BUDGETSÆSON SÅDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETSÆSON SÅDAN"

Transkript

1 BUDGETSÆSON SÅDAN ÆNDRINGER I BUDGET OG BUDGETOPFØLGNING UDARBEJDELSE AF BUDGET OG BUDGETOPFØLGNING EFTER LANCERING AF ÅRSRAPPORT 2.0 Vejledning 1

2 Budgetsæson efterår fokuspunkter i forbindelse med Årsrapport 2.0 Her beskrives ændringerne du oplever i arbejdet i budgetsæsonen 2016, som er en blanding af nye opstillinger, konteringsprincipper, faglige principper og egentlige programændringer. Ændringerne sker som følge af ændringerne i Årsrapport 2.0. Du skal efter 16/ tage hensyn til ændringer i budgetopfølgning 2016 og budgettet for 2017 og frem for følgende punker: 1. Budgetsæson efterår 2016, generelle anbefalinger Lager korn Lager eget korn flytter 3xxx 9x til x Intern overførsel ændres fra forbrugt eget korn til avlet korn til foder Posteringsflyt 4419 xx Andre foderstoffer til 4416 xx Ekstern opstilling - virksomhed og privat adskilles Ekstern opstilling adskiller virksomhed og privat Virksomhed / Privat styrer placeringen af posteringerne i budgettet Ejendom /Beboelse opdeles i 5 kategorier V/P lån skal fremover samles i Virksomhed i årsrapport og budget Amortisering af låneomkostninger Stamplanter optages i anlægskartotek Værdiændring af besætning og beholdning Beholdningspriser korn = høstpriser Overskrifter forbedres i budgetopfølgning Lager-regneark og vejledninger Nyt design på Ø90-produkterne Landskalkulerne opdateres Anden virksomhed (Biaktivitet): Konti ændres Budgetsæson efterår 2016, generelle anbefalinger Her beskrives de væsentligste ændringer du skal håndtere efter opdateringen af Ø90 den 16/ med fokus på hhv. budgetopfølgning i perioden 16/9 til 31/ og fremtidige budgetter. Nogle af punkterne vedrører håndtering af emner, der indføres som følge af Årsrapport 2.0 den 16/9 2016, mens andre punkter medtages ud fra ønsker fra følgegruppen for Årsrapport 2.0. Generel anbefaling: - Budgetopfølgning i efteråret 2016 følg samme principper som i dit budget. - Budget 2017 og frem - indfør de nye principper. Når årsrapport 2016 foreligger justeres primo værdierne til i Budgettet. Budgetopfølgning efter 16/ Generelt foreslås at du udarbejder opfølgningen efter de principper og den kontering du har lagt budgettet efter så vidt muligt. Det gør du, selvom de indførte principper tages i brug af regnskabsopgørelsen ved årsafslutningen På den måde forventes generelt ikke større budget afvigelser efter opdateringen, end du ellers ville have oplevet. De få afvigelser der måtte forekomme anbefaler vi at du blot kommenterer. Du vil du dog opleve at nogle af de konti du bruger kan være reserverede, eksempelvis konti vedrørende korn og grovfoder, men du skal blot bruge dem alligevel i budgetopfølgninger for De reserverede konti vil blive lukket for indtastning på et senere tidspunkt! Du vil skulle kontrollere anlægsaktivernes levetider og anvendte konti, som det beskrives nedenfor. På visse af budgettets anlægsaktiver (stuehuse/sommerhuse) kan levetider og anvendte konti have ændret sig, hvis budgettet ikke har været låst på opdateringstidspunktet. Visse investeringskonti er flyttet og der er dannet ny tilknytning til anlægsaktiverne. Læs mere om dette i de næste afsnit. 2

3 For forventet resultat vil de samme rettelser forekomme og du bør efterkontrollere de samme ting som i budgetopfølgningen. Budgetsammenligning i årsrapport 2016 Årsrapport for 2016 vil blive udfærdiget efter de nye principper. Vælges budgetsammenligning i årsrapporten kan der derfor opstå afvigelser i forhold til budgettet, som følge af principændringerne, hvis den hidtidige årsrapportpraksis er fulgt i budgettet. Eksempelvis afskrives der nu på beboelse og vil en eventuel budgetteret prisstigning på lagerkorn ift. høstprisen ikke realiseres i årsrapporten, da det ikke længere er tilladt at benytte en højere pris end høstprisen eller lavere hvis prisfald, på lagerkorn i årsrapporten. Budgettet 2017 Her anvendes de nye principper fra Årsrapport 2.0, hvilket betyder at du får arbejde med at rette og flytte konteringen - eksempelvis primo værdier på korn. Da vi ikke anbefaler at ændre principper i budgetopfølgningen for 2016 vil du også få dette arbejde, selvom de har udarbejdet et forventet resultat bl.a. til brug for budgetteringen. Vær derfor opmærksom på at visse af dine primo balanceposter hentet fra forventet resultat vil kunne stå et forkert sted og skal flyttes efterfølgende. Når årsrapporten for 2016 foreligger i udkast kan primo balancen hentes derfra. Nedenfor beskrives væsentlig ændringer i økonomistyringen For hvert emne sættes fokus på: Intern opstilling Årsag og hensigt med ændringen Beskrivelse og eksempel Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Budget 2017 sådan gør du 3

4 2. Lager korn Fremover skal status for korn føres under forbrugskontiene, og den interne overførsel ændres derfor til produktion af foder til eget forbrug. Principændringen svarer til det, der allerede anvendes for grovfoder. For at fremme korrekt brug af konti for såvel korn som grovfoder reserveres konti der ikke forventes brugt. Budgetopfølgning sådan gør du Gør som du plejer. Bemærk at konti kan være reserverede, men du skal bruge disse alligevel. Budget sådan gør du Flyt primo poster til konto x, og sæt lageret ind her se afsnit 2.1. Intern omsætning skal nu overføres samlet i høstmåneden se afsnit 2.2. Se neden for 2.1 Lager eget korn flytter 3xxx 9x til x Egenproducerede beholdninger af kornprodukter til opfodring flytter fra korn mark til Korn foderforbrug. Når du laver budgettet for 2017 skal du anvende de konti der er oprettet den 16/ Hvis du har kopieret ultimo fra enten 2015 regnskab eller fra budget/forventet resultat 2016 til primo budget 2017, skal du altså flytte primo værdierne til de nye konti. Nye konti i forbindelse med flytning af lageret per 16/9 2016: Balance Beholdning egen avl: Resultat Korn: Korn, egen avl til foder, beholdning Byg, egen avl til foder, beholdning Hvede, egen avl til foder, beholdning Rug, egen avl til foder, beholdning Triticale, egen avl til foder, beholdning Havre, egen avl til foder, beholdning Majs til modenhed, egen avl til foder, beholdning Resultat Andet eget foder (ny sum-linje): Andre afgrøder, egen avl til foder, beholdning (Resultat-linie) Ærter, egen avl til foder, beholdning Hestebønner, egen avl til foder, beholdning 4

5 Eksempel - gl. budget 2016 og nyt budget 2017 Her vises et eksempel, hvor 2016 er lavet med lageret på kornproduktion og i 2017 flyttet til kornforbrug. Fig. 1: beholdningen af korn ultimo 2016 er flyttet fra konto til primo i Alle øvrige konti er de samme (salg, indkøb og intern overførsel), men indholdet af intern overførsel ændres som det fremgår i afsnittet. Det betyder at ændringerne oftest ikke få betydning når budgetresultatet overføres til årsrapport 2017 for budgetsammenligning. Fig. 2: 2016 og 2017 er helt ens på sum-niveau. 5

6 Det betyder at uanset hvilken kontering du bruger, så får du samme sumniveau også når disse sumtal overføres til Ø90-regnskabet til sammenligning af resultat for årsrapport Dette gælder dog ikke, hvis du indregner svind i budgettet, eller hvis kontiene vedrørende Andet eget foder (4418 xx) bruges i regnskabet. Svindet vil følge lageret som flyttes. Principændringen i årsrapport 2016 omkring prisen på lagerført korn betyde en afvigelse, hvis du har budgetteret en højere pris på lagerkorn end høstprisen/realiseret lavere pris ultimo. Denne prisforskel vil slå igennem på både 3000 xx og 4000 xx konti, hvis der er lagerkorn til salg og til foder. Da budget og budgetopfølgning skal konteres efter samme princip, men ikke nødvendigvis efter samme princip som regnskabet, bør du først skifte til det nye princip med 2017 budgettet, selvom årsrapporten 2016 gøres op efter det nye princip. 2.2 Intern overførsel ændres fra forbrugt eget korn til avlet korn til foder Intern overførsel udtrykker forbruget af eget korn til foder når beholdningen er medtaget under Korn mark (ført på en 3xxx 90 konto). Når beholdningen af eget foder flyttes til Korn foder (4417 9x), da skal den interne overførsel udtrykke produktionen af eget foder. Eksempel Fig. 3 Herover ses et eksempel (2016), hvor den interne overførsel på udtrykker løbende forbrug af eget foder i de forskellige måneder. 6

7 Sumlinien Korn viser en samlet produktion på (lagerforskydning + Intern overførsel + Salg) I 2017 er det månedlige beholdningsforbrug flyttet fra produktionsområdet til Korn, egen avl til foder, beholdning. Intern overførsel er her markens produktion af eget foder. I august er produceret for , og med fradrag for det der er solgt, er bevægelsen i august Det betyder at der nu ikke overføres korn svarende til hver måneds forbrug løbende, men derimod hele det forventede forbrug på én gang. Herefter styres omkostningerne til forbruget af eget korn via lagerbeholdningen ultimo hver måned under foderkontiene. Fig. 4 Egenavlet korn til foderforbrug overføres nu på én gang til foder og ikke længere løbende som før Beregning af intern overførsel, køb, salg og månedslagre ultimo Anvend regnearket Korn og grovfoder forbrug og lagerberegning 16. september 2016 som du finder omtalt nedenfor under Best practice Budget- og opfølgning på resultat. 7

8 3. Posteringsflyt 4419 xx Andre foderstoffer til 4416 xx Af hensyn til indretning af kontoplanen omkring kontering af korn, er det nødvendigt at foretage en ændring af kontoopsamlingen og et posteringsflyt. Flytningen er foretaget natten til den 16. september Færdigblandinger mv. i Resultat-opstillingen: Kontiene 4416 xx oprettes i kontoplanen og samles under linjen Færdigblandinger mv. Posteringsflyt i Budget og Budgetopfølgning (Råbalance) der flytter fra: til xx Andre foderstoffer xx Andre foderstoffer (ny konto) Intervallet 4419 xx flyttes til den ny resultatlinje Andet eget foder, men vil foreløbigt være lukket på kontoplanen. Posteringerne flyttes for både regnskab og budget det gælder også for låste budgetter. Budgetopfølgning og budget sådan gør du Kontroller om der er posteringer på kontiene 4419 xx. Normalt vil du intet skulle foretage dig ved dette kontoflyt. Findes der posteringer på 4419 xx, som ikke er flyttet, skal du selv gøre dette. Posteringsflyt budget Du skal under udarbejdelse af budget 2017 bruge det nye kontonummer 4416 xx, hvis du skal budgettere indkøb af andre foderstoffer. 4. Ekstern opstilling - virksomhed og privat adskilles For at kunne leve op til de eksterne opstillingerne i Årsrapporten og årsregnskabsloven ændres Budget, Budgetopfølgning og Råbalance. OBS: kontoens virksomhedskode forvalg indføres i budgetopstillingen. Du skal nu tage hensyn til V/P forvalget, hvis du på ejendommen arbejder med ekstern opstilling. Først beskrives ændringerne i ekstern opstilling, som er anledningen til programændringerne. Herefter beskrives, hvordan programmet er ændret, så kontoplanens V/P -forvalgs kode har betydning for opstillingerne 4.1 Ekstern opstilling adskiller virksomhed og privat Her beskrives ændringerne for resultat og balance i ekstern opstilling personlig virksomhed 8

9 Gl. opstilling Ny opstilling Fig.: Den nye opstilling er opdelt i: Resultat før skat virksomhed Når privat ikke indgår, kan man sammenligne resultatet med budgetter fra selskaber. Resultat før skat privat Eksempel: Private indtægter og renteudgifter i den gamle opstilling er flyttet hertil. Resultat efter skat i alt Resultatet i gammel og ny opstilling er det samme. 9

10 Fig.: Ny opstilling er opdelt i: Aktiver deles op i virksomhed, privat og i alt Eksempel: Bilen er flyttet under private aktiver Passiver deles op i virksomhed, privat og i alt Eksempel: Privat lån flyttes under private passiver 10

11 4.2 Virksomhed / Privat styrer placeringen af posteringerne i budgettet En konto indgår nu i skærmbillede og udskrift for ekstern opstilling: resultat, balance og egenkapital efter: Kontonummer + forvalgs kode V hvor 1=virksomhed og 2=privat. Kontonummer og V/P forvalg fremgår af skærmbillederne idet kontoen markeres P for Privat Når du ændrer kontoforvalget V/P flytter kontoen placering! I intern opstilling ændres placeringen ikke, men forvalget vises, så du er opmærksom på dette, hvis både anvender intern og ekstern opstilling. Herunder ses eksempler med hhv. Resultat og Balance. 11

12 Eksempel på Resultat I kolonnen Privat kan du se kontoens V/P-forvalg: Forvalg = 1 virksomhed: blank Forvalg = 2 Privat: Markeres P Konto har forvalget Privat Fig.: Resultat - Intern opstilling: Kontoen placeres samme sted uanset V/P forvalg Ekstern opstilling Forvalget V (V/P) på kontoen afgør placeringen: Forvalg = 1 placeres under virksomhedens renteudgifter og resultat Forvalg = 2 Placeres under private renteudgifter Ved kontoen markeres P Fig.: Resultat ændres forvalget på konto til 1 Privat vil kontoen flytte under virksomhedens resultat. 12

13 Eksempel på Balance Figur.: Balance - Intern opstilling: Kontoen placeres samme sted uanset V/P forvalg Ekstern opstilling Forvalget V (V/P) på kontoen afgør placeringen: Forvalg = 1 placeres under virksomhedens aktiver Forvalg = 2 Placeres under private aktiver Ved kontoen markeres P Figur.: Ekstern opstilling - V/P forvalg på konti bestemmer kontoens placering i resultat og balance. 13

14 5. Ejendom /Beboelse opdeles i 5 kategorier Ifølge årsregnskabsloven skal beboelsen afskrives, herunder også stuehuset og værdien af aktivet skal afspejle den estimerede salgspris. Investeringsejendomme afskrives derimod ikke, og op- /nedskrivning må ikke findes under primær virksomhed. Stuehuse, sommerhuse, lejligheder mv. opdeles i 5 kategorier, der skal behandles forskelligt i årsrapport og budget. Beboelseskategorierne indgår således i balancen (a-b-c): a) Primær virksomhed 1. Stuehus, som er en integreret del af en virksomhed - som ejeren selv bebor 2. Stuehus, som er en integreret del af en virksomhed - som er udlejet b) Private aktiver 3. Ejendomme, der benyttes privat c) Aktiver uden for primær virksomhed 4. Ejendomme, der udlejes 5. Ejendomme, der udlejes og betragtes som egentlige investeringsejendomme Balancens (intern) nye opstilling uddybes: Afskrivninger Default levetid rettes fra 999 (ingen levetid) til 50 år Opretter du et nyt anlægsaktiv for en beboelse vil der fremover være en default levetid på 50 år, og der vil være tilknyttet en konto til afskrivning. Ejendomme / beboelse håndteres med levetid, afskrivninger mv. i følgende 5 grupper: a) Primær virksomhed Fast ejendom, beboelse - konti herunder deles op i to grupper: Stuehus, eget Familiens stuehus anvender egne konti for anlæg og konti knyttet hertil (afskrivninger mv.) Stuehus, udlejet Beboelse der er udlejet til personale eller andre egne konti for anlæg og konti knyttet hertil (afskrivninger mv.) Kendetegn: Stuehuset/ ejendommen hører til virksomheden, og kan ikke adskilles/sælges fra virksomheden særskilt. Årsagen kan være at der er fælles matrikel eller at huset anvendes i forbindelse med virksomheden. b) Private aktiver / Biler mv. Biler mv. ændres til Private aktiver for Personlig virksomhed. Teksten bevares for Selskab, idet der her vil findes erhvervsbiler. Opstillingen i balancen: Private aktiver (Nyt navn i intern opstilling, personlig) Biler Beboelse, privat Beboelse, privat (Ny sumlinie) Andre blandede driftsmidler: Andre bl. driftsmidler Beboelse, privat: Kendetegn: anvendes hovedsageligt privat, og ikke som en del af virksomheden. Aktiverne skal altid have erhvervsandele 0, og alt afskrives derfor på private konti. Anlægskontiene er hidtil anvendt til Vaskemaskine og Fryser 14

15 Investeringer i privat beboelse laver du på konti der er knyttet til : Opstilling i Inv. Finansiering: Private aktiver (Nyt navn i intern opstilling, personlig ) Biler og andre bl. driftsmidler - Knyttet til anlægskonti , (Ny opdeling) Investering bl. Driftsmidler (ny tilknytning) Blandede driftsmidler, investering Beboelse, privat (ny opdeling) - knyttet til anlægskonti: (Ny opdeling) Beboelse, privat (ny konto/ tilknytning) Beboelse, privat ** (ny opdeling) OBS: ** var tidligere knyttet til alle anlægskonti under Bil, mv. Investeringer på disse konti vil ved ændring af investeringen automatisk blive flyttet til konto Beboelse, privat, budget c) Aktiver uden for landbrug /primær virksomhed Beboelse og Ejendom der udlejes Default levetiden ændres til 50 år, og der afskrives. 5. Ejendomme, der udlejes og betragtes som egentlige investeringsejendomme Afskrives ikke. Kendetegn: Investeringsejendommes formål er fortjeneste ved salg Anlægsaktiver - Investeringsejendomme OBS: du skal selv markere aktiver under Aktiver uden for landbrug - Beboelse" som investeringsejendom. Aktiverne under "Beboelse" har som noget nyt et markeringsfelt: Investeringsejendom Ved markering sættes levetid til 999 og eget kontosæt for op- / nedskrivning, salgs-tab og -fortjeneste anvendes. Årsbudget 2016 sådan gør du Er budgettet låst sker der intet. Ikke låste budgetter ændres, når anlægskontoen genberegnes. Genberegning sker når du: indsætter nye tal i anlægsaktivet bruger Beregn knappen, låser/låser op, og kopierer budgettet (fx til andet alternativ). Disse handlinger vil ændre defaultlevetiden fra 999 til 50 år, og de nye afskrivningskonti kommer da i brug Har du allerede en levetid indtastet, vil en genberegning ikke slette denne. 15

16 Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Når opfølgningsperioden ændres vil det medføre genberegning, og du skal kontrollere og justere anlægsaktiverne så de svarer til budgettet. Tjek og juster levetiden (den hentes fra sidste år, og ændres derfor ikke ved genberegning) Konstater om genberegning har fremkaldt ændring i afskrivningskonti. Det vil betyde afvigelser til budgettets afskrivninger, som du kun kan fjerne ved en genberegning af budgettet. Tjek om du har anvendt de konti der fremover skal bruges til Beboelse, privat. I budget og/eller opfølgning. Undgå at lave ændringer, hvis det er muligt. Årsbudget 2017 sådan gør du Håndteringen af beboelse er strammet op og det ses ofte at beboelser der ikke hører under landbrugsaktiverne er sat under Fast ejendom, beboelse disse ejendomme skal flyttes! Du skal kontrollere og justere: er der korrekt levetid på alle stuehuse og beboelser er værdien den handelsmæssige er der ejendomme under Fast ejendom som burde på enten: Beboelse privat (ejendomme som ikke er knyttet til virksomheden, som anvendes af ejeren og evt. også lejes ud), eller Beboelse uden aktiver for landbrug Beboelse uden aktiver for landbrug - investeringsejendom Disse rettelser vil normalt være de samme som laves i regnskaberne for Koordiner derfor med regnskabet. 16

17 Budgeteksempel på beboelsesejendomme Default ved anlægskonti med virksomhedskode Privat for Erhvervsandele "0%". Fig. 6 Køb af ejendom Privat sommerhus (der evt. også udlejes) Default er levetiden 50 år og der afskrives på private konti. Default for anlægskonti med virksomhedskode Privat er Erhvervsandele "0 % ". Budgetopfølgning eksempel på beboelse Fig. 7 Beboelsen er her vist efter opdatering. Levetiden er stadig 999 år som hentes fra sidste årsregnskab eller realiseret. I budgetopfølgningen i 2016 anbefales at bruge samme princip som i budgettet 2016 her er der altså ikke indført afskrivninger endnu. Se vejledningen om køb af ejendom (udkommer i efteråret 2016) 17

18 Fig.: Balance med ny opstilling - Beboelse er markeret. 18

19 Fig.: Ny opdeling i investeringsfanen vedrørende beboelse. Sammenhængen mellem investeringer og anlægskonti - se næste side 19

20 Behandling i økonomistyring Vær opmærksom på at budgettere omsætning i ekstern omsætning på de samme kontonumre, som senere vil blive brugt i bogføringen. Budgettet vælger automatisk et standard anlægsaktiv ud fra hvilken investeringskonto du bruger, men du kan herefter selv vælge et andet anlægsaktiv i samme gruppe. Anlægsaktivet har så betydning for hvor afskrivninger, op- /nedskrivning, tab og gevinst (ves salg) placeres. Det er derfor er det vigtigt at du fra start vælger den rigtige investeringskonto Investeringskonti der er knyttet til anlægsaktiver: Stuehus Stuehus man selv udlejet bebor Investering Anlægskartotek Ø90 s valg (standard) Private beboelser Du bør vælge Anden virksomhed Ø90 s valg er 1 - du skal vælge: Levetid (du bør rette) Ø90 s valg (standard) Erhvervsprocent Ø90 s valg ud fra V/P kode (standard) - du skal tjekke: Investeringsejendomme Udlejede ejendomme Investeringsejendomme Anden virksomhed år 50 år 50 år 50 år Ret til 999 år Erhvervs % 100 % 0 % Husk at markere aktivet i budget og opflg. som Investeringsejendom Aktiver udenfor primær virksomhed - Du bogfører på 82xx, og du skal også budgettere på dem. - til likviditetsopfølgning er det tilstrækkeligt - til resultatopfølgning kan du evt. efterpostere til 5xxx lige som i regnskabet. I den løbende resultatopfølgning skal du nøjes med at anvende investeringskonti75xx og 82xx og knytte disse til anlægsaktiver. Opfølgningen sker på disse konti. Ønsker du at sammenligne årsbudgettet med årsrapporten / Internt regnskab på kontoniveau i budgetopfølgningen, da kan du vælge at efterpostere årets samlede beløb til 5xxx numre i budgettets sidste måned. Konti beregnet af anlægsaktiver må ikke rettes manuelt. 20

21 6. V/P lån skal fremover samles i Virksomhed i årsrapport og budget Årsregnskabsloven betyder at Årsrapporten, og dermed budgettet, skal arbejde med samlet saldo for lån. Skatteregnskabet skal derimod opstilles med privat og virksomhed adskilt Kontering i kassen og opsamlingen herfra i årsregnskabet for V/P-lån afhænger af om der laves årsrapport eller kun skatteregnskab. Der laves i registreringen automatik i dataoverførsel der betyder at automatisk data fører posterne på plads enten efter skattehensyn eller årsrapport hensyn. Det betyder derfor at budgetarbejdet kan blive forskelligt alt efter om der udarbejdes årsrapport hos budgetkunden eller kun skatteregnskab. Budget og -opfølgning skal konteres på samme måde som er valgt i kasseregistrering. Konteres i kasseregistrering på V-konti gøres dette også i budgettet Konteres i kasseregistrering på V- og P-konti, gøres dette også i budgettet - Du efterposterer så den private post over i virksomhedskontoen. Se illustration nedenfor: Du efterposterer så den private post over i virksomhedskontoen for resultatets skyld. Se illustration nedenfor: Kasse efter skatteregnskab, konto (V) Gæld afdrag (P) Gæld afdrag (V) Renter (P) Renter (V) Bidrag (P) Bidrag Resultat på virksomhedskonti i budget / årsrapport Gæld afdrag (+saldo) Renter Bidrag Fig. 8 Kontering efter skattehensyn. Du skal med efterpostering få det delte lån på samlet på V-kontoen Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Du skal gøre som du plejer så det passer med dit budget. Årsbudget 2017 sådan gør du I forhold til budgettet anbefales det at der konteres efter kasseregistrering. Konteres med V- og P-konti gøres dette også i budgettet. P-posteringen efterposteres til V-posteringen. Evt. primo på P-konti nulstilles og lægges sammen med tilhørende V-konto. Afklar intern på hver kunde efter hvilket princip der konteres. Læg også gerne en strategi for, hvordan der skal konteres generelt på kunderne i jeres virksomhed. 21

22 7. Amortisering af låneomkostninger Årsregnskabsloven har (hele tiden) sagt at låneomkostninger skal amortiseres over løbetiden. Hidtil er dette ikke sket i større omfang, da mange F1-lån ikke har haft de store kurstab. Praksis ændres altså fra en kursregulering af lånene til dagsværdi, til en praksis, hvor låneomkostninger samles inklusiv kursregulering og amortiseres (oftest lineært) på en konto for amortisering per lånetype. Der er udviklet et regneark, hvor du kan beregne et låns lineære amortisering hhv. amortisering efter effektive rentes metode. Du vil skulle holde styr på, hvert låns amortisering per lån - uden for Ø90. Dette anvendes for både regnskab og budget. Låneomkostningerne (Kurstab + låneomkostninger) sættes i balancen på konto fx Udskudt fradrag for realkredit. Herfra efter posteres det amortiserede beløb til rente omkostninger per lånetype fx Amortisering realkredit, d.kr. fast rente. Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Du skal gøre som du plejer så det passer med dit budget. Årsbudget 2017 sådan gør du Har du kopieret en ultimo til primo (fra forventet resultat 2016 eller et gammelt budget), og der er kopieret gamle kursreguleringer og låne saldi skal du: Kursregulering nulstilles Nulstil kursreguleringer primo Primo status lånekonto sættes til amortiseret kostpris Måske er der ikke mange med store afvigelser. Du kan du evt. vente med at ændre primo til du kan kopiere disse fra det foreløbige regnskab for For de eksisterende lån anbefaler vi at der ikke opsamles amortisering, da låneomkostninger mv. allerede er udgiftsført. Derimod gøres det for ny-optagede lån, hvis låneomkostningerne er af væsentlig størrelse. Det amortiserede beløb bør behandles på samme måde som årsrapporten, så aftal gerne intern hvordan dette gøres i jeres virksomhed. Oftest vil lineær nedbringelse af beløbet over lånets løbetid være tilstrækkeligt. Eksempel Investering og finansiering Kolonne 1. Låneoptagelse Gæld Lån kr. Kurstab kr. efterpost til Udskudt fradrag for Kurstab kr. efterpost Låneomk kr. efterpost til Resultat: Låneomk. Resultat (ikke vist) Låneomkostninger Afholdt omk kr kr. efterpost til Inv. Finansiering 22

23 Balance Fast forrentet d.kr Gæld til real Hovedstol, afdrag og renter som hidtil Kursregulering Bruges ikke i nye budgetter Konto er reserveret Amortisering Udskudt fradrag for realkredit kr. amortiseres efterpostering til renteudgifter på konto Amortisering realkredit, fast rente Realkreditinstitutter i alt Viser gæld i alt Fig.: Hovedstolen står på konto og sammen med udgør det lånet Fig.: Kolonne 1 med låneoptagelse, Kolonne 2. med afdrag og amortisering af låneomkostninger (via resultat) 23

24 8. Stamplanter optages i anlægskartotek Årsregnskabsloven indfører et nyt begreb for planter med flere/mange års levetid: Stamplanter. Stamplanter er planter, som anvendes til at høste fra og planten i sig selv er pr. definition flerårig. Tre kendetegn skal være opfyldt for at aktivet falder under denne betegnelse: 1. Planter der i produktion/udvikling (Som levende plante = Planteskole) anvendes produktion af materiale til nye planter eller Planter til at skabe et landbrugsprodukt (fx æbletræer ) (bærproduktion på den levende plante) 2. Forventes at bære produkter i mere end én periode. 3. Det er usandsynligt at planten efter endt brug vil blive solgt (som levende), bortset fra en evt. scrapværdi (f.eks. flis fra æbletræ) Eksempler: Stamplanter: Træer til pyntegrønt, Frugttræer, Jordbær, Vinstokke Ikke stamplanter: Skov, juletræer, flerårigt græs. Stamplanter indgår ikke i jordbeholdninger, men tages op i anlægskartoteket til kostpris, og afskrives over levetiden. Konti vedrørende stamplanter Balancen under Stamplanter : Køb af ejendom: Investering: Stamplanter , , , Stamplanter Stamplanter (knyttet til anlægskartoteket) Stamplanter (knyttet til anlægskartoteket) Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Du skal ikke gøre noget, for du har ikke stamplanter i dit budget. Årsbudget 2017 sådan gør du Du skal ved nyetablering af stamplanter efterpostere udgifter til investeringskontoen. Det kan f.eks. være en gødningsudgift, udgift til kemi, planter og omkostninger til plantearbejdet. Har du allerede etablerede stamplanter skal du oprette disse i primo værdien under Stamplanter 24

25 Eksempel Fig. 9 Stamplanter findes efter Fast ejendom. Her er investeret kr. 25

26 9. Værdiændring af besætning og beholdning Opstillingen i fanen Inv.Finansiering ændres således: - Biologiske aktiver udgår da beholdninger ikke anses for biologiske. - Der oprettes en ny linie Værdiregulering Investering og Finansiering fanen: Opstilling: Årets resultat før skat Værdiændring besætning/beholdning (Ny sumlinje) automatisk beregning i regnskab (november) Manuel værdiændring sp Besætning automatisk beregning i regnskab (november) Manuelle indtastninger Efterpostering Beholdning automatisk beregning i regnskab (november) Manuelle indtastninger Ønsker du at der under besætning og beholdning alene skal stå værdiændringen uden værdiændring, skal du flytte disse til kontiene (manuelle). Beregningen foretager du selv. Konteringen sker på specifikke konti! På regnskabssiden sker konteringen og beregning automatisk per specifikationsnummer. Eksempel Fig. 10 hvis du ønsker værdiændringer renset for konjunktur skal du beregne og efterpostere beløbet 26

27 Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Du skal ikke gøre noget - for du har ikke værdiregulering i dit budget Årsbudget 2017 sådan gør du Vil du bruge værdiregulering skal du fremover lave beregningerne og efterpostere disse i budgettet. Efterposteringen laves i budgettets sidste månes (december). Herved bliver det samlede budget og det forventede resultat sammenligneligt med Årsrapporten på årsbasis, hvilket vil være synligt når regnskabet vises i budgettet. I den løbende budgetopfølgning anbefales det ikke at lave disse efterposteringer. Arbejdet vil være for tidskrævende, idet du skal tage hensyn til at efterposteringerne i økonomistyring summeres over månederne. 10. Beholdningspriser korn = høstpriser Årsregnskabsloven medfører at du skal budgettere med enten høstprisen eller den lavere aktuelle pris hvis prisen er faldet efterfølgende. Er prisen på statustidspunktet: - faldet: bruges denne - steget: bruges høstprisen, opskrivning er ikke tilladt i årsrapporten efter klasse B. Art Primo Værdi høst Værdi ultimo Værdi salg Byg Hvede Raps Figur: Beholdningspriserne skal max være priserne på høsttidspunktet. På ultimo-tidspunktet er priserne i balancen altså de understregede. Man kan altså ikke puste lagrene op, men tager tabet løbende og prisgevinsten ved salgstidspunktet. Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Håndter priserne som du plejer Årsbudget 2017 sådan gør du Primo året: værdien på lagrene sættes til prisen på høst (forrige år) Ultimo månedsvis: priserne (månedsvis) sættes til høstprisen eller dagsprisen, hvis lavere. Ny høst indsættes til prisen på høsttidspunktet, og efterfølgende til dagspris hvis forventet lavere 27

28 11. Overskrifter forbedres i budgetopfølgning For at gøre det klart for læser, hvilket produkt han har i hånden er overskrifterne ændret. Her beskrives ændringerne for likviditetsopfølgning. Resultatopfølgning virker tilsvarende. Likviditetsopfølgning Overskrifter i Resultat opstilling og Investering og finansiering opstilling Gl. opstilling Ny opstilling Likviditetsopfølgning og Forventet likviditet Likviditet Likviditet Fig.: Overskrifterne ændres, så Likviditet anvendes i stedet for kasseomsætning Forside underoverskrift: Når man står i Kasse-mode er default under-overskriften ændret til Likviditetsopfølgning og udskrives på forsiden. Er der også forventet likviditet skrives det også Fig.: Default underoverskrift ændres til Likviditetsopfølgning og forventet likviditet. 28

29 12. Lager-regneark og vejledninger Vejledning og hjælpeværktøjer opdateres Beholdninger grovfoder, foderkorn og salgsbeholdninger Et regneark til månedsvis afstemning af lagre, intern overførsel fra mark til foder samt beregnet/ planlagt indkøb. Regnearket er en del Best practice - Budget og opfølgning på resultat Budget og -opfølgning på resultat (Landbrugsinfo) Regnearket opdateres 16. september Vejledning: Køb af ejendom opdateres efter 16. september Regneark amortisering af låneomkostninger Der er udviklet et regneark, hvor du kan beregne et låns lineære amortisering hhv. amortisering efter effektive rentes metode. 13. Nyt design på Ø90-produkterne Nyt design til alle Ø90-produkterne herunder økonomistyring Budget, -opfølgning og Råbalance Der er arbejdet med at give luft til siderne, og skrifttypen Arial og Arial Black, som i sit udtryk er enkel og markant. Styring af forside, billeder og logo efter nyt layout se Ø90-nyt: Nr : Layoutændringer ved igangsætning Juster kreds og ejendoms-bemærkninger Editoren er i en ny version med færre skrifttyper. Gamle tekster kan give fejlmeddelelser ved åbning af teksteditor. For at fjerne disse fejl skal du ændre teksten til: Arial Black str 10 til overskrifter Arial 9,5 til tekst Calibri til talopstillinger Sådan gør du: Marker teksten / Højre-museklik /Fond + OK Vælg toolbar til: - vejledning Figur.: Markér teksten - Højre-museklik Font Select Font. 29

30 14. Landskalkulerne opdateres Landskalkulerne i produktionsbudget opdateres per 16. september med nye prognosepriser for 3. og 4. kvartal 2016, 2017 samt 2018 og de produktionstekniske forudsætninger (mængder) for de 2 kommende år. Se eventuelt mere på Farmtalonline.dk Alle de priser, der indgår som generelle prognosepriser opdateres 4 gange om året. De tekniske data ajourføres i september således, at der medio september hvert år er ajourførte tekniske forudsætninger for de 2 kommende år. 15. Anden virksomhed (Biaktivitet): Konti ændres Hidtil har I selv kunnet knytte 82xx konti til 500x. Dette kan ikke længere praktikeres, da vi centralt har brug for at vide, hvor i de nye opstillinger 500x hører hjemme og 5001 reserveres derfor. Vi fastlægger fremover centralt, hvilke 82xx konti der skal samles op på, hvilke af kontiene Kontiene vil være lukkede for ekstern omsætning, og men skal efterpostere 82xx hertil i regnskabet. Du skal fremover budgettere på 82xx konti Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Håndter anden virksomhed som du plejer brug helst 82xx konti. Årsbudget 2017 sådan gør du Du skal budgettere biaktivitet på kontonumre 82xx xx. Typisk er det udlejning af beboelse der har stået under 5000 og 5001 og har du hidtil budgetteret biaktivitet her skal du nu i stedet benytte et 82xx xx nummer. Biaktivitet er defineret som andre aktiviteter der ikke direkte vedrører hovedaktiviteten. 30

1. Budgetsæson efterår 2016

1. Budgetsæson efterår 2016 Budgetsæson efterår 2016 - fokuspunkter i forbindelse med Årsrapport 2.0 Budgetsæsonen efterår 2016 medfører at budgetterne for 2017 ændres på flere punkter i forhold til det du kender. En stor del af

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0

April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0 April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0 HVAD HVORDAN 4... Årsrapport 2.0 TRE OPGAVER Opgave 1: Opdeling af årsrapport i virksomhedens resultat og privatøkonomi Udvikling af tilhørende

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online Plus DLBR Ø90 Årsrapport 2.0 Kom godt i gang I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 skal tilpasses. Det vil ikke være

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Resultatopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING

Læs mere

Ingen, hvis du har konteret jf. definitionen, så sker udskillelsen automatisk

Ingen, hvis du har konteret jf. definitionen, så sker udskillelsen automatisk Anlægsaktiver Grunde og bygninger Da jord værdiansættes til dagsværdi og bygninger til kostpris minus afskrivninger, bør de jf. Erhvervsstyrelsen ikke indgå i samme balancepost. Derfor skiller vi jord

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N DEMO BUDGET KØB AF EJENDOM Vejledning budget 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD ÅRSBUDGET 3 5-kolonner... 4

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N INTERNT REGNSKAB 2016 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Resultatopgørelse - intern.........................

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Ø90 Vejledning. Vejledning

Ø90 Vejledning. Vejledning Ø90 Vejledning Vejledning Revideret 27. april 2017 Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter inden for fanerne Produktion, Resultat, Invest./ Finansiering, Balance og Egenkapital. Der

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING ERFARINGERNE FRA 2015 Kalkuler kan give problemer med ultimo og beregning af beholdningsforskydning Fjernes ved budgetlægning Tilpasset med kalkule

Læs mere

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff WEBINAR - IGANGSÆTNING Laila Foldager Scharff 30-01-17 AGENDA SaPro R75 ejendomsvurderinger Summax Tekstgenkendelse KU-posteringer Indkomstdisponeringsbilledet Årsrapport 2.0 Landmand.dk opdatering Evt.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform:

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Webinar - igangsætning Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Agenda Årsrapport Statusseddel Moms Revisionsliste Statusseddel Summax API diverse Diverse Årsrapport Årsrapport Forside Skemakrav Erhvervsstyrelsen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Ø90 Konference 08.12.2011

Ø90 Konference 08.12.2011 Konference 08.12.2011 Resultat fra workshop: Hvordan udnytter vi produkt-porteføljen optimalt overfor: Deltidslandmænd: Overblik over likviditet Skatteoptimering Overblik over samlet økonomi for bedriften

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

WEBINAR OM OPDATERING

WEBINAR OM OPDATERING 15. December 2016 Laila Foldager Scharff WEBINAR OM OPDATERING 16-12-16 Velkommen til - vi har sat lidt musik på så du kan få indstillet lyden DAGSORDEN Dokumentation for opgørelse Årsrapport ændringer

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0

21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0 21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0 DAGSORDEN Sommerregnskab Benchmarking Dataoverførsel vedr. lån Hvor langt er vi i processen Anlægsnoten Hjælpeværktøjer Infoside Forandringens

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd

Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd Økonomiens dag 14.06.2012 Merete Jensen Niels Bloch Økonomistyring Skal bidrage til at vi kommer Fra konjunkturledelse til virksomhedsledelse 1 Værdikæde

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere