MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN"

Transkript

1 MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Tutorials Seneste ændringer Udskriv MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS Manualen er under udvikling! Opdateret d Indholdsfortegnelsen herunder følger Menupunkterne i MADSmenuen. Det er ikke sikkert, du som MADSbruger har adgang til alle menupunkterne, du ser i indholdsfortegnelsen. Din lokale superbruger eller en fra MADS udviklergruppen vil så kunne hjælpe dig. Åben eller hent den samlede MADS manual i pdfformat (ca. 7 MB). Introduktion til MADS Online manualens indholdsfortegnelse Søg i MADS Online Manual Tastaturgenvejs-strib Ofte stillede spørgsmål til MADS powered by FreeFind Side 1

2 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Søgerutiner 2 1. Generel søgerutine 2. Virologi/serologi 3. Patientjournal/-flag 4. Udskrift af pat.journal+tilh prøver 5. Akkumuleret svar - analyser 6. OBS! prøver 7. Projekt 8. Igangværende analyser 9. Antal prøver pr. serietype 10. Billeder 1. Billeder generelt 2. Billede af bruger 3. Billeder vedr. prøver Side 2

3 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 3 B. Modtagelse 3 1. Manuel rekvisition 1. Forside 2. Kontrol 3. Seriegrænser 2. Elektronisk rekvisition 1. Hent rekvisition 2. Udskriv rekvisitionsliste 3. Rekvisitioner - mangeloversigt 4. Godkendte rekvisitioner 5. Udskriv rekvisitioner i prøvenr interval 6. Overfør rekvisition 3. Ændre prøveoplysninger 1. Slet igangværende prøve 2. Ret cpr-nr Side 3

4 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 4 C. Laboratorium 4 1. Mikroskopi 1. Bloddyrkning 2. Ekspektorater 3. Parasitter 4. Uriner 5. Generel 2. Dyrkning og resistens 1. Dyrkning 3. Prøveanalyser 1. Prøveanalyse 2. Præcipitiner 3. Analysebesvarelse 4. Analyseindtastning 4. Manuel prøvebesvarelse 1. Læger 1. Svarkonferering 2. Papirkonferering 3. Telefonbesvarelse 4. Lægekonference 2. Bioanalytiker 1. Papirkonferering 2. Forhåndskonferering 3. Telefonbesvarelse 5. Automatisk prøvebesvarelse 1. Dan negative lister 1. Dan bloddyrkningsliste 2. Dan GK-liste 3. Gen besvarelsesliste Side 4

5 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 5 2. Besvar negative prøver 1. Besvar negative bloddyrkninger - manuel 2. Besvar ammemælksprøver 3. Besvar legionellaprøver 4. Besvar trichomonasprøver 5. Besvar negativ Chlamydia 6. Besvar negative GK 7. Besvar negative Fæcesprøver 6. Arbejdslister 1. Mangelliste 2. Mangelliste - referencelab 3. Arbejdslister - mikroskopi 4. Arbejdslister til laboratoriet 5. arbejdsliste - prøvenrinterval 6. Positive blodkolbeliste 7. Frysekartotek 1.Flyt prøve i fryser 2. Udtræk fra fryser 3. Registrere i fryser 8. Analyseudstyr 1. Bloddyrkning 2. Sendte/Modtagne pakker 3. BEP Til BEP Fra BEP GenProbe 1. Fra GenProbe Side 5

6 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 6 D. Rapport 5 1. Prøvesvar 1. Svarudskrivning 2. Elektronisk svar 3. Kontrol af svar 4. Kontrol af E.svar 2. Tabeludskrifter - tabeludskrifter - 3. Perioderapporter 1. Statistikker for prøvemateriale-/gruppe 2. Prøvemateriale/tolkning/ kundegruppe 3. Prøvemateriale/ana. lok. 4. Prøvemateriale/ydernummer 5. Prøvemateriale/sengeafsnit 6. Prøvemateriale/hospitalscenter 7. Ugeoversigt pr. kundegruppe 8. Statistik pr. ønsket unds. 9. Statistik pr. rekvirent 10. Kunde/prøvemateriale 11. Undersøgelse/materialegruppe 12. GK statistik til SSI 13. Enkelt reak. pr. species 14. Enkelt bakterie 15. Resistenshistogram 16. Zonefordeling 17. Danmap 18. Produktionsfil 19. Betalingskode pr. afsender 20. Rekvirentens top ti liste 4. Statistik 1. Statistikudtræk 2. Statistikudskriv 3. Konferencelister 4. Komma-separerede filer 5. Vedl. rapporter/ statistikker 1. Opdatering af statistikrecords 2. Forespørgsel - statistikrecords 3. Rapporttyper 4. Statistikmodel Bilag: Statistikudtræk: Udtræksmodeller Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre Statistikudtræk: Eksempler Side 6

7 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 7 E. Koder 6 1. Systemet 1.KMA-oplysninger 2. Laboratorieafsnit 3. Prøvekategorier 4. Prøvetyper pr. laboratorieafsnit 5. Intern menu 6. Fejlkoder 2. Programparametre 1. Laboratoriet Besvarelsestid 2. rapporter Udtræksparametre autm. besv. 3. Standardtekster 1. Sygdomme 2. Følgetekster 3. Numeriske programkoder 4. Stempler 5. Celletyper 6. Bemærkning til svar 7. Arbejdslistetekster 8. Indikationstekster 9. Mikroskopistrøg 10. Div. programparametre 4. Laboratoriet 1. Analyser 1. Analyser 2. Analysemasker 3. Analysesortering 4. Resultatkoder - Fund 5. Kommunikation a. Svarlayout (styret i Analysemasker) b. Sortering (styret i Analysemasker) 1. Mikrotiter opsætning 2. Analyseopsætning 3. Analyseinterfaces Side 7

8 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 8 2. Bakterier 1. Bakterie 2. Gruppemaske 3. Resistensmaske 4. Resistensog forgæringsrækker 5. Resistensregler 6. Pop-Up alarmer 7. Mikroskopiopsætning 8. Specielle regler og kædning af regler 5. Lokal prøvebetegnelse 1. Prøvemateriale 2. Anatomisk lok. 3. Prøvematerialegrupper 4. Ønsket undersøgelsestype 5. Konv.sted 6. Konv. af prøvetagningskode 7. NFN - præparatnavne 6. Elektroniske svar 1. Lokal prompt 2. Dan eget repertoire 3. Oversigt over eget repertoire 4. Markering for rekvisitionsseddel 5. Dan egne tabelfiler 6. Medrpt-records 7. Medcom tabeller 1. MDS-koder 2. Dan Medcomfiler 3. Opdatering af Medcom tabeller Side 8

9 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 9 F. Administration 7 1. Periodiske systemsjobs 1. Tabeloprydning 2. Opdatering af CPR-register 2. Kundekartotek 1. Kunder 2. Fakturakunder 3. Postnr 4. Labels 5. Adresselister 6. Afdelingsgrupper 7. Kundeliste 3. Personale 1. Redigering af stamkort 2. Udskrivning af stamkort 4. Fakturering 1. Dan faktura 2. Fejlliste 3. Fakt. accept 4. Fakt. slet 5. Faktura - manuel 6. Kreditnota 7. Faktura 8. Fakturaudskrivning 9. Fakturastatistikker 10. Prisindeks 11. Betalingskoder 12. Prisliste 5. DRG Kalkulation 1. Vægttal 2. Dan DRG points 3. Send DRG oplysninger 6. Varekøb 1. Leverandør 2. Varegrupper 3. Leverandør-varenumre 4. Kontoplan 5. Leverandør-faktura 6. Køb pr. leverandør 6. Systemadministrator 1. Logoplysninger 2. Administration af MADS roller 3. Bruger 4. Prodatforsendelse Side 9

10 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 10 G. Lokalmenu 8 H. Generelt 9 1. Introduktion (til nye brugere) 2. Åbne MADS 3. Logge på MADS 4. Navigere i MADS og MADS hovedmenu (tastaturgenveje - tastaturstrip) 5. Systeminformation MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 10

11 MADS ONLINE MANUAL - INDHOLDSFORTEGNELSE SØGERUTINER MADS Manualen er under udvikling! Opdateret d A. Søgerutiner 1. Generel søgerutine 2. Virologi/serologi 3. Patientjournal/-flag 4. Udskrift af pat.journal+tilh prøver 5. Akkumuleret svar - analyser 6. OBS! prøver 7. Projekt 8. Igangværende analyser 9. Antal prøver pr. serietype 10. Billeder 1. Billeder generelt 2. Billede af bruger 3. Billeder vedr. prøver MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 11

12 MADS ONLINE MANUAL: SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - Revideret SIDE 1 Generel Søgerutine Introduktion I programmet Generel søgerutine kan du søge på prøve- og patientoplysninger i MADS. Via programmet kan du også skrive i patientjournalen for patienter med og uden(!) mikrobiologiske prøver registrerede i MADS. Du kan også registrere CF-patienter ved enten et flag eller ved at notere CF-nummeret på patienten. Programmet er overordnet en menu med forskellige områder for søgning. * Nyt pr. 05. dec * I patientjournalen er hele det enkelte notatområdet blevet synligt. * Nyt pr. 30. okt * (Næsten) hver kolonneoverskrift i prøveoversigten er blevet en knap, som man kan ændre sorteringen med, dvs. du klikker blot på kolonneoverskriften "Afsender" for at sortere prøverne efter rekvirenten. * Nyt pr. 25. sept * I patientjournalen vises nu det fulde navn på brugeren, som har gemt den markerede oplysninger/flag på patienten. I Bakterie-oversigten for patienten gives der nu oplysning om fryserposition, hvis en bakterie er gemt der. Det er blevet muligt at klikke sig vej til nærmere kundeinformation (dobbeltklik i kolonnen "Afskode"), Stor konfereringsoversigt (dobbeltklik i kolonnen "Resultat") eller statusoplysninger (dobbeltklik i kolonnen "Svar"). 1 Hvad søger du? 2 Find patientens prøver ud fra cpr-nummer. Find patientens prøver ud fra navn. Find patientens prøver ud fra fødselsdato (også patienter med erstatnings-cpr-numre eller ikkevalide cpr-numre). Find patient- og prøveoplysninger ud fra prøvenummeret og/eller afsender. Find patienter og prøver ud fra afdeling. Find cpr-nummer-fri prøver ud fra prøvekategori (fx hygiejneprøver, sæddonorprøver, manglende cpr-nummer), prøvenummer, afsender (kode), navn og/eller modtagelsesdato. Se og/eller tilføj patientjournal-oplysninger på en patient. Se og/eller tilføj flag på en patient. Skriv i patientjournalen for patienter med eller uden (!) prøver i MADS. Se en bakterieoversigt/analyseresultatoversigt på patienten. Se oplysninger på den enkelte prøve. Se svaret grafisk og se svarhistorikken. Udelad laboratorieafsnit i søgninger. Side 12

13 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 2 Patientens prøver fundet ud fra cpr-nr 3 a. Vælg "1 Oversigt over patient prøver" i søgemenuen. b. Indtast cpr-nr og søg patientens prøver med [F8](udfør søg). I øverste blok er der foruden patientens cpr-nr og navn adgang til flere oplysninger. I nederste blok vises oplysninger om alle patientens mikrobiologiske prøver. c. Tilgængelige oplysninger, så længe markøren er i øverste blok (cpr-nr og navn): a. Med [F5](blokmenu) kan du kalde den interne patientjournal frem. Hvis patientjournalen allerede er oprettet i MADS, indsætter MADS automatisk et nyt felt, hvori man kan dobbeltklikke på *JOURNAL* for at åbne patientjournalen. b. I patientjournalen kan du også knytte et flag til patienten. Hvis et flag allerede er knyttet til patienten, kan du istedet klikke på flaget, for at komme til patientjournalen/flagning. c. Fra øverste blok er det også muligt, at se en enkel oversigt over bakteriefund via knappen "bakteriefund" (eller [ALT + K]), eller d. se patientens analyseresultater fra udvalgt(e) analyseundersøgelse(r) via knappen "analyseresultater" (eller [ALT + L]). e. Er brugerne tildelt rettigheden, vil [F9](værdiliste)føre til søgning i det cpr-register (fx amtsregister), afdelingen evt. abonnerer på. d. Gå til næste blok [F4](næste blok), prøveoversigten, og flyt [PIL OP/NED] til den ønskede prøve. Ryk frem [ENTER] eller tilbage [TAB] mellem de enkelte felter for evt. at få synliggjort hele feltindholdet med [CTRL + e](redigér). Se nærmere forklaring og illustration herunder. Prøveoversigten. Det er blevet muligt at klikke sig vej til nærmere kundeinformation (dobbeltklik i kolonnen "Afskode"), Stor konfereringsoversigt (dobbeltklik i kolonnen "Resultat") eller statusoplysninger (dobbeltklik i kolonnen "Svar"). Parentes omkring "+ Vækst" i kolonnen Resultat, betyder at fund ikke er med på svar. De to sidste elementer på "prøveoplysningsrækken", antallet af svar på prøven (svarhistorik) og svarknappen S, bruges til at få vist henholdsvis svarhistorikoversigt og (evt. sidste) prøvebesvarelsen. Svarhistorikken er tilgængelig på samme måde fra både laboratorieprogrammerne (Mikroskopiprogrammerne, Dyrkning og Prøveanalyser), svarudskrivningsprogrammerne og Svarkonfereringsprogrammet. Svarhistorikken lukkes med [F11](exit). * Nyt pr. 30. okt * (Næsten) hver kolonneoverskrift er nu blevet en knap, som man kan ændre sorteringen med, dvs. du klikker blot på kolonneoverskriften "Afsender" for at sortere prøverne efter rekvirenten. * Nyt pr. 25. sept * Rød prik markerer at prøve er sendt til referencelaboratorium. Det separate prøvesvar lukkes med [ESC]. For at se yderligere prøve- og patientoplysninger for den markerede prøve trykkes [F12](vælg). Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3] (forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget forgæringsaflæsninger eller opl. indtastet under morfologi o.l. Side 13

14 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 3 e. Klargøring til ny søgning sker med [F7](angiv forespørgsel). Curseren skal befinde sig i øverste blok. f. Før en ny søgning kan du bestemme om oversigten over patientens prøver skal være sorteret på dato (modtaget dato, afsendt dato, prøvenr) eller på materiale (materialegruppe, modtaget dato, afsendt dato og prøvenr). g. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Side 14

15 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 4 Patientens prøver fundet ud fra patientnavn 4 a. Vælg "1 Oversigt over en patients prøver" i søgemenuen. b. Ryk cursoren frem [ENTER] til den står i feltet "Navn", indtast navnet og [F8](udfør søg). Efternavn skrives først, dernæst fornavn og evt. mellemnavn uden mellemrum. Der kan højst indtaste 15 tegn. c. Når kun dele af navnet er kendt sættes % foran, hvis første del af navnet er ukendt, og bagefter, hvis sidste del af navnet er ukendt. "%ristensen" viser fx alle patienter der hedder "Christensen" og "Kristensen", mens Henri% finder både Henriette og Henrik. Søger man på et udbredt efternavn som Christensen får man mange matchende records (dvs. mange patienter). Skriv dit søgeord og tast [SHIFT + F2](antal matchende records) før du igangsætter søgningen med [F8](udfør søg). I bemærkningslinjen nederst oplyser MADS hvor mange patienter den forventer at finde. Antal records kan begrænses meget hvis blot du kan tilføje fornavnets forbogstav(er), fx "L" eller "Le" for Lene. Så længe curseren befinder sig i øverste blok "bladrer" du mellem patienterne med [PIL OP/NED]. d. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via cpr-nr. e. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Side 15

16 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 5 Skriv i, vis eller udskriv patientjournal eller patientprøver eller sætte "flag" på patienten 5 a. Vælg "1 Oversigt over patient prøver" i søgemenuen. Indtast cpr-nr og søg patientens prøver med [F8](udfør søg). Tast [F5](blokmenu) og vælg et punkt på listen med [F12] (valg). b. Du kan skrive nye oplysninger i den interne patient journal, og rette i eller slette dine egne kommentarer indtil kl dagen efter (principielt op til 48 timer efter). Herefter er oplysningerne låste. c. Skriv journaloplysninger i feltet "Tekst": Gem oplysningerne med [F10] (acceptér). "Bruger" angives herefter. * Nyt pr. 05. dec * I patientjournalen er hele det enkelte notatområdet blevet synligt. * Nyt pr. 25. sept * I patientjournalen vises med fed skrift det fulde navn på brugeren, som har gemt (den markerede) oplysning/flag på patienten. d. Forlad patientjournalen med [F11](exit), hvis der ikke skal sættes "flag" ved patienten. e. Sætte Flag ved patienten: 1. Med [F3](blok før) går du op til oprettelse af "flag" (alarm) på patienten. 2. Vælg fra værdilisten [F9](værdiliste) hvilken type flag, der skal sættes på patienten. Flagtyper oprettes i Følgetekster (ART = "FLAG"). 3. Markér om flaget er privat (kan kun ses af dig, som bruger) - tast [ENTER] og skriv flagteksten - - tast [ENTER] og skriv evt. sidste dato flaget vises (DDMMÅÅÅÅ) - og gem flaget med [F10](acceptér). 4. Feltet "Flag" er kun en visning af, om det er et automatisk indsat flag, fx. MRSA- eller CF_patienter. Automatiske flag styres internt i MADS og vedtages af afdelingen om de som standard skal sættes på bestemte patienter. f. Udskrivning af journalnotater for bestemt periode eller oversigt over patienter, som har fået knyttet bestemt(e) flag til sig, sker fra programmet Patientjournal/-flag. Side 16

17 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 6 Vise (Udvalgte) analyseundersøgelser eller alle bakteriefund for patienten 6 a. Vælg "1 Oversigt over patient prøver" i søgemenuen. b. Søg patienten frem - se evt. herom i Søgning på patient via cpr-nr eller patientnavn. c. Bakteriefund vises direkte ved at aktivere knappen "bakteriefund" (klik på den eller tast [ALT + K]). I Bakterie-oversigten for patienten gives der nu oplysning om fryserposition, hvis en bakterie er gemt der. d. Luk bakterieoversigten med [ESC]). e. Aktivér knappen "analyseresultater" (klik på den eller tast [ALT + L]). Marker med [F12] (valg) i venstre kolonne hvilke(n) analyseundersøgelser, der skal medtages. f. Gå ned i næste blok [F4] (næste blok) og begræns evt. tidsperiode eller aktivér direkte knappen "skriv rapport" (klik eller tast [TAB] og [ENTER]). g. Vælg om udskriftstypen (destinationstype) skal være på skærm (screen) eller til udskrift (print). Tast endelig [ENTER]). h. Luk analyseoversigten med Afslut søgning med [F11] (exit). Side 17

18 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 7 Patient- og prøveoplysninger ud fra prøvenr, cpr-nr eller afsender. 7 a. Vælg "2 Prøverekvisition" i søgemenuen. b. Indtast prøvenummer og [F8](udfør søg) eller ryk curseren frem med [ENTER] til cpr-nr-feltet eller afsender-feltet og søg derfra. Du kan også søge alene på fødselsdato eller dele af afsender-koden. Brug %-tegn før eller efter afsender-koden, hvis du er i tvivl om den fulde kode - se også søgning via patientnavn. c. Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3](forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget forgæringsaflæsninger eller opl. indtastet under morfologi o.l. Ny søgning gør du klar til ved at stå i blokken "Grundoplysninger sekretariat" og taste [F7](angiv forespørgsel). d. Med [F11](exit) går du til "1 Oversigt over en patients prøver". Fra den enkelte prøve, du har søgt frem, kan du medtage cprnummeret til prøveoversigten ved at taste [F8] (udfør søg) som det første når du er gået til "1 Oversigt over en patients prøver". Proceduren er altså: - søg patienten - - tast [F11](afslut) - - tast [F8](udfør søg) - Side 18

19 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 8 Patientens prøver fundet via fødselsdato. 8 a. Vælg "3 Søgning på fødselsdato" i søgemenuen. b. Ryk curseren frem med [ENTER] eller tilbage [TAB] til den står i feltet Født. Indtast fødselsdato (ddmmåå) og derpå [F8](udfør søg). Du kan "bladre" [PIL OP/NED] mellem de patienter, der har samme fødselsdato. Hvis noget af feltindholdet i "Prv.sted" og "prv.art" er skjult kan du synliggøre det med [CTRL + e](redigér), når curseren står i feltet. Se evt. prøvebesvarelsen ved at klikke på svarknappen S ud for den ønskede prøve, alternativt tryk [ENTER] indtil knappen er markeret og aktiveret. For at lukke det separate vindue med prøvesvar klikkes på det røde kryds i menuen eller tastes [ESC]. For at se yderligere prøve- og patientoplysninger for den markerede prøve trykkes [F12](vælg). Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3](forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget forgæringsaflæsninger eller opl. indtastet under morfologi o.l. For både patienter med og uden valide cpr-numre er følgende muligt: Se og skrive i patientjournalen/flagning via [F5](blokmenu). Mulighederne i patientjournalen er beskrevet i Vis eller udskriv patientjournal eller patientprøver (ovenfor). Se bakteriefund ([ALT + t]) eller analyseundersøgelser ([ALT + y]) herfra, via tilhørende knapper. Mulighederne er beskrevet i Vise (udvalgte) analyseundersøgelser og alle bakteriefund for én patient (ovenfor). Vil du finde én afdelings prøver sorteret efter patient eller modtaget dato skal du vælge næste manualpunkt (nedenfor): Prøver fra én afdeling. c. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Prøver fra én afdeling (sorteret efter patienter eller modtagelsesdato). 9 a. Vælg "3 Søgning på fødselsdato" i Søgemenuen. b. Ryk curseren ned til feltet Afsender" med [TAB], indtast kundekoden og derpå [F8](udfør søg). Du kan nu "bladre" [PIL OP/NED] mellem de patienter og prøver, der er fra samme afdeling. c. Du kan nu vælge om næste søgning skal sorteres efter den anden mulighed (patient eller prøvemodtagelsesdato), ved at klikke i et af felterne til højre for afsenderfeltet. Efter valget taster du [F7](angiv forespørgsel) og gentager proceduren i pkt. b. lige herover. d. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via fødselsdato (ovenfor). e. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Side 19

20 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 9 CPR-NR-fri prøver fundet via prøvekategori, afsender(kode), prøvens modtagelsesdato eller navn. 10 a. Vælg "4 CPR-NR-fri prøver" i Søgemenuen. b. Ryk curseren frem [ENTER] til den står i feltet, hvor du vil søge ud fra. Indtast søgekriterie og derpå [F8](udfør søg). Er dit søgekriterie prøvekategori/laboratorieafsnit kan du evt. fremkalde en værdiliste med [F9](værdiliste). Er søgekriteriet i stedet afsenderkode eller patientnavn kan du med fordel bruge %-tegnet før og/eller efter koden eller navnet, hvis du ikke kender begyndelsen og/eller slutningen. c. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via fødselsdato. d. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Skriv i intern patientjournal for patient med eller uden prøver registreret i MADS. 11 a. Vælg "5 Opret patient" i Søgemenuen. b. Indtast Cpr nr og Navn. Gem oplysningerne med [F10](acceptér). Vær opmærksom på, at man ikke kan slette eller ændre et patientnavn hér. Navnet ændres automatisk når rekvisitionssedlen modtages. Ændring af patientnavn foregår i programmet "Ret cpr-nr" inde i menuen Modtagelse / Ændre prøveoplysninger. c. Forlad "7 Opret patient" med [F11](exit). d. Patienten kan sættes til at indgå i CF-statistikken. Søg patienten frem med [F7](klargør søgning) - > cprnummer -> [F8](udfør søg). Indtast CF-nr og gem med [F10](acceptér). Forlad "7 Opret patient" med [F11](exit). e. Skal der oprettes en journaloplysning fortsættes med nedenstående punkter. Se eventuelt også vejledning for patienjournal ovenfor. Åbn "1 Oversigt over en patients prøver". f. Søg patienten frem ved at taste cpr-nummer og derpå [F8](udfør søg). g. Husk at markøren skal være i den øverste blok (enten ved cpr-nummer eller navn). Tast [F5] (blokmenu) og vælg menupunktet patientjournal. h. Indtast journaloplysninger og [F10](acceptér). Udelad laboratorieafsnit i søgninger. 12 a. Vælg "6 Laboratorieafsnit" i Søgemenuen. b. Markér det afsnit der skal udelades og tryk [F12](vælg). Gå derpå tilbage til søgemenuen med [F11] (afslut) og foretag din søgning. Slet udeladelsen ved igen at markere afsnittet og tryk [F12](vælg). MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 20

21 SØGERUTINER PATIENTJOURNAL/-FLAG - A Revideret SIDE 1 Patientjournal/-flag Introduktion Programmet Patientjournal/-flag anvendes til at udskrive oversigter over enten patientjournalnotater eller patientoplysninger på patienter, som har fået knyttet et flag til sig. 1 Udskrive journaler eller patienter med flag 2 1. Vil du udskrive Journalnotater registreret i bestemt periode, indsætter du dato og trykker på knappen under. 2. Vil du udskrive patienter med bestemte flagninger, markerer du de(t) flag, der er relevant(e), markerer evt. i feltet at det til kun skal være diene egne (Kun private) og trykker på knappen under. 3. Som skrevet står, forlades programmet med exit [F11]. MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 21

22 MADS ONLINE MANUAL: SØGERUTINER -> UDSKRIFT AF PAT.JOURNAL+TILH.PRØVER (A.4.) - Revideret SIDE 1 Udskrift af patientjournaler + tilhørende prøver Introduktion Programmet Udskrift af pat.journal+tilh.prøver anvendes til at udskrive oversigter over de journalnotater der er anført i den angivne periode. Med journalnotaterne udskrives de tilhørende prøver. 1 Udskrift af patientjournaler med tilhørende prøver 2 1. I feltet "destinationstype" angives, om udskriften skal udskrives, vises på skærmen eller gemmes som en fil. I feltet "destinationsnavn" vælges hvilken printer en udskrift sends til. 2. Perioden angives. 3. Sæt udtrækket igang med [ENTER] eller klik på det grønne lyssignal-ikon. 4. Her under vises et udsnit af et eksempel på en sådan udskrift. Skærmudskriften forlades med [ESC]. MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 22

23 SØGERUTINER AKKUMULERET SVAR - ANALYSER - A Revideret SIDE 1 Akkumuleret svar - analyser Introduktion Programmet Akkumuleret svar - analyser anvendes til at vise hvilke analyseundersøgelser, en patient har fået foretaget mere end et vist antal gange inden for en periode. Fx kan man se svarene på patienter, der er blevet undersøgt for RSV mere end 2 gange i løbet af den sidste måned. Programmet findes kun hos de brugere, der har fået opdateret MADS efter ca Vise akkumulerede svar på analyseundersøgelse 2 Vælg fra værdilisten den analyseundersøgelse, du vil se svaropgørelser på. Eksempel: RSV - PCR. Side 23

24 A. 5. AKKUMULERET SVAR - ANALYSER - SIDE 2 3 Tast derpå [F4] (næste blok) og angiv hvilke analyse(r), der skal være kriterie for og oplysninger på i udtrækket. Eksempel: Respiratorisk syncitial virus RNA. MADS aktiverer en værdiliste med de analyser, der er tilknyttet undersøgelsen. Om tilknytning af analyser til undersøgelser se Analysemasker. Tast igen [F4] (næste blok) og angiv fra hvilke dato opgørelsen skal starte (slutdatoen er d.d.). Angiv til slut hvor mange gange en analyse skal være lavet på patienten (eksempel: 2), for at svaret medtages i opgørelsen. Aktivér knappen "Skriv rapporten". I dialogboksen er det vigtig, at du finder cpr-numre i feltet P Cpr. Opgørelsen har kun fundet patienter og akkumuleret svar, hvis der står cpr-numre i feltet P Cpr. 4 MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 24

25 MADS ONLINE MANUAL: SØGERUTINER -> OBS! PRØVER (A.6.) - Revideret SIDE 1 OBS! Prøver Introduktion Programmet OBS! prøver anvendes til at søge i obsbeskeder på prøver. 1 Udskrift af patientjournaler med tilhørende prøver 2 I oversigten kan der søges ud fra prøvenr, tid, afsender og modtager (af obsbeskeden). Tast [F7] (klargør søg) -> Skriv prøvenr og/eller et af de andre søgekriterier og iqang sæt søgning med [F8](udfør søg). Det vil så fx være muligt, at se alle beskeder, som er sendt til eller fra en bestemt kollega, og om de er kvitterede. Nederst i oversigten vises den patient, hvis markerede prøve, en besked er knyttet til. MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 25

26 Projekt SØGERUTINER PROJEKT - A Revideret SIDE 1 Introduktion I programmet Projekt oprettes projekter med projektnr. og projekttitel (som kan medtages på svar). Desuden kan man se hvilke prøver, der er blevet tilknyttet de allerede oprettede projekter, og bladre igennem alle oprettede projekter. Projektprøver registreres som alle andre prøver i programmet Forside, hvor prøven så tilknyttes projektet. 1 Oprette et projekt 2 På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift. Side 26

27 A. 7. PROJEKT - SIDE 2 Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Projekt P.nr. Navn navn Forskrift Forskrift for at oprette (ny) Projekt Indtast Projektnr. Hvis du er i tvivl om ledige numre kan du bladre gennem oprettede projekter ved at taste [F8](udfør søg) og derpå [PIL OP/NED]. Indtast projektnavn. Sammen med projektnummeret vil dette navn kunne udskrives på svaret. Forskrift for at ændre i (allerede oprettet) Projekt Find projektnr, der skal ændres ved: tast [F7](angiv forespøørgsel) - [projektnummeret] - [F8] (udfør søg). Navnet kan ændres, men bør ikke stå tomt. Max. længde: 25 karakterer. Periode Indtast startdato og evt. slutdato (som dog startdato - slutdato ikke er nødvendig) - dd/mm/yy Beskriv Indtast evt. en nærmere beskivelse af beskrivelse projektet. Start- og slutdato kan ændres. Beskrivelsen kan ændres eller slettes. Prøver der er tliknyttede ovenstående projekt prøver Afslut Max. længde: 100 karakterer. Dette er en oversigt, som viser hvilke prøver der er knyttet til ovenstående projekt. Der kan ikke rettes i tilknytningen hér. Når det ønskede projekt er defineret trykkes [F10](acceptér), hvorved projektet er oprettet. Der kan ikke rettes i denne blok! Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt. Slette et projekt 3 Det er muligt at slette projekter. Herved slettes også de tilknytninger de enkelte prøver har haft til projektet. Det er altså ikke nødvendigt at gå ind i grundoplysninger og løsne en prøve fra projektet før det slettes. MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 27

28 SØGERUTINER ANTAL PRØVER PR. SERIETYPE - A Revideret SIDE 1 Antal prøver pr. serietype Introduktion Programmet Antal prøver pr. serietype anvendes til at vise en oversigt over antallet af prøver for hver prøvetype for en eller flere dage. For brugere, der har fået opdateres MADS efter ca , kan der også laves en opgørelse pr. måned eller år. 1 Vise antal prøver pr. Serietype 2 Indtast startdato (Periode fra) og slutdato (Periode til) for opgørelsesperioden. Tast derpå [F8] (udfør søg). Side 28

29 A. 9. ANTAL PRØVER PR. SERIETYPE - SIDE 2 Opgørelsen vises nu i eksemplet for blot 1 dag, men det kunne være mange dage. Benyttes knapperne "Antal prøver for et bestemt år/måned" vil dialogboksen for udskrift fremkomme. 3 For knappen "Antal prøver for en bestemt måned" vil dialogboksen skulle udfyldes med en månedsangivelse, i eksemplet med april måned 2004, angivet i feltet måned ved "200404". 4 Tryk derpå på knappen rapport). (kør MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 29

30 ! "!! $-*!. %! "#!! $%&! "! $!'%! % (!! )!* +,*! %%&* "/ %#01..%2 3!.%24"5567 Side 30

31 ! " # &$'())$%'%%)$('*&+(*,-+*&+('**'%%,)(*.,,/%$*0%//./(**(%$&,1%**'*/(*%/1,%2(*)(*.,, '%*'**.//3,($/$*$,,4$ &$'())$*$, &$'())(*'%(.$)(%/-,/*.*%+',%2 -$.*%+',%&5%(2$'-,/*.*%+',%2 4(/.%(/.*'*/(*%1%6+1&&,(3$($(4%*2%5&+(4*3%)1&(,4(/.% 4$(,,+*%/.*%+',%,,%4(/.%/.*4$* 4+%(*'*.*%+',% )7/6+*.)))('%(,,'*8,$'4( 9,(3$($&$'())*9 $%,4+8*/*(&2%$)' ).,'-4$(.%**1%( Side 31

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS.

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Revideret 30-12-2008 Manualen er under udvikling MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. Indholdsfortegnelsen herunder

Læs mere

Forside. 1 Introduktion

Forside. 1 Introduktion Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition).

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Eksempel på fakturering - Sygesikringen

Eksempel på fakturering - Sygesikringen Eksempel på fakturering - Sygesikringen revideret 28-01-2009 Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil fakturere til Sygesikringen. 1 Oprette fakturakunden Sygesikringen

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere