Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør."

Transkript

1 Monteringsanvisning til Scotte Jordvarme JV8-JV60 Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør. Modulopbyggede gør-det -selv pakker. Mulighed for servicepakke med 5 års garanti. VVS Eksperten A/S Mimersvej 2 DK-8722 Hedensted (+45) Fax (+45)

2 Gratis opstartsbesøg Af Aut. kølemontør Når du køber en Scotte varmepumpe sender vi en autoriseret kølemontør som gennemgår og inspicerer anlægget. Kølemontøren vil også hjælpe med den grundlæggende indstilling og opstart af anlægget. Det er dog en betingelse at anlægget er fuldt tilsluttet på både primær og sekundær side, og at det er fuldstændig udluftet inden montørens besøg. Efter du har meddelt os at anlægget er installeret, påfyldt væske og udluftet sender vi en montør inden 14 dage (kun i DK og kun brofaste øer). Opstartsbesøget er inkluderet i prisen. Lad derefter varmepumpen efterse af et godkendt servicefirma en gang årlig. Det er bedst for økonomien, sikkerheden og miljøet. Bemærk! Der skal søges tilladelse hos kommunen før installation af jordvarme. Anlæg der kun anvender energifanger kræver ikke godkendelse. Varmepumper skal med minimum 12 måneders mellemrum underkastes et serviceeftersyn iht. Lovgivningen. Al sikkerhedsautomatik skal funktionsprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. Udvidet 5 års garanti. Hvis du vælger at få det årlige lovpligtige eftersyn udført af et kølefirma udpeget af os udvides garantien fra købelovens almindelige bestemmelser til 5 års garanti.

3 I bund og grund fungere en varmepumpe ved at hente energi ud af et lav-temperatur medie, og omforme det til en højere temperatur, som så kan bruges til opvarmning, til det bruger varme pumpen strøm, den kvittere dog med mere energi end den bruger, typisk 2,5-4 gange. Jordslanger Ø 40 mm graves 90 cm i jorden, med min. 1 m. afstand m slange pr kw varmepumpen er på, i sand forlænges slangen med 20 %. Fordelen ved jordslangen er en jævn stabil temperatur hen over året, Ulempen er øget etablerings omkostninger, samt en opgravet have. Energifangeren placeres på grunden hvor den generer mindst m slange / kw varmepumpen er på, Fordele ved energifangeren er lave etablerings omkostninger, samt bevarelse af en evt. have. Ingen afrimnings behov, mere effektiv end almindelige luft/vand systemer. Ulempen er en mere ujævn drift, i takt med ude temperaturen falder, påvirker det varmepumpen effektivt. Det opvejes dog med mange drift perioder med bedre vilkår, f.eks. på en solskins dag, hvor lav temperaturs mediet ( brinen ) er varmere end jordtemperaturen.

4 Scotte Jordvarmepumpe - samlevejledning. ½ kuglehane M/N (Muffe/Nippel) Fremløb fra brine (jordslange) ½ autoudlufter 1x½ Messing Nippelmuffe 1 Messing tee Styring Geocontrol Samlesæt t/ Trykekspansion 1 x80mm Messing nippelrør 1 Messing vinkel M/M 1 Unionssæt 1x3/4 Messing brystnippel UPS Pumpe 1 Kuglehane m/t-greb M/N 1 x40mm PP kobling Retur til brine (jordvarmeslange) Scotte varmepumpe Trykekspansion 12 liter Aflæsning af tryk efter kompressor Aflæsning af tryk før kompressor På skala R407 C Ved ens tryk før og efter = fejlindikation ½ Målerforskruning 1 Messing brystnippel 1 Messingvinkel M/N 3/4 Messing prop 1 Flowmåler 1 Forskruning 1 Snavsamler Trykekspansion 24 liter

5 Tilslutninger mellem Scotte jordvarmepumpe og beholder 1 Frem fra Varmepumpe ½ Luftskrue 1 Frem til anlæg studse til føler er på bagside af beholder. 1 Frem til spiral ½ Muffe til føler 1 Retur fra spiral 1 Retur til varmepumpe 1 Retur fra anlæg 3/4 Aftap Energifanger - stativ Midtersøjle (todelt) 20x8mm bolte m/ møtriker 4 stk. Topskinne 8 stk. Midterskinne 8 stk. Slangeskinne 16 stk. Bundskinne 8 stk 45x8mm bolte m. møtrik 48 stk.

6 Anlæg med jordslanger J ordvarme udføres med 40 mm pel, ca m / kw, der skal udarbejdes en slange-plan og anlægget skal godkendes af kommunen før det opsættes. Slangerne lægges i 90 cm dybde og med en afstand på ca. 120cm, der ligges ca m pr. kreds, som så samles i en manifold og tilsluttes varmepumpen med en mm pel hovedledning. Der frostsikres med 30% IPA sprit Valg af pumpe ud fra kendt dagsforbrug af energi Type JV8 JV10 JV13 JV15 JV20 JV26 JV30 JV60 Gas forbrug M Olie forbrug Liter Træpiller Kg mm JV8 JV10 JV13 JV15 JV20 JV26 JV30 JV60 Valg af slanger og pumpe normalt jord, slangen gøres 20 % længere ved sandjord Jordslange m Kredse antal Fødeslange mm Pumpe Type Lp40/8 Lp40/13 Lp40/13 Lp50/8 Lp50/8 Lp50/8 Lp50/8 Når tilladelsen forligger, kan arbejdet begynde. Der skal monteres en tilpas stor brine pumpe, så temperatur differens kan holdes på 2-3 grader og på varmesiden bør ventiler mv. åbnes for bedst muligt flow, op til 20 kw er varmepumpen fabriksmonteret med 3 vejs ventil til varmtvands prioritering, samt en anlægspumpe. Der bør kunne holdes en temperatur differens på anlæggets frem og retur på ca. 5 grader Er den større falder varmepumpens ydelse og virkningsgrad. Der monteres en akkumulerings tank på anlægget. (er inkluderet i grundpakken) Type JV8 JV10 JV13 JV15 JV20 JV26 JV30 JV60 Vand flow Hus m3/h 0,88 1,1 1, ,2 2,8 3,4 6,8 Jord m3/h 2, ,0 4,1 5, ,2 16,4 På jordsiden (brine) monteres smudssamlere, trykekspansion og pumpe Smudssamleren er vigtig for at undgå en forurening af veksleren og skal sidde før veksleren. Monter evt. kuglehaner så det er nemt at rense smudssamleren efterfølgende. Fremløbet til varmvands beholderen monteres på udgangen fra varmepumpen Returen kobles sammen med husets retur.

7 Anlæg med jordslanger For at sikre at rørene får en passende bukkeradius, samt lette montagen af manifolden, øges dybden ved / under samlebrønden til min.1,2 m. Sammenhørende kredse mærkes med tape eller lignende. Alle kredse skal være afproppet og må ikke afkortes med sav pga. spåner. Kredsene skal være lige lange indenfor 2 m. (vigtigt for flowet mellem slangerne). De to fødeledninger placeres i hver side af en bred rende (70 cm) eller i hver sin rende. Forslag til slange plan:

8 Jordvarmepakke Samlesæt VVS nr.: og Flowmålere (2x200 m) 3 Flowmålere (3x200 m) 2 Lufrskruer 2 Jord kredse (2x200 m - Ø40 mm) 3 Jord kredse (3x200 m - Ø40 mm) Hovedledning (Ø40 mm) Placering i brønd

9 Anlæg med Energifanger E nergifangeren udføres med 25 mm tyndvægget pel, ca m / kw varmepumpen er på. Hver kreds laves på 200 m, og slangerne monteres i stativet inde fra og ud. Se evt. tabel for diameter/slange længde på slangeholderen. Alle kredsene samles i en manifolden og hovedledningen Ø40-50mm trækkes ind til pumpen. Der frostsikres med 30% IPA sprit. Valg af pumpe ud fra kendt dagsforbrug af energi Valg af slanger og pumpe ECS energifanger Ø 250cm højde 200cm Type JV8 JV10 JV13 JV15 JV20 JV26 JV30 JV60 Gas forbrug M Olie forbrug Liter Træpiller Kg mm Type JV8 JV10 JV13 JV15 JV20 JV26 JV30 JV60 Jordslange m x1200 3x1600 Kredse antal x6 3x8 Fødeslange mm Pumpe Lpa 40/8 Lpa40/13 Lpa40/18 Lpa50/8 Lpa50/8 Lpa50/8 Lpa50/8 Der skal monteres en tilpas stor brine pumpe, så temperatur differens kan holdes på 2-3 grader og på varmesiden bør ventiler mv. åbnes for bedst mulig flow, op til 20 kw er varmepumpen fabriksmonteret med 3 vejs ventil til varmtvands prioritet og samt en anlægspumpe. Der bør kunne holdes en temperatur differens på anlæggets frem og retur på ca. 5 grader Er den større falder varmepumpens ydelse og virkningsgrad. Ydelser i forhold til ude temperatur. Temperatur Type JV8 JV10 JV13 JV15 JV20 JV26 JV30 JV60 5 Kw Kw 7 8, , Kw 6 7, ,5 22, Kw 5 6,5 8, ,5 19,5 39 På energifanger siden (brine) monteres smudssamlere, trykekspansion og pumpe Smudssamleren er vigtig for at undgå en forurening af veksleren og skal sidde før veksleren. Fremløbet til varmvands beholderen monteres på udgangen fra varmepumpen Returen kobles sammen med husets retur. Temperatur sensorerne monteres efter el-diagrammet.

10 Kombinationsdrift. Med Scotte kombinationssæt kan du udnytte di Scotte varmepumpe helt optimalt. Ved at bruge både en jordslange og en energifanger kan du optimere driften så du udnytter dén af de to muligheder som er varmest, og så du dermed får den absolut højeste COP værdi. Desuden vil energifangeren tilføre varme til jordvarmeslangen, så der ikke dannes permafrost, og denne varme kan så senere trækkes ind i varmepumpen. Jo højere temperatur på brinen, jo højere COP værdi! Herunder vises de tre forskellig driftsmuligheder ved brug af kombinationssættet.

11 Faciliteter i styringen Betjeningspanelet SETUP: Menu Menu Menu Afsnit Ydelse og forbrug Aktuel Sidste time Sidste døgn Sidste måned Totalt Nulstil Forbrug Flow anlæg Flow varmvandsbeholdere (VVB) Forbrug VP Starter COP Varme ( KW ) El ( KWh ) Ja/nej Liter Liter watt Varmeanlæg Ønsket temperatur Max difference under Drift valg Ur styring Pumpe drift Vejr kompensation 5-55 grader 1-20 grader Retur / Frem / Inde / Off Nej / Ja Auto / Inde / On +2, +1, -2, Varmtvands beholdere Ønsket temperatur Max difference under Drift valg Ur styring Legionella beskyttelse grader 1-20 grader Off / Auto / Prio Nej / Ja Nej / Ja Tidsstyring Varme Drift fra klokken Drift til klokken Drift fra klokken Drift til klokken Tvangskørsel pumpe 1 Tvangskørsel pumpe 2 0 Sekunder. 0 Sekunder Tidsstyring Varmtvand Drift fra klokken Drift til klokken Drift fra klokken Drift til klokken Diverse Min Brine temp. Max anlægs temp. Min hviletid Vandpuls / m3 Elpuls / kwh Sprog Brine pumpe Anlægspumpe PC check sum 0 minus 15 grader grader 1-10 minutter DK / UK / DE watt watt Ur Justering af ur

12 Specifikationer & prisliste August 2008 Se side 4 for pakkeløsninger. Varme pumpe Dimension Vægt Kølemiddel Kølemiddel vægt Max tryk Tilslutning anlæg Tilslutning jord Evaporator Multistack Kondenser Multistack Kompressor Hitachi Type JV8 JV10 JV13 JV15 JV20 JV26 JV30 kg Type R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C kg 2 2,3 2, ,5 5 Bar Tommer G1' G1' G1' G1' G1 1/4' G1 1/4' G1 1/4' Tommer G1' G1' G1 1/4' G1 1/4' G1 1/2' G1 1/2' G1 1/2' Type Type. Scroll Scroll Scroll Scroll 2xScroll 2xScroll 2xScroll Max.temperatur C Varme ydelse kw 8 10,2 13,1 15, ,5 Forbrug kw 1,9 2,36 2,95 3,53 4,45 5,8 6,85 COP B0/ F35 (1). 4, , , Brine Vand med 30% IPA. Ethanol Anlæg m3/h 0,88 1,1 1, ,2 2,8 3,4 Volume flow Jord m3/h 2, ,1 5, ,2 Strøm Støj Jord slange 40 mm Energi fanger 25 mm (2) Anbefalet antal kredse Jordslange Vejledende pris varmepumpe H xbxd Volt db(a) m x 600 x 600 mm > 20 kw 1000 x 800 x 600 > 60 kw 1660 x 550 x 1220 Kobber varmeveksler Kobber varmeveksler m Dkr , , , , , , ,- Energi fanger inkl. slanger Dkr , , , , , , ,- Interface til computer (3) Flow måler (3) aflæs flowet på anlæg Bimåler til el (3) aflæs elforbrug Ude / inde temperatur sensor 7 m (3) Dkr. 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- Dkr. 600,- 600,- 600,- 600,- 900,- 900,- 900,- Dkr. 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- 800,- Dkr. 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 1. B0/F35= Brine temperatur 0 grader,fremløbstemperatur 35 grader. 2. Energi fanger er en udendørs slange holder i Ø250 cm og med en højde på 200cm. 3. Ekstra udstyr, ikke påkrævet, men kan være en rigtig god hjælp til optimering af anlægget. Alle priser er vejledende og eks. moms, der tages forbehold for taste fejl og prisændringer.

13

14 El diagram Forsyning: N N L L1 Nul. Fase. Udgange: UD1 Kompressor. UD2 Pumpe brine. UD3 Pumpe anlæg. 4A Fase. B4 Alarm. 5A Fase. B5 3-vejs ventil varmtvand. 6A Fase B6 Elpatron ( til et evt. relæ ) A7 Fase B7 Ledig udgang Andre udgange: Display Interface display COM Pc interface ( ekstra udstyr ) 0-10 V Frekvens styring. Indgange: IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 Temperaturfølere: Tænd/sluk anlæg Højt tryk i kompressor Lavt tryk i kompressor Lavt tryk i anlæg Lavt tryk i brine Fejl i varmtvand Fase-fejl Bruges ikke TMP1 Brine temperatur ind. TMP2 Brine temperatur ud. TMP3 Anlæg temperatur frem. TMP4 Ledig indgang. TMP5 Anlæg temperatur retur. TMP6 varmtvands beholdere temperatur. TMP7 Ude temperatur ( ekstra udstyr ) TMP8 Inde temperatur ( ekstra udstyr ) Andre indgange: Puls1 Kwh måler ( ekstra udstyr ) Puls2 Flow måler ( ekstra udstyr )

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere