Horsens d SL. 1. Tid: Tirsdag d kl Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens d. 20.02.2008 SL. 1. Tid: Tirsdag d. 19.02.2008 kl. 09.00. 2. Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen."

Transkript

1 Horsens d SL FORUM HORSENS STADION SAG NR ENTREPRENØRMØDE NR Tid: Tirsdag d kl Sted: KPC BYG s kontorvogn på byggepladsen. 3. Deltagere: Deltagere: Referat sendt til: Max Poulsen (MP) Max Poulsen A/S X Afbud Gitte Salomonsen (GS) Brdr. Christensen A/S X Claus Johansen (CJ) Søberg VVS ApS Jan Fischer (JF) EL:CON A/S X Claus Rathjen (CR) EL:CON A/S X Frede Nielsen (FN) JK-Entreprise X Karsten Thomsen (CZ) Thy Stål-Byg A/S Ove Nielsen (ON) Industritag A/S Ulrich Gaaw (UG) Industritag A/S X Afbud Jimmy Runge (JR) Ventilationsgruppen A/S X Henning Kraul (HK) SAKI X Afbud Steffen Husted (SH) SAKI X Cliff Andersen (CA) Malerfirmaet P. Jacobsen Almir Piric (AP) Malerfirmaet P. Jacobsen Peter Forsing (PF) Vesla A/S Thomas Crone (TC) CC Fliser Ole Larsen (OL) Ståltag ApS. Peter Andreasen (PA) FH Elevator X Ulrik Frederiksen (UF) Tarpgaard X Simon Toft Jensen (SJ) KPC BYG A/S X Kurt Laursen (KL) KPC BYG A/S X Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S (ref.) De med "X" markerede entreprenører bedes være repræsenteret ved næste møde. 4. Forrige referat: Ved efterfølgende referater vil indsigelser mod forrige referats ordlyd blive anført under dette punkt. Referaterne betragtes som skriftlige aftaler alle implicerede parter imellem, når indsigelser ikke er modtaget senest på efterfølgende møde. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 1 af 12

2 5. Generelt: Oprydning skal foretages løbende af alle, og det er underentreprenørens opgave at fjerne eget affald. Manglende oprydning udføres af KPC for de pågældende entreprenørers regning. Der vil i byggeperioden være meget fokus på byggeriet fra alle sider (myndighederne/arbejdstilsynet). Derfor kan vi lige så godt holde disciplin med oprydningen, og på den måde forbedre vi også sikkerheden på pladsen. Husk rod og svineri avler endnu mere rod og svineri Skurvogne der skal tilsluttes vand, kloak og el skal placeres på linie med KPC s kontorvogn dvs. langs med trådhegnet. Campingvogne skal vige for skurvogne, og flyttes ud i næste række når dette påkræves Materialer der kommer til pladsen skal placeres på den asfalteret p- pladsen mod øst, eller inden i bygningen. Gælder alle I den lange gang under nord- og sydtribunen skal alle vægge afleveres som rå betonvægge. Det frabedes på det kraftigste at man skriver på disse vægge. Alle skal få fjernet deres steger, tal og lignende. Gælder alle Der bliver afholdt formandsmøde på pladsen. Hver mandag kl skal følgende deltage: SAKI, El:Con, Søberg VVS, Maler P. Jacobsen, og Ventilations-gruppen. Fremmøde skal være bedre El-forbruget bliver registreret på et par skurvogne, således vi har et gennemsnitlig forbrug pr. vogn/uge. Dette gennemsnit er blevet målt til at være 200 Kwh pr. uge/skurvogn i vinterperioden. Dvs. fra d. 1 oktober til d. 1 april. I sommerperioden regnes med 100 Kwh pr. uge/skurvogn. Dette afregnes med underentreprenørerne ved sagsafslutning For at skåne asfalten på den store p-plads mod øst, skal elementbilerne køre ind ved siden af det røde hus. Aktion: JK- Entreprise De 2 røde affaldscontainer som står på p-pladsen i det nord-østlige hjørne bliver affaldet (brandbart og ikke brandbart) blandet. KPC sætte nu skilte på, så der ikke er noget at tage fejl af. Containerne bliver alt for dyre at tømme når underentreprenørerne bare blander affaldet. Udgift til dette vil blive videre fakturet. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 2 af 12

3 5.0.9 Vi har nu 3 gange haft problemer med at kloakrøret fra skurbyen tilstopper. Dette skyldes at folk ofte smider papirhåndklæder i toilettet. Dette bedes venligst men bestemt frabedes. Husk på at udgifterne for slamsugeren fordeles mellem underentreprenørerne på pladsen Alle der har fået en afvigerrapport pga. fejl eller lign., bedes skriftlig melde tilbage til KPC med hvad der er blevet gjort for at afhjælpe problemet. Dette dokument vil herefter indgå i KPC BYG s kvalitetssikring På P-pladsen ved østtribunen må der ikke være nogen form for materialer eller parkering 10 meter fra stålkonstruktionen. Dette er for at Tarpgaard kan opstille deres arbejdeplatform for glasmontage. Lige pt. står der to flats med elementer. JK Entreprise fjerner denne nu Det blev aftalt at den blå toiletvogn som står her ved skurbyen, bliver flyttet op til området ved sydtribunen. Dette vil ske torsdag i uge 8. El:Con og SøbergVVS afmonterer vand, kloak og el, samt tilslutter igen Kalorifere på syd, strøm må ikke fjernes Fejl- og mangellisterne SKAL afsluttes nu. Dvs. inden ugens udgang (uge 8). Gælder alle Alle bedes få tegnet div. ændringer ind som afviger fra projektet, således at kan få lavet As-Build tegninger. Gælder alle Drift og vedligehold vedr. nordtribunen skal frem nu. Gælder alle KPC kontakter Forum Horsens vedr. opsætning af hegn på P- pladsen mod øst. 6. Myndigheder: 6.01 Ingen bemærkninger. Skrivelse omkring dokumenter der skal frem, bliver vedlagt. 7. Arbejdets stade og tidsplan: Hovedtidsplan af d er gældende Den høje sokkel i nord/vest hjørnet kan ikke pudses op nu pga. vejret. Dette udføres når der kommer mere varme i vejret. Aktion: Max Poulsen Thy har påkørt bande reklamen på vest tribune, skal rettes. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 3 af 12

4 7.0.3 Under ståltagmontagen har man kørt på banen ved øst tribunen, dette skal meldes til forsikringen og rettes af Dan Jord. Betales af Stål Tag. Aktion: Stål Tag Betonvægge ved sydtribunen kan isoleres nu. Ved pumperum skal væg isoleres inde fra, da trappe er monteret. Aktion: SAKI Finisharbejde fra montagen af betonelementer i sydtribunen skal udføres nu. Skal følges op, der er stadig en del fejl. Skal udføres fra øst enden mod vest. Aktion: JK-Entreprise Huller i terræn ved syd tribunen skal dækkes til nu. Det bør kunne lukkes sidst i uge 8. Her skal der ligeldes graves op til bander. Aktion: Brdr. Christensen Mørtelfuger ved trappehjørner i nord tribunenskal gås efter, samt ilmo-bånd bag trappeløbene tjekkes om det sidder korrekt. Dette skal tjekkes nu. Aktion: JK-Entreprise Thy stål skal kontrollere at alle stål flapper sidder korrekt, således at glas facaden kan opstarte på vest uden problemer, herunder også nordvest hjørnet. Aktion: Thy stål På vest facaden sidder der stål flapper under hoveddrageren, skal de bruges. Kontrol udføres af Tarpgaard og Thy Stål Byg nu Olietank ved det røde hus skal graves op og køres væk nu. Inden dette udføres kontaktes Carl Bro Miljø vedr. en evt. olieforurening. Gitte forsøger at finde grus på syd tribunen, således at tank kan fjerens, og der kan bankes grus op i hullet. Aktion: Brdr. Christensen Hegn omkring P-plads ved skurby, bliver monteret i uge 8. Aktion: KIBO Montage af elevator i nordtribunen pågår. Elevatoren skal være i drift med udgangen af uge 7. Skal meget snart afsluttes. Aktion: FH Elevator Montage af brandgips og tophatte ved sydtribunen pågår. Ganglininen forventes færdig i begyndelsen af næste uge. Arbejdet vil være helt færdigt om 2 uger fra d.d. Aktion: SAKI Uge 10 skal stål over V.I.P. Lounge i sydtribunen monteres, det ser ud til at blive forsinket ca. 2 uger. Aktion: Industritag De 2 dæksler over gylletanken skal monteres nu. Skal muligvis monteres med kran. Aktion: Brdr. Christensen C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 4 af 12

5 Der er pt. stadigvæk nogle el-gennemføringer i gennem taget over nordtribunen. Disse skal tætnes nu. Aktion: Industritag I uge 13 bliver den eks. transpormerbygning og det røde klubhus brækket ned. Aktion: P. Olesen CC Fliser skal stille med en mand nu, og få afsluttet alle deres fejlog mangler i nordtribunen. Der er fejl der ikke er afsluttet. Gentagelse Max Poulsen kommer og udbedre mangler samt støbe terrændæk hvor udluftning og afløb er blevet flyttet ved sydtribunen. Dette er ikke udført, Brdr. Christensen udfører selv dette. Aktion: Max Poulsen Resalitter på syd tribunen skal lukkes I uge 8, ca halvdelen er klar nu Kabler I indhug I nordvest hjørnet skal fjernes, således at belægninger kan laves færdige Montage af forsatsvæg i el-tavle rum i sydtribunen skal monteres nu. Aktion: SAKI Stade Udført: Planlagt: Jordarbejde 86 % 86 % Støbearbejde 98 % 98 % El-arbejde, nord 98 % 100 % El-arbejde, syd 1 % 1 % VVS-arbejde, nord 100 % 100 % VVS-arbejde, syd 3 % 3 % Stål-arbejde, syd 30 % 30 % Stål-arbejde, nord 90 % 90 % Stål-arbejde, øst 90 % 90 % Stål-arbejde, vest 75 % 75 % Opvisningsbane/servicevej 98 % 98 % Industritag, nord 90 % 95 % Industritag, syd 45 % 45 % Vesla, gulve Nord 99 % 100 % Vesla, vægge Nord 99 % 100 % Elementmontage, nord tribunen 99 % 100 % Elementmontagen, syd 55 % 55 % Kravlegård 85 % 85 % Tømrer, nordtribunen 99 % 100 % Tømrer, sydtribunen 15 % 15 % Ventilation, nord 95 % 95 % Maler, nord 99 % 99 % Slidlagsgulve, norttribunen 100 % 100 % Muncholm, nord 95 % 95 % C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 5 af 12

6 Muncholm, Øst 90 % 90 % Tarpgaard, nord 90 % 90 % Tarpgaard, øst 50 % 55 % 8. Bemanding: Brdr. Christensen A/S 2 mand Max Poulsen A/S Søberg VVS 3 mand Thy Stål-Byg A/S 4 mand Dan-Jord A/S El:Con 7 mand JK Montage 7 mand Industritag SAKI 5 mand Ventilationsgruppen 2 mand CC Fliser P. Jacobsen 1 mand Vesla DETO Søgård Muncholm 2 mand Tarpgaard 4 mand AFR BYG 9. Projekt- og udførelsesproblemer: Ventilationsgruppen som pt. arbejder på taget over omklædningsrummene, SKAL være mere påpasselig med at beskytte tagdugen mod evt. skader fra materialer og lign.. Dvs. at ved opbevaring af værktøj og materialer skal dette ligge på træplader. Aktion: Ventilationsgruppen JK-Entreprise fjerner deres soldater og monterer vinkler, og små vægvinger skal skrues fast med gennemgående kamskruer. Aktion: JK Entreprise Rengøring af betonslam flere steder på stålkonstruktionen samt KBbjælken er nødvendig. Overfladen på det støbte betongulv øverst på nordtribunen er meget uens i overfladen og ikke pæn. Der skal findes en løsning på hvad der skal gøres for at få en ensartet overflade. Aktion: Max Poulsen GS skal montere en regnvandspumpe i brønd. Aktion: Brdr. Christensen Der er stadigvæk vandindtrængen i det nord-østlige hjørne og det nord-vestlige (store vandskjolder på loft). Der skal laves en bedre paptætning over dette område. HASTER. Aktion: Industritag C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 6 af 12

7 9.0.6 Max Poulsen har ved modul C fejlplaceret 1 stk. gevindstang. Denne er rettet/iboret af JK-Entreprise. Der vil på et senere tidspunkt komme en opgørelse over dette arbejde. Aktion: Max Poulsen Det er vigtigt af CR (El:Con) og CJ (Søberg VVS) sammen får koordineret problematikken med føringsvejene i sydtribunen. CR siger at de har pladsprobleme, specielt ved toiletter og teknikrum der kolliderer VVS og El. Det er aftalt at elektriker må indordne sig efter vvs. Aktion VVS Søberg og El: Con I kroppen på den vandrette stålbjælke under dækket ved nordtribunen, er der en del rust fra de metalspåner som stammer fra El:Con s arbejde med at fastgøre div. el-ledninger der, samt betonrester fra udstøbning af dæk. Alle metalspåner og betonrester skal fjernes omgående. Thy Stålbyg har noget maling som skal bruges til at skjule rustpletterne. Aktion: El:Con & Max Poulsen Den demonterbar del af nordtribunen v. flugtvejen er stål tribuneelementerne ikke skruet fast endnu. Aktion: Søgård Stål Byg Tilfyldning af div. huller i terræn skal gøres nu. Specielt ved sydvest hjørnet. Forvent at dette kan gøres midt i næste uge. Aktion: Brdr. Christensen Spildevandspumpen SKAL tilsluttes nu. Nordtribunen bliver taget i brug nu. Der mangler en fase, GS undersøger dette, og får det til at virke. HASTER. Aktion: El:Con El:Con skal sørge for at etablerer 100 AmP til Tarpgaard s 3 lifte i dag. Aktion: Tarpgaard I rum 0081 i sydtribunen er der en afløbsstuds i gulv til tagvand. VVS Søberg skal ikke bruge denne. KPC undersøger ved vores rådgiver hvorfor denne er indtegnet i projektet. Aktion: KPC BYG Der mangler dørhuller til begge el-teknikrum i både nord/vest og nord/øst enden. Ingeniøren er ved at undersøge hvad der kan/skal gøre for at løse problemet. 10. Kvalitetssikring: Underentreprenøren er pligtig til at udføre kvalitetssikring i overensstemmelse med BEK nr. 202 af 23/03/2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. Kontroldokumenter afleveres hver uge. Byggeledelsen afgør omfanget af kvalitetskontrollen. Hvis ikke at KPC BYG hver 2 uge får underentreprenørens KSmateriale til gennemsyn efter byggemøderne, eller at KS ikke er C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 7 af 12

8 udført, så forbeholder de sig retten til jf. kontrakten at tilbageholde aconto betalinger ind til KS-materialet er afleveret, ajourført og godkendt. KS-Mapperne skal afleveres til KPC BYG i de ulige uger. Ovenstående viste sig ikke at lykkedes, da der kun var 3 underentreprenører der havde afleveret KS. Så vi prøver EN gang mere. Så til næste byggemøde får vi en opdateret KS - mappe fra samtlige underentreprenører. De fejl der er påpeget i KS materialet er ikke rettet, dette skal udføres nu. Følgende underentreprenøres aconto betalinger er stoppet: C:C Fliser Muncholm Elcon DETO Ingv. Michelsen Hammelsvang Ventilations Gruppen Vesla Der vil være meget fokus på kvalitetssikringen fra vores bygherres side (Horsens kommune), så for jeres egen skyld få det udført daglig. Ovennævnte punkt er en del af entreprisernes aftalegrundlag i entreprisekontrakten. Denne paragraf er her gentaget for fuldstændighedens skyld KPC BYG skal nu bede alle underentreprenører om at få lavet deres drift- og vedligeholdsmapper over nordtribunen. Det gælder alle materialer/komponenter/overflader mm.. Grunden til dette er, at nordtribunen snart bliver taget i brug, og så SKAL dette afleveres til bygherren. Dette skal være KPC BYG i hænde senest d. 4 februar Aktion: Alle underenentreprenører Oversigt kvalitetssikringsmanualer Manual Bilag Firma Aflev. Godk. Afvist Aflev. Godk. Afvist Max Poulsen A/S X X Brdr. Christensen A/S X X EL:CON A/S X X X Søberg VVS X X X X Thy Stål-Byg A/S X X X X Dan-Jord X X C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 8 af 12

9 JK Entreprise X X X X Industritag X X CC Fliser P. Jacobsen X X Ventilationsgruppen X X SAKI X X Søgård Stål Byg X Vesla X X Tarpgaard X X Afvigerapporter nr. Emne dato Ansvar xxx xx.xx.xx Tilsynsinformationer nr. Emne dato Ansvar xxx xx.xx.xx Der skal afleveres 2 ekspl. af kvalitetssikringsmapper og 4 ekspl. af drift- og vedligeholdelsesvejledning ved afslutningen af byggeriet De underentreprenører der har fået deres KS-mappe afvist, bedes hurtigst muligt rette henvendelse til KPC BYG A/S v. Hr. Simon Toft Jensen på tlf Vigtigt Ved gennemgang af KS-mapper vil evt. bemærkninger vil være at finde i skemaet forrest i mappen. Herunder bla. om det udførte er godkendt eller kasseret Følgende firmaer har ikke afleveret ajourført kvalitetssikring eller kvalitetssikring generelt for en godkendelse: CC Fliser, Muncholm, DETO, Ingv. Michelsen, Hammelsvang, Egtved Fuger, Industritag, Max Poulsen, Virklund Sport, Ventilations Gruppen, Vesla til KPC BYG. Derfor henviser KPC BYG til punkt i byggemødereferatet. 11. Økonomi: Der udbetales ikke a'contobegæringer på arbejder, der ikke er udført og leveret kvalitetssikring på. Det er derfor yderst vigtigt, at de ovennævnte entreprenører fremlægger kontrolplan Godkendte a'contobegæring skal være KPC i hænde senest den 25. i måneden for at komme til udbetaling den sidste i den efterfølgende måned, hvis ikke anden betalingsform er aftalt. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 9 af 12

10 KPC kan oplyse, at der ikke vil blive udbetalt a'contobegæring, før garanti er modtaget af KPC eller anden aftale er indgået Alle fakturaer fremsendes til KPC, påført KPC s sagsnummer Accept: Underskrevet accept modtaget af KPC Sikk: Sikkerhedsstillelse modtaget af KPC Komp: Initialer for person med kompetence i h.t. AB Nr. Firmanavn Accept Sikk. Komp. Bemrk. 40 Max Poulsen A/S X X 20 Brdr. Christensen A/S X X 280 EL:CON A/S 260 Søberg VVS X X 170 Thy Stål_byg A/S X X 70 Tinglev, Elementmontage 120 SAKI X X 24 Dan Jord A/S 90 Industritag 262 Ventilationsgruppen X X Jf. punkt afregnes/fordeles udgifterne for de 2 affaldscontainer mellem de forskellige underentreprenører Det blev aftalt på byggemødet at samtlige underentreprenører skal fremkomme med evt. økonomiopgørelse (tillæg-/fradragydelse). På disse opgørelser bedes underentreprenørerne kort beskrive hvad ydelsen omhandler. Inden 14 dage fra d.d. skal disse opgørelser foreligge i KPC BYG s skurvogn SAKI har i nord-vest hjørnet monteret ubehandlet træværk. Aftalen har hele tiden været, at træværk skal leveres med maler P. Jacobsen for at blive grundet. Dette betyder en meromkostning for maleren, da grundning skal gøres på stedet. Opgørelse fremkommer senere fra P. Jacobsen til SAKI. 12. Tillæg/fradrag: Alle ekstraarbejder skal opgøres ugevis på aftalesedler til hvert byggemøde. Fremsendes på særskilt faktura. 13. Sikkerhed: Sikkerhedsmøde afholdes i særskilt møde. Hver entreprenør på pladsen SKAL sende sin sikkerhedsansvarlig. På sikkerhedsmødet C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 10 af 12

11 gennemgås derudover mønsterarbejdsplads samt ansvarsfordelingen på fællesfaciliteter Mønstersterarbejdsplads for uge 8-9 hænger i opslagstavlen Ansvarsfordeling på fællesfaciliteter hænger i opslagstavlen uden for KPC s skurvogn Omkring sydtribunen er hjelmpåbud på hele dette område. Dvs. de personer der arbejder i modsatte ende af elementmontagen også skal respektere dette påbud. 14. Tegninger/beskrivelser: Det er den enkelte entreprenørs ansvar at kontrollere, at han har den sidst gældende tegningsliste samt beskrivelse Gældende tegningsliste er følgende: Ingeniør: Rev. D udg. 60 Arkitekt: D Aflevering Der afholdes afleveringsforretning mellem KPC BYG og bygherren på ovennævnte byggesag ved byggeriets afslutning. 16. Næste møde: Mht. færdiggørelse og gennemgang af entreprisearbejder, henviser vi til de med byggeledelsen indgåede aftaler og tidsfrister, som vi forventer overholdt. Tirsdag d kl på byggepladsen. Sikkerhedsmøde d før byggemødet. Sikkerhedsrundering for mønsterarbejdsplads bliver næste gang udført af Søren Lonnebjerg og EL%CON v. Claus Rathjen d kl Bilag: 18. Bødekasse: Det blev aftalt at indføre en bødekasse hvor priserne er som følger: Komme for sent = 50 kr. Udeblive fra mødet = 100 kr. Telefon der ringer = 50 kr. Mobning = 200 kr. Spille computerspil under mødet = 200 kr. Pengene går til at vi løbende kan gå ud og spise en middag sammen. Navn Bøde d.d. Kr. i alt Gitte Salomonsen Max Poulsen Jan Fischer Claus Rathjen 500 kr. C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 11 af 12

12 Jimmy Runge 300 kr Ove Nielsen Ulrik Gaaw 400 kr Karsten Thomsen Telefon 50 kr. 100 kr Steffen Husted 100 kr Ulrik Frederiksen 200 kr Peter Forsing Cliff Andersen 100 kr. Henning Kraul 50 kr. Søren Lonnebjerg 100 kr. Kurt Laursen For sent 50 kr. 150 kr. Frede Nielsen Thomas Crone Simon Toft Jensen 250 kr. Total 2250 kr. Følgende mangler at betale fra sidste bødekasse: CC Fliser (Thomas Crone) kr. 300 Peter Forsing (Vesla) kr. 50 I alt:kr. 350 Følgende skal give rundstykker/wienerbrød: Claus Rathjen tirsdag d C:\Documents and Settings\jle\Desktop\Logbog\Opstartsfasen\møder\arbejdsdok\Byggemoede_eksempel.doc Side 12 af 12

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09

Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09 Referat af fagentreprenørmøde nr. 27 Projekt: Company House Vallensbæk Kaldenavn: Vallens Sags nr.: CHOF09 Dato/tid: Tirsdag d.28.april. 2009, kl. 13.00 Sted: Byggepladskontor, Delta Park 40 Til stede

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Referent: Signe Ruager Stemmetællere: Angie Bonde, Birgit Sørensen, Kim Jensen

Referent: Signe Ruager Stemmetællere: Angie Bonde, Birgit Sørensen, Kim Jensen Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsen afd. 2, Brunevang Brunevang 64. 2610 Rødovre Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18.00 19.00 E-mail Årsmøde 11.9.14 på Islev Skole 1: Valg af dirigent:

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Værktøj for akkordholdere

Værktøj for akkordholdere Oversigt over opmålere: Fællessekretariatet BLIK OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK METALARBEJDERFORBUND Opmåler Nordjylland: Gert Zacho Andersen Tlf. 98 16 08 66 Mobil: 23 48 34 67 E-mail: gza01@blikroer.dk

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere