Du skal melde ændring af adresser eller telefonnummer til Susanne på med en kopi til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du skal melde ændring af adresser eller telefonnummer til Susanne på frontdesk@djk.nu med en kopi til djk@djk.nu."

Transkript

1 Kontorets åbningstider mandag-torsdag fredag Akademiet og dig Administrator Adresse/tlf. ændring Adresseliste Affaldssortering Alarm Aviser AV-udstyr AV-udstyr (langtidslån) Bibliotek Djk.nu Elevmødet Elevpulje Akademiet forventer af dig, at du som studerende engagerer dig i akademiets hverdag og påtager dig ansvar for opgaver, undervisningens forløb og dine medstuderende i et rimeligt omfang. Du er som studerende forpligtet til selv at holde dig underrettet om undervisning m.m. Vigtigt: Du kan komme på DJK døgnet rundt og alle dage i ugen. Betingelsen er bare, at du altid sørger for at lukke alle vinduer, låse alle døre og sætte alarmer til, når du er den sidste, der forlader DJK. Det er ikke tilladt at overnatte på akademiet. Line Næsted Laursen er administrator på DJK og står bl.a. for refusioner (husk kvittering), opdatering af hjemmesiden og udlevering af nøgler. Du kan træffe Line i kontorets åbningstid. Du skal melde ændring af adresser eller telefonnummer til Susanne på med en kopi til Du kan finde en liste med alle kontaktoplysninger for ansatte & studerende på under Studieservice og på opslagstavlen uden for kontoret. Du skal være opmærksom på at papir og pap skal frasorteres i papirkurve, som skal tømmes i papir-containeren i gården. Du har ansvar for at fra- og tilkoble alarmsystemet, når du færdes på Høloftet, i LydLab, MediaLab og SpLab. Koder og instruktion fås hos Line eller Susanne. Hvis du kommer til at starte alarmen, skal du afmelde den hos Dansikring: Tlf Husk kodeord! Dagbladet Information kan afhentes ved kontoret. Du kan booke skolens kameraer og andet AV-udstyr ved frontdesk i kontortiden. Udstyret kan lånes en uge ad gangen. Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for batterier. Ved køb af nye batterier, kan du få refunderet udgiften hos Line. Du kan ansøge om at langtidslåne akademiets AV-udstyr i undervisningsfrie perioder til egne projekter. Ansøgningen rettes til fagrådet med angivelse af projektets art, hvilket udstyr samt låneperiodens længde. Findes på første sal over SpLab. Materialerne kan hjemlånes efter gældende regler (opslag i biblioteket). Biblioteksassistent: Tine Adler Jørgensen. er akademiets hjemmeside. Her finder du som studerende masser relevant information om dit studie, bl.a. opdaterede studieplaner og adresser/telefonnumre på studerende inde under Studieservice. Har du en udstilling, et projekt eller et link til en blog du gerne vil have offentliggjort på hjemmesiden kan du kontakte Line: Elevmødet varetager De Studerendes Råd s funktioner og består af samtlige studerende. Elevmødet vælger en formand, p.t. Tine Adler Jørgensen, som forbereder møderne sammen med de studerendes repræsentanter i Fagrådet. Der er vedtaget en forretningsorden for Elevmødet, og der tages referat af møderne. Elevmødet administrerer en mindre pulje, hvor du som studerende kan søge om midler til f.eks. en workshop eller til dækning af anden studierelevant aktivitet. 1 /5 sider

2 Elevrepræsentation Du repræsenteres af medstuderende i følgende udvalg: Fagrådet af 2 repræsentanter valgt af elevmødet: (Mangler) Bestyrelsen DJK af 1 repræsentant valgt af elevmødet: Mathias Tornvig Christensen Optagelsesudvalget: 1 repræsentant valgt af/blandt 3. årgang Ansættelsesudvalget: 1 repræsentant valgt af alle studerende. Se også punktet Kønskvotering liste Alle DJK liste SpLab Filmværkstedet (AVF) Fotografi på Godsbanen Fravær Frontdesk Godsbanens åbne værksteder Gæstelærere Høloftet Ændringer i undervisningsplanen og andre studierelevante meddelelser vil altid blive meddelt pr. . Derfor er det vigtigt, at du oplyser ændringer i din e- mailadresse til Susanne: m/kopi til Line: Du kan få rundsendt meddelelser om dine egne initiativer og udstillinger samt relevante beskeder til alle på listen: AlleDJK. Send meddelelsen til Susanne: m/kopi til Line: med besked om, at du gerne vil have en videresendt til alle. Du kan få rundsendt meddelelse om en SpLab-aktivitet ved at henvende dig til Nushan Roshani, der som studerende er ansat til at administrere en særlig e- mailliste; hovedsageligt adresser på personer, som er interesseret i SpLabaktiviteter. SpLab- listen bruges også til at annoncere Afgangsudstillingen og enkelte andre akademiaktiviteter. Akademiet har en samarbejdsaftale med Aarhus Filmværksted om, at DJK s studerende kan få adgang til Filmværkstedets udstyr og faciliteter. Filmværkstedets lynstøtteordning betyder, at du kan skrive en kvikansøgning, der behandles allerede indenfor en uge. Skemaet downloades her: DJK er medlem af Fotografi på Godsbanen, hvilket betyder, at du kan booke fotostudie og mørkekammer. De første 4 timer i fotostudiet er gratis, herefter er prisen 10 kr./timen for mørkekammeret og 150 kr./timen for leje af fotostudiet. Se mere på Enkelte fraværsdage meldes til den aktuelle underviser og kontoret. Længerevarende fravær meldes også til din studievejleder. I frontdesk ved studiesekretær Susanne Brokmann finder du bl.a. tilmeldingslister til undervisning, kopimaskinen, AV-udstyr samt lister til booking af AV-udstyr. På Godsbanen har du mulighed for at bruge følgende værksteder: Formværksted, Grafisk værksted, Lasercutter, Tekstil- og Serigrafiværksted og Træværksted. Se mere om værkstedsfasciliteterne på: I forbindelse med besøg af gæstelærere skal lokaler og udstyr være klar til brug. I den forbindelse kan lektorerne træffe aftale med en studerende om at modtage gæstelæreren, samt at tjekke om lokale og udstyr er okay. Høloftet er akademiets auditorium. Høloftets IT- og AV-udstyr må ikke afmonteres eller fjernes. 2 /5 sider

3 Koder Kopiering Køkken Kønskvotering Kørekort Lektorer MediaLab MultiLab NYC-legater Nøgler Oprydning Orlov Pedel Du skal bruge en kode til portlåsen og til indgangen ved Høloftet, LydLab, MediaLab og SpLab. Koder og instruktion gives hos Line eller Susanne. Hvis du ved fejlbetjening igangsætter alarmen, skal du afmelde alarmen hos Dansikring: Tlf Husk kodeord! Hvis du skal kopiere en undervisningstekst, kan du bruge kopimaskinen på kontoret. Det er gratis at kopiere til undervisningsbrug. Privat kopiering koster fra 50 øre/pr. kopi (se priser på kontoret). Køkkenet er tilgængeligt for alle studerende til madlavning, men det er vigtigt at hver enkelt rydder op og vasker op efter sig selv. Akademiets rengøringsassistent fejer, vasker gulv og tømmer skraldespand, mens anden oprydning foretages af 1. og 2. årgang. DJK kan finansiere små anskaffelser til køkkenet (tal med Line). Ved ønske om større anskaffelser skal du sende en ansøgning til fagrådet. Indkøb af rengøringsmidler og opvaskemiddel refunderes hos Line ved forevisning af kvittering. Når du som studerende er med til at vælge repræsentanter, se Elevrepræsentation, vælges altid en medstuderende af hvert køn. Begge navne indstilles til rektor, som indsætter repræsentanten for de studerende under hensyntagen til udvalgets øvrige sammensætning af M/K. Ved lektoransættelser tages også hensyn til fordeling af M/K. Du skal have modtaget instruktion (have kørekort) før du må bruge MultiLab. Brett Bloom Ebbe Stub Wittrup Elsebeth Jørgensen Jørgen Michaelsen Nanna Gro Henningsen Ebbe Stub Wittrup er leder af Medialab og den som du skal rette henvendelser eller spørgsmål til vedr. Medialab: Hvis der er funktionsproblemer med udstyret på Medialab kan du give besked på kontoret. Claus Rasmussen er leder af Multilab. Du skal modtage instruktion af Claus/have kørekort før du må bruge MultiLab. Det er ikke er tilladt at anvende MultiLab s store maskiner efter kl på hverdage og i weekends og på helligdage hvis du er alene i værkstedet. Claus kan kontaktes på: Akademiet råder over et vist beløb fra Ny Carlsberg til studierejser hvert år. Disse penge har du som studerende mulighed for at søge, både i forbindelse med forundersøgelse af udvekslingsstedet og selve udvekslingsopholdet. Studerende uden Erasmus- eller KUNOstøtte kommer i første række til NYC legaterne, men alle kan søge. Mod betaling af et depositum på 200 kr. kan du låne en B-nøgle, som du kan låse dig ind med overalt på akademiet, undtagen kontoret. Henvend dig til Line. Tyveri eller tab af nøgler rapporteres til kontoret. Nøglen skal afleveres ved studieophør. Du skal sørge for at rydde op efter dig selv på akademiets fællesarealer og i lokalerne for din egen og for dine medstuderendes skyld. Hvis du har behov for orlov skal du tale med din studievejleder. Ole N. Nygaard er pedel på Akademiet. Ole er på DJK 10 timer om ugen, normalt tirsdag & torsdag kl Alle henvendelser angående lokaler m.v. skal rettes til Ole: 3 /5 sider

4 Plenarmøder Plenarmøderne er et forum for alle på DJK (ansatte og studerende), hvor vi kan diskutere alt, som kan være relevant for akademiets udvikling. Portlås Porten på Akademiet åbner automatisk kl og lukker tilsvarende kl Uden for åbningstid anvendes en trykkode eller nøgle. Fås på kontoret. Rektor Rengøringsassistent Reparation AV-/IT-udstyr Rygepolitik Skulptur SpLab Studenterrådgivningen Studieordningen Studieplads Studieplan Studierejse Studiesekretær Jesper Rasmussen er rektor på DJK. Du kan få en mødeaftale med Jesper ved at henvende dig til Line. Desuden kan du skrive til Jesper på: Rengøring af akademiets fællesarealer foretages af Ole N. Nygaard (Pedel). Det kræver dog at gulve og borde er ryddet, så husk at fjerne dine ting fra fællesarealerne. Du har selv ansvaret for rengøring af din studieplads. Du kan henvende dig på kontoret hvis der er funktionsfejl ved AV-udstyr eller ITudstyr. Det er ikke tilladt at ryge i akademiets lokaler. Der er opsat et halvtag i gården ud for køkkenet, som du gerne må ryge under. Skulptur er et fællesareal, der kan anvendes som projekt- eller udstillingsrum i kortvarige forløb, og fremover også til SpLab-arrangementer. Det er brugernes eget ansvar at sørge for, at rummet efterlades i god stand til de næste brugere, dvs. at vægge og gulv ikke er beskadiget eller overmalet med andre farver end de oprindelige. Special Laboratorium for kunst og offentlighed. Størstedelen af arrangementerne i SpLab finder sted på de studerendes initiativ. Splab har gennem tiden været rammen for adskillige udstilllinger, workshops, performances og koncerter, digtaftener, læsegrupper, filmfremvisninger, forelæsninger og er til stadighed et rum for kunst, debat og festligheder. Følg SpLab på facebook eller på hjemmesiden og kontakt Nushan Roshani (webmaster) eller Tine Adler Jørgensen (kasserer) for mere information. Måske vil du være med i SpLabudvalget? Studenterrådgivningen i Århus tilbyder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Tilbuddet er gratis, og du kan få hjælp i form af individuel samtale eller gruppeforløb. Akademiets studieordning kan du finde på under Studieservice. Den er et vigtigt redskab for dig som studerende, da du her bl.a. finder en beskrivelse af studieforløbene og deres målsætninger, samt krav til antallet af workshops, tekniske kurser og vejledninger, som du skal deltage i. Du får tildelt studieplads ved semesterstart. Det er ikke tilladt at overnatte på studiepladsen. Du kan se en vejledende studieplan med næste uges undervisning fra torsdag morgen på opslagstavlen ved indgangen til kontoret og på under Studieservice. Du skal hvert efterårssemester deltage i akademiets studierejse til udlandet. Deltagelse i studierejsen er obligatorisk. Susanne Brokmann er studiesekretær på DJK og står bl.a. for SU, udvekslingsaftaler, afbud ved sygdom samt øvrige spørgsmål vedr. studiet. Du kan træffe Susanne: Mandag fredag: Kl /5 sider

5 Sygdom Tekniker Tidsskrifter Udveksling Undervisningsleder Undervisningsmiljø Web-master Værksteder (eksterne) Værksteder (interne) Sygdom meddeles til underviseren og kontoret inden undervisningens start. Vær opmærksom på dit sygefravær i forbindelse med studieaktivitet og SU. Der er tilknyttet teknisk assistance til MultiLab. Claus Rasmussen underviser bl.a. i brug af maskiner og teknikker i MultiLab. Hvis du ønsker vejledning med Claus, kan du skrive en mail til: De nyeste tidsskrifter kan læses på biblioteket, men ikke hjemlånes. Ældre numre kan hjemlånes efter gældende regler. På 4. studieår er det muligt at komme på udveksling. I den forbindelse har Akademiet udvekslingsaftaler med flere udenlandske Akademier (se en liste på kontoret), hvor det er muligt at få Erasmus- eller KUNO-stipendier med. Som studerende skal du selv researche mulighederne omkring udveksling, men spørgsmål kan rettes til din studievejleder. Jørgen Michaelsen planlægger, koordinerer og udvikler undervisningen. Du kan kontakte Jørgen og aftale et møde, hvis du har noget på hjerte vedr. undervisningen: Du kan få drøftet spørgsmål og problematikker vedr. undervisningsmiljøet gennem fagrådsrepræsentanterne på fagrådsmødet. Undervisningsmiljø er et fast punkt på dagsordenen. SpLab s hjemmeside Nushan Roshani, studerende DJK Akademiets hjemmeside Line Næsted Laursen, administrator DJK Som studerende kan du bruge Godsbanens åbne værksteder og andre eksterne tekniske værkstedsfaciliteter for højst 300 kr./mnd. pr. studerende. Du skal selv betale eventuelle materialer, men dagsbilletter og leje af maskiner og lokaler refunderes af akademiet. Det er en forudsætning for refusion, at du afleverer en kvittering til Line. Se MediaLab og MultiLab Årgangs-opgaver 1. årgang: Arrangerer julefest og tager imod nye 1. årsstuderende ved semesterstart 2. årgang: Arrangerer afgangsfest årgang: Er ansvarlige for at holde orden i køkkenet 3. årgang: Assisterer ved åbent hus på DJK samt ved optagelse af nye studerende. Udpeger desuden en studerende fra 3. årgang til optagelsesudvalget årgang: Assisterer ved opsætning af afgangsudstillingen + står for PR for DJK på kunsthøjskolerne Alle årgange: Modtagelse af gæstelærere efter anmodning fra rektor eller lektorer 5 /5 sider

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog 6. udgave August 2015 Studie- håndbog 2015 1 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Håndbog for vejledere i Edb-banden

Håndbog for vejledere i Edb-banden side 1 Håndbog for vejledere i Edb-banden Indholdsfortegnelse Emne: Side Indholdsfortegnelse 1 Edb-bandens navn, formål, organisation, hjemsted og økonomi 2 Edb-bandens start 3 Edb-bandens driftsopgaver

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2013-2014 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

GODT AT VIDE. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe

GODT AT VIDE. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe GODT AT VIDE Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Peter Sabroes Gade 14, 8000 Aarhus C www.viauc.dk/petersabroe Forår 2014 VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Adresse Peter Sabroes Gade 14

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Indledning - 1 - VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi

Indledning - 1 - VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi HÅNDBOG 2014/2015 - 1 - Indledning VELKOMMEN til Det Danske Musicalakademi Denne håndbog besvarer langt de fleste af de praktiske, konkrete og specifikke spørgsmål, du måtte have til dit daglige virke

Læs mere

Informationshæfte til nye studerende. Studiestart 2014. Velkommen til Ilisimatusarfik. Sygeplejerske. Kultur & Samfundshistorie

Informationshæfte til nye studerende. Studiestart 2014. Velkommen til Ilisimatusarfik. Sygeplejerske. Kultur & Samfundshistorie Velkommen til Ilisimatusarfik Samfundsvidenskab Sprog, Litteratur & Medier Teologi Sygeplejerske Oversættelse & Tolkning Kultur & Samfundshistorie Socialrådgiver Journalist Informationshæfte til nye studerende

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Gældende for Studieordningen af juli 2009

Gældende for Studieordningen af juli 2009 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Gældende for Studieordningen af juli 2009 1 1. BIOANALYTIKERUDDANNELSEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 5 2. UDDANNELSEN 5 2.1 Uddannelsens undervisningsformer 5 2.2 Generelt

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere