Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011"

Transkript

1 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og hindre ulykker på vej til og fra skole. Trafikpolitikken skal bidrage til at gøre skolens elever til gode og ansvarsfulde trafikanter. Introduktion Bordings Friskole har ca. 390 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Mange af eleverne bor i lokalområdet på Østerbro, en del af eleverne kommer fra Nørrebro mens andre kommer fra andre steder i Københavns og Frederiksberg Kommune. Enkelte elever bor uden for kommunegrænsen. Mange af eleverne cykler til skole. Dette gælder også børn i indskolingen. 1

2 Bordings Friskole ligger på Øster Søgade på Østerbro i et stærkt trafikeret område. Skolen er således placeret mellem fire hovedfærdselsårer: Øster Søgade og Farimagsgade mod vest og øst. Mod nord ligger Østerbrogade/Lille Triangel/Dag Hammerskjölds Allé og mod syd Fredensgade/Fredens Bro/ Sølvgade, som mange elever skal passere på vej til og fra skole. Mellem Øster Søgade og Farimagsgade ligger mod syd Kartoffelrækkerne, som er gennemskåret af en række mindre veje, hvor kun ærindekørsel er tilladt. Den vej, der her ligger nærmest skolen hedder: Voldmestergade. Mod nord ligger Zinnsgade og Collinsgade. Begge disse gader er ensrettede i hver sin retning. Der er en fodgængerovergang på Øster Søgade overfor skolen. Dette fodgængerfelt er ikke lysreguleret, men er om morgenen bemandet af skolepatruljer. Der er cykelsti langs alle de større veje omkring skolen. Der er gangsti rundt om Sortedams Sø. Her må man ikke cykle. Der er meget begrænsede muligheder for parkering i området omkring skolen. Problemområder Øster Søgade, som alle elever benytter, er sammen med Farimagsgade meget trafikeret. Fodgængerfeltet ved skolen er ikke lysreguleret. Der er dårlige oversigtsforhold ved fodgængerfeltet ved skolen pga. parkerede biler. Krydset ved Lille Triangel er meget kompliceret, uoverskueligt og farligt både for cyklister og gående. Krydset ved Fredens Bro/Sølvgade er ligeledes kompliceret. Mange, tætliggende veje fører ud til cykelstien langs Øster Søgade ved Kartoffelrækkerne. Her er der ofte dårlige oversigtsforhold. 2

3 Til og fra skole Mange af skolens elever har en farlig skolevej. Følgende er gældende: Alle cyklister skal benytte cykelsti, hvor det er muligt. Det er ikke tilladt at cykle på gangstien langs søerne. Alle gående og cyklister, som skal over Øster Søgade ved skolen, skal krydse vejen ved fodgængerfeltet. Skolepatruljens anvisninger skal overholdes. Bilkørsel ad Voldmestergade bør undgås, da kun ærindekørsel er tilladt her. På- og afsætning af elever må ikke foregå lige foran forgængerfeltet på Øster Søgade. I stedet henvises der til trafiklommen uden for Ny Skolehus, Zinnsgade eller Collinsgade. Der skal i den forbindelse udvises særlig agtpågivenhed ved åbning af bildørene, ved udstigning og når cykelstien skal krydses. Parkering i skolegården er kun tilladt efter kl eller med særlig tilladelse. De særlige regler for cykelparkering skal overholdes. Det henstilles til alle cyklende elever, lærere og forældre at benytte cykelhjelm. Færdselskontaktlæreren Færdselskontaktlæreren står for kontakten til politiet, Rådet for Sikker Trafik, Københavns Kommune, Trygfonden og andre institutioner, der beskæftiger sig med trafikale forhold. Skolens færdselskontaktlærer har gennem en årrække været: Jens Peter Mortensen Færdselskontaktlæreren på Bordings Friskole har følgende opgaver: Koordinering af trafik- og kriminalpræventiv undervisning. Udarbejdelse af planer og skemaer for politiets undervisning på skolen. Ansvarlig for uddannelse af nye skolepatruljer hvert år. Deltagelse i politiets skolepatruljekursus. 3

4 Udarbejdelse af diverse vagtplaner for skolepatruljen. Dagligt tilsyn med skolepatruljerne. Kommunikation til forældre vedrørende skolepatruljer mv. Deltagelse i politiets koordinationsmøder for områdes færdselskontaktlærere. Planlægning og deltagelse i skolens årlige skolepatruljearrangement Deltagelse i politiets årlige skolepatruljefest på Gerbrandskolen. Koordinering af cyklistprøver, bestille materiale og udarbejde startlister og diplomer. Videredistribution af pjecer og skrivelser til lærerne og skolens forældre. Besvarelse af modtaget post, mails og spørgeskemaer vedrørende skolens trafikundervisning. Udarbejdelse af skolens trafikpolitik. Trafikundervisning Trafikundervisningen på skolen varetages af en politiassistent fra Københavns Politi, Den Kriminalpræventive Afdeling. Politiets ressourcer rækker i øjeblikket desværre ikke til, at alle klasser kan få trafikundervisning hvert år. Desuden skal politiet også undervise i andre kriminalpræventive emner. Planen for politiets undervisning på skolen ser således ud: Børnehave klasse 1 lektion ingen undervisning 1. klasse 2 lektioner færdselsundervisning med gå-tur 2. klasse 1 lektion ingen undervisning 3. klasse 1 lektion færdselsundervisning cykling i trafikken 4. klasse 1 lektion færdsels undervisning 5. klasse 1 lektion færdselsundervisning, vigepligter, cyklistprøve 6. klasse 1-2 lektion Butikstyveri, cyklistprøve 7. klasse 2 lektioner Kriminalitet, straffeattester, cyklistprøve, sp-kursus 8. klasse 2 lektioner Rusmidler 9. klasse 2 lektioner Vold/røveri Skolen tager i stort omgang imod de tilbud om trafikundervisning som bl.a. Københavns Kommune og Rådet for Sikker Trafik stiller til rådighed. Senest har 3-4 klasserne modtaget 2 timers undervisning i et projekt fra Byens Trafikråd. Emnet var her: Højresvings ulykker og blinde vinkler i trafikken. Dette skete i september Alle elever på skolen får én gang i løbet af deres skoletid mulighed for at deltage i en cyklistprøve. Skolepatruljen Skolepatruljerne på Bordings Friskole har høj prioritet og skolen bruger temmelig mange ressourcer på dette område. Skolen uddanner nye skolepatruljer hvert år. Det er politiet og færdselskontaktlæreren, der i fællesskab står for uddannelsen. Det er elever fra de to 7. klasser, der står skolepatrulje, hvilket vil sige, at skolen løbende har omkring skolepatruljer. Skolen har den holdning, at det er en slags borgerpligt for skolens 7. klasser at stå skolepatrulje. Udannelsen af patruljerne foregår et 3-dages kursus på Friskolegården. På kurset bliver eleverne undervist i færdselsloven, afstands- og hastighedsbedømmelse, førstehjælp og 4

5 prøver skolepatruljearbejde i praksis. Kurset sluttes af med en eksamen. Det er to politiassistenter fra Københavns Politi, den Kriminalpræventive afdeling, der står for selve undervisningen på kurset. Der er skolepatruljer ved forgængerovergangen foran skolen hver morgen kl ca og igen kl ca. kl Skolepatruljerne bliver hvert år belønnet med et arrangement, som skolen står for samt en skolepatruljefest på Gerbrandskolen, arrangeret af Københavns Politi. Cyklistprøver 2009 Cykling Ifølge loven skal børn være fyldt 6 år, før de må køre alene på cykel i trafikken. Men man bør være opmærksom på, at ikke alle børn er parate til at cykle alene på dette tidspunkt. Det er forældrene, der afgør, hvornår barnet er parat til at cykle alene. Det er afgørende, hvor meget erfaring barnet har med at færdes i trafikken på cykel, og om ruten er velkendt. Skolens forældre opfordres derfor til at træne deres børn i trafikken. Ifølge Rådet for Sikker Trafik kan børn først omkring 12 års alderen fuldt ud overskue trafikkens mange indtryk, handle sikkert ud fra dem også på trafikerede strækninger, som det ikke kender i forvejen. Cykelhjelm er påkrævet. Cykelparkering Elever fra 0.-6.kl. må parkere deres cykler i Sydgården, mens elever i 7.-9.klasse skal parkere deres cykler i stativer langs søen over for skolen. Cykelparkering må ikke foretages på fortovet foran eller ved skolen eller i Voldmestergade. Dette gælder også lærerne og forældrene på skolen. 5

6 Finalen i cyklistprøven 2009 Cyklistprøver Alle elever på skolen har mulighed for én gang i deres skoletid at deltage i en cyklistprøve. Cyklistprøver afholdes i samarbejde med kontaktlæreren, Københavns Politi og Rådet for Sikker Trafik hver 3. år. Det er elever fra klasse, der deltager. Skolen anbefaler, at alle elever gennemfører prøven. Cyklistprøven består af en teoretisk og en praktisk del, hvor eleverne skal cykle en 2 3 km lang rute omkring skolen. De fejlfrie elever har mulighed for at deltage en finale, der er fælles for alle Københavnske skoler. Sidste gang, der blev afholdt cyklistprøver på skolen var i foråret Her deltog så godt som alle elever i 5-7. klasse. Der skal afholdes cyklistprøver igen i Bilparkering og afsætning af børn Ved på- og afsætning af elever henvises forældre i bil til trafiklommen uden for det nye skolehus, Zinnsgade, Collinsgade eller evt. Øster Farimagsgade. Standsning må ikke foregå lige foran forgængerfeltet på Øster Søgade. Afsætning af elever i Voldmestergade og bilkørsel ad Voldmestergade i det hele taget bør undgås. Det er ligeledes uhensigtsmæssig at benytte Voldmestergade, når der skal foretages en vending på Øster Søgade. Gaden meget smal og med dårlig oversigtsforhold og ifølge skiltningen er kun ærindekørsel er tilladt her. Det er ikke tilladt at parkere og hente børn i skolegården. Parkerer man i området omkring skolen, skal man købe parkeringsbillet. Der gøres opmærksom, at den tidligere ordning med at lægge en seddel i forruden med teksten: Jeg henter børn på Bordings Friskole ikke længere godtages af parkeringsvagterne i området. 6

7 Frikvarterer Det henstilles til elever, der har tilladelse til at gå uden for skolen i frikvartererne, at udvise hensyntagen til andre trafikanter og beboere i området. Gennemgang af Voldmestergade er tilladt, men længere ophold i denne gade er forbudt for skolens elever. Skolen anbefaler eleverne at benytte Zinnsgade ved gennemgang til Øster Farimagsgade. Snerydning og saltning I tilfælde af sne/isslag sørger skolens pedeller for snerydning af tilgangsveje, cykelparkering i gården og fortov i det omfang, det er nødvendigt og om muligt inden skolestart om morgenen. Samarbejde i lokalområdet Færdselskontaktlæreren på skolen og færdselskontaktlæreren på Farimagsgade Skole har et godt samarbejde og mødes jævnligt bl.a. i forbindelse med Politiets arrangementer. 7

8 I forbindelse med det kommende metrobyggeri har skolen været vært for et arrangement for beboerne i området. Skolen har et lidt anstrengt forhold til områdets beboerforeninger pga. nogle små episoder. Skolen arbejder på at gøre dette forhold bedre. Politiet og skolen Skolen har etableret et godt samarbejde med politiet. Skolen har tilknyttet en politiassistent fra Københavns Politi, Den Kriminalpræventive Afdeling. Betjent tjekker cykler 2009 Politiet varetager trafikundervisningen på skolen og uddannelsen af skolepatruljer. Den politiassistent, skolen har tilknyttet i øjeblikket hedder: Camilla Taagerup. Færdselsbetjente fra færdselspolitiet og betjente fra Østerbro Lokalstation overvåger af og til trafikken foran skolen om morgenen. Nogle gange har politiets tilstedeværelse været led i en af politiets skolekampagner. Andre gange er det sket på færdselskontaktlærerens foranledning. 8

9 Metrobyggeri Det kommende metrobyggeri vil betyde for de trafikale forhold omkring skolen. Når der inden længe og frem til sommeren 2013 lukkes for biltrafik omkring Nørreport Station, må der dermed forventes øget trafik i Øster Søgade Gennem hele byggeperioden vil kommunen løbende tilpasse forholdsreglerne efter udvikling i trafikken til og fra arbejdspladsen og gennem Øster Søgade Den første perioden med anlæg og indretning af arbejdsplads vil kun i korte perioder medføre en mærkbar øget trafik til og fra arbejdspladsen Kommunen anser ikke lysregulering ud for indkørsel til arbejdspladsen v. Collinsgade som tilstrækkelig sikker, da dagens cyklister ikke respekterer lysregulering! I stedet vil man opstille flagmænd, som fysisk kan regulere færdslen med flag og kommandoer Når arbejdet med tunnelboring pågår, vil kommune spærre for indkørsel til Øster Søgade fra Fredensgade, så trafikken for lastbiler til og fra arbejdspladsen lettes Kommunen kan ikke på forhånd vurdere, om og hvornår den øgede trafik kan give anledning til kødannelse f.eks. ud for skolen Arbejdstrafikken til og fra arbejdspladsen vil foregå langs Øster Søgade i retning af Lille Triangel og videre mod Nordhavnen over Østerport Der etableres senest 2013 en cykel- og gangbro over Sortedams Søen lige ud for Bordings De nærmere regler for regulering af den lette trafik (fodgængere og cyklister) omkring skolen aftales i et løbende samarbejde mellem kommunen (herunder Sikker skolevej ), metroselskabet og skolen Aftaler fra dette samarbejde skal også løbende udmeldes til skolens elever, forældre og medarbejdere, så alle parter kender de spilleregler, som iværksættes for at gøre færdsel omkring skolen så tryg og sikker som nu muligt. 9

10 Betydningen af skolepatruljens indsats vil vokse, men det vil og skal i første række være de voksnes ansvar at medvirke til en ordentlig adfærd på området ud for skolen Fra begyndelsen af 2012 vil skolen metro-gruppe etablere samarbejdet, så alle kan være forberedte til det tidspunkt, hvor trafikken omkring arbejdspladsen for alvor udvikler sig. Indsatsområder 2011/12 Skolen vil i skoleåret 2011/12 arbejde med følgende indsatsområder: Vi vil udbrede kendskabet til skolens trafikpolitik. Styrke skolepatruljernes arbejde. Arbejde for at alle skolens elever benytter sig at forgængerovergangen ved krydsning af Øster Søgade Etablere bedre trafikundervisning som inkluderer undervisning af eleverne i børnehaveklassen. Informere nye forældre i indskolingen om skolens trafikpolitik ved skolestart. Prøve at få alle elever, forældre, lærere og andet personale, der cykler til skole til at bruge cykelhjelm. Forbedring af forholdet til beboerne i lokalområdet. Forbedre de trafikale forhold ved fodgængerovergangen foran skolen. Tiltag Skolen vil foretage disse tiltag i skoleåret 2011/12 Mogens informerer nye forældre om skolens trafikpolitik. Jens Peter vil informere lærerne om skolens trafikpolitik. Etablere en cykelhjelmskampagne i løbet af året. Skolestartskampagne i august Jens Peter vil uddele pjecer fra Rådet for Sikker Trafik. Skolen vil få Rådet for Sikker trafik til at sætte skilte med skolestart op på Øster Søgade. Jens Peter eller Mogens vil kontakte Københavns Kommune med henblik på at forbedre de trafikale forhold omkring fodgængerfeltet på Øster Søgade og langs med søerne. Vi vil bl.a. foreslå skiltning eller lysregulering ved fodgængerovergangen. Vi vil foreslå lovliggørelse af cykling på den nuværende gangsti langs med Øster Søgade den under kastanietræerne. Dette vil betyde, at mange af vore elever kun skal krydse Øster Søgade én gang; nemlig ved skolen, hvor der er skolepatruljer. Jens Peter kontakter Camilla Taagerup fra Københavns Politi for at bede om ekstra trafikundervisning i børnehaveklasserne. Undervisningen skal også omhandle alarmering 112 og evt. førstehjælp. 10

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG Rømersgade 5-7 1362 København K T 3332 3121 www.cyklistforbundet.dk dcf@dcf.dk SKOLECYKLINGSHÅNDBOGEN Håndbogen er fi nansieret af TrygFonden og Den Statslige Cykelpulje Tekst: Anette

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

XHusk tilmelding til: Transportforum i Linköping den 10. januar 2007. Herlev. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 12 Årgang 5 december 2006

XHusk tilmelding til: Transportforum i Linköping den 10. januar 2007. Herlev. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 12 Årgang 5 december 2006 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 12 Årgang 5 december 2006 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Vigtig stikrydsning sikres i Herlev 5 millioner til højresvingskampagne side 3 Rekonstruktion

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Materialeoversigt. Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013

Materialeoversigt. Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013 Indholdsfortegnelse Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2 012/2013 Nyhedsbrev til dig 2 Tag på færdselskursus 2 Nyt

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere