Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken."

Transkript

1 Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information & Motivation og Inspiration Netværk og Information. Der blev efterspurgt en koordinerende enhed dels som en kontakt/ platform til de faglige aktører, så de kan finde hinanden, men også udadtil for borgerne, så de har mulighed for at få en uvildig aktørs godkendelse af energiteamet / netværket. I og med kapaciteten (virksomhederne og motivationen) allerede findes i Roskilde kommunen handler det om at samle de lokale aktører eventuelt på en hjemmeside, som kan blive udformet af kommunen, Go Energi eller anden uvildig instans. En mere proaktiv løsning som blev påpeget, er Roskilde Kommunes mulighed for at agere som et center for energirenovering og her blev der peget på kvarters kampagner og eksempler på energirådgivning, som ikke koster en bondegård. Vigtigt er at netværket afspejler og kan tilbyde en helhedsvurdering og dermed inkluderer håndværkere, arkitekter, ejendomsmæglere, banker, forsyninger m.fl. Motivation og inspiration. Faldgrupper og lock-in blev også nævnt på mødet, ikke mindst den manglende data og information af resultater på allerede udførte energirenoveringer. Der blev efterspurgt at man i fremtiden fokuserer på elementer som tilskud og puljer og et demo-projekt for offentligheden, hvor kommunen kan være bannerfører ved at man bruger kommunens bygninger eller henvender sig til private for demo-projekter på f.eks. ældre patricier villaer eller des lige. I forhold til viden om energirenovering, blev økonomien i energirenoveringer problematiseret i og med det økonomiske argument for energirenovering ikke virker tillokkende grundet den lange tilbagebetalingstid. En ting er at man skal give håndværkere en energivejlederuddannelse som har et holistisk fokus, men et andet vigtigt element er at brande energirenoveringer for borgerne på en ny måde hvor fokus i højere grad også er på komfort, æstetisk og værdiforøgelse + besparelser.

2 De forskellige r I diskussionen var et centralt tema markedsføring i forhold til at nå ud til forbrugeren, men også at få koordineret den kapacitet (- de faggrupper) der er i kommunen i energiteams eller i form af energiambassadører. Problematikken er ikke mangel på kompetente fagfolk, virksomheder og uddannelse, men mod en fastlåst opfattelse af energirenovering og mangel på en holistisk og tværfaglig tilgang, der inddrager nye fag grupper og ikke kun håndværkere. Roskilde Kommune og erhvervslivet har interesse og motivation i forhold til energirenovering, men nu mangler der bare en platform for at komme i gang, med andre ord en instans der kan koordinere de forskellige fagligheder i Roskilde Kommune (Kommunen som geografisk enhed). En uvildig instans som kan samle forskellige faggrupper i et helhedsorienteret energirenoveringsteam og som samtidig også giver netværket eller energigruppen legitimitet og troværdighed. Her kan Roskilde Kommune komme ind på banen, men også arrangementer og andre tiltag der giver mere synlighed. - Energiteams / ambassadører at nå forbrugerne på offentlige steder som byggemarkeder og biblioteker. Messer som Kommunen kan være med til at bakke op om og leverandører kan financiere - Teknologisk platfrom. I diskussionen blev økonomien for borgeren også i talesat og den manglende information og data om hvad man som boligejer reelt kan spare og får ud af energirenoveringen. Her kan demonstrationsprojekter og messer hvor man kan arbejde med stordriftsrabatter til ejerlav, grundejerforeninger mm., være med til at fremme efterspørgsel, men også at påpege andre gevinster ved energirenovering, så som komfort og æstetik.

3 Diskussionen ved bordet afspejlede at der en stor uklarhed omkring hvordan samspil mellem rådgivning (med ansvar), vejledning (uden ansvarspådragelse), tilbud og udførelse skal være. Husejere bruger håndværkerne som kilder til viden og til vejledning i forhold til boligprojekter - herunder også energirenovering. Men en håndværker med en energivejlederuddannelse kan nok være med til at pege på mulige fornuftige projekter, men generelt vil det være på et forslags/vejledningsniveau. En egentlig energirådgivning(energicheck) vil kræve uddannede energikonsulenter. Det vil sige at uddannelse af energivejledere kan øge både mulighederne for at initiere fornuftige projekter hos de private boligejere og for at etablere relevant samarbejde mellem forskellige faggrupper, men det vil ikke løse problemet med let adgang til energirådgivning og viden for private husejere. Diskussionen afspejlede også at der opleves et behov for at ændre de nationale rammevilkår (mærkningsordning/rådgivning/energicheck, støtteordninger, ) for energirenovering. Skabelse af bedre økonomiske incitamenter for energirenovering (som kan være samfundsøkonomisk fornuftige) kan ikke etableres lokalt med udgangspunkt i kommunerne. - Håndværkerne ved bordet kunne kontaktes ifm et lokalt initiativ omkring energivejlederuddannelsen og roller/arbejdsdeling omkring vejledning/rådgivning af private husejere (energirenovering) - De to deltagere fra Herringløse er allerede dybt involveret i det igangværende arbejde i landsbyen

4 Diskussionen havde borgeren som udgangspunkt for den fremadrettede udvikling Borgernes motivation via interaktion! Hvordan skaber man en efterspørgsel og får troværdighed og kapacitet opbygget omkring energirenovering og dermed skabt lokal grobund for efterspørgsel. En ting er at man stiller op med et helt energiteam, til en borger som ikke rigtig ved hvad der skal gøres og kan finde det intimiderende med for mange ekspert råd. En anden måde er at man lader det lokale netværk fremme en udvikling, i form af nabomøder skabe visioner for området, så det bliver en del af en lokal identitet, og borgerne får kendskab til feltet hvad er der af møder hvad er andres erfaringer etc. Det vil sige fremadrettet skal der fokus på fremvisninger af demoprojekter, nabofremvisninger og temamøder. er kendskab til det lokal område vigtigt og det at få startet en synergi effekten, hvorfor synlige projekter spiller en stor rolle og at få borgerne engageret. Roskilde Kommune spiller en væsentlig rolle i at kunne igangsætte kommunale projekter og dermed være vigtige bannere fører. Herefter kan man så komme med et rådgiver team. Når interessen er skabt har man et team som borgerne kan henvende sig til - Borgernes motivation via interaktion - Temamøder,- gode eksempler - Naboskabs fremvisninger - Fremvisninger større åbent hus - Finde ildsjæle - Skabe visioner for områder, Identitet - Vise kommunale projekter frem bannere og målere (oplysningsopgaver) - Trin for trin indsats

5 Diskussionen ved dette bord var generelt positiv overfor fremtiden for energirenovering, en yes we can do it stemning, hvilket også kan ses i lyset af at der allerede er startet netværksdannelse blandt nogle af aktørerne i gruppen - SEAS og L & C El. En af udfordringerne er forskellen mellem store energibesparelser og de mindre, for er det rentabelt og hvor kan man se / mærke de små besparelser?! Her kan en tilskudsordning i form af en pulje til de mindre energibesparelser, være en løsning. Så er der hele promoveringen af energibesparelser, som ofte spiller på det økonomiske, hvilket ikke fanger borgerne, da de tit ikke kan forhold sig til den lange tilbagebetalingstid. Man skal tænke ud af boksen og fokusere på prestige, energimærkning og gulerodsordninger ikke kun på det økonomiske. Her kunne Roskilde Kommune godt se sig selv igangsætte nogle kampagner lignende det i kartoffelrækkerne på Østerbro i København se mere på Diskussionen bar også præg af at Roskilde Kommune kan vise vej og skal være en mere aktiv medspiller. Dette kan være ved tiltag, som at lade deres bygninger energirenovere. Generelt gælder det at færdige pakker er en god løsning og håndværkerne skal være bedre til at lave samarbejde i branchen med f.eks. VVS, når de skal lave renoveringer. - Team af energivejlederuddannede håndværkere, SEAS, Roskilde Kommune, Center for Energibesparelser. - Kommunen, skal ud og være opsøgende. Både i forhold til borgerne og i forhold til at samle teamet (T.E.R. - energitjeneste). - Kommunen ser en mulighed i at lave energirenoveringsteams med evt. 4-årige kontrakter, som dem der er på de kommunale bygninger. - Kontakt til grundejerforeninger/nabola v der er dog tvivl om hvor stor en rolle grundejerforeningerne har mere. - Information til borgerne gennem pjecer og på aftenmøde. Afholdt evt. af energipunktcentre eller Agenda Kan Center for Energiløsninger formidle det. - Evt. EU fonding til rådgivere, så de ikke skal give rådgivning gratis.

6 Diskussionen var influeret af forbehold overfor gevinsten af energibesparelser i private hjem og de resultater man får når der energirenoveres. Der blev derfor påpeget både lock-in, muligheder og potentielle bannerførere. En af problematikkerne er at energirenovering bliver foretaget, men ofte ikke registreret, hvilket resulterer i manglende data på området. Lige netop den lange tilbagebetalingstid der er ved energirenovering, når man ingen tilskud får fra stat eller kommune gør at det økonomiske incitament udebliver og derfor er en barriere for at få folk til at satse på det. Man skal fokusere på andre ting for at få folk til at investere i energirenovering når stat eller kommune ikke går ind og dækker nogle af udgifterne. Derudover er der hele troværdighedsproblematikken. Vejen frem og en af udfordringerne er at energirenovering skal komme til at virke som en gulerod. Der bliver efterspurgt et ordentligt register, så man kan se hvad man får ud af en energirenovering (følge sit forbrug), samt få et overblik over hvem og hvor der er lavet energirenoveringer og ikke kun for store energibesparelser, som det er i dag. Så blev der også efterspurgt en mere målgruppeorienteret branding af energirenovering, så man forøger efterspørgsel. - Bankerne skal formidle de forskellige tilskud m.m. fordi de har en stor indsigt, de kender folk økonomi, har kundekontakten m.m. - En synliggørelse af økonomien altså besparelserne den skal kunne hænge sammen. - Keep it simple ellers bliver det ikke brugt - Teams eller samarbejdspartnere kan også være en vej frem. Her kunne forsyningsselskaber spille sammen med håndværkere. - Kommunen som sponsor for at kvalitetssikre det ku være en anden gulerod end det økonomiske.

7 Som mange af de andre grupper afspejlede diskussionen en efterspørgsel på en koordinerende enhed. Dette skal være en tredjepart, evt. Roskilde kommune, Center for energibesparelser eller Go Energi som primus motor for at fremme netværksdannelse og kampagner. Her blev redskaber fra Kommunens side efterspurgt, så man som borger, håndværker eller team kan få kortmateriale og oversigter, som gør det nemt at se huses performance ift. andre, f.eks. ud fra energimærkninger. Der var enighed om at det er en god ide at håndværkere der tilkaldes og dermed er i kontakt med kunderne, kan give et første bud på mulighederne for energirenovering. Den største hurdle ligge ikke i energivejlederuddannelser men i økonomien i forhold til at skabe penge til energigennemgangene, da det er et generelt problem for små håndværkere at tilbyde denne service, når de ikke ved hvad de får ud af det i sidste ende. Desuden er der behov for at vide hvem man kan henvise til. Der er behov for gode energikonsulenter, og det er samtidig vigtigt at få arkitekter involveret, då der bliver lavet helhedsløsninger der forbedrer huset. Der er behov for at synliggøre gode løsninger. Det kan være demonstrationsprojekter men også beregningsprogrammer og andre evalueringsformer, så man kan se resultatet af en energirenovering, f.eks på en typisk Roskilde patriciervilla. Diskussionen gik også på behovet for reel information, så borgerne ikke falder for plattenslagere. Her var der også fokus på hvordan man må se energirenovering i et bredere perspektiv og ikke begynde at anbefale dyre solcelleløsninger i fjernvarmeområder, eller andre løsninger som ikke ser tingene fra en systemtankegang. : - Det skal være nemt at finde gode, troværdige, kyndige håndværkere arkitekter, energikonsulenter m.fl. som kan lave helhedsvurderinger og beregninger og henvise til relevante fagpersoner - Netværk og liste af håndværkere og energikonsulenter/arkitekter. Ejendomsmæglere og finansiering skal tænkes med ind. - Demobyggerier vil have effekt, eksempel i kommunens egne bygninger som f.eks. Klostermarksskolen. Her kan større firmaer være interesseret i at gå ind i et sådant projekt, f.eks Rockwool? - Fjernvarmeselskabet har serviceordning og kundekontakt de kunne i højere grad henvise til andre muligheder omkring efterisolering osv.

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune Referater fra workshops på KIBS-seminar 27.8.2009 Indhold: Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer... 1 Workshop 2: Planmæssige og organisatoriske udfordringer for klima- og

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen

Evaluering af BedreBolig-ordningen Evaluering af BedreBolig-ordningen Testforløb i ni kommuner Geelmuyden Kiese Denmark Jorcks Passage 1 A, 3. Sal, 1162 Copenhagen (+45) 33 95 96 97, gknordic.com/dk denmark@gknordic.com Dato: 2014.06.12

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Marts 2015 Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Energiselskaberne 3 2. Eksterne aktører 45 2.1. Eksterne aktører der har været en del af indsatsen 45 2.2. Kontrolgruppe

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

SÅDAN SPARER SKOLER ENERGI Inspiration til udførelse af et energispareprojekt

SÅDAN SPARER SKOLER ENERGI Inspiration til udførelse af et energispareprojekt SÅDAN SPARER SKOLER ENERGI Inspiration til udførelse af et energispareprojekt Denne pjece er udarbejdet på baggrund af Annette Grunwalds håndbog (2010): Sådan sparer skoler energi et energispare- og pædagogisk

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere