Tilstandsrapporter per Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd"

Transkript

1 Tilstandsrapporter per Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Lovbestemte statlige og kommunale ordninger 4 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. 12 Bokmarkedet (Radio/TV) 15 Forfatternes beskatningsforhold 20 Sosiale sikkerhetssystemer 22 Forfatterforeningenes organisering og arbeid 25 Bokbransjen 29 Prisfastsettelse 33 Kontraktsforhold 36

2 Bruk av litteratur Public service 40 Kursvirksomhet 42 Tospråklige forfattere 45 Grönland 47 Lovbestemte statlige og kommunale ordninger Danmark Fonde, stipender Love/regler Navn Beløb Ret til at søge Administration Vurdering Lov om Statens Kunstfond Statens Kunstfond Finanslovens bevillinger for 2008 til Statens Kunstfond er i alt 89,4 mio. kr. Dette dækker en række forskellige formål ikke kun legater. Herudaf er 17,2 mio. kr. tildelt Litteraturudvalget. Fonden tildeler treårige arbejdsstipendier (i 2010: 7 stipendier à kr. årligt), og arbejdslegater på typisk kr. (i 2008 for 8 mio. kr.). Derudover er der ydelser til kunstneres efterladte der i 2008, er på kr ,00 årligt, samt en indtægtsreguleret livsvarig kunstnerydelse, med en ( i 2010) min. ydelse på ca. kr ,20 pr. år og max. ca. kr ,52. Den tildeles 73 skønlitterære forfattere, 12 almenkulturelle forfattere og 4 oversættere. Kunstfondens legater gives på basis af det, man allerede har skrevet, og man skal ikke rapportere om, hvordan Kunststyrelsen Litteraturudvalget under Statens Kunstfond Med ekstrabevillingen i 2004 er støtteniveauet nogenlunde tilbage på niveau for 2001 før den nuværende regering tiltrådte. Bevillingen fra 2005 var 4-årig, men ordningen er blevet genforhandlet i En del kunstnerorganisationer fastholder dog, at der er sket nedskæringer på hele kulturområdet. Blandt andet begrundet i at den tidligere kulturminister nedsatte en særskilt pulje på 10 mio. kr. i en 4-årig periode. der nu er væk.

3 pengene bliver brugt, men legaterne er skattepligtige. Ordningen betragtes som velfungerende, men kritiseres indimellem for at overse forfattere til krimier og andre veldefinerede genrer Lov om Kunstrådet Kunstrådets midler er opdelt i en Kunstrådet Kunstrådet uddelte i 2008 arbejdslegater fra den række forskellige puljer, som kan søges til legater, projekter, skønlitterære pulje for 2,4 mio. oplæsninger, arrangementer m.m. Her kr., fra den faglitterære pulje er kun nævnt de puljer, der går direkte for kr. og fra puljen fortil arbejdslegater til forfattere. børne- og ungdomslitteratur for kr. Derudover blev der uddelt legater for 6,5 mio. kr. til tilmeldte til biblioteksafgiften fra en særlig pulje. Legaterne er typisk på 50, 70, 100 eller 150 tusind kroner, og man søger til konkrete projekter. Legaterne er skattepligtige. Kunststyrelsen Kunstrådets Litteraturudvalg Ordningen betragtes som administrativt tung og ikke altid lige transparent Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lov om 144 mio. DKK Forfattere, Fordeling av midler etter et poengsystem på Biblioteks-styrelsen biblioteksafgift nr. i Efter en oversettere, grunnlag av antall bind i biblioteker. 1175/2002 nedskæring fra illustratører, Individuell fordeling. Poengsystem 1/3 Bekendtgørelse om 159,5 mio. billedkunstnere, poeng pr. side for oversettelser, 1 poeng for biblioteksafgift nr. DKK i 2001 fotografer, m.m. faglitt. og B/Ulitt., 1,7 poeng for voksen 1366/2007. blev puljen i 2004 øget til skjønnlitt. 6 poeng for lyrikk og 2 poeng for overs. lyrikk. Nedtrapping for beløp over Ordningen sikrer, at biblioteksvederlag udbetales individuelt til de faktiske rettighedshavere. Ordningen bærer dog på enkelte områder præg af

4 Pr. 1. april 2011 er finansiering af Lov om højere afgift for Biblioteksafgift skønlitteratur vedtaget i stort set for voksne. uændret form, Bevillingen i gældende 4 år var på DKK 153 mio DKK. Bunngrensen 2003 er satt ned til kr fra fra DKK i I 2004 og 2005 er oprettet en pulje på kr. 10 mio. under Kunstrådet til arbejdslegater, der kan søges af alle, der er tilmeldt biblioteksafgiftsordningen. I 2009 blev der uddelt arbejdslegater for i alt 13,1 mio kr. Arbejdslegaterne vil være på Kilde: uigennemsigtighed og tager ikke fuldt ud højde for nye litterære genrer, herunder interviewbøger. Udgangspunktet for interviewbøger er, at det alene er de interviewede, der modtager biblioteksvederlag og altså ikke intervieweren (forfatteren). Denne modtager alene en andel af vederlaget, hvis det endelige værk i tillæg til spørgsmålene - indeholder egentlige passager skrevet af forfatteren. Dette overrasker mange forfattere. Ordningen omfatter ikke digitale udlån, men de forventes at komme med i næste lovrevision ved udgangen af Finland Fonds, stipender (1 euro = 10,9 SEK) Lover/ Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering regler Lag nr. 734/ Konstnärsprofessurer. År 1969 (andr. Skönlitterära författare och översättare Centralkommissionen för konst eller Värdefulla och viktiga. statens litteraturkommission även första översättarprofessur. Statens konstnärsstipendier År 2007 beviljades sammanlagt 82 stipendieår till 39 författare och 15 stipendieår till 7 översättare. Stipenderna varierer mellan 1/2 och 5 år. Årsbeloppet, skattefritt, är ca euro.

5 Statens projektstipendier Stipendier à euro, skattefria Skönlitterära författare och översättare LänskonstkommissionernasStipendier à Alla författare och översättare stipendier euro, skattefria Statens litteraturkommission Länskonstkommissionerna Viktiga Delegation för informationsspridning FILI Informationscentralen för Finlands litteratur Totalt euro till 42 projekt (2010) Översättningsstöd, ) till andra språk av finskspråkig, finlandssvensk och samisk skön- och facklitteratur. Fackbokförfattere som kan anses vara informationsspridare Främst översättare Undervisnings- och kulturministeriet FILI Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lag om vissa Totalt 2,9 milj. Författare (undantaget 90% av medlen går till skönlitterära Nämnden för fördelning av stipender och euro. läromedelsförf. och författare och översättare och 10% stipendierna sorterar under understöd åt författare och översattare nr. 236/ Stipendier är skattefria och varierar mellan förf. av vetenskapliga till facklitterära. verk) och översättare. Litteratur för undersvisnings- och forskningsändamål får ingenting. Centralkommissionen för konst. Författarna och översättarna är representerade i nämnden (Andringar) 500 og Skattefria stipendier som ansökes; OBS! Nytt upphovsrättligt euro (2010). 2 milj. euro inte ersättningar. Viktig låneersättningssystem(2007) i kraft från milj. euro (2008-) Bl.a. författare, översättare, illustratörer, serietecknare. Ersättningen skall fördelas i relation till utlåningen från allmänna bibliotek (inte från undervisningsoch forskningsbibliotek). Sanasto, Kopiosto och Teosto (finska upphovsrättsorganisationer) Mycket viktig ordning för skönlitterära författare. Den viktigaste inkomstkällan för författare och översättare.

6 Føroyar Fonde, stipender Lover/regler Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Mentanargrunnur Landsins Lagtingslov nr 84 af 17. mai 2000, Bekendtgørelse nr. 109 af 21. september 2000 Fonden tildeler arbejdsstipendier i perioder af indtil 3 år. I 2008 var arbejdsstipendierne på ca. kr ,00 om måneden, hvilket modsvarer grundlønnen til lærere på Færøerne. Indtægten er skattepligtig. Støtte uddeles også til enkelte projekter. Fonden fik i 2008 tildelt 5 mio. kroner på finansloven. Ifølge loven må max. 50 % bruges på arbejdsstipendier Skønlitterære og faglitterære forfattere. Fra 2008 også oversættere. Mentamálaráðið (Kulturministeriet) En bestyrelse, udpeget af kulturministeren fo Meget værdifuld og nødvendig. Der har længe været ønske om større bevilgning på finansloven, da flere og flere kunstnere skal deles om puljen Kulturministerits Kunstnerydelser Lagtingslov nr. 60 af 17. mai 2005 Ydelser og stipendier tildeles kunstnere og projekter efter ansøgning. En del uddeles som hædersgaver. På finansloven for 2008 var der afsat kr til dette formål Alle kunstnere Mentamálaráðið (Kulturministeriet) Værdifuld, men alt for lille bevilgning på finansloven. Der er fra politisk side planer om at omstrukturere Mentanargrunnur Landsins til også at omfatte disse ydelser, hvilket støttes af kunstnerne Statens Kunstfond og Kunstrådet Danske fonde Se under Danmark Danske, færøske og grønlandske kunstnere Se under Danmark Denne mulighed har været og er meget vigtig for flere færøske forfattere

7 Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lagtingslov nr. 79 af 8. mai 2001 I 2006 blev der uddelt i alt ca. 1,1 mio. kroner til 211 modtagere Forfattere, oversættere og illustratorer (hvor illustrationerne udgør mindst 40 % af bogen) Midlerne uddeles til alle, der har minimum 30 eksemplarer stående på hylderne i bibliotekerne på Færøerne. Beløbet reguleres kun efter antal eksemplarer, ikke efter antal udlån Ordningen administreres af Landsbiblioteket på Færøerne, Føroya landsbókasavn, og omtales normalt som Bókasavnsgjald eller Rithøvundasamsýningar Meget vigtig ordning for de forfattere, der har mange bøger på bibliotekerne. Island Fonds, stipendier Lover/regler Navn(oversikt) Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Lög um listamannalaun nr. 57/2009 Reglugerð nr. 834/ 2009 Launasjóður fræðirithöfunda. Reglur nr. 268/ Forfatternes lønfond/ Launasjóður rithöfunda Faglitterære forfatteres lønfond Svarer til 530 månedsløn året 2011, men 555 året De fleste har fået 6 mån., ca. 19 et til to år, og 17 tre til fire månender mill.kr Uddelt til 6 ansøgere mill. kr uddelt til 6 ansøgere. Skønlitterære (og faglitterære) forfattere + oversættere Forfattere af faglitteratur, håndbøger, ordbøger og andre omfattende værker. Styrelse med tre medlemmer udnævnt af Forfatterforbundet RSI Styrelse med 3 medlemmer udnævnt af Undervisningsministeren, Forskningsrådet og Hagthenkir Reell støtte for skønlitteraturen. Har givet en beskeden støtte til faglitteratur som nu har fået sit eget fond. Meget begrænset støtte. Kun 6 fik 6 måneder. Fonden har mindre penge til uddeling.

8 Lög nr.91/2007 Lög um bókmenntasjóð. Litteraturfondet Lög um námsgögn Udviklingsfond for nr. 71/2007 læremidler. Reglugerð nr. 1268/ mill. kr. fra Staten mill mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr Forlag, forfattere og oversættere Bestyrelse med 5 medlemmer, 2 fra RSÍ, 1 fra Hagthenkir, 1 fra Forlæggernes forening og en formand udnævnt af Kulturministeren Forfattere og udgivere af læremidler Fondet har uddelt stipendier fra 2007 og man har store forventninger ang. dets virksomhed. Man er enig om at kræve større bidrag. Omstændigheder har forandret sig på grund af krisen. Styrelse med 5 medlemmer. Fondet har uddelt fra Biblioteksvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lög um 30 mill. kr fra Rettighedshavere: Pengene bliver uddelt for udlån og Bestyrelse med fem medlemmer, Bókmenntasjóð og Staten 2009 fleira nr 91/2007. Reglur nr. 323/ 2008 Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer m.m. anden anvendelse af bøger i alle biblioteker der drives af staten og kommunerne 1 udpeget af RSI, 1 af Hagþenkir, 1 af Billekunstnernes forbund og 2 af Kulturministeren mill. kr mill. kr Norge Fond, stipender Lover/regler Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Stortingsprop /65 Om vedtekter for Norsk Kulturfond. STM /69 Innkjøpsordninger for ny norsk -skjønnlitteratur -skjønnlitteratur B/U -skjønnlitteratur oversatt -faglitteratur B/U Avsatte beløp 2009: - 41,8mill - 27,5-12,6-7,6 Man er enig om å kreve større bidrag. Omstændigheder har forandret sig på grund af krisen. Norske forlag Norsk kulturråd En treårig innkjøpsordning for ny norsk sakprosa ble innført i Det kjøpes inn ca. 50 titler i 1000 eksemplarer. En evaluering av ordningen er gjennomført. Fra 2009 er ordningen permanent.

9 St.prp , endret St.prp ny norsk sakprosa Annet Stipender til forfattere 2009: Garantiinntekt: 39 til skj.litt., 10 til skj.litt. B/U, 2 dramatikere, 4 skj.litt.overs., 3 til faglitt. forf. Arb.stip.: 1-5-årige: 56 til skj.litt.forf. 9 skj.l. B/U, 7 dramatikere + 2 for yngre kunstnere, 11 skjønnlitt. overs., 2 faglitt. forf. - 13,9 Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur har fått en årlig økning på 1 mill. NOK de siste 3 årene. Pr : Garantiinnt Arbeidsstip Foreningene søker om stipendkvoter og innstiller overfor Kulturdept. hvem som skal få stipend. Foreningene i samarbeid med Kulturdept. For få, lave og korte stipend Staten foretar en forsiktig konvertering av garantiinntekter som utløper til arbeidsstipend. For hver garantiinntekt som inndras opprettes to nye arbeidsstipend. Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lov om bibl. Vederl : Ca 82,1 mill. totalt, 24 organisasjoner for opphavsmenn til verk på norsk/samisk. Alle typer rettigheter. Forlag mottar ikke bibl.vederlag. Vederlaget fordeles via fond til grunnorganisasjonene, og utdeles som stipend til medlemmer og ikkemedlemmer. Forhandlingsutvalg valgt av alle org. 5 personer. Utvalget forhandler med Staten hvert fjerde år og står for fordelingsforholdet organisasjonene imellom. Avt. basert på enhetspris Ny avtale inngått for årene etter megling hos Riksmeglingsmannen. Fast årlig økning på 4 % + justering for økning i bokbestanden. Enhetspris i 2009 er NOK 1,885. Sverige Fonds, stipender Lover/regler Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering

10 Statsbudsjettet Betr. Forfatterfonden se biblioteksersättning Statsbudsjettet Statsbudsjettet Inntektsgarantier for kunstnere Tiårige langtidsstipender Toårige kunstnerbidrag Cirka Sek som för närvarande utgår til 35 författare/ översättare Forfattere og oversettere av almennlitteratur Innebærer at f.t. cirka 20 Forfattere og forfattere/oversettere innenfor oversettere av almennlitteraturen i løpet av 10 år almennlitteratur får ca Sek årlig Ca 40 litterære opphavsmenn mottar 2x kr (skattefritt) Forfattere, oversettere og kulturjournalister Besluttes av Sveriges Forfattarfond Besluttes av Sveriges Forfatterfond Besluttes av Sveriges Forfatterfond Egne kunsterinntekter går til avkortning mot garantiinntekt. Dette blir kritisert av kunsterorg. Enligt riksdagsbeslut ska framgent inga nya garantimottagare utses. Medlen ska istället användas till tidsbegränsade stipendier. Statlige, kvalitetsbegrunnede stipender. Under 2009 finns inga nya långtidsstipendier att fördela. Alle disse stipendmulighetene er et verdifullt komplement til de stipender og bidrag som kommer via bibliotekvederlaget Biblioteksersättning Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Forordning om Totalbeløp år 2008: ca Bibliotekvederlaget og Sveriges Sveriges Forfatterfond (Statlig forordning) 122 mill For hjemlån av svensk originalverk får fondet 132 øre av Staten för Fordeles med 60% til forfattere/overs som statistisk forfattervederlag og 40% til ulike stipend/bidrag. For overs. til svensk utgår halvdelen av 126 øre Forfattere Oversettere Bokillustratører Avgjørende er at rettighetshaveren er representert i bibliotek med litterært verk Avseende stipend/bidragsdelen, som således ikke utgjørs av statistisk forfatter- eller oversetterinntekt f.t. til ca 180 litt. opphavsmenn som får ha høyst halv stilling ved siden av garantiinntekten, kr/år (år 2009), skattepliktig. Garantiinntekten varer i prinsippet fram til pensjonsalderen. Utover dette finns det tiårige arb.stip. på kr/år, femårige arb. stip., kroner/år, to- og ettårige skattefrie arb.stip, behovsprøvede pensjoner (f n drygt 100 st) og periodiske bidrag Sveriges Forfatterfond er en statlig myndighet men med majoritetsrepr. av repr. for de litterære opphavsmenn og bokillustr. Stip. og bidragsspørsmål innstilles av et særlig utvalg under fondsstyret. F.o.m har opphavsrettsorg. i fondsstyret forhandlingsrett med Staten om bibl.vederlagets grunnbeløp. Forfatterfond er, ved siden av royalties, etc. de svenske litterære opphavsmennenes viktigste inntekts- og stipendkilde. Det er langt på vei skapt av SFFs faglige arbeide.

11 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. Kopieringsvederlag m.m. Danmark COPY-DAN Hvem kan få støtte Hvor store midler? Hvordan fungerer ordningen Tekst & Node Alle ophavsmænd hvis værker er kopieret på de institutioner Copy- Resultatet for 2008 gør Alle områder er aftaledækket. Ordningen er Dan har aftale med, og som er tilmeldt ordningen. Det er det muligt at udbetale velfungerende. Digital kopiering medtages i nye individuel betaling direkte fra Copy-Dan på basis af indberetninger ca. aftaler i et vist omfang. fra skoler, m.v. Der er indgået fordelingsaftaler med flere udenlandske forvaltningsorganisastioner. 150 mio. kr. til individuelle danske rettighedshavere Båndkopi, Kabel-TV og AVU-kopier og Billedkunst Arkiv Finland Beløb til forfattere og illustratorer, udbetales af Copy-Dan og indgår i Autorkontoen, hvis midler kan søges af alle forfattere, oversættere og illustratorer efter opslag. Autorkontoen administreres af Dansk Forfatterforening. Danske skønnlitterære Forfattere deltager i fordelingsudvalget. Copy-Dan Arkiv stiftedes i Foreningen har til formål at administrere en aftale om genanvendelse af arkivudsendelser, som er indgået mellem på den ene side Danmarks Radio og på den anden side en lang række rettighedshaverorganisationer. Det er endnu ikke aftalt, hvorledes indkomne beløb til rettighedshaverorganisationerne vil blive fordelt. Det uddeles i år knap 1 mio. kr. til arbejds- og rejsestipendier og projektstøtte. Ordningen er velfungerende. Det er for tidligt at vurdere, hvordan ordningen vil komme til at fungere. Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Lag om upphovsrätt 404/ KOPIOSTO Effektiv, bevakar intressen. Rådgivning / Fotokopiering Hela Kopiostos fotokopieringsbelopp ca 13,5 milj. euro (2010). FFs andel var ca euro, FSFs , FÖTFs ca euro, STIKs euro. Kopiosto har 44 medlemsorg. Ersättningarna delas till medlemsorganisationer, som använder dem till stipendier, medlemsinformation och rådgivning.

12 - Distributionlicensen(obs. FF= Finlands Författarförbund, för TV-kanaler FSF= Finlands svenska författareförening, - Licensen för FÖTF= Finlands översättar- och inspelning av radiooch tv-program STIK= Finlands tolkförbund, Fackförfattareförbund) Føroyar Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Anordning nr af 11. FJØLRIT og Der bevilges ca. ½ FJØLRIT uddeler næsten hele beløbet efter Ordningen har aldrig fungeret optimalt, mest på grund december 2001 om COPY-DAN har mio. kroner på ansøgning til projekter indenfor områder, hvor af områdets status som fællesanliggende, dvs. dansk. ikrafttræden for Færøerne samarbejdsaftaler finansloven som rettighedshaverne virker. I 2007/2008 gik 36% De politiske myndigheder på Færøerne har planer om at af lov om ophavsret om forvaltning af indtægterne fra kopiering på Færøerne kompensation for kopiering i de færøske skoler til bogudgivelser, 57% til musikudgivelser og 7 % til andre formål. overtage ophavsretten snarest, hvilket støttes af de færøske forfattere. Island Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Organisationerne bygger Fjölis varetager Fjölís' indtægter 2008 Alle seks medlemsorganisationer har Fjölís vil i den nærmeste fremtid fokusere på digital på bestemmelser i rettighedshavernes ca. 63 millioner repræsentanter i styrelsen. De kan selv kopiering. ophavsretsloven og vedtægter bekræftet af interesser vedrørende og 2008 ca. 66,3 millioner (43. mill. pr. bestemme regler for uddeling af midlerne. Hagthenkir bruger pengene (36,5% til kulturministeren kopiering Skoleaftalen ca. projektstipendier, rejsestipendier, og vederlag). 92 millioner) Fordeling af pengene er i gang. IHM. Institution for opkræving af video- og kassettafgift + cd og dvd afgifter Indtægterne i 2007 var 70 millioner, 37 millioner i året 2008 og ca. 32. millioner i 2009 på grund af Tolv medlemsorganisationer, hvoraf 5 har repræsentanter i styrelsen. RSI og Hagthenkir får til sammen 16% af nettoindtægterne i video/ DVD- afdelingen. RSI får 7% af nettoindtægter. I kassetteafdeling får Foreningerne er meget bekymrede over at indtægterne er gået ned så meget mere end 50% fra IHM styrelsen har taget diskussion op med staten.

13 mindre import af CD og DVD. Hagthenkir intet. Pengene går til vederlag og stipendier. Norge Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Bygger på lov om opphavsrett, som har en egen paragraf om avtalelisens. Kopinor forhandler kopivederlag for medlemmer og ikkemedl. av 21 medl. org., 17 opphavsrettsorg., og 4 utgiverorg. Bygger på lov om opphavsrett, som har en egen paragraf om avtalelisens. Lov om opphavsrett Norwaco forhandler vederlag for videresending av kringkastingsprogram i kabelnett, opptak av Innkrevd vederlag og renter i 2008: kr 222,3 mill. Fordelt og avsatt vederlag og renter i 2008: kr 215 mill. Utbet. kollektivt til norske rettighetshavere: 149 mill. Sum inntekter vederlag og renter i 2008: 189,4 mill.inkludert 36 millioner fra KKD til kringkastingsprogram for bruk i fordeling av undervisning og kompensasjon for medieovervåking og står for privatkopiering. vederlagsfordeling ved videoog satellittdistribusjon av norsk 175,7 mill kr i vederlag Det ble i 2008 utbetalt spillefilm. og renter. Kopinors klareringsavdeling forhandler på vegne av Kopinors medlemsorganisasjoners medlemmer. I 2008 ble vederlagsinntektene ca NOK 4 mill. Opphavsrettsorg. har flertallet i et styre på 8. Styreleder velges uavhengig av org. tilknytning. Et eget fordelingsstyre står for forhandlinger om fordeling av de innforhandlede vederlag. Organisasjonene lager selv ordninger for hvordan fordele midler til rettighetshavere. Disse ordningene skal godkjennes av Kulturdepartementet. 34 rettighetsorg. Styret består av 10 medlemmer. Kopinor har gradvis dekket flere og flere områder med avtaler. Komplekse fordelingsforhandlinger som i all hovedsak er sluttført All administasjon utgår fra Kopinor. Forhandler avtaler om bruk av medlemmenes verk til kompendieproduksjon for undervisningsformål. Selve produksjonen er satt ut til et eget heleid selskap, Pensumtjenesten.

14 PrivatkopieringsvederlagetNorwaco fordeler kopieringsvederlag for lovlig privat kopiering til medlemsorganisasjonene på bakgrunn av statistisk analyse. Vederlagets størrelse besluttes i statsbudsjettet hvert år og var for 2009 kr 37,9 mill Organisasjonene fordeler midlene til sine medlemmer individuelt, på grunnlag av statistikk. Den eneste ordningen hvor departementet forlanger at det skal fordeles individuelt. Sverige Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm/fordeling Vurdering Avt. lisensbestemmelse i Kopierings- och På læremiddleommr. Forfatterorg. fordeler midlene Kopiering i underv. er for en vesentlig del avtalebelagt. opphavsretts-loven ang. interninformationsavt. erhåller SLFF ca 18 mkr hovedsakelig som skattefrie På både skol- som högskolesidan finns avtal om Kopiering i undervisning er admin. av Bonus SEK från skolområdet och punktstipend. (Medlemskap elektronisk kopiering finns på undervisningsområdet. grunnlag for kopieringsavt. Presskopia men medl. ca 3,5 mkr SEK från kreves ikke for å søke og få Pressekopiområdet og andre opråder kan utvides Sedan den 1 juli 2005 i upphovsrättslagen ges lärare möjlighet att såväl fotokopiera som att göra utskrifter från digitala underlag. Pressekopiavt. vedr. kopiering for intern information baserer seg sedan den 1 juli 2005 också på avtalslicensbestämmelse organisasjonene ( på tekstområdet SLFF, SFF och SJF) er avtalepartnere högskoleområdet, og på allmennlitt. omr. erhåller SFF ca 13 mkr SEK. Den samlede inntekten på presse-kopiområdet (ifølge intern informasjon) er for tiden drygt 6,5 mkr SEK per år. Bonus Presskopias samlade inkassering 164 milj kr (2009). stipend.) vesentlig. Ingen enighet mellom utgivere og opphavsmenn om å muliggjøre elektronisk kopiering. Skrib. org. har gjennom ALIS stiftet en opphavsrettsorg. (som er forberedt på å lisensiere elektronisk bruk og andre sekundære rettigheter) og et forum for felles diskusjoner og standpunkter. Bokmarkedet (Radio/TV) Danmark Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk Den tidligere gældende bindende skønlitterære aftale blev oppsagt av Salg af bøger til bibliotekene er over 20 år faldet Dansk Forfatterforening arbejder for en mere markant med omkring 30%. forleggerne pr. 1. januar Fra 1. januar 2001 har Danmark et prissystem der en kombinasjon av faste og frie priser og Det udgives fortsat mange titler i forhold til markedets størrelse. bog- og litteraturpolitik. De frie prisers indtog og det stadig faldende offentlige bogindkøb gør det svært for stort set alle andre bøger end lige netop bestsellerne. Den smalle bog inkluderer børne- og ungdomsbøger

15 Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere forhandlede i 2004/ 05 en ny vejledende normalkontrakt på det skønlitterære område. Kontrakten skulle bl.a. omfatte overdragelse og honorering af digitale rettigheder. Forhandlingerne endte uden resultat. Danske skønlitterære Forfattere har siden 2004 haft en bindende aftale med de største skønlitterære forlag, Gyldendal og dets datterforlag og Lindhardt & Ringhof. salgssystemer er liberalisert. Danmark har en bogmoms på 25%. Staten tjener hvert år mio DKK på litteratur etter fradrag av litteraturstøtte. Kombinationen af et højt antal titler og lavere biblioteksalg fører til lavere oplag og højere priser, som momsen gør endnu højere. I er der lukket 131 filialer af folkebiblioteker, især pga. en stor kommunalreform, der har reduceret antallet af kommuner. I samme periode er bibliotekernes budgetter blevet beskåret med ca. 3%. Bogindkøbet daler, mens indkøbet af film og andre medier stiger og en stor del af skønlitteraturen og lyrikken samt traditionelle samfundsrelatede fagbøger uden specifik målgruppe. Danske skønlitterære Forfatteres s strategi har været at få den mellem DsF og de største danske forlag aftalte skønlitterære kontrakt anerkendt som en normalkontrakt, hvilket i høj grad er lykkedes, da Forlæggerforeningen i Danmark nu også anerkender den i næsten uændret form. DsF og DFF har i 2009 indgået en bindende e-bogsaftale med Gyldendal, Lindhardt og RInghoff, og i 2010 med Politikens Forlag. Der eksisterer p.t. ingen bindende aftaler ml. Forlæggerforeningen og Dansk Oversætterforbund (DOF), heller ikke på e-bogsområdet (se senere). Den tidligere gældende lydbogsaftale mellem Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening er opsagt pr. 1. januar Der forhandles pt. en ny lydbogsaftale. Også Lydbogsaftalen ml. Forlæggerforeningen og DOF er opsagt (se senere). Dansk Forfatterforening og UBVA (Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde) forhandler pt. med Forlæggerforeningen om en vejledende faglitterær modelaftale, der skal omfatte

16 digitale rettigheder. Aftalen er tæt ved at være på plads. Den midlertidige aftale om brug af litteratur i radioen mellem Radiokasseforeningen (Dansk Forfatterforening, Danske skønlitterære Forfattere, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, Danske Dramatikeres Forbund og Danske Populær Autorer) og Danmarks Radio (DR) udløb pr. 1. juni Radiokasseforeningen opsagde aftalen, da der efter talrige forhandlinger ikke kunne opnås enighed om en rimelig betaling for oplæsning af litteratur på DAB. Radiokasseforeningen har i efteråret 2008 anlagt sag mod DR som følge af manglende betaling for oplæsninger på DAB fra efteråret 2003 og indtil 1. juni Sagen blev afgjort december 2009 og i maj 2010 indgik Radiokassen en ny aftale med DR. Taksterne for brug af litteratur var til og med 31. maj 2007 som følger: - Prosa: 205,91 kr pr. minut. - Lyrik: 417,45 kr. pr. minut. Taksterne for regionale kanaler var 1/5 af landstaksten. Der var ikke opnået enighed om takster for brug af litteratur på DAB eller på Internet. Skal ovenstående slettes og nye takster skrives ind? Danmarks Radios forbruk av litteratur er stadigt Radiokasseforeningen søger at modarbejde takster faldende. På de almindelige FM-kanaler er baseret på faktisk lytning. litteraturoplæsning skåret ned til et minimum og også på DAB oplæsning af litteratur faldet Derudover arbejder foreningen generelt for en markant. Danmarks Radio ønsker tilsyneladende at lægge det meste oplæsning af litteratur på Internettet. Den væsentligste uenighed mellem DR og Radiokasseforeningen er grundprincippet for taksterne: - skal taksterne udelukkende afhænge af forbrug og potentiel lytning (antallet af radioer) - eller skal taksterne afhænge af den faktiske lytning, så der betales mere for populære kanaler Radiokasseforeningen har afvist takster baseret på faktisk lytning, idet det frygtes, at princippet reelt blot vil føre til lavere takster for fatterne, da litteraturen vil blive udsendt på de smalle kanaler. Samtidig muliggør takster baseret på faktisk lytning en øget brug af litteratur på nye niche kanaler (DAB, Internet) uden en rimelig betaling til forfatterne. takstmodel der sikrer forfatterne den højest mulige betaling, samtidig med at DR s mulighed for at eksperimentere (med DAB m.v.) bevares med henblik på en efterfølgende udvidelse af litteraturanvendelsen. Grundprincippet er dog, at der skal betales for alle former for brug af litteratur i radio og TV. Finland Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk

17 FF : Antologiavtal med förläggareföreningen samt ramavtal med de större förlagen och den största bokklubben. STIK: Förhandlar med de största förläggare speciellt om digitala förlagsavtalsvillkor, inga bindande ramavtal. FÔTF: Ramavtal från FSF: Ramavtal från 2003 FF; FSF, FÖTF har avtal med Rundradion för åren med tariff för den nya digitala tiden, om att använda texter (upphovsrätt). Också avtal med Rundradion om att sälja program kommersiellt. Alla föreningar har ett gemensamt kollektivavtal (Yhtyneetsopimus) med Rundradion och MTV3 om medverkan i program. Føroyar Moms 9 % (fr.o.m ), 23 % på e-böcker. Fria priser på böcker. Försäljningen av skönlitt. har varit -11,5 %, barnoch ungdomsböcker -3,2 % och facklitteratur -3,1 % (jämförelse år 2009), översättningar +1,8 % (i euro). Nettoprissystem för facklitt. och delvis för skönlitteratur. - Minimum nettoprocent (honorar) för skönlitterära författare är 21% (FF). - Prosa 17,38 / min - Lyrik 24,19 /min - Upphovsmannens andel är 11 % Förläggare försöker få alla rättigheter till nuvarande och framtida publiceringsformer. Författarna borde inte ge förläggare digitala rättigheter utan avtal och övervägning. FÖTF: Rättegång mot pocketbokförlag Loisto, behandling i maj 2007 som upphovsmannen vann. Ärendet är nu anhängigt i högsta domstolen. Utgivningen av översatt litteratur minskar. Försäljningen av läroböcker har minskat. För bredvidmaterial, som t.ex. nätmaterial, betalar förläggarna dåligt. Om dvb-h kunde vi inte träffa avtal. Rundradion ville inte betala någonting (FF) Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk Rithøvundafelag Føroya har en Taksterne for brug af litteratur i Der hersker enighed om, at færøske Rithøvundafelag Føroya gør til stadighed politikerne aftale med Færøernes Nationalradio, Færøernes Radio har siden 1. august forfattere og oversættere har alt for opmærksomme på, at det for at kunne indgå aftaler er Kringvarp Føroya, og har også 1993 været som følger: dårlige indtægtsmuligheder, og at dette nødvendigt at få overtaget ophavsretten som færøsk godkendt de kontrakter, som Færøernes største forlag, Bókadeild Føroya lærarafelags, laver med forfattere og oversættere. Begge aftaler er under revision. blandt andet skyldes den - Prosa: 150,00 kr. pr. minut upubliceret/ ophavsretslige forvirring. 90,00 kr. pr minut publiceret - Lyrik: 250,00 kr. pr. minut upubliceret/ 200,00 kr. pr minut publiceret særanliggende. Salg af bøger er fritaget for moms på Færøerne Foreningen fremfører også de politiske myndigheder er nødt til at tænke på forfatterne, når de bevilger penge til de offentlige institutioner, der benytter sig af ophavsretsligt materiale fra forfattere, f.eks. Kringvarp Føroya (Færøernes Radio), Nationalscenen og de offentlige forlag.

18 Island Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk Forfatterforbundet har aftaler med Forlæggerforeningen, professionelle teatre, blindebiblioteket, Statens Moms på bøger er 7%. Tekniske fremskridt har ikke gjort bøger billigere. Frie priser på bøger. Dyre lærebøger for videregående uddannelser. Statens Markedet for skønlitteratur, og til en vis grad også faglitteratur er meget afhængig af julesalget. Konkurrencen der fører til store reklameudgifter og Medlemmerne af begge foreninger bruger Forfatterforbundets aftale med Forlæggerforeningen. Der er indgået en ny oversættelsesaftale mellem RSÍ og Forlæggerforeningen 2011 og der arbejdes på Læremiddelcentral og Statsradioen. Central for Læremidler skal iflg. lov stormarkederne får chancen til at ændringer af samme foreningers udgivelsesaftale. Hagthenkir har en aftale med Statsradioen, men aftalen med Statens Læremiddelcentral er ikke blevet fornyet endnu. skaffe gratis bøger til folkeskoleeleverne. udkonkurrere traditionelle boghandlere. Aftaler om elektroniske rettigheder er stadig uafklarede. Norge Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk Staten og bokbransjen. Bokavtalen mellom Den norske Ikke moms på bøker. Bokavtalen fastsetter fastpris i utgivelsesåret og 4 Bokavtalen som ble inngått i 2005 reduserer fastprisperioden for bøker til Bokhandlerforening og Den norske måneder etter utg.året. Salg i alle utgivelseåret pluss fire måneder for Forleggerforening har dispensasjon salgskanaler. Fri forhandling om rabatter skjønn- og generell litteratur (tidligere fra konkurranseloven. Skribentorganisasjonene har egne avtaler normalavtaler - med Forleggerforeningen, bokklubbene og teatrene som fastsetter vilkår for rettighetsutnyttelse. fra forlagene mellom de enkelte forlag og bokhandler. Royaltysatser: Voksen skjønnlitt. 20% utgivelsesåret + ett år). Samtidig innfører den en lik rett til å gi rabatt på inntil 12,5 % i alle salgskanaler (bokhandel, bokklubb o.a.) i fastprisperioden. Tilsvarende fastprisordning gjelder for billigbøker Lærebøker 13%, B/U skj 22,5%, B/U fag 13% (15% over 3000), B/U fag innkj. av Kulturr. 22,5% (29 titler) Overs. skjønn/fag kr 159,40 pr 1000 tegn (inkl. ml.rom) Tendens til at forleggerne ønsker flere rettigheter til samme pris. og nye utgaver. Bokhandelens monopol på salg av skolebøker avvikles for grunn- og videregående skole, samt bøker for universitet og høyskoler. Som følge av dette presses bokhandelens marginer, og man frykter nedleggelser. Distribusjonsavtalene i bokavtalen Foreningene er negative til nedkortingen av fastprisperioden og innføringen av fripris på enkelte bokgrupper som fagbøker. Myndighetene lover en evaluering av nåværende bokavtale innen tre år. Dersom konsekvensene av kommersialiseringen av bransjen er et mindre mangfold/distribusjonsproblemer og et fokus på færre og færre titler, arbeider en for et lovalternativ.

19 Avtale med NRK 2009: Nyskrevet prosa kr 593 pr minutt, lyrikk kr Gjenbruk prosa kr 389, lyrikk kr 760. Oversatt prosa kr 148 pr min.; lyrikk kr 760; dramatisk tv-stoff grunnbeløp kr 2.979/min.og kr 353pr. side nyoversatt. NRK bruker forholdsvis lite av skjønnlitterære tekster som ikke er dramatisert. abonnementsordningene, ble også langt dårligere enn tidligere i Utvalget i mange bokhandler ble langt snevrere. Fra 1. mai 2009 endres disse, og til det bedre. Sverige Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk SFF: Siden mars-96 er avtalen oppsagt Bokmoms er senket fra 25% Se ovenfor. Den avtaleløse tilstanden på SFF/ SFF: Etablere nye, sentrale avtaler med av Forleggerforeningen på hele på hela SFF:s område Resultatløse forhandlinger om bl.a. elektroniske rettigheter. Fr o m 2004 åter centralt avtal på översättarområdet. Förhandlingarna om ett nytt avtal til 6% den Det svenske bokmarkedet er Europas frieste. Ingen avt. for fagbokhandel. mellom forl. og bokh. siden Frie bokpriser siden SvF området har i visse fall ledet til at forfatter tilbys netto royalty, dvs. royalty på forlagets bokladepris etter rabatter, etc., hvilket er uakseptabelt. SLFF har erfarit samme problem med Gleerups Utbildning som har endret beregnings-grunnlaget for Forleggerforeningen eller enskilda förlag som inneholder en akseptabel regulering av elektroniske rettigheter. Framgangsrike forhandlinger om bibliotekvederlag og regulering av bibliotekenes digitale formidling av tekster. Satsing på opphavsrettsorg., som ALIS, Bonus Presskop., Copysw. strandade i juni Tills vidare gäller 1970-tallet. Polarisering av royalty fra forlagsnettopris til nettoinntekt. Gjennom kulturpolitiske tiltak og forbedringer av det gamla avtalet. På författarområdet bokmarkedet forlagene Forbundets bistand ved inngåelse av opphavsretten bidra til bedre økonomiske og ideelle har förhandlimgar förts med enskilda blir færre og større og stadigforlagsavtaler er blitt skjerpet, i likhet med vilkår for forfattere og oversettere.. SFF har sedan flera förlag. Emellertid har landets större mer avhengig av et fåtall informasjonen til medl. om avtaler og hva år krävt en lagändring som styrker opphavsmannens förlag numera lanserat ensidigt bestselgende titler. På grunn som er gjeldende vilkår. stilling som avtalepart. I maj 2008 tillsattes en statlig upprättade villkorspaket benämnda "Grundvillkor för förlagsavtal". av fripris-settingen og priskonkurransen på Bokhandlareföreningen har uttalt at noen avtalte rabatter i den gamle SFF/SvFrammeavt. utredning med uppdraget att utreda behovet av att stärka upphovsmannens ställning som avtalsslutande part. Villkoren är i väsentliga delar hämtade for tillegsbøker i bokklubb selgende titler blir det stadig SLFF: På samma sätt som SFF ser SLFF samarbetet och från bud som Förläggareföreningen lagt vanskeligere for den innebærer diskriminerende samarbeide satsningarna i ALIS, Bonus Presskopia, Copyswede och

20 fram i de centrala förhandlingarna med Författarförbundet och som följaktigen bedömts som oacceptabla av SFF. SFF har 2004 lanserat egna mönsteravtal på författarområdet. På läromedelsområdet sade SLFF den 6 juni 2008 upp ramavtalet med Föreningen Svenska Laromedel (FSL). Ramavtalet som var från 1984 var förlegat i flera avseenden. SLFF har istället tagit fram egna avtalsmallar för såväl tryckt utgivning som andra publiceringsformer. SLFF erbjuder medlemmar och förlag dessa avtalsmallar. SLFF förhandlar enskilt med förlag. fullassorterte bokhandel. Ikke populære titler blir stadig dyrere. Statlig produksjonsstøtte till de utgivande förlagen til ca. 800 titler kvalitetslitt. i ulike genrer er f.o.m komplettert med distribusjonsstøtte som sikrer at disse titlene er tilgjengelig i samtliga landets kommunale bibliotek. mellom forfattere, alt. mellom forfattere og forlag til ugunst for bokhandelen. Men Konkurranseverket bekreftet i vedtak i juni 1999 at det ikke kunne konstateres at det forelå noe konkurranse begrensende samarbeid mellom forfatter- og forlagssiden. Studentenes egenkopiering av kurslitteratur (fag og læremid.) øker år for år. Det avtalslösa tillståndet har tydliggjort den enskilde författarens underlägsna ställning som avtalspart. SLFF upplever svårigheter att förändra villkor som i dag måste uppfattas som otidsenliga och som saknar motsvarighet i andra branscher. SLFF stöder för närvarande två medlemmar som efter 25 år önskar säga upp sitt avtal med förlaget Studentlitteratur. Förlaget menar att avtalet inte går att säga upp. Författarna vann i tingsrätten första instans men förlorade i hovrätten andra instans. Författarna har nu överklagat till högsta domstolen. KLYS som mycket viktiga för att stärka upphovsmannens ställning och förbättra författarnas villkor. I detta arbete utgör aviserade förändringar i upphovsrättslagens 3 kapitel en viktig del. För att möta behovet av villkor anpassade till olika publiceringsformer och som ett led i ett arbete att åstadkomma förändingar i förlegad branschpraxis har SLFF utformat avtalsmallar som SLFF också rekommenderar. SLFF förhandlar med enskilda förlag.. Forfatternes beskatningsforhold Danmark Generelt Stip. og legater Problemer Oversetters og forfatteres indtægter beskattes stort set etter de samme regler som andre inntekter. Der har i 2004 være problemer med beskatningstidspunktet for legater. Hæderslegater, der tildeles uden ansøgning, beskattes ikke. Hæderslegater der tildeles efter ansøgning, er skattefri op til kr og beskattes af 85 % af Skattemyndighederne mener, at beskatning skal ske på tildelingstidspunktet. Det betyder, at forfattere kan blive beskattet i indkomståret 2004 af legater som først udbetales i Idet legatindtægter modregnes i andre ydelser: dagpenge, SU m.v., og idet disse myndigheder tager udgangspunkt i

Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Lovbestemte statlige og kommunale ordninger 4 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. 12 Bokmarkedet

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst

Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst Vejledning om administration og anvendelse af kollektive vederlag fra copydan BilledKunst INDLEDNING BilledKunst er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve ophavsretlige vederlag for brug af billeder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kulturudvalget 2016-17 L 134 Bilag 1 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift Kulturministeriet sendte den 8. december 2016 forslag til

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012)

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE (FEMR 19. APRIL 2012) DE GODE GAMLE DAGE I BOGBRANCHEN 3 spillere: Forfattere Forlag Boghandlere Trykte bøger Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet) Fast bogladepris

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår

Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår Et par praktiske detaljer om at udfylde skemaet: Selve besvarelsen foregår ved at klikke på den hvide cirkel ved det svar, du ønsker at afgive. Dine svar bliver

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Skattefrie hæderspriser og medaljer

Skattefrie hæderspriser og medaljer - 1 Skattefrie hæderspriser og medaljer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med mellemrum markerer danskere sig på forskellig vis i sportslige, videnskabelige, medicinske, kunstneriske, litterære,

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige

Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør universiteternes betaling til COPY-DAN ikke stige Derfor bør skolernes betaling til COPY-DAN ikke stige Universiteterne og de øvrige skoleorganisationer forhandler i øjeblikket med COPY-DAN

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Kenneth Sandberg, COWI AS

Kenneth Sandberg, COWI AS Avfallskonferansen Midt-Norge 2017 Evalueringskriterier i anbudskonkurranser: et kritisk blikk på poengsystemer. Eller stein-saks-papir, om du vil Kenneth Sandberg, COWI AS 1 16. FEBRUAR 2017 COWI POWERPOINT

Læs mere

Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016)

Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016) Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016) Filmex forvalter rettigheder på baggrund af regler i ophavsretsloven, overenskomster og aftaler. Filmex opgave er at sikre, at vederlagene

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ Nr 49 Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952: 44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område Köpenhamn den 3 mars 2000 Regeringen beslutade den 12 augusti

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt

Kulturudvalget KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt Spørgsmål 64: Vil ministeren redegøre for vurderingen af provenuet for afgiften på blanke medier og udviklingen i dette siden

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING AF SKYLDIGE VEDERLAG

GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING AF SKYLDIGE VEDERLAG Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at efterstående overordnede fordelingspolitik anvendes for regnskabsåret 2016, som fordeles i 2017: GENEREL FORDELINGSPOLITIK OVERORDNET POLITIK FOR FORDELING

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Sigrún Helgadóttir Árni Magnússon instituttet for islandske studier Leksikografisk afdeling Spåkteknologisk infrastruktur Nordiskt seminarium vid Wallenberg

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Dansk Forfatterforening August 2013 NYHEDSBREV. Søg kunstnerbolig på Hirsholmene ved Frederikshavn

Dansk Forfatterforening August 2013 NYHEDSBREV. Søg kunstnerbolig på Hirsholmene ved Frederikshavn NYHEDSBREV Ophold i Det Danske Institut i Rom Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i forårssemestret 2014 (1. februar - 13. juli 2014). Ansøgningsfristen

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut SAGSNOTAT 4. FEBRUAR 2010 Vedr.: Etablering af studielegater for udenlandske full-degree studerende ved Datalogisk

Læs mere

Skat og Ligestilling. Inge Henningsen

Skat og Ligestilling. Inge Henningsen Skat og Ligestilling Inge Henningsen Kvinderådet Repræsentantskabsmøde 2016 Skat er et aktuelt politisk problem Skattelovgivning er væsentlig bestanddel af regeringens forslag til finanslov 2017 og 2025-plan

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Dansk Forfatterforening - Autorkonto

Dansk Forfatterforening - Autorkonto Dansk Forfatterforening - Autorkonto Strandgade 6, st., 1401 København K CVR-nr. 19 73 55 83 Gennemsigtighedsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

I tilslutning til vedtægterne for FILMKOPI har foreningens bestyrelse under sit møde den 11. november 2004 vedtaget følgende

I tilslutning til vedtægterne for FILMKOPI har foreningens bestyrelse under sit møde den 11. november 2004 vedtaget følgende Driftsregulativ I tilslutning til vedtægterne for FILMKOPI har foreningens bestyrelse under sit møde den 11. november 2004 vedtaget følgende D R I F T S R E G U L A T I V for foreningen FILMKOPI (herefter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere