Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger"

Transkript

1 og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger Ankenævnet for Tekniske installationer er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening. TEKNIQ`s medlemmer er forpligtede til at respektere og efterleve ankenævnets afgørelser.

2 Klageret og klageområder Kun private forbrugere kan klage. Der kan klages over alt med undtagelse af: Kalkulationsmetoder og lignende interne forretningsprincipper (kundetime- og materialepriser). Rene materialeleverancer uden installation. Hvidevarer, elektriske apparater og butiksvarer.

3 Indgivelse af klager Klageformular (ikke obligatorisk). Kun hvis forudgående kontakt mellem parterne. Mangler ind til 5 år fra arbejdets aflevering, eller hvis parterne er enige (her ingen garantiordning). Ikke for arbejder der er påbegyndt før /2003.

4 Indgivelse af klager Erkendt skyldige og forfaldne beløb skal være indbetalt til indklagede. Deponering af omtvistede beløb kun i særlige tilfælde. Klagegebyr på kr. 300 som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold eller klagen ikke bliver behandlet i Ankenævnet. Omtvistet beløb min og max inkl. moms.

5 Ankenævnet Uvildig formand der er jurist m.m.. 2 Forbrugerrepræsentanter (Forbrugerrådet 1, Parcelhusejernes Landsforening 1). 2 Brancherepræsentanter. Antallet af møder fastlægges af formanden. Ankenævnet modtager sager til behandling senest 14 dage før et møde. Formanden kan tillægge en repræsentant 2 stemmer.

6 Ankenævnet Kendelser afsiges normalt på det af sekretariatet og syns- og skønsmanden tilvejebragte grundlag (ikke parts- og vidneforklaringer). Ankenævnet skal have alle oplysninger. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Kendelser skal være begrundede og skriftlige. Parterne skal have en kopi af kendelsen.

7 Ankenævnet Ankenævnet kan afvise en klage, der skønnes uegnet til behandling i Ankenævnet, eller hvis det er åbenbart, at der ikke kan gives medhold. Kendelser er bindende for TEKNIQs medlemmer, men ikke for klager. Ankenævnet kan beslutte, at kendelser offentliggøres uden navne. Enhver kan ved henv. blive bekendtgjort med kendelserne evt. mod et gebyr. Ankenævnet afgør, om navne skal offentliggøres. Ankenævnet kan udsætte behandling af en sag, hvis den ikke er tilstrækkeligt belyst.

8 Sekretariatet Besvare skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser. Forberede klagesager til nævnsbehandling. Yde vejledning til klager ved indsendelse af klager. Påse at vedtægterne overholdes af parterne. Sikre at parterne får de nødvendige oplysninger. Tage stilling til nødvendigheden af syn og skøn. Rekvirere syn og skøn. Mægle forlig mellem parterne.

9 Sekretariatet (fortsat) Indkalde til møder i samarbejde med formanden og udarbejde sagsfremstilling. Forelægge sagerne for Ankenævnet. Fremlægge en oversigt over forlig.

10 Syn og skøn Syns- og skønsmænd skal godkendes af Ankenævnet. Syns- og skønsmanden fastsætter tidspunkt for skønsforretningen og indkalder parterne. Rapporten sendes til sekretariatet, som sender denne til parterne til udtalelse. Syns- og skønsmanden kan sammen med sekretariatet mægle forlig mellem parterne.

11 Vedtægtsændringer m.m. Ankenævnet administreres af TEKNIQ. Der skal føres regnskab. Vedtægtsændringer kræver enighed mellem de stiftende organisationer samt ministergodkendelse.

12 ELFO og Dansk VVS`s Garantiordninger Skal sikre at en forbruger der får medhold i en klage, får kendelsen opfyldt, hvis indklagede er konkurs eller lignende. Der ydes ikke dækning for følgeskader og skader og følgeskader hos tredjemand. Dækker udgifter til og med kr inkl. moms. Fejl og mangler udbedres af medlemmer af ELFO.

13 Geografisk fordeling af henvendelser i % Uspecificeret 0% København 36% Jylland 31% Fyn 7% Øerne øst for Storebælt 26%

14 Ankenævnet for Tekniske Installationer - El Årsag til klager i % Dårlige aftaler Dårlig rådgivning Tilbudsarbejder/Ekstraarbejder Kundetimepriser Materialepriser Garantiarbejder Forsikringsskader Urimelige krav Diverse Manglende færdiggørelse Arbejdets kvalitet Prisoverslag Timeforbrug

15 - VVS Årsag til klager i % Henvendelser: 327 Igangværende sager: 30 Kendelser: Timeforbrug: 22 Prisoverslag: 4 Arbejdets kvalitet: 41 Manglende færdiggørelse: 2 Dårlige aftaler: 8 Dårlig rådgivning: 3 Tilbudsarb./Ekstraarb.: 5 Kundetimepriser: 1 Materialepriser: 2 Garantiarbejder: 3 Forsikringsskader: 1 Urimelige krav: 2 Diverse: 6 Timeforbrug Prisoverslag Arbejdets kvalitet Manglende færdiggørelse Dårlige aftaler Dårlig rådgivning Tilbudsarbejder/Ekstraarbejder Kundetimepriser Materialepriser Garantiarbejder Forsikringsskader Urimelige krav Diverse

16 Garanti og Reklamationsret

17 Man påtager sig en garantiforpligtelse, når man: 1. meddeler, at der gives garanti f.eks. for holdbarhed 2. videregiver en garanti fra en leverandør / producent Foreligger der ikke et garantiansvar er der kun ansvar for mangler

18 Reklamationsret Bygherrens ret til at reklamere over mangler ved arbejder og materialer. Installatøren har et ansvar, hvis manglen var til stede på afleveringstidspunktet, men først viser sig senere (skjulte mangler). Synlige mangler skal påtales senest på afleveringsforretningen. Bygherren skal bevise, at der er et svigt. Installatøren skal bevise, at dette svigt ikke skyldes hans fejl eller forsømmelse.

19 Entreprise Materialeleverance og udførelse af installation Detailsalg Fra butik Grossist Grossist Købelov Købelov Salgs- og leverings- Salgs- og leveringsbetingelser betingelser Installatør Installatør AB 92 Købelov hvis aftalt ufravigelige regler Bygherre Forbruger

20 Særlige spørgsmål Afhjælpning af mangel Forlænger ikke reklamationsfrist Vedligeholdelse inden for reklamationsfristen Selvstændigt ansvar og reklamationsfrist Bygherreleverancer Installatøren har ansvaret for installeringen og egnetheden til formålet, synlige mangler. Ikke ansvar for mangler i øvrigt. Køber må reklamere til leverandør og betale for eventuel demontering og ny montering.

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2013 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator NME Ejendomsadministration ApS Søren Nymarks Vej 15 Postboks 1959 8270 Højbjerg Tlf./fax: 86281799 / 86288550 E-mail: mail@nmejendom.dk

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997 ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN København, den 1. juli 1997 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Erstatningsreglernesområde... 3 2. Anmeldelse af erstatningskrav (anmeldelsesfrist)... 4 3. Garanterede

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere