MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN"

Transkript

1 MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Tutorials Seneste ændringer Udskriv MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS Manualen er under udvikling! Opdateret d Indholdsfortegnelsen herunder følger Menupunkterne i MADSmenuen. Det er ikke sikkert, du som MADSbruger har adgang til alle menupunkterne, du ser i indholdsfortegnelsen. Din lokale superbruger eller en fra MADS udviklergruppen vil så kunne hjælpe dig. Åben eller hent den samlede MADS manual i pdfformat (ca. 7 MB). Introduktion til MADS Online manualens indholdsfortegnelse Søg i MADS Online Manual Tastaturgenvejs-strib Ofte stillede spørgsmål til MADS powered by FreeFind Side 1

2 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Søgerutiner 2 1. Generel søgerutine 2. Virologi/serologi 3. Patientjournal/-flag 4. Udskrift af pat.journal+tilh prøver 5. Akkumuleret svar - analyser 6. OBS! prøver 7. Projekt 8. Igangværende analyser 9. Antal prøver pr. serietype 10. Billeder 1. Billeder generelt 2. Billede af bruger 3. Billeder vedr. prøver Side 2

3 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 3 B. Modtagelse 3 1. Manuel rekvisition 1. Forside 2. Kontrol 3. Seriegrænser 2. Elektronisk rekvisition 1. Hent rekvisition 2. Udskriv rekvisitionsliste 3. Rekvisitioner - mangeloversigt 4. Godkendte rekvisitioner 5. Udskriv rekvisitioner i prøvenr interval 6. Overfør rekvisition 3. Ændre prøveoplysninger 1. Slet igangværende prøve 2. Ret cpr-nr Side 3

4 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 4 C. Laboratorium 4 1. Mikroskopi 1. Bloddyrkning 2. Ekspektorater 3. Parasitter 4. Uriner 5. Generel 2. Dyrkning og resistens 1. Dyrkning 3. Prøveanalyser 1. Prøveanalyse 2. Præcipitiner 3. Analysebesvarelse 4. Analyseindtastning 4. Manuel prøvebesvarelse 1. Læger 1. Svarkonferering 2. Papirkonferering 3. Telefonbesvarelse 4. Lægekonference 2. Bioanalytiker 1. Papirkonferering 2. Forhåndskonferering 3. Telefonbesvarelse 5. Automatisk prøvebesvarelse 1. Dan negative lister 1. Dan bloddyrkningsliste 2. Dan GK-liste 3. Gen besvarelsesliste Side 4

5 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 5 2. Besvar negative prøver 1. Besvar negative bloddyrkninger - manuel 2. Besvar ammemælksprøver 3. Besvar legionellaprøver 4. Besvar trichomonasprøver 5. Besvar negativ Chlamydia 6. Besvar negative GK 7. Besvar negative Fæcesprøver 6. Arbejdslister 1. Mangelliste 2. Mangelliste - referencelab 3. Arbejdslister - mikroskopi 4. Arbejdslister til laboratoriet 5. arbejdsliste - prøvenrinterval 6. Positive blodkolbeliste 7. Frysekartotek 1.Flyt prøve i fryser 2. Udtræk fra fryser 3. Registrere i fryser 8. Analyseudstyr 1. Bloddyrkning 2. Sendte/Modtagne pakker 3. BEP Til BEP Fra BEP GenProbe 1. Fra GenProbe Side 5

6 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 6 D. Rapport 5 1. Prøvesvar 1. Svarudskrivning 2. Elektronisk svar 3. Kontrol af svar 4. Kontrol af E.svar 2. Tabeludskrifter - tabeludskrifter - 3. Perioderapporter 1. Statistikker for prøvemateriale-/gruppe 2. Prøvemateriale/tolkning/ kundegruppe 3. Prøvemateriale/ana. lok. 4. Prøvemateriale/ydernummer 5. Prøvemateriale/sengeafsnit 6. Prøvemateriale/hospitalscenter 7. Ugeoversigt pr. kundegruppe 8. Statistik pr. ønsket unds. 9. Statistik pr. rekvirent 10. Kunde/prøvemateriale 11. Undersøgelse/materialegruppe 12. GK statistik til SSI 13. Enkelt reak. pr. species 14. Enkelt bakterie 15. Resistenshistogram 16. Zonefordeling 17. Danmap 18. Produktionsfil 19. Betalingskode pr. afsender 20. Rekvirentens top ti liste 4. Statistik 1. Statistikudtræk 2. Statistikudskriv 3. Konferencelister 4. Komma-separerede filer 5. Vedl. rapporter/ statistikker 1. Opdatering af statistikrecords 2. Forespørgsel - statistikrecords 3. Rapporttyper 4. Statistikmodel Bilag: Statistikudtræk: Udtræksmodeller Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre Statistikudtræk: Eksempler Side 6

7 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 7 E. Koder 6 1. Systemet 1.KMA-oplysninger 2. Laboratorieafsnit 3. Prøvekategorier 4. Prøvetyper pr. laboratorieafsnit 5. Intern menu 6. Fejlkoder 2. Programparametre 1. Laboratoriet Besvarelsestid 2. rapporter Udtræksparametre autm. besv. 3. Standardtekster 1. Sygdomme 2. Følgetekster 3. Numeriske programkoder 4. Stempler 5. Celletyper 6. Bemærkning til svar 7. Arbejdslistetekster 8. Indikationstekster 9. Mikroskopistrøg 10. Div. programparametre 4. Laboratoriet 1. Analyser 1. Analyser 2. Analysemasker 3. Analysesortering 4. Resultatkoder - Fund 5. Kommunikation a. Svarlayout (styret i Analysemasker) b. Sortering (styret i Analysemasker) 1. Mikrotiter opsætning 2. Analyseopsætning 3. Analyseinterfaces Side 7

8 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 8 2. Bakterier 1. Bakterie 2. Gruppemaske 3. Resistensmaske 4. Resistensog forgæringsrækker 5. Resistensregler 6. Pop-Up alarmer 7. Mikroskopiopsætning 8. Specielle regler og kædning af regler 5. Lokal prøvebetegnelse 1. Prøvemateriale 2. Anatomisk lok. 3. Prøvematerialegrupper 4. Ønsket undersøgelsestype 5. Konv.sted 6. Konv. af prøvetagningskode 7. NFN - præparatnavne 6. Elektroniske svar 1. Lokal prompt 2. Dan eget repertoire 3. Oversigt over eget repertoire 4. Markering for rekvisitionsseddel 5. Dan egne tabelfiler 6. Medrpt-records 7. Medcom tabeller 1. MDS-koder 2. Dan Medcomfiler 3. Opdatering af Medcom tabeller Side 8

9 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 9 F. Administration 7 1. Periodiske systemsjobs 1. Tabeloprydning 2. Opdatering af CPR-register 2. Kundekartotek 1. Kunder 2. Fakturakunder 3. Postnr 4. Labels 5. Adresselister 6. Afdelingsgrupper 7. Kundeliste 3. Personale 1. Redigering af stamkort 2. Udskrivning af stamkort 4. Fakturering 1. Dan faktura 2. Fejlliste 3. Fakt. accept 4. Fakt. slet 5. Faktura - manuel 6. Kreditnota 7. Faktura 8. Fakturaudskrivning 9. Fakturastatistikker 10. Prisindeks 11. Betalingskoder 12. Prisliste 5. DRG Kalkulation 1. Vægttal 2. Dan DRG points 3. Send DRG oplysninger 6. Varekøb 1. Leverandør 2. Varegrupper 3. Leverandør-varenumre 4. Kontoplan 5. Leverandør-faktura 6. Køb pr. leverandør 6. Systemadministrator 1. Logoplysninger 2. Administration af MADS roller 3. Bruger 4. Prodatforsendelse Side 9

10 MADS ONLINE MANUAL: INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE 10 G. Lokalmenu 8 H. Generelt 9 1. Introduktion (til nye brugere) 2. Åbne MADS 3. Logge på MADS 4. Navigere i MADS og MADS hovedmenu (tastaturgenveje - tastaturstrip) 5. Systeminformation MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 10

11 MADS ONLINE MANUAL - INDHOLDSFORTEGNELSE SØGERUTINER MADS Manualen er under udvikling! Opdateret d A. Søgerutiner 1. Generel søgerutine 2. Virologi/serologi 3. Patientjournal/-flag 4. Udskrift af pat.journal+tilh prøver 5. Akkumuleret svar - analyser 6. OBS! prøver 7. Projekt 8. Igangværende analyser 9. Antal prøver pr. serietype 10. Billeder 1. Billeder generelt 2. Billede af bruger 3. Billeder vedr. prøver MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 11

12 MADS ONLINE MANUAL: SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - Revideret SIDE 1 Generel Søgerutine Introduktion I programmet Generel søgerutine kan du søge på prøve- og patientoplysninger i MADS. Via programmet kan du også skrive i patientjournalen for patienter med og uden(!) mikrobiologiske prøver registrerede i MADS. Du kan også registrere CF-patienter ved enten et flag eller ved at notere CF-nummeret på patienten. Programmet er overordnet en menu med forskellige områder for søgning. * Nyt pr. 05. dec * I patientjournalen er hele det enkelte notatområdet blevet synligt. * Nyt pr. 30. okt * (Næsten) hver kolonneoverskrift i prøveoversigten er blevet en knap, som man kan ændre sorteringen med, dvs. du klikker blot på kolonneoverskriften "Afsender" for at sortere prøverne efter rekvirenten. * Nyt pr. 25. sept * I patientjournalen vises nu det fulde navn på brugeren, som har gemt den markerede oplysninger/flag på patienten. I Bakterie-oversigten for patienten gives der nu oplysning om fryserposition, hvis en bakterie er gemt der. Det er blevet muligt at klikke sig vej til nærmere kundeinformation (dobbeltklik i kolonnen "Afskode"), Stor konfereringsoversigt (dobbeltklik i kolonnen "Resultat") eller statusoplysninger (dobbeltklik i kolonnen "Svar"). 1 Hvad søger du? 2 Find patientens prøver ud fra cpr-nummer. Find patientens prøver ud fra navn. Find patientens prøver ud fra fødselsdato (også patienter med erstatnings-cpr-numre eller ikkevalide cpr-numre). Find patient- og prøveoplysninger ud fra prøvenummeret og/eller afsender. Find patienter og prøver ud fra afdeling. Find cpr-nummer-fri prøver ud fra prøvekategori (fx hygiejneprøver, sæddonorprøver, manglende cpr-nummer), prøvenummer, afsender (kode), navn og/eller modtagelsesdato. Se og/eller tilføj patientjournal-oplysninger på en patient. Se og/eller tilføj flag på en patient. Skriv i patientjournalen for patienter med eller uden (!) prøver i MADS. Se en bakterieoversigt/analyseresultatoversigt på patienten. Se oplysninger på den enkelte prøve. Se svaret grafisk og se svarhistorikken. Udelad laboratorieafsnit i søgninger. Side 12

13 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 2 Patientens prøver fundet ud fra cpr-nr 3 a. Vælg "1 Oversigt over patient prøver" i søgemenuen. b. Indtast cpr-nr og søg patientens prøver med [F8](udfør søg). I øverste blok er der foruden patientens cpr-nr og navn adgang til flere oplysninger. I nederste blok vises oplysninger om alle patientens mikrobiologiske prøver. c. Tilgængelige oplysninger, så længe markøren er i øverste blok (cpr-nr og navn): a. Med [F5](blokmenu) kan du kalde den interne patientjournal frem. Hvis patientjournalen allerede er oprettet i MADS, indsætter MADS automatisk et nyt felt, hvori man kan dobbeltklikke på *JOURNAL* for at åbne patientjournalen. b. I patientjournalen kan du også knytte et flag til patienten. Hvis et flag allerede er knyttet til patienten, kan du istedet klikke på flaget, for at komme til patientjournalen/flagning. c. Fra øverste blok er det også muligt, at se en enkel oversigt over bakteriefund via knappen "bakteriefund" (eller [ALT + K]), eller d. se patientens analyseresultater fra udvalgt(e) analyseundersøgelse(r) via knappen "analyseresultater" (eller [ALT + L]). e. Er brugerne tildelt rettigheden, vil [F9](værdiliste)føre til søgning i det cpr-register (fx amtsregister), afdelingen evt. abonnerer på. d. Gå til næste blok [F4](næste blok), prøveoversigten, og flyt [PIL OP/NED] til den ønskede prøve. Ryk frem [ENTER] eller tilbage [TAB] mellem de enkelte felter for evt. at få synliggjort hele feltindholdet med [CTRL + e](redigér). Se nærmere forklaring og illustration herunder. Prøveoversigten. Det er blevet muligt at klikke sig vej til nærmere kundeinformation (dobbeltklik i kolonnen "Afskode"), Stor konfereringsoversigt (dobbeltklik i kolonnen "Resultat") eller statusoplysninger (dobbeltklik i kolonnen "Svar"). Parentes omkring "+ Vækst" i kolonnen Resultat, betyder at fund ikke er med på svar. De to sidste elementer på "prøveoplysningsrækken", antallet af svar på prøven (svarhistorik) og svarknappen S, bruges til at få vist henholdsvis svarhistorikoversigt og (evt. sidste) prøvebesvarelsen. Svarhistorikken er tilgængelig på samme måde fra både laboratorieprogrammerne (Mikroskopiprogrammerne, Dyrkning og Prøveanalyser), svarudskrivningsprogrammerne og Svarkonfereringsprogrammet. Svarhistorikken lukkes med [F11](exit). * Nyt pr. 30. okt * (Næsten) hver kolonneoverskrift er nu blevet en knap, som man kan ændre sorteringen med, dvs. du klikker blot på kolonneoverskriften "Afsender" for at sortere prøverne efter rekvirenten. * Nyt pr. 25. sept * Rød prik markerer at prøve er sendt til referencelaboratorium. Det separate prøvesvar lukkes med [ESC]. For at se yderligere prøve- og patientoplysninger for den markerede prøve trykkes [F12](vælg). Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3] (forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget forgæringsaflæsninger eller opl. indtastet under morfologi o.l. Side 13

14 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 3 e. Klargøring til ny søgning sker med [F7](angiv forespørgsel). Curseren skal befinde sig i øverste blok. f. Før en ny søgning kan du bestemme om oversigten over patientens prøver skal være sorteret på dato (modtaget dato, afsendt dato, prøvenr) eller på materiale (materialegruppe, modtaget dato, afsendt dato og prøvenr). g. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Side 14

15 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 4 Patientens prøver fundet ud fra patientnavn 4 a. Vælg "1 Oversigt over en patients prøver" i søgemenuen. b. Ryk cursoren frem [ENTER] til den står i feltet "Navn", indtast navnet og [F8](udfør søg). Efternavn skrives først, dernæst fornavn og evt. mellemnavn uden mellemrum. Der kan højst indtaste 15 tegn. c. Når kun dele af navnet er kendt sættes % foran, hvis første del af navnet er ukendt, og bagefter, hvis sidste del af navnet er ukendt. "%ristensen" viser fx alle patienter der hedder "Christensen" og "Kristensen", mens Henri% finder både Henriette og Henrik. Søger man på et udbredt efternavn som Christensen får man mange matchende records (dvs. mange patienter). Skriv dit søgeord og tast [SHIFT + F2](antal matchende records) før du igangsætter søgningen med [F8](udfør søg). I bemærkningslinjen nederst oplyser MADS hvor mange patienter den forventer at finde. Antal records kan begrænses meget hvis blot du kan tilføje fornavnets forbogstav(er), fx "L" eller "Le" for Lene. Så længe curseren befinder sig i øverste blok "bladrer" du mellem patienterne med [PIL OP/NED]. d. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via cpr-nr. e. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Side 15

16 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 5 Skriv i, vis eller udskriv patientjournal eller patientprøver eller sætte "flag" på patienten 5 a. Vælg "1 Oversigt over patient prøver" i søgemenuen. Indtast cpr-nr og søg patientens prøver med [F8](udfør søg). Tast [F5](blokmenu) og vælg et punkt på listen med [F12] (valg). b. Du kan skrive nye oplysninger i den interne patient journal, og rette i eller slette dine egne kommentarer indtil kl dagen efter (principielt op til 48 timer efter). Herefter er oplysningerne låste. c. Skriv journaloplysninger i feltet "Tekst": Gem oplysningerne med [F10] (acceptér). "Bruger" angives herefter. * Nyt pr. 05. dec * I patientjournalen er hele det enkelte notatområdet blevet synligt. * Nyt pr. 25. sept * I patientjournalen vises med fed skrift det fulde navn på brugeren, som har gemt (den markerede) oplysning/flag på patienten. d. Forlad patientjournalen med [F11](exit), hvis der ikke skal sættes "flag" ved patienten. e. Sætte Flag ved patienten: 1. Med [F3](blok før) går du op til oprettelse af "flag" (alarm) på patienten. 2. Vælg fra værdilisten [F9](værdiliste) hvilken type flag, der skal sættes på patienten. Flagtyper oprettes i Følgetekster (ART = "FLAG"). 3. Markér om flaget er privat (kan kun ses af dig, som bruger) - tast [ENTER] og skriv flagteksten - - tast [ENTER] og skriv evt. sidste dato flaget vises (DDMMÅÅÅÅ) - og gem flaget med [F10](acceptér). 4. Feltet "Flag" er kun en visning af, om det er et automatisk indsat flag, fx. MRSA- eller CF_patienter. Automatiske flag styres internt i MADS og vedtages af afdelingen om de som standard skal sættes på bestemte patienter. f. Udskrivning af journalnotater for bestemt periode eller oversigt over patienter, som har fået knyttet bestemt(e) flag til sig, sker fra programmet Patientjournal/-flag. Side 16

17 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 6 Vise (Udvalgte) analyseundersøgelser eller alle bakteriefund for patienten 6 a. Vælg "1 Oversigt over patient prøver" i søgemenuen. b. Søg patienten frem - se evt. herom i Søgning på patient via cpr-nr eller patientnavn. c. Bakteriefund vises direkte ved at aktivere knappen "bakteriefund" (klik på den eller tast [ALT + K]). I Bakterie-oversigten for patienten gives der nu oplysning om fryserposition, hvis en bakterie er gemt der. d. Luk bakterieoversigten med [ESC]). e. Aktivér knappen "analyseresultater" (klik på den eller tast [ALT + L]). Marker med [F12] (valg) i venstre kolonne hvilke(n) analyseundersøgelser, der skal medtages. f. Gå ned i næste blok [F4] (næste blok) og begræns evt. tidsperiode eller aktivér direkte knappen "skriv rapport" (klik eller tast [TAB] og [ENTER]). g. Vælg om udskriftstypen (destinationstype) skal være på skærm (screen) eller til udskrift (print). Tast endelig [ENTER]). h. Luk analyseoversigten med Afslut søgning med [F11] (exit). Side 17

18 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 7 Patient- og prøveoplysninger ud fra prøvenr, cpr-nr eller afsender. 7 a. Vælg "2 Prøverekvisition" i søgemenuen. b. Indtast prøvenummer og [F8](udfør søg) eller ryk curseren frem med [ENTER] til cpr-nr-feltet eller afsender-feltet og søg derfra. Du kan også søge alene på fødselsdato eller dele af afsender-koden. Brug %-tegn før eller efter afsender-koden, hvis du er i tvivl om den fulde kode - se også søgning via patientnavn. c. Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3](forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget forgæringsaflæsninger eller opl. indtastet under morfologi o.l. Ny søgning gør du klar til ved at stå i blokken "Grundoplysninger sekretariat" og taste [F7](angiv forespørgsel). d. Med [F11](exit) går du til "1 Oversigt over en patients prøver". Fra den enkelte prøve, du har søgt frem, kan du medtage cprnummeret til prøveoversigten ved at taste [F8] (udfør søg) som det første når du er gået til "1 Oversigt over en patients prøver". Proceduren er altså: - søg patienten - - tast [F11](afslut) - - tast [F8](udfør søg) - Side 18

19 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 8 Patientens prøver fundet via fødselsdato. 8 a. Vælg "3 Søgning på fødselsdato" i søgemenuen. b. Ryk curseren frem med [ENTER] eller tilbage [TAB] til den står i feltet Født. Indtast fødselsdato (ddmmåå) og derpå [F8](udfør søg). Du kan "bladre" [PIL OP/NED] mellem de patienter, der har samme fødselsdato. Hvis noget af feltindholdet i "Prv.sted" og "prv.art" er skjult kan du synliggøre det med [CTRL + e](redigér), når curseren står i feltet. Se evt. prøvebesvarelsen ved at klikke på svarknappen S ud for den ønskede prøve, alternativt tryk [ENTER] indtil knappen er markeret og aktiveret. For at lukke det separate vindue med prøvesvar klikkes på det røde kryds i menuen eller tastes [ESC]. For at se yderligere prøve- og patientoplysninger for den markerede prøve trykkes [F12](vælg). Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3](forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget forgæringsaflæsninger eller opl. indtastet under morfologi o.l. For både patienter med og uden valide cpr-numre er følgende muligt: Se og skrive i patientjournalen/flagning via [F5](blokmenu). Mulighederne i patientjournalen er beskrevet i Vis eller udskriv patientjournal eller patientprøver (ovenfor). Se bakteriefund ([ALT + t]) eller analyseundersøgelser ([ALT + y]) herfra, via tilhørende knapper. Mulighederne er beskrevet i Vise (udvalgte) analyseundersøgelser og alle bakteriefund for én patient (ovenfor). Vil du finde én afdelings prøver sorteret efter patient eller modtaget dato skal du vælge næste manualpunkt (nedenfor): Prøver fra én afdeling. c. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Prøver fra én afdeling (sorteret efter patienter eller modtagelsesdato). 9 a. Vælg "3 Søgning på fødselsdato" i Søgemenuen. b. Ryk curseren ned til feltet Afsender" med [TAB], indtast kundekoden og derpå [F8](udfør søg). Du kan nu "bladre" [PIL OP/NED] mellem de patienter og prøver, der er fra samme afdeling. c. Du kan nu vælge om næste søgning skal sorteres efter den anden mulighed (patient eller prøvemodtagelsesdato), ved at klikke i et af felterne til højre for afsenderfeltet. Efter valget taster du [F7](angiv forespørgsel) og gentager proceduren i pkt. b. lige herover. d. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via fødselsdato (ovenfor). e. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Side 19

20 SØGERUTINER -> GENEREL SØGERUTINE (A.1.) - SIDE 9 CPR-NR-fri prøver fundet via prøvekategori, afsender(kode), prøvens modtagelsesdato eller navn. 10 a. Vælg "4 CPR-NR-fri prøver" i Søgemenuen. b. Ryk curseren frem [ENTER] til den står i feltet, hvor du vil søge ud fra. Indtast søgekriterie og derpå [F8](udfør søg). Er dit søgekriterie prøvekategori/laboratorieafsnit kan du evt. fremkalde en værdiliste med [F9](værdiliste). Er søgekriteriet i stedet afsenderkode eller patientnavn kan du med fordel bruge %-tegnet før og/eller efter koden eller navnet, hvis du ikke kender begyndelsen og/eller slutningen. c. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via fødselsdato. d. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit). Skriv i intern patientjournal for patient med eller uden prøver registreret i MADS. 11 a. Vælg "5 Opret patient" i Søgemenuen. b. Indtast Cpr nr og Navn. Gem oplysningerne med [F10](acceptér). Vær opmærksom på, at man ikke kan slette eller ændre et patientnavn hér. Navnet ændres automatisk når rekvisitionssedlen modtages. Ændring af patientnavn foregår i programmet "Ret cpr-nr" inde i menuen Modtagelse / Ændre prøveoplysninger. c. Forlad "7 Opret patient" med [F11](exit). d. Patienten kan sættes til at indgå i CF-statistikken. Søg patienten frem med [F7](klargør søgning) - > cprnummer -> [F8](udfør søg). Indtast CF-nr og gem med [F10](acceptér). Forlad "7 Opret patient" med [F11](exit). e. Skal der oprettes en journaloplysning fortsættes med nedenstående punkter. Se eventuelt også vejledning for patienjournal ovenfor. Åbn "1 Oversigt over en patients prøver". f. Søg patienten frem ved at taste cpr-nummer og derpå [F8](udfør søg). g. Husk at markøren skal være i den øverste blok (enten ved cpr-nummer eller navn). Tast [F5] (blokmenu) og vælg menupunktet patientjournal. h. Indtast journaloplysninger og [F10](acceptér). Udelad laboratorieafsnit i søgninger. 12 a. Vælg "6 Laboratorieafsnit" i Søgemenuen. b. Markér det afsnit der skal udelades og tryk [F12](vælg). Gå derpå tilbage til søgemenuen med [F11] (afslut) og foretag din søgning. Slet udeladelsen ved igen at markere afsnittet og tryk [F12](vælg). MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 20

21 SØGERUTINER PATIENTJOURNAL/-FLAG - A Revideret SIDE 1 Patientjournal/-flag Introduktion Programmet Patientjournal/-flag anvendes til at udskrive oversigter over enten patientjournalnotater eller patientoplysninger på patienter, som har fået knyttet et flag til sig. 1 Udskrive journaler eller patienter med flag 2 1. Vil du udskrive Journalnotater registreret i bestemt periode, indsætter du dato og trykker på knappen under. 2. Vil du udskrive patienter med bestemte flagninger, markerer du de(t) flag, der er relevant(e), markerer evt. i feltet at det til kun skal være diene egne (Kun private) og trykker på knappen under. 3. Som skrevet står, forlades programmet med exit [F11]. MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 21

22 MADS ONLINE MANUAL: SØGERUTINER -> UDSKRIFT AF PAT.JOURNAL+TILH.PRØVER (A.4.) - Revideret SIDE 1 Udskrift af patientjournaler + tilhørende prøver Introduktion Programmet Udskrift af pat.journal+tilh.prøver anvendes til at udskrive oversigter over de journalnotater der er anført i den angivne periode. Med journalnotaterne udskrives de tilhørende prøver. 1 Udskrift af patientjournaler med tilhørende prøver 2 1. I feltet "destinationstype" angives, om udskriften skal udskrives, vises på skærmen eller gemmes som en fil. I feltet "destinationsnavn" vælges hvilken printer en udskrift sends til. 2. Perioden angives. 3. Sæt udtrækket igang med [ENTER] eller klik på det grønne lyssignal-ikon. 4. Her under vises et udsnit af et eksempel på en sådan udskrift. Skærmudskriften forlades med [ESC]. MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 22

23 SØGERUTINER AKKUMULERET SVAR - ANALYSER - A Revideret SIDE 1 Akkumuleret svar - analyser Introduktion Programmet Akkumuleret svar - analyser anvendes til at vise hvilke analyseundersøgelser, en patient har fået foretaget mere end et vist antal gange inden for en periode. Fx kan man se svarene på patienter, der er blevet undersøgt for RSV mere end 2 gange i løbet af den sidste måned. Programmet findes kun hos de brugere, der har fået opdateret MADS efter ca Vise akkumulerede svar på analyseundersøgelse 2 Vælg fra værdilisten den analyseundersøgelse, du vil se svaropgørelser på. Eksempel: RSV - PCR. Side 23

24 A. 5. AKKUMULERET SVAR - ANALYSER - SIDE 2 3 Tast derpå [F4] (næste blok) og angiv hvilke analyse(r), der skal være kriterie for og oplysninger på i udtrækket. Eksempel: Respiratorisk syncitial virus RNA. MADS aktiverer en værdiliste med de analyser, der er tilknyttet undersøgelsen. Om tilknytning af analyser til undersøgelser se Analysemasker. Tast igen [F4] (næste blok) og angiv fra hvilke dato opgørelsen skal starte (slutdatoen er d.d.). Angiv til slut hvor mange gange en analyse skal være lavet på patienten (eksempel: 2), for at svaret medtages i opgørelsen. Aktivér knappen "Skriv rapporten". I dialogboksen er det vigtig, at du finder cpr-numre i feltet P Cpr. Opgørelsen har kun fundet patienter og akkumuleret svar, hvis der står cpr-numre i feltet P Cpr. 4 MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 24

25 MADS ONLINE MANUAL: SØGERUTINER -> OBS! PRØVER (A.6.) - Revideret SIDE 1 OBS! Prøver Introduktion Programmet OBS! prøver anvendes til at søge i obsbeskeder på prøver. 1 Udskrift af patientjournaler med tilhørende prøver 2 I oversigten kan der søges ud fra prøvenr, tid, afsender og modtager (af obsbeskeden). Tast [F7] (klargør søg) -> Skriv prøvenr og/eller et af de andre søgekriterier og iqang sæt søgning med [F8](udfør søg). Det vil så fx være muligt, at se alle beskeder, som er sendt til eller fra en bestemt kollega, og om de er kvitterede. Nederst i oversigten vises den patient, hvis markerede prøve, en besked er knyttet til. MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 25

26 Projekt SØGERUTINER PROJEKT - A Revideret SIDE 1 Introduktion I programmet Projekt oprettes projekter med projektnr. og projekttitel (som kan medtages på svar). Desuden kan man se hvilke prøver, der er blevet tilknyttet de allerede oprettede projekter, og bladre igennem alle oprettede projekter. Projektprøver registreres som alle andre prøver i programmet Forside, hvor prøven så tilknyttes projektet. 1 Oprette et projekt 2 På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift. Side 26

27 A. 7. PROJEKT - SIDE 2 Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Projekt P.nr. Navn navn Forskrift Forskrift for at oprette (ny) Projekt Indtast Projektnr. Hvis du er i tvivl om ledige numre kan du bladre gennem oprettede projekter ved at taste [F8](udfør søg) og derpå [PIL OP/NED]. Indtast projektnavn. Sammen med projektnummeret vil dette navn kunne udskrives på svaret. Forskrift for at ændre i (allerede oprettet) Projekt Find projektnr, der skal ændres ved: tast [F7](angiv forespøørgsel) - [projektnummeret] - [F8] (udfør søg). Navnet kan ændres, men bør ikke stå tomt. Max. længde: 25 karakterer. Periode Indtast startdato og evt. slutdato (som dog startdato - slutdato ikke er nødvendig) - dd/mm/yy Beskriv Indtast evt. en nærmere beskivelse af beskrivelse projektet. Start- og slutdato kan ændres. Beskrivelsen kan ændres eller slettes. Prøver der er tliknyttede ovenstående projekt prøver Afslut Max. længde: 100 karakterer. Dette er en oversigt, som viser hvilke prøver der er knyttet til ovenstående projekt. Der kan ikke rettes i tilknytningen hér. Når det ønskede projekt er defineret trykkes [F10](acceptér), hvorved projektet er oprettet. Der kan ikke rettes i denne blok! Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt. Slette et projekt 3 Det er muligt at slette projekter. Herved slettes også de tilknytninger de enkelte prøver har haft til projektet. Det er altså ikke nødvendigt at gå ind i grundoplysninger og løsne en prøve fra projektet før det slettes. MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 27

28 SØGERUTINER ANTAL PRØVER PR. SERIETYPE - A Revideret SIDE 1 Antal prøver pr. serietype Introduktion Programmet Antal prøver pr. serietype anvendes til at vise en oversigt over antallet af prøver for hver prøvetype for en eller flere dage. For brugere, der har fået opdateres MADS efter ca , kan der også laves en opgørelse pr. måned eller år. 1 Vise antal prøver pr. Serietype 2 Indtast startdato (Periode fra) og slutdato (Periode til) for opgørelsesperioden. Tast derpå [F8] (udfør søg). Side 28

29 A. 9. ANTAL PRØVER PR. SERIETYPE - SIDE 2 Opgørelsen vises nu i eksemplet for blot 1 dag, men det kunne være mange dage. Benyttes knapperne "Antal prøver for et bestemt år/måned" vil dialogboksen for udskrift fremkomme. 3 For knappen "Antal prøver for en bestemt måned" vil dialogboksen skulle udfyldes med en månedsangivelse, i eksemplet med april måned 2004, angivet i feltet måned ved "200404". 4 Tryk derpå på knappen rapport). (kør MADS udviklergruppen - KMA - Skejby Sygehus - Copyright 2001 [MADS]. Side 29

30 ! "!! $-*!. %! "#!! $%&! "! $!'%! % (!! )!* +,*! %%&* "/ %#01..%2 3!.%24"5567 Side 30

31 ! " # &$'())$%'%%)$('*&+(*,-+*&+('**'%%,)(*.,,/%$*0%//./(**(%$&,1%**'*/(*%/1,%2(*)(*.,, '%*'**.//3,($/$*$,,4$ &$'())$*$, &$'())(*'%(.$)(%/-,/*.*%+',%2 -$.*%+',%&5%(2$'-,/*.*%+',%2 4(/.%(/.*'*/(*%1%6+1&&,(3$($(4%*2%5&+(4*3%)1&(,4(/.% 4$(,,+*%/.*%+',%,,%4(/.%/.*4$* 4+%(*'*.*%+',% )7/6+*.)))('%(,,'*8,$'4( 9,(3$($&$'())*9 $%,4+8*/*(&2%$)' ).,'-4$(.%**1%( Side 31

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden...

Indholdsfortegnelse. Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... Grundkursus 2009 Indholdsfortegnelse Startside, navigationsrude og områdeside... 4 Startsiden... 4 Navigationsruden... 5 Foretrukne... 8 Områdesiden... 11 Opsætning af skærmbilleder... 12 Søgning... 15

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet.

Ændringsliste. Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.4.011) Ændringsliste Fejl ved afbud på aftale DentalSuite fejlede, hvis du meldte afbud på en aftale. Dette er nu rettet. 30.12.2013 (9.3.527) Sygeforsikring danmark Indlæsning af danmark

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere