Eurosmart Cosmopolitan E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eurosmart Cosmopolitan E"

Transkript

1 Eurosmart Cosmopolitan E Eurosmart Cosmopolitan E D...1 NL...16 PL...31 P...46 BG...61 CN...76 GB...4 S...19 UAE...34 TR...49 EST...64 UA...79 F...7 DK...22 GR...37 SK...52 LV...67 RUS...82 E...10 N...25 CZ...40 SLO...55 LT...70 I...13 FIN...28 H...43 HR...58 RO...73 Design + Engineering GROHE Germany /ÄM /11.13

2 Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben! Please pass these instructions on to the end user of the fitting! S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie! I

3 mm D C 2mm B A * II

4 DK Anvendelsesområde Brug er mulig med: Tryk-akkumulator Termisk styret gennemstrømsvarmer Hydraulisk styret gennemstrømsvarmer Drift uden tryk (åbne vandvarmere) er ikke mulig! Sikkerhedsoplysninger Installationen bør kun udføres i et frostfrit rum. Omformeren er udelukkende tiltænkt indendørs brug. Er denne omformers tilslutningskabel beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller kundeservice eller en fagkyndig, kvalificeret person, så yderligere farer undgås. Omformerens konnektor må i forbindelse med rengøring ikke besprøjtes direkte eller indirekte med vand. Spændingsforsyningen skal være separat omstillelig. Anvend kun originale reserve- og tilbehørsdele. Anvendelsen af andre dele vil føre til ugyldiggørelse af garantien samt CE-mærkningen. Tekniske data Flowniveau: - min. 0,05 MPa - anbefales 0,1-0,5 MPa Driftstryk: maks. 1 MPa Prøvetryk: 1,6 MPa For at overholde støjniveauet angivet i DIN 4109 skal der monteres en trykformindskende ventil, hvis hviletrykket er på over 0,5 MPa. Store trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen skal reduceres! Strømningshastighed ved 0,3 MPa: ca. 6 l/min Temperatur på indløb af varmt vand: maks. 70 C Anbefales (energibesparelse): 60 C Den elektromagnetiske tolerance (emissionskontrol) blev kontrolleret med den dimensionerede spænding og mærkestrømmen. Generelle funktioner Termisk desinfektion: Batteriets resterende kapacitet: kan aktiveres kan forespørges Funktioner fra program 1 (fabriksindstillinger) Rengøringstilstand: kan aktiveres Automatisk skylning: deaktiveret Termisk desinfektionstid: 3,5 min. Der kan vælges yderligere forudindstillede programmer med følermekanismen, se programtabellen på side 24. Specialtilbehør Med den infrarøde fjernbetjening (Bestillingsnr.: ) kan der foretages yderligere indstillinger samt specialfunktioner. Godkendelse og overensstemmelse Dette produkt opfylder alle krav i de respektive EU-direktiver. Overensstemmelseserklæringerne kan rekvireres på følgende adresse: GROHE Deutschland Vertriebs GmbH Zur Porta 9 D Porta Westfalica, Tyskland Installation Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold DIN 1988/DIN EN 806)! Montering Vær opmærksom på måltegningerne på foldeside I og foldeside II, ill. [1]. Fastgør armaturet på vasken, se ill. [2] og [3]. Produktionsnr : Armatur med omformer (36 325): Trækstangen skal være stukket i armaturlegemet under Spændingsforsyning: V AC Hz/6,75 V DC monteringen, se ill. [2]. Ydeevne: 2,4 W Tilslutning, se ill. [4] og [5] Armatur med batteri (36 327, , ): Spændingsforsyning: 6V-Lithiumbatteri type CR-P2 Tilslut spændingsforsyning, se ill. [6] og [7] Automatisk sikkerhedsstop: 60 s Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen og kontrollér, (Kan indstilles mellem s) om tilslutningerne er tætte. Efterløbstid (Kan indstilles mellem 0-11 s): 1 s Dækningsområde med Kodak Gray Card, grå Side, 8 x 10, tværformat (Kan indstilles mellem 7-20cm): 13cm Armaturbeskyttelse: IP 59K Indstilling af temperaturbegrænsning Prod.-nr , og : Vandforsyning koldt - højre varmt - venstre 1. Skru skruen (A) ud, og tag grebet (B) af, se ill. [8]. 2. Demonter skruen (C), og tag temperaturbegrænsningen (D) Elektriske testdata af. 3. Træk pasfjederen ud af temperaturbegrænsningen, og sæt Softwareklasse A den igen i den ønskede position. Noterne Forureningsgrad 2 i temperaturbegrænsningen svarer til de temperaturer, som Vurderet spændingsimpuls V der kan vælges mellem, se ill. [9]. Temperatur for kugletrykstest 100 C Produktionsnr : 1. Afmontér skrue samt stopring, se ill. [10]. 2. Drej blandeakslen, indtil den ønskede maksimaltemperatur er nået. 22

5 Betjening Den infrarøde elektronik udsender et usynligt, pulseret lys. Følermekanismen er indstillet således, at vandet begynder at løbe, når hænderne nærmer sig vandhanens udløb. Fjernes hænderne igen, stopper vandudløbet efter 1 sek. Følermekanismens rækkevidde afhænger af objektets reflektionsegenskaber. Automatisk sikkerhedsfrakobling Bliver vandudløbet aktiveret i mere end 60 sek., stopper den infrarøde elektronik automatisk vandudløbet. Aktivér rensemodus Kun muligt når kortvarig slukning er aktiveret.. 1. Placer en finger på den nedre del af følermekanismen, se ill. [11]. Advarselslampen viser: 2. Mens ses, fjernes fingeren fra følermekanismen. Rensemodusen er aktiv i 3 minutter. Advarselslampen blinker i mellemtiden. Rensemodus afsluttes før tid 1. Placer en finger på den nedre del af følermekanismen, se ill. [11]. Advarselslampen viser: 2. Mens ses, fjernes fingeren fra følermekanismen. Rensemodus er afsluttet. Beregn resterende batterikapacitet og påbegynd termisk desinfektion 1. Drej blandingshåndtaget til varmtvandsstoppet. 2. Placer en finger på den nedre del af følermekanismen, se ill. [11]. Advarselslampen viser: 3. Mens ses, fjernes fingeren fra følermekanismen. Den resterende batterikapacitet vises med blinktegn på kontrollampen. Resterende batterikapacitet > 60% Resterende batterikapacitet > 40% Resterende batterikapacitet > 20% Resterende batterikapacitet < 20% Den resterende battarikapacitet angives altid med fire blinksignaler ved drift af forsyningsnet. Fjern hænderne fra følermekanismens dækningsområde. Efter inspektion af resterende batterikapacitet påbegyndes den termiske desinfektion. Skulle et objekt sidde fast under den termiske desinfektion, slukkes vandforsyningen øjeblikkeligt, og armaturet spærres (advarselslampe blinker). Denne spærring afsluttes automatisk efter tre minutter eller kan afsluttes manuelt før tid (se afsnit omkring afslutning af rensemodus før tid). Udfør indstillinger Indstillingsmodus Indstillingsmodus har følgende funktioner: - Undersøge og ændre programmet - Kontrollere dækningsområde I indstillingsmodusen lyser advarselslampen i følermekanismen, når dækningsområdet nås, idet nogen nærmer sig armaturet. Aktivering af indstillingsmodus Afbryd spændingsforsyningen på elektronikken og tilslut den igen efter 10 sek, se foldeside III, ill. [12]. Indstillingsmodusen afsluttes automatisk efter tre minutter. Indstil programmet 1. Aktivering af indstillingsmodus. 2. Placer en finger på den nedre del af følermekanismen, se ill. [11]. Advarselslampen viser: 3. Mens ses, fjernes fingeren fra følermekanismen. Valgtilstanden er aktiv i 60 s. 4. Placer en finger på den nedre del af følermekanismen. Programmerne vises med blinktegn på advarselslampen. Displayet starter med det program, der p.t. er indstillet. Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Program 7 5. Efter den ønskede sekvens af blinksignaler fjernes fingeren fra følermekanismen. Det valgte program er nu valgt som indstilling. De tilsvarende blinksignaler vises endnu en gang. Indstillingen kan justeres igen efter behov inden for de efterfølgende 6 sek. (se 4.) Indstillingsmodusen afsluttes automatisk efter tre minutter. Vedligeholdelse Luk for koldt- og varmtvandstilførslen. Afbryd spændingsforsyningen. Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt. I. Batteri, se foldeside III, ill. [13]. Et næsten afladet batteri indikeres ved, at advarselslampen blinker i følermekanismen. II. Strømforsyning (42 388) skal udskiftes, se foldeside I. III. Magnetventil, se foldeside II, ill. [8] eller [10] og foldeside III, ill. [14] til [16]. Vær opmærksom på reservedelenes monteringsposition, se Detaljerill. [17]. IV. Mousseuren (42 832) skrues ud og rengøres, se foldeside I 23

6 V. Reguleringsenhed, se foldeside II og III 1. Løsn armaturet fra tilslutningerne. 2. Tag armaturet af vasken. Afmonteringen er beskrevet i kapitlet Indstilling af temperaturbegrænsning, se ill. [8] eller [10]. 3. Træk reguleringsenheden ud, og udskift den, se ill. [18]. Reservedele se foldeside I (* = specialtilbehør) Pleje Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i den vedlagte vedligeholdelsesvejledning. Henvisninger til bortskaffelse Batterier skal bortskaffes iht. gældende forskrifter! Programtabeller Der kan vælges mellem syv forudindstillede programmer til den infrarøde elektronik. Program Kortvarig drift* 1 Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv Inaktiv Inaktiv Automatisk skylning* 2 Inaktiv Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv Inaktiv Aktiv Skylningsinterval - 72 t 24 t 72 t 72 t - 72 t Skylningsvarighed - 5 min 5 min 10 min 1 min - 5 min Brugsafhængig - x x x - x Ikke brugsafhængig - x - Varighed af termisk desinfektion 3,5 min 3,5 min 11 min 3,5 min 3,5 min 3,5 min 3,5 min * 1 Rensemodusen kan aktiveres når kortvarig slukning er aktiveret. I rensemodusen begynder vandtilførslen ikke før efter tre minutter, selv hvis et objekt registreres. * 2 Den automatiske skylning sørger for vandhygiejne, hvis armaturet ikke er blevet benyttet i længere tid. En skylning på fem minutter foretages efter 24 timer (ikke brugsafhængig) eller på 1, 5 eller 10 minutter 72 efter seneste anvendelse af armaturet (brugsafhængig). Sikkerhedsanvisning: Sørg ved aktiveret automatisk skylning for frit afløb. Fejl/årsag/afhjælpning Fejl Årsag Afhjælpning Vandet løber ikke Vandet løber uafbrudt Vandet løber utilsigtet Vandmængden er for ringe Blandingstemperatur er ikke korrekt Vandtilførslen er afbrudt Sien i magnetventilen er tilstoppet Magnetventilen er defekt Stikforbindelsen har ikke kontakt Ingen spænding - Batteriet er afladt - Strømforsyningen er defekt Hænderne er ikke i dækningsområdet Rensemodus aktiv Magnetventilen er defekt Termisk desinfektion aktiv Følermekanismens dækningsområde er indstillet for stort til de givne forhold Automatisk skylning aktiv Mousseuren er snavset Sien i magnetventilen er snavset Sien i tilslutningsslanger er snavset Vandtilførslen er nedsat Se "Vandmængden er for ringe" Blandingsakslen er kalket til - Åbn for spærreventilerne - Rengør sien - Udskift magnetventilen - Inspicér stikforbindelsen - Udskift batteriet - Udskift netdelen - Hold hænderne direkte under udløbet - Deaktivér rensemodussen, eller vent tre minutter - Udskift magnetventilen - Vent 3,5 eller 11 minutter - Reducér rækkevidden med fjernbetjening (specialtilbehør, bestillingsnr.: ) - Vent 1-10 minutter - Udskift eller rens mousseuren - Rengør sien - Rens sien eller udskift den - Kontrollér forsyningsledningerne, åbn for afspærringer - Rengør eller udskift blandingsakslen 24

7 s ,5 mm III

8 D & A & AUS Argent Sydney & +(02) Argent Melbourne & +(03) B & BG & CAU & CDN & CH & CN & CY & CZ & DK & E & EST & F & FIN & GB & GR & H & HK & I & IND & IS & J & KZ & LT & LV & MAL & N & NL & NZ & +09/ P & PL & RI & RO & ROK & RP & RUS & S & SGP & SK & T & TR & UA & USA & VN & AL BiH HR KS ME MK SLO SRB & Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: & IR OM UAE YEM & Far East Area Sales Office: & /10/22

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 75A 5 1 36V Max. belastning 75A / 36V DC 5 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe 75A (5x15A) for motorer med maks. 60s åbningstid MONTAGEVEJLEDNING Tekniske

Læs mere

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING Wespot SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING DA Denne brugervejledning er udgivet af Optex, uden garanti. Forbedringer og ændringer i denne brugervejledning nødvendiggjort

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība PMP 45 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība en sv no fi et lt lv Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130601 / 000

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere