ordinært afdelingsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ordinært afdelingsmøde"

Transkript

1 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl fortsat torsdag den 29. september 2011 kl på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst Afdelingens formand Per Strandsbjerg bød velkommen til de fremmødte beboere og præsenterede ejendomsleder Tommy Høj Jensen og forvaltningskonsulent Tormod Ousager fra DAB.. 1 2) Valg af dirigent Per Strandsbjerg foreslog på bestyrelsens vegne Lars Toft som dirigent. Han gennemgik dagsordenen og konstaterede herefter, at reglerne for indkaldelse til mødet var overholdt, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. 3) Valg af referent Som referent valgtes Tormod Ousager. 4) Valg af stemmeudvalg Til stemmeudvalget valgtes Rune, Camilla Chebil og Tommy Høj Jensen til at bistå dirigenten, der er formand for udvalget. 5) Afdelingsbestyrelsens beretning Per Strandsbjerg forelagde på bestyrelsens vegne følgende beretning: 1

2 Kære beboere Velkommen til vores årlige afdelingsmøde i her i Virum. Vi sidder nu her, og skal kaste et blik tilbage på det år der er gået. Omkring 1. september 2010, måtte vi tage afsked med vores 2 ejendomsmestre, Kim og Torben. Dette skyldes blandt andet samarbejdsproblemer. Frem til årsskiftet fik vi så Jens Olsen, pensioneret ejendomsmester tilknyttet Ejendomskontoret. Tommy Høj Jensen overtog så Ejendomsmester-tjansen pr 1.januar. Tommy kom fra en stor DABafdeling i Hørsholm, hvor han havde været i 5 år, men alt i alt har Tommy været i DAB i 11 år. Tommy kom ind på Ejendomskontoret og så tingene med helt nye øjne, og allerede efter kort tid, så vi flere positive forbedringer. Bemandingen og især snerydningen blev effektiviseret. Jeg personligt syntes i hvert fald at snerydningen gik rigtig godt, taget de store mængder sne i betragtning. En stor tak til hele viceværtteamet skal lyde herfra. Igen i år, havde Afdelingsbestyrelsen bestemt at vi skulle have et stort, og belyst fælles-juletræ på vores store græsplæne.. Aldrig har juletræet været flottere. (det sagde jeg vist også sidste år). I den forbindelse var der også arrangeret julehygge-komsammen med Gløgg og æbleskiver i beboerrummet.. Rummet var fyldt med glade beboere, og med sådan en opbakning, er det altid sjovt at arrangere arrangementer, af diverse slags.. I efteråret var vi nødsaget i at lukke vores storskraldeplads, grundet misbrug af denne.. Denne plads var lukket et par måneder, - sørgeligt men nødvendigt. Mit indtryk er at denne plads kører hensigtsmæssigt igen, og forsæt endelig med at efterleve, de få regler der er ved denne plads, og lad os nyde godt af, denne gratis tjeneste der er fra kommunen. Vi har også her på området fået foretaget os flere nye forbedringer. Først måtte vi efter en henstilling fra DAB, få gjort noget ved stikvejen ud for Denne stikvej var under al kritik, sunket og med skæve fliser, ja sådan op til 8-10 cm i niveauforskel. Dette kunne meget vel være skyld i faldskader hos beboerne, og snerydningen kunne heller ikke gennemføres optimalt. Vi har også fået lavet nye facader/vinduer i næsten alle erhvervslejemålene. Vi mangler blot lige at få gennemført dette hos købmanden. Og nu vi snakker om Erhvervslejemålene, så fik vi jo langt om længe besat lejemålet i nr Der var henvendelser, men ikke seriøse henvendelser, blandt andet ville en ansøger have 2000kr i huslejenedsættelse. Og pga. krisen, lykkes det først i slutningen af året at finde en god og stabil lejer, nemlig Tinas Verden, som i flere år havde ligget i Virumgade, men nu havde brug for større lokaler.. Så hvis man kikker i regnskabet kan man se, at der forekommer et større huslejetab grundet dette. Vi har også fået ny købmand på vores lille torv. Jeg håber at beboerne har taget godt imod ham. Så havde vi jo også et erhvervslejemål i nr. 125, hvor der før lå en tandlæge. På sidste års afdelingsmøde, vedtog vi at gøre dette lejemål, til beboelse. Dette blev noget dyrere end først antaget at istandsætte, men Selskabsbestyrelsen valgte at dække 50% af dette istandsættelsesbeløb. Vi herude i afdeling D, takker for donationen. Og nu hvor vi snakker selskabsbestyrelsen i Carlshøj, ja så valgte formanden Claus Dahl at trække sig tilbage efter 8år på posten.. Claus har været primus motor for mange projekter, og jeg takker ham for alt det han har gjort for Boligselskabet Carlshøj.. Ny formand blev så Mona Bengtsson, som indtil da, havde været næstformand. Samme Mona, kan vi nu byde velkommen her i ejendommen, nemlig som den nye lejer i nr 123, 1.tv. Og nu, hvor vi skal vælge nye medlemmer til Afdelingsbestyrelsen senere på mødet, så håber jeg virkelig at der bliver plads til Mona, for hun ligger inde med en hulens masse kvaliteter, som helt sikkert vil være en gevinst for vores afdeling her i Virum Vi havde jo i det tidlige forår, en grundig gennemgang af ejendommen, en gennemgang der blev gennemført af firmaet Peter Jahn og Partnere. 2

3 Denne gennemgang ville vise os hvordan ejendommen tilstand er. Stort set alt blev gennemgået, sådan da. Efterfølgende blev der afholdt et weekendseminar i Værløse, hvor denne store tilstandsrapport blev gennemgået. På dette seminar deltog John og undertegnede, sammen med afdelingsbestyrelsen i både A og B, derudover deltog også selskabsbestyrelsen. På dette seminar, blev startskuddet lagt til en helhedsløsning, en fremtidsplan for hele boligselskabet. Når dette fremtidsprojekt er færdiggjort, skal alle beboerne nok blive informeret herom. Vi har nu fået lavet alle kældernedgange, ja undtagen kældernedgangen i nummer 125, men en løsning på denne findes snarest. Derudover har vi fået nye kælderdøre, og næste år satser vi på at få skiftet dørene ind til de gamle skralderum. Vi er også i gang med en renovering af styringen af vores 2 fyr på ejendommen. Når denne renovering er overstået vil der helt sikkert også komme en besparelse på varmeudgifterne Derudover er der også sat nye vinduer på bagsiden af købmandens forretning. Af andre nye tiltag i dette år har jo også været vores spørgetimer herude.. Disse spørgetimer var en ide som vores Ejendomsmester Tommy og undertegnede, blev enige om at gennemføre. Indtil nu har der været holdt 2 af disse møder, og det har været relativt godt besøgt, og de beboere der har været forbi har fået svar på deres spørgsmål, og så samtidig fået en god kop kaffe... Disse møder er lige nu sat på standby, og dette skyldes vandskade i beboerrummet, men det er helt sikkert planen, at disse møder vil forsætte i fremtiden, da vi mener, at dette er en succes. Hvis jeg lige skal runde regnskabet for sidste år, ja så kom vi ud med et fornuftigt plus på kontoen. Disse penge har vi fået lov at bruge, på årets kommende projekter som, evt. kunne være ny vejbelysning.. Af andre kommende projekter herude i ejendommen, kan nævnes at vi har planer om at lave et mindre Ejendomskontor i et kælderrum. Dette kontor mener vi, at være en gevinst for beboerne herude i Virum. Ved sådan et ejendomskontor kan man jo f.eks have en fast træffetid af viceværten, eller ejendomsmesteren. Derudover skal vi i meget nær fremtid, og inden frosten sætter ind, have lavet nyt indgangsparti ved nummer 111. Vejbelysning er som sagt, også noget vi har planer om at få gjort noget ved herude, og vi venter på returmeldinger om tilbud fra DONG mv. Planen er også at vi skal have beskåret eller fjernet det grønne bag ved varmecentralen, et område som længe har været en stor øjenbæ. Af kommende projekter kan også fortælles at der i løbet af denne måned, vil blive skiftet dørlåse. Dette skyldes flere ting. Ejendomskontoret har observeret, at der er kuk i vores nøglesystem, og derudover er der forsvundet nøgler i forbindelse med fraflytninger. Dette er jo ikke betryggende i disse tider. Vores kære Ejendomsmester Tommy har fået indhentet en supergodt tilbud, og planen er så at, hver blok får deres nøgle. Det betyder at hvert lejemål, kun får adgang til den blok de bor i, men til gengæld passer denne nøgle både til hoveddøren og kælderdøren. Vi har jo også haft gang i svingdøren herude i form at flytninger. Det blev til 6 flytninger sidste år, og indtil nu er der så også 6 i år, indtil nu.. Dette er mange for sådan en lille afdeling som os. Men jeg vil så lige benytte lejligheden, til at byde velkommen til de nye i tv 121.1tv Mona i 123.1tv i 123.1th 125.st.th tv og 127.1tv. Jeg håber, at I alle har fundet Jer godt tilrette, herude i vores lille skønne afdeling her i Virum. Igen i år blev der gennemført en Høstfest for ejendommens beboere.. Dette arrangement blev igen en stor succes, for dem der deltog, og her vil jeg så personligt som arrangør, bringe en stor tak til både Henrik i nr. 125 og Jan i nr. 129, for deres hjælp som medarrangører. 3

4 Vi har gennem de sidste 2 måneder haft en ekstramand herude på området, og denne mand har vi fået via kommunen, og deres aktiveringsplan. Disse ekstrahænder har været hårdt tiltrængt, her i vækstsæsonen. Jeg har forhørt mig med Tommy, om sådan ekstratimer kan bevilliges resten af året, ligesom for at komme mere til bunds i det hele. Dette skal lige vendes med Selskabsbestyrelsen. Som et af de kommende punkter på dette afdelingsmøde, er der jo en afstemning om et kommende fællesvaskeri herude. Jeg ved jo godt at der for nogle år siden var sådan et forslag oppe på afdelingsmødet, og dette forslag blev nedstemt.. Nu prøver vi så igen, og også fordi at vi nu har muligheden for at overtage Afd. A og B s maskiner. Disse maskiner er ca. 3-5 år gamle og rigtig mange gode år tilbage i dem. En etablering af sådanne vaskeri vil højne ejendommens kvalitet meget, og være en gevinst, for mere eller mindre alle herude. Ja sådan et godt og billigt tilbud får man kun en gang. Så Afdelingsbestyrelsen håber at dette forslag går igennem. Derudover har afdelingsbestyrelsen også udarbejdet en ny husorden for afdeling D i samarbejde med Ejendomsmester Tommy. Denne husorden læner sig meget op af både afdeling A og B, men selvfølgelig med tilretninger så den passer ind til os her i Virum, for eksempel vedrørende vores haver. Til sidst vil jeg takke Afdelingsbestyrelsen medlemmer, for deres tid og samarbejde i bestyrelsen. Dette job er jo ganske ulønnet, så dejligt at I gider bruge tid og kræfter på dette. Tak til både John, Kristian og Lotte. Og til jer andre - tak fordi I mødte op til dette afdelingsmøde.. Der var enkelte bemærkninger til beretningen: Gert Plambech forespurgte om planer for det grønne område bag varmecentralen. Tommy Høj Jensen oplyste, at det var hensigten at tilplante skråningen med stedsegrønt. Endvidere blev forespurgt om, hvorfor der skulle bruges penge på kælderdørene. Tommy Høj Jensen nævnte, at det var nødvendigt pga. manglende isolering til stue-etagen. Afdelingsmødet tog herefter beretningen til efterretning med klapsalver. 6) Fremlæggelse af regnskab 2010 til orientering Afdelingsbestyrelsen havde bedt Tormod Ousager fremlægge regnskabet. Han redegjorde for regnskabsprocessen samt for større afvigelser i forhold til budgettet. Der havde været større udgifter end ventet til ejendomsskat, energiforbrug, bidrag til boligorganisationen, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter (annoncer og advokat) samt tab ved lejeledighed på erhvervslejemål og tab på fraflytninger. Til gengæld havde været besparelser særligt på vandudgifter, men også på renovation, forsikringer, energiforbrug samt på afvikling af underskud. Endvidere havde der været større indtægter på renter, andre ordinære indtægter og ekstraordinære indtægter. Mona Bengtsson redegjorde i den forbindelse for refusion af et større beløb i lønsumsafgift. 4

5 Samlet var årets resultat et overskud på kr., som dels var blevet anvendt til afvikling af resterende underskudssaldo (med kr.) og dels til nedbringelse af lån i egne midler til forbedringsarbejder i afdelingen (med kr.). Tormod Ousager gennemgik herefter udvikling og saldi for afdelingens opsparing mht. henholdsvis langsigtet vedligeholdelse og fornyelse (saldo kr.), normalistandsættelse ved fraflytning (saldo kr.) samt til tab på fraflytning (0 kr.) i alt en samlet opsparing på knap 1,6 mill. kr. Orienteringen blev taget til efterretning. 7) Forelæggelse af budgetforslag 2012 til godkendelse Afdelingsbestyrelsen havde bedt Tormod Ousager forelægge budgetforslaget. Han orienterede om den forudgående budgetproces samt om principperne for balanceleje. Herefter redegjorde han for ændringer i budgetforslaget i forhold til budgettet for indeværende år. Der må i 2012 forventes større omkostninger til ejendomsskat og vand, og der må henlægges mere til både langsigtet vedligeholdelse og fornyelse og til tab på fraflyttere. Der budgetteres med mindre besparelser på renovation, bidrag til boligorganisation, renholdelse og almindelig vedligeholdelse samt mindre henlæggelse til afdelingens normalistandsættelse ved fraflytning. Samlet var behov for øget beboerlejebetaling med kr., hvilket svaret til lejeregulering på 4,87% med virkning fra 1. januar Dirigenten ønskede en redegørelse for budgetposten på ca. 2,6 mill. kr. på konto 116. Tormod Ousager henviste til noten om dette på konto 120 og redegjorde for, at langtidsplanen og likviditetsudviklingen af henlæggelserne var specielle i dette års budget, eftersom der her var indarbejdet alle anbefalingerne fra rådgiverens tilstandsrapport med de heri angivne prisoverslag. Imidlertid var det så omfattende arbejder, at der ikke havde været tid til endnu at bearbejde anbefalingerne tilstrækkeligt eller til at lægge en økonomisk plan for deres gennemførelse. Derfor var de samme udgifter trukket ud af budgettet igen i rækken projekt på konto 120, og der var tilføjet i noten, at udgifter til projektarbejder i henhold til tilstandsrapporter forudsættes finansieret ved en helhedsløsning, som skal besluttes beboerdemokratisk. For budgetåret 2012 udgjorde projektarbejder 1,317 mill. kr., og de arbejder, som reelt var planlagt at blive gennemført i budgetårets løb ville kun være 1,242 mill. kr. Han redegjorde for, at det omfattede lyskasser og riste (24 tkr.), renovering af forretningsfacader (88 tkr.), reparation af garagevægge (67 tkr.), renovering af kældertrapper (82 tkr.), udskiftning af kælderdøre (55 tkr.), indvendige gummilister (81 tkr.), reparation af tagrender (10 tkr.), udgifter ved fraflytning (150 tkr.), reparationer af tag (71 tkr.), tag på varmecentral (65 tkr.), reparation af faldstammer (10 tkr.), vedligeholdelse af rør og ventiler (10 tkr.), rensning af ventilationskanaler (94 tkr.), forsyningskabler til blokke (50 tkr.), el-renovering i flytteboliger (50 tkr.), vedligeholdelse af parkeringsplads (170 tkr.), tvinspektion af brønde (63 tkr.), rensning af brønde (50 tkr.), renovering af legeplads (30 tkr.), vedligeholdelse af maskiner (7 tkr.) og beplantning (15 tkr.). Dirigenten meddelte, at med de pågældende supplerende oplysninger kunne han godt stemme for budgetforslaget, under forudsætning af, at langtidsbudgettet blev omdelt til beboerne. Herefter blev budgetforslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. 5

6 8. Behandling af indkomne forslag a. Etablering af fælles vaskeri (afdelingsbestyrelsen) Forslaget blev motiveret af Per Strandsbjerg på afdelingsbestyrelsens vegne. Efter kort debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. b. Vedligeholdelsesreglement (afdelingsbestyrelsen) Dirigenten påpegede nogle uklarheder i forslaget. Afdelingsbestyrelsen besluttede herefter at trække forslaget tilbage med henblik på at afklare og bearbejde dette og fremsætte forslaget på et senere møde. c. Vedligeholdelsesstandard (afdelingsbestyrelsen) Dirigenten påpegede nogle uklarheder i forslaget. Afdelingsbestyrelsen besluttede herefter at trække forslaget tilbage med henblik på at afklare og bearbejde dette og fremsætte forslaget på et senere møde. d. Råderetskatalog (afdelingsbestyrelsen) Tommy Høj Jensen orienterede om forslaget til råderetskatalog. Efter debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. e. Ordensreglement (afdelingsbestyrelsen) Per Strandbjerg orienterede om forslaget til nyt ordensreglement. Efter debat blev forslaget sat til afstemning og vedtaget ved håndsoprækning. Ingen stemte imod. f. Parkering tilføjelse til ordensreglement (Ritter & Krogh, nr. 111) Tina Koch Ritter forelagde og motiverede sit forslag. Efter lang debat satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at der var afgivet 15 stemmer for, 42 imod og 1 blank stemme. Forslaget var dermed forkastet. g. Etablering af altaner (Juleif, nr. 125, Brynnum, nr. 127, og Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede forslaget. Per Strandsbjerg oplyste, at bestyrelsen ville overveje forslaget i forbindelse med den igangværende fremtidsplanlægning. Dirigenten tilkendegav, at man ikke kunne stemme om forslaget, når den økonomiske konsekvens var ukendt. Forslagsstillerne stillede sig tilfredse med, at forslaget ville indgå i bestyrelsens overvejelser, og de ville herefter afvente resultatet heraf. 6

7 h. Varme hele året (Brynnum, nr. 127) Per Strandsbjerg oplyste, at gennemførelse af forslaget ville medføre en merudgift for alle beboere. Tommy Høj Jensen oplyste, at det nuværende fyr ikke havde temperaturstyring, men at det var planlagt, at det ville blive etableret i løbet af de kommende 14 dage. Herefter ville fyret kunne indstilles til at varme, når det var koldt udenfor, og dermed burde problemet være løst. Der var ikke ønske om afstemning om forslaget. i. Etablering af cykelskur (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Efter kort debat stillede forslagsstilleren sig tilfreds med, at det overlades til bestyrelsen at arbejde videre med idéen. j. Opsætning af nye hoveddøre til hvert lejemål (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen oplyste, at udgiften til nye hoveddøre i den foreslåede kvalitet måtte forventes at udgøre ca kr. pr. stk. Forslaget blev herefter trukket tilbage. k. Systemnøgler (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen orienterede om, at der var planlagt udskiftning af nøgler til et mere hensigtsmæssigt låsesystem. Forslagsstilleren stillede sig tilfreds med dette, og forslaget kom ikke til afstemning. l. Kontrol af varmesystemet (Christiansen, nr. 125) Susanne Christiansen motiverede sit forslag. Tommy Høj Jensen henviste til orienteringen under punkt 8h, samt at ejendomskontoret i samråd med bestyrelsen var opmærksom på varmesystemet både omkostninger og varmeeffekt til boligerne. Forslagsstilleren stillede sig tilfreds med dette, og forslaget kom ikke til afstemning. 9) Eventuelt valg af formand for afdelingsbestyrelsen a. Beslutning om valgmetode Dirigenten oplyste, at formanden kunne vælges enten direkte af afdelingsmødet eller ved konstituering i afdelingsbestyrelsen. Endvidere at afdelingen havde præcedens for direkte valg til formandsposten. Han satte spørgsmålet til afstemning ved håndsoprækning. 7

8 Der var 1 stemme for konstituering i afdelingsbestyrelsen, mens øvrige stemmer var for direkte valg af afdelingsmødet. Afdelingens formand vælges derfor af afdelingsmødet. b. Eventuelt valg af formand Den nuværende formand, Per Strandsbjerg, var på valg. Han tilkendegav, at han gerne fortsatte på posten. Endvidere meldte Tina Koch Ritter sig som kandidat. Da afdelingsmødet herefter stod over for et personvalg med skriftlig afstemning besluttede dirigenten henset til det fremskredne tidspunkt (kl ) at udsætte afviklingen af resten af mødet og bemyndigede afdelingsbestyrelsen til at arrangere dette. Efterfølgende omdelte afdelingsbestyrelsen ny indkaldelse til alle lejere, således at afdelingsmødet blev genoptaget torsdag den 29. september 2011 kl , samme sted. De to kandidater Per Strandsbjerg og Tina Koch Ritter præsenterede sig. Herefter blev gennemført skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at Per Strandsbjerg havde opnået 48 stemmer, og Tina Ritter Koch 13 stemmer. Hermed var Per Strandsbjerg valgt som afdelingens formand for en 2-årig periode frem til det ordinære afdelingsmøde i ) Valg af medlem af afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen bestod ud over Per Strandsbjerg også af Christian Marfeldt samt John Tångbjerg. John Tångbjerg blev i 2010 valgt frem til 2012, mens Christian Marfeldt nu var på valg. Christian Marfeldt oplyste, at han ikke ønskede genvalg. Mona Bengtsson meldte sig som kandidat og præsenterede sig. Hun var tilflytter fra Carlshøj afdeling A, hvor hun havde boet i 22 år og havde været aktiv i afdelingsbestyrelsen. Endvidere var hun fungerende formand for selskabets bestyrelse. Der var ikke øvrige kandidater til bestyrelsesposten, og Mona Bengtsson var dermed valgt som medlem af bestyrelsen for en 2-årig periode frem til ) Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen Per Strandsbjerg oplyste, at der er kutyme for, at suppleanten indgår i bestyrelsens arbejde bare ikke med stemmeret, hvis der undtagelsesvis skal stemmes om noget. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Den nuværende suppleant, Charlotte Østergaard, var på valg. Hun erklærede sig villig til at modtage genvalg. 8

9 Endvidere meldte Susanne Christiansen sig som kandidat. De to kandidater præsenterede sig, og herefter blev gennemført skriftlig afstemning. Efter optælling meddelte stemmeudvalget, at Charlotte Østergaard havde opnået 33 stemmer, og Susanne Christiansen 26 stemmer. Charlotte Østergaard var dermed valgt som suppleant for en 1-årig periode. 12) Medlemmer af boligselskabets repræsentantskab a. Beslutning om valgmetode Dirigenten oplyste, at repræsentantskabsmedlemmerne kan vælges af enten afdelingsbestyrelsen eller af afdelingsmødet. Den hidtidige praksis har været, at afdelingsmødet har overladt til bestyrelsen at vælge afdelingens repræsentanter. Der var ingen, der tilkendegav at ændre på dette, så dirigenten konstaterede, at afdelingsbestyrelsen fortsat skal vælge afdelingens medlemmer af repræsentantskabet. b. Eventuelt valg af 2 medlemmer til boligselskabets repræsentantskab I konsekvens af beslutningen under punkt a bortfaldt dette punkt. 13) Eventuelt Per Strandsbjerg foreviste og orienterede om afdelingens nye hjemmeside Per Strandsbjerg orienterede endvidere om det nye nøgle- og låsesystem. Låsene skiftes den 13. oktober, og nøglerne bliver udleveret en uge før, hvor ejendomslederen kommer rundt og afleverer til hver enkelt husstand. Der blev spurgt til, hvad afdelingsbestyrelsen vil gøre i anledning af vand i kældre og for at udbedre vandskader. Tommy Høj Jensen oplyste, at der er afsat midler i langtidsbudgettet til kameraundersøgelse af kloaksystemet, hvorefter der kan foretages en målrettet udbedring af eventuelle skader. Per Strandsbjerg oplyste supplerende, at det er planen at indkøbe materiel til et nødrum, som skal indeholde vandstøvsugere, svabere etc. Da ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten de fremmødte for god ro og orden under mødet og gav herefter ordet til formanden, Per Strandsbjerg. Formanden takkede Christian Marfeldt for godt arbejde i bestyrelsen og dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for godt fremmøde. Han ønskede alle en god hjemtur og afsluttede mødet kl Referent: Tormod Ousager 9

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42 LmenBo Til beboerne i afdeling 42 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013 28. august 2012

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011

Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 204 beboere ud af i alt 902 lejemål i

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Ballerup almennyttige Boligselskab

Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN AFDELINGSMØDE REFERAT Sag nr.: 204-15-700 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Initialer: /BKo afholdt torsdag den 23.

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 10. oktober 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj www.afd12lbf.dk Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere