R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II"

Transkript

1 H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf København, den R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II Torsdag den 8. september 2011 kl På ejendommen i porten Dagsorden: 1. Underskrift af referat nr Flemming - Runde på ejendommen - Status skybrud - Status sætningssag - Oprydning - Frostskader - Kloak - Tilbud køkkenfaldstammer - Stormskader - Elevatorer - Facade Østbanegade 33 (Jacob Vikkelsø) - Kælder nr Ekstra ordinær generalforsamling - Udsendelse af referat 4. Hundehold - Status - Notat Adv. Bo Vadt Christensen - Påkravsskrivelse 5. Port - Status Peter - Nøglesystem 6. Altaner - Status tema aften Side 1 af 6

2 - Udsendelse af referat - Det videre forløb 7. Hjemmeside/nyhedsbrev - Status Gitte S. Nielsen - Finell - Altanmateriale 8. Forsikring - Præmiestigning - Erstatning elevator 9. Vedligeholdelsesplan - Tilbudsindhentning og tilrettelæggelse 10. Økonomi til dato - Budgetkontrol 30/6 - Dalsholm Invest 11. Økonomi sætningssag 12. Udlejning kælderlokaler - Jacob Vikkelsø - Valentin Nordstrøm 13. Energimærkning - Udleveret 14. Næste møde Tilstede fra E/F Strandbo II var Eva Kops, Peter Heller, Gitte S. Nielsen, Ole Ravnholt Sørensen og Gitte Sommer. Kristian Nørgaard repræsenterede administrationen. Ad. 1. Underskrift af referat nr. 30. Referat nr. 30 blev underskrevet. Ad.2. Flemming. Runde på ejendommen: Bestyrelsen gik en runde på ejendommen og konstaterede blandt andet et stoppet afløb i kældertrappen ved parkeringsplads nr. 23. Generelt er der henstillet en del beboereffekter i kældrene som følge af de oversvømmede kælderrum. I cykelkælderen under nr. 20 konstateredes 2 huller i loftet, hvor der er blevet lavet nye rørarbejder. Flemming bør følge op på dette. Der skal også sættes en ny rude i døren til barnevognsrummet. Side 2 af 6

3 I det tomme rum bag det ene vaskeri konstateredes der vand på gulvet og Flemming vil blive anmodet om at få dette suget op. Status skybrud: Det blev aftalt, at Flemming laver en liste over de værste rum med mug og udtræk, så man kan kontakte beboerne med henblik på at få disse opryddet/tømt, så der kan blive lavet en desinficering. Flemming udleverede liste over lejligheder, som har fået vandskader, som ikke er forsikringsdækket. Det blev aftalt, at Kristian skriver til disse beboere og opfordrer dem til at udføre arbejdet selv, hvis det er mindre arbejder, da det ikke er dækket af ejendommens forsikring. Status sætningssag: Kristian meddelte, at arbejdet nu er færdigt. Der afventer 2 små blikkenslagerregninger. Det er stadig forventningen, at der kommer et overskud på kr ,00 i sagen. Der vil blive udarbejdet byggeregnskab, når alle fakturaer er betalt. Oprydning: Der er generelt stadig behov for oprydning i cykler og bedre fejning i gården. Kloak: Det blev besluttet at indhente tilbud på årlig spuling af samtlige brønde udvendigt. Bestyrelsen kan senere tage stilling til, om de vil benytte sig af dette. Frostskader: Disse er udbedret. Tilbud køkkenfaldstammer: Flemming udleverede tilbud fra blikkenslagerfirmaet Basen. Tilbuddet vedhæftes referatet og skal drøftes senere. Stormskader: Afventer udtalelse fra Flemming. Elevatorer: Kristian orienterede om, at forsikringen har accepteret udskiftningen af elevatoren i nr. 47. Imidlertid har Flemming haft kontakt til firmaet fra Strandbo I, som er billigere både i abonnement og service. Det bør derfor formentlig anbefales, at Kone bliver opsagt og vi overlader arbejdet til en ny leverandør. Facade Østbanegade 33: Baseret på Jacob Vikkelsøs mail besigtigede bestyrelsen facaden. Der kan ikke konstateres nogen nævneværdige sætninger, på nær nogle mindre revner. Bestyrelsen støtter sig op ad, at der har været ingeniør på ejendommen til at gennemgå hele sætningsskadesagen og derfor er der ikke tale om nedstyrtningsrisiko m.v. Der skal følges op på vandskaden i nr. 33, 1. tv., hvor der muligvis kan komme vand ind som følge af en utæt inddækning. Flemming blev opfordret til at kigge på dette. Side 3 af 6

4 Kælder nr. 33: Kælderen, som Jacob Vikkelsø har haft lejet, blev besigtiget og der kunne ikke konstateres noget skimmel i denne. Kristian forsøger at rette henvendelse til lejeren af nabokælderen og hører, om hun er interesseret i mere plads. Ad.3. Ekstra ordinær generalforsamling. Kristian meddelte, at han er klar til at sende referatet ud. Ad.4. Hundehold. Notatet fra advokat Bo Vadt Christensen var blevet rundsendt. Enkelte fra bestyrelsen havde ikke modtaget dette og det blev derfor aftalt, at det rundsendes igen sammen med referatet. Det blev besluttet, at anmode Bo Vadt Christensen om at fremsende påkrav til Valentin samt Peter Hartvig om hundehold. Ad.5. Port. Porten er færdig og forventes igangsat den Fjernbetjeninger m.v. skal udleveres. Bestyrelsen skal huske at advisere Strandbo I også. Peter Heller vil lave udkast til brev. Omkring støjgener fra den nyetablerede port, blev det besluttet at afvente tilbagemeldingerne fra nabolejlighederne til porten og drøfte disse 14 dage efter ibrugtagning. Ad.6. Altaner. Eva orienterede om temaaften. Hun har færdiggjort referatet, men afventer stadig nogle tegninger m.v. fra Altan.dk, inden hun mener, det skal sendes ud. Det var tanken at lave et spørgeskema vedrørende folks ønsker til placering af altanerne og bestyrelsen drøftede, hvor meget beboerne skal involveres i individuelle valg. Eva bekræftede, at referatet sendes til bestyrelsen til godkendelse, inden det sendes ud. Det blev oplyst, at Strandbo I også overvejer at opsætte altaner. Altangruppen vil tage bolden op og arbejde videre med projektet. Gårdsanering: Peter oplyste, at der er kommet nyt fra kommunen, idet ejendommen er blevet opgraderet, så den er kommet med på listen og indstillet til en gårdrenovering i løbet af Dette er ikke ensbetydende med, at der er afgivet bekræftelse på, at vi kan få lavet gården. Peter sender materiale fra kommunen rundt til alle. Kristian spørger sine kontakter hos kommunen, hvordan en indstilling skal forstås. Ad. 7. Hjemmeside/nyhedsbrev. Det blev besluttet at fortsætte med Finell. Nyhedsbrev: Gitte laver udkast til nyhedsbrev, som kan rundsendes sammen med referatet af den ekstra ordinære generalforsamling samt referatet fra altantemaaftenen. Side 4 af 6

5 Ad.8. Forsikring. Kristian orienterede om, at forsikringen har varslet os en 50% præmiestigning pr Der var enighed om at acceptere denne, når det erindres, at de har betalt flere store udgifter til vandskaden, herunder ny elevator til knap kr ,00. Ad.9. Vedligeholdelsesplan. Det blev besluttet, at Kristian indhenter tilbud fra 2 ingeniører på en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for ejendommen, som kan bruges som et internt bestyrelsesredskab. Ad.10. Økonomi til dato. Kristian gennemgik budgetkontrol pr og oplyste blandt andet, at der er indkommet ca. kr ,00 ekstra ordinært fra konkursen af Dalsholm Invest, som Kristian har fået boet til at udbetale. Budgettet er overholdt p.t. Ad.11. Økonomi sætningssag. Som nævnt, forventes der overskud på kr ,00. Når byggesagen er 100% afsluttet, vil der kunne laves information i et nyhedsbrev. Ad.12. Udlejning af kælderlokaler. Som nævnt tilbydes lokalet i nr. 33 til naboen. Strandbo I har også ønsket eventuelt at leje eller dele et bestyrelsesrum. Bestyrelsen vil vurdere, om man eventuelt skal dele rummet i nr. 37. Kristian orienterede om, at Valentin ikke har underskrevet kontrakt vedrørende sit kælderrum og han skal modtage brev, hvor han meddeler, at rummet nu vil blive udlejet til anden side. Kristian blev anmodet om at indrykke annonce vedrørende de ca. 60 m 2, som fortsat er tomme i nr. 37. Ad.13. Energimærke. Energimærket er blevet udleveret, men fremsendes på en separat mail igen til hele bestyrelsen. Energimærket kan drøftes på næste møde. Ad.14. Eventuelt. Aftrækskanalerne på loftet er blevet besigtiget af skorstensfejer og der er indkommet tilbud på ca. kr ,00 + moms for at få disse ført helt op til taget. Det bør drøftes på næste møde. Med hensyn til rengøring blev det besluttet at få opsat stikkontakter samt købe nye måtter. Flemming skal tale med rengøringen om dette. Side 5 af 6

6 En sætningsrevne i Eva Kops lejlighed blev besigtiget og det blev bemyndiget, at bestyrelsen betaler for udbedring af denne samt malerreparation af 1 væg. Ad.15. Næste møde. Bestyrelsen vil holde internt møde den kl på ejendommen. Mødet hævet. På bestyrelsens vegne: *************** Peter Heller Eva Kops Gitte S. Nielsen Ole Ravnholt Sørensen Gitte Sommer Side 6 af 6

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1

Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1 Gladsaxe d. 2. januar 2015 Ejerforeningen Søborg Huse Blok E Referat af Bestyrelsesmøde nr. 1 Tid: 19. november 2014, kl. 19:00 22:00 Sted: Gyngemose Parkvej 8B, 5.tv, 2860 Søborg Deltagere: Paiam Sanaye

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Referat af bestyrelsesmødet den 07.10.2013 Til stede:, Bruno, Anders, Rik, Peter, Mikkel, Heidi Afbud: rene, max 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve/mail Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 30.09.13 datea restancer

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015 Referat Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen Tirsdag, d. 17. marts 2015 Husk at se jævnligt på vores Hjemmeside, det er der informationerne kommer! Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33

Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Referat Generalforsamling i Gårdlauget matr.nr. 526 afholdt 26. marts 2008 hos Hilde Furberg, Overgaden Neden Vandet 33 Tilstede var Ef. Overhuset v/heidi Bruhn og Bente Voss Ef. Brænderigården v/annette

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Bestyrelsesmøde i E/F Vibehjørnet

Bestyrelsesmøde i E/F Vibehjørnet Dato: 23. april 2013 Sted: Vibevej 47, 3. th Bestyrelsesmøde i E/F Vibehjørnet Deltagere: Regitze Galsgaard, Peter Andersen og Stine Christensen Dagsorden: 1. Referat fra Generalforsamling: Gennemgang

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 03.12 Mandag den 12.03.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 03.12 Mandag den 12.03.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere