CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 7 - Værksteder og håndværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 7 - Værksteder og håndværk"

Transkript

1 CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 7 - Værksteder og håndværk MML SAG MØDE 01 D kl hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Ib Ramussen, SSI Kim Petersen, SSI Claus Funch Jensen v. Bo Steen Jensen, PU Lars Ole Andersen, PU Per Bjerregaard, BA Niels-Erik Rasmussen, BA Jeppe Pedersen, BFT Ian Elleby, BFT Jørgen Christiansen, VÆRKAS Observatører for projektgruppen: Dennis Gullmann Falk, Bygningsleder Katrine Brandt, Udviklingsmedarbejder Rådgivere i brugerprocessen: Hanne Vinkel Hansen, NOVA5 arkitekter as Marianne Mark Lindhardt, NOVA5 arkitekter as GR7.1.0 Generelt samt kommentarer til referat Præsentation af deltagerne. GR7.1.1 Indledning Rådgiver indleder med at forklare forløbet af processen. Nærværende er første brugergruppemøde ud af i alt 4 møder. De tre første møder afholdes under dispositionsforslaget (disponering af funktioner, sammenhænge, volumener fastlægges), og det fjerde møde afholdes under projektforslag (hvor rum, overflader, indretning, teknik, økonomi og tid fastlægges). Efter hvert brugergruppemøde refererer procesleder tilbage til projektgruppen for Campus Byggeriet behov, ønsker til sammenhænge, funktioner, volumen mm. Projektgruppen prioriterer herefter de mange input ud fra en samlet helhedsbetragtning. Ved det efterfølgende brugergruppemøde orienterer procesleder om kommentarer og beslutninger, der er truffet i projektgruppen, herunder vil der blive fremlagt relevante skitser til yderligere drøftelse. Endvidere henvises til dokumenter på Campus Bornholms hjemmeside, hvor referater af alle brugergruppemøder, kommissorie for arbejdet i brugergrupperne, materiale for byggeriet på Campus Bornholm samt tidsplan for den samlede proces indtil byggeriet overdrages til ibrugtagning. Kapacitet: Dennis Flak orienterer om at bygningerne M10 Merkurvej 10 indgår i den samlede plan indtil De nuværende prognoser peger i retning af, at efter 2025 kan alle funktioner indeholdes i Campus Byggeriet på Minervavej. Der er i nedenstående drøftelser ikke taget stilling til funktioner og indretning af disse arealer. NOVA5 arkitekter as Sankt Annæ Passage G DK-1262 København K T E

2 GR7.1.2 Teori / værksted GR generelt: Der skal ved bearbejdning af værkstedsområdet arbejdes med en vis fleksibilitet, således at fremtidge reformer kan indeholdes. Det kan være svært at spå om fremtiden herunder hvilke reformer og indhold der vil være, men der arbejdes med at der vil være teorilokaler, grupperum og lærerforberedelse i direkte nærhed med værkstedsområder. I konkurenceprojektet er nuværende lokaler for SSI ombygget til naturfagslokaler. Dette er ikke ensbetydende med at faget SSI er nedlagt, men der skal indenfor givne rammer findes plads til SSI. Programmet til konkurrence (udarbejdet for 2 år siden) forudsagde, at der i fremtiden vil være et faldende antal elever til værkstedfagene, men udviklingen har vist det modsatte. Projektgruppen vil forholde sig til denne ændrig af arealkrav. Den samlede håndværkeruddannnelse kunne godt ønske sig et lærerværelse for afdelingen. Eller i hvert fald skal man tænke over at håndværkerne er beskidte. Projektgruppen vil forholde sig til dette ønske De store lokaler kan man godt forestille sig at man deles om og de kan ligge længere væk. Men alle har brug for små lokaler der ligger tæt på. Ilt og gas depot burde måske blive stående, da der også er ledninger ført rundt. Følgende notater fra brugergruppen modtaget på mødet: Notat fra Ekstra ordinært team-møde P&U d. 03. februar Skitse fra SSIom omhandlende arealoversigt samt notat vedr. lokale 328. Notat fra ekstra oridnært teammøde B&A. GR teori: Der skal ved bearbejdning af værkstedsområdet arbejdes med en at teorilokaler skal være i direkte forbindelse til værkstedsområderne i eksisterende rammer. I de enkelte områder direkte i forbindelse med værksteder skal der være mulighed for at trække elever ind til en kort introduktion til et emne teorilokale. Håndværksfagene har brug for teorilokaler, der ikke skal bookes på forhånd. Der er brug for både store og små lokaler. Disse lokaler bruges til små instruktioner og til elevforberedelse. Det vil ligeldes være en fordel om der er mindre rum med et par computere man kan gå til og fra. De enkelte håndværksfag mener, at det er muligt at flekse over teorilokalerne i de enkelte områder, således at det giver større mulighed for at udnytte lokalerne optimalt. Dennis oplyser, at alle på campus ønsker sig at der kan stå lokaler klar lige når man har lyst. Som udgangpunkt kan det ikke lade sig gøre der vil skulle lidt mere planlægning til i fremtiden. Alle lokaler skal anvendes med en belægning på ca. 80%. Teorilokaler skal være et et varierende antal elever fra elever og gerne med brug af IT i undervisningen. GR lokalebehov: GR Auto: Teorilokaler tæt på værksted. Gerne 2 teorilokaler. 1 til AMU/hovedforløb (14 pers.) og et grundforløb ca. 30 pers). Husk lydforhold. 2

3 Uden for undervisningsområdet for auto er der i dag oplagret biler uden nummerplade øvelsesbiler. Øvelsesbilerne må ikke stå på offentlig vej og der skal i landskabsprojektet afsættes plads til denne oplagring. Der skal endvidere skabes plads til olie, benzin, drivmidler se referat fra brugergruppe nr. 5 Drift. Malerværksted i gavl er overflødigt, og kan tænkes erstattet med teorilokaler evt. i 2 etager. Beliggenheden er fin i nærheden af nuværende teorilokale. Der skal skabes et rum til Værksted assistent. GR SSI Pt 440 m2 og ønsker 500 m2 skitse udleveret på mødet. Både teori og praksis samtidig - se tegning fra Kim Automatiklok der skal også være plads til hydraulikstande - det foregår i dag i autolokalet. SSI har ikke brug for noget særligt tungt eller uhåndterbart i forhold til vareindlevering, så i princippet kan lokalerne godt være placeret et andet sted på campus. Kunne man indretningsmæssigt lave samarbejde mellem VVS og stærkstrøms undervisning. GR P&U PU ønsker 3 lokaler - BA har lavet behovsanalyse udleveret. Fælles tegnestue for BA og PU - evt. Placeret oven på tømmerhal med computere til elever Små grupperum ville være godt, både til elever og lærere i området Lars-Ole forslår evt at flytte noget af hans undervisning til den overdækkede tømmerhal Industrioperatør uddannelse Der skal skabes plads til denne uddannelse som tidligere var beliggende i fremtidigfaglokale for Mediefag. Smede Der skal tages hensyn til vareindlevering af store og tunge vare - stål mm. Se endvidere referat af møde med gruppe 5 drift. GR B&A Murer og tømrer. Bagerste uopvarmede murerhal: Struktørerne kunne godt bruge lidt mere plads og fx kunne tømrernes lager fjernes, eller der kunne måske laves et teori-lokale + bad toilet i et modul. Dette er en væsentlig fordyrelse af projektet. Det vil være fint med en overdækning mellem M3 struktørhal og M4 tømrerhal Murerhal - AMU vil der være stigende aktivitet, og de nuværende faciliteter er ikke tidssvarende. VVS Kunne man forestille sig, at der blev lavet små grupperum rundt på balkonen i vvs-afdelingen eventuelt ved udvidelse af balkonen? 3

4 GR Øvrige: EST Der skal skabes plads til EST (pedeluddannelse), som ikke var en del af det oprindelige rumprogram. De har brug for en base. Der skal tages hensyn til, at der på denne uddannelse er en del elever med særlige behov, og at de måske ikke skal være alt for eksponeret. Bør være tæt på VVS, SSI mm. Forholdet drøftes med GR Overdækket areal: Mellembygning, der i konkurrenceprojektet er ændret til fælles overdækket udeværksted for håndværksfagene og de kreative fag for derved at skabe sammenhænge, synlighed og bedre fælleskab mellem de forskellige uddannelsesretninger blev drøftet. Rummet anvendes i dag til tømrerværksted og det er brugernes opfattelse, at arealet bliver svært at undvære. Rummet giver i dag gode sammenhænge og fleksibilitet mellem områderne. Brugerne ønsker bibeholdelse af rummet og i stedet en overdækning mellem bagerste murerhal og tømrehal. Forholdet drøftes med GR7.1.3 lærerforberedelsesrum til håndværksfagene: GR7.1.3 lærerforberedelse Der skal ved bearbejdning af værkstedsområdet arbejdes med at lærerforberedelsesrum skal være beliggende i direkte forbindelse til værkstedsområderne i eksisterende rammer. Dette af hensyn til sikkerhed, når lærer forbereder sig er det vigtigt, at den enkelte lærer kan se hvad der foregår i værksteder samtidig. Det er en stor fordel at lærerrummene har glas i væg ind til værkstedsområderne, så der er synlig kontakt mellem lærer og elev. Behov for mulighed for at sidde 'blandt' elever, men også for stillekontor ift. forberedelse. Plus at lærerlokalet ligger tæt på nuværende pc-lokalet. Der er 2 typer lærerforberedelse i værkstedområdet. Den type hvor man skal være synlig for eleverne, og den type hvor man har brug for ikke at blive forstyrret. Fx når man skal planlægge undervisningsforløb sammen med kolleger. Kunne måske løses ved at der generelt bliver etableret flere små grupperum til brug for både elever og lærere. Alternativt skal forberedese ved fordybelse foretages i øvrige rum på etagerne. Hos Murer og tømrer kan lærerforberedelse / håndværktøj placeres i gavl. Det skal diskuteres i, om der skal være eksterne lærerværelser eller- /og adskilt lærerkantine. GR7.1.4 Omklædning, garderobe GR Elevomklædning: Det forekommer, at elever i værkstedsfag har beskidt og olieret tøj. Omklædning for elever bør derfor være beliggende i nærheden af undervisningsområdet, da snavs mm. ellers spredes i bygningen. Omklædningskabe rent og brugt tøj: 4

5 Nuværende kapacitet er 244 garderobeskabe. Der skal være plads til styrthjelme i skabene. Her til kommer at mange på efteruddannelse efterspørger skab. I omklædningskab skal endvidere skabes plads for sikkerhedssko, mapper, arbejdstøj mm. GR Personaleomklædning for værkstedsfag: Nuværende omklædning i kælder ved værkstedsområdet er godt placeret og med lidt ombygning kan området komme til at fungere fint. Personaleomklædning ønskes moderniseret overflader er nedslidte og der ønskes større sammenhænge / sammenlægning af rum hvorved pladsen kan udnyttes mere optimalt. Medarbejderskabe: 57 stk. i dag alle er i brug. Det kan overvejes om man skal lave et nyt låsesystem i stedet for hængelåsene. GR Toiletforhold for værkstedsfag: Gerne i nærheden af værkstedsområder, således at det er let tilgængeligt. 5

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet Periode: Juni 201 December 2013 Partnere: BornPro, Jobcenter Bornholm, UU Kontaktperson: Lars Vesløv, Uddannelseschef, Campus Bornholm Pædagogisk Samarbejde Styrket EUD Formål At udvikle danmarks bedste

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området.

Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området. intro Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området. Her arbejder I med tilknytningen til andre - det kan

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

Infomøde den 24.06.2015 vedrørende Projekt Vesthallen

Infomøde den 24.06.2015 vedrørende Projekt Vesthallen Infomøde den 24.06.2015 vedrørende Projekt Vesthallen Sted: Casa Arena, Hansen og Nissen lounge. Panelet: Klubhusudvalget bestående af Morten Bundgaard, Henrik Læsø, Ole Frantz, Michael Nielsen og Rudi

Læs mere