Skab oplevelser. Skab oplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab oplevelser. Skab oplevelser"

Transkript

1 Jeppe Mühlhausen, direktør på Hotel Alexandra, uddannet kok og tjener, merkonom i turisme samt Master i Oplevelsesøkonomi og -ledelse fra Roskilde Universitet. Kasper Møgelvang, CEO og Founding Partner i ORANGE elevator, rådgiver for virksomheder med fokus på kundeoplevelser. Underviser i Oplevelsesøkonomi på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Casper Bratvold, konsulent og underviser i Leanledelse, Projektledelse og problemløsning, har arbejdet for LEGO, Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Coloplast, Københavns Energi, NKT Photonics og Hotel Hesselet. Thobias Laustsen, har arbejdet med leder- og teamudvikling og underviser på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen i Oplevelsesledelse. Har egen virksomhed Hologrator. Annette Vangstrup, partner i rådgivningsvirksomheden Asnæs & Vangstrup. Har stor erfaring med økonomisk analyse og driftsrådgivning indenfor hotel- og restauranterhvervet. Underviser i Økonomistyring i praksis på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. SKAB OPLEVELSER handler om, hvordan man kan arbejde strategisk og praktisk med oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse. Bogen er praksisnær og indeholder eksempler fra virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Med SKAB OPLEVELSER får du et solidt indblik i, hvordan virksomheder kan iscenesætte og skabe oplevelser for brugerne, sætte strategien, lede en oplevelsesvirksomhed, implementere og styre processer samt udføre økonomisk målstyring. Bogens kapitler har fokus på disse fem emner: At skabe oplevelser Strategi Ledelse Processer Økonomisk styring SKAB OPLEVELSER har udgangspunkt i hotel- og restauranterhvervet, som er en branche, hvor mange virksomheder har bevæget sig fra at være serviceorienterede virksomheder til egentlige oplevelsesvirksomheder. De gode eksempler fra oplevelsesvirksomhederne i bogen kan nemt overføres til andre brancher. SKAB OPLEVELSER retter sig dels mod virksomheder, der ønsker at ændre hele eller dele af deres strategi i forhold til oplevelsesøkonomi, men kan også danne baggrund for fagene Oplevelsesledelse og Oplevelsesøkonomi på Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi. ISBN Skab oplevelser SKAB OPLEVELSER er skrevet af: Skab oplevelser Casper Bratvold Thobias Laustsen Jeppe Mühlhausen Kasper Møgelvang Annette Vangstrup (red.) Marco Evaristti satte med konceptet The Ice Cube Project spørgsmål ved menneskets forståelse af begrebet territorium og lagde op til en diskussion af forholdet mellem menneske og natur: Hvilke muligheder har mennesket for at handle og skabe forandringer? Og set i lyset af bogens tema: Hvilke muligheder har vi for at skabe oplevelser? praxis.dk varenr Omslaget på SKAB OPLEVELSER er designet af den chilenske multikunstner Marco Evaristti. Omslaget viser et uddrag af en fotoserie fra happeningen The Ice Cube Project, der fandt sted i 2004 på Grønland. Evaristti trodsede 23 minusgrader for at hælde 3000 liter rød frugtfarve ud over et isbjerg i Ilulissat, hvorefter han erklærede bjerget for sit. Samtidig annoncerede han åbningen af Den Pink Stat, en fiktiv stat, der bygger på fred, harmoni og kærlighed. PRAXIS Nyt Teknisk Forlag

2 Skab oplevelser 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Forlagsredaktør: Heidi Kølle Andersen Omslag: Marco Evaristti Grafisk tilrettelæggelse og dtp: Maria Andreasen ISBN, e-bog: Varenummer: Bogen er sat med ITC Legacy Sans Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node, og kun inden for aftalens rammer. Hovedreglen er: højst 20 sider af en bog til samme hold/klasse pr. studerende pr. undervisningsår. Og kopier må ikke genbruges. Kopier skal tilføjes kildeangivelse: Forfatter, titel og forlag. Se mere på PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag Ny Vestergade København K Ekspedition: PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag,

3 FORORD Skab oplevelser handler om forretningsudvikling for virksomheder, der allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med at skabe oplevelser for deres kunder. Bogen retter sig mod alle virksomheder, der ønsker at ændre hele eller dele af deres strategi i forhold til oplevelsesøkonomi. Bogen er praksisnær og inddrager løbende eksempler fra virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Formålet er at give indblik i, hvordan virksomheder kan skabe oplevelser, sætte strategien, lede en oplevelsesvirksomhed, implementere og styre processer samt udføre økonomisk målstyring. De nævnte parametre er alle nødvendige for at få oplevelsen til at leve og overleve. Skab oplevelser er desuden velegnet som grundbog til fagene Oplevelsesledelse og Oplevelsesøkonomi og kan herudover danne inspiration til fagene Leanledelse i Praksis og Økonomistyring i Praksis. Målgruppen er således akademi- og diplomstuderende, samt virksomheder, konsulenter og andre med interesse for det praktiske arbejde med at skabe oplevelser i virksomheden. Skab oplevelser tager primært udgangspunkt i hotel- og restauranterhvervet, der er et centralt erhverv i at skabe oplevelser. Det er en branche, som i en årrække har bevæget sig fra at være servicevirksomheder til at blive egentlige oplevelsesvirksomheder. Bogens indhold er opdelt i følgende temaer: At skabe oplevelser, strategi, ledelse, processer og økonomisk styring, der efterfølgende behandles i separate kapitler. Forfatterteamet er sammensat af specialister inden for hver deres felt og med særlig interesse for oplevelseserhvervet. Jeppe Mühlhausen er hoteldirektør for Hotel Alexandra, der ligger i centrum af København. Ud over at arbejde med at skabe oplevelser i det daglige, er Jeppe uddannet kok og tjener, har en merkonom i turisme og er en af de første hoteldirektører, der har gennemført en Master i Oplevelsesøkonomi- og ledelse på Roskilde Universitet. Forord 4

4 Kasper Møgelvang er CEO og Founding Partner i ORANGE elevator. ORANGE elevator arbejder med rådgivning inden for strategi og kommunikation med kontorer i København og Herning. Kasper har stor praktisk erfaring med rådgivning af virksomheder med fokus på kundeoplevelser og underviser i faget Oplevelsesøkonomi på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Casper Bratvold har arbejdet i og med talrige oplevelsesvirksomheder og produktionsvirksomheder. Som selvstændig konsulent og underviser i Lean-ledelse, projektledelse og problemløsning, har Casper arbejdet i virksomheder som LEGO, Royal Copenhagen, Fritz Hansen, Coloplast, Københavns Energi, NKT Photonics og Hotel Hesselet. Thobias Laustsen har gennem mange år arbejdet med leder- og teamudvikling. Herudover underviser han på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen i Oplevelsesledelse. Thobias har sin egen virksomhed Hologrator. Annette Vangstrup er partner i rådgivningsvirksomheden Asnæs & Vangstrup. Annette har stor erfaring med økonomisk analyse og driftsrådgivning inden for hotel- og restauranterhvervet og underviser i akademifaget Økonomistyring i praksis på Hotel- og Restaurantlederuddannelsen. Vi har læst mange interessante bøger, artikler, indlæg, klummer, undersøgelser, forskningsprojekter mv. og talt med mange spændende mennesker, der på hver deres måde har biddraget med ideer og input til bogen. Tak for input fra dejlige kolleger, særligt Hilde Nybo Breum. Vi vil også gerne rette en stor tak til de flere hundrede deltagere på Lederuddannelsen, relationer og samarbejdspartnere vi har i Asnæs & Vangstrup, der har bidraget med input til bogen. Tak for jeres nysgerrig og vilje til at løfte Hotel- og restaurant-erhvervet. Rigtig god fornøjelse med bogen! Forfatterteamet, august

5 INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL OPLEVELSESØKONOMI HVAD ER EN OPLEVELSE?... 9 FRA FREMSTILLINGSINDUSTRI TIL OPLEVELSESINDUSTRI FRA SERVICEERHVERV TIL OPLEVELSESERHVERV DEFINITION AF OPLEVELSES- ØKONOMIEN Oplevelseserhverv Model af oplevelsesøkonomien TENDENSER I OPLEVELSES- ØKONOMIEN Motivation for at arbejde med kundeoplevelser BOGENS OPBYGNING KAPITEL 2 SKABELSE AF OPLEVELSEN INNOVATIONSTEORIER Klassisk innovation Brugerdreven innovation INNOVATIONSVÆRKTØJER Inspiration gennem trends og udsyn Systematisk ideopsamling Knowledge-tapping Innovation med kreative partnere Co-creation og prototyping MODELLER TIL AT SKABE OPLEVELSER Virksomheden som et teater Oplevelseskompasset Den sanselige oplevelse Oplevelser Den ekstraordinære oplevelse Brug storytelling til at skabe oplevelser INNOVATIONSVÆRKTØJER TIL AT SKABE OPLEVELSER Oplevelsesalliancer Oplevelses-crawl Foto-safari Mystery Shopping Interview TEMATISERING AF EN OPLEVELSE Imageskabelse AT SKABE EN OPLEVELSESKULTUR Kompetencer for en oplevelsesvirksomhed OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 3 STRATEGI I OPLEVELSES- VIRKSOMHEDEN MISSION, VISION OG VÆRDIER Mission Vision Værdier SYV P ER PARAMETERMIX Price Product Place Promotion People Physical evidence Processer Kontaktpunkter Kundens vej gennem virksomheden De fire zoner i kundepåvirkning KUNDESEGMENTER Forskellige segmenteringskriterier Krav til segmenter Salg til andre end målgrupperne Indhold 6

6 Nye og eksisterende kunder Business to Business og oplevelser DIFFERENTIERING Forudsætninger for differentiering EFU-modellen POSITIONERING Relevante faktorer BRANDING SERVICEKÆDEN Primære aktiviteter Støtteaktiviteter KONCEPTUDVIKLING S = Servicekoncept M = Målgruppe I = Image L = Leverancesystem K = Kultur KUNDELOYALITET Fem trin på loyalitetstrappen: OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 4 RELATIONER OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION TIL LEDELSE AF EN OPLEVELSESVIRKSOMHED Fra servicemanagement til oplevelsesledelse FØLELSESMÆSSIG RELATIONSSKABELSE VILKÅR FOR OPLEVELSESLEDELSE Lederen som rollemodel Lederens opgaver i organisationen VÆRDILEDELSE Definition af værdier Værdibaseret ledelse ORGANISATIONSKULTUR Definition af kultur TEAMOPBYGNING Medarbejdermotivering Opbygning af effektive teams xR-modellen DEN INDIVIDUELLE ADFÆRD P producentrollen A administratorrollen E entreprenørrollen I intregratorrollen Mismanagement De fire roller i teamledelse Udvikling af teamkompetencer Teamets udviklingsfaser Definition på CSR CSR-udbytte CSR vinder frem i oplevelsesøkonomien OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS SÅ ER DER FAGLIGT FRIKVARTER KAPITEL 5 FORANDRINGSLEDELSE HVAD ER EN FORANDRING? JOHN P. KOTTERS 8-TRINS MODEL TIL FORANDRINGER Trin 1 Etablering af en erkendelse Trin 2 Oprettelse af den styrende koalition Trin 3 Udvikling af en vision og en strategi Trin 4 Formidling af forandringsvisionen Trin 5 Skabe grundlag for handling på bred basis

7 Trin 6 Generering af kortsigtede gevinster Trin 7 Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Trin 8 Forankring af nye fremgangsmåder i kulturen APPRECIATIVE INQUIRY (AI) Appreciative Inquiry David Cooperiders 5D-model LEAVITTS DIAMANT ORGANISATIONS- TILPASNING TIL FORANDRING Interne delsystemer Eksterne delsystemer OPSUMMERING REFLEKTIONSBOKS KAPITEL 6 DET PERSONLIGE LEDERSKAB STYRING AF LEDERENS TID Agne Lundquists lederopgaver Tidsstyringsmatricen Forskellen på haster og vigtigt FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS SITUATIONSBESTEMT LEDELSE Hersey & Blanchards SL2-model om situationsbestemt ledelse Medarbejdernes udviklingsniveau Motivation OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 7 KOMMUNIKATION KROPSSPROG OG SAMSPIL Den indre model af verden Samspil må forstås cirkulært Det fælles tredje En dialogbaseret kommunikationsmodel Domæneteori ASSERTION Fire livspositioner Assertion og selvværd Strokes COACHENDE KOMMUNIKATION OG LEDERADFÆRD Hvordan kan coachende kommunikation bruges i en oplevelsesvirksomhed? Coachende kommunikation som situationsbestemt ledelsesværktøj Kunsten at sætte gode mål SMART-modellen LØFT-modellen FEEDBACK SOM EN DEL AF KULTUREN JOHARIS Vindue OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 8 PROCESSER TIL IMPLEMENTERING INTRODUKTION TIL ETABLERING AF PROCESSER S-modellen Optimering af kundeværdi Udfør kun oplevelsen, når der er kundebehov Søg mod perfektion Træning og aktivering af viden (organisatorisk læring) Indhold 8

8 Ledelse af processer Kvalitet i gentagne processer Modenhedsmodellen Visuel cirkulær forandringssimulering Circle of Chance Simulering af forandringer Organisationskultur som succeskriterie OPSUMMERING PÅ HELE BOGEN LITTERATURLISTE STIKORD OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS KAPITEL 9 ØKONOMI I OPLEVELSER RAMMER FOR DRIFT STRATEGISK PRISSÆTNING Synlighed på markedet Bookingportaler, en fordel og en trussel Sammenhæng mellem efterspørgsel og prissætning ØKONOMISK MÅLSÆTNING Pris og kvalitet kombineret med kundetilfredshed Økonomisk målstyring NEDBRYDNING AF DET ØKONOMISKE MÅL Handlingsplan Hvordan kan man se på en virksomhed, at den har styr på målstyringen? Måling af kundeloyalitet OPSUMMERING REFLEKSIONSBOKS

9 KAPITEL 1 Introduktion til oplevelsesøkonomi Nutidens kunder og forbrugere kan nemt komme til at kede sig. Kunderne er i stigende grad forvent med at blive underholdt. Det gælder både på arbejdet, hvor vi i stigende grad vænnes til forstyrrelser, når der tikker mails ind, og når vi skal forholde os til nyheder og opdateringer på alt fra hjemmesider til sociale medier. Arbejdsliv og fritid smelter sammen for rigtig mange mennesker, og den tid, hvor mails blev printet og datostemplet som almindelig post, og hvor mobiltelefoner kun var for chefen, er for længst forbi. Vores dagligdag påvirker de krav, vi stiller til oplevelser, når vi har fri. Der skal ganske enkelt mere og mere til, for at vi lader os imponere. En god oplevelse varierer fra menneske til menneske og er afhængig af fx forventninger, krav eller ønsker, vi måtte have til den pågældende oplevelse. Det stiller nye krav til virksomhederne om at differentiere sig gennem tilpasning af kundernes individuelle behov. Hvis virksomheder skal vedblive at have attraktive og aktuelle ydelser, må man løbende sikre innovation i virksomheden. Men hvad er en oplevelse? Hvordan er oplevelsesøkonomien egentlig opstået? Og hvornår er man begyndt at fokusere på oplevelser som et strategisk redskab? Dette vil vi undersøge i nærværende kapitel gennem følgende overskifter: y Definition af en oplevelse. y Fra fremstillingsindustri til oplevelsesindustri. y Fra serviceerhverv til oplevelseserhverv. y Definition af oplevelsesøkonomien. y Tendenser i oplevelsesøkonomien. HVAD ER EN OPLEVELSE? Generelt forbinder vi oplevelser med at nyde og have det rart gennem en eller anden form for engagement. En god oplevelse vil ofte føre til, at kunden kan mærke og huske oplevelsen. I disse tilfælde tales om mindeværdige oplevelser, der fører til loyale kunder, som anbefaler venner og bekendte at besøge virksomheden eller købe dens ydelser. En styring af Introduktion til oplevelsesøkonomi 9

10 Skab oplevelser kundeloyalitet og forståelse af de parametre, der skaber denne loyalitet, er essentielt for at opnå en ønskværdig indtjening. Positive oplevelser handler i høj grad om følelser, velbehag, leg og opfyldelse af drømme. Kunderne stiller krav til oplevelser gennem deres forbrug ved at til vælge oplevelser, de finder interessante og fravælge kedelige oplevelser. Oplevelser er identitetsskabende og gruppespecifikke, og det er forskelligt, hvad der opleves som gode og acceptable oplevelser fra gruppe til gruppe. Hvad nogle finder er passende oplevelser, finder andre grupper er upassende udskejelser. Dette kunne eksempelvis være bølgen med poledancing, som oprindeligt blev associeret med afklædte damer på stripklubber, men som nu er blevet folkeeje (Mossberg, 2003). Oplevelser skabes ikke af en afsender eller en producent, som det gør sig gældende for værdiskabelse i traditionel vareøkonomi. Oplevelsen opstår i eller hos den enkelte. Den skabes af vores sociale udveksling og omgang med verden og manifesterer sig som minder, engagement eller følelser. Man kan se oplevelsesøkonomi som en form for halvfabrikata, som forbrugeren kan bruge i sin egen fremstilling af meningsfulde indtryk, følelser og minder. Der foregår en transaktion mellem forbruger og producent (Jantzen & Vetner, 2008). Oplevelsesbegrebet er særligt anvendt inden for turismen, hvilket er naturligt, fordi turismen implicerer viljen til at rejse bort fra de vanlige omgivelser og bryde de daglige rutiner. Grænserne mellem handel, turisme, medier, friluftsliv og underholdning flyder sammen. Oplevelsesøkonomien er en sammensmeltning af forskellige sfærer. De store multicentre med butikker, biografer, fitnesscentre, restauranter, bowlinghaller og meget mere er eksempler på dette. Det interessante er, at der sker en stadig cirkulation af ideer mellem forskellige brancher. Grænserne mellem dagligvarebranchen og restaurationsbranchen flyder for eksempel ud, når fiskehandleren begynder at sælge lækre brød som supplement til sine røgvarer (Mossberg, 2003). I de følgende afsnit vil vi se på, hvordan oplevelsesøkonomien er opstået. FRA FREMSTILLINGS- INDUSTRI TIL OPLEVEL- SESINDUSTRI Siden forskerne B. Joseph Pine II og James H. Gilmore i 1998 skrev artiklen The Experience Economy har begrebet oplevelsesøkonomi været et flittigt anvendt begreb. Oplevelsesindustrien er historisk opstået som følge af en trinvis ændring i forholdet mellem forbrug og produktion. Det startede med fremstillingsindustrien, hvor varerne blev masseproduceret og forbrugerne ivrigt købte de nye varer. På den måde bestemte produktionen forbruget og dikterede herigennem mode, stil og smag. 10

11 Senere indtraf en ændring i forholdet mellem forbrug og produktion. Middelklassen voksede, flere mennesker fik større økonomisk råderum, og forbruget steg. Forbrug blev en måde, hvorpå befolkningen udtrykte sin identitet og sociale status. På denne baggrund begyndte forbrugerne at efterspørge differentierede varer, der i højere grad kunne udtrykke deres identitet. Producenterne begyndte at producere varer til forskellige målgrupper, og forholdet mellem produktion og forbrug blev ændret, således at produktionen i højere grad blev underlagt forbrugernes præmisser. Senere begynder forbrugerne at efterspørge drømme eller oplevelser. Forbruget af oplevelser kan bl.a. ses som en måde at realisere sig selv på. Gennem forbrug af oplevelser signales, at man tilhører en bestemt gruppe. Oplevelser er et voksende statussymbol i forhold til de traditionelle; penge, magt og uddannelse. Et udtryk for dette er fx den nærmest obligatoriske backpack-tur til Indien eller New Zealand efter gymnasiet. Folk søger sanselige oplevelser for at komme væk fra hverdagen (Mossberg, 2003). FRA SERVICEERHVERV TIL OPLEVELSES- ERHVERV Vi har altid haft oplevelser, men indtil videre har de været slået sammen i servicesektoren med non-event aktiviteter som bilreparationer, fragt af varer og rengøring. Forskellen på serviceerhverv og oplevelseserhverv er, at serviceerhverv løser kundernes behov, mens oplevelseserhvervene tager kunderne med på en mental rejse. Når man vil skabe en kundeoplevelse frem for en service, handler det fx om at: y Overraske kunden. y Forstå kunden behov. y Huske navne og skabe relationer. y Genkende og registrere kundehistorik. y Skabe fælles fordele gennem fælles innovation (Marvin, 2012). Figur 1 De oplevelser, vi vælger, siger noget om, hvem vi er Introduktion til oplevelsesøkonomi 11

12 Skab oplevelser Når en person køber en serviceydelse, får han/hun en række aktiviteter som udføres på vedkommendes regning. Med en oplevelse betaler man derimod for at spendere tid på at nyde en serie af mindeværdige oplevelser, som en virksomhed iscenesætter. I oplevelseserhvervene er kunden en aktiv og engageret deltager og derved medproducent af oplevelsen. Ydelser opleves dermed forskelligt fra kunde til kunde, fordi kunden netop selv er medskaber (Mossberg, 2013). Indkomstandelen som bruges på beklædning og madvarer er generelt faldende, mens forbrugerne i stigende grad bruger penge på ferie og fritid. Oplevelsesog underholdningsindustrien vokser og kommer på denne måde også til at spille en større rolle i samfundsøkonomien (Erhvervs- og Byggestyrelsen & Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, 2011). Prisen på ydelser leveret med en oplevelse er langt højere end et basisprodukt uden differentiering. Et klassisk eksempel på dette er kaffe. Som mange andre produkter og ydelser afhænger prisen i høj grad af, i hvilken sammenhæng kaffen købes. Køber man 500 gram kaffe i supermarkedet, er prisen pr. kop under 1 kr., mens en kop kaffe købt i et cafeteria vil koste omkring 12 kr., fordi der i denne sammenhæng også ydes en service. Pris Priser på forskellige kaffeprodukter Vare Service Oplevelse Figur 3 Priser på forskellige kaffeprodukter Kilde: Pine & Gilmore, Oplevelsesøkonomien Indtages kaffen i stedet på en hyggelig cafe midt på et hovedstrøg, stiger prisen 3-4 gange. Særlige omgivelser og atmosfære giver grundlag for prisdifferentiering. Eksemplet med kaffen kan overføres til alle andre typer af ydelser og produkter, fx luksussalt og is. Når et produkt forædles fra råvare til service eller fra service til oplevelse, skabes en merværdi for kunden som gør, at kunden er villig Figur 2 Når et produkt forædles fra råvare til service eller fra service til oplevelse, skabes en merværdi for kunden som gør, at kunden er villig til at betale mere for produktet 12

13 til at betale mere for produktet. Dermed skabes grundlag for prisdifferentiering. Når et produkt tillægges merværdi, vil det samtidig give produktet nyt liv, som kan anvendes til at fastholde eksisterende kunder, samt nå andre forbrugere og markeder. Virksomheder kan således øge deres indtjening ved at skabe oplevelser, hvorfor man taler om en decideret oplevelsesøkonomi. Læsøsalt er ikke længere salt. Det er måske blevet en værtindegave. Eksempelboks Fra vare til oplevelse Hotel Thisted På et lille familieejet hotel i Thisted laver de deres egen ulvesnaps med urter fra Nationalpark Thy. Men Hotel Thisteds ulvesnaps er ikke blot en snaps (vare), det er en oplevelse. Når gæsterne køber ulvesnapsen, får de fortalt historien om den første gang, hotelindehaveren var ude at plukke urter. På turen hørte hun hylet fra en ulv, og siden har hun altid gået den samme rute, når hun samler ind til sin snaps. Ulvesnapsen sælges på små eksklusive flasker som en souvenir og kommes også i picnickurven til, når gæsterne skal ud og gå tur på ulveruten. DEFINITION AF OPLE- VELSESØKONOMIEN Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) vurderer i rapporten Vækst via oplevelser, at der er tre overordnede perspektiver på, hvordan man kan forstå oplevelsesøkonomien. De fremgår af figur 4. Oplevelsesøkonomien Erhvervsperspektiv Handler om udviklingen i oplevelseserhvervene målt på eksempelvis værditilvækst Virksomhedsperspektiv Benytte oplevelser i forretningsudvikling både i oplevelseserhvervene og i det øvrige erhvervsliv Kompetenceperspektiv Fokus på de kreative kompetencer og deres betydning for værdiskabelsen Figur 4 Tre perspektiver på oplevelsesøkonomien Kilde: CKO & Erhvervs- og Byggestyrelsen, Vækst via oplevelser (2011) Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) lægger sig op af den erhvervsøkonomiske tilgang til oplevelsesøkonomien og definerer oplevelsesøkonomi således: Økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser forøger et produkts eller en serviceydelses værdi. Introduktion til oplevelsesøkonomi 13

14 Skab oplevelser CKO definerer oplevelsesøkonomi som: Oplevelsesøkonomi opstår, når et strategisk fokus på at designe og iscenesætte kundeoplevelser kombineres med forretningen og skaber økonomisk aktivitet. Eksempler på kobling af forretning og oplevelser: y Oplevelser, der kobler kunderne til loyalitetsprogrammer, eksempelvis ved, at kunderne føler sig som noget særligt. y Oplevelser, der motiverer kunderne til at engagere sig i selv at udvikle virksomhedens produkt. y Oplevelser, der skaber øget ejerskab hos medarbejderne og giver dem lyst til at yde en god service til kunderne. y Oplevelser, som kunderne betaler for. y At anvende virksomheden som ramme for andres oplevelser og derved blive en del af en helhedsoplevelse. y Kunderne som ambassadører og fokus på oplevelser, som kunder skaber for hinanden. Figur 5 På mange gourmetrestauranter køber man en oplevelse mere end et måltid mad Denne tilgang lægger vi os også op ad i bogen her. Oplevelsesøkonomi handler således om at skabe grundlag for prisdifferentiering, hvilket betyder virksomhedens evne til at skabe en merværdi ud over det produkt eller den ydelse, der kan forstås som en standardvare. Hvis vi igen tager fat i kaffemarkedet, er der en standardpris på en café latte, men beliggenhed, brand, iscenesættelse af køb mv. kan retfærdiggøre en højere pris. Virksomheder, der giver ekstra service, kvalitet, eller som betaler mere for en særlig dyr beliggenhed, må derfor tage mere for varen end den virksomhed, der har en billigere beliggenhed og ingen brandværdi. Tager virksomheden ikke en højere pris, vil den tabe indtjening, fordi meromkostningerne til den dyrere beliggenhed ikke dækkes af en højere omsætning. OPLEVELSESERHVERV Der er væsentlige forskelle på om virksomheder knytter oplevelsen til selve produktet, til salg af produktet eller til måden produktet leveres på. Ofte vil virksomhederne arbejde med oplevelser på mere end en front. Marmeladevirksomheden Den Gamle Fabrik bruger op- 14

15 levelser som del af deres salg, når de i deres reklamefilm fortæller levende historier om de fiktive figurer bærfolket. På restaurant Noma er det selve produktet (maden), der er oplevelsen. Mens det på et hotel er servicen, der er oplevelsen. Forskellige virksomheder har forskellige strategier for at skabe oplevelser. Vi skelner mellem tre hovedkategorier inden for oplevelsesvirksomheder. PRIMÆR OPLEVELSESPRODUKTION Primær oplevelsesproduktion er kultur, sport, turisme osv. Her er oplevelseselementet åbenlyst hovedformålet med konceptet. Kerneydelsen og servicen (måder, vi leverer ydelsen på) er hjælpeelementer. Et eksempel på dette er museer, rejser, biografer, forlystelsesparker m.m., hvor hovedformålet er at skabe en oplevelse. På et museum kan man godt have en restaurant, men det primære formål med museet er at skabe en kunstoplevelse for kunden, og dermed er det et sekundært formål at tilberede mad. Oplevelsesdominans Her er kerneydelsen og servicen stadig stærke, og i kundens bevidsthed hovedformålet med konceptet, men oplevelseselementet er nu blevet så stærkt, at det er dominerende. Kunderne køber produktet, fordi konceptet er så tydeligt, at det giver dem en oplevelse. McDonald s er et godt eksempel på dette. Børnene vil på McDonald s for at få en oplevelse. De er fascinerede af legetøjet i deres Happy Meal, de vil lege i kuglebassinet og på legepladsen. Her dominerer oplevelsen. For børnene handler besøget ikke om at blive mætte og få en burger. Traditionel industri og service Her er henholdsvis kerneydelsen og serviceelementet hovedformålet, og oplevelseselementet er kun en mindre del eller blot en hjælpefaktor. En hjælpefaktor vil være det, der skal til for at få kerneydelsen eller servicen solgt. På et hotel er det overnatningen og servicen, der er i centrum, men for at tiltrække kunder spiller hotellet på, at det er et hyggeligt familiehotel med store værelser og legeplads til børnene. I bogen beskriver vi, hvordan oplevelser kan skabes på alle tre niveauer. Dog vil der være en overvægt af eksempler, der ligger i en hybrid mellem den traditionelle industri og service samt virksomheder med oplevelsesdominans. I den kontekst er forbrugerbevidstheden stadig stigende, og kunderne bliver mere og mere bevidste om netop sammenhængen mellem produkt/service/oplevelse. Det er i virksomheder, der ligger i dette hybridfelt, at vi bedst muligt kan synliggøre de, efter vores opfattelse, mest nyttige og virksomme ledelsesværktøjer til at lede en virksomhed med fokus på oplevelser. MODEL AF OPLEVELSESØKONOMIEN En anden måde at anskue oplevelsesøkonomien på er illustreret i figur 6. Denne model lægger sig op af internationale forståelse af oplevelsesøkonomien (Erhvervs- og Byggestyrelsens og Center for Oplevelsesøkonomi, 2011). Introduktion til oplevelsesøkonomi 15

16 Skab oplevelser Oplevelsesøkonomien Ring 3 Alle erhverv Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2 Oplevelseserhverv Events Overnatning Sport og fritid Turistbureauer Forlystelsesparker Gastronomi Natteliv Ring 1 Kreative erhverv Reklame Musik Bøger Film og video Presse Radio TV Kunst Kunsthåndværk Design Indholdsproduktion Arkitektur Figur 6 Oplevelsesøkonomien Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsens og Center for Oplevelsesøkonomi, Vækst via oplevelser (2011) Ring 1 og ring 2 viser oplevelseserhvervene, dvs. de erhverv, hvis kerneopgaver er at skabe oplevelser. En delmængde af oplevelseserhvervene er de kreative erhverv i inderste ring. Ring 3 viser andre erhverv, der ikke har oplevelser som deres kerneopgave, men som kan bruge oplevelser til at tiltrække kunder, skabe merværdi for kunder og derved øge indtjeningen. Virksomhederne i ring 1 og ring 2 adskiller sig ved, at de kreative erhverv i ring 1 i højere grad er afhængige af udnyttelse af ophavsretten og individuel kreativitet end erhvervene i ring 2. Adskillelsen af oplevelseserhverv og andre erhverv kan være vaskelig, fordi der i stigende grad bruges kreative kompetencer og strategier i det øvrige erhvervsliv. 91 pct. af de danske virksomheder arbejder med oplevelser som en del af forretningen. Oplevelsesøkonomien er netop ikke længere adskilt til bestemte brancher, da mange virksomheder arbejder bevidst med at indarbejde oplevelser som en del af deres produkter og ydelser (Erhvervsog Byggestyrelsen og Center for Kulturog Oplevelsesøkonomi, 2011). TENDENSER I OPLEVEL- SESØKONOMIEN Beyond Philosophy er et eksempel på en amerikansk virksomhed, der arbejder med at skabe kundeoplevelser i virksomheder. I denne forbindelse har de udarbejdet en rapport, hvor de har analyseret det globale oplevelsesmarked. y 78 pct. af de ledere, der arbejder med kundeoplevelser, har ingen baggrund i oplevelsesledelse. y 60 pct. af respondenterne definerer kundeoplevelse ud fra kundekontaktpunkter. Kundekontaktpunkter er de tidspunkter, hvor en medarbejder har kontakt til en kunde. y 28 pct. definerer kundeoplevelse ud fra kundeanalyseprogrammer. y Den tredje højeste definition definerer det ud fra emotionelt engagement. Samlet set viser hovedtendenserne, at virksomheder, uanset branche, i stigende grad arbejder med oplevelsesøkonomi, helt eller delvist som en del af deres værdiskabelse. Oplevelssøkonomien kan have forskellige navne og elementer, men handler grundlæggende om et behov for at differentiere sig fra konkurrenter gen- 16

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi med fokus på økonomi ORANGE elevator Lille konsulentvirksomhed 4 faste medarbejdere i Kbh 1 medarbejder i Jylland Undervisning - værksteder og workshops Praktisk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Virksomheder i spil 18. maj 2011 1 Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi = Regionaludvikling

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Nye analyser og fremtidige behov

Nye analyser og fremtidige behov Nye analyser og fremtidige behov Trine Bille Associate Professor, cand.polit., Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Fra analyser til erhvervsudvikling Vidensdag

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Når oplevelser skaber værdi

Når oplevelser skaber værdi Når oplevelser skaber værdi Sælg dig til vækst 16. november 2009 Bygholm, Horsens Projektet støttes af: Hvem er jeg? Jeppe Keller, Cand.Scient.Pol Udviklingskonsulent & Projektleder Strategi & Udvikling,

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere