TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER"

Transkript

1 TIRSDAGSSEJLADSER 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende: Dansk Handicap DH (TAUD). Senest ved varselssignalet vil dommerbåden signalere med hvilken sømiletid, der sejles efter: 'L': Der sejles efter TAUDL (4 m/s og under) 'M': Der sejles efter TAUDM (mellem 3 m/s og 9 m/s) 'H': Der sejles efter TAUDH (8 m/s og over) Søvejsreglerne (IRPCAS) erstatter IKKE del 2 efter solnedgang. Der skal føres lanterner efter solnedgang. 1.3 Reglerne er ændret således: Regel 26 er ændret. Se pkt. 8 Regel 27.1 er ændret. Se pkt. 8 Regel 30.1 er ændret. Se pkt. 11 Regel 29.1 er ændret. Se pkt. 10 Regel 33 er ændret. Se pkt. 17 Regel 44.1 er ændret. Se pkt Meddelelser til deltagerne Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved det gamle klubhus 3. Ændringer i sejladsbestemmelserne Ændringer i sejladsbestemmelserne vil blive opsat før ca. kl samme dag som de træder i kraft. 4. Signaler sat på land Ændringer i sejladserne vil blive signaleret på signalmasten placeret ved det gamle klubhus. Ændringer omfatter 2 alternativer: 1: Molestart. Dette signaleres med signalflag L. 2: Opgivelse af sejladsen. Signaleres ved at signalflag N sættes over signalflag A plus 3 lydsignaler. Sejladsbestemmelser Kølbådsudvalget Kerteminde Sejlklub TIRSDAG 2013 side 1

2 5. Tidsplan for sejladser Tidsplan består af 21 sejladser, heraf 12 sejladser i forårssæson og 9 sejladser i efterårssæson. Forår: Tirsdage i perioden 23. april juni samt Nordfyns Bank Cup lørdag d. 28. maj. Efterår: Tirsdage i perioden 6. august 17. september samt Egmose Bådopbevaring Cup lørdag d. 21. september. Der tilstræbes start kl (varselsignal til 1. start kl.18.50) Der sejles 2 sejladser om lørdagene. Der tilstræbes 1. start kl (varselsignal 1. start kl. 9.50), og 2. sejlads snarest efter 1. sejlads. 6. Kapsejladsområde Kerteminde Bugt og Storebælt. Se kort på Kølbådenes hjemmeside. 7. Mærker Mærkerne er faste gule bøjer, mærket med bogstav flag. Samt grøn indsejlingsbøje til havneindløb. 8. Startprocedure 8.1 RRS regel 26 erstattes af følgende procedure. Samtidigt ændres regel start 01 min før 1. Varsel opmærksomhedssignal, ingen flag 1 skud 00 min ved 1. Varsel 1. Start Varselsignal 1 skud banesignal hejses samtidig med skuddet eller snarest derefter 05 min efter 1. Varsel 1. Start Klarsignal 1 skud klasseflag (talstander 1 for 1. start) hejses samtidigt 10 min efter 1. Varsel 1. Start Startsignal 1 skud klasseflag (talstander 1) nedhales samtidigt Samtidig med 1. start, eller snarest derefter, nedhales banesignal for 1. start og nyt banesignal for 2. start ophales derefter (banesignal udskiftes) uden ledsagende lydsignal. 2. start 15 min efter 1. Varsel 2. Start Klarsignal 1 skud klasseflag (talstander 2 for 2. start) hejses samtidigt 20 min efter 1. Varsel 2. Start Startsignal 1 skud klasseflag (talstander 2) nedhales samtidigt Samtidig med 2. start, eller snarest derefter, nedhales banesignal for 2. start 8.2 Afslutning af starten Startlinien lukkes 10 min. efter sidste start, hvorefter der ikke kan startes. Sejladsbestemmelser Kølbådsudvalget Kerteminde Sejlklub TIRSDAG 2013 side 2

3 9. Startlinie 9.1 Imellem 2 flagbøjer med blåt flag, hvoraf det ene er placeret ved eller på startdommerbåden, som bærer stor KS-stander. Alternativt kan gult mærke også agere flagbøje. Der tilstræbes krydsstart, idet startlinien udlægges så første mærke tilstræbes at være i vindøjet. 9.2 Molestart Ved kraftige vejrforhold, som suverænt defineres af dommerbåden, kan der laves en molestart, hvor der startes mellem den røde og grønne havnebøje, ALTID i retning fra vest mod øst, dvs. ud i bugten. Mållinjen ligger på sigtelinjen mellem den grønne bøje og molefyret". Ved molestart vil dette være signaleret i signalmasten med signalflag L. Baneflag sættes umiddelbart herefter i signalmasten, så deltagerne kender banen før de går på vandet. Begge starter vil få den samme bane, men antal omgange kan være forskellig. På første ophæng vil der øverst være (Rød / Grøn) flag for omsejlingsretning Under vil der være baneflagene (som normalt) På anden ophæng vil der være talstander 1 Under vil der være flag med nr. for omgange 1. mærke skal passeres Herunder vil være talstander 2 Under vil der være flag med nr. for omgange 1. mærke skal passeres Skulle banelængden være den samme hænger 1 og 2 med omgangsflag under. Starten startes med skud fra molefyret (kl ) (kl.19.10) Der skal protesteres ved tyvstart. 10. Tilbagekaldelse, Individuel Signaleres ifølge RRS 29.1 med signalflag X, idet der anvendes gentagne toner som lydsignal. Både der er startet for tidligt, vil ikke blive prajet yderligere. 11. Startregler Startregel 1 (RRS 30.1, signalflag I, udenom startlinie mærker, hvis man i det sidste minut har været på banesiden af startlinien og dens forlængelse) vil altid være gældende, men signaleres ikke. 12. Farvand i nærheden af startlinien. Kun både for hvilke der er afgivet klarsignal, må befinde sig indenfor en afstand af 75 meter fra startlinien. Dommerbåden kan indgive protest mod både der overtræder denne bestemmelse. Både som er på vej til startområdet efter 1. starts startsignal, skal holde fri af sejladsområde og undgå at genere både som kapsejler. Sejladsbestemmelser Kølbådsudvalget Kerteminde Sejlklub TIRSDAG 2013 side 3

4 13. Forbudt område. Ingen kapsejlende båd eller båd der har til hensigt at kapsejle, må inden den er startet, være indenfor det trekantområde, hvis hjørner dannes af startliniemærket nærmest dommerbåd samt dommerbådens stævn og hæk (se bane eksempler nedenfor). Dommerbåden vil indgive protest mod både der overtræder denne bestemmelse. 14. Mållinie. Mållinien er mellem udlagt gul (eller blå) flagbøje og nordlige molehoved. Ved molestart er mållinien mellem nordlige molehoved og grøn havnebøje. Mållinien skal passeres i retning fra sidste mærke, som altid er den røde havnebøje om styrbord. Nummerskiltet skal vises fra rød havnebøje er passeret, til båden har fuldført. 15. Mærkerne Som banens rundingsmærker kan anvendes de faste udlagte røde eller gule bøjer betegnet: A, B, C, D, E, F og S. Endvidere kan anvendes den faste grønne havneindsejlingsbøje betegnet som mærke G, samt Møllegrundbøjen som mærke M. Mærkernes position og indbyrdes placering fremgår af udleveret baneskitse. Mindre afvigelser i positionen skal ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse Mærke, der er forsvundet. Når et mærke enten er forsvundet eller ikke er på plads, kan kapsejladskomitéen ikke udlægge nyt eller erstatte det af andet mærke, hvorfor sejladsen kan opgives og annulleres når det kommer til baneledelsens vished, at mærket ikke var på plads. Afvigelser i placering indenfor ca. 400m, med sikker identifikation af mærket, skal ikke nødvendigvis føre til annullering. Baneledelsens suveræne afgørelse om annullering kan ikke lægges til grund for anmodning om godtgørelse. Hvis den 1. båd lægger sig som det manglende mærke, kan en annullering undgås. Denne båd vil blive kompenseret i resultatopgørelsen. Sejladsbestemmelser Kølbådsudvalget Kerteminde Sejlklub TIRSDAG 2013 side 4

5 16. Banesystem Som banesignaler anvendes signalflag svarende til mærkernes bogstavbetegnelser (dvs et eller flere af signalflagene A, B, C, D, E, F, G, S og M samt et talflag der angiver antal mærke rundinger. Mærkerne passeres i signaleret rækkefølge, idet øverste signalflag angiver banens 1. mærke. (signalflagene læses fra oven og nedad). Den røde havnebøje vil altid være sidste mærke i banen, og skal som sådan altid holdes om styrbord og dette sidste mærke vil ikke være vist i den signalerede bane. Hvis mærke G vises som baneflag, er den grønne havnebøje et af rundingsmærkerne i banen. Omsejlingsretning vises med: grønt flag (viste mærker holdes om styrbord) eller rødt flag (viste mærker holdes om bagbord). Som en del af banesignalet samhørende med mærkeflagene vises et hvidt "tal-flag n ", som er et firkantet flag med tallet 1, 2, 3 eller 4. Dette angiver hvor mange gange mærke 1 skal rundes. Efter den n te runding af mærke 1 forsættes til rød havne bøje som næste mærke. Enhver baneform med et eller flere mærker og en eller flere rundinger af mærke 1 vil kunne forekomme. Eksempel : Baneflag: Vist ved klarsignal: Der sejles bane: RØD -signalflag C - signalflag F. (nævnt ovenfra og nedad) "tal-flag" 3 plus talstander 1/2 afhængigt af hvilken start det er. start - C - F - C - F - C - G mål idet mærkerne F og C holdes om bagbord og mærke G holdes om styrbord Skitsen viser grøn bane X-Y med flag 2 Skitsen viser rød bane X-Z-Y med flag 3 vind X Z X vind til rød havnebøje (om styrbord) og derefter mål til rød havnebøje (om styrbord) og derefter mål Y Forbudt område Y Sejladsbestemmelser Kølbådsudvalget Kerteminde Sejlklub TIRSDAG 2013 side 5 Sejladserne er start sponsoreret af - Home ERHVERV Nordfyns Bank Hyde Sails Kerteminde Havn Dommerbåd Dommerbåd start Mærke Y (og Z) indgår ikke i banen på første baneben efter starten. Mærke Y (og Z) indgår ikke i banen på sidste baneben inden målgang. Forbudt område

6 17. Ændring af banen RRS regel 33 Ændring af banens næste ben. De anviste signaler finder ikke anvendelse i interne sejladser arrangeret af Kølbådsudvalget under Kerteminde Sejlklub. 18. Påtage sig en straf Regel 44.1 er ændret, således at der kun udføres en strafrunde, hvis båden har overtrådt en regel i Del 2 mens den kapsejler. Der skal forsat tages en strafrunde hvis regel 31 (Berøring af et mærke) er overtrådt. 19. Tillæg P Tillæg P er gældende, således at et medlem af protestkomitéen kan straffe en båd, som har forbrudt sig mod regel 42 Fremdriftsmidler efter tillæg P. 20. Protest Protestflag skal registreres ved målgang, og sejleren skal gøre måltagningen opmærksom på eventuelt protestflag. Protesten afgives skriftligt til kapsejladsledelsen senest en time efter afslutning på dagens sidste sejlads. Det tilstræbes at protestbehandlingen sker senest ved efterfølgende sejladsdag. Kølbådsudvalget sammensætter protestkomite af deltagere og andre klubmedlemmer. 21. Sejladsbegrænsning Kapsejladsen afsluttes 3 (tre) timer efter 1. starts startsignal, dog senest kl eller ved måltagning af den sidste båd. Det er endvidere til enhver tid baneledelsens ret, at afgøre om noget forhold gør, at sejladsen skal annulleres. Annullering signaleres fra signalmast på land eller fra dommerbåd afhængigt af den aktuelle situation. Baneledelsens afgørelse kan ikke danne grundlag for godtgørelse. 22. Pointberegning RRS tillæg A (inkl. A9) er gældende og pointtildeling sker efter lavpointsystemet. Respitberegning foretages med TAUD efter DH efter metoden tid på distance. Både der er udtaget til baneudlægningsopgave, tildeles ved seriens afslutning godtgørelses point i pågældende sejlads. Såfremt båden har deltaget i sejladsen anvendes det opnåede resultat. Hvis den ikke har deltaget, tildeles godtgørelse som gennemsnit af bådens placeringer ved alle øvrige sejladser. Der er planlagt en serie på 21 sejladser, hvoraf 5 kan fratrækkes, dog kun indtil en nedre grænse på 12 sejladser. En sejlads er gældende, og der gives point, hvis den ikke opgives, og hvis én båd omsejler banen og fuldfører indenfor tidsfristen. 23. Præmier Der udsættes løbspræmier for hver 5. startende båd i løbet, dog mindst en præmie for hvert løb. Undtaget herfra er gæstesejlere, for hvilke der ikke udsættes nogen præmie. Præmier der ikke afhentes ved præmiefesten tilfalder kølbådsudvalget. Ved pointlighed uddeler sejladskomiteen eventuelle uens præmier efter egen afgørelse. Sejladsbestemmelser Kølbådsudvalget Kerteminde Sejlklub TIRSDAG 2013 side 6

7 PRAKTISKE OPLYSNINGER I deltagerlisten er angivet løbssammensætning og startgruppe for hver løb. Der startes flere løb i en start, men normalt ikke mere end 30 både i en start. Hver startgruppe er betegnet ved et nummer, sådan at startgruppe 1 er de knap så store både, og startgruppe 2 er de knap så små både. HUSK at man kan tilmelde sig uden spiler og sejle med justeret handicap-mål. Det gælder en hel sæson. der er samling i det gamle klubhus efter dagens sejlads. startlinien kan ligge ganske langt fra land ved vestlige vindretninger. startregel 1 altid gælder, så kom ud til startlinie området i god tid. enhver baneform kan forekomme. ethvert signal i startproceduren skal anses for korrekt afgivet med korrekt tidsinterval, selvom lydsignal (skud) udebliver. annullering som følge af manglende mærke sker ikke nødvendigvis ved signalering på vandet, men kan ske efter bane ledelsens suveræne afgørelse efter bådene er kommet i land. banesignalet består af nogle flag der angiver mærkerne, et flag der angiver på hvilken side mærkerne passeres og et flag der angiver hvor mange gange mærke 1 passeres. OG de to starter sejler ikke nødvendigvis på samme bane og har derfor ikke nødvendigvis samme mærker. der altid afsluttes med den røde havnebøje om styrbord, også når de andre mærker evt. har været om bagbord. holde nummerskilt tæt ved eventuelt protestflag ved målgang. I ikke skal lyse på nummerskiltet. Måltagningsfolkene har selv en projektør til det. aflevere nummer skiltet efter afslutningen på hele serien om efteråret. møde op til afrigger festen til den oficielle præmie overrækkelse. Præmier udleveres ikke senere, så hvis du er forhindret i at møde, skal du få en aftale med en som afhenter din præmie for dig. det skal være sjovt for alle - også for de andre. en del af morskaben er, at alle føler sig retfærdig behandlet. Tag din(e) strafvending(er), hvis du uheldigvis kommer til at overtræde en regel. protester ikke er formålet, men kan være nødvendig, for at afklare en hændelse. Respekter afgørelsen uanset udfaldet. solnedgangstidspunkt i Kerteminde afgør formelt hvornår lanterne senest skal være tændt. optimist jollesejlerne vil være på vandet om tirsdagen også. Af hensyn til dem har vi lovet ikke at benytte den nordlige udsejling ved bananen, og vi har også lovet at tage lidt hensyn til dem på vandet. der står beskrevet i reglerne hvordan man skal forholde sig ved møde med kapsejlende både og turister. (Indledningen til DEL-2 Når både mødes og regel 23.1) Sejladsbestemmelser Kølbådsudvalget Kerteminde Sejlklub TIRSDAG 2013 side 7

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Officielle PDGA regler

Officielle PDGA regler Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse Teamet... 2 Hat... 3 Hest... 3 Bid... 3 Animal Handling... 3 Point... 4 Dicipliner... 5 Ranch Team Challenge er en holdkonkurrence, hvor grenene er et forsøg

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere