2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds Kandidatliste for 2. kreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1"

Transkript

1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds

2 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran

3 Du kan nå det endnu! I denne pjece finder du en præsentation af de kandidater, der allerede på nuværende tidspunkt har ønsket at stille op til 2. kreds repræsentantskab. Men listen er langt fra lukket! Du kan stadig nå at være med! Du skal blot udfylde blanketten på bagsiden af pjecen og indsende den til din boligorganisation eller lade dig opstille direkte på kredsvalgmødet. Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kreds mødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er end videre en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg. BL s vedtægter 7 stk. 10 Kandidatliste for 2. kreds

4 Forslag til valg af kredsformand Karin Thomsen Humlebæk Boligselskab Formand for afdelingsbestyrelsen siden 1981 Formand for organisationsbestyrelsen i Humlebæk Boligselskab siden 2007 Medlem af BL s bestyrelsen siden 1996 Videreudvikling af beboerdemokratiet ved forsøg med nye mødeformer Mulighed for klimarigtige løsninger ved renoveringer og nybyggeri Forbedring af vores image, vi er langt bedre end det øvrige samfund tror. Bor i Fredensborg Kommune 4 Kandidatliste for 2. kreds 2010

5 Forslag til valg af kredsnæstformand Birte Flæng Møller Helsingør Boligselskab Beskæftigelse: Direktør i Helsingør Boligselskab Medlem af bestyrelsen i CFBU Center for Boligsocial Udvikling udpeget af BL Medlem af BL s repræsentantskab siden 1996 Etablering af gode lokale samarbejder Afgrænsning mellem boligsociale og sociale opgaver Bedre finansieringsmuligheder for renoveringsarbejder af eksisterende boliger Bor i Københavns Kommune Kandidatliste for 2. kreds

6 Lena Andersen Boligselskabet Nordsjælland Medlem af organisationsbestyrelsen siden 2005 Formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken siden 2002 Medlem af BL s repræsentantskab siden 2004 Udvikling af beboerdemokratiet, med beboerne i centrum Samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunerne Målrettet arbejde ud fra overordnede visioner Bor i Hillerød Kommune 6 Kandidatliste for 2. kreds 2010

7 Steen Brandi Frederikssund Boligselskab Næstformand for organisationsbestyrelsen siden 1991 Formand for afdelingsbestyrelsen i Bøgebakken Medlem af KAB s repræsentantskab Medlem af BL s repræsentantskab Varetagelse af boligselskabernes interesser overfor lovgivere Uddannelse og kursusvirksomhed Kommunikation, markedsføring Bor i Frederikssund Kommune Kandidatliste for 2. kreds

8 Per Brink-Kjær Boligselskabet Sjælland Medlem af organisationsbestyrelsen Formand for afdelingsbestyrelsen i Gyvelparken Medlem af miljøudvalget i Boligselskabet Sjælland Beboerdemokrati Miljø Aktiviteter i afdelingerne 8 Kandidatliste for 2. kreds 2010

9 Marianne Carentius Boligselskabet af 1961 i Greve Næstformand for afdelingsbestyrelsen Medlem af organisationsbestyrelsen Medlem af BL s repræsentantskab Viden om hvad der rør sig til gavn for beboerne Social- og sundhedspolitik Bor i Greve Kommune Kandidatliste for 2. kreds

10 John Ehrbahn Furesø Boligselskab Formand for organisationsbestyrelsen siden 1985 Formand for afdelingsbestyrelsen siden 1982 Medlem af BL s repræsentantskab Ingen vold eller bandekrige i den almene boligbevægelse Rimelige huslejer og mere rådighed over vores boliger Bedre forhold for vore børn, ældre og handicappet. Bor i Furesø Kommune 10 Kandidatliste for 2. kreds 2010

11 Jørgen Fahlgren Vridsløselille Andelsboligforening Formand for afdelingsbestyrelsen i Vridsløselille Andelsboligforening, afd. 11 Askerød Suppleant i bestyrelsen for Vridsløselille Andelsboligforening Medlem af repræsentantskabet i Hundige Fjernvarmeværk Beboerdemokrati Boligsociale aktiviteter Ghetto-problemer Bor i Greve Kommune Kandidatliste for 2. kreds

12 Leif B. Guldberg Vridsløselille Andelsboligforening Beskæftigelse: Forretningsfører for en større fond i København. Formand for afdelingsbestyrelsen i Grønningen afd. 15 Tryghed i boligområdet Det er min holdning, at beboerne skal føle sig trygge, såvel i som uden for bebyggelsen. Problemer har vi naturligvis ikke undgået, men beboerne ved, at de har en handlekraftig afdelingsbestyrelse Beboerdemokrati Det er vigtigt, at beboerne er med i mindre beslutningsprocesser, således at de ved, at de har en afdelingsbestyrelse, der ikke tager beslutninger hen over hovedet på dem Rimelig husleje Det gælder om at holde omkostningerne forsvarligt nede, således at beboerne ikke pludselig får en kraftig huslejestigning. Bl.a. langtidsbudgettering, tilsynet med bebyggelsen og økonomiforståelse er vigtige elementer. Bor i Greve Kommune 12 Kandidatliste for 2. kreds 2010

13 Helge Hansen Bo42 Formand for organisationsbestyrelsen Medlem af afdelingsbestyrelsen i afd. 2 Medlem af BL s repræsentantskab Beboerdemokrati Boligrenovering Beboerservice Bor i Bornholms Kommune Kandidatliste for 2. kreds

14 Peder Hansen Espergærde Andelsboligforening Beskæftigelse: Forretningsfører i Espergærde Andelsboligforening Åbenhed Imagepleje God ledelse Bor i Tårnby Kommune 14 Kandidatliste for 2. kreds 2010

15 Christian Jensen Hillerød almennyttige Boligselskab Kasserer Medlem af organisationsbestyrelsen Medlem af BL s repræsentantskab Tryghed i boligselskabet Rimelig husleje Bor i Hillerød Kommune

16 Bo Jørgensen Boligselskabet Sjælland Beskæftigelse: Direktør for Boligselskabet Sjælland Boligsociale forhold er en væsentlig forudsætning for trivsel i boligområderne. Forebyggelse med også håndteringen af beboeruoverensstemmelser er en del heraf. Ikke en afdeling er ens og håndteringen af hver afdeling skal målrettes. Vi skal være rummelige, men ikke på bekostning af andre. Vi skal gribe ind tidligt for at forebygge frem for at helbrede uden at påtage os offentlige eller politimæssige opgaver. Samarbejdet mellem boligselskab og beboerdemokrati er vigtigt. Sammen skal vi sikre en tidssvarende boligmasse, som er attraktiv for nye beboere. Målet er en fornuftig husleje og en god kvalitet. Kvalitet koster, men det skal hænge sammen med en fornuftig husleje. Kvaliteten af drift og administration skal højnes med fokus på optimal drift af boligerne. Her er det vigtigt at fokusere på nytænkning og ressourcebevidsthed både i kroner og ører, men også i vores forbrug af CO 2, affald og øvrig miljøbelastning 16 Kandidatliste for 2. kreds 2010

17 Grethe Leerbech Helsingør Boligselskab Medlem af forretningsudvalget på Vapnagaard siden 1994 Formand for Kultur- og sundhedsplanen på Vapnagaard Sidder i flere udvalg Medlem af BL s repræsentantskab Integration og tryghed i boligområderne Klima- og miljø, nybygninger og renoveringer Beboerdemokrati Bor i Helsingør Kommune Kandidatliste for 2. kreds

18 Jeppe Madsen Helsingør Boligselskab Formand for organisationsbestyrelsen Formand for afdelingsbestyrelsen i afd Bjergegade Opførelse af flere seniorboliger Bedre økonomiske vilkår for nybyggeri og renoveringsopgaver Bedre muligheder for socialt arbejde i problemramte afdelinger Bor i Helsingør Kommune 18 Kandidatliste for 2. kreds 2010

19 Bent Nielsen Boligselskabet Birkebo Formand for organisationsbestyrelsen Medlem af bestyrelsen i Gl. Holte Boligselskab Medlem af bestyrelsen i Boligkontoret Danmark Medlem af BL s repræsentantskab Fortsat styrkelse af beboerdemokratiet Udarbejdelse af helbredsplaner/tilstandsrapporter Flere penge til Landsbyggefonden stop tyveriet af beboernes egne penge Bor i Rudersdal Kommune Kandidatliste for 2. kreds

20 Uffe Petersen Greve Boligselskab Formand for organisationsbestyrelsen Valgt til beboerklagenævnet Medlem af BL s repræsentantskab Beboerdemokrati Beboernes råderet Bor i Greve Kommune 20 Kandidatliste for 2. kreds 2010

21 Jacob Rasmus Poulsen Solrød Boligselskab Formand for organisationsbestyrelsen siden 1990 Medlem af BL s repræsentantskab siden 1990 Formand for afdelingsbestyrelsen At udvikle kredsarbejdet med beboerne i centrum, med samlinger hvor beboerdemokraterne kan deltage i debatten om sikring af beboerdemokratiet og afdelingernes kompetencer. At styrke samarbejdet mellem boligorganisationerne og de lokale politikere om den nye styringsreform i kommunerne. At sikre en bæredygtig udvikling med energi- og ressourcebesparelser, samt udnyttelse af økologiske tiltage i boligorganisationerne og deres afdelinger. Bor i Solrød Kommune Kandidatliste for 2. kreds

22 Bente Puggaard Greve Boligselskab Medlem af organisationsbestyrelsen Formand for afdelingsbestyrelsen Medlem af BL s repræsentantskab Beboernes trivsel Bor i Greve Kommune 22 Kandidatliste for 2. kreds 2010

23 Mogens Rasmussen Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Formand for afdelingsbestyrelsen Næstformand for organisationsbestyrelsen Medlem af bestyrelsen i Boligkontoret Danmark Medlem af BL s repræsentantskab Fri råderet Beboerdemokrati Bor i Hørsholm Kommune Kandidatliste for 2. kreds

24 Lisbet Riis Søllerød almene Boligselskab Søllerød almene Boligselskab, formand for organisationsbestyrelsen Søllerød Sociale Boligselskab, formand for organisationsbestyrelsen Gl. Holte Boligselskab, medlem af organisationsbesyrelsen Beboerdemokrati Grøn energi, bæredygtighed De almene boligers image Bor i Rudersdal Kommune 24 Kandidatliste for 2. kreds 2010

25 Jens Roelshøj Sydkystens Boligselskab Medlem af afdelingsbestyrelsen Medlem af KAB s Bygge- og teknikudvalg Medlem af KAB s Bolig social udvalg Beboerdemokrati Boligsocialt arbejde Almene Boliger byggerier Bor i Greve Kommune Kandidatliste for 2. kreds

26 Gerhard Bredo Simonsen Villabyernes Boligselskab Formand for socialdemokraterne i Solrød Kommune Medlem af repræsentantskabet i Villabyernes Boligselskab Næstformand i Villabyernes Boligselskab Plads til alle fokus på integration Modernisering af boligmassen Styrke den demokratiske proces gennem styringsreformen Bor i Solrød Kommune 26 Kandidatliste for 2. kreds 2010

27 Jesper Loose Smith Boligselskabet Nordsjælland Beskæftigelse: Direktør i Boligselskabet Nordsjælland Økonomichef i Boligselskabet AKB Har været ansat i den almene boligsektor siden 1984 Arbejde på at forbedre og udvikle administrationen på det almene boligområde Arbejde på at styrke det lokale samarbejde i kommunen, både mellem boligorganisationerne og med kommunerne Udvikling af beboerdemokratiet med beboerne i centrum Bor i Hillerød Kommune Kandidatliste for 2. kreds

28 Annette Sørensen Boligselskabet Sjælland Formand for miljøudvalget Formand for udlejningsudvalget Medlem af BL s repræsentantskab Trivsel, at bo og arbejde i almene boliger Arbejder for at vores boliger i længden er billige at bo i og fremtidssikrede Tryghed i vores boliger, ssp og boligsociale forhold Bor i Roskilde Kommune 28 Kandidatliste for 2. kreds 2010

29 Tina Thomsen Humlebæk Boligselskab Medlem af organisationsbestyrelsen i DOMEA Formand for afdelingsbestyrelsen i Stejlepladsen 2 Bestyrelsesmedlem i yderligere 10 boligselskaber under DOMEA Digitalt beboerdemokrati Øget indsats i forhold til ressourcesvage lejere i kommune og boligselskab Nye standarder for hvervning, fastholdelse og kompentenceudvikling af beboerdemokrater Bor i Fredensborg Kommune Kandidatliste for 2. kreds

30 Klaus Wedelboe Espergærde Andelsboligforening Medlem af organisationsbestyrelsen Formand for afdelingsbestyrelsen Regler skal følges Ansatte skal ikke være valgbare Bor i Helsingør Kommune 30 Kandidatliste for 2. kreds 2010

31 Kandidatliste for 2. kreds

32 Opstilling til kredsvalget i 2. kreds Kandidatens navn: Opstillet af: (boligorganisationens navn) Valgt i boligorganisationen (kryds) Ansat i boligorganisationen (kryds) Egen bopælskommune: Bestyrelse/tillidsposter (max. 3) Boligpolitiske hjertesager (max.3) Sendes til: Boligselskabernes Landsforening, 2. kreds, Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon: ,

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2012

Bestyrelsens mundtlige beretning 2012 Bestyrelsens mundtlige beretning 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 19. JUNI 2012 Indhold Indledning side 3 Afdelingerne side 3 Energi- og driftsoptimering side 4 Husordensregler side 4 Gæsteværelser side

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Syd Sy -Bo B - en boligorg - en boligor a g n a i n sa is t ation ion med visioner med visioner

Syd Sy -Bo B - en boligorg - en boligor a g n a i n sa is t ation ion med visioner med visioner April 2008 Syd-Bo - en boligorganisation med visioner Side 4-5 Dialog og konsekvens Side 6-8 Syd-Bo s Vision 2015 ision 015 Af Palle Hegelund, medlem af organisationsbestyrelsen Da Sydkystens Boligselskabs

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 87 deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde. 2014 var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard

Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard Års beretning 2007 2 domea årsberetning 2007 Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard Villy Brejning Ole Klenke Lars Henriksen Svend Erik Johansen

Læs mere

Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt.

Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt. MARTS 2010 Team-spirit i Tingbjerg Side 4-5 Ny formand for SAB Side 7 Jeg elsker mit job i Husum Vænge Side 8-9 Kursen er blevet sat Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand På repræsentantskabsmødet

Læs mere

God ledelse af almene boliger

God ledelse af almene boliger God ledelse af almene boliger Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB CSR Rapport 2012 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej

Læs mere