FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTB-NYT. Standernejsning. Go 'daw turnering. GenerajforsamJwg. Badfnintonarsm0de. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub"

Transkript

1 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT R. 1 MART 14 (NR. 4) 13.ARGANG GenerajforsamJwg Badfnintonarsm0de tandernejsning Go 'daw turnering

2 HOVEDBETYREE l opslagstavlen H0rer du til dem, der ikke gemmer FTB-Nyt, si riv da i det mindste denne side ud Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 42 Tlf Kasserer: Niels J0rgen Jacobsen Asmundsh0j 221 Tlf TENNIAFDEING Afdelingsformand (bane/klubhus): Knud aursen *) Gr0nholtvej Tlf Bestyrelsesmedlem (senior/junior): Mogens Dalhoff Pedersen Vilhelmsro 40 Tlf BADMINTONAFDEING Afdelingsformand: Claus Parkh0i *) Tj0rnevej 1 Tlf enior-spilleudvalg: Carsten Wulff Dr. ouises Alle 1 Tlf FTB Generalforsamling rsdag d..april 14 kl i Arsm0de i Badmintonafdelingen rsdag d. 1.april 14 kl i Bestyrelsesmedlem (trailing): J0rgen Holm *) tationsvej 23 Tlf Ungdomsspilleudvalg: Rene tennicke *) Mads Holmsvej 12, 3000 Hels. Tlf Fredensborghallen Dagsorden if01ge lovene Fredensborghallen Dagsorden if01ge lovene Bestyrelsesmedlem (turneringer): Gert Knudsen Dannevang 223 Tlf Motionist-spilleudvalg: Jens Erik M011er Helsing0rsvej 42 Tlf Bestyrelsesmedlem (motionist): Chris Hoeing Kildedalen 2, 3400 Hill. Tlf Veteran-spilleudvalg: Per tephensen Vilhelmsro 21 Tlf ekretaer: Birgit Velin Gr0nholtvej 41 Tlf Klubhuset: Kastanievej 1 Tlf REDACTION Banefordeler: Henrik Jensen Bastrupvej 13 Tlf Fredensborghallen: Kastanievej 1 Tlf *) medlem af hovedbestyrelse tanderhejsning Klubhuset 0ndag d. 1-april 14 kl Go'daw turnering i tennis 0ndag d. 24.april 14 kl Marianne Parkh0i Tj0rnevej 1 Tlf ussi aursen Plantagevej 2 Tlf

3 Badmintonarsm0de Ved badmintonarsm0det tirsdag d. 1.april skal der vaslges nye medlemmer til bestyrelsen. Ungdomsformanden Rene tennicke er pa valg og 0nsker ikke genvalg. eniorformanden Carsten Wulff er ikke p& valg, men 0nsker at fratrasde. Afdelingsformanden Claus Parkh0i er ikke pi valg, men ville ogs gerne af!0ses. Er der mon nogen, der bar lyst til og mod p at lave et stykke arbejde for badmintonafdelingen. Du bliver ikke belt alene om arbejdet. De andre, som alle bar vaeret medlemmer af bestyrelsen i flere omgange, bliver. M0d op til rsm0det. Ring eventuelt til en i bestyrelsen og h0r nasrmere, hvis du bar lyst til at hjaslpe med noget. GOD PAKE,:, lokakwisen -~ ADVOKAT () JOHN HEMMING Fredensborg: Helsing0rsvej 20, TIf Kontortid: Onsdag 10-14, torsdag Traeffes i 0vrigt efter aftale Humlebaek: Ny trandvej, TIf Ungdomsformand s0ges eniorformand s0ges

4 tatsautoriserede revisorer Humlebaek Ny trandvej Humlebaek Telefon Telefax AFYNING!!! Af Per tephensen Juleturneringen 13 led den skasbne, at vi pa grund af for ringe tilslutning f01te os n0dsaget til at aflyse. Det er, s& vidt jeg busker, den f0rste juleturnering med s lille interesse. At julen '3 er/var en "arbejdsgiverjul", indebaerer jo ikke n0dvendigvis, at vi afskriver alt det sjove. Heldigvis er det ikke "nye folk" i turneringsudvalget, s de siddende bar forhabentlig ikke mistet modet/lysten til andre aktiviteter. Det havde vaeret synd for et nyt udvalg at opleve den opbakning fra medlemmernes side. GENNEMF0RT!!! Af Per tephensen Turneringen "Af med gasen" blev afviklet med stor deltagelse som en nytarsturnering d. 2.januar. Nasste jul/nytar far den svasre vilkar, men mon ikke nogen finder p noget. KUBMETERKABER Af Per tephensen Klubmesterskabs-turneringen afvikles i ugen d april. Hvilke dage, der bliver aktuelle, afhasnger bl.a. af deltagerantallet. pillere, der far deres baner inddraget i forbindelse med turneringen, vil selvf01gelig f tilbudt erstatningstid. Aflysningerne vil blive opslaet i Fredensborghallen sidst i uge 12 (24.marts). unders0g venligst om det evt. glr ud over din banetid. Program og spilleplan kan afhentes i Fredensborghallen fra d. 2.marts. VINDERE Cecilie Wulff vandt damesinglen i puslinge-raekken ved Frederiksvasrks invitationsturnering. Cecilie gentog successen i damedoble, som bun vandt sammen med Trine Hartelius. l lykke - meget Hot Frisk med det hele - ogsd medprisen Afslutningsfest i badminton Efter klubfinalerne holder vi fest i Fredensborghallen I0rdagd.1.april kl Fredensborg Velkomstdrink - 3 retters menu - kaffe 5,00 kr. lmelding p opslagstavlen

5 J0rn Jensen's Ketcherservice Opstrengning af tennis- og badmintonketchere. trenge Tennis Badm. yntet 50,- Volutex 0,- Carbon 0,- 0,- emitarm 100,- o[- Texplus 0,- urnament Blend 140,- V tarm 10 - Reparation af ketcher kr. 5,- pr. streng uanset, hvad slags streng det er. Trasffes pa telefon efter kl pa hverdage og efter kl..00 pa lord./helligd. Kongevejen 40 - Fredensborg KVITGARD TR/tATHANDE A/s EGEKOWEJ KVITGARD Telf Telefax AUTO- OPRETNING Jorgen Madsen Hojvangen 11 Fredensborg sma og store arrangementer -privat og firma tlf jette koas boserupvej humlebcek Flotte indsatser og resultater i turneringer i saesonen 3/4 Af Vila-am Bhatia Hvis man starter med mikropuslingene, s var Anders A. Jensen og une V. Jensen i Gilleje, en invitaionsturnering, for at pr0ve krasfter med spillere fra andre klubber. Det gik rigtigt godt og i double sammen kom de i finalen hvor de desvasrre table. I single naede Anders semi-finalen og blev nr.3 og une 1/4-finalen der svarer til en 5- plads. De to tiltog ogsa ved Amtsmesterskaberne hvor Anders blev en flot nr.2 og derved kvaliticerede sig til andsmesterskaberne, FOT. Minipuslingene har deltaget i tre turneringer. l invitationsturneringen i Alsgarde blev Anders Brahe/Rasmus P. Hansen flot nr. 3, mens Anders ogsa naede 1/4-finalen i single. De to deltog ogsa i Amtsmesterskaberne hvor det bedste resultat var Anders der naede 1/4- finalen. Anders var ogs med i Gilleleje hvor det lykkedes ham at vinde turneringen i single. Puslingene var med til jasllandsmesterskaberne i B-raskken, og her lykkedes det for Trine Hartelius/Hemant Bhatia at komme i semifinalen hvor de desvasrre table, men alligevel 3. bedst pa jaslland i B-raskken er jo ikke d rligt. Trine og Hemanl dellog ogs i invilalionslurneringen i Gilleleje hvor de blev nr.l. Fredensborg var ogs reprassenlerel i ejre. Her blev Hemanl nr.2 i single og sammen med Michael Arner nr.2 i double. Cecilie W. J0rgensen opnede en flol 3. plads i single. Juniorerne er dem der har vasrel mest ude og spille lurneringer ikke flere end 5 lurneringer blev der opnael fine resullater. I den abne B-raskke turnering i Herlev opnaede Thomas Brahe og Vikram Bhatia en 3. plads i double. amme to deltog i Amtmeslerskaberne i A-raskken, da de vandl B-raskken sidste ar. Del blev en flol 3. plads, men A-raekken var ogs slasrk og vandtes i single af en mesterraskke-spiller. 3. pladsen gav samlidig udlagelse lil andsmesterskaberne. I invilalionsturneringen i Als0nderup gjorde Vikram rent bord ved at vinde singlen og sammen med Jesper Mortensen ogs doublen. l den abne B-raskke turnering i DV naede Thomas/Vikram 1/4-finalen da de table til to senere vindere og A-raskke spillere. I den abne B-raekke turnering i Valby opnaede Thomas/Vikram en 3. plads. Ynglingene deltog ogsi i jasllandsmesterskaberne hvor ouise Olesen/Jesper Monnerup naede finalen, men desvasrre lable. En holdhistorie fra det virkelige badmintonliv Af Jesper 0rensen F0rst skulle vi i sassonen 2/3 g sa grueligl megel igennem, jeg kan desvasrre (heldigvis) ikke huske, hvor mange kampe vi lable, men vj fik bade "asg" og "briller", sa del baskede. C- raskken i den nye FAGI turnering var for slasrk for os. Jeg vil indr0mme, al vi nok slarlede denne sasson med en vis skepsis - jeg Ir0stede/opmunlrede de faste pa holdel med, al vi jo var blevel rykket en raskke ned til D-raskken. Det faste hold som bestr af: Helene Helligs0e, Anne Melle og Jacques indegaard, ars alomonsson, Morlen Johansen og underlegnede gik i gang med opgaven med ildhu. Og det kan nok vasre, at klubben kan vasre stolle af os. Vi har virkelig slael vores navn fasl og skabl frygl og beundring i det nordsjasllandske. Billedel var hell vendl om fra sidsle ar, vi har uddell mange "asg" og "briller" - i vundne holdkampe har vi KUN givel sasl vask. (Vi er blevel enige om ikke al nasvne navne.) a i Karlebo, Hellebask, Niv, Blistrup og Espergaerde har man lall og forlall om det siaerke unge hold fra Fredensborg. Onde tunger menle nogle gange, at vi var for unge lil al spille i lurneringen, men del har vi blol overh0rl og givel dem en endnu sl0rre gang lassk. Jeg vil sige til de faste pa holdet saml lil dem, der slillede op, nar der var mandefald, lak for en forrygende sasson, knejs blol med nakken i r, haber alle er med pa al give den en skalle nassle ar i C-raskken. Og i asrlighedens navn - der haber jeg ogsa, al vi far IDT mere modstand.

6 lutresultater i badminton 13/4 10 WARANTI Aut. VV-installat0r BENT ANDEREN BIKKENAGERMETER VARME NATURGAINTAATIONER ANITET OIEFYRERVICE AUT. GA- & VANDMETER VV-ERVICE V/ERKTED&KONTOR YHNEVEJ -340 FREDENBORG Fa en 0konomikonto Den forbrugervenlige 10nkonto ^ DEN DANKE BANK enior 1 (serie 1, pulje 3) enior 2 (serie 5, pulje 1) tenl0se kovlunde Birker0d 2 Brtfndby Hareskov Fredensborg Espergaerde Frederikssund 2 Ballerup 3 011enZd 2 enior 3 (serie, pulje 31) tenl0se 4 Als0nderup 2 Helsing0r 4 Fredensborg 3 Glostrup 4 011er0d 4 Hjorten 4 Espergarde 3 Vaerl0se Veteran 2 (B-raekken 2, pulje 14) kaevinge Hillertfd 3 Birken0d 2 Fredensborg 2 Helsinge 2 ynge-uggel0se Farum 2 Hareskov 2 Vaerebro 2 Puslinge (U14B, pulje 20) GIEEJE FREM-HEEBffiK 1 HORNBffiK 1 HEIING0R FREDENBORG 1 HEINGE Mikropuslinge (U10B, pulje 45) HIER0D WR0E 1 FARUM FRDENBORG IER0D Humlebsk 3 Hombeek Blistrup 3 ed0je-m0rum 3 Gilleleje/0borg iller0d Espergaerde 2 langerup 2 Frem-Hellebaek 3 Fredensborg 2 Veteran 1 (A-raskken Niva Blstykke Birker0d Greve 4 Hiller0d 2 Frem-Hellebak Fredensborg illertfd 2 Vaerl0se 3 Hundested Junior (U1B, pulje ) FREDERIKUND FREDERIKVZERK HIER0D 2 FREDENBORG FREM-HEEBffiK 1 BITRUP FARUM 2 HEINGE RAM0E 1, pulje Minipuslinge (U12B, pulje 35) FREDERIKVRK FREDENBORG KIBBY JfflERPRI GANIJ0E ) Holdet trukket Puslinge/drenge (U14DR, pulje 50) HIER0D 4 BAERUP 2 GOTRUP FARUM 2 KOKKEDA 2 VEDBffiK NEKKER3TEN 2 FREDENBORG

7 Nu varer det iwte sa laenge Ingen bank er mere lokal end Unibank Unibank Jernbanegade, Fredensborg 13

8 Fredensborg Fragt A/ H0jvangen 2, 340 Fredensborg * Deres transport - vort speciale Vi er landsdaekkende med daglige afgange. Godstransport udf0res over hele landet. FREDENBORG FRAGT AI NORDJ/EAND FRAGTCENTER A/ * Kontortid: -1 REFERAT FRA ARM0DET I TEN- NIAFDEINGEN TIRDAG D. 12.OK- TOBER 13 I FREDENBORGHA- EN. 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Nils Wulff Referent: Marianne Parkh0i. 2. Beretninger. a. Afdelingsformanden Hans Peter J0rgensen aflagde sin beretning (se andet steds i bladet). b. eniorspilleudvalgsformanden Mogens Dalhoff aflagde beretning. c. Ungdomsspilleudvalgsformanden J0rgen Th.Holm aflagde beretning (se andet steds i bladet). d. Motionistspilleudvaglsformanden Putte chultz (ikke til stede). 3. Kassereren fremlasgger det af FTB's revisorer godkendte afdelingsregnskab til godkendelse. J.TH.Holm fremlagde budgettet p N.J.Jacobsens vegne. Regnskabet godkendt. 4. Indkomne forslag. Chris Hoeing fremlagde bestyrelsens forslag til aendring af strukturen i tennisbestyrelsen (skitseret i sidste nummer af FTB-Nyt). /Endringerne skulle gerne f0re til en mere velfungerende afdeling samt implicere flere medlemmer i arbejdet og beslutningsprocesserne. Valgene skal foreg efter FTB's love. Fordelingen af de "nye formandsposter" flutes til under eventuelt. 5. Fremlasggelse af aktivitetsplan for den kommende sasson. J0rgen Th.Holm fremlagde aktivitetsplanen (se andet sted i bladet).. Fremlasggelse af budget og fastsasttelse af kontingent, herunder afsaettelse af be!0b til specielle forml. J0rgen Th.Holm fremlagde budgettet. Kontingentet uaendret. J0rgen takkede H.P.J0rgensen, som ikke 0nskede at fortsastte som formand, for det arbejde ban havde lagt i tennisafdelingen i sine ar som formand.. Valg af afdelingsformand - i ulige ar. Rnud aursen valgt for et r.. Valg af seniorspilleudvalgsformand - i ulige ar. Mogens Dalhoff genvalgt.. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand - i lige ar. Ikke aktuelt. (J0rgen Th.Holm). 10. Valg af motionistspilleudvalgsformand - i lige ar. Putte chultz 0nsker ikke genvalg. Gert Rnudsen valgt for et &r. 11. Valg af old-boys/veteranspilleudvalgsformand - i lige <lr. Chris Hoeing genvalgt. 11. Valg af bestyrelsesmedlem (banefordeler) i ulige r. Birgit Velin genvalgt. 12. Valg af 2 suppleanter - hvert ar. 1. Martin Parkh0i. 2. ars Bonn. 13. Eventuelt. Knud aursen takkede for valget og foreslog at 5rsm0det tilsluttede sig bestyrelsens forslag til fordelingen af de "ny formandposter" som f01ger: pillerudvalgsformand junior/senior Mogens Dalhoff pillerudvalgsformand motionist/old-boys Chris Hoeing Turneringsudvalgsformand Gert Knudsen Trasningsudvalgsformand J0rgen Th.Holm Bane-/klubhusudvalgsformand Knud aursen 14 15

9 u^/t? JBnjqsi lajepjaau oqsu!jaajjuea, j l!ds}seeq, Bumfaipn. JBdUBq 0 EI))BO/W J BIJV. 0 :j3abbdo ejaeiuud uasjapuv sqqoi IBJN JJinM UN pnuy snu.qnp /eueg jajojunf jfa jujuos ap ou.jv. jjo un[/j in p 0u,jv. JU33J1 UUEPPH. Bumaej) IB aj -WUU BO B3 UB d. UJOa JB1 uasjspuy sqqm PIN U U OH U C Bujuaeu dnojaujiuos apiomv. jnj UJ)>) JUB 'UJPJ -pion BBae UB d Bo spsi. Bo -ujn) AEp-OQ p O)jv. -jjuqn >) U! 3A UI}JB AJ UI 3A UIJHBX uaspnux sne Q!0iWEd uiyt BUJOH UJO UJld-lU d ^UUI uaspnu» pao jabuuaujni Odli abee UE d. J^^s^J p Oi))E/ee UB d uadosbbpsuo s,xoq P 0/OI}OUJ UJU3J} B JOd, uaabbdo uasjspuv sqqm IBJN j uasjapuy BU uaj0r BUJOH suno g/p ju[e)db>ip O nil Bujueeo) jomas/joiunfb sajod. JB1 uaseuom suar UJJ01AI suaboial jomnf/jojues suebow eau uep jes Aktivitetskalender tennis 14 s M M F April 1 tanderhejsning 1 Banerne er bne hvis vejret tillader det 23 tart trsninq motionister+old boy's 24 Go-dav turnering for alle 25 tart traening jun+sen 2 tart TFT motionstennis, se opslagstavlen 2 HUK ATID AT E PA OPAGTAVEN I KUBUET. NAR DU ER PA ANxEGGET F 0 Juni 2 Treening motionister+old boy's tart KM kval. Junior + senior double 5 Holdkamp junior evt. holdkamp.tu-motio Holdkamp senior* Y/old Boy's Holdkamp old boy's evt. holdkamp.tu-motio idste TTT for juniorer KM flnaler/ ommerfesten evt. holdkamp.tu-motio tart sommertennis for alle iuniorer ommertennis for alle juniorer hver tir+tor M 3 4 eptember evt. puljekampe evt. puljekampe 10 evt. puljekampe 11 avfaldsturnerlng 1 Indendorssaesonen starter Maj Juli s 0 T T M O 1 Traening motionister+old boy's 4 tart onsdags Open 5 tart TTT for juniorer/traenlng Motio/old Traening motionister+old boy's Traaning motionister+old boy's Holdkamp senior* Y/old Boy's Holdkamp Old boy's Trasninq motionister+old boy's Holdkamp junior evt. holdkamp.tu-motio Traaning motionister+old boy's Holdkamp senior+y/old Boy's Holdkamp junior* old boy's evt. holdkamp.tu-motio ommercup 10 ommercup August evt. holdkamp.tu-motio 13 Holdkamp senior+y/old Boy's 14 Holdkamp junior +Old boy's/traening mo 20 Holdkamp senior+y/old Boy's 21 Holdkamp junior +Old boy's/traening mo 25 idste TTT i udendarsseesonen 2 evt. puljekampe 2 evt. puljekampe Udgave feb4/jth

10 Tennisafdelingsformandens beretning 13 AfH. P. Jflrgensen Tennissassonen 13 er nu overstaet. aesonen bar desvaerre pa mange mader vaeret praeget af del darlige vejr. Klubmesterskaberne var ved at sv0mme vask og saesonen blev vassentlig kortere end sidste ar, hvor der faktisk kunne spilles pa banerne et stykke ind i oktober maned. I ar kunne man efter medio august ikke pa forhand vaere sikker pa at komme til at spille til reserveret tid. For mange er tennisspillet dog ikke slut fordi der saettes en stopper for udend0rsspillet. Flere og flere medlemmer bar tegnet indend0rsbaner i Hiller0d Tenniscenter og ogsa for den kommende vinter vil mange fredensborgere drage mod vest. Der er et godt samarbejde med centret, der for vore bedste spillere ogsa omfatter faelles trasningsfaciliteter. I betragtning af at opf0relsen af en lokal hal nasppe lader sig gennemf0re inden for en kort tidshorisont, er klubbens og medlemmernes anvendelse af banerne i Hiller0d en god 10sning. Pa del sportslige plan bar de bedste af vore senior- og juniorhold igen i ar klaret sig flot. eniorhold 1 s lasnge ud til at have oprykningen til serie 1 inden for raekkevidde, men i den sidste kamp glippede del. Kom igen til naeste ar. Elitetrasningen bar i ar vasret overladt til teen Dubert, som vi bar haft stor glaede af. Bade spillere og ledere er glade for bans indsats, og ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde. igesom tidligere bar der vasret god gang i de mange aktiviteter, som de forskellige afdelinger bar afholdt. Ud over de sportslige og sociale aktiviteter bar der ogsa vaeret arbejdsdage, hvor medlemmerne deltog f.eks. ved istandsasttelse af klubhuset inden sassonstart. Dog ma del tilstas, at det altid er de samme medlemmer, der deltager, og der skal derfor lyde en stor appel til 0vrige medlemmer om at m0de op, nar der en anden gang kaldes til samling. Det er i 0vrigt hyggeligt, det gavner fasllesskabet og sa er det jo for 0vrigt ogsa til jeres bedste. 1 Et oprab skal ogsa lyde omkring banereservationssystemet. Nar man bar reserveret tid og man af en eller anden grund bliver forhindret, da er det mindste man kan g0re at slette reservationen. Ingen holder sig tilbage for at reservere telefonisk, s samme metode kunne i det mindste forventes ved afmelding. I 12 oplevede klubben for f0rste gang i nyere tid et fald i medlemsskaren. Det m altid vaekke bekymring, nar noget sadant sker og forpligte bestyrelsen til at overveje rsagen og eventuelt ivasrksaette forholdsregler her imod. Faldet er stoppet og medlemstallet bar stabiliseret sig pa sidste ars niveau. Det er min opfattelse, at faldet afspejler forholdene i det 0vrige samfund. 0konomisk afmatning, arbejds!0shed m.v. medf0rer at der i h0jere grad end tidligere sasttes fokus pa, hvad der anvendes pa fritidsaktiviteter, og hvad den enkelte far igen. De, der tidligere blot var medlem fordi det h0rer sig til, falder fra. Andre foreninger oplever formentlig det samme. Der prioriteres og den aktivitet/sportsgren der byder mest - hvordan man nu end g0r det op - far medlemskabet. Det er i virkeligheden de samme medlemmer alle foreninger kasmper om. Det er derfor n0dvendigt, at man tager skridt til at profilere klubben og tennissporten endnu mere og tilbyde aktiviteter, som far potentielle ud0vere til at melde sig ind i netop vor klub og dermed sige ja til vores fasllesskab. Med henblik bl.a. herpa, bar bestyrelsen overvejet en ny og mere tidssvarende struktur for dens arbejde, og forslag hertil vil senere blive gennemgaet. Det er forslagets hovedsigte at samle tvasrgaende aktiviteter og delagtigg0re en st0rre del af medlemmerne i det daglige klubarbejde. Jeg haber forslaget far en god modtagelse, og at sa mange som muligt aktivt vil medvirke til dets praktiske gennemf0relse. Endelig skal som sasdvanlig lyde en stor tak til alle, der bar ydet en indsats for klubben i arets 10b. Beretning juniorer 13 AfJ0rgen Th. Holm I stil med de sidste saesonen her f01gende aktiviteter vasret gennemf0rt: Minitennis indend0rs i Endruphallen Trasningstilbud til samtlige juniormedlemmer TTT torsdag tennis trasf Indbudt sommerlejr Eksterne turneringer Holdturnering Klubmesterskaber Nye aktiviteter i 13 TIT med mulighed for instruktion pa 2 af banerne. ommertennis (organiseret tennis i sommerferien) endt herom i juni maned til samtlige medlemmer. Kommentarer til naevnte aktiviteter: TTT med mulighed for instruktion var godt "bes0gt". B0r fortsastte nasste saeson. De der ikke naede at f traening i forret for gennem dette arrangement en mulighed for "at komme i gang". Eksterne turneringer bar vaeret mindre benyttet end tidligere ar. Det kan skyldes at oplysninger om disse skal bedre markeres. Fredensborg var repraesenteret ved Kystmesterskaberne, Bornholm Open, Birker0d Mini, 01stykke Cup, KB Cup, Hundested Cup og NT. Hundested Cup blev vundet af Frederik E. Thomasen. llykke til Frederik med endnu en "Grand Prix" sejr. I Holdturneringen var Fredensborg i kvartfinalen med 3 ud af 4 hold, hvilket er virkelig flot. Desvasrre table vi dem alle, nogle dog med meget flotte cifre (4-5). Vi er vellidt nar vi m0der op, saledes blev jeg ringet op af Nasstved som forespurgte om vi havde tabt eller vundet. Jeg mtte desvaerre oplyse at vi havde tabt, hvorefter Naestvedmanden sagde 0v, det er altid s hyggeligt at m0de jer. Klubmesterskaberne er blevet afholdt efter samme recept som sidste ar. Bortset fra at nogle af finalerne regnede vask, er mesterskaberne for!0bet godt. Meget meget fa benyttede sig af tilskuerrettigheden ved arets finaler, det var lidt synd for spillerne! For nogle slutter tennissaesonen ultimo eptember hvert ar. Dette gaslder dog ikke den efterhanden st0rre og st0rre skare der bar fundet vej til Hiller0d Tenniscenter. Mange af os m0des der om vinteren, i mangel af halkapacitet i Fredensborg. I Hiller0d bar vi (Fredensborg) fact deres eget "hj0rne" som stille vokser. Bestyrelsen lasgger i ar op til en ny struktur. Et af resultaterne skulle meget gerne blive at flere "kokke kommer til k0kkenet". elvom der her skal lyde en tak til aila Brandt for hendes store arbejde med TIT, Martin Parkh0i for afviklingen af arets klubmesterskab, holdkaptajnerne Jens Thomasen, Martin Parkh0i, Morten Boni (og reserveholdkaptajn ars Bohn), og endelig Jiirgen Johannsen for de mindste u/12 uden hvilke saesonen ikke ville vaere blevet afviklet, er det for klubben som helhed en n0dvendighed at flere medlemmer "stiller" op til et stykke frivilligt foreningsarbejde. Tag det nye strukturforslag som en handsraekning til bestyrelsen der s0ger hjaslp under mere strukturerede rammer. Kommentar AfPutte chultz Jeg bar erfaret, at Chris (OM OVET) ikke fortalte pa arsm0det, hvorfor jeg ikke var til stede. Grunden var den, at vi pa et bestyrelsesm0de i sommer aftalte at datoen for arsm0det skulle vaere 5/10-3 (jeg kunne ikke 12/10). idst pa sommeren far jeg sa at vide nede i klubhuset, at m0det er flyttet til 12/10 d.v.s. den 0vrige bestyrelse fastsastter en anden dato uden at sp0rge mig. Jeg synes, at bestyrelsen bar svigtet mig. Jeg ville meget gerne have vasret med til arsm0det og sagt "P/ENT FARVE" til alle dem, der bar st0ttet og hjulpet mig i mit arbejde. Det manglende referat havde jeg ikke spor lyst til at skrive. Men jeg kan oplyse, at alle vores turneringer er gaet fint og ogsa Onsdags-Open er gaet godt. 1

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s.

FTB-NYT. Medlemsblad for Fredensborg NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG. Indhold. Arsmede i tennisafd. s.13 * - Velkommen til badminton s. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- FTB-NYT og Badmintonklub NR. 3 SEPTEMBER 1995 (NR. 54) 14.ARGANG Indhold * - Velkommen til badminton s. 3 Badmintonholdkampe s. 7 og 9 Badmintonarrangementer s. 5 og

Læs mere

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden:

Herved indkaldes til: ARSM0DE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d. 25.03.86 kl. 19.30 i bibliotekets store sal. Dagsorden: Medlemsblad for Fredensborg Tennis-og Badmintonklub FTB-NYT Nr. 1 Marts 19. Argang Herved indkaldes til: ARSMDE I FTB's BADMINTONAFDELING: Tirsdag d..3. kl. 19.3 i bibliotekets store sal. 1.. Dagsorden:

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered

NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG. Er det brede klubliv dedt? Status over resultater. Julearrangementer. Sendagaften i Hillered Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 4 DECEMBER 1995 (NR. 55) 14.ARGANG Er det "brede" klubliv dedt? Status over resultater Julearrangementer Sendagaften i Hillered Tennisberetninger

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG. Standerhejsnjng 1996 Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR. 2 JLNI 1996 (NR. 57) 15.ARGANG Standerhejsnjng 1996 HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff **) Vilhelmsro 427 Tlf. 42 28 27 89 TENNISAFDELING

Læs mere

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton

FIR4IYT. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub NR. 1 MARTS 1996 (NR. 56) 15.ARGANG. Generalforsamling. Arsmede i badminton edlemsblad for redensborg ennis- og Badmintonklub IR4IY NR. 1 AR 1996 (NR. 56).ARGANG Generalforsamling Arsmede i badminton Nyt fra badminton ennisforar ennisaktiviteter for alle HVEDBEYREE ormand: Nils

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG

FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTfrNYT NR. 4 DECEMBER 1996 (NR. 59) 15. ARGANG HOVEDBESTYRELSE Formand: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 48 48 27 89 TENNISAFDELING Afdelingsformand

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet!

Fredensborg spillere til bords med de store. Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil. Laes inde i bladet! Medlemsblad for Fredensborg ail * Tennis- og Badmintonklub t? FTB^HYl NR. 3 AUGUST 1989 8.ARGAN&'t Fredensborg spillere til bords med de "store". Sender to Vojensspillere retur til Jylland efter flot spil.

Læs mere

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet:

FTB»NYT. Jeppe - eliteraekkespiller. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub. Inde i bladet: Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB»NYT NR. 1 marts 1998 17. ARGANG Inde i bladet: Jeppe - eliteraekkespiller Generalforsamling - Arsmode i badminton - Standerhejsning Tennisforar

Læs mere

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG

Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT. NR. 2 juni 1998 17. ARGANG Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmjntonklub FTB-NYT NR. 2 juni 1998 17. ARGANG HOVEDBESTVRELSE Forman d: Nils Wulff Vilhelmsro 427 Tlf. 4848 2789 Itlail iir. «>' Kasserer: Claus Parkhoi Maglegardsvej

Læs mere

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG

FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT NR.5 OKI. 1990 9.ARGANG VELKOMMEN TIL BADMINTON 90/91 TENNISARSMODE TIRSDAG 23.OKTOBER PLAN OVER HOLDKAMPE I BADMINTON RESULTATER FRA TENNISKLUBMESTERSKABER NYT FRA HUSMODERBADMINTON

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads

14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972. Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads 5OAR'SJUBIL/EUM FTB-NYT S/ERNUMMER DEC. 87 14 - lokal-avisen den 4. oktober 1972 Jubilarens anskeseddeh Fast traener og mere plads Fflrst i 50'erne havde Fredensborg Tennis og Badmintonklub et ncert samarbejde

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal.

BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930. Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. Torsdag d. 26.03.87 kl. 19.30 tekets store madesal. Medlemsblad for Fredensborg Tennis- og Badmintonklub FTB-NYT Nr.6 Marts 1987-6. Argang BADMINTONARSM0DE TORSDAG d. 26.3.87 kl.1930 Hermed indkaldes til Badmintonarsin0de. i biblio- Torsdag d. 26.03.87

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf.48485258/61285258

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 20 FEB 2013 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere