MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem"

Transkript

1 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012

2 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning Side 6 Egne varer Side 6 Felter og betydning Varedata Side 7 Logistikdata Side 8 Rediger én eller flere varer Masseeditering Side 9 Enkeltredigering Side 9 Opret én eller flere varer Enkeltoprettelse Side 10 Masseoprettelse Side 10 Kopiér eksisterende varer Side 11 Sletning af én eller flere varer Side 12 Tilknytning af fotos og filer Side 13 Vvs-katalogets uploadsystem Side 13 Tilføje dybe links Side 13 Eksport af lister (eksempelvis til Excel) Side 14 Opsætning af listevisning Side 15 Ændring af adgangskode og leverandørkontaktoplysninger Side 16 Se hvordan dine varer ser ud i Vvs-kataloget Online Side 16 Kundefordele Side 17 Tillæg vedr. Excel-indlæsning i Vvs-katalogets administrationssystem kan hentes på forsiden af ved klik på linket tillæg vedr. opdatering via excelark, under Manualer. Brugernavn: Adgangskode:

3 Vvs-kataloget er det største samlede opslagsværk, der pt. har aktive vvs-produkter. Dette giver dig som leverandør nogle rigtig gode fordele. Bedre markedsføringsplatform Som leverandør kan du nu markedsføre dine produkter mere effektivt i Vvs-kataloget, end du har haft mulighed for før. Med netversionen kan du selv knytte informationer til det enkelte produkt herunder beskrivelser, billeder, godkendelser, vejledninger, certificeringer eller anden dokumentation. Derudover har du også mulighed for at skrive din egen tekst vedrørende produktet og tilføje logistikdata som mål, vægt og oplysninger om emballage m.m. Selve tildelingen af vvs-nummer sker stadig hos Rørforeningen. En yderligere fordel er, at dine oplysninger m.m. er tilgængelige, så grossister frit kan hente, hvad de skal bruge og dermed opdatere deres eget system. Hvis du sender informationer og pressemeddelelser om nye produkter fx, har du desuden mulighed for at eksponere dem på forsiden af Databasens produktområder kan ses på Her kan du også se, hvad det koster at have vvs-numre i Vvs-kataloget. Formål med Vvs-kataloget at give installatørerne, industrien, rådgivere og alle grossistmedarbejdere et overblik over vvs-produkterne at sikre korrekt bestilling og levering af vvs-produkter vha. vvs-numrene at sikre sporbarhed i leverancerne inden for vvs-området Direkte opdatering Med det nye system har du selv adgang til at opdatere Vvs-kataloget. Du er ikke afhængig af andre, men kan foretage justeringer og registrere nye produkter, når det passer dig. Vær klar i god tid Vvs-kataloget indeholder også punktet Publiceringsdato, hvilket betyder, at du kan gøre dit markedsføringsmateriale klar i god tid, men at det først er online på en ønsket dato. Bredere kundekreds Det er ikke længere kun abonnenter, der kan se produkterne. Alle kan gå ind på hjemmesiden og foretage simple kviksøgninger på vvs-numre uden at logge sig ind (se også s. 17). Det betyder, at dine produkter kommer ud til en bredere køberskare. Vvs-katalogets administrationssystem Leverandøren opretter/ændrer/sletter varer Rørforeningen godkender nye varer/rettelser/sletninger Varer gøres tilgængelige for kunderne evt. på en bestemt publiceringsdato, leverandøren selv har fastsat Vvs-kataloget Online Godkendt database, der er tilgængelig for kunderne. Indeholder alle data og filer, der er tilføjet af leverandørerne 3

4 Hvad kan du præcist lægge ind og hvordan? Foruden 10 stamdatafelter, hvor forkortelser/betegnelser er fastlagt af Rørforeningen (du kan læse mere om, hvordan du udfylder disse felter på side 7), har du også mulighed for at tilføje endnu flere oplysninger: Fritekstfelter, hvor du selv kan beskrive varen nærmere ( Beskrivelse under Navn og Type samt Bemærkninger under Materialer ). Fotos og øvrige filer, som f.eks. datablade, godkendelser, certificeringer og vejledninger. Link s til fotos, datablade, vejledninger mv. Logistikdata, toldpositionsnummer og landekode. Angivelse af diverse godkendelses- og mærkningsnumre (VA-, CE-, MK-, DG-, DS EN-, Certifikat- og UNSPSCnummer). Henvisning til leverandørkontaktoplysninger, webadresse, mailadresse osv. 1 Ovenstående data kan indlæses online eller via Excelark (læs mere i tillæg til manual om Excel-upload, som kan hentes på Filer kan tilknyttes online i Vvs-katalogets administrationssystem eller via Excel-ark i Vvs-katalogets uploadsystem (læs mere side 13). 2 Varerne er placeret i varegrupper med alle oplysninger knyttet til den enkelte vare. Det er en god hjælp at sammenligne med tilsvarende varer, når du skal vælge oplysninger for en ny. Opretter du varer udenfor de produktgrupper, du allerede har varer i, kan du se de korrekte tekster ved at søge tilsvarende varer frem i Vvs-kataloget Online. Ændring af eksisterende varer Vi anbefaler, at du opdaterer dine eksisterende varer via Excel-ark. Du henter selv et redigeringsark i systemet og når de ønskede ændringer er foretaget, kan du selv importere arket i systemet (læs mere i Tillæg til manual om Excel-upload, som kan hentes på Ændrer du varedata online, skal du slutte af med at ændre Publiceringsstatus til Afventer Rørforeningen (se side 9). Så godkender Rørforeningen ændringerne og de opdateres i Vvs-kataloget og bliver offentligt tilgængelige. Oprettelse af nye varer Vi anbefaler, at du opretter nye varer via Excel-ark. Du henter selv et oprettelsesark i systemet og når du har udfyldt stamdatafelter og beskrivelser (se side 7), sender du arket samt tilhørende fotos og filer pr. mail til Rørforeningen. Rørforeningen tildeler herefter de nye varer vvsnumre og indlæser dem samt fotos og filer i systemet (læs mere i Tillæg til manual om Excel-upload, som kan hentes på Fotos, datablade, målskitser m.v. som er knyttet til varen vises i Vvs-kataloget Online (den del af Vvs-kataloget, der er tilgængelig for dine kunder). Udfylder du feltet Publiceringsdato, betyder det, at varen er offentligt tilgængelig fra den dato, du angiver i feltet. Du kan altså ansøge om vvs-numre i god tid, fx til markedsføringsmateriale, uden at offentliggøre varen med det samme. Når varen er færdigredigeret og skal sendes til Rørforeningen for at få tildelt vvsnummer, ændrer du blot Publiceringsstatus fra Igangværende redigering til Afventer Rørforeningen (se side 10). Nye varer overføres til Vvs-kataloget, når Rørforeningen har tildelt vvs-nr., en eventuel publiceringsdato er nået samt foto og evt. nødvendige godkendelser foreligger. 4

5 Sådan kommer du nemt i gang: Gå ind på og klik på linket»log in som LEVERANDØR«eller gå direkte ind på vvskataloget.dk. Indtast det brugernavn og den adgangskode du har fået tilsendt fra Rørforeningen. Klik herefter på OK. Du kan ændre den tilsendte kode efter eget valg (se side 16). Egne varer Du kan vælge, om du vil have vist alle varegrupper eller én varegruppe ad gangen samt om du vil se alle varer uanset publiceringsstatus eller kun en delmængde af varerne. Afslut med klik på Søg. I alle lister har du mulighed for at vælge, hvor mange varer du ønsker vist pr. side, om du vil se sletmarkerede varer samt om du vil have vist EAN trafiklys. EAN trafiklys viser, om EAN-numrene er udformet korrekt samt om der optræder andre varer med samme EAN-nummer i Vvs-kataloget. 5

6 Find frem til en vare Der er 3 muligheder for at finde frem til varerne: 1. Hierakisøgning Klik på + foran Varer i venstre side af vinduet. Nu kan du bladre igennem mapperne ved at klikke på + og finde frem til den gruppe varer, du ønsker at se. Varegrupperne, som din virksomhed har varer i, vil være fremhævet. Du kan ændre hierarki-spaltens bredde ved at trække i den, se den lille røde pil på billedet til venstre herfor. 2. Avanceret søgning Kan du vælge ved klik på kikkerten i toppen af siden og anvende til at lave kriteriesøgning på et eller flere felter. Du vælger søgefelter ved at klikke på ikonet ud for venstre rubrik og du anfører søgeord/-nummer i højre felt. Hvis du ikke kender komplet ord/nummer, kan du søge med * både før og efter dele af ord/numre. 3. Egne varer Du kan søge egne varer frem på varegruppeniveau, som beskrevet nederst side 5. 6

7 Felter og betydning 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 1) 1) 1) 1) 3) 1) 1) 1) 3) 3) 3) 3) 3) 2) 1) 1) 3) 4) 5) Varedata Skemaet til højre er gengivet, som det vises i systemet. Farverne indikerer følgende: Grøn: Udfyldes for så vidt muligt af leverandøren ved oprettelse af nye varer Grøn/orange: Udfyldes for så vidt muligt af leverandøren ved oprettelse af nye varer, men må ikke redigeres af leverandøren efter godkendelse af Rørforeningen, medmindre det drejer sig om deciderede fejl. (Se også punkt 1 nedenfor). Orange: Felter forbeholdt Rørforeningen Rød: Bruges pt. ikke i systemet Numrene indikerer følgende: 1) Beskrivende felter, der indeholder forkortelser/ betegnelser fastlagt af Rørforeningen. Det er en god hjælp at sammenligne med tilsvarende varer, når du skal vælge tekster/oplysninger for en ny. Opretter du varer udenfor de produktgrupper, du allerede har varer i, kan du se de korrekte tekster ved at søge tilsvarende varer frem i Vvs-kataloget Online. Se også ovenstående forklaring om Grøn/ orange. 2) Udfyldes af leverandøren, hvis varen har den specifikke godkendelse/mærkning. 3) Udfyldes frit af leverandøren, uden begrænsning på karakterantal. 4) Forklaring til Publiceringsstatus: Igangværende redigering: Varen er under redigering og er ikke færdigmeldt af leverandøren. Afventer Rørforeningen: Leverandøren har færdigmeldt varen til godkendelse og den behandles af Rørforeningen. Afventer leverandør: Rørforeningen har færdigbehandlet varen, men varen kan endnu ikke offentliggøres (som oftest pga. manglende foto eller VA-nr.) Godkendt: Varen har fået tildelt vvs-nummer og tekster er godkendt af Rørforeningen. Sættes Publiceringsdatoen frem i tiden, vil varen først optræde i Vvs-kataloget Online fra denne dato, ellers overføres den med det samme. Ønskes slettet: Leverandøren ønsker varen slettet. Markeret slettet: Rørforeningen har godkendt sletningen og varen optræder som slettet i Vvskataloget. 5) Skal kun udfyldes, hvis du ønsker at få varen publiceret på et senere tidspunkt. 7

8 Felter og betydning, fortsat Logistikdata* Skemaet til højre er gengivet, som det vises i systemet. Farverne indikerer følgende: Grøn: Udfyldes for så vidt muligt af leverandøren ved oprettelse af nye varer Lysegrøn: Udfyldes af leverandøren ved oprettelse af nye varer. Rørforeningen tildeler EAN-nr. ved godkendelse af en ny vare, hvis leverandøren ikke har angivet et Lev. EAN nr. Gul: De relevante grupper af logistikoplysninger udfyldes af leverandøren ved oprettelse af nye varer Rød: Kontakperson udfyldes automatisk ved Excelupload. Bemærkninger bruges pt. ikke i systemet * Vi anbefaler, at du tilføjer logistikoplysninger via Excel-ark, da dette giver det bedste overblik (læs mere i Tillæg til manual om Excel-upload, som kan hentes på Leverandørdata kan dog også tilføjes online enten ved enkeltredigering eller masseeditering: Enkeltredigering: Klik på fanen [Logistikdata] for den vare du vil redigere. Klik på [Redigér] og udfyld felterne. Afslut med [Opdatér] og [Luk vindue]. Masseeditering: Find først varerne du vil masseeditere. Klik på ikonet [Masseediter] i toppen af siden. Udfyld felterne og afslut med [Opdater]. 8

9 Rediger en eller flere varer Data er delt op i varedata og logistikdata. For redigering af varedata klikkes på fanen Varedata. For redigering af logistikdata klikkes på fanen Logistikdata. Nedenstående omhandler redigering direkte i systemet, men varer kan også redigeres via Excel-ark (læs mere i Tillæg til manual om Excel-upload, som kan hentes på Du har mulighed for at redigere varer direkte i systemet både med enkeltredigering og ved masseeditering. Redigering ved masseeditering er mest overskuelig, da du her kan vælge kun at se relevante felter (se Opsætning af listevisning side 15). Masseeditering Find først varerne du vil masseeditere (se side 6) og klik derefter på ikonet [Masseediter] eller ikonet [Funktioner]. Du kan plukke varer ud fra en liste ved at klikke på dem og holde Shift- eller Ctrl-knappen nede mellem klik. Hvis ingen varer udvælges, vises hele siden i masseediteringsvinduet. De felter, du ønsker at masseeditere, vælger du som beskrevet under Opsætning af listevisning på side 15. Redigér hel kolonne Varerne vises i en tabelvisning, så du nemt kan overskue/ redigere forskellige felter. Oplysningerne i det øverste felt kan du føre ned til alle varer i tabellen, der bruger dette felt. Vær opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige årsager er timeout efter 20 min., så husk at klikke på [Opdatér og fortsæt] regelmæssigt under redigeringen, så de indtastede data ikke går tabt. Afslut med [Opdatér]. Enkeltredigering Klik på varen i listevisningen eller i søgeresultat og klik på [Redigér] i det nye vindue. Tilføj/ret data på varen og gem ændringerne med klik på [Opdatér]. Klik ikke [Opdatér] i en vares varedatavindue, medmindre, du har foretaget ændringer. Er godkendte/slettede varer alligevel ved en fejl sat som igangværende, uden at varedata er ændret (dvs. der er klikket [Opdatér] uden at der er foretaget ændringer), bedes du maile/ringe til Rørforeningen og meddele os, at varen skal føres tilbage til status Godkendt. Varer sendes først til godkendelse i Rørforeningen, når du ændrer Publiceringsstatus fra Igangværende redigering til Afventer Rørforeningen. 9

10 Opret en eller flere varer Nedenstående omhandler oprettelse direkte i systemet, men varer kan også oprettes via Excel-ark (læs mere i Tillæg til manual om Excel-upload, som kan hentes på Du kan oprette varer på følgende måder: 1. Enkeltoprettelse 2. Masseoprettelse 3. Kopiér eksisterende varer 1. Enkeltoprettelse - Klik på + foran Varer i venstre side af vinduet og klik på + foran den varegruppe du vil oprette varer i. - Klik på ikonet [Opret vare]. - Indtast/vælg relevant data for varen (se side 7). - Afslut med klik på [OK]. Du kan herefter tilføje logistikdata ved at finde den nye vare frem igen (evt. med klik på varegruppen). Klik på varen og klik på fanen [Logistikdata]. Tilføj logistikdata og afslut med [Opdater]. Vær opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige årsager er timeout efter 20 min., så husk at klikke på [Ok] regelmæssigt under redigeringen, så de indtastede data ikke går tabt. 2. Masseoprettelse/Opret en el. flere varer Ved siden af [Opret vare] ligger knappen [Wizard: vareoprettelse]. Den skal du bruge, når du vil oprette en eller flere varer i en gruppe. Udfyld [Antal] og [Navn], klik [Næste] og [Næste] og derefter [Masseeditering]. Derefter kan du masseeditere varernes felter. Med klik på definér-ikonet øverst til venstre i kolonneoverskrifterne, kan du vælge de felter, du ønsker at editere som beskrevet under Opsætning af listevisning på side 15. Vær opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige årsager er timeout efter 20 min., så husk at klikke på [Opdatér og fortsæt] regelmæssigt under redigeringen, så de indtastede data ikke går tabt. Afslut med [Opdatér]. Varer sendes først til godkendelse i Rørforeningen, når du ændrer Publiceringsstatus fra Igangværende redigering til Afventer Rørforeningen. 10

11 3. Kopiér en eksisterende vare For at kopiere en eksisterende vare skal du klikke på varens Vvs-nr. og vælge [Dupliker vare] eller højreklikke på varens Vvs-nr. og vælge [Dupliker vare]. I den efterfølgende dialogboks vælger du antal kopier. Alle værdier for varen kopieres og kan efterfølgende redigeres (se Redigér en eller flere varer side 9). Når du kopierer en vare, følger de tilhørerende elementer, filer/fotos og logistikoplysninger automatisk med i kopien. Desuden tilføjes et k som 9. ciffer i vvsnummeret samt (kopi) i feltet Navn. Du kan finde kopien frem igen til redigering ved Avanceret søgning på Navn = *kopi* eller Vvs-nr. = *k. 11

12 Sletning af en eller flere varer Nedenstående omhandler sletning direkte i systemet, men varer kan også slettes via Excel-ark (læs mere i Tillæg til manual om Excel-upload, som kan hentes på Du kan slette en enkelt vare ved at klikke på den og klikke på [Redigér] på fanebladet [Stamdata]. Herefter kan du rulle ned og ændre [Ny publiceringsstatus] til Ønskes slettet. Afslut med [Opdatér] og [Luk vindue]. Du kan også slette flere varer på en gang ved at søge dem frem eller plukke dem ud fra en liste. Herefter skal du klikke på et af masseediterings-ikonerne eller (se side 9). I masseediteringsvinduet medtages kolonnen [Publiceringsstatus] (se side 15) og denne ændres til Ønskes slettet. Klik herefter på før nedikon og afslut med [Opdatér]. 12

13 Tilknytning af fotos og filer Du har mulighed for at knytte et eller flere fotos eller filer til en vare. Det kan du gøre direkte i systemet ved at klikke på varen og vælge fanebladet [Fotos] eller [Filer]. Klik på [Opret], [Gennemse] og vælg det foto, du ønsker at knytte til varen. Under [Fotos] kan du tilføje følgende fil-formater: jpg, bmp, gif og tif. Under [Filer] er der ingen krav til filformat. Filer og fotos større end 100 MB afvises. Vi anbefaler fotos med en opløsning på min. 300 dpi. Der bliver automatisk dannet et webfoto til visning i Vvs-kataloget Online, men når man vil vise/hente fotoet, er det den oprindelige version, der optræder. Du kan tilknytte fotos eller filer på flere varer på en gang ved at medtage kolonnerne Fotos og Filer under masseeditering af varedata med eller. Klikker du på ikonet med det røde kryds, fjerner du fotoet fra en vare. Klikker du på ikonet med den blå stjerne, tilføjer du et nyt foto. Har du tilknyttet flere fotos til en vare, kan du selv markere hvilket foto, der skal repræsentere varen i Vvskataloget Online. Det gør du ved at klikke på varen og klikke på [Vælg] under det viste foto. Derefter sætter du hak ud for det foto, der ønskes vist i Vvs-kataloget Online og afslutter med [OK]. Vvs-katalogets uploadsystem Du kan tilknytte fotos via Vvs-katalogets uploadsystem ved at klikke på fanen [Gå til foto/fil upload] øverst i højre hjørne (eller logge ind på vvskataloget.dk) med dit sædvanlige brugernavn og adgangskode. Her kan du hente et skema, hvor du anfører filnavne og tilhørende vvsnumre. Natten efter, at du har uploadet skema og filer, bliver filerne lagt ind i systemet og du vil modtage en statusrapport over de behandlede filer/ vvsnumre (læs mere under fanen [Vejledning], øverst i uploadsystemet). Tilføje dybe links Du kan tilføje oplysninger om dybe links, til fotos, tegninger, datablade samt div. vejledninger, fra den enkelte vare. De dybe links kan tilføjes enten direkte i systemet eller via Excel-arkene Excel oprettelsesark eller Excel ændringsark (læs mere i Tillæg til manual om Excelupload, som kan hentes på Du skal oplyse hele URL fra og med http. 13

14 Eksport af lister (eksempelvis til Excel) Nedenstående fil kan ikke importeres i systemet efter evt. redigering. Ønsker du at redigere vareoplysninger via Excel-ark, skal du hente et Excel ændringsark (læs mere i Tillæg til manual om Excel-upload, som kan hentes på Søg varelisten, der ønskes eksporteret, frem. Klik på ikonet [csv eksport]. Hak af, hvis du kun vil eksportere den aktuelle side, ellers eksporteres hele listen. Klik på [Eksportér] og derefter på CSV for at hente filen. Vælg, om filen skal åbnes eller gemmes. Det sikreste er at gemme filen og derefter importere den i Excel (se nedenstående beskrivelse), da der kan være problemer med data, hvis du konverterer direkte fra.csv til Excel. Følgende er vist med Excel (2002) Åbn Excel. Vælg Data i menulinien, Importér eksterne data og Importér data. Find csv-filen, der skal importeres. Sæt hak ved Afgrænset under Oprindelig datatype, vælg Windows (ANSI) ved Filoprindelse og klik på [Næste]. Fjern hakket ved Tabulator, vælg Semikolon som Afgrænsere og klik på [Næste]. Vælg alle kolonner (med shift + museklik på første og sidste kolonne) og vælg Tekst som Kolonnedataformat. Klik på [Udfør] efterfulgt af [OK]. 14

15 Opsætning af listevisning Du kan selv vælge, hvilke felter/kolonner du ønsker at få vist på skærmen. Dette gør du mens en liste eller et søgeresultat er vist. Klik på definér-ikonet øverst til venstre i listevisningens kolonneoverskrifter. Klik på [Redigér] i popup vinduet, hak de ønskede felter af og indtast ønsket rækkefølge og bredde af kolonnerne. Du kan definere kolonnebredden som % (ved at indsætte %-tegn efter tallet), eller som pixels (ved ikke at angive en enhed efter tallet). Nederst i vinduet kan du vælge, hvilket kriterium du ønsker at sortere listen efter (f.eks. stigende vvs-nummerorden). Afslut med [OK] og [Luk vindue]. Når du har valgt en opsætning, vises listen sådan fremover, indtil du ændrer den igen. Se et forslag til opstilling af relevante varedatafelter til venstre herfor. Den kan du altid vende tilbage til ved at klikke på knappen [Brug standard visning]. 15

16 Ændring af adgangskode og leverandørkontaktoplysninger 1. Klik på fanen Rediger egne brugerdata nederst i venstre side. Du skal klikke på Rediger på fanen [Stamdata] for at ændre dine stamdata. Afslut med [Opdatér] og [Luk]. Vil du ændre din adgangskode, skal du klikke på fanen [Bruger] og klikke på [Redigér]. Indtast det ønskede brugernavn og den ønskede adgangskode (= bekræft adgangskode). Afslut med [Opdatér] og [Luk]. 2. Vil du ændre kontaktoplysningerne, der vises i Vvs-kataloget Online for din virksomhed, skal du klikke på fanen Rediger egne Virksomhedsdata. Herefter vælger du fanen Stamdata og klikker på [Redigér]. Afslut med [Opdatér] og [Luk]. Bemærk, at hver virksomhed kun kan opgive én adresse, og at denne adresse derfor bør være adressen på den danske hovedafdeling. Se hvordan dine varer ser ud i Vvs-kataloget Online Du kan kun se dine egne varer i administrationssystemet. Ønsker du at se, hvordan dine egne og andres varer fremstår i Vvs-kataloget Online, kan du klikke på knappen [Gå til online] øverst i højre hjørne. Du kan også logge ind med dit sædvanlige brugernavn og adgangskode på sog.vvskataloget.dk eller klikke på linket Log in som BRUGER på 16

17 Kundefordele Grossisterne kan, for offentliggjorte varer, hente alle varedata, logistikdata samt fotos og filer til brug i egne systemer, med Vvs-katalogets Webservice. Brugerne af Vvs-kataloget Online har naturligvis også en række fordele af det internetbaserede katalog. Blandt andet får dine kunder: - mere specifikke søgemuligheder - helt opdaterede informationer - flere relevante oplysninger om hvert enkelt produkt Desuden kan de søge informationer i Vvs-kataloget Online, når det passer dem - uanset tid og sted. Simpel søgning på vvs-numre uden login (giver ikke adgang til at hente fotos og filer). Startsiden med login viser seneste uges opdateringer. Hurtig specifik søgning med login. Der vises stamdata på leverandørerne. Avanceret søgning med fritekstfelt, med søgning i alle tre kataloger samt tilknyttede og linkede dokumenter. 17

18 Egne noter: 18

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler 1 Login på Materialeplatformen... 4 2 Din producentprofil... 6 2.1 Skift profil efter login... 6 2.2 Redigér

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere