FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL"

Transkript

1 Instruktion nr rev. 4 Rev. dato: INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg. FVU-VX TD: Indirekte tilslutning med varmeveksler. FVU-TD BL: Direkte tilslutning med blandekreds og for 1-strengsanlæg. Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1 BRUGSVEJLEDNING INSTRUMENTER - VENTILER VEDLIGEHOLDELSE FROSTBESKYTTELSE VARMESTYRING - ENERGIBESPARELSE AUTOMATISERING (KUN FVU-VX TD & FVU-TD BL) INSTALLATIONSANVISNINGER OPSTILLING: DIAGRAM FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL RØRTILSLUTNING FVU SELVCIRKULATION START AF ANLÆG MED LUKKET EKSPANSIONSBEHOLDER DIFFERENSTRYKREGULATOR PUMPEINDSTILLING VARMTVANDSYDELSE VARMTVANDSBEHOLDER - ANODE RENSNING AF FILTER GARANTIKORT MONTAGE AF CIRKULATIONSUNIT... 8 Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl Vi erklærer hermed at BAXI produkt type: FVU & FVU VX overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/336/EEC med ændringer 92/31/EEC og 93/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (73/23/EEC med ændring 93/68/EEC) DANAK Reg.nr Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen DANAK Reg.nr Miljøledelsessystem certificeret i henhold til DS/EN ISO af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen Arbejdsmiljøsystem certificeret i henhold til OHSAS af Det Norske Veritas Danmark A/S Certificeringsafdelingen

2 INSTRUKTION 1 Side 2 Brugsvejledning Fjernvarmeapparatet type FVU kan have lidt forskellig udførelse med hensyn til antal instrumenter samt ventiler. Termostatventilen til at styre varmen kan også være af forskellig type. Instruktionen vil være vist i de mest anvendte udførelser. 1.1 Instrumenter - ventiler Termometret (1) viser temperaturen på vandet der kommer fra fjernvarmeværket. Det er ikke en temperatur De som forbruger kan stille på. Fjernvarmeværket vil i reglen køre med en lavere temperatur om sommeren og så øge temperaturen i takt med det bliver koldere. 2. Termometret (2) viser temperaturen på vandet der løber tilbage til fjernvarmeværket. (Udgangsvandet). Temperaturen er den fælles retur dvs. vand fra beholderens varmeflade og fra radiatorsystemet evt via varmeveksler. 3. Termometer (3) viser temperaturen på vandet, til radiatorerne Temperaturen indstilles på ventil 7. (se side 3). Temperaturen kan f.eks. indstilles på 55 C. I den lune tid kan man skrue ned på f.eks. 45 C, og når det er koldt, kan man skrue op på f.eks. 60 C, eller hvad der er nødvendigt for at have varme nok i radiatorerne. (se også automatisering side 4). 1 FVU VX TD Her vises varmtvandstemperaturen (4). Den bedste temperatur at køre på er C. Undlad at køre under 50 C. Giver 60 C ikke nok varmt vand, så stilles temperaturen op, så der er varmt vand nok. Temperaturen indstilles på ventil 6. (se side 3). 5. Med instrument (5) vises på FVU-VX TD to tilstande: Nederst trykket i radiatorsystemet og øverst temperaturen på vandet der kommer retur fra radiatorsystemet. Trykket skal ligge mellem 0,5 og 2,5 bar. Det vil ofte stabilisere sig ved 0,8 bar. Ligger trykket ikke i det angivne område - så se under vandpåfyldning - side 3. På FVU-TD og FVU-TD BL vises kun temperaturen FVU-TD FVU-TD BL Ventil Varmtvandstemperatur. Med ventilen indstilles varmtvandsbeholderens temperatur. Højere tal giver højere temperatur på det varme vand. 7. Ventil varme til radiatorerne (kun FVU-VX TD & FVU-TD BL). Med ventilen indstilles temperaturen på vandet, der løber til radiatorerne. Højere tal giver højere temperatur. Kør ikke højere end nødvendigt for at have tilstrækkelig varme. 4 3 Ventilindstilling 6.

3 INSTRUKTION Side Pumpe, sikkerhedsventil mm. 8. Pumpe (kun FVU-VX TD & FVU-TD BL) Pumpe (8) pumper vandet ud i radiatorerne og evt. andre varmeapparater. Er der ridslestøj i en radiator, kan det skyldes luft. Prøv at lufte ud ved luftskruen. (Pumpen skal være stoppet ved udluftning). Pumpen skal De normalt ikke stille på, idet VVS-installatøren har sørget for, at pumpen er indstillet på den rigtige ydelse. Hvis der - efter at De har konstateret, at der ikke er luft i radiatorerne - er støj i radiatorerne (rislestøj), kan De dog regulere på pumpen. På pumpens klemkasse sidder der en kontakt med 3 stillingsmuligheder. Mindre tal betyder mindre ydelse (og mindre strømforbrug) og mindre støj. Kør ikke på højere tal end nødvendigt for at få varme nok. 9. Sikkerhedsventil (9) for varme (2,5 bar) (kun FVU-VX TD) Brugeren er ansvarlig for at sikkerhedsventilerne bliver afprøvet 2 gange om året. Dette gøres ved at trykke eller dreje på ventilernes afprøvningsanordning. Når dette gøres, kan De se eller høre, at der slipper lidt vand ud og får derved vished for, at den er virksom (DER KAN EVT. VARE EN HÆTTE, DER FØRST SKAL FJERNES). 10. Sikkerhedsventil (10) for brugsvand 6 eller 10 bar. Samme procedure følges som beskrevet ovenfor. 11. (Kun FVU-VX TD)Øverst i unitten, samt foran til venstre, er der monteret en automatisk udlufter, der sørger for at luften der måtte være i unitten luftes ud (fingerskruen skal være løsnet). 12. Differenstrykregulator 13. Trykekspansionsbeholder (kun FVU-VX TD Vandpåfyldning (kun FVU-VX TD) Vand påfyldes radiatorsystemet hvis trykket er faldet under 0,5 bar. Påfyldningshane er placeret af VVS-Installatøren - spørg ham evt. hvor. Vandpåfyldning foregår således: Strømmen til pumpen afbrydes under påfyldningen. Slangen påsættes VANDHANEN - en hane med koldt eller varmt brugsvand - spørg evt. VVS-INSTALLATØREN. Slangen påsættes påfyldningshanen, efter at slangen er fyldt med vand, så der ikke føres luft med ind i anlægget. Åbn først påfyldningshanen, og dernæst åbnes vandhanen i den anden ende af slangen. Fyld op indtil trykket på trykmåleren er 1,5-2,0 bar. Luk så først for vandhanen og dernæst for påfyldningshanen., Fjern så slangeforbindelsen igen Typeskilt På typeskiltet er angivet typebetegnelsen årstal mv. service bedes oplysningerne på skiltet oplyst Ekspansionsbeholder (kun FVU-VX TD) (placeret øverst i fjernvarmeunitten) Optager varmeudvidelse af vandet på radiatorsiden.

4 INSTRUKTION Side Vedligeholdelse Der er kun to ting at vedligeholde bortset fra vandpåfyldning. Sikkerhedsventilerne skal afprøves og anoden skal kontrolleres hvert andet år, og om fornødent udskiftes. (Dette skal, De normalt bede Deres VVS- Installatør gøre). Ved anode check se afsnit Varmtvandsbeholder - anode Hvem tilkaldes ved driftsstop eller andre problemer VVS-INSTALLATØREN. 1.3 Frostbeskyttelse SE I ØVRIGT DET VEDLAGTE GARANTIBEVIS. Hvis anlægget står koldt i vintertiden, kan det fryse og derved gå i stykker. Radiatoranlægget kan frostsikres med frostvæske. Dermed er varmtvandsbeholderen ikke frostsikret. Varmtvandsbeholderen kan tømmes. (Hvis De har behov i retning af frostbeskyttelse, må De kontakte Deres VVSinstallatør). 2 Varmestyring - Energibesparelse Et par råd kan gives vedr. mulighed for at spare på varmen. Hav ikke højere stue/rumtemperatur end nødvendigt (21 C er måske passende). Det er bedre at have alle radiatorerne i et rum lidt åbne end kun én (eller nogle) radiatorer) i rummet. Installer automatisering. Brug ikke varmere vand end nødvendigt til opvask og afskylning. Tag brusebad i stedet for karbad Når der ikke ønskes varme på radiatorerne. (kun FVU-TD ) De to afspærringsventiler på frem og retur kan anvendes til at lukke af for varmen til radiatorerne (Se fig. 3.2). Pas på i frostvejr at der ikke er rør, der kan fryse Når der ikke ønskes varme på radiatorerne. (kun FVU-VX TD & FVU-TD BL) Når der ikke ønskes varme på radiatorerne, slukkes for pumpen og VENTIL- VARME (7) lukkes. De to afspærringsventiler på frem og retur kan også anvendes til at lukke af for varmen til radiatorerne (Se fig. 3.2). Pas på i frostvejr at der ikke er rør, der kan fryse. Det er en fordel at starte pumpen nogle gange i sommertiden, så pumpen ikke "gror fast". 2.2 Automatisering (Kun FVU-VX TD & FVU-TD BL) Ventil - Varme (7) kan automatiseres. Udstyr bestående af ventil, ventilmotor, Danfoss ECL og udeføler sælges af BAXI gennem Deres VVS-INSTALLATØR. Dermed kan varmen (temperaturen) til radiatoranlægget reguleres efter udetemperaturen. Ligeledes kan sænkning af rumtemperaturen foregå automatisk i de perioder i ugens, løb, hvor der ikke er behov for varme. Der opnås såvel, besparelse som komfort ved installation af dette ekstra tilbehør. Fig. 2.2

5 INSTRUKTION 3 Installationsanvisninger 3.1 Opstilling: Fjernvarmeunitten opstilles så kabinettet er "i lod". Side 5 Kabinettet monteres med 4 skydeskinner. Øverste forplade "hægtes" på plads. Til slut klipses øverste og nederste panel på plads, og låget lægges på plads Diagram FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Principdiagram FVU-VX TD RAVK/RAVK standard Signaturforklaring SIKKERHEDSVENTIL TRYKUDTAG VENTIL MANOMETER VENTIL MED SNAVSSAMLER TEMPERATURUDTAG KONTRAVENTIL TERMOMETER TRYKREGULATOR LUFTUDLADER TERMISK VENTIL TRYKEKSPANSION PASRØR FOR MÅLER SNAVSSAMLER PUMPE VEKSLER TRYKSTYRET VENTIL MED TERMOSTAT ( AVTQ ) BEHOLDER VEKSLER VEKSLER Gyldighedsdato: Principdiagram FVU TD RAVK STD Rettet: Konf: Tegnet: Konf: PS NP Enhed: ST It: 0 Ic: SIGNATURER FJERNVARME 2 - UM Type: K Tegnings-nr: Rev.: 0

6 Principdiagram FVU-TD BL RAVK STD INSTRUKTION Side Rørtilslutning FVU FVU-TD & FVU-TD BL FVU TD 100 FVU TD 150 RA FA VV KV FF FR ,0 RA FA VV KV FF FR Rørtilslutninger etc, FF Fremløb fjernvarme ½" indv. FR Retur fjernvarme ½" indv. FA Fremløb centralvarme ¾" indv. RA Returløb centralvarme ¾" indv. KV Koldt brugsvand 18 mm rustfri. VV Varmt brugsvand 18 mm rustfri. Overløb sikkerhedsventil - brugsvand ¾" indv. Overløb sikkerhedsventil - varme ½" glat. FVU-VX TD Trykekspansionsbeholder 12 liter. Termostatventil radiatoranlæg: Danfoss RAVK (25-65 C) Termostatventil brugsvand: Danfoss RAVK Ovenfor er vist målskitse for rørenes placering i forhold til bundrammen. Cirkulation og overløb fra sikkerhedsventil er ikke vist.

7 INSTRUKTION Side Materialevalg Til centralvarmesiden kan man anvende et blandet materiale kobber stål. (Fjernvarmeværket kan dog evt. have bestemmelser). Til brugsvand skal man af korrosionshensyn undgå at anvende først kobber og derefter galvaniseret rør (når man går i vandets strømningsretning). At anvende f.eks. galv. koldtvandsrør og kobberrør til det varme vand er derimod udmærket, hvis der ikke er cirkulationsledning på det varme vand. 3.4 Selvcirkulation I anlæg hvor selvcirkulation kan forekomme, bør der monteres en kontraventil i anlæggets fremløb. 3.5 Start af anlæg med lukket ekspansionsbeholder (kun FVU VX) Fortrykket er 0,5 bar ved levering. Ved 2 plans hus skal fortrykket sættes op. Hver meter i højde af anlægget svarer til 0,1 bar fortryk. Fyld vand på til ca. 1, 5 bar og luft ud. Efterfyld til 1,5 bar og start pumpen. (Vedr. placering af sikkerhedsventiler, hvordan vand påfyldes radiator anlægget mm. - Spørg Deres VVSinstallatør). 3.6 Differenstrykregulator Indstilles på passende niveau. (Kun FVU-TD og FVU-TD BL) 3.7 Pumpeindstilling Indstil ikke pumpen højere end nødvendigt (spar på strømmen) se evt. afsnit Varmtvandsydelse Varmtvandsbeholderens størrelse er 100 eller 150 liter. Ydelsen vil normalt altid være tilstrækkelig. Ydelsen er ca. 2 bade på 150 liter 40 C i den første time. 3.9 Varmtvandsbeholder - anode Den påmonterede varmtvandsbeholder er indvendig korrosionsbeskyttet med emalje. Der er i emaljelaget enkelte små porer etc. der ikke er dækket af emalje. For helt at undgå korrosion er der til beskyttelse af disse steder påmonteret en anode midt i varmtvandsbeholderen. Denne anode regnes at have en levetid på år. Alligevel skal man sørge for, at anoden altid er intakt. Dette gøres ved at inspicere denne hvert andet år og om fornødent udskifte den. Anoden 3/4" RG L = 500 mm er placeret midt i beholderen foroven. Fig. 3.9 Fra venstre ses en ny anode, derefter en delvis brugt som snart skal udskiftes, samt tilhøjre en opbrugt anode som straks skal skiftes Rensning af filter Der er monteret filter/snavssamler på ind- og udgang. Såfremt anlægget ikke fungerer, kan tilstopning af dette filter evt. være årsagen Garantikort Garantikortet bedes udfyldt og indsendt.

8 INSTRUKTION Side Montage af cirkulationsunit Hvis det er nødvendigt at etablere cirkulation på det varme brugsvand, kan montagen let foretages med en cirkulations- unit. Fig Montagen. 1. Dykrør for termometer afmonteres. 2. Messing nippelrør m. T og dyklomme for termometeret monteres i stedet. 3. Rør m. pumpe monteres mod. Fig # 1 Fig # 2

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg Kbh./Fr.berg Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter (Standard) / foto... 3 Hovedkomponenter (Kbh./Fr.berg) / foto... 4 Montage / Tilslutning... 5 Vandpåfyldning... 6 Returbegrænser (Kbh.

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere.

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere. Afsnit 3 HVEDEVÆNGETS VARMESYSTEM 3.1 Fælles varmesystem Opvarmning af hus og varmt brugsvand sker ved hjælp af varmt vand som kommer fra fælles varmecentral i kælder under nr. 80. Fjernvarmenettet internt

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212 SOLVARME 08:015-1212 Manual Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 Solvarmebeholdere Type 2242 2 METRO nummer: 122421030 VVS nummer: 348862255 Type 2242 C2 METRO nummer: 142421033 VVS nummer: 348862256

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger

Fjernvarme. Beholderløsninger Vekslerløsninger Fjernvarme Beholderløsninger Vekslerløsninger Fjernvarme er mere effektivt og belaster miljøet væsentlig mindre, end når hver enkelt husejer fyrer i eget varmeanlæg, uanset hvilken type brændsel, der benyttes.

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere