1 Indledning og overordnede betragtninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning og overordnede betragtninger"

Transkript

1 NOTAT Vedr. Variabeldeklaration for Transportvaneundersøgelsen Fra Hjalmar Christiansen, ModelCentret 4. marts 2010 HjC 1 Indledning og overordnede betragtninger Dette notat dokumenterer de enkelte variable i TU datasættet 2009, version 1. Variable, som er fortrolige, udeladte, eller planlagte til fremtidige versioner er udeladt af denne dokumentation, som altså alene forholder sig til det leverede datasæt. Af hensyn til internationale anvendelser af datasættet, er det valgt at arbejde med engelsksprogede navne ved al nynavngivning. Af historiske årsager er enkelte variable dog stadig på dansk. Generelt anvendes NULL som værdi, hvor der ikke haves en værdi. Bemærk, at dette gælder uanset om dette skyldes at spørgsmålet ikke er stillet, eller anden årsag. Undervejs omtales en række vigtige detaljer ved spørgeskemaet, men dette notat har ikke til formål at give en udtømmende beskrivelse af hvilke spørgsmål, der er stillet til hvem og hvornår. 2 Sessionstabel Hver session svarer principielt til et interview om en given dato med en given respondent. I efterbehandlingen filtreres data, således at der højst er 1 interview pr respondent. Sessionstabellen svarer dermed i grundtræk til den tidligere IP tabel. 2.1 Skemavariable sessionid, primærnøgle Oprindelse: teknisk variabel heltal, >0 Entydig identifikation af den enkelte interviewsession, som i det færdige datasæt kan betragtes som identisk med gennemførte respondentinterview. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Transportforskning Knuth-Winterfeldts Allé Bygning 116 Vest 2800 Kgs. Lyngby Tlf Dir Fax

2 2.1.2 interviewtype, enum interviewtype Oprindelse: teknisk variabel interviewtype 0 Internetinterview 1 Spøgelsesinterview = Interviewdata rekonstrueret 2 Telefoninterview diarydate Oprindelse: teknisk variabel dato som antal dage siden Til analyser er det normalt mest praktisk at anvende de afledte variable diaryyear, diarymonth, diaryweekday homeadrmuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 1 Kommunekode, efter kommunalreformen Kommunekode svarende til respondentens svar på Hvor bor De/du? RespYearBorn Oprindelse: spørgeskema, trin 1 4 cifret årstal. [ ] Svar på spørgsmålet Hvilket år er De/du født? RespSex, enum knip Oprindelse: spørgeskema, trin 1 knip 1 Mand/dreng 2 Kvinde/pige Svar på spørgsmålet Køn? 2

3 2.1.7 RespMainOccup, enum stilip5 Oprindelse: spørgeskema, trin 1 stilip5 1 Skoleelev 2 Studerende 3 Lærling, elev 10 Pensionist, folkepension, førtidspension 11 Arbejdsløs 12 Efterlønsmodtager 15 Bistandshjælp, revalidering, langtidssyg 20 Hjemmegående, ude af erhverv i øvrigt 22 Værnepligtig 30 Lønmodtager 50 Selvstændig 52 Medhjælpende ægtefælle Svar på spørgsmålet Hvad er Deres/din hovedbeskæftigelse? RespEduLevel, enum uddan Oprindelse: spørgeskema, trin 1 uddan klasse 2 8. klasse 3 9. klasse klasse 5 Studentereksamen, HF 6 HHX, HTX, Erhvervsgymnasial 9 Anden skoleuddannelse 11 Erhvervsfaglig (svendebrev mv) 12 Kort videregående (1½-2 år) 13 Mellemlang videregående (2-5 år) 14 Lang videregående (mindst 5 år) Svar på spørgsmålet Hvad er Deres/din uddannelse? (Højeste gennemførte uddannelse). 3

4 2.1.9 WorkplMuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 2 Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland (udlandet) Kommunekode svarende til respondentens svar på Hvor ligger Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested?. Formuleringen styres af respmainoccup, og værdien afspejler således stedet for hovedbeskæftigelsen WorkHoursPw Oprindelse: spørgeskema, trin 2 timer, [0-168] Svar på spørgsmålet Hvor mange timer arbejder De/du om ugen? WorkHourType, enum arbtidform Oprindelse: spørgeskema, trin 2 arbtidform 1 Faste mødetider, samme hver dag 2 Faste mødetider, varierer dag for dag 3 Flextidsordning med bunden tid/fixtid 4 Fuld flextid Svar på spørgsmålet Hvordan tilrettelægges Deres/din arbejdstid?. Spørgsmål stillet fra 3. februar

5 WorkPubPriv, enum privoffansat Oprindelse: spørgeskema, trin 2 privoffansat 1 Privat 2 Offentlig 3 Andet, mellemformer Svar på spørgsmålet Angiv typen af virksomhed/ansættelsessted? WorkatHomeDayspM Oprindelse: spørgeskema, trin 2 dage pr måned, [0-31] Svar på spørgsmålet Hvor mange dage har De/du udelukkende arbejdet derhjemme indenfor den seneste måned? sduadrmuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 3 Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland (udlandstur) Kommunekode svarende til respondentens svar på Hvorfra tager De/du normalt til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Spørgsmålet omtales normalt som Sædvanligt Dagligt Udgangspunkt kmarbud Oprindelse: spørgeskema, trin 3 kilometer Svar på spørgsmålet Hvor langt har De/du til Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? Spørgsmålet er udgået af spørgeskemaet (3. februar 2009), men medtages alligevel i data, fordi værdien er relevant frem til de tilhørende GIS-beregnede afledte variable er klar. 5

6 HWdaysPw Oprindelse: spørgeskema, trin 3 dage pr uge, [0-7] Svar på spørgsmålet Hvor mange dage om ugen rejser De/du normalt mellem hjem og Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? HWdaysReason, enum baaarsag Oprindelse: spørgeskema, trin 3 baaarsag -30 Værdi fra efterbehandlingen: Bolig=arbejdsplads, pendling ikke relevant -35 Værdi fra efterbehandlingen: Arbejder deltid, hvilket antages at være årsagen 3 Koncentrerer fuld arbejdstid på færre dage 4 Arbejder hjemme 6 Tager hjemmefra til møder, kunder, patienter etc 8 Overnatter på tjenestested/arbejdsplads 46 Arbejder hjemme og tager derfra til møder/kunder/patienter Svar på spørgsmålet Hvad er årsagen til at De/du kun rejser mellem hjem og arbejde hwdayspw dage om ugen?, møntet på fuldtidsarbejdende (workhourspw>35 timer), som pendler mindre end 5 dage om ugen (hwdayspw < 5 dage pr uge) WorkParkPoss, enum pmulighed Oprindelse: spørgeskema, trin 3 pmulighed 1 Arbejdsgiver stiller fast plads til rådighed 2 Anden fast plads til min bil 3 Fast plads til min bil 11 Altid plads, gratis parkering 12 Normalt plads, gratis parkering 13 Sjældent/aldrig plads, men gratis 22 Normalt plads, tidsbegrænset (bilen skal flyttes i løbet af dagen) 23 Sjældent/aldrig plads, og tidsbegrænset 31 Altid plads, men kun mod betaling 32 Normalt plads, men kun mod betaling 33 Sjældent/aldrig plads, og kun mod betaling Svar på spørgsmålet Hvilket udsagn beskriver bedst (bil-) parkeringen ved Deres/dit uddannelsessted / Deres/din arbejdsplads / Deres/dit tjenestested? 6

7 Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed. NULL-værdier er derfor bredt forekommende RespHasBicycle, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 janej 1 Ja 2 Nej Svar på spørgsmålet Har De/du cykel? RespHasSeasonTicket, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 janej 1 Ja 2 Nej Svar på spørgsmålet Har De/du bus/tog kort? RespHasDrivlic, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 korekort -18 Værdi fra efterbehandlingen: Ikke fyldt 18 år 1 Ja 2 Nej / Har aldrig haft 3 Har haft Svar på spørgsmålet Har De/du kørekort?. Kun for respondenter på 18 år og derover RespDrivlicYear Oprindelse: spørgeskema, trin 4 4 cifret årstal Svar på spørgsmålet Hvilket år fik De/du kørekort?. Kun for respondenter som har eller har haft kørekort. 7

8 RespIsMemCarshare, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 janej 1 Ja 2 Nej Svar på spørgsmålet Er De/du medlem af en delebilsklub?. Spørgsmål stillet i denne form siden 3. februar For tidligere data er feltet rekonstrueret udfra biltabellen, CarOwnership=delebil HousehNumCars Oprindelse: spørgeskema, trin 4 antal, 0 ved ingen Svar på spørgsmålet Hvor mange biler råder Deres/din husstand over til daglig? Spørgsmålene om husstandens bilrådighed er omlagt ad flere omgange. For ældre data er househnumcars beregnet som antallet af angivne biler hhv. 0 ved afkrydsning for ingen biler handicap, enum janej Oprindelse: spørgeskema, trin 4 janej 1 Ja 2 Nej Svar på spørgsmålet Har De/du et handicap, der giver begrænsninger i Deres/din transport? handitype, enum handitype Oprindelse: spørgeskema, trin 4 handitype 11 Kørestolsbruger 12 Nedsat lungekapacitet 19 Gangbesvær i øvrigt 21 Blind eller svagtseende 99 Andet Svar på spørgsmålet (Handicap=ja) Ja, hvilket? 8

9 respnotripreason, enum notripreason Oprindelse: spørgeskema, trin 5 notripreason 11 Sygdom 12 Kan ikke forlade hjemmet af helbredsmæssige årsager eller pga handicap 13 Var bare ikke ude hele dagen (værdi anvendt til 10. december 2009) 131 Arbejdede hjemme hele dagen og var ikke ude (værdi anvendt fra 10. december 2009) 132 Var bare ikke ude (værdi anvendt fra 10. december 2009) 14 (udlandet hele dagen teknisk værdi, som tilføjes i efterbehandlingen) Svar på spørgsmålet Hvad var årsagen til at De/du ingen ture havde diarydate? daystartmuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 5 Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland Kommunekode svarende til respondentens svar på Vi begynder der, hvor De/du var, da diarydate startede? daystartpurp, enum formaal Oprindelse: spørgeskema, trin 5 formaal tekst forklaring 1 Hjem Bopælen. Ikke nødvendigvis cpr-adressen, fordi vi anerkender at man kan bo flere steder. 11 Arbejdsplads (normale arbejdssted / arb.givers adresse) Benyttes kun, hvis det er et sted som enten er arbejdsgiverens adresse, eller et sted, som der fast/regelmæssigt pendles til. - Hvis et sted besøges i arbejdsmæssigt formål, men hvor det er et engangsbesøg, skal formål anvendes 12 Skole, uddannelsessted Under uddannelse: Må kun anvendes, hvis personen selv modtager undervisning her. 13 Fritidshjem, ungdomsklub, SFO 21 Hente/bringe personer ved sport, skole, besøg eller andet formål 22 Hente/bringe personer ved bus/tog/færge Formålet med turen var at hente eller bringe en anden person direkte, hvor denne er/skal hen. Formålet med turen var at hente eller bringe en anden person ved et kollektivt trafikmiddel. 9

10 formaal tekst forklaring 23 Hente/bringe ting 31 Indkøb 32 Andet ærinde (bank, bibliotek, bilværksted osv) 33 Social/sundhed (besøg hos læge, sygehus, jobcenter etc) 41 Besøge familie/venner 42 Idræt- og sportsudøvelse 43 Forlystelse (biograf, cafe, restaurant, sportstilskuer, kirke mv) 44 Sommerhus, kolonihave 45 Gåtur, løbetur, cykeltur, køretur (turen var formål i sig selv) Private ærinder, hvor genstande er fokus. Aflevere ting, hente ting, få ting repareret. Besøg hos læge, tandlæge, frisør, socialkontor, jobcenter osv. Det handler om egen sundhed eller egen sociale situation. Generelt alle fritidsaktiviteter, som man er passiv deltager i. Også selvom det ikke er sjovt. Begravelser falder fx i denne kategori. Fritidsture, som er formål i sig selv. Det betyder normalt, at forrige og næste sted er samme sted. Hvis der på turen indgår et ophold med et andet formål, skal dette kodes som formål og turen opdeles, så udtur og hjemtur er hhv. før og efter. 46 Ferie, udflugt Fritid/oplevelsesture med klart rejsemål. Omfatter både korte spontane udflugter og længerevarende ferierejser. 47 Møder i privat sammenhæng 49 Anden fritidsaktivitet (Aftenskole, spejder osv) Fritidsaktivitet, hvor man deltager aktivt, men som ikke er sport, og hvor man ikke får løn for det (så er det nemlig et arbejde) 51 Møder, konferencer (erhverv) Erhvervstur med mødeaktivitet af intern karakter. Deltagelse i kurser, konferencer, virksomhedsseminarer etc. 52 Kunde- eller klientbesøg (Som en del af mit job) 53 Erhvervsservice, håndværk (Det er mit job) Erhvervstur med mødeaktivitet overfor 3. part. Det kan fx. være sælgeren, der besøger en kunde eller lægen, der besøger en patient. Fælles er at eget, vidensbaserede, erhverv udøves ved besøg på en række adresser. Erhvervstur, hvor der dette sted besøges for at udøve eget erhverv. Det kan fx. være VVS'eren, der skifter en vandhane eller hjemmehjælperen, der gør rent. Fælles er at eget, praktiske, erhverv udøves på en række adresser. 54 Forretningsrejse Længerevarende rejser med erhvervsmæssigt formål, ofte med kombination af formål 51, 52, Erhvervstransport af gods, postbud, avisbud Formålet med turen er at udøve eget erhverv som chauffør el.lign. Jobbet består i at transportere gods/post/aviser eller andet. 62 Erhvervstransport af personer Formålet med turen er at udøve eget erhverv som chauffør el.lign. Jobbet består i at transportere personer. 64 Anden erhvervstrafik (politi, vejarbejde osv) Formålet med turen er at udøve eget erhverv. Jobbet består ikke direkte i transport, men turen er stadig formål i sig selv: det kan være vejkontrol, opmåling af veje eller meget andet. Svar på spørgsmålet Vælg venligst formålet/aktiviteten på dette sted?, møntet på dagens startpunkt. Interview med dagens start = hjemadressen efterkodes med 1/hjem, medmindre andet vides. 10

11 For data fra 2006 og 2007 forekommer NULL-værdier, idet spørgsmålet var med frivilligt svar HousehNumPers Oprindelse: spørgeskema, trin 6 antal, >0 Svar på spørgsmålet Hvor mange personer bor der i husstanden? Spørgsmålene om husstandens sammensætning er omlagt ad flere omgange. For ældre data er househnumpers beregnet som antallet af angivne husstandsmedlemmer HousehAccomodation, enum boform Oprindelse: spørgeskema, trin 6 boform 1 Fritliggende parcelhus 2 Rækkehus, kædehus 3 Etagebolig 4 Landejendom 5 Kollegium 6 Andet Svar på spørgsmålet Hvordan vil De/du beskrive Deres/din bolig, Boligtype? HousehAccOwnOrRent, enum ejelejebolig Oprindelse: spørgeskema, trin 6 ejelejebolig 1 Ejerbolig 2 Leje 3 Andel Svar på spørgsmålet Hvordan vil De/du beskrive Deres/din bolig, Ejerforhold? IncRespondent Oprindelse: spørgeskema, trin 6 bruttoindkomst *1000 kr/år, 0 angiver aktivt valgt ingen indkomst. 11

12 Svar på spørgsmålet Hvordan er Deres/din egen bruttoindkomst?. Spørgsmålet er omfattet af vedikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende IncSpouse Oprindelse: spørgeskema, trin 6 bruttoindkomst *1000 kr/år, 0 angiver aktivt valgt ingen indkomst. Svar på spørgsmålet Hvordan er Deres/din ægtefælles bruttoindkomst? Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende IncFamily Oprindelse: spørgeskema, trin 6 bruttoindkomst *1000 kr/år Svar på spørgsmålet Hvordan er Deres/din families samlede bruttoindkomst? Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende IncHouseh Oprindelse: spørgeskema, trin 6 bruttoindkomst *1000 kr/år Svar på spørgsmålet Hvordan er Deres/din husstands samlede bruttoindkomst? Spørgsmålene om familiens og husstandens samlede indkomst er ikke stillet samtidigt i forskellige spørgeskemaversioner. Pga. strukturen i spørgsmålet om husstandens sammensætning er det i de fleste tilfælde muligt at konstruere felterne ud fra hinanden. Dette er gjort i datasættet. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke mulighed og NULL-værdier er derfor bredt forekommende. 12

13 2.2 Afledte variable DiaryYear Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk årstal 2006, 2007, 2008, 2009 Årstal for turdagbogen PseudoYear Type: tekst Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk årstal 2006/7, 2007/8, 2008/9, 2009/10 År for turdagbogen, grupperet således at der kan drages fuld nytte af de første data fra DiaryMonth, enum maaned Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk maaned 1 januar 2 februar 3 marts 4 april 5 maj 6 juni 7 juli 8 august 9 september 10 oktober 11 november 12 december Måned for turdagbogen DiaryWeekday, enum ugedag Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk 13

14 ugedag 1 mandag 2 tirsdag 3 onsdag 4 torsdag 5 fredag 6 lørdag 7 søndag Ugedag for turdagbogen, hvor ugedag er kalenderugedagen uden hensyn til helligdage DiaryDaytype, enum dagtype Oprindelse: afledt variabel, interviewteknisk ugedag 11 alm hverdag ma-to Hverdage, hvor næste dag også er hverdag 12 fredag og hverdag før helligdag Hverdag, som udover den normale pendlertrafik også er præget af udrejsetrafik til weekend eller helligdag. 13 særlig hverdag Mandag-onsdag i påskeugen, fredag efter Kr.luftfart, 1. maj, hverdage mellem jul og nytår (Dagene er karakteriseret ved principielt at være hverdage, men at flertallet af landets arbejdspladser er helt eller delvis lukket) 23 lørdag Kun lørdage, som ikke er helligdage 32 søndag og sidste helligdag før hverdag 33 helligdag eller søndag, hvor næste dag er lø/sø/hellig Fridag/helligdag, som er præget af hjemrejsetrafik efter weekend eller helligdag. Fridag/helligdag uden særlig hjemrejsetrafik.. Interviewets trafikdato omsat til dagtype. Helligdage er defineret som: 1/1, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st.bededag, kr.luftfart, 2.pinsedag, 5/6, 24/12, 25/12 og 26/12. Feltet anvendes til analyser, hvor der afgrænses til bestemte dagtyper, fx hverdage. Videre kan kombinationer af md, ugedag og dagtype anvendes som mere avancerede kalendermæssige kriterier. Exempelvis er hverdage, ikke juli kendetegnet ved DiaryDaytype ={11,12}, DiaryMonth!=7. 14

15 2.2.5 HomeAdrOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 1 Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner WorkPlOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 2 Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner SduOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 3 Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner DaystartOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 5 Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner GISdistHW Type: decimaltal Oprindelse: afledt variabel, trin 1+2 kilometer luftlinie Afstand mellem angivet hjem og arbejdsplads som luftlinie RespAgeSimple Oprindelse: afledt variabel, trin 1 alder, [9-85] år Respondentens alder beregnet uden hensyn til fødselsdato, men udelukkende udfra årstal. Det kan siges, at respondenten fylder/fyldte respagesimple år i diaryyear. 15

16 RespAgeCorrect Oprindelse: afledt variabel, trin 1 alder, [9-85] år Respondentens alder på trafikdatoen, beregnet ud fra den præcise fødselsdato. OBS: Ikke for alle ældre data, idet fødselsdato ikke er tilgængelig i alle tilfælde TotalNumTrips Oprindelse: afledt variabel, trin 5 antal ture, 0 for ingen Antal ture som rå sum af records NumTripsCorr Oprindelse: afledt variabel, trin 5 antal ture, 0 for ingen Antal ture, hvor udlandsture tælles som 1 tur, uanset at der er 2 records, og hvor erhvervstransport (TripPurp>60) er udeladt. Dette antal bør normalt anvendes som turantal i analyser, idet der herved korrigeres for dobbeltregning af udlandsture og for forskellene i dataindsamling vedr. erhvervsture TotalLen Type: decimaltal Oprindelse: afledt variabel, trin 5 kilometer, samlet længde af ture TotalLenCorr Type: decimaltal Oprindelse: afledt variabel, trin 5 kilometer, samlet længde af ture Samlet længde af ture, hvor erhvervstransport (TripPurp>60) er udeladt. Dette tal bør normalt anvendes som dagslængde i analyser. 16

17 NuclFamType, enum NuclFamType Oprindelse: afledt variabel, trin 6 NuclFamType 10 Enlig 20 Par 11 Enlig med barn/børn 21 Par med barn/børn Respondentens familietype, betragtet som kernefamilie. Kernefamilien omfatter kun den del af familien, der passer i mønsteret far, mor og børn, efter følgende, prioriterede regler: 1. Hvis respondenten. har hjemmeboende barn / barn af samlever, men ikke børnebørn eller svigerbørn, består kernefamilien af respondenten, plus dennes evt. ægtefælle/samlever og deres børn. 2. Hvis respondenten bor med sin far eller mor, men hverken ægtefælle/samlever, egne børn eller børnebørn, består kernefamilien af respondenten plus dennes evt. søskende, far og mor. 3. I øvrige tilfælde består kernefamilien af respondenten og dennes evt. ægtefælle/samlever. Øvrige familiemedlemmer betragtes som udenfor kernefamilien PosInFamily, enum PositionInFamily Oprindelse: afledt variabel, trin 6 PositionInFamily 10 Enlig 11 Ældst i par 12 Yngst i par 20 Barn i kernefamilie Respondentens position i kernefamilien, som respondenten pr definition selv tilhører NuclFamNumPers Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer 17

18 Samlet antal personer i kernefamilien NuclFamNumAdults Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal voxne (AgeSimple>=18) i kernefamilien NuclFamNumPers1084 Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer år (AgeSimple>=18 & AgeSimple<85) i kernefamilien. Ved udtræk, hvor antallet af kernefamilier anvendes som enhed, skal SessionWeight / NuclFam- NumPers1084 anvendes som vægt. Årsagen er at store familier er hyppigere repræsenteret end få, da samplingen sker på personniveau NuclFamNumDrivLic Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i kernefamilien FamNumPers Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Samlet antal personer i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden FamNumAdults Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal voxne (AgeSimple>=18) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. 18

19 FamNumPers1084 Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer år (AgeSimple>=18 & AgeSimple<85) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden. SessionWeight / FamNumPers1084 anvendes som vægt for opgørelser efter antal familier FamNumDrivLic Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i familien, defineret som alle familierelaterede personer i husstanden HousehNumAdults Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal voxne (AgeSimple>=18) i husstanden HousehNumPers1084 Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer år (AgeSimple>=18 & AgeSimple<85) i husstanden. SessionWeight / HousehNumPers1084 anvendes som vægt for opgørelser efter antal husstande HousehNumDrivlic Oprindelse: afledt variabel, trin 6 antal personer Antal personer med kørekort (HasDrivLic=1) i husstanden. 19

20 Jstartmuncode, enum kommunekode Oprindelse: afledt variabel Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland (udlandstur) Kommunekode svarende til stedet, der anvendes som udgangspunkt for turkæderne SessionWeight Type: decimaltal Oprindelse: afledt variabel, trin 1 vægtningsfaktor, skaleret således at et års data principielt summerer til årets årsdøgntrafik. Vægtningen tager udgangspunkt i 2 ligeværdige dimensioner: kalenderdimensionen med kombinationer af måned og ugedag, samt den socioøkonomiske dimension med kombinationer af køn, aldersgruppe og geografisk område 3 Biltabel Biltabellen indeholder oplysning om de enkelte biler i husstanden. 3.1 Spørgeskemavariable sessionid Oprindelse: teknisk variabel reference til den tilhørende session, (sessionid, bilnr) er primærnøgle bilnr Oprindelse: teknisk variabel heltal, >0 Bilens plads i rækkefølgen, (sessionid, bilnr) er primærnøgle. 20

21 3.1.3 carownership, enum ejerforhold Oprindelse: spørgeskema, trin 4 ejerforhold 1 Ejer bilen i familien 2 Ejes sammen med andre 11 Leaset bil 12 Lejet bil 21 Firmabil 31 Lånt bil 41 Andet ejerforhold modelyear Oprindelse: spørgeskema, trin 4 4 cifret årstal Bilens årgang fueltype, enum brandstof Oprindelse: spørgeskema, trin 4 brandstof 1 Benzin 2 Diesel 3 El bil 4 Gas 9 Andet 4 Husstandstabel Husstandstabellen indeholder oplysning om de enkelte medlemmer i husstanden. Fra oktober 2006 t.o.m. januar 2009 haves kun de husstandsmedlemmer, som er i familie med respondenten. Antallet af husstandsmedlemmer kan dog stadig udledes udfra session.househnumpers. 21

22 4.1 Spørgeskemavariable sessionid Oprindelse: teknisk variabel reference til den tilhørende session, (sessionid, medlnr) er primærnøgle medlnr Oprindelse: teknisk variabel heltal, >0 Medlemmets plads i rækkefølgen, (sessionid, medlnr) er primærnøgle Relation, enum famrelation Oprindelse: spørgeskema, trin 6 famrelation 1 Min ægtefælle/samlever 5 Mit barn 6 Min far/mor 7 Forældre til ægtef/saml. 8 Min bedstefar/mor 9 Mit barnebarn 10 Min bror/søster 11 Min niece/nevø 12 Svigerbørn 13 Svigerinde/svoger 14 Kusine/fætter 15 Tante/onkel/faster/moster 16 Andre familiemedlemmer 20 Ikke i familie Ikke 2007 og Barn af ægtef/saml. Husstandsmedlemmets relation til respondenten. 22

23 4.1.4 YearBorn Oprindelse: spørgeskema, trin 6 4 cifret årstal. [ ] Husstandsmedlemmets fødeår. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke; feltet har derfor en del manglende værdier Sex, enum knip Oprindelse: spørgeskema, trin 6 knip 1 Mand/dreng 2 Kvinde/pige HasDrivLic, enum korekort Oprindelse: spørgeskema, trin 6 korekort -18 Ikke fyldt 18 år 1 Ja 2 Nej / Har aldrig haft 3 Har haft Oplysning om husstandsmedlemmets kørekortstatus. Spørgsmålet er omfattet af ved-ikke; feltet har derfor en del manglende værdier. 4.2 Afledte variable AgeSimple Oprindelse: afledt variabel, trin 6 alder, [0-120] år Husstandsmedlemmets alder beregnet uden hensyn til fødselsdato, idet denne oplysning ikke haves. Det kan siges, at personen fylder/fyldte respagesimple år i diaryyear. 23

24 4.2.2 PosInFamily, enum PositionInFamily Oprindelse: afledt variabel, trin 6 PosInFamily 10 Enlig 11 Ældst i par 12 Yngst i par 20 Barn i kernefamilie Respondentens position i kernefamilien, som respondenten pr definition selv tilhører. 5 Turtabel Turtabellen indeholder de enkelte ture på det detaljerede niveau fra formål til formål. 5.1 Spørgeskemavariable turid, primærnøgle Oprindelse: teknisk variabel heltal, > sessionid Oprindelse: teknisk variabel reference til den tilhørende session turnr Oprindelse: teknisk variabel heltal, >0 Turens plads i turrækkefølgen, (sessionid, turnr) er kandidatnøgle. 24

25 5.1.4 departhh Oprindelse: spørgeskema, trin 5A timetal. Døgnet forlænges udover 24, således at kl 25 er 01 dagen efter, 26 er 02, etc. Svar på spørgsmålet Hvornår forlod De/du (forrige sted som fritekst)? Til analyseformål anbefales den afledte variabel departmsm departmm Oprindelse: spørgeskema, trin 5A minuttal, 5 min interval: 0, 5, 10, Svar på spørgsmålet Hvornår forlod De/du (forrige sted som fritekst)? Til analyseformål anbefales den afledte variabel departmsm DestMuncode, enum kommunekode Oprindelse: teknisk variabel, styres af spørgeskema trin 5A Kommunekode, efter kommunalreformen, suppleret med nedenstående værdier særlig kommunekode 997 Kontinentalsoklen (sted i Danmark, men uden kommune) 998 Grænseovergang (udlandstur til/fra udlandet) 999 Sted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland (udlandstur) Kommunekode svarende til respondentens svar på Efter De/du forlod (forrige sted som fritekst), hvor var det første sted, De/du tog hen? DestOldMuncode, enum kommunekodegammel Oprindelse: afledt variabel, styres af spørgeskema trin 5A Kommunekode, før kommunalreformen, før sammenlægningen af de Bornholmske kommuner ArrivalHH Oprindelse: teknisk variabel baseret på spørgeskemaet, trin 5A+B timetal. Døgnet forlænges udover 24, således at kl 25 er 01 dagen efter, 26 er 02, etc. 25

26 Arrival... er den beregnede ankomsttid ved turens mål. Til analyseformål anbefales den afledte variabel ArrivalMSM ArrivalMM Oprindelse: teknisk variabel baseret på spørgeskemaet, trin 5A+B minuttal Arrival... er den beregnede ankomsttid ved turens mål. Værdien gemmes med 1 minuts præcision, selvom DepartMM kun har 5 minutters præcision. Til analyseformål anbefales den afledte variabel ArrivalMSM DestPurp, enum formaal Oprindelse: spørgeskema, trin 5A formaal tekst forklaring 1 Hjem Bopælen. Ikke nødvendigvis cpr-adressen, fordi vi anerkender at man kan bo flere steder. 11 Arbejdsplads (normale arbejdssted / arb.givers adresse) Benyttes kun, hvis det er et sted som enten er arbejdsgiverens adresse, eller et sted, som der fast/regelmæssigt pendles til. - Hvis et sted besøges i arbejdsmæssigt formål, men hvor det er et engangsbesøg, skal formål anvendes 12 Skole, uddannelsessted Under uddannelse: Må kun anvendes, hvis personen selv modtager undervisning her. 13 Fritidshjem, ungdomsklub, SFO 21 Hente/bringe personer ved sport, skole, besøg eller andet formål 22 Hente/bringe personer ved bus/tog/færge 23 Hente/bringe ting 31 Indkøb 32 Andet ærinde (bank, bibliotek, bilværksted osv) 33 Social/sundhed (besøg hos læge, sygehus, jobcenter etc) 41 Besøge familie/venner 42 Idræt- og sportsudøvelse 43 Forlystelse (biograf, cafe, restaurant, sportstilskuer, kirke mv) 44 Sommerhus, kolonihave Formålet med turen var at hente eller bringe en anden person direkte, hvor denne er/skal hen. Formålet med turen var at hente eller bringe en anden person ved et kollektivt trafikmiddel. Private ærinder, hvor genstande er fokus. Aflevere ting, hente ting, få ting repareret. Besøg hos læge, tandlæge, frisør, socialkontor, jobcenter osv. Det handler om egen sundhed eller egen sociale situation. Generelt alle fritidsaktiviteter, som man er passiv deltager i. Også selvom det ikke er sjovt. Begravelser falder fx i denne kategori. 26

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 1

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 25, 2015 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 1 Christiansen, Hjalmar Publication date: 2010 Document Version Publisher final version

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 2

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 2 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-09, version 2 Christiansen, Hjalmar Publication date: 2010 Document Version Publisher's PDF, also

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-10, version 1

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-10, version 1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 06, 2015 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration : TU 2006-10, version 1 Christiansen, Hjalmar Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration TU 2006-10, version 2

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration TU 2006-10, version 2 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 13, 2016 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration TU 2006-10, version 2 Christiansen, Hjalmar; Haunstrup, Brian Publication date: 2011 Document Version Også

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-12, version 1 Hjalmar Christiansen og Britt Zoëga Skougaard 31.1.2013 Side 1 af 97 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 1 Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard 11.2.2015 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-14,

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 2

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 2 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-14, version 2 Hjalmar Christiansen & Britt Zoëga Skougaard 18.6.2015 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-14,

Læs mere

Modernisering af Transportvaneundersøgelsen. Hjalmar Christiansen, DTU Transport

Modernisering af Transportvaneundersøgelsen. Hjalmar Christiansen, DTU Transport Modernisering af Transportvaneundersøgelsen Hjalmar Christiansen, DTU Transport Transportvaneundersøgelsens formål At kortlægge danskernes transportvaner Afgrænsninger: - 10-84 årige med bopæl i Danmark

Læs mere

1 Kort intro om Transportvaneundersøgelsen

1 Kort intro om Transportvaneundersøgelsen NOTAT Til Trafikdage 2009 Vedr. Modernisering af Transportvaneundersøgelsen Fra Hjalmar Christiansen, DTU Transport august 2009 1 Kort intro om Transportvaneundersøgelsen Transportvaneundersøgelsen (ofte

Læs mere

Dokumentation af spørgeskema for Transportvaneundersøgelsen 2015

Dokumentation af spørgeskema for Transportvaneundersøgelsen 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 24, 2016 Dokumentation af spørgeskema for Transportvaneundersøgelsen 2015 Christiansen, Hjalmar Publication date: 2015 Link to publication Citation (APA): Christiansen,

Læs mere

Meget lange tidsserier med Transportvaneundersøgelsen. Hjalmar Christiansen, DTU Transport

Meget lange tidsserier med Transportvaneundersøgelsen. Hjalmar Christiansen, DTU Transport Meget lange tidsserier med Transportvaneundersøgelsen Hjalmar Christiansen, DTU Transport hjc@transport.dtu.dk Agenda Baggrund... Noget om de gamle data Udvalgte resultater Konklusion 2 DTU Transport Transportvaneundersøgelsen

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-11, version 1 Hjalmar Christiansen 15.2.2012 Se 1 af 93 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-11, version

Læs mere

Indledning. Trin 0 velkommen til undersøgelsen

Indledning. Trin 0 velkommen til undersøgelsen Indledning Nærværende notat har til formål at dokumentere spørgeskemaet anvendt i Transportvaneundersøgelsen 2011. Parallelt findes et notat om datamodellen. Notatet tjener dermed som støtte, både for

Læs mere

Transportvaner i Odense Kommune

Transportvaner i Odense Kommune Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Af Søren

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013

Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013 Transportvaneundersøgelsen i Danmark (TU) Carsten Jensen og Hjalmar Christiansen, DTU Transport November 2013 Agenda Kort introduktion til den danske transportvaneundersøgelse (TU) Historien bag Vigtige

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 2

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 2 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-12, version 2 Hjalmar Christiansen & Britt Zöega Skougaard 22.7.2013 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-12,

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet.

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. NÆRBO undersøgelsen Spørgeskema Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. Det tager ca. 25 minutter

Læs mere

Hvordan er (ændringerne i) pendlingsmønstrene?

Hvordan er (ændringerne i) pendlingsmønstrene? Hvordan er (ændringerne i) pendlingsmønstrene? Hjalmar Christiansen, specialkonsulent, DTU Transport hjc@transport.dtu.dk På afbud fra Camilla Riff Brems, DTU Transport Agenda Lidt overordnet om Danskernes

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Spørgeskema til ansøger (Børnebil)

Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at dit barns ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af dit

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 1

Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU , version 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration TU 2006-13, version 1 Hjalmar Christiansen & Britt Zöega Skougaard 19.2.2014 1 Transportvaneundersøgelsen - variabeldeklaration Dokumentationsnotat TU 2006-13,

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Helbred: Side 1. Hvad er dit handicap/din funktionsnedsættelse, og hvordan giver det dig problemer med at færdes?

Helbred: Side 1. Hvad er dit handicap/din funktionsnedsættelse, og hvordan giver det dig problemer med at færdes? Helbred: Hvad er dit handicap/din funktionsnedsættelse, og hvordan giver det dig problemer med at færdes? Varierer din evne til at færdes fra dag til dag? Hvornår begyndte dine problemer med at færdes

Læs mere

Transportprofiler og rejsemønstre i Region Sjælland

Transportprofiler og rejsemønstre i Region Sjælland Region Sjælland Transportprofiler og rejsemønstre i Region Sjælland Rapport December COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Region Sjælland Transportprofiler

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Variabellister til Ældredatabasen

Variabellister til Ældredatabasen Variabellister til Ældredatabasen Dette dokument indeholder variabellister til Ældredatabasen, der består af tre spørgeskemaundersøgelser. Den første spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i 1997 og refereres

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten En redegørelse af 7 survey-besvarelser i Færøerne Hvert andet

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration: TU version 1 TU , version

Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration: TU version 1 TU , version Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 24, 2018 Transportvaneundersøgelsen - Variabeldeklaration: TU 2006-14 version 1 TU 2006-14, version 1 11.2.2015 Christiansen, Hjalmar; Skougaard, Britt Zoëga Publication

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global + 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Qatar Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Grønland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Grønland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 Grønland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen Danskernes rejsevaner ved lange rejser Mette Aagaard Knudsen Analyse af karakteristika for lange rejser Indledende analyse af danskeres rejser Baggrundsviden til overnatningsmodellen i NTM Grundlæggende

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

Del A v Denne side udfyldes af intervieweren før interviewet

Del A v Denne side udfyldes af intervieweren før interviewet Base-line interview NOMO 1.0, Nordic Mobility Related Outcome Evaluation of Assistive Device Interventions. NOMO 1.0 må kun anvendes ifølge vejledningerne i manualen. Alle spørgsmål skal bes medmindre

Læs mere

Udpendling fra Roskilde kommune

Udpendling fra Roskilde kommune Udpendling fra Roskilde kommune Notat udarbejdet af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning for Niras Januar 2012 1 Indhold 0. Indledning... 5 1. I hvilke gamle kommuner og sogne

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Taxi markedet GFDA0020

Taxi markedet GFDA0020 Taxi markedet GFDA0020 Introtekst: Goddag, mit navn er fra analyseinstituttet GfK Danmark. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse om danskernes forbrug af taxakørsel. Må jeg tale med den person i husstanden,

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere