ordinært afdelingsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ordinært afdelingsmøde"

Transkript

1 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl fortsat torsdag den 29. september 2011 kl på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst Afdelingens formand Per Strandsbjerg bød velkommen til de fremmødte beboere og præsenterede ejendomsleder Tommy Høj Jensen og forvaltningskonsulent Tormod Ousager fra DAB.. 1 2) Valg af dirigent Per Strandsbjerg foreslog på bestyrelsens vegne Lars Toft som dirigent. Han gennemgik dagsordenen og konstaterede herefter, at reglerne for indkaldelse til mødet var overholdt, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. 3) Valg af referent Som referent valgtes Tormod Ousager. 4) Valg af stemmeudvalg Til stemmeudvalget valgtes Rune, Camilla Chebil og Tommy Høj Jensen til at bistå dirigenten, der er formand for udvalget. 5) Afdelingsbestyrelsens beretning Per Strandsbjerg forelagde på bestyrelsens vegne følgende beretning: 1

2 Kære beboere Velkommen til vores årlige afdelingsmøde i her i Virum. Vi sidder nu her, og skal kaste et blik tilbage på det år der er gået. Omkring 1. september 2010, måtte vi tage afsked med vores 2 ejendomsmestre, Kim og Torben. Dette skyldes blandt andet samarbejdsproblemer. Frem til årsskiftet fik vi så Jens Olsen, pensioneret ejendomsmester tilknyttet Ejendomskontoret. Tommy Høj Jensen overtog så Ejendomsmester-tjansen pr 1.januar. Tommy kom fra en stor DABafdeling i Hørsholm, hvor han havde været i 5 år, men alt i alt har Tommy været i DAB i 11 år. Tommy kom ind på Ejendomskontoret og så tingene med helt nye øjne, og allerede efter kort tid, så vi flere positive forbedringer. Bemandingen og især snerydningen blev effektiviseret. Jeg personligt syntes i hvert fald at snerydningen gik rigtig godt, taget de store mængder sne i betragtning. En stor tak til hele viceværtteamet skal lyde herfra. Igen i år, havde Afdelingsbestyrelsen bestemt at vi skulle have et stort, og belyst fælles-juletræ på vores store græsplæne.. Aldrig har juletræet været flottere. (det sagde jeg vist også sidste år). I den forbindelse var der også arrangeret julehygge-komsammen med Gløgg og æbleskiver i beboerrummet.. Rummet var fyldt med glade beboere, og med sådan en opbakning, er det altid sjovt at arrangere arrangementer, af diverse slags.. I efteråret var vi nødsaget i at lukke vores storskraldeplads, grundet misbrug af denne.. Denne plads var lukket et par måneder, - sørgeligt men nødvendigt. Mit indtryk er at denne plads kører hensigtsmæssigt igen, og forsæt endelig med at efterleve, de få regler der er ved denne plads, og lad os nyde godt af, denne gratis tjeneste der er fra kommunen. Vi har også her på området fået foretaget os flere nye forbedringer. Først måtte vi efter en henstilling fra DAB, få gjort noget ved stikvejen ud for Denne stikvej var under al kritik, sunket og med skæve fliser, ja sådan op til 8-10 cm i niveauforskel. Dette kunne meget vel være skyld i faldskader hos beboerne, og snerydningen kunne heller ikke gennemføres optimalt. Vi har også fået lavet nye facader/vinduer i næsten alle erhvervslejemålene. Vi mangler blot lige at få gennemført dette hos købmanden. Og nu vi snakker om Erhvervslejemålene, så fik vi jo langt om længe besat lejemålet i nr Der var henvendelser, men ikke seriøse henvendelser, blandt andet ville en ansøger have 2000kr i huslejenedsættelse. Og pga. krisen, lykkes det først i slutningen af året at finde en god og stabil lejer, nemlig Tinas Verden, som i flere år havde ligget i Virumgade, men nu havde brug for større lokaler.. Så hvis man kikker i regnskabet kan man se, at der forekommer et større huslejetab grundet dette. Vi har også fået ny købmand på vores lille torv. Jeg håber at beboerne har taget godt imod ham. Så havde vi jo også et erhvervslejemål i nr. 125, hvor der før lå en tandlæge. På sidste års afdelingsmøde, vedtog vi at gøre dette lejemål, til beboelse. Dette blev noget dyrere end først antaget at istandsætte, men Selskabsbestyrelsen valgte at dække 50% af dette istandsættelsesbeløb. Vi herude i afdeling D, takker for donationen. Og nu hvor vi snakker selskabsbestyrelsen i Carlshøj, ja så valgte formanden Claus Dahl at trække sig tilbage efter 8år på posten.. Claus har været primus motor for mange projekter, og jeg takker ham for alt det han har gjort for Boligselskabet Carlshøj.. Ny formand blev så Mona Bengtsson, som indtil da, havde været næstformand. Samme Mona, kan vi nu byde velkommen her i ejendommen, nemlig som den nye lejer i nr 123, 1.tv. Og nu, hvor vi skal vælge nye medlemmer til Afdelingsbestyrelsen senere på mødet, så håber jeg virkelig at der bliver plads til Mona, for hun ligger inde med en hulens masse kvaliteter, som helt sikkert vil være en gevinst for vores afdeling her i Virum Vi havde jo i det tidlige forår, en grundig gennemgang af ejendommen, en gennemgang der blev gennemført af firmaet Peter Jahn og Partnere. 2

3 Denne gennemgang ville vise os hvordan ejendommen tilstand er. Stort set alt blev gennemgået, sådan da. Efterfølgende blev der afholdt et weekendseminar i Værløse, hvor denne store tilstandsrapport blev gennemgået. På dette seminar deltog John og undertegnede, sammen med afdelingsbestyrelsen i både A og B, derudover deltog også selskabsbestyrelsen. På dette seminar, blev startskuddet lagt til en helhedsløsning, en fremtidsplan for hele boligselskabet. Når dette fremtidsprojekt er færdiggjort, skal alle beboerne nok blive informeret herom. Vi har nu fået lavet alle kældernedgange, ja undtagen kældernedgangen i nummer 125, men en løsning på denne findes snarest. Derudover har vi fået nye kælderdøre, og næste år satser vi på at få skiftet dørene ind til de gamle skralderum. Vi er også i gang med en renovering af styringen af vores 2 fyr på ejendommen. Når denne renovering er overstået vil der helt sikkert også komme en besparelse på varmeudgifterne Derudover er der også sat nye vinduer på bagsiden af købmandens forretning. Af andre nye tiltag i dette år har jo også været vores spørgetimer herude.. Disse spørgetimer var en ide som vores Ejendomsmester Tommy og undertegnede, blev enige om at gennemføre. Indtil nu har der været holdt 2 af disse møder, og det har været relativt godt besøgt, og de beboere der har været forbi har fået svar på deres spørgsmål, og så samtidig fået en god kop kaffe... Disse møder er lige nu sat på standby, og dette skyldes vandskade i beboerrummet, men det er helt sikkert planen, at disse møder vil forsætte i fremtiden, da vi mener, at dette er en succes. Hvis jeg lige skal runde regnskabet for sidste år, ja så kom vi ud med et fornuftigt plus på kontoen. Disse penge har vi fået lov at bruge, på årets kommende projekter som, evt. kunne være ny vejbelysning.. Af andre kommende projekter herude i ejendommen, kan nævnes at vi har planer om at lave et mindre Ejendomskontor i et kælderrum. Dette kontor mener vi, at være en gevinst for beboerne herude i Virum. Ved sådan et ejendomskontor kan man jo f.eks have en fast træffetid af viceværten, eller ejendomsmesteren. Derudover skal vi i meget nær fremtid, og inden frosten sætter ind, have lavet nyt indgangsparti ved nummer 111. Vejbelysning er som sagt, også noget vi har planer om at få gjort noget ved herude, og vi venter på returmeldinger om tilbud fra DONG mv. Planen er også at vi skal have beskåret eller fjernet det grønne bag ved varmecentralen, et område som længe har været en stor øjenbæ. Af kommende projekter kan også fortælles at der i løbet af denne måned, vil blive skiftet dørlåse. Dette skyldes flere ting. Ejendomskontoret har observeret, at der er kuk i vores nøglesystem, og derudover er der forsvundet nøgler i forbindelse med fraflytninger. Dette er jo ikke betryggende i disse tider. Vores kære Ejendomsmester Tommy har fået indhentet en supergodt tilbud, og planen er så at, hver blok får deres nøgle. Det betyder at hvert lejemål, kun får adgang til den blok de bor i, men til gengæld passer denne nøgle både til hoveddøren og kælderdøren. Vi har jo også haft gang i svingdøren herude i form at flytninger. Det blev til 6 flytninger sidste år, og indtil nu er der så også 6 i år, indtil nu.. Dette er mange for sådan en lille afdeling som os. Men jeg vil så lige benytte lejligheden, til at byde velkommen til de nye i tv 121.1tv Mona i 123.1tv i 123.1th 125.st.th tv og 127.1tv. Jeg håber, at I alle har fundet Jer godt tilrette, herude i vores lille skønne afdeling her i Virum. Igen i år blev der gennemført en Høstfest for ejendommens beboere.. Dette arrangement blev igen en stor succes, for dem der deltog, og her vil jeg så personligt som arrangør, bringe en stor tak til både Henrik i nr. 125 og Jan i nr. 129, for deres hjælp som medarrangører. 3

4 Vi har gennem de sidste 2 måneder haft en ekstramand herude på området, og denne mand har vi fået via kommunen, og deres aktiveringsplan. Disse ekstrahænder har været hårdt tiltrængt, her i vækstsæsonen. Jeg har forhørt mig med Tommy, om sådan ekstratimer kan bevilliges resten af året, ligesom for at komme mere til bunds i det hele. Dette skal lige vendes med Selskabsbestyrelsen. Som et af de kommende punkter på dette afdelingsmøde, er der jo en afstemning om et kommende fællesvaskeri herude. Jeg ved jo godt at der for nogle år siden var sådan et forslag oppe på afdelingsmødet, og dette forslag blev nedstemt.. Nu prøver vi så igen, og også fordi at vi nu har muligheden for at overtage Afd. A og B s maskiner. Disse maskiner er ca. 3-5 år gamle og rigtig mange gode år tilbage i dem. En etablering af sådanne vaskeri vil højne ejendommens kvalitet meget, og være en gevinst, for mere eller mindre alle herude. Ja sådan et godt og billigt tilbud får man kun en gang. Så Afdelingsbestyrelsen håber at dette forslag går igennem. Derudover har afdelingsbestyrelsen også udarbejdet en ny husorden for afdeling D i samarbejde med Ejendomsmester Tommy. Denne husorden læner sig meget op af både afdeling A og B, men selvfølgelig med tilretninger så den passer ind til os her i Virum, for eksempel vedrørende vores haver. Til sidst vil jeg takke Afdelingsbestyrelsen medlemmer, for deres tid og samarbejde i bestyrelsen. Dette job er jo ganske ulønnet, så dejligt at I gider bruge tid og kræfter på dette. Tak til både John, Kristian og Lotte. Og til jer andre - tak fordi I mødte op til dette afdelingsmøde.. Der var enkelte bemærkninger til beretningen: Gert Plambech forespurgte om planer for det grønne område bag varmecentralen. Tommy Høj Jensen oplyste, at det var hensigten at tilplante skråningen med stedsegrønt. Endvidere blev forespurgt om, hvorfor der skulle bruges penge på kælderdørene. Tommy Høj Jensen nævnte, at det var nødvendigt pga. manglende isolering til stue-etagen. Afdelingsmødet tog herefter beretningen til efterretning med klapsalver. 6) Fremlæggelse af regnskab 2010 til orientering Afdelingsbestyrelsen havde bedt Tormod Ousager fremlægge regnskabet. Han redegjorde for regnskabsprocessen samt for større afvigelser i forhold til budgettet. Der havde været større udgifter end ventet til ejendomsskat, energiforbrug, bidrag til boligorganisationen, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter (annoncer og advokat) samt tab ved lejeledighed på erhvervslejemål og tab på fraflytninger. Til gengæld havde været besparelser særligt på vandudgifter, men også på renovation, forsikringer, energiforbrug samt på afvikling af underskud. Endvidere havde der været større indtægter på renter, andre ordinære indtægter og ekstraordinære indtægter. Mona Bengtsson redegjorde i den forbindelse for refusion af et større beløb i lønsumsafgift. 4

5 Samlet var årets resultat et overskud på kr., som dels var blevet anvendt til afvikling af resterende underskudssaldo (med kr.) og dels til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen (med kr.). Tormod Ousager gennemgik herefter udvikling og saldi for afdelingens opsparing mht. henholdsvis langsigtet vedligeholdelse og fornyelse (saldo kr.), normalistandsættelse ved fraflytning (saldo kr.) samt til tab på fraflytning (0 kr.) i alt en samlet opsparing på knap 1,6 mill. kr. Orienteringen blev taget til efterretning. 7) Forelæggelse af budgetforslag 2012 til godkendelse Afdelingsbestyrelsen havde bedt Tormod Ousager forelægge budgetforslaget. Han orienterede om den forudgående budgetproces samt om principperne for balanceleje. Herefter redegjorde han for ændringer i budgetforslaget i forhold til budgettet for indeværende år. Der må i 2012 forventes større omkostninger til ejendomsskat og vand, og der må henlægges mere til både langsigtet vedligeholdelse og fornyelse og til tab på fraflyttere. Der budgetteres med mindre besparelser på renovation, bidrag til boligorganisation, renholdelse og almindelig vedligeholdelse samt mindre henlæggelse til afdelingens normalistandsættelse ved fraflytning. Samlet var behov for øget beboerlejebetaling med kr., hvilket svaret til lejeregulering på 4,87% med virkning fra 1. januar Dirigenten ønskede en redegørelse for budgetposten på ca. 2,6 mill. kr. på konto 116. Tormod Ousager henviste til noten om dette på konto 120 og redegjorde for, at langtidsplanen og likviditetsudviklingen af henlæggelserne var specielle i dette års budget, eftersom der her var indarbejdet alle anbefalingerne fra rådgiverens tilstandsrapport med de heri angivne prisoverslag. Imidlertid var det så omfattende arbejder, at der ikke havde været tid til endnu at bearbejde anbefalingerne tilstrækkeligt eller til at lægge en økonomisk plan for deres gennemførelse. Derfor var de samme udgifter trukket ud af budgettet igen i rækken projekt på konto 120, og der var tilføjet i noten, at udgifter til projektarbejder i henhold til tilstandsrapporter forudsættes finansieret ved en helhedsløsning, som skal besluttes beboerdemokratisk. For budgetåret 2012 udgjorde projektarbejder 1,317 mill. kr., og de arbejder, som reelt var planlagt at blive gennemført i budgetårets løb ville kun være 1,242 mill. kr. Han redegjorde for, at det omfattede lyskasser og riste (24 tkr.), renovering af forretningsfacader (88 tkr.), reparation af garagevægge (67 tkr.), renovering af kældertrapper (82 tkr.), udskiftning af kælderdøre (55 tkr.), indvendige gummilister (81 tkr.), reparation af tagrender (10 tkr.), udgifter ved fraflytning (150 tkr.), reparationer af tag (71 tkr.), tag på varmecentral (65 tkr.), reparation af faldstammer (10 tkr.), vedligeholdelse af rør og ventiler (10 tkr.), rensning af ventilationskanaler (94 tkr.), forsyningskabler til blokke (50 tkr.), el-renovering i flytteboliger (50 tkr.), vedligeholdelse af parkeringsplads (170 tkr.), tvinspektion af brønde (63 tkr.), rensning af brønde (50 tkr.), renovering af legeplads (30 tkr.), vedligeholdelse af maskiner (7 tkr.) og beplantning (15 tkr.). Dirigenten meddelte, at med de pågældende supplerende oplysninger kunne han godt stemme for budgetforslaget, under forudsætning af, at langtidsbudgettet blev omdelt til beboerne. Herefter blev budgetforslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. 5

6 8. Behandling af indkomne forslag a. Etablering af fælles vaskeri (afdelingsbestyrelsen) Forslaget blev motiveret af Per Strandsbjerg på afdelingsbestyrelsens vegne. Efter kort debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. b. Vedligeholdelsesreglement (afdelingsbestyrelsen) Dirigenten påpegede nogle uklarheder i forslaget. Afdelingsbestyrelsen besluttede herefter at trække forslaget tilbage med henblik på at afklare og bearbejde dette og fremsætte forslaget på et senere møde. c. Vedligeholdelsesstandard (afdelingsbestyrelsen) Dirigenten påpegede nogle uklarheder i forslaget. Afdelingsbestyrelsen besluttede herefter at trække forslaget tilbage med henblik på at afklare og bearbejde dette og fremsætte forslaget på et senere møde. d. Råderetskatalog (afdelingsbestyrelsen) Tommy Høj Jensen orienterede om forslaget til råderetskatalog. Efter debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. e. Ordensreglement (afdelingsbestyrelsen) Per Strandbjerg orienterede om forslaget til nyt ordensreglement. Efter debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. f. Parkering tilføjelse til ordensreglement (Ritter & Krogh, nr. 111) Tina Koch Ritter forelagde og motiverede sit forslag. Efter lang debat satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at der var afgivet 15 stemmer for, 42 imod og 1 blank stemme. Forslaget var dermed forkastet. g. Etablering af altaner (Juleif, nr. 125, Brynnum, nr. 127, og Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede forslaget. Per Strandsbjerg oplyste, at bestyrelsen ville overveje forslaget i forbindelse med den igangværende fremtidsplanlægning. Dirigenten tilkendegav, at man ikke kunne stemme om forslaget, når den økonomiske konsekvens var ukendt. Forslagsstillerne stillede sig tilfredse med, at forslaget ville indgå i bestyrelsens overvejelser, og de ville herefter afvente resultatet heraf. 6

7 h. Varme hele året (Brynnum, nr. 127) Per Strandsbjerg oplyste, at gennemførelse af forslaget ville medføre en merudgift for alle beboere. Tommy Høj Jensen oplyste, at det nuværende fyr ikke havde temperaturstyring, men at det var planlagt, at det ville blive etableret i løbet af de kommende 14 dage. Herefter ville fyret kunne indstilles til at varme, når det var koldt udenfor, og dermed burde problemet være løst. Der var ikke ønske om afstemning om forslaget. i. Etablering af cykelskur (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Efter kort debat stillede forslagsstilleren sig tilfreds med, at det overlades til bestyrelsen at arbejde videre med idéen. j. Opsætning af nye hoveddøre til hvert lejemål (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen oplyste, at udgiften til nye hoveddøre i den foreslåede kvalitet måtte forventes at udgøre ca kr. pr. stk. Forslaget blev herefter trukket tilbage. k. Systemnøgler (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen orienterede om, at der var planlagt udskiftning af nøgler til et mere hensigtsmæssigt låsesystem. Forslagsstilleren stillede sig tilfreds med dette, og forslaget kom ikke til afstemning. l. Kontrol af varmesystemet (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen henviste til orienteringen under punkt 8h, samt at ejendomskontoret i samråd med bestyrelsen var opmærksom på varmesystemet både omkostninger og varmeeffekt til boligerne. Forslagsstilleren stillede sig tilfreds med dette, og forslaget kom ikke til afstemning. 9) Eventuelt valg af formand for afdelingsbestyrelsen a. Beslutning om valgmetode Dirigenten oplyste, at formanden kunne vælges enten direkte af afdelingsmødet eller ved konstituering i afdelingsbestyrelsen. Endvidere at afdelingen havde præcedens for direkte valg til formandsposten. Han satte spørgsmålet til afstemning ved håndsoprækning. 7

8 Der var 1 stemme for konstituering i afdelingsbestyrelsen, mens øvrige stemmer var for direkte valg af afdelingsmødet. Afdelingens formand vælges derfor af afdelingsmødet. b. Eventuelt valg af formand Den nuværende formand, Per Strandsbjerg, var på valg. Han tilkendegav, at han gerne fortsatte på posten. Endvidere meldte Tina Koch Ritter sig som kandidat. Da afdelingsmødet herefter stod over for et personvalg med skriftlig afstemning besluttede dirigenten henset til det fremskredne tidspunkt (kl ) at udsætte afviklingen af resten af mødet og bemyndigede afdelingsbestyrelsen til at arrangere dette. Efterfølgende omdelte afdelingsbestyrelsen ny indkaldelse til alle lejere, således at afdelingsmødet blev genoptaget torsdag den 29. september 2011 kl , samme sted. De to kandidater Per Strandsbjerg og Tina Koch Ritter præsenterede sig. Herefter blev gennemført skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at Per Strandsbjerg havde opnået 48 stemmer, og Tina Ritter Koch 13 stemmer. Hermed var Per Strandsbjerg valgt som afdelingens formand for en 2-årig periode frem til det ordinære afdelingsmøde i ) Valg af medlem af afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen bestod ud over Per Strandsbjerg også af Christian Marfeldt samt John Tångbjerg. John Tångbjerg blev i 2010 valgt frem til 2012, mens Christian Marfeldt nu var på valg. Christian Marfeldt oplyste, at han ikke ønskede genvalg. Mona Bengtsson meldte sig som kandidat og præsenterede sig. Hun var tilflytter fra Carlshøj afdeling A, hvor hun havde boet i 22 år og havde været aktiv i afdelingsbestyrelsen. Endvidere var hun fungerende formand for selskabets bestyrelse. Der var ikke øvrige kandidater til bestyrelsesposten, og Mona Bengtsson var dermed valgt som medlem af bestyrelsen for en 2-årig periode frem til ) Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen Per Strandsbjerg oplyste, at der er kutyme for, at suppleanten indgår i bestyrelsens arbejde bare ikke med stemmeret, hvis der undtagelsesvis skal stemmes om noget. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Den nuværende suppleant, Charlotte Østergaard, var på valg. Hun erklærede sig villig til at modtage genvalg. 8

9 Endvidere meldte Susanne Christiansen sig som kandidat. De to kandidater præsenterede sig, og herefter blev gennemført skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at Charlotte Østergaard havde opnået 33 stemmer, og Susanne Christiansen 26 stemmer. Charlotte Østergaard var dermed valgt som suppleant for en 1-årig periode. 12) Medlemmer af boligselskabets repræsentantskab a. Beslutning om valgmetode Dirigenten oplyste, at repræsentantskabsmedlemmerne kan vælges af enten afdelingsbestyrelsen eller af afdelingsmødet. Den hidtidige praksis har været, at afdelingsmødet har overladt til bestyrelsen at vælge afdelingens repræsentanter. Der var ingen, der tilkendegav at ændre på dette, så dirigenten konstaterede, at afdelingsbestyrelsen fortsat skal vælge afdelingens medlemmer af repræsentantskabet. b. Eventuelt valg af 2 medlemmer til boligselskabets repræsentantskab I konsekvens af beslutningen under punkt a bortfaldt dette punkt. 13) Eventuelt Per Strandsbjerg foreviste og orienterede om afdelingens nye hjemmeside Per Strandsbjerg orienterede endvidere om det nye nøgle- og låsesystem. Låsene skiftes den 13. oktober, og nøglerne bliver udleveret en uge før, hvor ejendomslederen kommer rundt og afleverer til hver enkelt husstand. Der blev spurgt til, hvad afdelingsbestyrelsen vil gøre i anledning af vand i kældre og for at udbedre vandskader. Tommy Høj Jensen oplyste, at der er afsat midler i langtidsbudgettet til kameraundersøgelse af kloaksystemet, hvorefter der kan foretages en målrettet udbedring af eventuelle skader. Per Strandsbjerg oplyste supplerende, at det er planen at indkøbe materiel til et nødrum, som skal indeholde vandstøvsugere, svabere etc. Da ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten de fremmødte for god ro og orden under mødet og gav herefter ordet til formanden, Per Strandsbjerg. Formanden takkede Christian Marfeldt for godt arbejde i bestyrelsen og dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for godt fremmøde. Han ønskede alle en god hjemtur og afsluttede mødet kl Referent: Tormod Ousager 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken 1. Valg af dirigent Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken Afholdt torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.30 I den store sal i centret med følgende dagsorden: Antal fremmødte husstande: 152 (hvert

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere