Skab oplevelser. Skab oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab oplevelser. Skab oplevelser"

Transkript

1 Jeppe Mühlhausen, direktør på Hotel Alexandra, uddannet kok og tjener, merkonom i turisme samt Master i Oplevelsesøkonomi og -ledelse fra Roskilde Universitet. Kasper Møgelvang, CEO og Founding Partner i ORANGE elevator, rådgiver for virksomheder med fokus på kundeoplevelser. Underviser i Oplevelsesøkonomi på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Casper Bratvold, konsulent og underviser i Leanledelse, Projektledelse og problemløsning, har arbejdet for LEGO, Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Coloplast, Københavns Energi, NKT Photonics og Hotel Hesselet. Thobias Laustsen, har arbejdet med leder- og teamudvikling og underviser på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen i Oplevelsesledelse. Har egen virksomhed Hologrator. Annette Vangstrup, partner i rådgivningsvirksomheden Asnæs & Vangstrup. Har stor erfaring med økonomisk analyse og driftsrådgivning indenfor hotel- og restauranterhvervet. Underviser i Økonomistyring i praksis på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. SKAB OPLEVELSER handler om, hvordan man kan arbejde strategisk og praktisk med oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse. Bogen er praksisnær og indeholder eksempler fra virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Med SKAB OPLEVELSER får du et solidt indblik i, hvordan virksomheder kan iscenesætte og skabe oplevelser for brugerne, sætte strategien, lede en oplevelsesvirksomhed, implementere og styre processer samt udføre økonomisk målstyring. Bogens kapitler har fokus på disse fem emner: At skabe oplevelser Strategi Ledelse Processer Økonomisk styring SKAB OPLEVELSER har udgangspunkt i hotel- og restauranterhvervet, som er en branche, hvor mange virksomheder har bevæget sig fra at være serviceorienterede virksomheder til egentlige oplevelsesvirksomheder. De gode eksempler fra oplevelsesvirksomhederne i bogen kan nemt overføres til andre brancher. SKAB OPLEVELSER retter sig dels mod virksomheder, der ønsker at ændre hele eller dele af deres strategi i forhold til oplevelsesøkonomi, men kan også danne baggrund for fagene Oplevelsesledelse og Oplevelsesøkonomi på Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi. ISBN Skab oplevelser SKAB OPLEVELSER er skrevet af: Skab oplevelser Casper Bratvold Thobias Laustsen Jeppe Mühlhausen Kasper Møgelvang Annette Vangstrup (red.) Marco Evaristti satte med konceptet The Ice Cube Project spørgsmål ved menneskets forståelse af begrebet territorium og lagde op til en diskussion af forholdet mellem menneske og natur: Hvilke muligheder har mennesket for at handle og skabe forandringer? Og set i lyset af bogens tema: Hvilke muligheder har vi for at skabe oplevelser? praxis.dk varenr Omslaget på SKAB OPLEVELSER er designet af den chilenske multikunstner Marco Evaristti. Omslaget viser et uddrag af en fotoserie fra happeningen The Ice Cube Project, der fandt sted i 2004 på Grønland. Evaristti trodsede 23 minusgrader for at hælde 3000 liter rød frugtfarve ud over et isbjerg i Ilulissat, hvorefter han erklærede bjerget for sit. Samtidig annoncerede han åbningen af Den Pink Stat, en fiktiv stat, der bygger på fred, harmoni og kærlighed. PRAXIS Nyt Teknisk Forlag

2 Skab oplevelser 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen Omslag: Marco Evaristti Grafisk tilrettelæggelse og dtp: Maria Andreasen ISBN, e-bog: Varenummer: Bogen er sat med ITC Legacy Sans Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node, og kun inden for aftalens rammer. Hovedreglen er: højst 20 sider af en bog til samme hold/klasse pr. studerende pr. undervisningsår. Og kopier må ikke genbruges. Kopier skal tilføjes kildeangivelse: Forfatter, titel og forlag. Se mere på PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag Ny Vestergade København K Ekspedition: PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag,

3 FORORD Skab oplevelser handler om forretningsudvikling for virksomheder, der allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med at skabe oplevelser for deres kunder. Bogen retter sig mod alle virksomheder, der ønsker at ændre hele eller dele af deres strategi i forhold til oplevelsesøkonomi. Bogen er praksisnær og inddrager løbende eksempler fra virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Formålet er at give indblik i, hvordan virksomheder kan skabe oplevelser, sætte strategien, lede en oplevelsesvirksomhed, implementere og styre processer samt udføre økonomisk målstyring. De nævnte parametre er alle nødvendige for at få oplevelsen til at leve og overleve. Skab oplevelser er desuden velegnet som grundbog til fagene Oplevelsesledelse og Oplevelsesøkonomi og kan herudover danne inspiration til fagene Leanledelse i Praksis og Økonomistyring i Praksis. Målgruppen er således akademi- og diplomstuderende, samt virksomheder, konsulenter og andre med interesse for det praktiske arbejde med at skabe oplevelser i virksomheden. Skab oplevelser tager primært udgangspunkt i hotel- og restauranterhvervet, der er et centralt erhverv i at skabe oplevelser. Det er en branche, som i en årrække har bevæget sig fra at være servicevirksomheder til at blive egentlige oplevelsesvirksomheder. Bogens indhold er opdelt i følgende temaer: At skabe oplevelser, strategi, ledelse, processer og økonomisk styring, der efterfølgende behandles i separate kapitler. Forfatterteamet er sammensat af specialister inden for hver deres felt og med særlig interesse for oplevelseserhvervet. Jeppe Mühlhausen er hoteldirektør for Hotel Alexandra, der ligger i centrum af København. Ud over at arbejde med at skabe oplevelser i det daglige, er Jeppe uddannet kok og tjener, har en merkonom i turisme og er en af de første hoteldirektører, der har gennemført en Master i Oplevelsesøkonomi- og ledelse på Roskilde Universitet. Forord 4

4 Kasper Møgelvang er CEO og Founding Partner i ORANGE elevator. ORANGE elevator arbejder med rådgivning inden for strategi og kommunikation med kontorer i København og Herning. Kasper har stor praktisk erfaring med rådgivning af virksomheder med fokus på kundeoplevelser og underviser i faget Oplevelsesøkonomi på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Casper Bratvold har arbejdet i og med talrige oplevelsesvirksomheder og produktionsvirksomheder. Som selvstændig konsulent og underviser i Lean-ledelse, projektledelse og problemløsning, har Casper arbejdet i virksomheder som LEGO, Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Coloplast, Københavns Energi, NKT Photonics og Hotel Hesselet. Thobias Laustsen har gennem mange år arbejdet med leder- og teamudvikling. Herudover underviser han på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen i Oplevelsesledelse. Thobias har sin egen virksomhed Hologrator. Annette Vangstrup er partner i rådgivningsvirksomheden Asnæs & Vangstrup. Annette har stor erfaring med økonomisk analyse og driftsrådgivning inden for hotel- og restauranterhvervet og underviser i akademifaget Økonomistyring i praksis på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Vi har læst mange interessante bøger, artikler, indlæg, klummer, undersøgelser, forskningsprojekter mv. og talt med mange spændende mennesker, der på hver deres måde har biddraget med ideer og input til bogen. Tak for input fra dejlige kolleger, særligt Hilde Nybo Breum. Vi vil også gerne rette en stor tak til de flere hundrede deltagere på Lederuddannelsen, relationer og samarbejdspartnere vi har i Asnæs & Vangstrup, der har bidraget med input til bogen. Tak for jeres nysgerrig og vilje til at løfte Hotel- og restaurant-erhvervet. Rigtig god fornøjelse med bogen! Forfatterteamet, august

5 INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL OPLEVELSESØKONOMI HVAD ER EN OPLEVELSE?... 9 FRA FREMSTILLINGSINDUSTRI TIL OPLEVELSESINDUSTRI FRA SERVICEERHVERV TIL OPLEVELSESERHVERV DEFINITION AF OPLEVELSES- ØKONOMIEN Oplevelseserhverv Model af oplevelsesøkonomien TENDENSER I OPLEVELSES- ØKONOMIEN Motivation for at arbejde med kundeoplevelser BOGENS OPBYGNING KAPITEL 2 SKABELSE AF OPLEVELSEN INNOVATIONSTEORIER Klassisk innovation Brugerdreven innovation INNOVATIONSVÆRKTØJER Inspiration gennem trends og udsyn Systematisk ideopsamling Knowledge-tapping Innovation med kreative partnere Co-creation og prototyping MODELLER TIL AT SKABE OPLEVELSER Virksomheden som et teater Oplevelseskompasset Den sanselige oplevelse Oplevelser Den ekstraordinære oplevelse Brug storytelling til at skabe oplevelser INNOVATIONSVÆRKTØJER TIL AT SKABE OPLEVELSER Oplevelsesalliancer Oplevelses-crawl Foto-safari Mystery Shopping Interview TEMATISERING AF EN OPLEVELSE Imageskabelse AT SKABE EN OPLEVELSESKULTUR Kompetencer for en oplevelsesvirksomhed OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 3 STRATEGI I OPLEVELSES- VIRKSOMHEDEN MISSION, VISION OG VÆRDIER Mission Vision Værdier SYV P ER PARAMETERMIX Price Product Place Promotion People Physical evidence Processer Kontaktpunkter Kundens vej gennem virksomheden De fire zoner i kundepåvirkning KUNDESEGMENTER Forskellige segmenteringskriterier Krav til segmenter Salg til andre end målgrupperne Indhold 6

6 Nye og eksisterende kunder Business to Business og oplevelser DIFFERENTIERING Forudsætninger for differentiering EFU-modellen POSITIONERING Relevante faktorer BRANDING SERVICEKÆDEN Primære aktiviteter Støtteaktiviteter KONCEPTUDVIKLING S = Servicekoncept M = Målgruppe I = Image L = Leverancesystem K = Kultur KUNDELOYALITET Fem trin på loyalitetstrappen: OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 4 RELATIONER OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION TIL LEDELSE AF EN OPLEVELSESVIRKSOMHED Fra servicemanagement til oplevelsesledelse FØLELSESMÆSSIG RELATIONSSKABELSE VILKÅR FOR OPLEVELSESLEDELSE Lederen som rollemodel Lederens opgaver i organisationen VÆRDILEDELSE Definition af værdier Værdibaseret ledelse ORGANISATIONSKULTUR Definition af kultur TEAMOPBYGNING Medarbejdermotivering Opbygning af effektive teams xR-modellen DEN INDIVIDUELLE ADFÆRD P producentrollen A administratorrollen E entreprenørrollen I intregratorrollen Mismanagement De fire roller i teamledelse Udvikling af teamkompetencer Teamets udviklingsfaser Definition på CSR CSR-udbytte CSR vinder frem i oplevelsesøkonomien OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS SÅ ER DER FAGLIGT FRIKVARTER KAPITEL 5 FORANDRINGSLEDELSE HVAD ER EN FORANDRING? JOHN P. KOTTERS 8-TRINS MODEL TIL FORANDRINGER Trin 1 Etablering af en erkendelse Trin 2 Oprettelse af den styrende koalition Trin 3 Udvikling af en vision og en strategi Trin 4 Formidling af forandringsvisionen Trin 5 Skabe grundlag for handling på bred basis

7 Trin 6 Generering af kortsigtede gevinster Trin 7 Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Trin 8 Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen APPRECIATIVE INQUIRY (AI) Appreciative Inquiry David Cooperiders 5D-model LEAVITTS DIAMANT ORGANISATIONS- TILPASNING TIL FORANDRING Interne delsystemer Eksterne delsystemer OPSUMMERING REFLEKTIONSBOKS KAPITEL 6 DET PERSONLIGE LEDERSKAB STYRING AF LEDERENS TID Agne Lundquists lederopgaver Tidsstyringsmatricen Forskellen på haster og vigtigt FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS SITUATIONSBESTEMT LEDELSE Hersey & Blanchards SL2-model om situationsbestemt ledelse Medarbejdernes udviklingsniveau Motivation OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 7 KOMMUNIKATION KROPSSPROG OG SAMSPIL Den indre model af verden Samspil må forstås cirkulært Det fælles tredje En dialogbaseret kommunikationsmodel Domæneteori ASSERTION Fire livspositioner Assertion og selvværd Strokes COACHENDE KOMMUNIKATION OG LEDERADFÆRD Hvordan kan coachende kommunikation bruges i en oplevelsesvirksomhed? Coachende kommunikation som situationsbestemt ledelsesværktøj Kunsten at sætte gode mål SMART-modellen LØFT-modellen FEEDBACK SOM EN DEL AF KULTUREN JOHARIS Vindue OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 8 PROCESSER TIL IMPLEMENTERING INTRODUKTION TIL ETABLERING AF PROCESSER S-modellen Optimering af kundeværdi Udfør kun oplevelsen, når der er kundebehov Søg mod perfektion Træning og aktivering af viden (organisatorisk læring) Indhold 8

8 Ledelse af processer Kvalitet i gentagne processer Modenhedsmodellen Visuel cirkulær forandringssimulering Circle of Chance Simulering af forandringer Organisationskultur som succeskriterie OPSUMMERING PÅ HELE BOGEN LITTERATURLISTE STIKORD OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 9 ØKONOMI I OPLEVELSER RAMMER FOR DRIFT STRATEGISK PRISSÆTNING Synlighed på markedet Bookingportaler, en fordel og en trussel Sammenhæng mellem efterspørgsel og prissætning ØKONOMISK MÅLSÆTNING Pris og kvalitet kombineret med kundetilfredshed Økonomisk målstyring NEDBRYDNING AF DET ØKONOMISKE MÅL Handlingsplan Hvordan kan man se på en virksomhed, at den har styr på målstyringen? Måling af kundeloyalitet OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS

9 KAPITEL 1 Introduktion til oplevelsesøkonomi Nutidens kunder og forbrugere kan nemt komme til at kede sig. Kunderne er i stigende grad forvent med at blive underholdt. Det gælder både på arbejdet, hvor vi i stigende grad vænnes til forstyrrelser, når der tikker mails ind, og når vi skal forholde os til nyheder og opdateringer på alt fra hjemmesider til sociale medier. Arbejdsliv og fritid smelter sammen for rigtig mange mennesker, og den tid, hvor mails blev printet og datostemplet som almindelig post, og hvor mobiltelefoner kun var for chefen, er for længst forbi. Vores dagligdag påvirker de krav, vi stiller til oplevelser, når vi har fri. Der skal ganske enkelt mere og mere til, for at vi lader os imponere. En god oplevelse varierer fra menneske til menneske og er afhængig af fx forventninger, krav eller ønsker, vi måtte have til den pågældende oplevelse. Det stiller nye krav til virksomhederne om at differentiere sig gennem tilpasning af kundernes individuelle behov. Hvis virksomheder skal vedblive at have attraktive og aktuelle ydelser, må man løbende sikre innovation i virksomheden. Men hvad er en oplevelse? Hvordan er oplevelsesøkonomien egentlig opstået? Og hvornår er man begyndt at fokusere på oplevelser som et strategisk redskab? Dette vil vi undersøge i nærværende kapitel gennem følgende overskifter: y Definition af en oplevelse. y Fra fremstillingsindustri til oplevelsesindustri. y Fra serviceerhverv til oplevelseserhverv. y Definition af oplevelsesøkonomien. y Tendenser i oplevelsesøkonomien. HVAD ER EN OPLEVELSE? Generelt forbinder vi oplevelser med at nyde og have det rart gennem en eller anden form for engagement. En god oplevelse vil ofte føre til, at kunden kan mærke og huske oplevelsen. I disse tilfælde tales om mindeværdige oplevelser, der fører til loyale kunder, som anbefaler venner og bekendte at besøge virksomheden eller købe dens ydelser. En styring af Introduktion til oplevelsesøkonomi 9

10 Skab oplevelser kundeloyalitet og forståelse af de parametre, der skaber denne loyalitet, er essentielt for at opnå en ønskværdig indtjening. Positive oplevelser handler i høj grad om følelser, velbehag, leg og opfyldelse af drømme. Kunderne stiller krav til oplevelser gennem deres forbrug ved at til vælge oplevelser, de finder interessante og fravælge kedelige oplevelser. Oplevelser er identitetsskabende og gruppespecifikke, og det er forskelligt, hvad der opleves som gode og acceptable oplevelser fra gruppe til gruppe. Hvad nogle finder er passende oplevelser, finder andre grupper er upassende udskejelser. Dette kunne eksempelvis være bølgen med poledancing, som oprindeligt blev associeret med afklædte damer på stripklubber, men som nu er blevet folkeeje (Mossberg, 2003). Oplevelser skabes ikke af en afsender eller en producent, som det gør sig gældende for værdiskabelse i traditionel vareøkonomi. Oplevelsen opstår i eller hos den enkelte. Den skabes af vores sociale udveksling og omgang med verden og manifesterer sig som minder, engagement eller følelser. Man kan se oplevelsesøkonomi som en form for halvfabrikata, som forbrugeren kan bruge i sin egen fremstilling af meningsfulde indtryk, følelser og minder. Der foregår en transaktion mellem forbruger og producent (Jantzen & Vetner, 2008). Oplevelsesbegrebet er særligt anvendt inden for turismen, hvilket er naturligt, fordi turismen implicerer viljen til at rejse bort fra de vanlige omgivelser og bryde de daglige rutiner. Grænserne mellem handel, turisme, medier, friluftsliv og underholdning flyder sammen. Oplevelsesøkonomien er en sammensmeltning af forskellige sfærer. De store multicentre med butikker, biografer, fitnesscentre, restauranter, bowlinghaller og meget mere er eksempler på dette. Det interessante er, at der sker en stadig cirkulation af ideer mellem forskellige brancher. Grænserne mellem dagligvarebranchen og restaurationsbranchen flyder for eksempel ud, når fiskehandleren begynder at sælge lækre brød som supplement til sine røgvarer (Mossberg, 2003). I de følgende afsnit vil vi se på, hvordan oplevelsesøkonomien er opstået. FRA FREMSTILLINGS- INDUSTRI TIL OPLEVEL- SESINDUSTRI Siden forskerne B. Joseph Pine II og James H. Gilmore i 1998 skrev artiklen The Experience Economy har begrebet oplevelsesøkonomi været et flittigt anvendt begreb. Oplevelsesindustrien er historisk opstået som følge af en trinvis ændring i forholdet mellem forbrug og produktion. Det startede med fremstillingsindustrien, hvor varerne blev masseproduceret og forbrugerne ivrigt købte de nye varer. På den måde bestemte produktionen forbruget og dikterede herigennem mode, stil og smag. 10

11 Senere indtraf en ændring i forholdet mellem forbrug og produktion. Middelklassen voksede, flere mennesker fik større økonomisk råderum, og forbruget steg. Forbrug blev en måde, hvorpå befolkningen udtrykte sin identitet og sociale status. På denne baggrund begyndte forbrugerne at efterspørge differentierede varer, der i højere grad kunne udtrykke deres identitet. Producenterne begyndte at producere varer til forskellige målgrupper, og forholdet mellem produktion og forbrug blev ændret, således at produktionen i højere grad blev underlagt forbrugernes præmisser. Senere begynder forbrugerne at efterspørge drømme eller oplevelser. Forbruget af oplevelser kan bl.a. ses som en måde at realisere sig selv på. Gennem forbrug af oplevelser signales, at man tilhører en bestemt gruppe. Oplevelser er et voksende statussymbol i forhold til de traditionelle; penge, magt og uddannelse. Et udtryk for dette er fx den nærmest obligatoriske backpack-tur til Indien eller New Zealand efter gymnasiet. Folk søger sanselige oplevelser for at komme væk fra hverdagen (Mossberg, 2003). FRA SERVICEERHVERV TIL OPLEVELSES- ERHVERV Vi har altid haft oplevelser, men indtil videre har de været slået sammen i servicesektoren med non-event aktiviteter som bilreparationer, fragt af varer og rengøring. Forskellen på serviceerhverv og oplevelseserhverv er, at serviceerhverv løser kundernes behov, mens oplevelseserhvervene tager kunderne med på en mental rejse. Når man vil skabe en kundeoplevelse frem for en service, handler det fx om at: y Overraske kunden. y Forstå kunden behov. y Huske navne og skabe relationer. y Genkende og registrere kundehistorik. y Skabe fælles fordele gennem fælles innovation (Marvin, 2012). Figur 1 De oplevelser, vi vælger, siger noget om, hvem vi er Introduktion til oplevelsesøkonomi 11

12 Skab oplevelser Når en person køber en serviceydelse, får han/hun en række aktiviteter som udføres på vedkommendes regning. Med en oplevelse betaler man derimod for at spendere tid på at nyde en serie af mindeværdige oplevelser, som en virksomhed iscenesætter. I oplevelseserhvervene er kunden en aktiv og engageret deltager og derved medproducent af oplevelsen. Ydelser opleves dermed forskelligt fra kunde til kunde, fordi kunden netop selv er medskaber (Mossberg, 2013). Indkomstandelen som bruges på beklædning og madvarer er generelt faldende, mens forbrugerne i stigende grad bruger penge på ferie og fritid. Oplevelsesog underholdningsindustrien vokser og kommer på denne måde også til at spille en større rolle i samfundsøkonomien (Erhvervs- og Byggestyrelsen & Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, 2011). Prisen på ydelser leveret med en oplevelse er langt højere end et basisprodukt uden differentiering. Et klassisk eksempel på dette er kaffe. Som mange andre produkter og ydelser afhænger prisen i høj grad af, i hvilken sammenhæng kaffen købes. Køber man 500 gram kaffe i supermarkedet, er prisen pr. kop under 1 kr., mens en kop kaffe købt i et cafeteria vil koste omkring 12 kr., fordi der i denne sammenhæng også ydes en service. Pris Priser på forskellige kaffeprodukter Vare Service Oplevelse Figur 3 Priser på forskellige kaffeprodukter Kilde: Pine & Gilmore, Oplevelsesøkonomien Indtages kaffen i stedet på en hyggelig cafe midt på et hovedstrøg, stiger prisen 3-4 gange. Særlige omgivelser og atmosfære giver grundlag for prisdifferentiering. Eksemplet med kaffen kan overføres til alle andre typer af ydelser og produkter, fx luksussalt og is. Når et produkt forædles fra råvare til service eller fra service til oplevelse, skabes en merværdi for kunden som gør, at kunden er villig Figur 2 Når et produkt forædles fra råvare til service eller fra service til oplevelse, skabes en merværdi for kunden som gør, at kunden er villig til at betale mere for produktet 12

13 til at betale mere for produktet. Dermed skabes grundlag for prisdifferentiering. Når et produkt tillægges merværdi, vil det samtidig give produktet nyt liv, som kan anvendes til at fastholde eksisterende kunder, samt nå andre forbrugere og markeder. Virksomheder kan således øge deres indtjening ved at skabe oplevelser, hvorfor man taler om en decideret oplevelsesøkonomi. Læsøsalt er ikke længere salt. Det er måske blevet en værtindegave. Eksempelboks Fra vare til oplevelse Hotel Thisted På et lille familieejet hotel i Thisted laver de deres egen ulvesnaps med urter fra Nationalpark Thy. Men Hotel Thisteds ulvesnaps er ikke blot en snaps (vare), det er en oplevelse. Når gæsterne køber ulvesnapsen, får de fortalt historien om den første gang, hotelindehaveren var ude at plukke urter. På turen hørte hun hylet fra en ulv, og siden har hun altid gået den samme rute, når hun samler ind til sin snaps. Ulvesnapsen sælges på små eksklusive flasker som en souvenir og kommes også i picnickurven til, når gæsterne skal ud og gå tur på ulveruten. DEFINITION AF OPLE- VELSESØKONOMIEN Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) vurderer i rapporten Vækst via oplevelser, at der er tre overordnede perspektiver på, hvordan man kan forstå oplevelsesøkonomien. De fremgår af figur 4. Oplevelsesøkonomien Erhvervsperspektiv Handler om udviklingen i oplevelseserhvervene målt på eksempelvis værditilvækst Virksomhedsperspektiv Benytte oplevelser i forretningsudvikling både i oplevelseserhvervene og i det øvrige erhvervsliv Kompetenceperspektiv Fokus på de kreative kompetencer og deres betydning for værdiskabelsen Figur 4 Tre perspektiver på oplevelsesøkonomien Kilde: CKO & Erhvervs- og Byggestyrelsen, Vækst via oplevelser (2011) Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) lægger sig op af den erhvervsøkonomiske tilgang til oplevelsesøkonomien og definerer oplevelsesøkonomi således: Økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser forøger et produkts eller en serviceydelses værdi. Introduktion til oplevelsesøkonomi 13

14 Skab oplevelser CKO definerer oplevelsesøkonomi som: Oplevelsesøkonomi opstår, når et strategisk fokus på at designe og iscenesætte kundeoplevelser kombineres med forretningen og skaber økonomisk aktivitet. Eksempler på kobling af forretning og oplevelser: y Oplevelser, der kobler kunderne til loyalitetsprogrammer, eksempelvis ved, at kunderne føler sig som noget særligt. y Oplevelser, der motiverer kunderne til at engagere sig i selv at udvikle virksomhedens produkt. y Oplevelser, der skaber øget ejerskab hos medarbejderne og giver dem lyst til at yde en god service til kunderne. y Oplevelser, som kunderne betaler for. y At anvende virksomheden som ramme for andres oplevelser og derved blive en del af en helhedsoplevelse. y Kunderne som ambassadører og fokus på oplevelser, som kunder skaber for hinanden. Figur 5 På mange gourmetrestauranter køber man en oplevelse mere end et måltid mad Denne tilgang lægger vi os også op ad i bogen her. Oplevelsesøkonomi handler således om at skabe grundlag for prisdifferentiering, hvilket betyder virksomhedens evne til at skabe en merværdi ud over det produkt eller den ydelse, der kan forstås som en standardvare. Hvis vi igen tager fat i kaffemarkedet, er der en standardpris på en café latte, men beliggenhed, brand, iscenesættelse af køb mv. kan retfærdiggøre en højere pris. Virksomheder, der giver ekstra service, kvalitet, eller som betaler mere for en særlig dyr beliggenhed, må derfor tage mere for varen end den virksomhed, der har en billigere beliggenhed og ingen brandværdi. Tager virksomheden ikke en højere pris, vil den tabe indtjening, fordi meromkostningerne til den dyrere beliggenhed ikke dækkes af en højere omsætning. OPLEVELSESERHVERV Der er væsentlige forskelle på om virksomheder knytter oplevelsen til selve produktet, til salg af produktet eller til måden produktet leveres på. Ofte vil virksomhederne arbejde med oplevelser på mere end en front. Marmeladevirksomheden Den Gamle Fabrik bruger op- 14

15 levelser som del af deres salg, når de i deres reklamefilm fortæller levende historier om de fiktive figurer bærfolket. På restaurant Noma er det selve produktet (maden), der er oplevelsen. Mens det på et hotel er servicen, der er oplevelsen. Forskellige virksomheder har forskellige strategier for at skabe oplevelser. Vi skelner mellem tre hovedkategorier inden for oplevelsesvirksomheder. PRIMÆR OPLEVELSESPRODUKTION Primær oplevelsesproduktion er kultur, sport, turisme osv. Her er oplevelseselementet åbenlyst hovedformålet med konceptet. Kerneydelsen og servicen (måder, vi leverer ydelsen på) er hjælpeelementer. Et eksempel på dette er museer, rejser, biografer, forlystelsesparker m.m., hvor hovedformålet er at skabe en oplevelse. På et museum kan man godt have en restaurant, men det primære formål med museet er at skabe en kunstoplevelse for kunden, og dermed er det et sekundært formål at tilberede mad. Oplevelsesdominans Her er kerneydelsen og servicen stadig stærke, og i kundens bevidsthed hovedformålet med konceptet, men oplevelseselementet er nu blevet så stærkt, at det er dominerende. Kunderne køber produktet, fordi konceptet er så tydeligt, at det giver dem en oplevelse. McDonald s er et godt eksempel på dette. Børnene vil på McDonald s for at få en oplevelse. De er fascinerede af legetøjet i deres Happy Meal, de vil lege i kuglebassinet og på legepladsen. Her dominerer oplevelsen. For børnene handler besøget ikke om at blive mætte og få en burger. Traditionel industri og service Her er henholdsvis kerneydelsen og serviceelementet hovedformålet, og oplevelseselementet er kun en mindre del eller blot en hjælpefaktor. En hjælpefaktor vil være det, der skal til for at få kerneydelsen eller servicen solgt. På et hotel er det overnatningen og servicen, der er i centrum, men for at tiltrække kunder spiller hotellet på, at det er et hyggeligt familiehotel med store værelser og legeplads til børnene. I bogen beskriver vi, hvordan oplevelser kan skabes på alle tre niveauer. Dog vil der være en overvægt af eksempler, der ligger i en hybrid mellem den traditionelle industri og service samt virksomheder med oplevelsesdominans. I den kontekst er forbrugerbevidstheden stadig stigende, og kunderne bliver mere og mere bevidste om netop sammenhængen mellem produkt/service/oplevelse. Det er i virksomheder, der ligger i dette hybridfelt, at vi bedst muligt kan synliggøre de, efter vores opfattelse, mest nyttige og virksomme ledelsesværktøjer til at lede en virksomhed med fokus på oplevelser. MODEL AF OPLEVELSESØKONOMIEN En anden måde at anskue oplevelsesøkonomien på er illustreret i figur 6. Denne model lægger sig op af internationale forståelse af oplevelsesøkonomien (Erhvervs- og Byggestyrelsens og Center for Oplevelsesøkonomi, 2011). Introduktion til oplevelsesøkonomi 15

16 Skab oplevelser Oplevelsesøkonomien Ring 3 Alle erhverv Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2 Oplevelseserhverv Events Overnatning Sport og fritid Turistbureauer Forlystelsesparker Gastronomi Natteliv Ring 1 Kreative erhverv Reklame Musik Bøger Film og video Presse Radio TV Kunst Kunsthåndværk Design Indholdsproduktion Arkitektur Figur 6 Oplevelsesøkonomien Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsens og Center for Oplevelsesøkonomi, Vækst via oplevelser (2011) Ring 1 og ring 2 viser oplevelseserhvervene, dvs. de erhverv, hvis kerneopgaver er at skabe oplevelser. En delmængde af oplevelseserhvervene er de kreative erhverv i inderste ring. Ring 3 viser andre erhverv, der ikke har oplevelser som deres kerneopgave, men som kan bruge oplevelser til at tiltrække kunder, skabe merværdi for kunder og derved øge indtjeningen. Virksomhederne i ring 1 og ring 2 adskiller sig ved, at de kreative erhverv i ring 1 i højere grad er afhængige af udnyttelse af ophavsretten og individuel kreativitet end erhvervene i ring 2. Adskillelsen af oplevelseserhverv og andre erhverv kan være vaskelig, fordi der i stigende grad bruges kreative kompetencer og strategier i det øvrige erhvervsliv. 91 pct. af de danske virksomheder arbejder med oplevelser som en del af forretningen. Oplevelsesøkonomien er netop ikke længere adskilt til bestemte brancher, da mange virksomheder arbejder bevidst med at indarbejde oplevelser som en del af deres produkter og ydelser (Erhvervsog Byggestyrelsen og Center for Kulturog Oplevelsesøkonomi, 2011). TENDENSER I OPLEVEL- SESØKONOMIEN Beyond Philosophy er et eksempel på en amerikansk virksomhed, der arbejder med at skabe kundeoplevelser i virksomheder. I denne forbindelse har de udarbejdet en rapport, hvor de har analyseret det globale oplevelsesmarked. y 78 pct. af de ledere, der arbejder med kundeoplevelser, har ingen baggrund i oplevelsesledelse. y 60 pct. af respondenterne definerer kundeoplevelse ud fra kundekontaktpunkter. Kundekontaktpunkter er de tidspunkter, hvor en medarbejder har kontakt til en kunde. y 28 pct. definerer kundeoplevelse ud fra kundeanalyseprogrammer. y Den tredje højeste definition definerer det ud fra emotionelt engagement. Samlet set viser hovedtendenserne, at virksomheder, uanset branche, i stigende grad arbejder med oplevelsesøkonomi, helt eller delvist som en del af deres værdiskabelse. Oplevelssøkonomien kan have forskellige navne og elementer, men handler grundlæggende om et behov for at differentiere sig fra konkurrenter gen- 16

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere