RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RefWorks. Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer"

Transkript

1 RefWorks Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer Vejledningen henvender sig til studerende og medarbejdere i VIA der har behove for at kunne styre sine referencer (bøger, artikler og websider). Besøg bibliotekerne på Studiebiblioteket Campus Aarhus N og VIA IT

2 RefWorks Vejledning til RefWorks og installation af hjælpeprogrammer Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks... 2 Adgang og hjælp til RefWorks... 2 Manuel indførsel af referencer... 3 Import af referencer til RefWorks... 3 Import fra Bibliotek.dk... 3 Import fra Ebscodatabaserne... 4 Import fra PubMed... 4 Import fra Web of Science... 4 Import fra Engineering Village... 4 Import fra Google Scholar... 4 Import fra andre databaser - her henvises til RefWorks egen import vejledning:... 5 Import fra websider ved hjælp af RefGrab-it... 5 Antologier - Oprettelse af kapitel-poster... 5 Flere delbaser (Folders)... 5 Fjern duplicater... 5 Citér referencer i manuskript med Write-N-Cite... 5 Indsættelse af sidetal... 6 Generering af bibliografi/referenceliste... 7 Udarbejdelse af fælles Word-dokument med referencer fra Write-N-Cite... 7 RefShare at dele referencer, folder eller database... 7 Vejledning til installation af hjælpeprogrammer m.v Write-N-Cite... 8 RefGrab-It Open Office og brug af RefWorks Generering af referenceliste i Open Office Hvis du har problemer Ved problemer med generering af bibliografi/referenceliste (Gælder kun Write-N-Cite III) Ved problemer med import fra bibliotek.dk til RefWorks Internet Explorer RefWorks Side 1 af 15

3 Hvad er RefWorks RefWorks er et referencehåndteringsprogram, som du kan bruge til at holde styr på dine referencer (bøger, artikler, websider) og trække dem ind som kilder i dine dokumenter. Bibliotekerne ved VIA University College har købt programmet til brug for medarbejdere og studerende. Du kan oprette én eller flere baser, men de baser, der ikke har været besøgt i et år, vil blive slettet. RefWorks fungerer bedst med Microsoft Office Word. Det skal være den fulde version af Office Word der er installeret. Word Starter edition er ikke kompatibel med RefWorks. Internet Explorer anbefales, men ved brug af Internet Explorer 9 skal kompatibilitetsvisning slåes til. Alternativt kan browseren Firefox anvendes. Du kan enten manuelt indtaste referencer (bibliografiske data) i RefWorks eller på forskellige vis importere referencer fra diverse databaser (f.eks. PubMed, Web of Science, Engineering Village og Bibliotek.dk). Du kan også lagre bibliografiske data fra en given webside. Du kan i et worddokument henvise til referencer i din database. Dette gøres i et tillægsprogram Write-N-Cite, som installeres (jfr. nedenfor). Write-N-Cite integreres i dit Word-program, så det er enkelt at trække referencer ind i teksten. Til sidst kan du generere en referenceliste i dokumentet efter ønsket dokumentationsformat (f.eks. Harvard). Se tutorial her. Adgang og hjælp til RefWorks RefWorks kan tilgås fra opgaveskrivning & søgning eller via RefWorks Side 2 af 15

4 1) For at bruge systemet skal du indtaste gruppekoden: XXXXXXXXX (koden udleveres på VIAs RefWorks-kurser samt på dit lokale VIA-bibliotek. Koden må IKKE videregives). 2) Herefter skal du oprettes via Sign up for a new account (udfyld alle felter og notér selvvalgt brugernavn og kode). 3) For optimal funktionalitet slås pop-up vinduer fra i Internet Explorer: Funktioner Blokering af pop up-vinduer Slå blokering af pop-up fra. 4) For at kunne indsætte kilder i word-dokumenter downloades Write-N-Cite på computeren (se Vejledning til installation af hjælpeprogrammer m.v. senere i vejledningen). 5) For at kunne overføre URL s på hjemmesider installeres RefGrab-It (se bilag senere i vejledningen). Uover denne vejledning henvises til RefWorks egne guides og tutorials under Help, såfremt der er behov for engelsksprogede brugervejledninger. Århus Universitet har desuden oprettet en blog, hvor du kan finde svar på mange spørgsmål vedr. brug af RefWorks. Manuel indførsel af referencer På selve RefWorks-websiden vælges References Add new. Herefter fremkommer en formular, hvor der kan vælges tekst fra rullemenuer og skrives tekst ind i felter. Én af de rullemenutekster, der skal vælges er referencetype (ref type) (Book, whole - Journal Article - Web Page etc.). Forfatternavne skrives i inverteret form (efternavn, initialer/fornavn(e)). Import af referencer til RefWorks Import af referencer er forskellig alt efter, hvilken database, der importeres poster fra. Fordelen er, at man får alle informationer om posten med over både dem der indgår i en litteraturliste (forfatter, titel, forlag, udgivelsesår m.v.) og abstracts, noter, evt. indholdsfortegnelse o.lign. Importen sker til selve hovedprogrammet RefWorks, som du bygger din database op i. Import fra Bibliotek.dk Indstilling af - til import af referencer: 1. Vælg: Min profil 2. Vælg Mine indstillinger, Bestil og eksport samt Mulighed for eksport 3. Marker: Ja tak, jeg vil gerne mulighed for eksport til RefWorks, EndNote, Zotero eller Reference Manager RefWorks Side 3 af 15

5 4. Gem indstillinger Søg de referencer frem, du gerne vil importere i Refworks og marker dem 1. Gå til Min kurv. 2. Markér referencerne og klik på Exporter markerede poster til RefWorks, 3. Du skal nu logge på din base i RefWorks, og får herefter mulighed for at vælge View Last Imported Folder 4. Her kan du: a. sortere visningen (Sort by) b. se forskellige vis-formater (Change View), fx Full view c. redigere i referencen. Klik på ikonet Edit (ude til højre) husk Save Reference Import fra Ebscodatabaserne CINAHL, ERIC, Psychology &behavioural Sciences Collection, AMED, Academic Search Premier og Teacher Reference Center. Vær opmærksom på, at det ved import fra disse baser kan være nødvendigt med endnu en gang at slå blokering af pop up-vinduer fra. 1. Add to folder de ønskede poster fra dit søgeresultat 2. Klik på Folder eller Folder View 3. Vælg de poster, der skal eksporteres og klik på export 4. Marker Direct Export to RefWorks og klik på Save 5. Klik på View Last Imported Folder og ret evt. posterne til med det samme. Import fra PubMed 1. Marker relevante poster 2. Klik på Send to vælg Clipboard Add to Clipboard 3. Klik på Clipboard: X Items 4. I Display Settings vælges formatet MEDLINE. Klik på Apply 5. Kopier alt tekst herfra (Rediger Marker alt + Rediger Kopier) 6. Gå til RefWorks og åbn fanebladet References Import 7. Vælg From Text 8. Vælg Import Filter/Data Source: NLM Pubmed (VENT mens programmet arbejder) 9. Indsæt data i vinduet (højreklik sæt ind) 10. Klik på Import nederst til højre 11. Klik på View Last Imported Folder og ret evt. posterne til med det samme. Import fra Web of Science 1. Marker ønskede referencer 2. Klik på Save to: RefWorks 3. Klik på View Last Imported Folder og ret evt. posterne til med det samme. Import fra Engineering Village 1. Marker relevante poster 2. Vælg ønsket format i Choose Format 3. Klik på Download 4. Vælg RefWorks direct Import 5. Klik på View Last Imported Folder og ret evt. posterne til med det samme. Import fra Google Scholar 1. Vælg Indstillinger i øverste højre hjørne 2. I Bibliografiadministrator vælges: Vis links til at importere citeringer til RefWorks 3. Gem indstillinger RefWorks Side 4 af 15

6 4. Når der søges fremkommer linket Importer til RefWorks ved hver post. Klik på dette. Posterne eksporteres én ad gangen 5. Klik på View Last Imported Folder og ret evt. posterne til med det samme. Import fra andre databaser - her henvises til RefWorks egen import vejledning: https://refworks.com/refworks2/help/exporting_from_data_services_and_importing_into_refw orks.htm Import fra websider ved hjælp af RefGrab-it Dette gøres muligt ved den særlige facilitet RefGrab-It. En kort beskrivelse og guide i brug af RefGrab-It kan findes senere i denne vejledning. Vær opmærksom på, at et PDF-format ikke er en webside. PDF-dokumenter kan du prøve at søge frem i bibliotek.dk og importere derfra ellers må dokumenterne indføres manuelt. Antologier - Oprettelse af kapitel-poster Importer antologiposten fra f.eks. bibliotek.dk 1. Klik på edit ikonet husk at klikke på Duplicate nederst, hvilket betyder at der arbejdes på en kopi, så originalen bliver ved med at eksistere. 2. Vælg Book, Section i Ref type-feltet 3. Kopier authors og section-title ned i hhv. editors- og book title-felterne 4. Skriv afsnittets forfatter ind i authors-feltet og afsnittets titel ind i Section Title-feltet 5. Indføj afsnittets start- og slutside i hhv. Start Page og Other Pages 6. Ret og tilføj evt. emneord 7. Husk at gemme (Save Reference) efter at have gemt kan man evt. gå videre med at duplikere, hvis flere afsnit skal oprettes. Flere delbaser (Folders) Hvis du arbejder med Folders, kan du oprette flere delbaser på din konto. Når du importerer poster lægges de en grundbase (all references) og i folderen Last Imported. Herfra kan du flytte dem ned i specifik navngiven Folder. ID nummeret forbliver det samme! Markér post i listen vælg mappeikonet Add to og derefter den pågældende folder. Fjern duplicater Inden du begynder at citere skal du sikre dig at der ikke er dubletter i din base. Gå til View Duplicates Close Duplicates. Dobbeltposter markeres og du kan tjekke dem, inden de slettes. Citér referencer i manuskript med Write-N-Cite Når du åbner Word, kan du hente referencer fra din database/folder direkte ind i dit dokument. Dette sker ved at klikke på det Refworks faneblad, der har lagt sig i din værktøjslinje i Word. Du skal logge dig ind med samme gruppekode, brugernavn og adgangskode som i hovedprogrammet RefWorks. (Gruppekoden udleveres i biblioteket) 1. Vælg i Style dit ønskede dokumentationsformat. (f.eks. Harvard, Vancouver) RefWorks Side 5 af 15

7 2. Placer cursoren i dit dokument, der hvor referencen skal indsættes 1 3. Vælg Refworks fanebladet og klik på Insert citation 4. Klik på Insert new eller vælg en tidligere citeret reference 5. Vælg den ønskede reference og klik OK Ved indsættelse af flere referencer vælger du din første reference. Herefter klikkes på plus og så vælges den næste reference. Indsættelse af sidetal Ønsker du at indsætte sidetal skal du inden du klikker OK skrive sidetal i Suffix feltet. (husk at starte med mellemrum) Det anbefales at bruge Insert new når der skal angives sidetal. Husk løbende at gemme dit dokument. Dokumentationsformatet Vancouver understøtter ikke indsættelse af sidetal i citationerne. Du skal derfor indsætte disse manuelt efter parentesen med citationen. 1 Hvis du ønsker dine referencer anbragt i fodnoter markeres Make Footnote under Insert citation. RefWorks Side 6 af 15

8 Generering af bibliografi/referenceliste 1. Du kan generere bibliografi ved at vælge Bibliography Options under fanebladet Refworks. 2. Insert Bibliography. 3. Der kan skiftes mellem forskellige formater under Style Du finder de tre mest anvendte dokumentationsformater i VIA University College under Select Other Style Available styles Group Favorites. Det er muligt at opsætte individuelle tilretninger i de forskellige output styles. Det kan gøres fra RefWorks, Bibliography, Output Style Editor. Vi henviser til Refworks egne tutorials. Udarbejdelse af fælles Word-dokument med referencer fra Write-N-Cite Ved gruppearbejde kan det være en god ide at oprette en fælles base i RefWorks, hvor alle i gruppen har fælles brugernavn og adgangskode. For at anvende den fælles RefWorksbase, gør følgende 1. Opret fælles RefWorks-login 2. Importer relevante referencer til basen 3. Log ind i den fælles konto under fanebladet Refworks (samme login som RefWorksbasen) 4. Udarbejd individuelle Word-dokumenter med referencer fra den fælles Write-N-Cite. Den fælles base er en forudsætning for at kunne danne en samlet litteraturliste ud fra RefWorks i gruppeopgaven. 5. Vent med at generere Bibliography til I har samlet jeres individuelle dokumenter i et fælles dokument (I Word 2007 og Word 2010 anvendes Fanen: Indsæt Tekst gruppen Objekt Tekst fra fil) 6. Generer Bibliography i det endelige dokument. RefShare at dele referencer, folder eller database Der er flere måder at dele sine referencer på. Det enkleste er at sende folders eller hele databaser til en samarbejdspartner. Klik på fanebladet Organize & Share Folders. Første gang du vil dele en mappe, skal du klikke på ikonet med den grønne pil og klikke på Share. Tildel basen/folderen et navn, og check i limitations om din bases adresse er udfyldt. Klik på Save. Luk billedet og klik nu på ikonet med den lille mand. Vælg this share og send til din samarbejdspartner, der herefter modtager et link i sin mailboks. Ved klik på dette link åbnes det i RefShare. Klik på Export, vælg f.eks. All in list. Klik på export to RefWorks. Nu er det i samarbejdspartnerens egen base. Hvis det ikke er første gang at du deler denne folder, skal du klikke på ikonet med den lille mand. Man kan også oprette en fælles database, hvor alle deltagere kender brugernavn og adgangskode - og dermed kan åbne og arbejde i såvel basen som de tilknyttede manuskripter. I sådanne tilfælde bør der laves en aftale om, hvem der må hvad i basen f.eks. slette poster, rette i poster etc. Endvidere kan man tildele brugerne User numbers, så hver enkelt kan skrive ind i sit eget Userfelt. RefWorks Side 7 af 15

9 Vejledning til installation af hjælpeprogrammer m.v. Write-N-Cite Før man begynder at installere Write-n-Cite 4, skal Write-n-Cite III være afinstalleret fra computeren. Word må ikke være startet under installationen. Installationsfilen hentes fra refworks.com (NB: der kræves login for at kunne hente filen). For at hente filen skal du klikke på menuen Tools og derefter Write-n-Cite. Som udgangspunkt har man 32-bit Office pakke installeret og man vil derfor skulle bruge 32-bit versionen af Write-n-Cite. Klik på download-linket for at hente filen. Start derefter installationen ved at klikke på Kør eller ved at klikke på Gem og efterfølgende dobbeltklikke på WnC4Install32.exe i mappen Overførsler. Der skal installeres nogle ekstra komponenter før installationen kan fortsætte. Der kan være flere komponenter udover det viste og derfor kan det godt tage noget tid at installere dem. RefWorks Side 8 af 15

10 Når de ekstra komponenter er færdiginstalleret, kan installationen af Write-n-Cite gå videre. Klik Next for at starte installationen. Hvis der er en komponent der mangler, vil installationen afbrydes og man vil få mulighed for at installere den/de komponenter der mangler. Klik Install for at fortsætte installationen. Installationen er nu færdig. RefWorks Side 9 af 15

11 Ved at åbne Word kan man se om RefWorks er installeret korrekt. Der skal være et ekstra faneblad på Office-båndet. Er fanebladet ikke synligt, kan det være nødvendigt at aktivere Write n Cite tilføjelsesprogrammet i indstillingerne i Word. For at kunne logge ind til sit materiale klik da på Log In Man kan enten indsætte den kode som findes på downloadbilledet med installationsfilen, eller man kan logge ind med samme gruppekode, brugernavn og adgangskode som i hovedprogrammet RefWorks. (Gruppekoden udleveres i biblioteket) Klik Login, og man bliver logget ind så man kan tilgå sit materiale. RefWorks Side 10 af 15

12 RefGrab-It RefGrab-It er en valgfri komponent som kan bruges til at lave referencer til hjemmesider. RefGrab-It kan tilføjes som et bogmærke i dine favoritter. Når man har fundet en relevant hjemmeside kan man klikke på RefGrab-It og så henter den de tilgængelige bibliografiske oplysninger, som herefter kan indføres i RefWorks. Tjek om referencen er fyldestgørende når den er blevet importeret til RefWorks. RefGrab-It kan ikke bruges på PDF-filer. Gå til Tools Åbn RefGrab-It. Gå ned til feltet RefGrab-It-Bookmarklet. Højreklik på RefGrab-It linket nederst til højre og føj til favoritter/foretrukne. Når websitet der skal refereres til, er fundet klikkes der på favoritten hvorefter et RefGrab-It vindue dukker frem. RefWorks Side 11 af 15

13 Klik på Show Details og kontroller at alle oplysninger er rigtige. Klik derefter på ikonet at: for at tilføje websitet som reference. Her er det vigtigt at understrege - Man skal være logget ind i RefWorks. - RefWorks skal være åbent i samme vindue som det website man vil tilføje som reference som på nedenstående billede Hvis man får nedenstående billede frem RefWorks Side 12 af 15

14 skal man klikke på Kompatibilitetsvisningsknappen her og derefter klikke på RefGrab-It-favoritten for at få vist RefGrab-It vinduet korrekt. Efter at websitet er tilføjet som reference, kan man håndtere referencen i RefWorks-vinduet. Open Office og brug af RefWorks. Det er muligt at citere direkte fra selve RefWorks databasen. Dette gøres ved at vælge One line/cite View i menuen Change View. RefWorks Side 13 af 15

15 Ved klik på Cite-ikonet ud for den ønskede reference, åbnes et lille billede hvorfra man kan kopiere citationen. Den kopierede citation sættes ind i dokumentet, der hvor man ønsker at henvise til kilden. Det er vigtigt at få hele kodningen med, da det har betydning for den senere dannelse af referencelisten. Hvis man ønsker at henvise til bestemte sidetal, må dette gøres efter man har indsat citationen i dokumentet. Sidetalshenvisningerne må tilføjes efter den sidste tuborgparentes. Hvis man tilføjer sidetal inde i tuborgparentesen, slettes disse ved generering af referenceliste. Generering af referenceliste i Open Office. For at genere en referenceliste ud fra de indsatte citationer i dokumentet, vælger man i menulinjen punktet Bibliography. For at danne referencelisten, skal dokumentet hentes via gennemse -funktionen i Format Paper and Bibliography. Vælg Output style og klik på Create Bibliography. Under genereringen af referencelisten dannes et nyt dokument, der i filnavnet får titlen final. RefWorks Side 14 af 15

16 Hvis man efterfølgende ønsker at ændre i dokumentet og tilføje nye citationer, skal man arbejde videre i sit originaldokument, hvor formateringen med dobbelte tuborgparenteser stadig er synlige. Det er derfor altafgørende at man gemmer sit originaldokument, da det ellers ikke er muligt at opdatere referencelisten korrekt. Hvis du har problemer. Ved problemer med generering af bibliografi/referenceliste (Gælder kun Write-N-Cite III) Du kan "af-formatere" dit Word-dokuments referencer gennem Write-N-Cite's "Revert to WNC v. 2 document". Hermed vender alle "in-text"-citationerne tilbage til deres mest oprindelige form {{ID Efternavn År}} - og den afsluttende bibliografi/referenceliste forsvinder. Du kan nu identificere fejlkilden og erstatte den med en korrekt kilde. Bagefter vælger man i Write N Cite Convert to WNC III document. Du kan nu opdatere din bibliografi/referenceliste. Ved problemer med import fra bibliotek.dk til RefWorks Prøv at slette de midlertidige filer som gemmes i dit browser-vindue (Internet Explorer): Funktioner internetindstillinger browserdata klik på slet marker midlertidige internetfiler og klik på slet. Efterfølgende klikkes OK. Tilføj RefWorks som sikker website (Internet Explorer): Funktioner internetindstillinger klik på fanebladet sikkerhed Klik på Websteder du har tillid til (grønt flueben) Klik på knappen Websteder tilføj i skrivefeltet følgende: https://*.refworks.com og klik på tilføj. Internet Explorer 9 RefWorks version 2 er udarbejdet til Internet Explorer 8. Derfor kan der være problemer med at redigere i referencerne når man bruger Internet Explorer 9. Brug kompatibilitetsknappen til højre for URL-feltet for at tilpasse visningen til ældre versioner. Alternativt kan browseren Firefox anvendes i stedet Internet Explorer. RefWorks Side 15 af 15

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 2 Sådan finder du program og manual... 2 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indtastning

Læs mere

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word.

RefWorks fungerer bedst sammen med browseren Internet Explorer og Microsoft Office Word. Bibliotekerne RefWorks manual udarbejdet af Bibliotek og Informationscenteret på VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Senest opdateret 4. februar 2010 Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks...

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0

Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - 2014 Del 1 Navigation i RefWorks 2.0 1) Opret din egen RefWorks-konto (via UCN-netværk) 2) Opret folders / tags

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

blackboard School of Business and Social sciences School of BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES blackboard - Brugervejledning til kursussekretærer

blackboard School of Business and Social sciences School of BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES blackboard - Brugervejledning til kursussekretærer blackboard School of Business and Social sciences brugervejledning Til Kursussekretærer Brugervejledning Introduktion til blackboard Version Version 1.3 Publisher Knowledge group AU IT / BSS Support Fuglesangs

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox. Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox. Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Introduktion til Zotero med udgangspunkt i browseren Mozilla Firefox Ved Erik Schwägermann fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Disposition Hvad er Zotero? (Slide 3-5) Zotero s hjemmeside

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere