Skab oplevelser. Skab oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab oplevelser. Skab oplevelser"

Transkript

1 Jeppe Mühlhausen, direktør på Hotel Alexandra, uddannet kok og tjener, merkonom i turisme samt Master i Oplevelsesøkonomi og -ledelse fra Roskilde Universitet. Kasper Møgelvang, CEO og Founding Partner i ORANGE elevator, rådgiver for virksomheder med fokus på kundeoplevelser. Underviser i Oplevelsesøkonomi på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Casper Bratvold, konsulent og underviser i Leanledelse, Projektledelse og problemløsning, har arbejdet for LEGO, Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Coloplast, Københavns Energi, NKT Photonics og Hotel Hesselet. Thobias Laustsen, har arbejdet med leder- og teamudvikling og underviser på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen i Oplevelsesledelse. Har egen virksomhed Hologrator. Annette Vangstrup, partner i rådgivningsvirksomheden Asnæs & Vangstrup. Har stor erfaring med økonomisk analyse og driftsrådgivning indenfor hotel- og restauranterhvervet. Underviser i Økonomistyring i praksis på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. SKAB OPLEVELSER handler om, hvordan man kan arbejde strategisk og praktisk med oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse. Bogen er praksisnær og indeholder eksempler fra virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Med SKAB OPLEVELSER får du et solidt indblik i, hvordan virksomheder kan iscenesætte og skabe oplevelser for brugerne, sætte strategien, lede en oplevelsesvirksomhed, implementere og styre processer samt udføre økonomisk målstyring. Bogens kapitler har fokus på disse fem emner: At skabe oplevelser Strategi Ledelse Processer Økonomisk styring SKAB OPLEVELSER har udgangspunkt i hotel- og restauranterhvervet, som er en branche, hvor mange virksomheder har bevæget sig fra at være serviceorienterede virksomheder til egentlige oplevelsesvirksomheder. De gode eksempler fra oplevelsesvirksomhederne i bogen kan nemt overføres til andre brancher. SKAB OPLEVELSER retter sig dels mod virksomheder, der ønsker at ændre hele eller dele af deres strategi i forhold til oplevelsesøkonomi, men kan også danne baggrund for fagene Oplevelsesledelse og Oplevelsesøkonomi på Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi. ISBN Skab oplevelser SKAB OPLEVELSER er skrevet af: Skab oplevelser Casper Bratvold Thobias Laustsen Jeppe Mühlhausen Kasper Møgelvang Annette Vangstrup (red.) Marco Evaristti satte med konceptet The Ice Cube Project spørgsmål ved menneskets forståelse af begrebet territorium og lagde op til en diskussion af forholdet mellem menneske og natur: Hvilke muligheder har mennesket for at handle og skabe forandringer? Og set i lyset af bogens tema: Hvilke muligheder har vi for at skabe oplevelser? praxis.dk varenr Omslaget på SKAB OPLEVELSER er designet af den chilenske multikunstner Marco Evaristti. Omslaget viser et uddrag af en fotoserie fra happeningen The Ice Cube Project, der fandt sted i 2004 på Grønland. Evaristti trodsede 23 minusgrader for at hælde 3000 liter rød frugtfarve ud over et isbjerg i Ilulissat, hvorefter han erklærede bjerget for sit. Samtidig annoncerede han åbningen af Den Pink Stat, en fiktiv stat, der bygger på fred, harmoni og kærlighed. PRAXIS Nyt Teknisk Forlag

2 Skab oplevelser 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen Omslag: Marco Evaristti Grafisk tilrettelæggelse og dtp: Maria Andreasen ISBN, e-bog: Varenummer: Bogen er sat med ITC Legacy Sans Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node, og kun inden for aftalens rammer. Hovedreglen er: højst 20 sider af en bog til samme hold/klasse pr. studerende pr. undervisningsår. Og kopier må ikke genbruges. Kopier skal tilføjes kildeangivelse: Forfatter, titel og forlag. Se mere på PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag Ny Vestergade København K Ekspedition: PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag,

3 FORORD Skab oplevelser handler om forretningsudvikling for virksomheder, der allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med at skabe oplevelser for deres kunder. Bogen retter sig mod alle virksomheder, der ønsker at ændre hele eller dele af deres strategi i forhold til oplevelsesøkonomi. Bogen er praksisnær og inddrager løbende eksempler fra virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Formålet er at give indblik i, hvordan virksomheder kan skabe oplevelser, sætte strategien, lede en oplevelsesvirksomhed, implementere og styre processer samt udføre økonomisk målstyring. De nævnte parametre er alle nødvendige for at få oplevelsen til at leve og overleve. Skab oplevelser er desuden velegnet som grundbog til fagene Oplevelsesledelse og Oplevelsesøkonomi og kan herudover danne inspiration til fagene Leanledelse i Praksis og Økonomistyring i Praksis. Målgruppen er således akademi- og diplomstuderende, samt virksomheder, konsulenter og andre med interesse for det praktiske arbejde med at skabe oplevelser i virksomheden. Skab oplevelser tager primært udgangspunkt i hotel- og restauranterhvervet, der er et centralt erhverv i at skabe oplevelser. Det er en branche, som i en årrække har bevæget sig fra at være servicevirksomheder til at blive egentlige oplevelsesvirksomheder. Bogens indhold er opdelt i følgende temaer: At skabe oplevelser, strategi, ledelse, processer og økonomisk styring, der efterfølgende behandles i separate kapitler. Forfatterteamet er sammensat af specialister inden for hver deres felt og med særlig interesse for oplevelseserhvervet. Jeppe Mühlhausen er hoteldirektør for Hotel Alexandra, der ligger i centrum af København. Ud over at arbejde med at skabe oplevelser i det daglige, er Jeppe uddannet kok og tjener, har en merkonom i turisme og er en af de første hoteldirektører, der har gennemført en Master i Oplevelsesøkonomi- og ledelse på Roskilde Universitet. Forord 4

4 Kasper Møgelvang er CEO og Founding Partner i ORANGE elevator. ORANGE elevator arbejder med rådgivning inden for strategi og kommunikation med kontorer i København og Herning. Kasper har stor praktisk erfaring med rådgivning af virksomheder med fokus på kundeoplevelser og underviser i faget Oplevelsesøkonomi på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Casper Bratvold har arbejdet i og med talrige oplevelsesvirksomheder og produktionsvirksomheder. Som selvstændig konsulent og underviser i Lean-ledelse, projektledelse og problemløsning, har Casper arbejdet i virksomheder som LEGO, Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Coloplast, Københavns Energi, NKT Photonics og Hotel Hesselet. Thobias Laustsen har gennem mange år arbejdet med leder- og teamudvikling. Herudover underviser han på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen i Oplevelsesledelse. Thobias har sin egen virksomhed Hologrator. Annette Vangstrup er partner i rådgivningsvirksomheden Asnæs & Vangstrup. Annette har stor erfaring med økonomisk analyse og driftsrådgivning inden for hotel- og restauranterhvervet og underviser i akademifaget Økonomistyring i praksis på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Vi har læst mange interessante bøger, artikler, indlæg, klummer, undersøgelser, forskningsprojekter mv. og talt med mange spændende mennesker, der på hver deres måde har biddraget med ideer og input til bogen. Tak for input fra dejlige kolleger, særligt Hilde Nybo Breum. Vi vil også gerne rette en stor tak til de flere hundrede deltagere på Lederuddannelsen, relationer og samarbejdspartnere vi har i Asnæs & Vangstrup, der har bidraget med input til bogen. Tak for jeres nysgerrig og vilje til at løfte Hotel- og restaurant-erhvervet. Rigtig god fornøjelse med bogen! Forfatterteamet, august

5 INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL OPLEVELSESØKONOMI HVAD ER EN OPLEVELSE?... 9 FRA FREMSTILLINGSINDUSTRI TIL OPLEVELSESINDUSTRI FRA SERVICEERHVERV TIL OPLEVELSESERHVERV DEFINITION AF OPLEVELSES- ØKONOMIEN Oplevelseserhverv Model af oplevelsesøkonomien TENDENSER I OPLEVELSES- ØKONOMIEN Motivation for at arbejde med kundeoplevelser BOGENS OPBYGNING KAPITEL 2 SKABELSE AF OPLEVELSEN INNOVATIONSTEORIER Klassisk innovation Brugerdreven innovation INNOVATIONSVÆRKTØJER Inspiration gennem trends og udsyn Systematisk ideopsamling Knowledge-tapping Innovation med kreative partnere Co-creation og prototyping MODELLER TIL AT SKABE OPLEVELSER Virksomheden som et teater Oplevelseskompasset Den sanselige oplevelse Oplevelser Den ekstraordinære oplevelse Brug storytelling til at skabe oplevelser INNOVATIONSVÆRKTØJER TIL AT SKABE OPLEVELSER Oplevelsesalliancer Oplevelses-crawl Foto-safari Mystery Shopping Interview TEMATISERING AF EN OPLEVELSE Imageskabelse AT SKABE EN OPLEVELSESKULTUR Kompetencer for en oplevelsesvirksomhed OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 3 STRATEGI I OPLEVELSES- VIRKSOMHEDEN MISSION, VISION OG VÆRDIER Mission Vision Værdier SYV P ER PARAMETERMIX Price Product Place Promotion People Physical evidence Processer Kontaktpunkter Kundens vej gennem virksomheden De fire zoner i kundepåvirkning KUNDESEGMENTER Forskellige segmenteringskriterier Krav til segmenter Salg til andre end målgrupperne Indhold 6

6 Nye og eksisterende kunder Business to Business og oplevelser DIFFERENTIERING Forudsætninger for differentiering EFU-modellen POSITIONERING Relevante faktorer BRANDING SERVICEKÆDEN Primære aktiviteter Støtteaktiviteter KONCEPTUDVIKLING S = Servicekoncept M = Målgruppe I = Image L = Leverancesystem K = Kultur KUNDELOYALITET Fem trin på loyalitetstrappen: OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 4 RELATIONER OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION TIL LEDELSE AF EN OPLEVELSESVIRKSOMHED Fra servicemanagement til oplevelsesledelse FØLELSESMÆSSIG RELATIONSSKABELSE VILKÅR FOR OPLEVELSESLEDELSE Lederen som rollemodel Lederens opgaver i organisationen VÆRDILEDELSE Definition af værdier Værdibaseret ledelse ORGANISATIONSKULTUR Definition af kultur TEAMOPBYGNING Medarbejdermotivering Opbygning af effektive teams xR-modellen DEN INDIVIDUELLE ADFÆRD P producentrollen A administratorrollen E entreprenørrollen I intregratorrollen Mismanagement De fire roller i teamledelse Udvikling af teamkompetencer Teamets udviklingsfaser Definition på CSR CSR-udbytte CSR vinder frem i oplevelsesøkonomien OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS SÅ ER DER FAGLIGT FRIKVARTER KAPITEL 5 FORANDRINGSLEDELSE HVAD ER EN FORANDRING? JOHN P. KOTTERS 8-TRINS MODEL TIL FORANDRINGER Trin 1 Etablering af en erkendelse Trin 2 Oprettelse af den styrende koalition Trin 3 Udvikling af en vision og en strategi Trin 4 Formidling af forandringsvisionen Trin 5 Skabe grundlag for handling på bred basis

7 Trin 6 Generering af kortsigtede gevinster Trin 7 Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Trin 8 Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen APPRECIATIVE INQUIRY (AI) Appreciative Inquiry David Cooperiders 5D-model LEAVITTS DIAMANT ORGANISATIONS- TILPASNING TIL FORANDRING Interne delsystemer Eksterne delsystemer OPSUMMERING REFLEKTIONSBOKS KAPITEL 6 DET PERSONLIGE LEDERSKAB STYRING AF LEDERENS TID Agne Lundquists lederopgaver Tidsstyringsmatricen Forskellen på haster og vigtigt FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS SITUATIONSBESTEMT LEDELSE Hersey & Blanchards SL2-model om situationsbestemt ledelse Medarbejdernes udviklingsniveau Motivation OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 7 KOMMUNIKATION KROPSSPROG OG SAMSPIL Den indre model af verden Samspil må forstås cirkulært Det fælles tredje En dialogbaseret kommunikationsmodel Domæneteori ASSERTION Fire livspositioner Assertion og selvværd Strokes COACHENDE KOMMUNIKATION OG LEDERADFÆRD Hvordan kan coachende kommunikation bruges i en oplevelsesvirksomhed? Coachende kommunikation som situationsbestemt ledelsesværktøj Kunsten at sætte gode mål SMART-modellen LØFT-modellen FEEDBACK SOM EN DEL AF KULTUREN JOHARIS Vindue OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 8 PROCESSER TIL IMPLEMENTERING INTRODUKTION TIL ETABLERING AF PROCESSER S-modellen Optimering af kundeværdi Udfør kun oplevelsen, når der er kundebehov Søg mod perfektion Træning og aktivering af viden (organisatorisk læring) Indhold 8

8 Ledelse af processer Kvalitet i gentagne processer Modenhedsmodellen Visuel cirkulær forandringssimulering Circle of Chance Simulering af forandringer Organisationskultur som succeskriterie OPSUMMERING PÅ HELE BOGEN LITTERATURLISTE STIKORD OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 9 ØKONOMI I OPLEVELSER RAMMER FOR DRIFT STRATEGISK PRISSÆTNING Synlighed på markedet Bookingportaler, en fordel og en trussel Sammenhæng mellem efterspørgsel og prissætning ØKONOMISK MÅLSÆTNING Pris og kvalitet kombineret med kundetilfredshed Økonomisk målstyring NEDBRYDNING AF DET ØKONOMISKE MÅL Handlingsplan Hvordan kan man se på en virksomhed, at den har styr på målstyringen? Måling af kundeloyalitet OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS

9 KAPITEL 1 Introduktion til oplevelsesøkonomi Nutidens kunder og forbrugere kan nemt komme til at kede sig. Kunderne er i stigende grad forvent med at blive underholdt. Det gælder både på arbejdet, hvor vi i stigende grad vænnes til forstyrrelser, når der tikker mails ind, og når vi skal forholde os til nyheder og opdateringer på alt fra hjemmesider til sociale medier. Arbejdsliv og fritid smelter sammen for rigtig mange mennesker, og den tid, hvor mails blev printet og datostemplet som almindelig post, og hvor mobiltelefoner kun var for chefen, er for længst forbi. Vores dagligdag påvirker de krav, vi stiller til oplevelser, når vi har fri. Der skal ganske enkelt mere og mere til, for at vi lader os imponere. En god oplevelse varierer fra menneske til menneske og er afhængig af fx forventninger, krav eller ønsker, vi måtte have til den pågældende oplevelse. Det stiller nye krav til virksomhederne om at differentiere sig gennem tilpasning af kundernes individuelle behov. Hvis virksomheder skal vedblive at have attraktive og aktuelle ydelser, må man løbende sikre innovation i virksomheden. Men hvad er en oplevelse? Hvordan er oplevelsesøkonomien egentlig opstået? Og hvornår er man begyndt at fokusere på oplevelser som et strategisk redskab? Dette vil vi undersøge i nærværende kapitel gennem følgende overskifter: y Definition af en oplevelse. y Fra fremstillingsindustri til oplevelsesindustri. y Fra serviceerhverv til oplevelseserhverv. y Definition af oplevelsesøkonomien. y Tendenser i oplevelsesøkonomien. HVAD ER EN OPLEVELSE? Generelt forbinder vi oplevelser med at nyde og have det rart gennem en eller anden form for engagement. En god oplevelse vil ofte føre til, at kunden kan mærke og huske oplevelsen. I disse tilfælde tales om mindeværdige oplevelser, der fører til loyale kunder, som anbefaler venner og bekendte at besøge virksomheden eller købe dens ydelser. En styring af Introduktion til oplevelsesøkonomi 9

10 Skab oplevelser kundeloyalitet og forståelse af de parametre, der skaber denne loyalitet, er essentielt for at opnå en ønskværdig indtjening. Positive oplevelser handler i høj grad om følelser, velbehag, leg og opfyldelse af drømme. Kunderne stiller krav til oplevelser gennem deres forbrug ved at til vælge oplevelser, de finder interessante og fravælge kedelige oplevelser. Oplevelser er identitetsskabende og gruppespecifikke, og det er forskelligt, hvad der opleves som gode og acceptable oplevelser fra gruppe til gruppe. Hvad nogle finder er passende oplevelser, finder andre grupper er upassende udskejelser. Dette kunne eksempelvis være bølgen med poledancing, som oprindeligt blev associeret med afklædte damer på stripklubber, men som nu er blevet folkeeje (Mossberg, 2003). Oplevelser skabes ikke af en afsender eller en producent, som det gør sig gældende for værdiskabelse i traditionel vareøkonomi. Oplevelsen opstår i eller hos den enkelte. Den skabes af vores sociale udveksling og omgang med verden og manifesterer sig som minder, engagement eller følelser. Man kan se oplevelsesøkonomi som en form for halvfabrikata, som forbrugeren kan bruge i sin egen fremstilling af meningsfulde indtryk, følelser og minder. Der foregår en transaktion mellem forbruger og producent (Jantzen & Vetner, 2008). Oplevelsesbegrebet er særligt anvendt inden for turismen, hvilket er naturligt, fordi turismen implicerer viljen til at rejse bort fra de vanlige omgivelser og bryde de daglige rutiner. Grænserne mellem handel, turisme, medier, friluftsliv og underholdning flyder sammen. Oplevelsesøkonomien er en sammensmeltning af forskellige sfærer. De store multicentre med butikker, biografer, fitnesscentre, restauranter, bowlinghaller og meget mere er eksempler på dette. Det interessante er, at der sker en stadig cirkulation af ideer mellem forskellige brancher. Grænserne mellem dagligvarebranchen og restaurationsbranchen flyder for eksempel ud, når fiskehandleren begynder at sælge lækre brød som supplement til sine røgvarer (Mossberg, 2003). I de følgende afsnit vil vi se på, hvordan oplevelsesøkonomien er opstået. FRA FREMSTILLINGS- INDUSTRI TIL OPLEVEL- SESINDUSTRI Siden forskerne B. Joseph Pine II og James H. Gilmore i 1998 skrev artiklen The Experience Economy har begrebet oplevelsesøkonomi været et flittigt anvendt begreb. Oplevelsesindustrien er historisk opstået som følge af en trinvis ændring i forholdet mellem forbrug og produktion. Det startede med fremstillingsindustrien, hvor varerne blev masseproduceret og forbrugerne ivrigt købte de nye varer. På den måde bestemte produktionen forbruget og dikterede herigennem mode, stil og smag. 10

11 Senere indtraf en ændring i forholdet mellem forbrug og produktion. Middelklassen voksede, flere mennesker fik større økonomisk råderum, og forbruget steg. Forbrug blev en måde, hvorpå befolkningen udtrykte sin identitet og sociale status. På denne baggrund begyndte forbrugerne at efterspørge differentierede varer, der i højere grad kunne udtrykke deres identitet. Producenterne begyndte at producere varer til forskellige målgrupper, og forholdet mellem produktion og forbrug blev ændret, således at produktionen i højere grad blev underlagt forbrugernes præmisser. Senere begynder forbrugerne at efterspørge drømme eller oplevelser. Forbruget af oplevelser kan bl.a. ses som en måde at realisere sig selv på. Gennem forbrug af oplevelser signales, at man tilhører en bestemt gruppe. Oplevelser er et voksende statussymbol i forhold til de traditionelle; penge, magt og uddannelse. Et udtryk for dette er fx den nærmest obligatoriske backpack-tur til Indien eller New Zealand efter gymnasiet. Folk søger sanselige oplevelser for at komme væk fra hverdagen (Mossberg, 2003). FRA SERVICEERHVERV TIL OPLEVELSES- ERHVERV Vi har altid haft oplevelser, men indtil videre har de været slået sammen i servicesektoren med non-event aktiviteter som bilreparationer, fragt af varer og rengøring. Forskellen på serviceerhverv og oplevelseserhverv er, at serviceerhverv løser kundernes behov, mens oplevelseserhvervene tager kunderne med på en mental rejse. Når man vil skabe en kundeoplevelse frem for en service, handler det fx om at: y Overraske kunden. y Forstå kunden behov. y Huske navne og skabe relationer. y Genkende og registrere kundehistorik. y Skabe fælles fordele gennem fælles innovation (Marvin, 2012). Figur 1 De oplevelser, vi vælger, siger noget om, hvem vi er Introduktion til oplevelsesøkonomi 11

12 Skab oplevelser Når en person køber en serviceydelse, får han/hun en række aktiviteter som udføres på vedkommendes regning. Med en oplevelse betaler man derimod for at spendere tid på at nyde en serie af mindeværdige oplevelser, som en virksomhed iscenesætter. I oplevelseserhvervene er kunden en aktiv og engageret deltager og derved medproducent af oplevelsen. Ydelser opleves dermed forskelligt fra kunde til kunde, fordi kunden netop selv er medskaber (Mossberg, 2013). Indkomstandelen som bruges på beklædning og madvarer er generelt faldende, mens forbrugerne i stigende grad bruger penge på ferie og fritid. Oplevelsesog underholdningsindustrien vokser og kommer på denne måde også til at spille en større rolle i samfundsøkonomien (Erhvervs- og Byggestyrelsen & Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, 2011). Prisen på ydelser leveret med en oplevelse er langt højere end et basisprodukt uden differentiering. Et klassisk eksempel på dette er kaffe. Som mange andre produkter og ydelser afhænger prisen i høj grad af, i hvilken sammenhæng kaffen købes. Køber man 500 gram kaffe i supermarkedet, er prisen pr. kop under 1 kr., mens en kop kaffe købt i et cafeteria vil koste omkring 12 kr., fordi der i denne sammenhæng også ydes en service. Pris Priser på forskellige kaffeprodukter Vare Service Oplevelse Figur 3 Priser på forskellige kaffeprodukter Kilde: Pine & Gilmore, Oplevelsesøkonomien Indtages kaffen i stedet på en hyggelig cafe midt på et hovedstrøg, stiger prisen 3-4 gange. Særlige omgivelser og atmosfære giver grundlag for prisdifferentiering. Eksemplet med kaffen kan overføres til alle andre typer af ydelser og produkter, fx luksussalt og is. Når et produkt forædles fra råvare til service eller fra service til oplevelse, skabes en merværdi for kunden som gør, at kunden er villig Figur 2 Når et produkt forædles fra råvare til service eller fra service til oplevelse, skabes en merværdi for kunden som gør, at kunden er villig til at betale mere for produktet 12

13 til at betale mere for produktet. Dermed skabes grundlag for prisdifferentiering. Når et produkt tillægges merværdi, vil det samtidig give produktet nyt liv, som kan anvendes til at fastholde eksisterende kunder, samt nå andre forbrugere og markeder. Virksomheder kan således øge deres indtjening ved at skabe oplevelser, hvorfor man taler om en decideret oplevelsesøkonomi. Læsøsalt er ikke længere salt. Det er måske blevet en værtindegave. Eksempelboks Fra vare til oplevelse Hotel Thisted På et lille familieejet hotel i Thisted laver de deres egen ulvesnaps med urter fra Nationalpark Thy. Men Hotel Thisteds ulvesnaps er ikke blot en snaps (vare), det er en oplevelse. Når gæsterne køber ulvesnapsen, får de fortalt historien om den første gang, hotelindehaveren var ude at plukke urter. På turen hørte hun hylet fra en ulv, og siden har hun altid gået den samme rute, når hun samler ind til sin snaps. Ulvesnapsen sælges på små eksklusive flasker som en souvenir og kommes også i picnickurven til, når gæsterne skal ud og gå tur på ulveruten. DEFINITION AF OPLE- VELSESØKONOMIEN Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) vurderer i rapporten Vækst via oplevelser, at der er tre overordnede perspektiver på, hvordan man kan forstå oplevelsesøkonomien. De fremgår af figur 4. Oplevelsesøkonomien Erhvervsperspektiv Handler om udviklingen i oplevelseserhvervene målt på eksempelvis værditilvækst Virksomhedsperspektiv Benytte oplevelser i forretningsudvikling både i oplevelseserhvervene og i det øvrige erhvervsliv Kompetenceperspektiv Fokus på de kreative kompetencer og deres betydning for værdiskabelsen Figur 4 Tre perspektiver på oplevelsesøkonomien Kilde: CKO & Erhvervs- og Byggestyrelsen, Vækst via oplevelser (2011) Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) lægger sig op af den erhvervsøkonomiske tilgang til oplevelsesøkonomien og definerer oplevelsesøkonomi således: Økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser forøger et produkts eller en serviceydelses værdi. Introduktion til oplevelsesøkonomi 13

14 Skab oplevelser CKO definerer oplevelsesøkonomi som: Oplevelsesøkonomi opstår, når et strategisk fokus på at designe og iscenesætte kundeoplevelser kombineres med forretningen og skaber økonomisk aktivitet. Eksempler på kobling af forretning og oplevelser: y Oplevelser, der kobler kunderne til loyalitetsprogrammer, eksempelvis ved, at kunderne føler sig som noget særligt. y Oplevelser, der motiverer kunderne til at engagere sig i selv at udvikle virksomhedens produkt. y Oplevelser, der skaber øget ejerskab hos medarbejderne og giver dem lyst til at yde en god service til kunderne. y Oplevelser, som kunderne betaler for. y At anvende virksomheden som ramme for andres oplevelser og derved blive en del af en helhedsoplevelse. y Kunderne som ambassadører og fokus på oplevelser, som kunder skaber for hinanden. Figur 5 På mange gourmetrestauranter køber man en oplevelse mere end et måltid mad Denne tilgang lægger vi os også op ad i bogen her. Oplevelsesøkonomi handler således om at skabe grundlag for prisdifferentiering, hvilket betyder virksomhedens evne til at skabe en merværdi ud over det produkt eller den ydelse, der kan forstås som en standardvare. Hvis vi igen tager fat i kaffemarkedet, er der en standardpris på en café latte, men beliggenhed, brand, iscenesættelse af køb mv. kan retfærdiggøre en højere pris. Virksomheder, der giver ekstra service, kvalitet, eller som betaler mere for en særlig dyr beliggenhed, må derfor tage mere for varen end den virksomhed, der har en billigere beliggenhed og ingen brandværdi. Tager virksomheden ikke en højere pris, vil den tabe indtjening, fordi meromkostningerne til den dyrere beliggenhed ikke dækkes af en højere omsætning. OPLEVELSESERHVERV Der er væsentlige forskelle på om virksomheder knytter oplevelsen til selve produktet, til salg af produktet eller til måden produktet leveres på. Ofte vil virksomhederne arbejde med oplevelser på mere end en front. Marmeladevirksomheden Den Gamle Fabrik bruger op- 14

15 levelser som del af deres salg, når de i deres reklamefilm fortæller levende historier om de fiktive figurer bærfolket. På restaurant Noma er det selve produktet (maden), der er oplevelsen. Mens det på et hotel er servicen, der er oplevelsen. Forskellige virksomheder har forskellige strategier for at skabe oplevelser. Vi skelner mellem tre hovedkategorier inden for oplevelsesvirksomheder. PRIMÆR OPLEVELSESPRODUKTION Primær oplevelsesproduktion er kultur, sport, turisme osv. Her er oplevelseselementet åbenlyst hovedformålet med konceptet. Kerneydelsen og servicen (måder, vi leverer ydelsen på) er hjælpeelementer. Et eksempel på dette er museer, rejser, biografer, forlystelsesparker m.m., hvor hovedformålet er at skabe en oplevelse. På et museum kan man godt have en restaurant, men det primære formål med museet er at skabe en kunstoplevelse for kunden, og dermed er det et sekundært formål at tilberede mad. Oplevelsesdominans Her er kerneydelsen og servicen stadig stærke, og i kundens bevidsthed hovedformålet med konceptet, men oplevelseselementet er nu blevet så stærkt, at det er dominerende. Kunderne køber produktet, fordi konceptet er så tydeligt, at det giver dem en oplevelse. McDonald s er et godt eksempel på dette. Børnene vil på McDonald s for at få en oplevelse. De er fascinerede af legetøjet i deres Happy Meal, de vil lege i kuglebassinet og på legepladsen. Her dominerer oplevelsen. For børnene handler besøget ikke om at blive mætte og få en burger. Traditionel industri og service Her er henholdsvis kerneydelsen og serviceelementet hovedformålet, og oplevelseselementet er kun en mindre del eller blot en hjælpefaktor. En hjælpefaktor vil være det, der skal til for at få kerneydelsen eller servicen solgt. På et hotel er det overnatningen og servicen, der er i centrum, men for at tiltrække kunder spiller hotellet på, at det er et hyggeligt familiehotel med store værelser og legeplads til børnene. I bogen beskriver vi, hvordan oplevelser kan skabes på alle tre niveauer. Dog vil der være en overvægt af eksempler, der ligger i en hybrid mellem den traditionelle industri og service samt virksomheder med oplevelsesdominans. I den kontekst er forbrugerbevidstheden stadig stigende, og kunderne bliver mere og mere bevidste om netop sammenhængen mellem produkt/service/oplevelse. Det er i virksomheder, der ligger i dette hybridfelt, at vi bedst muligt kan synliggøre de, efter vores opfattelse, mest nyttige og virksomme ledelsesværktøjer til at lede en virksomhed med fokus på oplevelser. MODEL AF OPLEVELSESØKONOMIEN En anden måde at anskue oplevelsesøkonomien på er illustreret i figur 6. Denne model lægger sig op af internationale forståelse af oplevelsesøkonomien (Erhvervs- og Byggestyrelsens og Center for Oplevelsesøkonomi, 2011). Introduktion til oplevelsesøkonomi 15

16 Skab oplevelser Oplevelsesøkonomien Ring 3 Alle erhverv Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2 Oplevelseserhverv Events Overnatning Sport og fritid Turistbureauer Forlystelsesparker Gastronomi Natteliv Ring 1 Kreative erhverv Reklame Musik Bøger Film og video Presse Radio TV Kunst Kunsthåndværk Design Indholdsproduktion Arkitektur Figur 6 Oplevelsesøkonomien Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsens og Center for Oplevelsesøkonomi, Vækst via oplevelser (2011) Ring 1 og ring 2 viser oplevelseserhvervene, dvs. de erhverv, hvis kerneopgaver er at skabe oplevelser. En delmængde af oplevelseserhvervene er de kreative erhverv i inderste ring. Ring 3 viser andre erhverv, der ikke har oplevelser som deres kerneopgave, men som kan bruge oplevelser til at tiltrække kunder, skabe merværdi for kunder og derved øge indtjeningen. Virksomhederne i ring 1 og ring 2 adskiller sig ved, at de kreative erhverv i ring 1 i højere grad er afhængige af udnyttelse af ophavsretten og individuel kreativitet end erhvervene i ring 2. Adskillelsen af oplevelseserhverv og andre erhverv kan være vaskelig, fordi der i stigende grad bruges kreative kompetencer og strategier i det øvrige erhvervsliv. 91 pct. af de danske virksomheder arbejder med oplevelser som en del af forretningen. Oplevelsesøkonomien er netop ikke længere adskilt til bestemte brancher, da mange virksomheder arbejder bevidst med at indarbejde oplevelser som en del af deres produkter og ydelser (Erhvervsog Byggestyrelsen og Center for Kulturog Oplevelsesøkonomi, 2011). TENDENSER I OPLEVEL- SESØKONOMIEN Beyond Philosophy er et eksempel på en amerikansk virksomhed, der arbejder med at skabe kundeoplevelser i virksomheder. I denne forbindelse har de udarbejdet en rapport, hvor de har analyseret det globale oplevelsesmarked. y 78 pct. af de ledere, der arbejder med kundeoplevelser, har ingen baggrund i oplevelsesledelse. y 60 pct. af respondenterne definerer kundeoplevelse ud fra kundekontaktpunkter. Kundekontaktpunkter er de tidspunkter, hvor en medarbejder har kontakt til en kunde. y 28 pct. definerer kundeoplevelse ud fra kundeanalyseprogrammer. y Den tredje højeste definition definerer det ud fra emotionelt engagement. Samlet set viser hovedtendenserne, at virksomheder, uanset branche, i stigende grad arbejder med oplevelsesøkonomi, helt eller delvist som en del af deres værdiskabelse. Oplevelssøkonomien kan have forskellige navne og elementer, men handler grundlæggende om et behov for at differentiere sig fra konkurrenter gen- 16

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

kommunikation der engagerer

kommunikation der engagerer kommunikation der engagerer INDHOLD FORORD...05 Hvorfor kommunikation, der engagerer?...06 Sådan engagerer du: seks drivere for engagement... 10 Driver 1: Gør budskabet vedkommende... 12 Driver 2: Inddrag

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Ledelse gør det personligt

Ledelse gør det personligt Birger Hørning og Gitte Lykkehus Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer Erhvervsskolernes Forlag Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Idé og konceptudvikling

Idé og konceptudvikling DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen

Læs mere

Konkurrence lig velfærd

Konkurrence lig velfærd 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere