FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub"

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT R. 1 MART 14 (NR. 4) 13.ARGANG GenerajforsamJwg Badfnintonarsm0de tandernejsning Go 'daw turnering

2 HOVEDBETYREE l opslagstavlen H0rer du til dem, der ikke gemmer FTB-Nyt, si riv da i det mindste denne side ud Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 42 Tlf Kasserer: Niels J0rgen Jacobsen Asmundsh0j 221 Tlf TENNIAFDEING Afdelingsformand (bane/klubhus): Knud aursen *) Gr0nholtvej Tlf Bestyrelsesmedlem (senior/junior): Mogens Dalhoff Pedersen Vilhelmsro 40 Tlf BADMINTONAFDEING Afdelingsformand: Claus Parkh0i *) Tj0rnevej 1 Tlf enior-spilleudvalg: Carsten Wulff Dr. ouises Alle 1 Tlf FTB Generalforsamling rsdag d..april 14 kl i Arsm0de i Badmintonafdelingen rsdag d. 1.april 14 kl i Bestyrelsesmedlem (trailing): J0rgen Holm *) tationsvej 23 Tlf Ungdomsspilleudvalg: Rene tennicke *) Mads Holmsvej 12, 3000 Hels. Tlf Fredensborghallen Dagsorden if01ge lovene Fredensborghallen Dagsorden if01ge lovene Bestyrelsesmedlem (turneringer): Gert Knudsen Dannevang 223 Tlf Motionist-spilleudvalg: Jens Erik M011er Helsing0rsvej 42 Tlf Bestyrelsesmedlem (motionist): Chris Hoeing Kildedalen 2, 3400 Hill. Tlf Veteran-spilleudvalg: Per tephensen Vilhelmsro 21 Tlf ekretaer: Birgit Velin Gr0nholtvej 41 Tlf Klubhuset: Kastanievej 1 Tlf REDACTION Banefordeler: Henrik Jensen Bastrupvej 13 Tlf Fredensborghallen: Kastanievej 1 Tlf *) medlem af hovedbestyrelse tanderhejsning Klubhuset 0ndag d. 1-april 14 kl Go'daw turnering i tennis 0ndag d. 24.april 14 kl Marianne Parkh0i Tj0rnevej 1 Tlf ussi aursen Plantagevej 2 Tlf

3 Badmintonarsm0de Ved badmintonarsm0det tirsdag d. 1.april skal der vaslges nye medlemmer til bestyrelsen. Ungdomsformanden Rene tennicke er pa valg og 0nsker ikke genvalg. eniorformanden Carsten Wulff er ikke p& valg, men 0nsker at fratrasde. Afdelingsformanden Claus Parkh0i er ikke pi valg, men ville ogs gerne af!0ses. Er der mon nogen, der bar lyst til og mod p at lave et stykke arbejde for badmintonafdelingen. Du bliver ikke belt alene om arbejdet. De andre, som alle bar vaeret medlemmer af bestyrelsen i flere omgange, bliver. M0d op til rsm0det. Ring eventuelt til en i bestyrelsen og h0r nasrmere, hvis du bar lyst til at hjaslpe med noget. GOD PAKE,:, lokakwisen -~ ADVOKAT () JOHN HEMMING Fredensborg: Helsing0rsvej 20, TIf Kontortid: Onsdag 10-14, torsdag Traeffes i 0vrigt efter aftale Humlebaek: Ny trandvej, TIf Ungdomsformand s0ges eniorformand s0ges

4 tatsautoriserede revisorer Humlebaek Ny trandvej Humlebaek Telefon Telefax AFYNING!!! Af Per tephensen Juleturneringen 13 led den skasbne, at vi pa grund af for ringe tilslutning f01te os n0dsaget til at aflyse. Det er, s& vidt jeg busker, den f0rste juleturnering med s lille interesse. At julen '3 er/var en "arbejdsgiverjul", indebaerer jo ikke n0dvendigvis, at vi afskriver alt det sjove. Heldigvis er det ikke "nye folk" i turneringsudvalget, s de siddende bar forhabentlig ikke mistet modet/lysten til andre aktiviteter. Det havde vaeret synd for et nyt udvalg at opleve den opbakning fra medlemmernes side. GENNEMF0RT!!! Af Per tephensen Turneringen "Af med gasen" blev afviklet med stor deltagelse som en nytarsturnering d. 2.januar. Nasste jul/nytar far den svasre vilkar, men mon ikke nogen finder p noget. KUBMETERKABER Af Per tephensen Klubmesterskabs-turneringen afvikles i ugen d april. Hvilke dage, der bliver aktuelle, afhasnger bl.a. af deltagerantallet. pillere, der far deres baner inddraget i forbindelse med turneringen, vil selvf01gelig f tilbudt erstatningstid. Aflysningerne vil blive opslaet i Fredensborghallen sidst i uge 12 (24.marts). unders0g venligst om det evt. glr ud over din banetid. Program og spilleplan kan afhentes i Fredensborghallen fra d. 2.marts. VINDERE Cecilie Wulff vandt damesinglen i puslinge-raekken ved Frederiksvasrks invitationsturnering. Cecilie gentog successen i damedoble, som bun vandt sammen med Trine Hartelius. l lykke - meget Hot Frisk med det hele - ogsd medprisen Afslutningsfest i badminton Efter klubfinalerne holder vi fest i Fredensborghallen I0rdagd.1.april kl Fredensborg Velkomstdrink - 3 retters menu - kaffe 5,00 kr. lmelding p opslagstavlen

5 J0rn Jensen's Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. trenge Tennis Badm. yntet 50,- Volutex 0,- Carbon 0,- 0,- emitarm 100,- o[- Texplus 0,- urnament Blend 140,- V tarm 10 - Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. Trasffes pa telefon efter kl pa hverdage og efter kl..00 pa lord./helligd. Kongevejen 40 - Fredensborg KVITGARD TR/tATHANDE A/s EGEKOWEJ KVITGARD Telf Telefax AUTO- OPRETNING Jorgen Madsen Hojvangen 11 Fredensborg sma og store arrangementer -privat og firma tlf jette koas boserupvej humlebcek Flotte indsatser og resultater i turneringer i saesonen 3/4 Af Vila-am Bhatia Hvis man starter med mikropuslingene, s var Anders A. Jensen og une V. Jensen i Gilleje, en invitaionsturnering, for at pr0ve krasfter med spillere fra andre klubber. Det gik rigtigt godt og i double sammen kom de i finalen hvor de desvasrre table. I single naede Anders semi-finalen og blev nr.3 og une 1/4-finalen der svarer til en 5- plads. De to tiltog ogsa ved Amtsmesterskaberne hvor Anders blev en flot nr.2 og derved kvaliticerede sig til andsmesterskaberne, FOT. Minipuslingene har deltaget i tre turneringer. l invitationsturneringen i Alsgarde blev Anders Brahe/Rasmus P. Hansen flot nr. 3, mens Anders ogsa naede 1/4-finalen i single. De to deltog ogsa i Amtsmesterskaberne hvor det bedste resultat var Anders der naede 1/4- finalen. Anders var ogs med i Gilleleje hvor det lykkedes ham at vinde turneringen i single. Puslingene var med til jasllandsmesterskaberne i B-raskken, og her lykkedes det for Trine Hartelius/Hemant Bhatia at komme i semifinalen hvor de desvasrre table, men alligevel 3. bedst pa jaslland i B-raskken er jo ikke d rligt. Trine og Hemanl dellog ogs i invilalionslurneringen i Gilleleje hvor de blev nr.l. Fredensborg var ogs reprassenlerel i ejre. Her blev Hemanl nr.2 i single og sammen med Michael Arner nr.2 i double. Cecilie W. J0rgensen opnede en flol 3. plads i single. Juniorerne er dem der har vasrel mest ude og spille lurneringer ikke flere end 5 lurneringer blev der opnael fine resullater. I den abne B-raskke turnering i Herlev opnaede Thomas Brahe og Vikram Bhatia en 3. plads i double. amme to deltog i Amtmeslerskaberne i A-raskken, da de vandl B-raskken sidste ar. Del blev en flol 3. plads, men A-raekken var ogs slasrk og vandtes i single af en mesterraskke-spiller. 3. pladsen gav samlidig udlagelse lil andsmesterskaberne. I invilalionsturneringen i Als0nderup gjorde Vikram rent bord ved at vinde singlen og sammen med Jesper Mortensen ogs doublen. l den abne B-raskke turnering i DV naede Thomas/Vikram 1/4-finalen da de table til to senere vindere og A-raskke spillere. I den abne B-raekke turnering i Valby opnaede Thomas/Vikram en 3. plads. Ynglingene deltog ogsi i jasllandsmesterskaberne hvor ouise Olesen/Jesper Monnerup naede finalen, men desvasrre lable. En holdhistorie fra det virkelige badmintonliv Af Jesper 0rensen F0rst skulle vi i sassonen 2/3 g sa grueligl megel igennem, jeg kan desvasrre (heldigvis) ikke huske, hvor mange kampe vi lable, men vj fik bade "asg" og "briller", sa del baskede. C- raskken i den nye FAGI turnering var for slasrk for os. Jeg vil indr0mme, al vi nok slarlede denne sasson med en vis skepsis - jeg Ir0stede/opmunlrede de faste pa holdel med, al vi jo var blevel rykket en raskke ned til D-raskken. Det faste hold som bestr af: Helene Helligs0e, Anne Melle og Jacques indegaard, ars alomonsson, Morlen Johansen og underlegnede gik i gang med opgaven med ildhu. Og det kan nok vasre, at klubben kan vasre stolle af os. Vi har virkelig slael vores navn fasl og skabl frygl og beundring i det nordsjasllandske. Billedel var hell vendl om fra sidsle ar, vi har uddell mange "asg" og "briller" - i vundne holdkampe har vi KUN givel sasl vask. (Vi er blevel enige om ikke al nasvne navne.) a i Karlebo, Hellebask, Niv, Blistrup og Espergaerde har man lall og forlall om det siaerke unge hold fra Fredensborg. Onde tunger menle nogle gange, at vi var for unge lil al spille i lurneringen, men del har vi blol overh0rl og givel dem en endnu sl0rre gang lassk. Jeg vil sige til de faste pa holdet saml lil dem, der slillede op, nar der var mandefald, lak for en forrygende sasson, knejs blol med nakken i r, haber alle er med pa al give den en skalle nassle ar i C-raskken. Og i asrlighedens navn - der haber jeg ogsa, al vi far IDT mere modstand.

6 lutresultater i badminton 13/4 10 WARANTI Aut. VV-installat0r BENT ANDEREN BIKKENAGERMETER VARME NATURGAINTAATIONER ANITET OIEFYRERVICE AUT. GA- & VANDMETER VV-ERVICE V/ERKTED&KONTOR YHNEVEJ -340 FREDENBORG Fa en 0konomikonto Den forbrugervenlige 10nkonto ^ DEN DANKE BANK enior 1 (serie 1, pulje 3) enior 2 (serie 5, pulje 1) tenl0se kovlunde Birker0d 2 Brtfndby Hareskov Fredensborg Espergaerde Frederikssund 2 Ballerup 3 011enZd 2 enior 3 (serie, pulje 31) tenl0se 4 Als0nderup 2 Helsing0r 4 Fredensborg 3 Glostrup 4 011er0d 4 Hjorten 4 Espergarde 3 Vaerl0se Veteran 2 (B-raekken 2, pulje 14) kaevinge Hillertfd 3 Birken0d 2 Fredensborg 2 Helsinge 2 ynge-uggel0se Farum 2 Hareskov 2 Vaerebro 2 Puslinge (U14B, pulje 20) GIEEJE FREM-HEEBffiK 1 HORNBffiK 1 HEIING0R FREDENBORG 1 HEINGE Mikropuslinge (U10B, pulje 45) HIER0D WR0E 1 FARUM FRDENBORG IER0D Humlebsk 3 Hombeek Blistrup 3 ed0je-m0rum 3 Gilleleje/0borg iller0d Espergaerde 2 langerup 2 Frem-Hellebaek 3 Fredensborg 2 Veteran 1 (A-raskken Niva Blstykke Birker0d Greve 4 Hiller0d 2 Frem-Hellebak Fredensborg illertfd 2 Vaerl0se 3 Hundested Junior (U1B, pulje ) FREDERIKUND FREDERIKVZERK HIER0D 2 FREDENBORG FREM-HEEBffiK 1 BITRUP FARUM 2 HEINGE RAM0E 1, pulje Minipuslinge (U12B, pulje 35) FREDERIKVRK FREDENBORG KIBBY JfflERPRI GANIJ0E ) Holdet trukket Puslinge/drenge (U14DR, pulje 50) HIER0D 4 BAERUP 2 GOTRUP FARUM 2 KOKKEDA 2 VEDBffiK NEKKER3TEN 2 FREDENBORG

7 Nu varer det iwte sa laenge Ingen bank er mere lokal end Unibank Unibank Jernbanegade, Fredensborg 13

8 Fredensborg Fragt A/ H0jvangen 2, 340 Fredensborg * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udf0res over hele landet. FREDENBORG FRAGT AI NORDJ/EAND FRAGTCENTER A/ * Kontortid: -1 REFERAT FRA ARM0DET I TEN- NIAFDEINGEN TIRDAG D. 12.OK- TOBER 13 I FREDENBORGHA- EN. 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Nils Wulff Referent: Marianne Parkh0i. 2. Beretninger. a. Afdelingsformanden Hans Peter J0rgensen aflagde sin beretning (se andet steds i bladet). b. eniorspilleudvalgsformanden Mogens Dalhoff aflagde beretning. c. Ungdomsspilleudvalgsformanden J0rgen Th.Holm aflagde beretning (se andet steds i bladet). d. Motionistspilleudvaglsformanden Putte chultz (ikke til stede). 3. Kassereren fremlasgger det af FTB's revisorer godkendte afdelingsregnskab til godkendelse. J.TH.Holm fremlagde budgettet p N.J.Jacobsens vegne. Regnskabet godkendt. 4. Indkomne forslag. Chris Hoeing fremlagde bestyrelsens forslag til aendring af strukturen i tennisbestyrelsen (skitseret i sidste nummer af FTB-Nyt). /Endringerne skulle gerne f0re til en mere velfungerende afdeling samt implicere flere medlemmer i arbejdet og beslutningsprocesserne. Valgene skal foreg efter FTB's love. Fordelingen af de "nye formandsposter" flutes til under eventuelt. 5. Fremlasggelse af aktivitetsplan for den kommende sasson. J0rgen Th.Holm fremlagde aktivitetsplanen (se andet sted i bladet).. Fremlasggelse af budget og fastsasttelse af kontingent, herunder afsaettelse af be!0b til specielle forml. J0rgen Th.Holm fremlagde budgettet. Kontingentet uaendret. J0rgen takkede H.P.J0rgensen, som ikke 0nskede at fortsastte som formand, for det arbejde ban havde lagt i tennisafdelingen i sine ar som formand.. Valg af afdelingsformand - i ulige ar. Rnud aursen valgt for et r.. Valg af seniorspilleudvalgsformand - i ulige ar. Mogens Dalhoff genvalgt.. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand - i lige ar. Ikke aktuelt. (J0rgen Th.Holm). 10. Valg af motionistspilleudvalgsformand - i lige ar. Putte chultz 0nsker ikke genvalg. Gert Rnudsen valgt for et &r. 11. Valg af old-boys/veteranspilleudvalgsformand - i lige <lr. Chris Hoeing genvalgt. 11. Valg af bestyrelsesmedlem (banefordeler) i ulige r. Birgit Velin genvalgt. 12. Valg af 2 suppleanter - hvert ar. 1. Martin Parkh0i. 2. ars Bonn. 13. Eventuelt. Knud aursen takkede for valget og foreslog at 5rsm0det tilsluttede sig bestyrelsens forslag til fordelingen af de "ny formandposter" som f01ger: pillerudvalgsformand junior/senior Mogens Dalhoff pillerudvalgsformand motionist/old-boys Chris Hoeing Turneringsudvalgsformand Gert Knudsen Trasningsudvalgsformand J0rgen Th.Holm Bane-/klubhusudvalgsformand Knud aursen 14 15

9 u^/t? JBnjqsi lajepjaau oqsu!jaajjuea, j l!ds}seeq, Bumfaipn. JBdUBq 0 EI))BO/W J BIJV. 0 :j3abbdo ejaeiuud uasjapuv sqqoi IBJN JJinM UN pnuy snu.qnp /eueg jajojunf jfa jujuos ap ou.jv. jjo un[/j in p 0u,jv. JU33J1 UUEPPH. Bumaej) IB aj -WUU BO B3 UB d. UJOa JB1 uasjspuy sqqm PIN U U OH U C Bujuaeu dnojaujiuos apiomv. jnj UJ)>) JUB 'UJPJ -pion BBae UB d Bo spsi. Bo -ujn) AEp-OQ p O)jv. -jjuqn >) U! 3A UI}JB AJ UI 3A UIJHBX uaspnux sne Q!0iWEd uiyt BUJOH UJO UJld-lU d ^UUI uaspnu» pao jabuuaujni Odli abee UE d. J^^s^J p Oi))E/ee UB d uadosbbpsuo s,xoq P 0/OI}OUJ UJU3J} B JOd, uaabbdo uasjspuv sqqm IBJN j uasjapuy BU uaj0r BUJOH suno g/p ju[e)db>ip O nil Bujueeo) jomas/joiunfb sajod. JB1 uaseuom suar UJJ01AI suaboial jomnf/jojues suebow eau uep jes Aktivitetskalender tennis 14 s M M F April 1 tanderhejsning 1 Banerne er bne hvis vejret tillader det 23 tart trsninq motionister+old boy's 24 Go-dav turnering for alle 25 tart traening jun+sen 2 tart TFT motionstennis, se opslagstavlen 2 HUK ATID AT E PA OPAGTAVEN I KUBUET. NAR DU ER PA ANxEGGET F 0 Juni 2 Treening motionister+old boy's tart KM kval. Junior + senior double 5 Holdkamp junior evt. holdkamp.tu-motio Holdkamp senior* Y/old Boy's Holdkamp old boy's evt. holdkamp.tu-motio idste TTT for juniorer KM flnaler/ ommerfesten evt. holdkamp.tu-motio tart sommertennis for alle iuniorer ommertennis for alle juniorer hver tir+tor M 3 4 eptember evt. puljekampe evt. puljekampe 10 evt. puljekampe 11 avfaldsturnerlng 1 Indendorssaesonen starter Maj Juli s 0 T T M O 1 Traening motionister+old boy's 4 tart onsdags Open 5 tart TTT for juniorer/traenlng Motio/old Traening motionister+old boy's Traaning motionister+old boy's Holdkamp senior* Y/old Boy's Holdkamp Old boy's Trasninq motionister+old boy's Holdkamp junior evt. holdkamp.tu-motio Traaning motionister+old boy's Holdkamp senior+y/old Boy's Holdkamp junior* old boy's evt. holdkamp.tu-motio ommercup 10 ommercup August evt. holdkamp.tu-motio 13 Holdkamp senior+y/old Boy's 14 Holdkamp junior +Old boy's/traening mo 20 Holdkamp senior+y/old Boy's 21 Holdkamp junior +Old boy's/traening mo 25 idste TTT i udendarsseesonen 2 evt. puljekampe 2 evt. puljekampe Udgave feb4/jth

10 Tennisafdelingsformandens beretning 13 AfH. P. Jflrgensen Tennissassonen 13 er nu overstaet. aesonen bar desvaerre pa mange mader vaeret praeget af del darlige vejr. Klubmesterskaberne var ved at sv0mme vask og saesonen blev vassentlig kortere end sidste ar, hvor der faktisk kunne spilles pa banerne et stykke ind i oktober maned. I ar kunne man efter medio august ikke pa forhand vaere sikker pa at komme til at spille til reserveret tid. For mange er tennisspillet dog ikke slut fordi der saettes en stopper for udend0rsspillet. Flere og flere medlemmer bar tegnet indend0rsbaner i Hiller0d Tenniscenter og ogsa for den kommende vinter vil mange fredensborgere drage mod vest. Der er et godt samarbejde med centret, der for vore bedste spillere ogsa omfatter faelles trasningsfaciliteter. I betragtning af at opf0relsen af en lokal hal nasppe lader sig gennemf0re inden for en kort tidshorisont, er klubbens og medlemmernes anvendelse af banerne i Hiller0d en god 10sning. Pa del sportslige plan bar de bedste af vore senior- og juniorhold igen i ar klaret sig flot. eniorhold 1 s lasnge ud til at have oprykningen til serie 1 inden for raekkevidde, men i den sidste kamp glippede del. Kom igen til naeste ar. Elitetrasningen bar i ar vasret overladt til teen Dubert, som vi bar haft stor glaede af. Bade spillere og ledere er glade for bans indsats, og ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde. igesom tidligere bar der vasret god gang i de mange aktiviteter, som de forskellige afdelinger bar afholdt. Ud over de sportslige og sociale aktiviteter bar der ogsa vaeret arbejdsdage, hvor medlemmerne deltog f.eks. ved istandsasttelse af klubhuset inden sassonstart. Dog ma del tilstas, at det altid er de samme medlemmer, der deltager, og der skal derfor lyde en stor appel til 0vrige medlemmer om at m0de op, nar der en anden gang kaldes til samling. Det er i 0vrigt hyggeligt, det gavner fasllesskabet og sa er det jo for 0vrigt ogsa til jeres bedste. 1 Et oprab skal ogsa lyde omkring banereservationssystemet. Nar man bar reserveret tid og man af en eller anden grund bliver forhindret, da er det mindste man kan g0re at slette reservationen. Ingen holder sig tilbage for at reservere telefonisk, s samme metode kunne i det mindste forventes ved afmelding. I 12 oplevede klubben for f0rste gang i nyere tid et fald i medlemsskaren. Det m altid vaekke bekymring, nar noget sadant sker og forpligte bestyrelsen til at overveje rsagen og eventuelt ivasrksaette forholdsregler her imod. Faldet er stoppet og medlemstallet bar stabiliseret sig pa sidste ars niveau. Det er min opfattelse, at faldet afspejler forholdene i det 0vrige samfund. 0konomisk afmatning, arbejds!0shed m.v. medf0rer at der i h0jere grad end tidligere sasttes fokus pa, hvad der anvendes pa fritidsaktiviteter, og hvad den enkelte far igen. De, der tidligere blot var medlem fordi det h0rer sig til, falder fra. Andre foreninger oplever formentlig det samme. Der prioriteres og den aktivitet/sportsgren der byder mest - hvordan man nu end g0r det op - far medlemskabet. Det er i virkeligheden de samme medlemmer alle foreninger kasmper om. Det er derfor n0dvendigt, at man tager skridt til at profilere klubben og tennissporten endnu mere og tilbyde aktiviteter, som far potentielle ud0vere til at melde sig ind i netop vor klub og dermed sige ja til vores fasllesskab. Med henblik bl.a. herpa, bar bestyrelsen overvejet en ny og mere tidssvarende struktur for dens arbejde, og forslag hertil vil senere blive gennemgaet. Det er forslagets hovedsigte at samle tvasrgaende aktiviteter og delagtigg0re en st0rre del af medlemmerne i det daglige klubarbejde. Jeg haber forslaget far en god modtagelse, og at sa mange som muligt aktivt vil medvirke til dets praktiske gennemf0relse. Endelig skal som sasdvanlig lyde en stor tak til alle, der bar ydet en indsats for klubben i arets 10b. Beretning juniorer 13 AfJ0rgen Th. Holm I stil med de sidste saesonen her f01gende aktiviteter vasret gennemf0rt: Minitennis indend0rs i Endruphallen Trasningstilbud til samtlige juniormedlemmer TTT torsdag tennis trasf Indbudt sommerlejr Eksterne turneringer Holdturnering Klubmesterskaber Nye aktiviteter i 13 TIT med mulighed for instruktion pa 2 af banerne. ommertennis (organiseret tennis i sommerferien) endt herom i juni maned til samtlige medlemmer. Kommentarer til naevnte aktiviteter: TTT med mulighed for instruktion var godt "bes0gt". B0r fortsastte nasste saeson. De der ikke naede at f traening i forret for gennem dette arrangement en mulighed for "at komme i gang". Eksterne turneringer bar vaeret mindre benyttet end tidligere ar. Det kan skyldes at oplysninger om disse skal bedre markeres. Fredensborg var repraesenteret ved Kystmesterskaberne, Bornholm Open, Birker0d Mini, 01stykke Cup, KB Cup, Hundested Cup og NT. Hundested Cup blev vundet af Frederik E. Thomasen. llykke til Frederik med endnu en "Grand Prix" sejr. I Holdturneringen var Fredensborg i kvartfinalen med 3 ud af 4 hold, hvilket er virkelig flot. Desvasrre table vi dem alle, nogle dog med meget flotte cifre (4-5). Vi er vellidt nar vi m0der op, saledes blev jeg ringet op af Nasstved som forespurgte om vi havde tabt eller vundet. Jeg mtte desvaerre oplyse at vi havde tabt, hvorefter Naestvedmanden sagde 0v, det er altid s hyggeligt at m0de jer. Klubmesterskaberne er blevet afholdt efter samme recept som sidste ar. Bortset fra at nogle af finalerne regnede vask, er mesterskaberne for!0bet godt. Meget meget fa benyttede sig af tilskuerrettigheden ved arets finaler, det var lidt synd for spillerne! For nogle slutter tennissaesonen ultimo eptember hvert ar. Dette gaslder dog ikke den efterhanden st0rre og st0rre skare der bar fundet vej til Hiller0d Tenniscenter. Mange af os m0des der om vinteren, i mangel af halkapacitet i Fredensborg. I Hiller0d bar vi (Fredensborg) fact deres eget "hj0rne" som stille vokser. Bestyrelsen lasgger i ar op til en ny struktur. Et af resultaterne skulle meget gerne blive at flere "kokke kommer til k0kkenet". elvom der her skal lyde en tak til aila Brandt for hendes store arbejde med TIT, Martin Parkh0i for afviklingen af arets klubmesterskab, holdkaptajnerne Jens Thomasen, Martin Parkh0i, Morten Boni (og reserveholdkaptajn ars Bohn), og endelig Jiirgen Johannsen for de mindste u/12 uden hvilke saesonen ikke ville vaere blevet afviklet, er det for klubben som helhed en n0dvendighed at flere medlemmer "stiller" op til et stykke frivilligt foreningsarbejde. Tag det nye strukturforslag som en handsraekning til bestyrelsen der s0ger hjaslp under mere strukturerede rammer. Kommentar AfPutte chultz Jeg bar erfaret, at Chris (OM OVET) ikke fortalte pa arsm0det, hvorfor jeg ikke var til stede. Grunden var den, at vi pa et bestyrelsesm0de i sommer aftalte at datoen for arsm0det skulle vaere 5/10-3 (jeg kunne ikke 12/10). idst pa sommeren far jeg sa at vide nede i klubhuset, at m0det er flyttet til 12/10 d.v.s. den 0vrige bestyrelse fastsastter en anden dato uden at sp0rge mig. Jeg synes, at bestyrelsen bar svigtet mig. Jeg ville meget gerne have vasret med til arsm0det og sagt "P/ENT FARVE" til alle dem, der bar st0ttet og hjulpet mig i mit arbejde. Det manglende referat havde jeg ikke spor lyst til at skrive. Men jeg kan oplyse, at alle vores turneringer er gaet fint og ogsa Onsdags-Open er gaet godt. 1

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

GNISTEN. Marts/April 2008 46. Årgang

GNISTEN. Marts/April 2008 46. Årgang GNISTEN Marts/April 2008 46. Årgang KLUBBLAD FOR: Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

HGI-Nyt. 36. årgang Maj 2012 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 36. årgang Maj 2012 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 36. årgang Maj 2012 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik - og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 21. årgang Sæsonen 2013 2014 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2013 2014....... 6 Hvad får man for Kontingentet.... 7 Nyt fra Ungdomsafdelingen....

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 40. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 40. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 40. årgang Nr. 1 Maj 2013 Skensved fodbold med energi og ideer Fodboldafdelingen i Skensved har fået en helt ny og meget ung bestyrelse, som er fyldt med masser

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere