frugt Fritidshjem 7:00 8:30 12:40 16:15 Fritidsklub 12:30 16:00 Kernetiden skal respekteres af alle. Det betyder også at ledelsen skal bestræbe sig på ikke at forstyrre arbejdet i de tidsrum. ARBEJDSSKADE Skulle du være uheldig og komme til skade under arbejdet, skal du kontakte institutionens arbejdsmiljørepræsentant. Du kan læse mere om arbejdsmiljø i vores personalehåndbog der er på alle afdelinger. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye vikarer Carsten Hansen Side 4 af 4 RYGEPOLITIK Institutionen har røgfri arbejdstid. Det betyder i praksis, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden. Arbejdstiden inkluderer pauser, møder i institutionen, indkøbsture o. lign. Møder og kurser der foregår ude af huset, pædagogiske dage samt tilfælde hvor man er på arbejde udenfor institutionens normale åbningstid og man ikke forventes at skulle være sammen med institutionens børn. ALKOHOLPOLITIK Institutionen er grundlæggende af den opfattelse, at alkohol eller andre stimulerende stoffer på ingen måde er forenelig med arbejdet på institutionen. Alkohol og andre stoffer må derfor ikke nydes inden for institutionens åbningstid. Alkoholproblemer ikke er en privat sag., det er alles ansvar at tage en eventuel mistanke op. GÅ FRA STUEN Uanset om det er pause eller andet der er til grund for at man går fra stuen, er det vigtigt at informere stuen om hvad man gerne vil. MOBILTELEFON M. M Det er ikke acceptabelt at man i arbejdstiden bærer personlige genstande der tager opmærksomheden i arbejdet. KONTAKT MED LEDELSEN Ønsker du en snak med ledelsen, kan du gå til den ledelsesperson der har det daglige ansvar for afdelingen. Er denne ikke til stede kan du henvende dig til en anden afdelingsleder eller lederen. STEDER HVOR DU KAN FÅ OPLYSNINGER OM SAMUELSGAARDEN Samuelsgaardens hjemmeside: og personalehåndbogen.

8 STAMKORT FOR LØNMODTAGER INST.NR.: /NAVN: 041 Samuelsgaarden UDSKRIV PERSONDATA: Cpr.nr. PÅRØRENDE: Nærmeste pårørende: Telefon: Navn Adresse Postnr. Tlf.nr. adresse By LØNKONTO: Reg.nr. Kontonr. Skal der benyttes Hovedkort/Frikort JA Bopælskommune Skal der benyttes Bi-kort STILLING: Tiltrædelse og fratrædelse Ledelse Tiltrådt den: Reglementsansat / tjenestemand Leder Souschef Afdelingsleder Overenskomstansat Antal timer pr. uge: Fratrådt den: Såfremt medarbejderen afholder ferie i fratrædelsesmåneden angives ferieperiode her: Leder Souschef Afdelingsleder Fra dato: Seniordage: Til dato: Pædagogisk arbejde Familierelateret ansættelse? Pædagog - overensk.ansat Pædagogstuderende, 1. eller 2. lønnede praktikperiode Pædagogmedhjælper Køkkenmedarbejdere Ansættelsen er familierelateret Ansættelsen er godkendt af bestyrelsen Ansættelsen er ikke godkendt af bestyrelsen BILAG: Køkkenleder Økonoma Køkkenassistent Økonomaassistent Ansættelsesbevis Et ansættelsesbevis vedlægges dette skema, som dokumentation for ansættelse. Rengøring og vedligeholdelse Rengøringsass. fra kl. Gårdmand Andet til Børns fødselsdag Kopi af dåbs/navneattester indsendes til brug for omsorgsdage- beregning. Anciennitet og pension Anciennitetskort skal vedlægges, kopi af uddannelsesbeviser og eventuelle uddannelsesaftaler indsendes. Manglende ancien- nitetskort vil betyde, at du bliver løn- og pensionsindplaceret uden din tidligere erfaring. Ergoterapeut Fysioterapeut Timelønnede (angiv stillingstype ovenfor) Andet Angiv stillingsbetegnelse For at Menighedernes Daginstitutioner kan få oprettet pensionsordningen i tiltrædelsesmåneden, skal anciennitets- oplysningerne være MDI i hænde senest den 10. i måneden. Vikar Timelønnet Oprettes pensionsordningen ikke rettidigt - dvs. i tiltrædelsesmåneden, kan dette få konsekvenser i forhold til dækningen ved f.eks. kritisk sygdom/lidelse. Dato Lederens underskrift Medarbejderens underskrift

9 Børneattest direkte kontakt Ja Nej SKAL Samtykkeerklæring Returneres til Samuelsgaarden Rådmandsgade København N Att.: Lederen Udfyldes af Rigspolitiet

10 Udleveres til den person, der indhentes oplysninger på (SKAL IKKE MEDSENDES TIL RIGSPOLITIET) Uddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister

11 Vejledning til udfyldelse

12 Magtanvendelse Eventuelle magtanvendelser håndteres efter Børne- og Ungdomsforvaltningens cirkulære, der er gengivet nedenstående. Retningslinjer for magtanvendelse dagtilbud 0-18 år I tilfælde af ulovlig magtanvendelse skal dette altid indberettes til institutionens pædagogiske konsulent i distriktsforvaltningen. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Magtanvendelse Carsten Hansen Side 1 af 2 Løsning af konfliktsituationer skal som udgangspunkt aldrig løses ved fysisk magtanvendelse Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og barnets frivillige medvirken. Der må aldrig bruges mere magt, eller større sanktion end nødvendigt Der kan dog opstå situationer i dagtilbuddet, hvor anvendelse af magt må betragtes som nødvendig, for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til personalets eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. Loven beskytter når der handles i nødværge I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri. Loven forudsætter herved, at handlingen står i proportion til situationen og at der således kun anvendes den nødvendige magt. Ansatte i dagtilbud er omfattet straffeloven ( 13 og 14 om hhv. nødværge og nødret). Lovlig magtanvendelse Magtanvendelse er når barnet fastholdes eller med tvang føres væk Der vil typisk være tale om situationer, hvor en manglende indgriben fra personalets side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen. Eksempler: Når et barn bliver til fare for sig selv. Eksempelvis at personalet må redde et barn fra at løbe ud på en trafikeret vej. Når et barn bliver til fare for at påføre andre børn alvorlig skade. Eksempelvis at personalet akut må modvirke at et barn rammer et andet barn med en skovl. Når et barn øver vold mod en ansat. Eksempelvis at personalet akut må afværge at blive bidt af et barn. Når et barn ødelægger eller beskadiger ting. Eksempelvis at personalet må stoppe et barn i at sparke institutionens inventar i stykker.

13 Denne form for magtanvendelse er ikke ulovlig og skal derfor ikke indberettes til forvaltningen, men forældrene skal orienteres om episoden så vidt muligt samme dag, som det er sket. Det er lederens ansvar at sikre at dette sker. Ulovlig magtanvendelse I situationer hvor der anvendes fysisk/psykisk magt, der går ud over den tilladte magtanvendelse, som er beskrevet ovenfor, er der tale om ulovlig magtanvendelse og dette skal altid indberettes til forvaltningen Ulovlig magtanvendelse er ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling af barnet eller situationer, hvor der er sket legemlig afstraffelse. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Magtanvendelse Carsten Hansen Side 2 af 2 Institutionens håndtering af magtanvendelser For at modvirke situationer hvor der anvendes magt overfor barnet, skal vi altid følge op på disse situationer. Enhver situation hvor der har været anvendt magt overfor barnet, følges der op på enten fælles i personalegruppen eller blot blandt de involverede. Se støttepapir i Den Gule Mappe. Hvis det er nødvendigt kan den pædagogiske konsulent i distriktet inddrages. Den implicerede medarbejder giver meddelelse til lederen om episoden. Medarbejderen afleverer senest dagen efter en skriftlig redegørelse for forløbet til lederen (skemaet i Den Gule Mappe skal bruges). Lederen sørger for at indhente forklaringer fra andre personer, der måtte have overværet episoden. Alle medarbejdere, der har overværet episoden, har pligt til at meddele sin forklaring til institutionens leder. Medarbejdere, der i øvrigt får viden om tilfælde af magtanvendelse, har ligeledes pligt til at meddele denne viden til institutionens leder. Det påhviler lederen af institutionen at vurdere, om der er tale om en lovlig eller ulovlig magtanvendelse. I tilfælde af ulovlig magtanvendelse udarbejder institutionens leder indberetningen og fremsender den inden 1 uge til institutionens pædagogiske konsulent i distrikts forvaltningen. Skema til indberetningerne og støttepapir findes i Den Gule Mappe.

14 Til Rigspolitiet Juridisk afdeling Kriminalregisteret, Straffeattester Polititorvet København V Hermed anmodes om straffeattest til offentlig brug for Navn Forbeholdt kommunen Dato Journalnummer KLE G01 Rekvisition af straffeattest til offentlig brug fra Det Centrale Kriminalregister jf. bek. nr. 218 af 27. marts 2001, 22 Personnummer Adresse Postnummer og by Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med sag om Ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud Ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge Ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever Hvis andet, angiv hvad Andet Eventuelle oplysninger videregives til Stilling Navn Iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service kapitel 11 Personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 & 74 skal virke som rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson Tilladelse til at have børn i dagophold, i privat døgnpleje eller privat dagpasning mod betaling Dato og underskrift (rekvirerende myndighed) Returneres til (gerne stempel) Samtykkeerklæring Udfyldes af Rigspolitiet Fortroligt Undertegnede giver hermed samtykke til rekvisition af straffeattest som angivet på denne blanket, jf. 22 i bekendtgørelse om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Se uddrag af bekendtgørelsen på side 2. Dato og underskrift Samtykkeerklæringen nedenfor skal udfyldes af den pågældende. Straffeattest vedlægges Der fi ndes ingen oplysninger jf. 22 i bekendtgørelse om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister Stempel Dato og underskrift Rigspolitiet Juridisk afdeling Kriminalregisteret Udarbejdet af KL Godkendt af Rigspolitichefen PA 510 (05/2008) Kommuneinformation Side 1 af 2

15 Uddrag af Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) 22. Rigspolitichefen kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, til: 1) offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse, 2) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet, 3) Ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service, kapitel 11, 4) de under nr. 3 nævnte myndigheder for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat dagpasning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene, 5) Statsforvaltningen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret, 6) regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, 7) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud, 8) kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 og 74 skal virke som personlig rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson, 9) regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats, 10) regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner, 11) regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever, 12) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeridirektoratet for personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente, 13) kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt, 14) Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt, 15) Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige, 16) Indenrigs- og Sundhedsministeriet for personer, der søger ansættelse som embedslæge, 17) Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger, 18) Den Kongelige Mønt for personer, der søger ansættelse ved den pågældende institution. 19) kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort. Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-12 og 16-19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Udarbejdet af KL Godkendt af Rigspolitichefen PA 510 (05/2008) Kommuneinformation Side 2 af 2

16 Instruktion i alarmsystemet Alarmsystem fungerer på den måde at Alarmbrikker erstatter koden Der sidder en læser ud fra alle afdelingerne Alarmen er tændt når den røde diode lyser Når alle afdelinger slår alarmen til, aktiveres alarmen i kælderen Når en afdeling slår alarmen fra, deaktiveres alarmen i kælderen Hvis der er alarm på en etage, ringer alarmen i hele huset Vær særligt opmærksom på om alarmen er slået fra i salen, når den bruges om formiddagen Proceduren med at låse huset om aftenen er ikke ændret Alarmen slås fra Ved at køre brikken forbi de tre bølger en gang (de blinker blåt når alarmen har læst brikken) o Den røde diode slukker Alarmen slås til Ved at køre brikken forbi de tre bølger tre gange (de blinker blåt når alarmen har læst brikken) o Den røde diode tænder Ved fejlalarm Skal alarmen slås fra ud fra den afdeling hvor fejlalarmen er o Hvis man ikke ved hvilken afdeling, må man forsøge sig frem Skal vi bagefter ringe til G4S, og oplyse hvor vi ringer fra, og kodeordet Brikken skal Opbevares sikkert Aldrig sættes sammen med noget der kan identificere hvor alarmen hører til Hvis brikken bliver væk, skal du med det sammen informere Carsten (uanset tidspunkt) 17. april 2009

17 Kvittering for alarmbrik og nøgler Undertegnede kvitterer hermed for modtagen af alarmbrik med tag nr. Nøgle Bemærk! Enhver modtaget nøgle er strengt personlig. Derfor skal den opbevares omhyggeligt og må ikke udlånes til andre undtagen under særlige omstændigheder og da med kontrol af hurtig tilbagelevering. Ønskes flere eksemplarer af nøglen/nøglerne, eller ønskes den/de udskiftet, må dette kun foregå ved henvendelse til institutionens leder Nøgle/nøglers bortkomst skal omgående meddeles til ovennævnte. Misbrug eller fremskaffelse af nøgler fra anden side må naturligvis under ingen omstændigheder finde sted. Undertegnede forpligter sig til omgående at tilbagelevere nøglen/nøglerne på anfordring, og jeg er vidende om, at jeg er personlig ansvarlig for nøglen/nøglerne. Brikken skal Opbevares sikkert Aldrig sættes sammen med noget der kan identificere hvor alarmen hører til Hvis brikken bliver væk, skal du med det sammen informere Carsten (uanset tidspunkt) Dato: X Navn:

18 Tavshedspligt Reglerne om tavshedspligt fremgår af straffeloven og forvaltningsloven. Tilsidesættelse af tavshedspligten straffes med bøde, hæfte eller fængsel. Alle, der virker i den offentlige forvaltning, har tavshedspligt. Tavshedspligt indebærer, at man ikke må give fortrolige oplysninger videre til uvedkommende. Brud på tavshedspligten foreligger, selv om de fortrolige oplysninger kun er røbet til en enkelt, eventuelt nærstående person, i en snæver fortrolig kreds eller over for nogen, der har lovet ikke at bringe dem videre. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Tavshedspligt Carsten Hansen Side 1 af 1 Tavshedspligten er især aktuel i forhold til oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler og lignende er utvivlsomt omfattet af tavshedspligten. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, fx stridigheder og oplysning om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. I forhold til børn kan det fx dreje sig om oplysninger om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tavshedspligten ophører ikke, selv om ansættelsesforholdet ophører. Tavshedspligten gælder ikke alene i forhold til at videregive oplysninger, men også i forhold til at skaffe sig oplysninger. Man må ikke videregive eller indhente fortrolige oplysninger, som ikke er nødvendige for ens udførelse af arbejdet. Tavshedspligten gælder naturligvis ikke i de situationer, hvor man er forpligtet til at videregive en oplysning i henhold til lovgivningen, det kan fx dreje sig om at orientere institutionens ledelse. Hovedreglen er, at oplysninger om rent private forhold ikke må videregives. Almindelige oplysninger som fx hvilke aktiviteter eller emner, barnet/den unge har beskæftiget sig med, må derimod gerne videregives mellem fx skole og fritidshjem/klub. Ligeledes må man videregive almindelige iagttagelser af barnets eller unges adfærd og trivsel. Det er således ikke noget problem, at medarbejderne i fritidshjemmet og skolen taler sammen om, hvilke aktiviteter eller emner, barnet beskæftiger sig med, eller om barnet er fraværende pga. en almindelig børnesygdom el. lign.

Introduktionsmappe Pædagogstuderende

Introduktionsmappe Pædagogstuderende Introduktionsmappe Pædagogstuderende 17. februar 2014 Studerendes navn: Ansættelsesdato: Inden start Kryds af når der er talt om Praktikperiode 1. 2. 3. Forventninger til studerende Uddannelsesplan udleveres

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Vejen Kommune elevmateriale SOSU- TRIN 1 Juni 2015 0 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere