Horsens d SL. 1. Tid: Tirsdag d kl Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens d. 20.02.2008 SL. 1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00. 2. Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen."

Transkript

1 Horsens d SL FORUM HORSENS STADION SAG NR ENTREPRENØRMØDE NR Tid: Tirsdag d kl Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen. 3. Deltagere: Deltagere: Referat sendt til: Max Poulsen (MP) Max Poulsen A/S X Afbud Gitte Salomonsen (GS) Brdr. Christensen A/S X Claus Johansen (CJ) Søberg VVS ApS Jan Fischer (JF) EL:CON A/S X Claus Rathjen (CR) EL:CON A/S X Frede Nielsen (FN) JK-Entreprise X Karsten Thomsen (CZ) Thy Stål-Byg A/S Ove Nielsen (ON) Industritag A/S Ulrich Gaaw (UG) Industritag A/S X Afbud Jimmy Runge (JR) Ventilationsgruppen A/S X Henning Kraul (HK) SAKI X Afbud Steffen Husted (SH) SAKI X Cliff Andersen (CA) Malerfirmaet P. Jacobsen Almir Piric (AP) Malerfirmaet P. Jacobsen Peter Forsing (PF) Vesla A/S Thomas Crone (TC) CC Fliser Ole Larsen (OL) Ståltag ApS. Peter Andreasen (PA) FH Elevator X Ulrik Frederiksen (UF) Tarpgaard X Simon Toft Jensen (SJ) KPC BYG A/S X Kurt Laursen (KL) KPC BYG A/S X Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S (ref.) De med "X" markerede entreprenører bedes være repræsenteret ved næste møde. 4. Forrige referat: Ved efterfølgende referater vil indsigelser mod forrige referats ordlyd blive anført under dette punkt. Referaterne betragtes som skriftlige aftaler alle implicerede parter imellem, når indsigelser ikke er modtaget senest på efterfølgende møde. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 1 af 12

2 5. Generelt: Oprydning skal foretages løbende af alle, og det er underentreprenørens opgave at fjerne eget affald. Manglende oprydning udføres af KPC for de pågældende entreprenørers regning. Der vil i byggeperioden være meget fokus på byggeriet fra alle sider (myndighederne/arbejdstilsynet). Derfor kan vi lige så godt holde disciplin med oprydningen, og på den måde forbedre vi også sikkerheden på pladsen. Husk rod og svineri avler endnu mere rod og svineri Skurvogne der skal tilsluttes vand, kloak og el skal placeres på linie med KPC s kontorvogn dvs. langs med trådhegnet. Campingvogne skal vige for skurvogne, og flyttes ud i næste række når dette påkræves Materialer der kommer til pladsen skal placeres på den asfalteret p- pladsen mod øst, eller inden i bygningen. Gælder alle I den lange gang under nord- og sydtribunen skal alle vægge afleveres som rå betonvægge. Det frabedes på det kraftigste at man skriver på disse vægge. Alle skal få fjernet deres steger, tal og lignende. Gælder alle Der bliver afholdt formandsmøde på pladsen. Hver mandag kl skal følgende deltage: SAKI, El:Con, Søberg VVS, Maler P. Jacobsen, og Ventilations-gruppen. Fremmøde skal være bedre El-forbruget bliver registreret på et par skurvogne, således vi har et gennemsnitlig forbrug pr. vogn/uge. Dette gennemsnit er blevet målt til at være 200 Kwh pr. uge/skurvogn i vinterperioden. Dvs. fra d. 1 oktober til d. 1 april. I sommerperioden regnes med 100 Kwh pr. uge/skurvogn. Dette afregnes med underentreprenørerne ved sagsafslutning For at skåne asfalten på den store p-plads mod øst, skal elementbilerne køre ind ved siden af det røde hus. Aktion: JK- Entreprise De 2 røde affaldscontainer som står på p-pladsen i det nord-østlige hjørne bliver affaldet (brandbart og ikke brandbart) blandet. KPC sætte nu skilte på, så der ikke er noget at tage fejl af. Containerne bliver alt for dyre at tømme når underentreprenørerne bare blander affaldet. Udgift til dette vil blive videre fakturet. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 2 af 12

3 5.0.9 Vi har nu 3 gange haft problemer med at kloakrøret fra skurbyen tilstopper. Dette skyldes at folk ofte smider papirhåndklæder i toilettet. Dette bedes venligst men bestemt frabedes. Husk på at udgifterne for slamsugeren fordeles mellem underentreprenørerne på pladsen Alle der har fået en afvigerrapport pga. fejl eller lign., bedes skriftlig melde tilbage til KPC med hvad der er blevet gjort for at afhjælpe problemet. Dette dokument vil herefter indgå i KPC BYG s kvalitetssikring På P-pladsen ved østtribunen må der ikke være nogen form for materialer eller parkering 10 meter fra stålkonstruktionen. Dette er for at Tarpgaard kan opstille deres arbejdeplatform for glasmontage. Lige pt. står der to flats med elementer. JK Entreprise fjerner denne nu Det blev aftalt at den blå toiletvogn som står her ved skurbyen, bliver flyttet op til området ved sydtribunen. Dette vil ske torsdag i uge 8. El:Con og SøbergVVS afmonterer vand, kloak og el, samt tilslutter igen Kalorifere på syd, strøm må ikke fjernes Fejl- og mangellisterne SKAL afsluttes nu. Dvs. inden ugens udgang (uge 8). Gælder alle Alle bedes få tegnet div. ændringer ind som afviger fra projektet, således at kan få lavet As-Build tegninger. Gælder alle Drift og vedligehold vedr. nordtribunen skal frem nu. Gælder alle KPC kontakter Forum Horsens vedr. opsætning af hegn på P- pladsen mod øst. 6. Myndigheder: 6.01 Ingen bemærkninger. Skrivelse omkring dokumenter der skal frem, bliver vedlagt. 7. Arbejdets stade og tidsplan: Hovedtidsplan af d er gældende Den høje sokkel i nord/vest hjørnet kan ikke pudses op nu pga. vejret. Dette udføres når der kommer mere varme i vejret. Aktion: Max Poulsen Thy har påkørt bande reklamen på vest tribune, skal rettes. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 3 af 12

4 7.0.3 Under ståltagmontagen har man kørt på banen ved øst tribunen, dette skal meldes til forsikringen og rettes af Dan Jord. Betales af Stål Tag. Aktion: Stål Tag Betonvægge ved sydtribunen kan isoleres nu. Ved pumperum skal væg isoleres inde fra, da trappe er monteret. Aktion: SAKI Finisharbejde fra montagen af betonelementer i sydtribunen skal udføres nu. Skal følges op, der er stadig en del fejl. Skal udføres fra øst enden mod vest. Aktion: JK-Entreprise Huller i terræn ved syd tribunen skal dækkes til nu. Det bør kunne lukkes sidst i uge 8. Her skal der ligeldes graves op til bander. Aktion: Brdr. Christensen Mørtelfuger ved trappehjørner i nord tribunenskal gås efter, samt ilmo-bånd bag trappeløbene tjekkes om det sidder korrekt. Dette skal tjekkes nu. Aktion: JK-Entreprise Thy stål skal kontrollere at alle stål flapper sidder korrekt, således at glas facaden kan opstarte på vest uden problemer, herunder også nordvest hjørnet. Aktion: Thy stål På vest facaden sidder der stål flapper under hoveddrageren, skal de bruges. Kontrol udføres af Tarpgaard og Thy Stål Byg nu Olietank ved det røde hus skal graves op og køres væk nu. Inden dette udføres kontaktes Carl Bro Miljø vedr. en evt. olieforurening. Gitte forsøger at finde grus på syd tribunen, således at tank kan fjerens, og der kan bankes grus op i hullet. Aktion: Brdr. Christensen Hegn omkring P-plads ved skurby, bliver monteret i uge 8. Aktion: KIBO Montage af elevator i nordtribunen pågår. Elevatoren skal være i drift med udgangen af uge 7. Skal meget snart afsluttes. Aktion: FH Elevator Montage af brandgips og tophatte ved sydtribunen pågår. Ganglininen forventes færdig i begyndelsen af næste uge. Arbejdet vil være helt færdigt om 2 uger fra d.d. Aktion: SAKI Uge 10 skal stål over V.I.P. Lounge i sydtribunen monteres, det ser ud til at blive forsinket ca. 2 uger. Aktion: Industritag De 2 dæksler over gylletanken skal monteres nu. Skal muligvis monteres med kran. Aktion: Brdr. Christensen C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 4 af 12

5 Der er pt. stadigvæk nogle el-gennemføringer i gennem taget over nordtribunen. Disse skal tætnes nu. Aktion: Industritag I uge 13 bliver den eks. transpormerbygning og det røde klubhus brækket ned. Aktion: P. Olesen CC Fliser skal stille med en mand nu, og få afsluttet alle deres fejlog mangler i nordtribunen. Der er fejl der ikke er afsluttet. Gentagelse Max Poulsen kommer og udbedre mangler samt støbe terrændæk hvor udluftning og afløb er blevet flyttet ved sydtribunen. Dette er ikke udført, Brdr. Christensen udfører selv dette. Aktion: Max Poulsen Resalitter på syd tribunen skal lukkes I uge 8, ca halvdelen er klar nu Kabler I indhug I nordvest hjørnet skal fjernes, således at belægninger kan laves færdige Montage af forsatsvæg i el-tavle rum i sydtribunen skal monteres nu. Aktion: SAKI Stade Udført: Planlagt: Jordarbejde 86 % 86 % Støbearbejde 98 % 98 % El-arbejde, nord 98 % 100 % El-arbejde, syd 1 % 1 % VVS-arbejde, nord 100 % 100 % VVS-arbejde, syd 3 % 3 % Stål-arbejde, syd 30 % 30 % Stål-arbejde, nord 90 % 90 % Stål-arbejde, øst 90 % 90 % Stål-arbejde, vest 75 % 75 % Opvisningsbane/servicevej 98 % 98 % Industritag, nord 90 % 95 % Industritag, syd 45 % 45 % Vesla, gulve Nord 99 % 100 % Vesla, vægge Nord 99 % 100 % Elementmontage, nord tribunen 99 % 100 % Elementmontagen, syd 55 % 55 % Kravlegård 85 % 85 % Tømrer, nordtribunen 99 % 100 % Tømrer, sydtribunen 15 % 15 % Ventilation, nord 95 % 95 % Maler, nord 99 % 99 % Slidlagsgulve, norttribunen 100 % 100 % Muncholm, nord 95 % 95 % C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 5 af 12

6 Muncholm, Øst 90 % 90 % Tarpgaard, nord 90 % 90 % Tarpgaard, øst 50 % 55 % 8. Bemanding: Brdr. Christensen A/S 2 mand Max Poulsen A/S Søberg VVS 3 mand Thy Stål-Byg A/S 4 mand Dan-Jord A/S El:Con 7 mand JK Montage 7 mand Industritag SAKI 5 mand Ventilationsgruppen 2 mand CC Fliser P. Jacobsen 1 mand Vesla DETO Søgård Muncholm 2 mand Tarpgaard 4 mand AFR BYG 9. Projekt- og udførelsesproblemer: Ventilationsgruppen som pt. arbejder på taget over omklædningsrummene, SKAL være mere påpasselig med at beskytte tagdugen mod evt. skader fra materialer og lign.. Dvs. at ved opbevaring af værktøj og materialer skal dette ligge på træplader. Aktion: Ventilationsgruppen JK-Entreprise fjerner deres soldater og monterer vinkler, og små vægvinger skal skrues fast med gennemgående kamskruer. Aktion: JK Entreprise Rengøring af betonslam flere steder på stålkonstruktionen samt KBbjælken er nødvendig. Overfladen på det støbte betongulv øverst på nordtribunen er meget uens i overfladen og ikke pæn. Der skal findes en løsning på hvad der skal gøres for at få en ensartet overflade. Aktion: Max Poulsen GS skal montere en regnvandspumpe i brønd. Aktion: Brdr. Christensen Der er stadigvæk vandindtrængen i det nord-østlige hjørne og det nord-vestlige (store vandskjolder på loft). Der skal laves en bedre paptætning over dette område. HASTER. Aktion: Industritag C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 6 af 12

7 9.0.6 Max Poulsen har ved modul C fejlplaceret 1 stk. gevindstang. Denne er rettet/iboret af JK-Entreprise. Der vil på et senere tidspunkt komme en opgørelse over dette arbejde. Aktion: Max Poulsen Det er vigtigt af CR (El:Con) og CJ (Søberg VVS) sammen får koordineret problematikken med føringsvejene i sydtribunen. CR siger at de har pladsprobleme, specielt ved toiletter og teknikrum der kolliderer VVS og El. Det er aftalt at elektriker må indordne sig efter vvs. Aktion VVS Søberg og El: Con I kroppen på den vandrette stålbjælke under dækket ved nordtribunen, er der en del rust fra de metalspåner som stammer fra El:Con s arbejde med at fastgøre div. el-ledninger der, samt betonrester fra udstøbning af dæk. Alle metalspåner og betonrester skal fjernes omgående. Thy Stålbyg har noget maling som skal bruges til at skjule rustpletterne. Aktion: El:Con & Max Poulsen Den demonterbar del af nordtribunen v. flugtvejen er stål tribuneelementerne ikke skruet fast endnu. Aktion: Søgård Stål Byg Tilfyldning af div. huller i terræn skal gøres nu. Specielt ved sydvest hjørnet. Forvent at dette kan gøres midt i næste uge. Aktion: Brdr. Christensen Spildevandspumpen SKAL tilsluttes nu. Nordtribunen bliver taget i brug nu. Der mangler en fase, GS undersøger dette, og får det til at virke. HASTER. Aktion: El:Con El:Con skal sørge for at etablerer 100 AmP til Tarpgaard s 3 lifte i dag. Aktion: Tarpgaard I rum 0081 i sydtribunen er der en afløbsstuds i gulv til tagvand. VVS Søberg skal ikke bruge denne. KPC undersøger ved vores rådgiver hvorfor denne er indtegnet i projektet. Aktion: KPC BYG Der mangler dørhuller til begge el-teknikrum i både nord/vest og nord/øst enden. Ingeniøren er ved at undersøge hvad der kan/skal gøre for at løse problemet. 10. Kvalitetssikring: Underentreprenøren er pligtig til at udføre kvalitetssikring i overensstemmelse med BEK nr. 202 af 23/03/2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. Kontroldokumenter afleveres hver uge. Byggeledelsen afgør omfanget af kvalitetskontrollen. Hvis ikke at KPC BYG hver 2 uge får underentreprenørens KSmateriale til gennemsyn efter byggemøderne, eller at KS ikke er C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 7 af 12

8 udført, så forbeholder de sig retten til jf. kontrakten at tilbageholde aconto betalinger ind til KS-materialet er afleveret, ajourført og godkendt. KS-Mapperne skal afleveres til KPC BYG i de ulige uger. Ovenstående viste sig ikke at lykkedes, da der kun var 3 underentreprenører der havde afleveret KS. Så vi prøver EN gang mere. Så til næste byggemøde får vi en opdateret KS - mappe fra samtlige underentreprenører. De fejl der er påpeget i KS materialet er ikke rettet, dette skal udføres nu. Følgende underentreprenøres aconto betalinger er stoppet: C:C Fliser Muncholm Elcon DETO Ingv. Michelsen Hammelsvang Ventilations Gruppen Vesla Der vil være meget fokus på kvalitetssikringen fra vores bygherres side (Horsens kommune), så for jeres egen skyld få det udført daglig. Ovennævnte punkt er en del af entreprisernes aftalegrundlag i entreprisekontrakten. Denne paragraf er her gentaget for fuldstændighedens skyld KPC BYG skal nu bede alle underentreprenører om at få lavet deres drift- og vedligeholdsmapper over nordtribunen. Det gælder alle materialer/komponenter/overflader mm.. Grunden til dette er, at nordtribunen snart bliver taget i brug, og så SKAL dette afleveres til bygherren. Dette skal være KPC BYG i hænde senest d. 4 februar Aktion: Alle underenentreprenører Oversigt kvalitetssikringsmanualer Manual Bilag Firma Aflev. Godk. Afvist Aflev. Godk. Afvist Max Poulsen A/S X X Brdr. Christensen A/S X X EL:CON A/S X X X Søberg VVS X X X X Thy Stål-Byg A/S X X X X Dan-Jord X X C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 8 af 12

9 JK Entreprise X X X X Industritag X X CC Fliser P. Jacobsen X X Ventilationsgruppen X X SAKI X X Søgård Stål Byg X Vesla X X Tarpgaard X X Afvigerapporter nr. Emne dato Ansvar xxx xx.xx.xx Tilsynsinformationer nr. Emne dato Ansvar xxx xx.xx.xx Der skal afleveres 2 ekspl. af kvalitetssikringsmapper og 4 ekspl. af drift- og vedligeholdelsesvejledning ved afslutningen af byggeriet De underentreprenører der har fået deres KS-mappe afvist, bedes hurtigst muligt rette henvendelse til KPC BYG A/S v. Hr. Simon Toft Jensen på tlf Vigtigt Ved gennemgang af KS-mapper vil evt. bemærkninger vil være at finde i skemaet forrest i mappen. Herunder bla. om det udførte er godkendt eller kasseret Følgende firmaer har ikke afleveret ajourført kvalitetssikring eller kvalitetssikring generelt for en godkendelse: CC Fliser, Muncholm, DETO, Ingv. Michelsen, Hammelsvang, Egtved Fuger, Industritag, Max Poulsen, Virklund Sport, Ventilations Gruppen, Vesla til KPC BYG. Derfor henviser KPC BYG til punkt i byggemødereferatet. 11. Økonomi: Der udbetales ikke a'contobegæringer på arbejder, der ikke er udført og leveret kvalitetssikring på. Det er derfor yderst vigtigt, at de ovennævnte entreprenører fremlægger kontrolplan Godkendte a'contobegæring skal være KPC i hænde senest den 25. i måneden for at komme til udbetaling den sidste i den efterfølgende måned, hvis ikke anden betalingsform er aftalt. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 9 af 12

10 KPC kan oplyse, at der ikke vil blive udbetalt a'contobegæring, før garanti er modtaget af KPC eller anden aftale er indgået Alle fakturaer fremsendes til KPC, påført KPC s sagsnummer Accept: Underskrevet accept modtaget af KPC Sikk: Sikkerhedsstillelse modtaget af KPC Komp: Initialer for person med kompetence i h.t. AB Nr. Firmanavn Accept Sikk. Komp. Bemrk. 40 Max Poulsen A/S X X 20 Brdr. Christensen A/S X X 280 EL:CON A/S 260 Søberg VVS X X 170 Thy Stål_byg A/S X X 70 Tinglev, Elementmontage 120 SAKI X X 24 Dan Jord A/S 90 Industritag 262 Ventilationsgruppen X X Jf. punkt afregnes/fordeles udgifterne for de 2 affaldscontainer mellem de forskellige underentreprenører Det blev aftalt på byggemødet at samtlige underentreprenører skal fremkomme med evt. økonomiopgørelse (tillæg-/fradragydelse). På disse opgørelser bedes underentreprenørerne kort beskrive hvad ydelsen omhandler. Inden 14 dage fra d.d. skal disse opgørelser foreligge i KPC BYG s skurvogn SAKI har i nord-vest hjørnet monteret ubehandlet træværk. Aftalen har hele tiden været, at træværk skal leveres med maler P. Jacobsen for at blive grundet. Dette betyder en meromkostning for maleren, da grundning skal gøres på stedet. Opgørelse fremkommer senere fra P. Jacobsen til SAKI. 12. Tillæg/fradrag: Alle ekstraarbejder skal opgøres ugevis på aftalesedler til hvert byggemøde. Fremsendes på særskilt faktura. 13. Sikkerhed: Sikkerhedsmøde afholdes i særskilt møde. Hver entreprenør på pladsen SKAL sende sin sikkerhedsansvarlig. På sikkerhedsmødet C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 10 af 12

11 gennemgås derudover mønsterarbejdsplads samt ansvarsfordelingen på fællesfaciliteter Mønstersterarbejdsplads for uge 8-9 hænger i opslagstavlen Ansvarsfordeling på fællesfaciliteter hænger i opslagstavlen uden for KPC s skurvogn Omkring sydtribunen er hjelmpåbud på hele dette område. Dvs. de personer der arbejder i modsatte ende af elementmontagen også skal respektere dette påbud. 14. Tegninger/beskrivelser: Det er den enkelte entreprenørs ansvar at kontrollere, at han har den sidst gældende tegningsliste samt beskrivelse Gældende tegningsliste er følgende: Ingeniør: Rev. D udg. 60 Arkitekt: D Aflevering Der afholdes afleveringsforretning mellem KPC BYG og bygherren på ovennævnte byggesag ved byggeriets afslutning. 16. Næste møde: Mht. færdiggørelse og gennemgang af entreprisearbejder, henviser vi til de med byggeledelsen indgåede aftaler og tidsfrister, som vi forventer overholdt. Tirsdag d kl på byggepladsen. Sikkerhedsmøde d før byggemødet. Sikkerhedsrundering for mønsterarbejdsplads bliver næste gang udført af Søren Lonnebjerg og EL%CON v. Claus Rathjen d kl Bilag: 18. Bødekasse: Det blev aftalt at indføre en bødekasse hvor priserne er som følger: Komme for sent = 50 kr. Udeblive fra mødet = 100 kr. Telefon der ringer = 50 kr. Mobning = 200 kr. Spille computerspil under mødet = 200 kr. Pengene går til at vi løbende kan gå ud og spise en middag sammen. Navn Bøde d.d. Kr. i alt Gitte Salomonsen Max Poulsen Jan Fischer Claus Rathjen 500 kr. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 11 af 12

12 Jimmy Runge 300 kr Ove Nielsen Ulrik Gaaw 400 kr Karsten Thomsen Telefon 50 kr. 100 kr Steffen Husted 100 kr Ulrik Frederiksen 200 kr Peter Forsing Cliff Andersen 100 kr. Henning Kraul 50 kr. Søren Lonnebjerg 100 kr. Kurt Laursen For sent 50 kr. 150 kr. Frede Nielsen Thomas Crone Simon Toft Jensen 250 kr. Total 2250 kr. Følgende mangler at betale fra sidste bødekasse: CC Fliser (Thomas Crone) kr. 300 Peter Forsing (Vesla) kr. 50 I alt:kr. 350 Følgende skal give rundstykker/wienerbrød: Claus Rathjen tirsdag d C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 12 af 12

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

1.0 Forrige referat - RÅ vil gerne tilføje at der var 3 spilddage (vejrliges) forbundet med udvendigt arbejde i ugerne 44 og 45.

1.0 Forrige referat - RÅ vil gerne tilføje at der var 3 spilddage (vejrliges) forbundet med udvendigt arbejde i ugerne 44 og 45. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Jeppe Jensen VVS Instal. Vodskov (VVS) Jan Poulsen Carl-E Henriksen (GU) Peter Fich VM Ventilation (VENT)

Jeppe Jensen VVS Instal. Vodskov (VVS) Jan Poulsen Carl-E Henriksen (GU) Peter Fich VM Ventilation (VENT) Den 17.02.2014 Sag nr. 12.61 MH SAG NAVN : Øster Hornum Skole, om- og tilbygning REFERAT AF : Byggemøde 10 DATO : 13.02.2014 DELTAGERE : Finn Saabye Pedel (BRUG) Torben Rune Skoleleder (BRUG) Henrik Jørgensen

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen. 9.1 Forrige byggemøde Der var ingen bemærkninger til byggemødereferat nr. 7 Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 09 Sag: Ombygning af varmeanlæg Dato: 24. september 2014 Deltagere: Christian Jessen, Bygherre CJ BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. Den 03.03.2014 Sag nr. 12.61 MH SAG NAVN : Øster Hornum Skole, om- og tilbygning REFERAT AF : Byggemøde 11 DATO : 13.02.2014 DELTAGERE : Finn Saabye Pedel (BRUG) Torben Rune Skoleleder (BRUG) Henrik Jørgensen

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00.

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00. 01. juli 2011 Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. Sag: 70.984.029 Ref.: TD BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00 Deltagere afbud KOND. Jesper Bundgaard

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09 Referat af fagentreprenørmøde nr. 27 Projekt: Company House Vallensbæk Kaldenavn: Vallens Sags nr.: CHOF09 Dato/tid: Tirsdag d.28.april. 2009, kl. 13.00 Sted: Byggepladskontor, Delta Park 40 Til stede

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen

E-mail til deltagerne + afdelingsbestyrelsen Ingen Mødereferat BKÅ afd.04, Chr. Molbechsvej Emne: Byggemøde nr. 03 Sag: Dato: 26. maj 2014 Ombygning af varmeanlæg Deltagere: Jørgen Albertsen, varmemester JA BKAA Niels Petersen, entreprisel. NPE Frede A

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Side 1 af 7 Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 16. årgang Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 19:00 21.00 Deltagere: Fraværende: John Gardar (JG) Ole Vaarsø Hansen (OVH) Majken Møller

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Arkitektfirmaet C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: 8730 5300, Fax: 8730 5399

Arkitektfirmaet C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: 8730 5300, Fax: 8730 5399 1 Arkitektfirmaet C. F. Møller, Europaplads 2, 8 Århus C, Tlf: 873 53, Fax: 873 5399 Aarhus Universitet, Bygning 151 Kemi Sag. nr.: 363921 Ombygning af etage 2 Referat af Byggemøde nr. 5 Tid: Afholdt tirsdag,

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7.

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7. 7.Semester projekt - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42 Beskrivelse af valgt projekt Projektoplæg for 7. semester Free Powerpoint Templates Start Tilbud Kontrakter Tidsplaner for

Læs mere

Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen, Daniel Sommer, Henrik Andersen Suppleanter: Claus Kann.

Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen, Daniel Sommer, Henrik Andersen Suppleanter: Claus Kann. Afdelingsbestyrelsen v/baunebjerghuse Møde i afdelingsbestyrelsen, tirsdag den 9. april 2013, kl. 19.30. Mødet holdt i Multihuset, Baunebjergvej 283. Indkaldt: Ole Poulsen, Henrik Andersen, Jan Larsen,

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang Gruppen for veje og arealer Vedligehold af vejen til banen fra asfaltvejen til og med spejdernes grund. Opsætning af skilte i forbindelse med løb og træninger. Græsslåning af publikums arealer, ryttergårde

Læs mere

Generel beboerinformation E/F Solvej

Generel beboerinformation E/F Solvej 16. august 2013 Ejd. nr. 870 Vor ref.: JLK Generel beboerinformation E/F Solvej Vedr.: Fremsendt til: Udarbejdet af: Udskiftning af brugsvandsinstallationer Lejlighedsejere i E/F Solvej Projektleder Jonas

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 3 Dato: 30. august 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Kærnebidervej 3 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Bjørn vælges til ordstyrer. 2. Fastsættelse af

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere