Tilstandsrapporter per Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd"

Transkript

1 Tilstandsrapporter per Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Lovbestemte statlige og kommunale ordninger 4 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. 12 Bokmarkedet (Radio/TV) 15 Forfatternes beskatningsforhold 20 Sosiale sikkerhetssystemer 22 Forfatterforeningenes organisering og arbeid 25 Bokbransjen 29 Prisfastsettelse 33 Kontraktsforhold 36

2 Bruk av litteratur Public service 40 Kursvirksomhet 42 Tospråklige forfattere 45 Grönland 47 Lovbestemte statlige og kommunale ordninger Danmark Fonde, stipender Love/regler Navn Beløb Ret til at søge Administration Vurdering Lov om Statens Kunstfond Statens Kunstfond Finanslovens bevillinger for 2008 til Statens Kunstfond er i alt 89,4 mio. kr. Dette dækker en række forskellige formål ikke kun legater. Herudaf er 17,2 mio. kr. tildelt Litteraturudvalget. Fonden tildeler treårige arbejdsstipendier (i 2010: 7 stipendier à kr. årligt), og arbejdslegater på typisk kr. (i 2008 for 8 mio. kr.). Derudover er der ydelser til kunstneres efterladte der i 2008, er på kr ,00 årligt, samt en indtægtsreguleret livsvarig kunstnerydelse, med en ( i 2010) min. ydelse på ca. kr ,20 pr. år og max. ca. kr ,52. Den tildeles 73 skønlitterære forfattere, 12 almenkulturelle forfattere og 4 oversættere. Kunstfondens legater gives på basis af det, man allerede har skrevet, og man skal ikke rapportere om, hvordan Kunststyrelsen Litteraturudvalget under Statens Kunstfond Med ekstrabevillingen i 2004 er støtteniveauet nogenlunde tilbage på niveau for 2001 før den nuværende regering tiltrådte. Bevillingen fra 2005 var 4-årig, men ordningen er blevet genforhandlet i En del kunstnerorganisationer fastholder dog, at der er sket nedskæringer på hele kulturområdet. Blandt andet begrundet i at den tidligere kulturminister nedsatte en særskilt pulje på 10 mio. kr. i en 4-årig periode. der nu er væk.

3 pengene bliver brugt, men legaterne er skattepligtige. Ordningen betragtes som velfungerende, men kritiseres indimellem for at overse forfattere til krimier og andre veldefinerede genrer Lov om Kunstrådet Kunstrådets midler er opdelt i en Kunstrådet Kunstrådet uddelte i 2008 arbejdslegater fra den række forskellige puljer, som kan søges til legater, projekter, skønlitterære pulje for 2,4 mio. oplæsninger, arrangementer m.m. Her kr., fra den faglitterære pulje er kun nævnt de puljer, der går direkte for kr. og fra puljen fortil arbejdslegater til forfattere. børne- og ungdomslitteratur for kr. Derudover blev der uddelt legater for 6,5 mio. kr. til tilmeldte til biblioteksafgiften fra en særlig pulje. Legaterne er typisk på 50, 70, 100 eller 150 tusind kroner, og man søger til konkrete projekter. Legaterne er skattepligtige. Kunststyrelsen Kunstrådets Litteraturudvalg Ordningen betragtes som administrativt tung og ikke altid lige transparent Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lov om 144 mio. DKK Forfattere, Fordeling av midler etter et poengsystem på Biblioteks-styrelsen biblioteksafgift nr. i Efter en oversettere, grunnlag av antall bind i biblioteker. 1175/2002 nedskæring fra illustratører, Individuell fordeling. Poengsystem 1/3 Bekendtgørelse om 159,5 mio. billedkunstnere, poeng pr. side for oversettelser, 1 poeng for biblioteksafgift nr. DKK i 2001 fotografer, m.m. faglitt. og B/Ulitt., 1,7 poeng for voksen 1366/2007. blev puljen i 2004 øget til skjønnlitt. 6 poeng for lyrikk og 2 poeng for overs. lyrikk. Nedtrapping for beløp over Ordningen sikrer, at biblioteksvederlag udbetales individuelt til de faktiske rettighedshavere. Ordningen bærer dog på enkelte områder præg af

4 Pr. 1. april 2011 er finansiering af Lov om højere afgift for Biblioteksafgift skønlitteratur vedtaget i stort set for voksne. uændret form, Bevillingen i gældende 4 år var på DKK 153 mio DKK. Bunngrensen 2003 er satt ned til kr fra fra DKK i I 2004 og 2005 er oprettet en pulje på kr. 10 mio. under Kunstrådet til arbejdslegater, der kan søges af alle, der er tilmeldt biblioteksafgiftsordningen. I 2009 blev der uddelt arbejdslegater for i alt 13,1 mio kr. Arbejdslegaterne vil være på Kilde: uigennemsigtighed og tager ikke fuldt ud højde for nye litterære genrer, herunder interviewbøger. Udgangspunktet for interviewbøger er, at det alene er de interviewede, der modtager biblioteksvederlag og altså ikke intervieweren (forfatteren). Denne modtager alene en andel af vederlaget, hvis det endelige værk i tillæg til spørgsmålene - indeholder egentlige passager skrevet af forfatteren. Dette overrasker mange forfattere. Ordningen omfatter ikke digitale udlån, men de forventes at komme med i næste lovrevision ved udgangen af Finland Fonds, stipender (1 euro = 10,9 SEK) Lover/ Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering regler Lag nr. 734/ Konstnärsprofessurer. År 1969 (andr. Skönlitterära författare och översättare Centralkommissionen för konst eller Värdefulla och viktiga. statens litteraturkommission även första översättarprofessur. Statens konstnärsstipendier År 2007 beviljades sammanlagt 82 stipendieår till 39 författare och 15 stipendieår till 7 översättare. Stipenderna varierer mellan 1/2 och 5 år. Årsbeloppet, skattefritt, är ca euro.

5 Statens projektstipendier Stipendier à euro, skattefria Skönlitterära författare och översättare LänskonstkommissionernasStipendier à Alla författare och översättare stipendier euro, skattefria Statens litteraturkommission Länskonstkommissionerna Viktiga Delegation för informationsspridning FILI Informationscentralen för Finlands litteratur Totalt euro till 42 projekt (2010) Översättningsstöd, ) till andra språk av finskspråkig, finlandssvensk och samisk skön- och facklitteratur. Fackbokförfattere som kan anses vara informationsspridare Främst översättare Undervisnings- och kulturministeriet FILI Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lag om vissa Totalt 2,9 milj. Författare (undantaget 90% av medlen går till skönlitterära Nämnden för fördelning av stipender och euro. läromedelsförf. och författare och översättare och 10% stipendierna sorterar under understöd åt författare och översattare nr. 236/ Stipendier är skattefria och varierar mellan förf. av vetenskapliga till facklitterära. verk) och översättare. Litteratur för undersvisnings- och forskningsändamål får ingenting. Centralkommissionen för konst. Författarna och översättarna är representerade i nämnden (Andringar) 500 og Skattefria stipendier som ansökes; OBS! Nytt upphovsrättligt euro (2010). 2 milj. euro inte ersättningar. Viktig låneersättningssystem(2007) i kraft från milj. euro (2008-) Bl.a. författare, översättare, illustratörer, serietecknare. Ersättningen skall fördelas i relation till utlåningen från allmänna bibliotek (inte från undervisningsoch forskningsbibliotek). Sanasto, Kopiosto och Teosto (finska upphovsrättsorganisationer) Mycket viktig ordning för skönlitterära författare. Den viktigaste inkomstkällan för författare och översättare.

6 Føroyar Fonde, stipender Lover/regler Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Mentanargrunnur Landsins Lagtingslov nr 84 af 17. mai 2000, Bekendtgørelse nr. 109 af 21. september 2000 Fonden tildeler arbejdsstipendier i perioder af indtil 3 år. I 2008 var arbejdsstipendierne på ca. kr ,00 om måneden, hvilket modsvarer grundlønnen til lærere på Færøerne. Indtægten er skattepligtig. Støtte uddeles også til enkelte projekter. Fonden fik i 2008 tildelt 5 mio. kroner på finansloven. Ifølge loven må max. 50 % bruges på arbejdsstipendier Skønlitterære og faglitterære forfattere. Fra 2008 også oversættere. Mentamálaráðið (Kulturministeriet) En bestyrelse, udpeget af kulturministeren fo Meget værdifuld og nødvendig. Der har længe været ønske om større bevilgning på finansloven, da flere og flere kunstnere skal deles om puljen Kulturministerits Kunstnerydelser Lagtingslov nr. 60 af 17. mai 2005 Ydelser og stipendier tildeles kunstnere og projekter efter ansøgning. En del uddeles som hædersgaver. På finansloven for 2008 var der afsat kr til dette formål Alle kunstnere Mentamálaráðið (Kulturministeriet) Værdifuld, men alt for lille bevilgning på finansloven. Der er fra politisk side planer om at omstrukturere Mentanargrunnur Landsins til også at omfatte disse ydelser, hvilket støttes af kunstnerne Statens Kunstfond og Kunstrådet Danske fonde Se under Danmark Danske, færøske og grønlandske kunstnere Se under Danmark Denne mulighed har været og er meget vigtig for flere færøske forfattere

7 Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lagtingslov nr. 79 af 8. mai 2001 I 2006 blev der uddelt i alt ca. 1,1 mio. kroner til 211 modtagere Forfattere, oversættere og illustratorer (hvor illustrationerne udgør mindst 40 % af bogen) Midlerne uddeles til alle, der har minimum 30 eksemplarer stående på hylderne i bibliotekerne på Færøerne. Beløbet reguleres kun efter antal eksemplarer, ikke efter antal udlån Ordningen administreres af Landsbiblioteket på Færøerne, Føroya landsbókasavn, og omtales normalt som Bókasavnsgjald eller Rithøvundasamsýningar Meget vigtig ordning for de forfattere, der har mange bøger på bibliotekerne. Island Fonds, stipendier Lover/regler Navn(oversikt) Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Lög um listamannalaun nr. 57/2009 Reglugerð nr. 834/ 2009 Launasjóður fræðirithöfunda. Reglur nr. 268/ Forfatternes lønfond/ Launasjóður rithöfunda Faglitterære forfatteres lønfond Svarer til 530 månedsløn året 2011, men 555 året De fleste har fået 6 mån., ca. 19 et til to år, og 17 tre til fire månender mill.kr Uddelt til 6 ansøgere mill. kr uddelt til 6 ansøgere. Skønlitterære (og faglitterære) forfattere + oversættere Forfattere af faglitteratur, håndbøger, ordbøger og andre omfattende værker. Styrelse med tre medlemmer udnævnt af Forfatterforbundet RSI Styrelse med 3 medlemmer udnævnt af Undervisningsministeren, Forskningsrådet og Hagthenkir Reell støtte for skønlitteraturen. Har givet en beskeden støtte til faglitteratur som nu har fået sit eget fond. Meget begrænset støtte. Kun 6 fik 6 måneder. Fonden har mindre penge til uddeling.

8 Lög nr.91/2007 Lög um bókmenntasjóð. Litteraturfondet Lög um námsgögn Udviklingsfond for nr. 71/2007 læremidler. Reglugerð nr. 1268/ mill. kr. fra Staten mill mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr Forlag, forfattere og oversættere Bestyrelse med 5 medlemmer, 2 fra RSÍ, 1 fra Hagthenkir, 1 fra Forlæggernes forening og en formand udnævnt af Kulturministeren Forfattere og udgivere af læremidler Fondet har uddelt stipendier fra 2007 og man har store forventninger ang. dets virksomhed. Man er enig om at kræve større bidrag. Omstændigheder har forandret sig på grund af krisen. Styrelse med 5 medlemmer. Fondet har uddelt fra Biblioteksvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lög um 30 mill. kr fra Rettighedshavere: Pengene bliver uddelt for udlån og Bestyrelse med fem medlemmer, Bókmenntasjóð og Staten 2009 fleira nr 91/2007. Reglur nr. 323/ 2008 Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer m.m. anden anvendelse af bøger i alle biblioteker der drives af staten og kommunerne 1 udpeget af RSI, 1 af Hagþenkir, 1 af Billekunstnernes forbund og 2 af Kulturministeren mill. kr mill. kr Norge Fond, stipender Lover/regler Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering Stortingsprop /65 Om vedtekter for Norsk Kulturfond. STM /69 Innkjøpsordninger for ny norsk -skjønnlitteratur -skjønnlitteratur B/U -skjønnlitteratur oversatt -faglitteratur B/U Avsatte beløp 2009: - 41,8mill - 27,5-12,6-7,6 Man er enig om å kreve større bidrag. Omstændigheder har forandret sig på grund af krisen. Norske forlag Norsk kulturråd En treårig innkjøpsordning for ny norsk sakprosa ble innført i Det kjøpes inn ca. 50 titler i 1000 eksemplarer. En evaluering av ordningen er gjennomført. Fra 2009 er ordningen permanent.

9 St.prp , endret St.prp ny norsk sakprosa Annet Stipender til forfattere 2009: Garantiinntekt: 39 til skj.litt., 10 til skj.litt. B/U, 2 dramatikere, 4 skj.litt.overs., 3 til faglitt. forf. Arb.stip.: 1-5-årige: 56 til skj.litt.forf. 9 skj.l. B/U, 7 dramatikere + 2 for yngre kunstnere, 11 skjønnlitt. overs., 2 faglitt. forf. - 13,9 Innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur har fått en årlig økning på 1 mill. NOK de siste 3 årene. Pr : Garantiinnt Arbeidsstip Foreningene søker om stipendkvoter og innstiller overfor Kulturdept. hvem som skal få stipend. Foreningene i samarbeid med Kulturdept. For få, lave og korte stipend Staten foretar en forsiktig konvertering av garantiinntekter som utløper til arbeidsstipend. For hver garantiinntekt som inndras opprettes to nye arbeidsstipend. Bibliotekvederlag Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Lov om bibl. Vederl : Ca 82,1 mill. totalt, 24 organisasjoner for opphavsmenn til verk på norsk/samisk. Alle typer rettigheter. Forlag mottar ikke bibl.vederlag. Vederlaget fordeles via fond til grunnorganisasjonene, og utdeles som stipend til medlemmer og ikkemedlemmer. Forhandlingsutvalg valgt av alle org. 5 personer. Utvalget forhandler med Staten hvert fjerde år og står for fordelingsforholdet organisasjonene imellom. Avt. basert på enhetspris Ny avtale inngått for årene etter megling hos Riksmeglingsmannen. Fast årlig økning på 4 % + justering for økning i bokbestanden. Enhetspris i 2009 er NOK 1,885. Sverige Fonds, stipender Lover/regler Navn Beløp Rett til å søke Administrasjon Vurdering

10 Statsbudsjettet Betr. Forfatterfonden se biblioteksersättning Statsbudsjettet Statsbudsjettet Inntektsgarantier for kunstnere Tiårige langtidsstipender Toårige kunstnerbidrag Cirka Sek som för närvarande utgår til 35 författare/ översättare Forfattere og oversettere av almennlitteratur Innebærer at f.t. cirka 20 Forfattere og forfattere/oversettere innenfor oversettere av almennlitteraturen i løpet av 10 år almennlitteratur får ca Sek årlig Ca 40 litterære opphavsmenn mottar 2x kr (skattefritt) Forfattere, oversettere og kulturjournalister Besluttes av Sveriges Forfattarfond Besluttes av Sveriges Forfatterfond Besluttes av Sveriges Forfatterfond Egne kunsterinntekter går til avkortning mot garantiinntekt. Dette blir kritisert av kunsterorg. Enligt riksdagsbeslut ska framgent inga nya garantimottagare utses. Medlen ska istället användas till tidsbegränsade stipendier. Statlige, kvalitetsbegrunnede stipender. Under 2009 finns inga nya långtidsstipendier att fördela. Alle disse stipendmulighetene er et verdifullt komplement til de stipender og bidrag som kommer via bibliotekvederlaget Biblioteksersättning Lover/regler Beløp Rettighetshavere Struktur Administrasjon Vurdering Forordning om Totalbeløp år 2008: ca Bibliotekvederlaget og Sveriges Sveriges Forfatterfond (Statlig forordning) 122 mill For hjemlån av svensk originalverk får fondet 132 øre av Staten för Fordeles med 60% til forfattere/overs som statistisk forfattervederlag og 40% til ulike stipend/bidrag. For overs. til svensk utgår halvdelen av 126 øre Forfattere Oversettere Bokillustratører Avgjørende er at rettighetshaveren er representert i bibliotek med litterært verk Avseende stipend/bidragsdelen, som således ikke utgjørs av statistisk forfatter- eller oversetterinntekt f.t. til ca 180 litt. opphavsmenn som får ha høyst halv stilling ved siden av garantiinntekten, kr/år (år 2009), skattepliktig. Garantiinntekten varer i prinsippet fram til pensjonsalderen. Utover dette finns det tiårige arb.stip. på kr/år, femårige arb. stip., kroner/år, to- og ettårige skattefrie arb.stip, behovsprøvede pensjoner (f n drygt 100 st) og periodiske bidrag Sveriges Forfatterfond er en statlig myndighet men med majoritetsrepr. av repr. for de litterære opphavsmenn og bokillustr. Stip. og bidragsspørsmål innstilles av et særlig utvalg under fondsstyret. F.o.m har opphavsrettsorg. i fondsstyret forhandlingsrett med Staten om bibl.vederlagets grunnbeløp. Forfatterfond er, ved siden av royalties, etc. de svenske litterære opphavsmennenes viktigste inntekts- og stipendkilde. Det er langt på vei skapt av SFFs faglige arbeide.

11 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. Kopieringsvederlag m.m. Danmark COPY-DAN Hvem kan få støtte Hvor store midler? Hvordan fungerer ordningen Tekst & Node Alle ophavsmænd hvis værker er kopieret på de institutioner Copy- Resultatet for 2008 gør Alle områder er aftaledækket. Ordningen er Dan har aftale med, og som er tilmeldt ordningen. Det er det muligt at udbetale velfungerende. Digital kopiering medtages i nye individuel betaling direkte fra Copy-Dan på basis af indberetninger ca. aftaler i et vist omfang. fra skoler, m.v. Der er indgået fordelingsaftaler med flere udenlandske forvaltningsorganisastioner. 150 mio. kr. til individuelle danske rettighedshavere Båndkopi, Kabel-TV og AVU-kopier og Billedkunst Arkiv Finland Beløb til forfattere og illustratorer, udbetales af Copy-Dan og indgår i Autorkontoen, hvis midler kan søges af alle forfattere, oversættere og illustratorer efter opslag. Autorkontoen administreres af Dansk Forfatterforening. Danske skønnlitterære Forfattere deltager i fordelingsudvalget. Copy-Dan Arkiv stiftedes i Foreningen har til formål at administrere en aftale om genanvendelse af arkivudsendelser, som er indgået mellem på den ene side Danmarks Radio og på den anden side en lang række rettighedshaverorganisationer. Det er endnu ikke aftalt, hvorledes indkomne beløb til rettighedshaverorganisationerne vil blive fordelt. Det uddeles i år knap 1 mio. kr. til arbejds- og rejsestipendier og projektstøtte. Ordningen er velfungerende. Det er for tidligt at vurdere, hvordan ordningen vil komme til at fungere. Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Lag om upphovsrätt 404/ KOPIOSTO Effektiv, bevakar intressen. Rådgivning / Fotokopiering Hela Kopiostos fotokopieringsbelopp ca 13,5 milj. euro (2010). FFs andel var ca euro, FSFs , FÖTFs ca euro, STIKs euro. Kopiosto har 44 medlemsorg. Ersättningarna delas till medlemsorganisationer, som använder dem till stipendier, medlemsinformation och rådgivning.

12 - Distributionlicensen(obs. FF= Finlands Författarförbund, för TV-kanaler FSF= Finlands svenska författareförening, - Licensen för FÖTF= Finlands översättar- och inspelning av radiooch tv-program STIK= Finlands tolkförbund, Fackförfattareförbund) Føroyar Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Anordning nr af 11. FJØLRIT og Der bevilges ca. ½ FJØLRIT uddeler næsten hele beløbet efter Ordningen har aldrig fungeret optimalt, mest på grund december 2001 om COPY-DAN har mio. kroner på ansøgning til projekter indenfor områder, hvor af områdets status som fællesanliggende, dvs. dansk. ikrafttræden for Færøerne samarbejdsaftaler finansloven som rettighedshaverne virker. I 2007/2008 gik 36% De politiske myndigheder på Færøerne har planer om at af lov om ophavsret om forvaltning af indtægterne fra kopiering på Færøerne kompensation for kopiering i de færøske skoler til bogudgivelser, 57% til musikudgivelser og 7 % til andre formål. overtage ophavsretten snarest, hvilket støttes af de færøske forfattere. Island Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Organisationerne bygger Fjölis varetager Fjölís' indtægter 2008 Alle seks medlemsorganisationer har Fjölís vil i den nærmeste fremtid fokusere på digital på bestemmelser i rettighedshavernes ca. 63 millioner repræsentanter i styrelsen. De kan selv kopiering. ophavsretsloven og vedtægter bekræftet af interesser vedrørende og 2008 ca. 66,3 millioner (43. mill. pr. bestemme regler for uddeling af midlerne. Hagthenkir bruger pengene (36,5% til kulturministeren kopiering Skoleaftalen ca. projektstipendier, rejsestipendier, og vederlag). 92 millioner) Fordeling af pengene er i gang. IHM. Institution for opkræving af video- og kassettafgift + cd og dvd afgifter Indtægterne i 2007 var 70 millioner, 37 millioner i året 2008 og ca. 32. millioner i 2009 på grund af Tolv medlemsorganisationer, hvoraf 5 har repræsentanter i styrelsen. RSI og Hagthenkir får til sammen 16% af nettoindtægterne i video/ DVD- afdelingen. RSI får 7% af nettoindtægter. I kassetteafdeling får Foreningerne er meget bekymrede over at indtægterne er gået ned så meget mere end 50% fra IHM styrelsen har taget diskussion op med staten.

13 mindre import af CD og DVD. Hagthenkir intet. Pengene går til vederlag og stipendier. Norge Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm./ fordeling Vurdering Bygger på lov om opphavsrett, som har en egen paragraf om avtalelisens. Kopinor forhandler kopivederlag for medlemmer og ikkemedl. av 21 medl. org., 17 opphavsrettsorg., og 4 utgiverorg. Bygger på lov om opphavsrett, som har en egen paragraf om avtalelisens. Lov om opphavsrett Norwaco forhandler vederlag for videresending av kringkastingsprogram i kabelnett, opptak av Innkrevd vederlag og renter i 2008: kr 222,3 mill. Fordelt og avsatt vederlag og renter i 2008: kr 215 mill. Utbet. kollektivt til norske rettighetshavere: 149 mill. Sum inntekter vederlag og renter i 2008: 189,4 mill.inkludert 36 millioner fra KKD til kringkastingsprogram for bruk i fordeling av undervisning og kompensasjon for medieovervåking og står for privatkopiering. vederlagsfordeling ved videoog satellittdistribusjon av norsk 175,7 mill kr i vederlag Det ble i 2008 utbetalt spillefilm. og renter. Kopinors klareringsavdeling forhandler på vegne av Kopinors medlemsorganisasjoners medlemmer. I 2008 ble vederlagsinntektene ca NOK 4 mill. Opphavsrettsorg. har flertallet i et styre på 8. Styreleder velges uavhengig av org. tilknytning. Et eget fordelingsstyre står for forhandlinger om fordeling av de innforhandlede vederlag. Organisasjonene lager selv ordninger for hvordan fordele midler til rettighetshavere. Disse ordningene skal godkjennes av Kulturdepartementet. 34 rettighetsorg. Styret består av 10 medlemmer. Kopinor har gradvis dekket flere og flere områder med avtaler. Komplekse fordelingsforhandlinger som i all hovedsak er sluttført All administasjon utgår fra Kopinor. Forhandler avtaler om bruk av medlemmenes verk til kompendieproduksjon for undervisningsformål. Selve produksjonen er satt ut til et eget heleid selskap, Pensumtjenesten.

14 PrivatkopieringsvederlagetNorwaco fordeler kopieringsvederlag for lovlig privat kopiering til medlemsorganisasjonene på bakgrunn av statistisk analyse. Vederlagets størrelse besluttes i statsbudsjettet hvert år og var for 2009 kr 37,9 mill Organisasjonene fordeler midlene til sine medlemmer individuelt, på grunnlag av statistikk. Den eneste ordningen hvor departementet forlanger at det skal fordeles individuelt. Sverige Lover/regler Organisasjoner Beløp Adm/fordeling Vurdering Avt. lisensbestemmelse i Kopierings- och På læremiddleommr. Forfatterorg. fordeler midlene Kopiering i underv. er for en vesentlig del avtalebelagt. opphavsretts-loven ang. interninformationsavt. erhåller SLFF ca 18 mkr hovedsakelig som skattefrie På både skol- som högskolesidan finns avtal om Kopiering i undervisning er admin. av Bonus SEK från skolområdet och punktstipend. (Medlemskap elektronisk kopiering finns på undervisningsområdet. grunnlag for kopieringsavt. Presskopia men medl. ca 3,5 mkr SEK från kreves ikke for å søke og få Pressekopiområdet og andre opråder kan utvides Sedan den 1 juli 2005 i upphovsrättslagen ges lärare möjlighet att såväl fotokopiera som att göra utskrifter från digitala underlag. Pressekopiavt. vedr. kopiering for intern information baserer seg sedan den 1 juli 2005 också på avtalslicensbestämmelse organisasjonene ( på tekstområdet SLFF, SFF och SJF) er avtalepartnere högskoleområdet, og på allmennlitt. omr. erhåller SFF ca 13 mkr SEK. Den samlede inntekten på presse-kopiområdet (ifølge intern informasjon) er for tiden drygt 6,5 mkr SEK per år. Bonus Presskopias samlade inkassering 164 milj kr (2009). stipend.) vesentlig. Ingen enighet mellom utgivere og opphavsmenn om å muliggjøre elektronisk kopiering. Skrib. org. har gjennom ALIS stiftet en opphavsrettsorg. (som er forberedt på å lisensiere elektronisk bruk og andre sekundære rettigheter) og et forum for felles diskusjoner og standpunkter. Bokmarkedet (Radio/TV) Danmark Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk Den tidligere gældende bindende skønlitterære aftale blev oppsagt av Salg af bøger til bibliotekene er over 20 år faldet Dansk Forfatterforening arbejder for en mere markant med omkring 30%. forleggerne pr. 1. januar Fra 1. januar 2001 har Danmark et prissystem der en kombinasjon av faste og frie priser og Det udgives fortsat mange titler i forhold til markedets størrelse. bog- og litteraturpolitik. De frie prisers indtog og det stadig faldende offentlige bogindkøb gør det svært for stort set alle andre bøger end lige netop bestsellerne. Den smalle bog inkluderer børne- og ungdomsbøger

15 Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere forhandlede i 2004/ 05 en ny vejledende normalkontrakt på det skønlitterære område. Kontrakten skulle bl.a. omfatte overdragelse og honorering af digitale rettigheder. Forhandlingerne endte uden resultat. Danske skønlitterære Forfattere har siden 2004 haft en bindende aftale med de største skønlitterære forlag, Gyldendal og dets datterforlag og Lindhardt & Ringhof. salgssystemer er liberalisert. Danmark har en bogmoms på 25%. Staten tjener hvert år mio DKK på litteratur etter fradrag av litteraturstøtte. Kombinationen af et højt antal titler og lavere biblioteksalg fører til lavere oplag og højere priser, som momsen gør endnu højere. I er der lukket 131 filialer af folkebiblioteker, især pga. en stor kommunalreform, der har reduceret antallet af kommuner. I samme periode er bibliotekernes budgetter blevet beskåret med ca. 3%. Bogindkøbet daler, mens indkøbet af film og andre medier stiger og en stor del af skønlitteraturen og lyrikken samt traditionelle samfundsrelatede fagbøger uden specifik målgruppe. Danske skønlitterære Forfatteres s strategi har været at få den mellem DsF og de største danske forlag aftalte skønlitterære kontrakt anerkendt som en normalkontrakt, hvilket i høj grad er lykkedes, da Forlæggerforeningen i Danmark nu også anerkender den i næsten uændret form. DsF og DFF har i 2009 indgået en bindende e-bogsaftale med Gyldendal, Lindhardt og RInghoff, og i 2010 med Politikens Forlag. Der eksisterer p.t. ingen bindende aftaler ml. Forlæggerforeningen og Dansk Oversætterforbund (DOF), heller ikke på e-bogsområdet (se senere). Den tidligere gældende lydbogsaftale mellem Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening er opsagt pr. 1. januar Der forhandles pt. en ny lydbogsaftale. Også Lydbogsaftalen ml. Forlæggerforeningen og DOF er opsagt (se senere). Dansk Forfatterforening og UBVA (Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde) forhandler pt. med Forlæggerforeningen om en vejledende faglitterær modelaftale, der skal omfatte

16 digitale rettigheder. Aftalen er tæt ved at være på plads. Den midlertidige aftale om brug af litteratur i radioen mellem Radiokasseforeningen (Dansk Forfatterforening, Danske skønlitterære Forfattere, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, Danske Dramatikeres Forbund og Danske Populær Autorer) og Danmarks Radio (DR) udløb pr. 1. juni Radiokasseforeningen opsagde aftalen, da der efter talrige forhandlinger ikke kunne opnås enighed om en rimelig betaling for oplæsning af litteratur på DAB. Radiokasseforeningen har i efteråret 2008 anlagt sag mod DR som følge af manglende betaling for oplæsninger på DAB fra efteråret 2003 og indtil 1. juni Sagen blev afgjort december 2009 og i maj 2010 indgik Radiokassen en ny aftale med DR. Taksterne for brug af litteratur var til og med 31. maj 2007 som følger: - Prosa: 205,91 kr pr. minut. - Lyrik: 417,45 kr. pr. minut. Taksterne for regionale kanaler var 1/5 af landstaksten. Der var ikke opnået enighed om takster for brug af litteratur på DAB eller på Internet. Skal ovenstående slettes og nye takster skrives ind? Danmarks Radios forbruk av litteratur er stadigt Radiokasseforeningen søger at modarbejde takster faldende. På de almindelige FM-kanaler er baseret på faktisk lytning. litteraturoplæsning skåret ned til et minimum og også på DAB oplæsning af litteratur faldet Derudover arbejder foreningen generelt for en markant. Danmarks Radio ønsker tilsyneladende at lægge det meste oplæsning af litteratur på Internettet. Den væsentligste uenighed mellem DR og Radiokasseforeningen er grundprincippet for taksterne: - skal taksterne udelukkende afhænge af forbrug og potentiel lytning (antallet af radioer) - eller skal taksterne afhænge af den faktiske lytning, så der betales mere for populære kanaler Radiokasseforeningen har afvist takster baseret på faktisk lytning, idet det frygtes, at princippet reelt blot vil føre til lavere takster for fatterne, da litteraturen vil blive udsendt på de smalle kanaler. Samtidig muliggør takster baseret på faktisk lytning en øget brug af litteratur på nye niche kanaler (DAB, Internet) uden en rimelig betaling til forfatterne. takstmodel der sikrer forfatterne den højest mulige betaling, samtidig med at DR s mulighed for at eksperimentere (med DAB m.v.) bevares med henblik på en efterfølgende udvidelse af litteraturanvendelsen. Grundprincippet er dog, at der skal betales for alle former for brug af litteratur i radio og TV. Finland Avtalesituasjon Skatt/pris/tendenser Problemer Foreningenes politikk

Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd

Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Tilstandsrapporter per 31.12.2010 Nordisk Forfatter- og Oversetterråd Lovbestemte statlige og kommunale ordninger 4 Ordninger basert på avtalelisens og administrert av forvaltningsorganisasjoner. 12 Bokmarkedet

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2011

Kunstnernes Beskatning 2011 Kunstnernes Beskatning 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 INDLEDNING 7 KRITERIER FOR BESKATNING 9 Kriterier for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende Erhvervsmæssig/Ikke erhvervsmæssig virksomhed

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Kunstnernes Beskatning 2012

Kunstnernes Beskatning 2012 Gitte Skouby og Torben Juncker Kunstnernes Beskatning 2012 Dansk Kunstnerråd FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. Kunstnernes Beskatning 2012

Læs mere

Året 2001. Samhandelsreglerne

Året 2001. Samhandelsreglerne Året 2001 Samhandelsreglerne For et år siden ved sidste Årsmøde havde Bogbranchens Fællesråd anmeldt nye Samhandelsregler til Konkurrencestyrelsen, men der var stadig ét uafklaret punkt tilbage, nemlig

Læs mere

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering 2012/2013 Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og financiering Nordisk Socialstatistisk Komité 57:2014 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

af Gitte Skouby og Torben Juncker DANSK KUNSTNERRÅD

af Gitte Skouby og Torben Juncker DANSK KUNSTNERRÅD 12:06 DANSK KUNSTNERRÅD af Gitte Skouby og Torben Juncker 13-03-2009 KUNSTNERNES BESKATNING 2009 KB_Indhold.qxp Side 101 Kunstnernes Beskatning 2009 Gitte Skouby og Torben Juncker ISSN 1604-1291 i samarbejde

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Arbejdsvilkår for universitets- og højskoleansatte i Norden

Arbejdsvilkår for universitets- og højskoleansatte i Norden Arbejdsvilkår for universitets- og højskoleansatte i Norden ORGANISATION Overenskomst Side 1 av 18 - Arbejdsvilkår i Norden 2013 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND ISLAND DM (Dansk Magisterforening) www.dm.dk

Læs mere

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Innspill til diskusjon til møte i Nordisk Ministerråd for Arbeidsliv 10. oktober

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2006/07 Version

Læs mere

Tillæg til koda.dk nr. 1/2005 KODA. Regnskab Formandsberetning Årsberetning

Tillæg til koda.dk nr. 1/2005 KODA. Regnskab Formandsberetning Årsberetning Tillæg til koda.dk nr. 1/2005 KODA 2004 Regnskab Formandsberetning Årsberetning 2004 ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse for året 2004 2004 2003 1 3 Musikvederlag, Danmark... 377.962.098 351.009.696 Musikvederlag,

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 7. juni 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Kinna Eidem (kst.)). 18. afd. nr. B-559-11: A (advokat Noaman Azzouzi)

Læs mere

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.)

Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Reguleringer, strategier og realiteter Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) TemaNord 2010:536 Rekruttering av kompetansearbeidskraft

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

W W W. D R A M A T I K E R. D K D E C E M B E R 2 0 0 5 - M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E D R A M A T I K E R E S F O R B U N D

W W W. D R A M A T I K E R. D K D E C E M B E R 2 0 0 5 - M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E D R A M A T I K E R E S F O R B U N D W W W. D R A M A T I K E R. D K D E C E M B E R 2 0 0 5 - M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E D R A M A T I K E R E S F O R B U N D R E P L I K K E R udgives 3 gange årligt af Danske Dramatikeres Forbund

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte

EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte EU- og EØS-rettens innvirkning på skatteområdet - seksjonsmøte Referenten, advokat Jesper Lett, Danmark: Det, der i dag hedder EU, har gennemgået en lang udvikling, der startende helt tilbage med Kul-

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere