ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014"

Transkript

1 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN

2 INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER 6 Byggeteknikken 6 3. VISIONER FOR OMRÅDET 9 Renovering i et bæredygtigt perspektiv 9 Arkitekturen NYE BOLIGER 12 Tilgængelighedsboliger 12 Nye boligtyper 13 Lejlighedsplaner UDEAREALER 26 FORORD Udarbejdelse af tilstandsrapport og helhedsplan er opstartet på baggrund af flereårigt problem med fugt og skimmel i bl.a. gavllejligheder (forsøgt udbedret med varmvægge, uden held), og på baggrund af 360 graders undersøgelse, hvor der er massive tilkendegivelser omkring fugt og kulde/træk i boligerne. Derudover er der store foranstående investeringer i bl.a. nye vinduer og vedligeholdelse af facader. Investeringer der gerne skal bruges optimalt og fremtidssikre afdelingen. Sideløbende er der igangsat en energihandlingsplan med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Denne plan skal afdække energitekniske problemer / løsninger som kan indarbejdes i et kommende renoveringsprojekt. en er udarbejdet for at synliggøre mulighederne for at tilvejebringe tilgængelighedsboliger i en del af bebyggelsen. Samtidig beskrives bebyggelsens arkitektoniske udgangspunkt, kvaliteter og udfordringer, som sammen med løsningsforslag på de nævnte områder skal skabe et samlet overblik over den indsats, der vurderes nødvendig for at fastholde afdelingen som et attraktivt bo-tilbud og fremtidssikre bebyggelsens fysiske tilstand.

3 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 3 Beliggenheden Sundby- Hvorup Boligselskabs afdeling 7 Engparken er beliggende i Nørresundby, der ligger nord for Aalborg og Limfjorden. Engparken er en velbeliggende bebyggelse i Nørresundbys østlige del med god infrastruktur, nem adgang til offentlige transportmuligheder og med en umiddelbar nærhed for tilkørsel til motorvej E45. Motorvejen afgrænser området mod øst, men med meget begrænsede støjgener for bebyggelsen. Bebyggelsen er desuden beliggende med kort afstand til institutioner, skole, butikker og svømmehal og nem og hurtig adgang til centrum af Nørresundby såvel som Aalborg. OMRÅDEANALYSE I Nørresundby bor der i alt bor og der har være en positiv befolkningsudvikling over den sidste årrække. Samtidig bor der personer i skoledistriktet Nr. Uttrup Skole, hvor afdeling 7 er beliggende. Indenfor en afstand på 1 km fra afdelingen er der et fint udvalg af indkøbsmuligheder, skoler og institutioner samt sundhedstilbud BLOKKE OG LEJLIGHEDER Bebyggelsen består af i alt 7 boligblokke i 4 etager + delvis udnyttet tagetage udformet dels som stokke, dels som vinkelbygninger og med den nordvestligste blok som en åben U-formet blok. Der er i alt 555 lejligheder, der fordeler sig på 1, 2, 3, 4 og 5 værelses boliger med hovedvægt på den 3- værelses boligtype (se i øvrigt opgørelse over fordeling på blokke på omstående sider). I er der etableret 22 nye tagboliger (hvor der før var tagværelser / pulterrum) i gl. Kongevej 75-77, Uttrupvej 2-6 og samt Uttrupvej 8 18 og 57. Disse boliger er etableret for egne midler / lån uden støtte. I tilknytning til en række af blokkene er der opført garager ligeledes i røde tegl, som forstærker bebyggelsens homogene udtryk. Desuden er der i 2008 opført nyt fælleshus, med stort festlokale, industrikøkken og fællesvaskeri NØRRESUNDBY CENTRUM MOTORVEJ E45 SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 Afdeling 7 ligger delvist i Aalborg Kommunes vækstakse, hvilket er det område af Aalborg og Nørresundby, kommunen har særligt fokus på i forhold til udvikling. Samtidig er der i kommuneplanen fokus på, at erhvervsvirksomhederne skal danne rammen om Nr. Uttrups fremtidige udvikling det alt imens at bydelens rolle som bosted skal bevares, bomiljøet omkring de befærdede veje skal forbedres og den fysiske sammenhæng mellem boligområderne og rekreative arealer ved fjorden forbedres. Opsummerende er afdeling 7, med den nuværende og for fremtiden planlagte udvikling, således et godt sted at udvikle. AALBORG CENTRUM

4 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 4 Boligsammensætning SUNDSHOLMEN Blok 1 Abildgårdsvej værelses boliger 25 2 værelses boliger 3 3 værelses boliger 21 4 værelses boliger 22 5 værelses boliger 4 Boliger i alt 75 Blok 5 Abildgårdsvej og Uttrupvej værelses boliger 2 (1 uden eget køkken) 2 værelses boliger 42 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 12 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 102 HJØRRINGVEJ 4 5 UTTRUPVEJ 6 7 MOTORVEJ E45 Blok 2 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 12 3 værelses boliger 34 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 50 Blok 3 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 12 3 værelses boliger 34 4 værelses boliger erhverv 5 værelses boliger 0 Boliger i alt erhverv Blok 6 Uttrupvej værelses boliger 0 2 værelses boliger: 31 3 værelses boliger 54 4 værelses boliger 7 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 92 Blok 7 Abildgårdsvej og Uttrupvej værelses boliger 0 2 værelses boliger: 38 3 værelses boliger 50 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 4 Boliger i alt Blok 4 Abildgårdsvej og Gl. Kongevej værelses boliger 20 2 værelses boliger 8 3 værelses boliger 44 4 værelses boliger 23 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Boliger ialt 1 værelses boliger 47 2 værelses boliger: værelses boliger værelses boliger erhverv 5 værelses boliger 8 BOLIGER I ALT erhverv

5 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 5 Områdets beboere BEBOERNES TILFREDSHED Den generelle tilfredshed med at bo i afdeling 7 er høj, og generelt gælder det, at jo ældre beboerne er, jo mere tilfredse er de med at bo i afdelingen. Beboerne føler ligeledes et godt tilhørsforhold til boligområdet, de føler sig meget trygge i bydelen og oplever, at afdelingen har et godt ry. Generelt er der hos beboerne en utilfredshed med renholdelse/vedligeholdelse af bygningerne, parkeringsforholdene for både biler og cykler samt støj fra trafik, erhverv og børns leg mv. Derudover er beboerne meget utilfredse med de ældrevenlige forhold, både i bygningen og boligen. I afdelingen er der problemer med kriminalitet mange har været udsat for tyveri, hærværk eller indbrud. Ved den afholdte workshop, hvor afdeling 7s beboere var inviteret, kom det frem, at beboere generelt, i forbindelse med fremtidig indsatser i afdelingen, prioriterer nye vinduer højest. Herefter følger flere og/eller bedre parkeringspladser til såvel biler, cykler som knallerter; bedre lydisolering samt isolering af ydervægge samt et ønske om nye døre (hoved-/entré-/rumdøre). Som femte prioritet gælder det nye radiatorer. Videre følger bedre opholdsrum i udearealerne, gerne overdækket med borde, bænke og grill. På ottendepladsen er et ønske om elevatorer. Herefter følger en række af ønsker relateret til udendørsområderne. Det gælder skur eller tag til elscooter, med mulighed for parkering og opladning samt cykler; flere farver i de fælles grønne områder med beplantning af blomster, buske samt frugttræer. Herefter følger etablering af nye/flere garager eller carporte samt ønsker om bedre aktivitets-/legemuligheder for teenagere og unge, f.eks. multibane, klatrevæg og/eller skateboardbane. Derefter følger et ønske om tv-stik, internet og el (og i den forbindelse nye el-installationer og ens stikkontakter) i alle rum; renovering af ydervægge, involverende fugning af væggene. Slutteligt findes et ønske om nye skabe, generelt bedre vedligehold af udearealerne, etablering af legepladser for børn samt bedre område- og gadebelysning (evt. i form af LED-lys). PARSELHUSE GRØNT OMRÅDE HJØRRINGVEJ ENGPARKEN BEBOERSAMMENSÆTNING (KÅS OG CAMEO) Indenfor en radius på 1 km fra afdelingen bor hovedparten i en ejerbolig, enkelte huse og villaer af forskellige størrelser. Den gennemsnitlige husleje er i nogle dele af området over landsgennemsnittes, mens den for andre er her under. I dele af området er den gennemsnitlige alder 40 år eller derover og i andre er den år. Samtidig er der generelt flere end landsgennemsnittet, der har børn. I afdelingen er der en stor andel af enlige uden børn sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune og par med børn udgør kun en meget lille andel af beboerne. Der er i afdeling 7 en mindre andel af beboere, som er en del af arbejdsstyrken sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg kommune og en større del af de offentligt forsørgede i afdelingen er på kontanthjælp. Desuden er der, sammenlignet med hele Aalborg kommune, kun få beboere med en høj indkomst. E45 INDUSTRI LIMFJORDEN Den årlige husleje ekskl. forbrug for afdeling 7 var på 428 kr. pr. m2/år i Det er lavere end den gennemsnitlige husleje for de almene lejemål indenfor en afstand på 1 km fra afdelingen og det er væsentlig lavere den gennemsnitlige boligudgift for ejerboliger i området. Med den lave og også i sammenligning lave husleje, vil det selv efter renovering af afdelingen være mindre at bibeholde boliger til mindre bemidlede, som også præger beboersammensætningen i afdelingen i dag.

6 1. BEBYGGELSEN I DAG Side 6 Bebyggelsens kvaliteter ARKITEKTUR OG OPFØRELSESTIDSPUNKT Opførelsesperioden sidst i 1950 erne til først i 60 erne tegner sig tydeligt i det arkitektoniske udtryk, som med sine røde teglfacader, røde tage og hvide vinduespartier er karakteristiske for godt dansk boligbyggeri bygget på håndværksmæssige traditioner. Facaderytmen er taktfast, ensartet og repeterer sig selv i en karakteristisk balance mellem murflade og vindueshuller. Vinduer fremstår som vippevinduer med rammer uden opsprodsninger, en lidt flad fremtoning, hvor tidens vinduer ellers ofte var sidehængte vinduer med synlig lodpost, hvilket gav et mere detaljeret facadeudtryk. Siden opførelsen er der sket ændringer i ernes udseende, de er blevet lukkede med glasinddækninger, som trods visse vejrmæssige fordele, i sin nuværende fremtræden, er noget fremmede for den tids arkitektur. Tegning: Udsnit af oprindelig facadetegning, hvor vinduerne er inddelt, hvilket giver et mere detaljeret facadeudtryk. FRIAREALER OG AKTIVITETSMULIGHEDER Mod nord, øst og syd er der relativt tætte busk og hegnsplantninger, som indrammer bebyggelsen og som sammen med et effektivt støjværn skærmer mod trafikken på motorvejen og Sundholmen. Grundens størrelse og bebyggelsesstrukturen har skabt store sammenhængende friarealer med bl.a. tennisbane og petanquebane. Generelt er arealerne ekstensivt udnyttet med interne stier, store velholdte græsflader og få rumdannende buskplantninger. Området er således velfungerende, men efterlader potentialer for både flere aktivitetsmuligheder og for beplantninger, som kan danne rum og rammer om et rekreativt og aktivt udeliv. BOLIGSOCIAL STATUS Afdeling 7 er en velfungerende afdeling med en god social balance, et godt naboskab og meget ringe fraflytning. Afdelingen har desuden en meget aktiv afdelingsbestyrelse, og med udspring fra det nye fælleshus, der ligger centralt i afdleingen er der blandt andet billardklub, lektiecafe mm. Aktiviteter som tilsammen skaber grundlag for beboernes trivsel, og er med til at gøre Engparken til et attraktivt bo-tilbud. Imidlertid er den arkitektoniske identitet stadig intakt, og danner et godt udgangspunkt for kommende facademæssige bearbejdninger.

7 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER Side 7 Byggeteknikken De udfordringer bebyggelsen står overfor er af bygningsfysisk karakter dels afhjælpning af byggetekniske problemer, som kan skabe bedre boligkomfort og mindre energiforbrug dels etablering af boliger med tilgængelighed, som kan skabe basis for, at alle kan bo i bebyggelsen, samtidig med, at det muliggør et botilbud som spænder fra de unge år til seniortilværelsen med eventuelle behov for hjælpemidler. OVERORDNEDE BYGNINGSDELE RESUMÉ Kærsgaard og Andersen A/S har for Sundby-Hvorup Boligselskab udført en tilstandsvurdering, som omfatter samtlige primære bygningsdele fordelt på: Klimaskærmen, dvs. tag, facader, vinduer/døre, fundamenter Våde rum, dvs. bad og køkken Installationer, dvs. vand, afløb, kloak Tekniske anlæg, dvs. varmesystem, ventilation og el Herudover er sekundære bygninger og friarealer gennemgået. Idet der henvises til den detaljerede rapport kan følgende konklusioner give et billede af den aktuelle vurdering: TAGE: Tagene er cementtegl oplagt ca. år Der er udhæng langs facader / gavle og der er Zink tagrender. Der er mindre problemer med brandsektionering i tagrum, der udbedres i form af brandtætning af gennemføringer og udførelse af brandkams erstatning i forbindelse med vinkelsmidte, hvor der er forskydninger i bygningskroppen. Isolering på lofter er rodet efter montører / service og bør reetableres. Loftlemme opfylder ikke lovkrav (brandkrav fra 1961) Der skal monteres godkendte loftlemme. FACADER: Der er generelt dårlige fuger i facader og gavle. Der er revner i forbindelse med tegloverliggere. Der er afskalninger fra sålbænke, flere er udskiftet. Der er massiv murværk og mange kuldebroer. Det anbefales at udføre ny formur ved fjernelse af den eksisterende, efterisolere og etablere ny formur. Dette løser kuldebroer og problemerne omkring overliggere og sålbænke. Der skal etableres nye er efter facaderenoveringen. Tegning: Snit i eksisterende bygning. Her ses tydeligt en række problemer som er typiske for denne type byggeri, med massivt murværk, manglende isolering, betonoverlæggere og manglende tagisolering. Billede: Nogle blokke er udført med massive betonoverlæggere, der virker som kraftige kuldebroer. Billede: Hvor der ikke er betonoverlægger, er tegloverlæggeren dårligt udført, hvilket bevirker tilbagevendende problemer med revner i murværket. Billede: De eksisterende trævinduer er meget slidt, og der er stort behov for udskiftning, både af hensyn til vedligehold, fugtproblemer og varmeisolering. Billede: De eksisterende lukkede er er slidt, og har et udtidssvarrende udtryk, der giver hele bebyggelsen et trist præg.

8 2. BEBYGGELSENS UDFORDRINGER Side 8 KÆLDER /FUNDAMENT Der er kælder under bebyggelsen. Der er konstateret enkelte revner i fundamenter / puds. Revner opskæres og skruk puds afhugges. Der udbedres med egnet reparationsmørtel jf. producentens anvisninger Der er afskalninger af puds på kældervægge under terræn forårsaget af fugtindtrængende. Der etableres omfangsdræn inkl. effektiv vandtætning og reetablering af terræn. Indvendige arbejder udføres efterfølgende under driften. UISOLERET TAG FASTE MURBINDERE ETAGEDÆK VINDUER OG UDVENDIGE DØRE Vinduerne og terrassedøre er udført i træ og med termorude. Der er flere steder konstateret råd og nedbrydning af træet. Vinduerne lever heller ikke op til nutidens isoleringsevne. Mange glasbånd er defekte. Elastiske fuger er nedbrudte og skal skiftes. Vinduerne skiftes til nye højisolerende træ/alu vinduer, som kræver minimal vedligeholdelse. Indgangsdøre er udskiftet til træ/alu partier og med energirude. TRAPPEOPGANGE Værn / gelænder er nogle steder defekt og bør reetableres. Tagvinduer i trappeopgange skal forsynes med automatik der muliggør åbning umiddelbart inden for opgangsdøren (brandventilation). Brandsikring af loftkonstruktionen opfylder ikke lovkrav. Udskiftning af celledøre til branddøre fra trappe- til loftrum. Der er en lang efterklangstiden, der kan nedsættes ved at udføre felter med akustikbelægning på underside af trappeløb, repoer samt evt. på loft / væglader BADEVÆRELSER r er løbende renoveret. Der er ingen anbefalinger til badeværelser på nuværende tidspunkt KØKKENER er er af varierende stand. De bliver løbende renoveret iht. Beboerønsker / over råderet. Der er ingen anbefalinger til køkkener på nuværende tidspunkt VARMEANLÆG Teknikrum renoveres i bygning 4, 5, 6 og 7, som øvrige teknikrum, med nye pumper og isolering. AFLØBS-INSTALLATIONER Afløbene fungerer tilfredsstillende. Der er ingen anbefalinger til afløbsinstallationerne på nuværende tidspunkt. KLOAKANLÆG Der er problemer med fugt gennem kælderydervægge. Ved at etablere omfangsdræn vil man få en minimering af fugtproblemer på kælderydervægge. BRUGSVANDSINSTALLATIONER Renovering af vandinstallationer i teknikrum, der ikke er renoveret på nuværende tidspunkt. Udskiftning af fordelerarrangement i skakte pga. tæring. Varmtvandsbeholder / Varmtvandsproduktion renoveres. VENTILATION Mange aftræk er ikke tilkoblet taghætter og skal reetableres. Der etableres udsugning fra køkken og bad i tilgængelighedsboliger. Der etableres grundudsugning ved alle boliger. EL-INSTALLATIONER Der er konstateret HFI/PHFI relæer i de besigtigede lejligheder. El-måler bør/skal flyttes til trappeopgang for aflæsning hvor der ikke er adgang til lejligheden Gruppetavler i opgang flyttes til lejligheder. Sikringstavlen bør ombygges med nye og flere sikringsgrupper. Stofomviklet ledninger bør udskiftes da de er en potentiel risiko for en brand. Gl. belysningsarmaturer i kælder bør udskiftes til nye lavenergiarmaturer. Gl kraftinstallationer i kælder bør udskiftes. FRIAREALER, TERRÆN OG TILGÆNGELIGHED Gårdrum er udlagt med flise- og græsarealer. Belysning af udearealer foregår ved dels belysning opsat på bygningerne og lygter på stander i terræn. Det foreslås at udføre genopretning på belagte arealer samt etablere kriminalpræventiv belysning. I tilstandsrapporten er endvidere angivet overslagspriser for udbedring af de enkelte poster. MASSIV MURSTYKKE UISOLERET SOKKEL Tegning: Principsnit, der viser nogle af den eksisterende konstruktions udfordringer. Manglende isolering og mange kuldebroer giver dårligt indeklima og høje varmeudgifter.

9 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 9 Renovering i et bæredygtigt perspektiv Gennem den planlagte renovering, er det visionen, at sikre, at Engparken klargøres til nutidens og fremtidens bygningsfysiske krav, og at sikre, at boligkvaliteterne i bebyggelsen fastholdes til glæde for nuværende og kommende beboere, og at dette skal ske i et bæredygtigt perspektiv. Bebyggelsen er med sin bynære placering og offentlig forsyning og infrastruktur bæredygtig set i det store perspektiv, men set i bygningsskala og med nutidens briller er bæredygtigheden mere begrænset. Energioptimering af bebyggelsen er en væsentlig del af de bæredygtighedstiltag, som renoveringen muliggør. Fjernelse af formuren, med de kuldebro problemer den rummer, baner vej for isolering til dagens standard, og nye super isolerende vinduer med tætte fuger vil nedsætte energiforbruget til opvarmning, samtidig med at indeklimaet forbedres væsentligt og boligkomforten øges. Og tilvejebringelse af tilgængelighedsboliger er et andet vigtigt bæredygtighedstiltag, som med en social vinkel medvirker til diversitet og inklusion. Med afdeling 7s traditionelle og kendetegnende arkitektoniske udtryk, skal den kommende renovering basere sig på respekt for den nuværende enkle kvalitet, der netop kendetegner afdelingen. Det gælder særligt facaderenoveringen, der er strengt nødvendig i forbindelse med at gøre op med voldsomme problematikker forbundet med den dårlige klimaskærm og de opsatte forsatsvægge, det gælder særligt kludebroer og skimmelvækst. Den oprindelige afd. 1 Hjørringvej 37-39, som var Sundby-Hvorups første afdeling, er tidligere byfornyet i 1993, med stor respekt for den oprindelige stil og arkitektur. Vi anser den gamle afd. 1, som værende en del af Sundby-Hvorups arveguld, den er en kulturhistorisk perle, dansk kulturhistorie i levende live. Denne del af afdelingen bevarer vi som den er i dag. Resten af afdelingen facadeisoleres, hvor en hel udskiftning af murværket er nødvendig. Ydermuren tages ned, der efterisoleres og de mursten, der kan genbruges, anvendes til den nye mur, der opføres længere ude. Dette løser kuldebroer og problemerne omkring overliggere og sålbænke - samtidig med at de røde murstensfacader, der netop er så kendetegnende for afdelingen, bibeholdes. Med genanvendelse af de eksisterende sten, bliver der samtidig tale om en mere bæredygtig og billigere renovering STRATEGI FOR UDSKIFTNING AF FACADE EFTERISOLERET HULRUM EFTERISOLERET SOKKEL Tegning: Principsnit, der viser de fremtidige forhold efter en facadeudskiftning. Effektiv efterisolering og nye konstruktioner uden kuldebroer medfører et godt indeklima og lave varmeudgifter. Tegning: Den eksisterende mur, med massiv murvær, massive teglbindere og ingen sokkelisolering. Tegning: Den eksisterende ydemur fjernes, men indervæggen bliver stående. Derved kan facaderenoveringen udføres med minimal genhusning, fordi facaden ikke bliver fjernet helt, og beboerne derfor kan blive boende gennem en stor del af renoveringen. Tegning: Der opsættes ny ydervæg, med isoleringslag der tilvare nutidige standarder. Derved inddækkes også alle de eksisterende problemer med kuldebroer, ved at huset påføres en ny klimaskærm. Billede: Billede af Hjørringvej 37-39, som i dag er en del af Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 7. Denne del af bevares som den er i dag.

10 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 10 Arkitekturen RENOVERING I RESPEKT FOR DEN EKSISTE- RENDE ARKITEKTUR Visionen omfatter også bebyggelsens fremtræden og en respekt for de arkitektoniske kvaliteter, bebyggelsen rummer. Opførelsen af nyt muret alment boligbyggeri forsvandt næsten med montagebyggeriets fremmarch i 1960 erne og efterfølgende. Afdeling 7 er således en af de seneste eksponenter for håndværksbaseret boligbyggeri i Danmark og har derved sin egen plads i dansk arkitekturhistorie. Efter facaderenoveringen skal der ligeledes etableres nye er. Størstedelen heraf er lukkede er, der kan åbnes. Hermed er det muligt for beboerne at opholde sig på erne og kunne nyde Billede: Visualisering af facaden efter renovering, med åbne og lukkede er. naturen uden at være generet af støj fra motorvejen. Samtidig er der stadig mulighed for at kunne åbne og nyde en åben, hvis det ønskes. Disse lukkede er er meget højt værdsat af vores beboere, de giver en frihed som beboerne ønsker bibeholdt. Beboernes nye private uderum. Derfor bør afsættet for en kommende facaderenovering basere sig på respekt for den enkle kvalitet, som findes i dag, med ny facade i tegl og med nye vinduer hvide som i dag men evt. med en bearbejdning, som skaber lidt mere udtryksfuld detaljering. Samtidig vil indgangspartierne i de opgange, hvor der skabes tilgængelighed skulle ændres i forbindelse med etablering af indvendig elevator, hvilket skaber mulighed for en arkitektonisk bearbejdning, som tilfører nye kvaliteter, og som i øvrigt kan danne forbillede for en bearbejdning af de øvrige indgangspartier, så ankomstkvaliteten ved opgangene øges. Billede: Den eksisterende facade.

11 3. VISIONER FOR OMRÅDET Side 11 Etableringen af nye er giver desuden anledning til en arkitektonisk bearbejdning, som kan bringe dem i overensstemmelse med den øvrige arkitektur, og som tilfører kvalitet til den samlede bygningsæstetik. Visualiseringerne af facaden viser, hvordan det fremtidige udtryk kan tegne sig, med pudsede brystninger og med glasinddækninger i spinkle hvide alu-profiler et udtryk som kan genfindes i den tids arkitektur men opgraderet og fortolket med nutidens muligheder. Samlet set fastholdes således den ydre arkitektoniske fremtræden med visse forbedringer i detaljen og i en samlet fysisk tilstand, som gør bebyggelsen klar til at modstå fremtidens krav. Billede: Visualisering af forslag til nye er med pudsede brystninger og med glasinddækninger i spinkle hvide alu-profiler

12 Side 12 Tilgængelighedsboliger HJØRRINGVEJ UTTRUPVEJ SUNDSHOLMEN 7 Opgang med ny elevator MOTORVEJ E45 De nye boliger, der tilføres Engparken består af tilgængelighedsboliger, som etableres i hhv. blok 1, Abildgårdsvej og blok 4, Abildgårdsvej I alt 135 lejligheder. Karakteristisk for disse opgange er, at der er 3 lejligheder pr. etage, som hermed giver bedre udnyttelse af de nye elevatorer. Ombygning til tilgængelighed medfører ændringer i de enkelte lejligheder. Elevatoren tager arealer fra nogle af lejlighederne, andel af fællesarealer øges samtidig en smule, og nogle lejligheder reduceres i værelses antal, fra f.eks.3 til 2-værelse for at sikre, at boligen bliver attraktiv og velindrettet efter tilgængelighedsombygningen. Bortset fra de begrænsede arealændringer som etablering af elevator medfører, fastholdes alle boliger indenfor gældende lejlighedsskel. Arbejdet med nyindretning af de enkelte lejligheder viser, at det kan lade sig gøre på en både hensigtsmæssig og attraktiv måde for stueplan og normaletager, For taglejlighederne gælder imidlertid, at de med skråvægge og tagvinduer kan opleves klemte. Efter tilgængelighedsombygning forstærkes dette indtryk noget. Det kan derfor overvejes at etablere kviste, som i et vist omfang vil medvirke til at skabe luft og rumlighed. I visse af de viste planforslag er et værelse inddraget i stuen således, at der kan møbleres rummeligt i både opholds- og spise afdeling. Dette kan ske ved at fjerne den eksisterende skillevæg mellem stue og værelse, mens hovedparten af væg mod entré bibeholdes. Herved fastholdes mulighed for senere etablering af let skillevæg, hvis krav til antallet af værelser overstiger ønsket om rummelighed. Spisepladsen vil da skulle etableres i opholdsstuen. Blok 1 Abildgårdsvej Ny lejlighedssammensætning: 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger 33 3 værelses boliger 38 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 75 Elevatorer 5 Tilgængelighedsboliger 75 Blok 4 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 32 3 værelses boliger 28 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Elevatorer 4 Tilgængelighedsboliger 60 Tilgængelighedsboliger ialt 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger: 85 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 I ALT 135 ELEVATORER 9

13 Side 13 Nye boligtyper EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Blok 1 Abildgårdsvej Lejlighedstype Placering Antal r Eksisterende areal E1 Blok m 2 E2 Blok m 2 E3 Blok m 2 E4 Blok m 2 Lejlighedstype Placering Antal r Fremtidig areal 1 Blok m 2 2 Blok m 2 3 Blok m 2 4 Blok m 2 Ny lejlighedssammensætning: 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger 33 3 værelses boliger 38 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 E5 Blok m 2 E6 Blok m 2 E7 Blok m 2 E8 Blok m 2 E9 Blok m 2 E10 Blok m 2 E11 Blok m 2 E12 Blok m 2 E13 Blok m 2 E14 Blok m 2 E15 Blok m 2 E16 Blok m 2 E17 Blok m 2 E18 Blok m 2 E19 Blok m 2 E20 Blok m 2 E21 Blok m 2 E22 Blok m 2 Legligheder ialt Blok m 2 6 Blok m 2 7 Blok m 2 8 Blok m 2 9 Blok m 2 10 Blok m 2 11 Blok m 2 12 Blok m 2 13 Blok m 2 14 Blok m 2 15 Blok m 2 16 Blok m 2 17 Blok m 2 18 Blok m 2 19 Blok m 2 20 Blok m 2 21 Blok m 2 22 Blok m 2 Legligheder ialt 135 Boliger i alt 75 Elevatorer 5 Tilgængelighedsboliger 75 Blok 4 Abildgårdsvej værelses boliger 0 2 værelses boliger 32 3 værelses boliger 28 4 værelses boliger 0 5 værelses boliger 0 Boliger i alt 95 Elevatorer 4 Tilgængelighedsboliger 60 Tilgængelighedsboliger ialt 1 værelses boliger 0 2 værelses boliger: 85 3 værelses boliger 46 4 værelses boliger 4 5 værelses boliger 0 I ALT 135 ELEVATORER 9

14 Side 14 Blok 1 - Stueetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21, 23, 25 OG 27 STUEETAGEN En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 81m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 83m 2 Ny åben TYPE 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E3 (TH) Antal: 5 r: 4 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 3 (TH) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 86m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 1 TYPE 3 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

15 Side 15 Blok 1 - Etageplan GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21, 23, 25 OG SAL En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 81m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 1 (TV) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 83m 2 Ny åben TYPE 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E4 (TH) Antal: 15 r: 4 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 4 (TH) Antal: 15 r: 2 Størrelse: 89m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 1 TYPE 4 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

16 Side 16 Blok 1 - Etageplan GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 29 STUEN - 3. SAL (STUEN TIL HØJRE SOM OPGANG 21-27) En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD Lejlighedstype E5 (TV) Antal: 4 r: 5 Størrelse: 122m 2 Lejlighedstype E2 (MF) Antal: 20 r: 1 Størrelse: 41m 2 Lejlighedstype E4 (TH) Antal: 15 r: 4 Størrelse: 93m 2 FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype 5 (TV) Antal: 4 r: 4 Størrelse: 124m 2 Lejlighedstype 2 (MF) Antal: 20 r: 2 Størrelse: 44m 2 Lejlighedstype 4 (TH) Antal: 15 r: 2 Størrelse: 89m 2 / Ophold Ny åben TYPE 2 / Alrum /Stue / Alrum Elevator TYPE 5 TYPE 4 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

17 Side 17 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 21 (23+27) 4. SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E6 (TV) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 71m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype E8 (TH) Antal: 2 r: 3 Størrelse: 77m 2 Lejlighedstype 6 (TV) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 73m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 Lejlighedstype 8 (TH) Antal: 2 r: 2 Størrelse: 72m 2 / Alrum /Stue Elevator TYPE 6 TYPE 8 Nyt vindue Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

18 Side 18 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 25 (23+27) 4. SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E9 (TV) Antal: 1 r: 2 Størrelse: 70m 2 Lejlighedstype 9 (TV) Antal: 1 r: 2 Størrelse: 72m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 / Alrum /Stue Lejlighedstype E10 (TH) Antal: 3 r: 4 Størrelse: 82m 2 Lejlighedstype 10 (TH) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 76m 2 Elevator TYPE 9 TYPE 10 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

19 Side 19 Blok 1 - Tagetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ SAL TYPE 7 EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD Lejlighedstype E11 (TV) Antal: 1 r: 4 Størrelse: 91m 2 Lejlighedstype E7 (MF) Antal: 5 r: 1 Størrelse: 37m 2 Lejlighedstype E10 (TH) Antal: 3 r: 4 Størrelse: 82m 2 Lejlighedstype 11 (TV) Antal: 1 r: 3 Størrelse: 93m 2 Lejlighedstype 7 (MF) Antal: 5 r: 2 Størrelse: 39m 2 Lejlighedstype 10 (TH) Antal: 3 r: 3 Størrelse: 76m 2 Nyt vindue / Alrum /Stue Elevator TYPE 11 TYPE 10 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

20 Side 20 Blok 4 - Stueetagen GÆLDENDE FOR: ABILDGÅRDSVEJ 42 OG 46 STUEETAGEN En del af en tillægges boligen EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD TYPE 13 Ny åben Lejlighedstype E12 (TV) Antal: 2 r: 4 Størrelse: 97m 2 Lejlighedstype 12 (TV) Antal: 2 r: 3 Størrelse: 90m 2 Lejlighedstype E13 (MF) Antal: 8 r: 1 Størrelse: 38m 2 Lejlighedstype 13 (MF) Antal: 8 r: 2 Størrelse: 42m 2 / Alrum /Stue Lejlighedstype E14 (TH) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 74m 2 Lejlighedstype 14 (TH) Antal: 16 r: 3 Størrelse: 76m 2 Ny åben Elevator TYPE 12 TYPE 14 Eksisterende forhold 1:200 Fremtidige forhold 1:100

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 BYGGEPROGRAM PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 1 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 3 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Notat Afdeling 03 - Beboermøde den 16.04.2015 Fælleshuset, Bakkevej 11. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 03 - Beboermøde den 16.04.2015 Fælleshuset, Bakkevej 11. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/9 Notat Afdeling 03 - Beboermøde den 16.04.2015 Fælleshuset, Bakkevej 11. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 50 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby-Hvorup Boligselskab har ønsket at få en

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 7. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 7. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/8 Afd. 13. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Michael Hansen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 27. april 2015 Sted:

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 15 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt SKANSE PARKEN D J U R S B O PROJEKTFORSLAG 3 0. A P R I L 2 0 1 4 Arkitektprojekt INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigtskort_Afd. 107 + 108... AFDELING 107 Boligfordeling... Lejligheds- og rækkehusplaner... Perspektiv

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER HELHEDSPLAN AFD. 11 SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER A II A I A I A II A I A II A II A I A II A I A II A II A I A II A I A II A I A I A II A II A I A II A I A II A I A II A I A II A I A II

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere