ordinært afdelingsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ordinært afdelingsmøde"

Transkript

1 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl fortsat torsdag den 29. september 2011 kl på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst Afdelingens formand Per Strandsbjerg bød velkommen til de fremmødte beboere og præsenterede ejendomsleder Tommy Høj Jensen og forvaltningskonsulent Tormod Ousager fra DAB.. 1 2) Valg af dirigent Per Strandsbjerg foreslog på bestyrelsens vegne Lars Toft som dirigent. Han gennemgik dagsordenen og konstaterede herefter, at reglerne for indkaldelse til mødet var overholdt, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. 3) Valg af referent Som referent valgtes Tormod Ousager. 4) Valg af stemmeudvalg Til stemmeudvalget valgtes Rune, Camilla Chebil og Tommy Høj Jensen til at bistå dirigenten, der er formand for udvalget. 5) Afdelingsbestyrelsens beretning Per Strandsbjerg forelagde på bestyrelsens vegne følgende beretning: 1

2 Kære beboere Velkommen til vores årlige afdelingsmøde i her i Virum. Vi sidder nu her, og skal kaste et blik tilbage på det år der er gået. Omkring 1. september 2010, måtte vi tage afsked med vores 2 ejendomsmestre, Kim og Torben. Dette skyldes blandt andet samarbejdsproblemer. Frem til årsskiftet fik vi så Jens Olsen, pensioneret ejendomsmester tilknyttet Ejendomskontoret. Tommy Høj Jensen overtog så Ejendomsmester-tjansen pr 1.januar. Tommy kom fra en stor DABafdeling i Hørsholm, hvor han havde været i 5 år, men alt i alt har Tommy været i DAB i 11 år. Tommy kom ind på Ejendomskontoret og så tingene med helt nye øjne, og allerede efter kort tid, så vi flere positive forbedringer. Bemandingen og især snerydningen blev effektiviseret. Jeg personligt syntes i hvert fald at snerydningen gik rigtig godt, taget de store mængder sne i betragtning. En stor tak til hele viceværtteamet skal lyde herfra. Igen i år, havde Afdelingsbestyrelsen bestemt at vi skulle have et stort, og belyst fælles-juletræ på vores store græsplæne.. Aldrig har juletræet været flottere. (det sagde jeg vist også sidste år). I den forbindelse var der også arrangeret julehygge-komsammen med Gløgg og æbleskiver i beboerrummet.. Rummet var fyldt med glade beboere, og med sådan en opbakning, er det altid sjovt at arrangere arrangementer, af diverse slags.. I efteråret var vi nødsaget i at lukke vores storskraldeplads, grundet misbrug af denne.. Denne plads var lukket et par måneder, - sørgeligt men nødvendigt. Mit indtryk er at denne plads kører hensigtsmæssigt igen, og forsæt endelig med at efterleve, de få regler der er ved denne plads, og lad os nyde godt af, denne gratis tjeneste der er fra kommunen. Vi har også her på området fået foretaget os flere nye forbedringer. Først måtte vi efter en henstilling fra DAB, få gjort noget ved stikvejen ud for Denne stikvej var under al kritik, sunket og med skæve fliser, ja sådan op til 8-10 cm i niveauforskel. Dette kunne meget vel være skyld i faldskader hos beboerne, og snerydningen kunne heller ikke gennemføres optimalt. Vi har også fået lavet nye facader/vinduer i næsten alle erhvervslejemålene. Vi mangler blot lige at få gennemført dette hos købmanden. Og nu vi snakker om Erhvervslejemålene, så fik vi jo langt om længe besat lejemålet i nr Der var henvendelser, men ikke seriøse henvendelser, blandt andet ville en ansøger have 2000kr i huslejenedsættelse. Og pga. krisen, lykkes det først i slutningen af året at finde en god og stabil lejer, nemlig Tinas Verden, som i flere år havde ligget i Virumgade, men nu havde brug for større lokaler.. Så hvis man kikker i regnskabet kan man se, at der forekommer et større huslejetab grundet dette. Vi har også fået ny købmand på vores lille torv. Jeg håber at beboerne har taget godt imod ham. Så havde vi jo også et erhvervslejemål i nr. 125, hvor der før lå en tandlæge. På sidste års afdelingsmøde, vedtog vi at gøre dette lejemål, til beboelse. Dette blev noget dyrere end først antaget at istandsætte, men Selskabsbestyrelsen valgte at dække 50% af dette istandsættelsesbeløb. Vi herude i afdeling D, takker for donationen. Og nu hvor vi snakker selskabsbestyrelsen i Carlshøj, ja så valgte formanden Claus Dahl at trække sig tilbage efter 8år på posten.. Claus har været primus motor for mange projekter, og jeg takker ham for alt det han har gjort for Boligselskabet Carlshøj.. Ny formand blev så Mona Bengtsson, som indtil da, havde været næstformand. Samme Mona, kan vi nu byde velkommen her i ejendommen, nemlig som den nye lejer i nr 123, 1.tv. Og nu, hvor vi skal vælge nye medlemmer til Afdelingsbestyrelsen senere på mødet, så håber jeg virkelig at der bliver plads til Mona, for hun ligger inde med en hulens masse kvaliteter, som helt sikkert vil være en gevinst for vores afdeling her i Virum Vi havde jo i det tidlige forår, en grundig gennemgang af ejendommen, en gennemgang der blev gennemført af firmaet Peter Jahn og Partnere. 2

3 Denne gennemgang ville vise os hvordan ejendommen tilstand er. Stort set alt blev gennemgået, sådan da. Efterfølgende blev der afholdt et weekendseminar i Værløse, hvor denne store tilstandsrapport blev gennemgået. På dette seminar deltog John og undertegnede, sammen med afdelingsbestyrelsen i både A og B, derudover deltog også selskabsbestyrelsen. På dette seminar, blev startskuddet lagt til en helhedsløsning, en fremtidsplan for hele boligselskabet. Når dette fremtidsprojekt er færdiggjort, skal alle beboerne nok blive informeret herom. Vi har nu fået lavet alle kældernedgange, ja undtagen kældernedgangen i nummer 125, men en løsning på denne findes snarest. Derudover har vi fået nye kælderdøre, og næste år satser vi på at få skiftet dørene ind til de gamle skralderum. Vi er også i gang med en renovering af styringen af vores 2 fyr på ejendommen. Når denne renovering er overstået vil der helt sikkert også komme en besparelse på varmeudgifterne Derudover er der også sat nye vinduer på bagsiden af købmandens forretning. Af andre nye tiltag i dette år har jo også været vores spørgetimer herude.. Disse spørgetimer var en ide som vores Ejendomsmester Tommy og undertegnede, blev enige om at gennemføre. Indtil nu har der været holdt 2 af disse møder, og det har været relativt godt besøgt, og de beboere der har været forbi har fået svar på deres spørgsmål, og så samtidig fået en god kop kaffe... Disse møder er lige nu sat på standby, og dette skyldes vandskade i beboerrummet, men det er helt sikkert planen, at disse møder vil forsætte i fremtiden, da vi mener, at dette er en succes. Hvis jeg lige skal runde regnskabet for sidste år, ja så kom vi ud med et fornuftigt plus på kontoen. Disse penge har vi fået lov at bruge, på årets kommende projekter som, evt. kunne være ny vejbelysning.. Af andre kommende projekter herude i ejendommen, kan nævnes at vi har planer om at lave et mindre Ejendomskontor i et kælderrum. Dette kontor mener vi, at være en gevinst for beboerne herude i Virum. Ved sådan et ejendomskontor kan man jo f.eks have en fast træffetid af viceværten, eller ejendomsmesteren. Derudover skal vi i meget nær fremtid, og inden frosten sætter ind, have lavet nyt indgangsparti ved nummer 111. Vejbelysning er som sagt, også noget vi har planer om at få gjort noget ved herude, og vi venter på returmeldinger om tilbud fra DONG mv. Planen er også at vi skal have beskåret eller fjernet det grønne bag ved varmecentralen, et område som længe har været en stor øjenbæ. Af kommende projekter kan også fortælles at der i løbet af denne måned, vil blive skiftet dørlåse. Dette skyldes flere ting. Ejendomskontoret har observeret, at der er kuk i vores nøglesystem, og derudover er der forsvundet nøgler i forbindelse med fraflytninger. Dette er jo ikke betryggende i disse tider. Vores kære Ejendomsmester Tommy har fået indhentet en supergodt tilbud, og planen er så at, hver blok får deres nøgle. Det betyder at hvert lejemål, kun får adgang til den blok de bor i, men til gengæld passer denne nøgle både til hoveddøren og kælderdøren. Vi har jo også haft gang i svingdøren herude i form at flytninger. Det blev til 6 flytninger sidste år, og indtil nu er der så også 6 i år, indtil nu.. Dette er mange for sådan en lille afdeling som os. Men jeg vil så lige benytte lejligheden, til at byde velkommen til de nye i tv 121.1tv Mona i 123.1tv i 123.1th 125.st.th tv og 127.1tv. Jeg håber, at I alle har fundet Jer godt tilrette, herude i vores lille skønne afdeling her i Virum. Igen i år blev der gennemført en Høstfest for ejendommens beboere.. Dette arrangement blev igen en stor succes, for dem der deltog, og her vil jeg så personligt som arrangør, bringe en stor tak til både Henrik i nr. 125 og Jan i nr. 129, for deres hjælp som medarrangører. 3

4 Vi har gennem de sidste 2 måneder haft en ekstramand herude på området, og denne mand har vi fået via kommunen, og deres aktiveringsplan. Disse ekstrahænder har været hårdt tiltrængt, her i vækstsæsonen. Jeg har forhørt mig med Tommy, om sådan ekstratimer kan bevilliges resten af året, ligesom for at komme mere til bunds i det hele. Dette skal lige vendes med Selskabsbestyrelsen. Som et af de kommende punkter på dette afdelingsmøde, er der jo en afstemning om et kommende fællesvaskeri herude. Jeg ved jo godt at der for nogle år siden var sådan et forslag oppe på afdelingsmødet, og dette forslag blev nedstemt.. Nu prøver vi så igen, og også fordi at vi nu har muligheden for at overtage Afd. A og B s maskiner. Disse maskiner er ca. 3-5 år gamle og rigtig mange gode år tilbage i dem. En etablering af sådanne vaskeri vil højne ejendommens kvalitet meget, og være en gevinst, for mere eller mindre alle herude. Ja sådan et godt og billigt tilbud får man kun en gang. Så Afdelingsbestyrelsen håber at dette forslag går igennem. Derudover har afdelingsbestyrelsen også udarbejdet en ny husorden for afdeling D i samarbejde med Ejendomsmester Tommy. Denne husorden læner sig meget op af både afdeling A og B, men selvfølgelig med tilretninger så den passer ind til os her i Virum, for eksempel vedrørende vores haver. Til sidst vil jeg takke Afdelingsbestyrelsen medlemmer, for deres tid og samarbejde i bestyrelsen. Dette job er jo ganske ulønnet, så dejligt at I gider bruge tid og kræfter på dette. Tak til både John, Kristian og Lotte. Og til jer andre - tak fordi I mødte op til dette afdelingsmøde.. Der var enkelte bemærkninger til beretningen: Gert Plambech forespurgte om planer for det grønne område bag varmecentralen. Tommy Høj Jensen oplyste, at det var hensigten at tilplante skråningen med stedsegrønt. Endvidere blev forespurgt om, hvorfor der skulle bruges penge på kælderdørene. Tommy Høj Jensen nævnte, at det var nødvendigt pga. manglende isolering til stue-etagen. Afdelingsmødet tog herefter beretningen til efterretning med klapsalver. 6) Fremlæggelse af regnskab 2010 til orientering Afdelingsbestyrelsen havde bedt Tormod Ousager fremlægge regnskabet. Han redegjorde for regnskabsprocessen samt for større afvigelser i forhold til budgettet. Der havde været større udgifter end ventet til ejendomsskat, energiforbrug, bidrag til boligorganisationen, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter (annoncer og advokat) samt tab ved lejeledighed på erhvervslejemål og tab på fraflytninger. Til gengæld havde været besparelser særligt på vandudgifter, men også på renovation, forsikringer, energiforbrug samt på afvikling af underskud. Endvidere havde der været større indtægter på renter, andre ordinære indtægter og ekstraordinære indtægter. Mona Bengtsson redegjorde i den forbindelse for refusion af et større beløb i lønsumsafgift. 4

5 Samlet var årets resultat et overskud på kr., som dels var blevet anvendt til afvikling af resterende underskudssaldo (med kr.) og dels til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen (med kr.). Tormod Ousager gennemgik herefter udvikling og saldi for afdelingens opsparing mht. henholdsvis langsigtet vedligeholdelse og fornyelse (saldo kr.), normalistandsættelse ved fraflytning (saldo kr.) samt til tab på fraflytning (0 kr.) i alt en samlet opsparing på knap 1,6 mill. kr. Orienteringen blev taget til efterretning. 7) Forelæggelse af budgetforslag 2012 til godkendelse Afdelingsbestyrelsen havde bedt Tormod Ousager forelægge budgetforslaget. Han orienterede om den forudgående budgetproces samt om principperne for balanceleje. Herefter redegjorde han for ændringer i budgetforslaget i forhold til budgettet for indeværende år. Der må i 2012 forventes større omkostninger til ejendomsskat og vand, og der må henlægges mere til både langsigtet vedligeholdelse og fornyelse og til tab på fraflyttere. Der budgetteres med mindre besparelser på renovation, bidrag til boligorganisation, renholdelse og almindelig vedligeholdelse samt mindre henlæggelse til afdelingens normalistandsættelse ved fraflytning. Samlet var behov for øget beboerlejebetaling med kr., hvilket svaret til lejeregulering på 4,87% med virkning fra 1. januar Dirigenten ønskede en redegørelse for budgetposten på ca. 2,6 mill. kr. på konto 116. Tormod Ousager henviste til noten om dette på konto 120 og redegjorde for, at langtidsplanen og likviditetsudviklingen af henlæggelserne var specielle i dette års budget, eftersom der her var indarbejdet alle anbefalingerne fra rådgiverens tilstandsrapport med de heri angivne prisoverslag. Imidlertid var det så omfattende arbejder, at der ikke havde været tid til endnu at bearbejde anbefalingerne tilstrækkeligt eller til at lægge en økonomisk plan for deres gennemførelse. Derfor var de samme udgifter trukket ud af budgettet igen i rækken projekt på konto 120, og der var tilføjet i noten, at udgifter til projektarbejder i henhold til tilstandsrapporter forudsættes finansieret ved en helhedsløsning, som skal besluttes beboerdemokratisk. For budgetåret 2012 udgjorde projektarbejder 1,317 mill. kr., og de arbejder, som reelt var planlagt at blive gennemført i budgetårets løb ville kun være 1,242 mill. kr. Han redegjorde for, at det omfattede lyskasser og riste (24 tkr.), renovering af forretningsfacader (88 tkr.), reparation af garagevægge (67 tkr.), renovering af kældertrapper (82 tkr.), udskiftning af kælderdøre (55 tkr.), indvendige gummilister (81 tkr.), reparation af tagrender (10 tkr.), udgifter ved fraflytning (150 tkr.), reparationer af tag (71 tkr.), tag på varmecentral (65 tkr.), reparation af faldstammer (10 tkr.), vedligeholdelse af rør og ventiler (10 tkr.), rensning af ventilationskanaler (94 tkr.), forsyningskabler til blokke (50 tkr.), el-renovering i flytteboliger (50 tkr.), vedligeholdelse af parkeringsplads (170 tkr.), tvinspektion af brønde (63 tkr.), rensning af brønde (50 tkr.), renovering af legeplads (30 tkr.), vedligeholdelse af maskiner (7 tkr.) og beplantning (15 tkr.). Dirigenten meddelte, at med de pågældende supplerende oplysninger kunne han godt stemme for budgetforslaget, under forudsætning af, at langtidsbudgettet blev omdelt til beboerne. Herefter blev budgetforslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. 5

6 8. Behandling af indkomne forslag a. Etablering af fælles vaskeri (afdelingsbestyrelsen) Forslaget blev motiveret af Per Strandsbjerg på afdelingsbestyrelsens vegne. Efter kort debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. b. Vedligeholdelsesreglement (afdelingsbestyrelsen) Dirigenten påpegede nogle uklarheder i forslaget. Afdelingsbestyrelsen besluttede herefter at trække forslaget tilbage med henblik på at afklare og bearbejde dette og fremsætte forslaget på et senere møde. c. Vedligeholdelsesstandard (afdelingsbestyrelsen) Dirigenten påpegede nogle uklarheder i forslaget. Afdelingsbestyrelsen besluttede herefter at trække forslaget tilbage med henblik på at afklare og bearbejde dette og fremsætte forslaget på et senere møde. d. Råderetskatalog (afdelingsbestyrelsen) Tommy Høj Jensen orienterede om forslaget til råderetskatalog. Efter debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. e. Ordensreglement (afdelingsbestyrelsen) Per Strandbjerg orienterede om forslaget til nyt ordensreglement. Efter debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. f. Parkering tilføjelse til ordensreglement (Ritter & Krogh, nr. 111) Tina Koch Ritter forelagde og motiverede sit forslag. Efter lang debat satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at der var afgivet 15 stemmer for, 42 imod og 1 blank stemme. Forslaget var dermed forkastet. g. Etablering af altaner (Juleif, nr. 125, Brynnum, nr. 127, og Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede forslaget. Per Strandsbjerg oplyste, at bestyrelsen ville overveje forslaget i forbindelse med den igangværende fremtidsplanlægning. Dirigenten tilkendegav, at man ikke kunne stemme om forslaget, når den økonomiske konsekvens var ukendt. Forslagsstillerne stillede sig tilfredse med, at forslaget ville indgå i bestyrelsens overvejelser, og de ville herefter afvente resultatet heraf. 6

7 h. Varme hele året (Brynnum, nr. 127) Per Strandsbjerg oplyste, at gennemførelse af forslaget ville medføre en merudgift for alle beboere. Tommy Høj Jensen oplyste, at det nuværende fyr ikke havde temperaturstyring, men at det var planlagt, at det ville blive etableret i løbet af de kommende 14 dage. Herefter ville fyret kunne indstilles til at varme, når det var koldt udenfor, og dermed burde problemet være løst. Der var ikke ønske om afstemning om forslaget. i. Etablering af cykelskur (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Efter kort debat stillede forslagsstilleren sig tilfreds med, at det overlades til bestyrelsen at arbejde videre med idéen. j. Opsætning af nye hoveddøre til hvert lejemål (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen oplyste, at udgiften til nye hoveddøre i den foreslåede kvalitet måtte forventes at udgøre ca kr. pr. stk. Forslaget blev herefter trukket tilbage. k. Systemnøgler (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen orienterede om, at der var planlagt udskiftning af nøgler til et mere hensigtsmæssigt låsesystem. Forslagsstilleren stillede sig tilfreds med dette, og forslaget kom ikke til afstemning. l. Kontrol af varmesystemet (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen henviste til orienteringen under punkt 8h, samt at ejendomskontoret i samråd med bestyrelsen var opmærksom på varmesystemet både omkostninger og varmeeffekt til boligerne. Forslagsstilleren stillede sig tilfreds med dette, og forslaget kom ikke til afstemning. 9) Eventuelt valg af formand for afdelingsbestyrelsen a. Beslutning om valgmetode Dirigenten oplyste, at formanden kunne vælges enten direkte af afdelingsmødet eller ved konstituering i afdelingsbestyrelsen. Endvidere at afdelingen havde præcedens for direkte valg til formandsposten. Han satte spørgsmålet til afstemning ved håndsoprækning. 7

8 Der var 1 stemme for konstituering i afdelingsbestyrelsen, mens øvrige stemmer var for direkte valg af afdelingsmødet. Afdelingens formand vælges derfor af afdelingsmødet. b. Eventuelt valg af formand Den nuværende formand, Per Strandsbjerg, var på valg. Han tilkendegav, at han gerne fortsatte på posten. Endvidere meldte Tina Koch Ritter sig som kandidat. Da afdelingsmødet herefter stod over for et personvalg med skriftlig afstemning besluttede dirigenten henset til det fremskredne tidspunkt (kl ) at udsætte afviklingen af resten af mødet og bemyndigede afdelingsbestyrelsen til at arrangere dette. Efterfølgende omdelte afdelingsbestyrelsen ny indkaldelse til alle lejere, således at afdelingsmødet blev genoptaget torsdag den 29. september 2011 kl , samme sted. De to kandidater Per Strandsbjerg og Tina Koch Ritter præsenterede sig. Herefter blev gennemført skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at Per Strandsbjerg havde opnået 48 stemmer, og Tina Ritter Koch 13 stemmer. Hermed var Per Strandsbjerg valgt som afdelingens formand for en 2-årig periode frem til det ordinære afdelingsmøde i ) Valg af medlem af afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen bestod ud over Per Strandsbjerg også af Christian Marfeldt samt John Tångbjerg. John Tångbjerg blev i 2010 valgt frem til 2012, mens Christian Marfeldt nu var på valg. Christian Marfeldt oplyste, at han ikke ønskede genvalg. Mona Bengtsson meldte sig som kandidat og præsenterede sig. Hun var tilflytter fra Carlshøj afdeling A, hvor hun havde boet i 22 år og havde været aktiv i afdelingsbestyrelsen. Endvidere var hun fungerende formand for selskabets bestyrelse. Der var ikke øvrige kandidater til bestyrelsesposten, og Mona Bengtsson var dermed valgt som medlem af bestyrelsen for en 2-årig periode frem til ) Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen Per Strandsbjerg oplyste, at der er kutyme for, at suppleanten indgår i bestyrelsens arbejde bare ikke med stemmeret, hvis der undtagelsesvis skal stemmes om noget. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Den nuværende suppleant, Charlotte Østergaard, var på valg. Hun erklærede sig villig til at modtage genvalg. 8

9 Endvidere meldte Susanne Christiansen sig som kandidat. De to kandidater præsenterede sig, og herefter blev gennemført skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at Charlotte Østergaard havde opnået 33 stemmer, og Susanne Christiansen 26 stemmer. Charlotte Østergaard var dermed valgt som suppleant for en 1-årig periode. 12) Medlemmer af boligselskabets repræsentantskab a. Beslutning om valgmetode Dirigenten oplyste, at repræsentantskabsmedlemmerne kan vælges af enten afdelingsbestyrelsen eller af afdelingsmødet. Den hidtidige praksis har været, at afdelingsmødet har overladt til bestyrelsen at vælge afdelingens repræsentanter. Der var ingen, der tilkendegav at ændre på dette, så dirigenten konstaterede, at afdelingsbestyrelsen fortsat skal vælge afdelingens medlemmer af repræsentantskabet. b. Eventuelt valg af 2 medlemmer til boligselskabets repræsentantskab I konsekvens af beslutningen under punkt a bortfaldt dette punkt. 13) Eventuelt Per Strandsbjerg foreviste og orienterede om afdelingens nye hjemmeside Per Strandsbjerg orienterede endvidere om det nye nøgle- og låsesystem. Låsene skiftes den 13. oktober, og nøglerne bliver udleveret en uge før, hvor ejendomslederen kommer rundt og afleverer til hver enkelt husstand. Der blev spurgt til, hvad afdelingsbestyrelsen vil gøre i anledning af vand i kældre og for at udbedre vandskader. Tommy Høj Jensen oplyste, at der er afsat midler i langtidsbudgettet til kameraundersøgelse af kloaksystemet, hvorefter der kan foretages en målrettet udbedring af eventuelle skader. Per Strandsbjerg oplyste supplerende, at det er planen at indkøbe materiel til et nødrum, som skal indeholde vandstøvsugere, svabere etc. Da ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten de fremmødte for god ro og orden under mødet og gav herefter ordet til formanden, Per Strandsbjerg. Formanden takkede Christian Marfeldt for godt arbejde i bestyrelsen og dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for godt fremmøde. Han ønskede alle en god hjemtur og afsluttede mødet kl Referent: Tormod Ousager 9

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53

ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53 CARLSHØJ Afdeling B7-B15 DAB mrk. MDR-2012-00594 Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Loungen, Lundtoftevej 53 1. Velkomst Afdelingsformand Jesper

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. september 2012 kl. 18.30 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. september 2012 kl. 18.30 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum Carlshøj Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. september 2012 kl. 18.30 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst Afdelingens formand Per Strandsbjerg bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen,

SØFRYD. Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november John Olsen, Velkommen til afdelingsmøde, tirsdag den 29. november 2016 Velkommen til afdelingsmøde 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 24. september 2012 kl. 18.30 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten/forhuset 1) Velkomst Afdelingsformand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE Vær med til at bestemme i din afdeling Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din afdeling bliver et endnu

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 Torsdag den 12. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Iben Skov Jensen Morten Andersen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 36 Onsdag den 4. november 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Anne-Line Schmidt Mogens Dalgaard

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset 17. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Mandag den 18. april 2016 kl. 19:00 fælleshuset Der var mødt 6 lejemål op svarende til 12 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014

DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 DVB Fyn-Langeland Fælles afdelingsmøde 2014 Referat fra ordinært fælles afdelingsmøde med afdelingerne 01, 02, 03, 04 og 05, mandag den 22. september 2014 kl. 18.00, hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere