Nr Dan-Ejendomme as

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.dan-ejendomme.dk Nr. 1-2004 Dan-Ejendomme as"

Transkript

1 Nr Dan-Ejendomme as

2 Vi tager hånd om håndværket... SOFT HVID HTHs erhvervsafdeling har 30 års erfaring HTHs erhvervsafdeling har 30 års erfaring i totalløsninger med en service, der sikrer alt, lige fra rådgivning under planlægningen til levering og komplet installering af nye køkkener. De får derfor en samarbejdspartner som kender betydningen af stram økonomisk projektstyring, leveringssikkerhed samt et glidende moderniseringsforløb. HTH KØBENHAVN A/S ERHVERVSAFDELINGEN Hovedvejen Glostrup Tlf Fax du får det lidt bedre hos

3 Frihed til at vælge Igennem den seneste tid har der været stor fokus på boligbyggeri og det at bo til leje i Danmark. En undersøgelse foretaget af Ugebrevet Mandag Morgen viste for nyligt, at kun 10% af den danske befolkning ville vælge en lejebolig, hvis de kunne vælge frit mellem alle boligformer. Vi tror på, at dette vil ændre sig i fremtiden. Udviklingen viser, at danskerne stiller større og større krav til mobilitet og uafhængighed. Vi skifter arbejde og lokalitet som aldrig før, og i fremtiden får vi brug for en boligform, der kan tilpasses eller udskiftes i takt med, at vi udvikler os. Her kan lejeboligen efter vores overbevisning blive et stærkt alternativt til de øvrige boligformer. Ifremtiden får vi brug for en boligform, der kan tilpasses eller udskiftes i takt med, at vi udvikler os. Her kan lejeboligen efter vores overbevisning blive et stærkt alternativt til de øvrige boligformer. Uanset hvilken boligform vi vælger, betyder boligen andet og mere end blot et sted at bo. Boligen er en del af vores samlede visitkort, og vi stiller krav til, at boligen afspejler os og vores livsform. Vi søger individualitet og frihed i vores hverdag, og boligen skal danne rammen om den kvalitetstid, vi har alene eller med familien. Der bliver i øjeblikket bygget en række spændende boliger, som tager hensyn til netop disse behov. Brugeren er for alvor kommet i centrum, når der bygges boliger i dag. Det er en glædelig udvikling, som tegner godt for fremtiden. I dette nummer af Reflex ser vi blandt andet nærmere på en række af de forskellige boligvalg og boligmuligheder. Margit Birk Andersen adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen direktør 3

4 Ingen afståelsesret til lejeboliger Bag overskriften gemmer sig en ny principiel dom, hvor Højesteret har sat afgørende grænser for, hvordan man skal forstå reglerne i lejelovens 77 a - de regler, der giver ugifte samlevende ret til selv at bestemme, hvem af parterne, der skal overtage lejligheden, hvis samlivet bliver opløst. I dommen slår Højesteret fast, at reglerne med ingen eller i hvert fald meget få undtagelser kun gælder for par, der lever i et ægteskabslignende parforhold. Baggrund for sagen Den aktuelle sag drejede sig om en lejer, der ønskede at flytte og overlade lejligheden til sin 24-årige søn, der naturligt havde boet sammen med hende hele sit liv. Lejeren gjorde gældende, at hun og sønnen opfyldte lejelovens krav om to års fælles husstand, og at hun derfor havde ret til at overdrage lejligheden til sin søn. Dommen er afgørende og principiel, fordi der siden 1994 har været ført et stort antal retssager om dette spørgsmål. Grunden er, at der i 1994 blev gennemført nogle tekniske ændringer i lejelovens 77 a, som medførte en uklar retspraksis, idet de forskellige boligretter ofte bedømte ens sager meget forskelligt. Derfor var det nødvendigt at få Højesteret til at afgøre spørgsmålet én gang for alle. Tilfredsstillende dom Højesterets dom er tilfredsstillende, fordi det nu er slået fast, at lejer ikke kan overdrage sin lejlighed, blot fordi han har boet under samme tag med en anden i to år. Ingen afståelsesret til lejeboliger Udlejer gjorde gældende, at lejelovens 77 a efter sit indhold og formål er begrænset til kun at gælde for ægteskabslignende samliv eller samliv, hvor parterne på tilsvarende vis har en gensidig forsørgerpligt og en forventning om et varigt eller længerevarende samliv. Sagens gang I byretten fik lejer medhold i sagen, men både Landsret og Højesteret valgte at følge udlejers synspunkt. Højesteret fastslog dermed, at lejelovens 77 a sædvanligvis kun kan anvendes, når der er tale om et ægteskabslignende samliv. Havde udlejer tabt sagen, ville det i praksis betyde, at der blev indført en slags afståelsesret til lejeboliger med den konsekvens, at boligerne sjældent ville blive ledige, og udlejer dermed blev afskåret fra både at modernisere og anvise nye lejere. Heldigvis valgte Højesteret denne løsning, og reglerne gælder nu kun for ægteskabslignende samliv præcis som det var meningen, da reglerne i sin tid blev indført. Højesterets dom er tilfredsstillende, fordi det nu er slået fast, at lejer ikke kan overdrage sin lejlighed, blot fordi han har boet under samme tag med en anden i to år. 4

5 Spændende boligbyggeri i hjertet af København Med opførelsen af Bassinhusene har SAMPEN- SION taget hul på et stort og spændende boligbyggeri i Havnestaden midt i København. Dermed træder SAMPENSION ind i rækken af bygherrer, som har valgt at investere i nybyggeri i området omkring Islands Brygge. Området har i de seneste år gennemgået en forvandling og er nu blandt et af de mest attraktive boligområder i København tæt ved den nye badeanstalt langs havnefronten. Muligheder i byggeriet Bassinhusene er opkaldt efter Bryggens imponerende spejlbassiner, der er nærmeste nabo til byggeriet. Visionen bag byggeriet er at skabe et harmonisk boligmiljø med plads til mennesker i alle aldre. I opførelsen af byggeriet er der lagt vægt på beboernes forskellige behov. Der er en høj grad af valgfrihed i boligerne, bl.a. er der mulighed for opsætning af skillevægge og fleksibel indretning af køkkenet. "Boligen skal kunne forandre sig i takt med, at beboernes behov ændrer sig", fortæller projektchef i SAMPENSION, Niels Hesseldahl. Byggeriet har sin egen hjemmeside. På er det muligt at finde alle ønskede oplysninger om de enkelte lejlighedstyper, materialevalg mv. Hjemmesiden er opbygget med en avanceret computerteknik, der gør det muligt at besøge ejendommen, længe inden den er opført. Længe ventet boligprojekt SAMPENSION købte byggeprojektet af Sjælsø Gruppen A/S i august For SAMPENSION var dette projekt det, man havde ventet på. "Det er nogle år siden, SAMPENSION sidst byggede boliger, fordi det har været svært at finde egnede projekter, som opfyldte kravene til såvel beliggenhed som forrentning. Det har vi fundet med Bassinhusene", fortæller Niels Hesseldahl. Byggeriet består af 170 lejligheder på mellem 73 m 2 og 196 m 2 fordelt på to til fem værelser. En gennemsnitlig lejlighed på 90 m 2 vil koste ca kr. i leje om måneden. Byggeriet bliver færdiggjort og klar Fakta SAMPENSION er et af Danmarks største administrationsselskaber med speciale i overenskomstbaserede pensionsordninger og porteføljepleje. Selskabet råder over alle nødvendige servicefunktioner, og vi tilbyder et fleksibelt pensions- og forsikringsprodukt. Kunderne er Kommunernes Pensionsforsikring, StK:Pension, PMF-Pension og Grafisk Pension. Selskaberne har tilsammen kunder og en formue på ca. 70 milliarder kroner. til indflytning i tre etaper i henholdsvis marts, maj og juli Udlejning Udlejningen af Bassinhusene er allerede nu i fuld gang. Frem til 15. februar 2004 har medlemmer af SAMPENSION fortrinsret til lejlighederne. Fra 1. marts 2004 udlejes lejlighederne til alle interesserede. Udlejningen forestås af Dan-Ejendomme as. 5 Spændende boligbyggeri i hjertet af København

6 Domus Vista Butikscenter shopping for hele familien Områdedirektør Max Juul, Dan-Ejendomme as Butikscentret Domus Vista på Frederiksberg står nu over for en omfattende udvidelse og modernisering. Resultatet bliver et moderne butikscenter for hele familien. Domus Vista Butikscenter shopping for hele familien Følger udviklingen Domus Vista blev opført i 1968 og blev hurtigt berømt som Danmarks højeste boligejendom. Det prisbelønnede byggeri blev opført med en tilhørende centerbygning, som nu skal renoveres og ombygges til et moderne og tidssvarende butikscenter med et salgsareal på m 2. Shopping i to plan I planlægningen af centret har man lagt vægt på gennemsigtighed og overskuelighed. Centret bliver opført i to plan med markante glasfacader og store ovenlysvinduer, der giver dagslysindfald. Der er et godt udsyn mellem de to etager, og centret er udstyret med glaselevatorer og rullende fortove, der gør det let at komme rundt. "Domus Vista har i mange år været et kendt indkøbssted på Frederiksberg. Det skal nu fremtidssikres. Derfor har vi valgt at modernisere og udvide Domus Vista", fortæller områdedirektør i Dan-Ejendomme as, Max Juul. Genhusning af lejerne Forud for renoveringen af Domus Vista Butikscenter ligger års arbejde med planlægning af projektet. Max Juul fortæller: "Vi startede allerede i 1998 med de første spæde Formålet med ombygningen er at skabe et intimt og roligt miljø, der giver kunderne let adgang til en god indkøbsoplevelse. idéer til ombygningen. Vi begyndte at undersøge, om ombygningen var en god og bæredygtig idé og det var den. Herefter gik forhandlingerne i gang med blandt andet Frederiksberg Kommune, inden "Visionen bag det nye Domus Vista Butikscenter er vi i efteråret 2003 for alvor kunne sætte gang i at skabe et let og overskueligt center med brede center- bag det nye løbende kommunikeret med byggeriet. Samtidig har vi Visionen gange og flere rummelige Domus Vista Butikscenter er at skabe et naturligvis skulle tilbydes de eksisterende lejere, der friarealer, hvor kunderne i fred og ro kan nyde livet i centret. Vi vil skabe et fantastisk center med et stort supermarked og ca. 40 specialforretninger. Dermed kan vi give kunderne en intim og let og overskueligt center med brede centergange og flere rummelige friarealer, hvor kunderne i fred og ro kan nyde livet i centret. en ordentlig genhusning i den periode, ombygningen står på. Det er naturligvis altid lettere at bygge, hvis der ikke er eksisterende lejere at tage hensyn til. Det god indkøbsoplevelse", fortæller Max Juul og fortsætter: "Centret er indrettet med mange forskellige lejemål. Specialforretningerne varierer i størrelse fra 67 m m 2, og hertil kommer et stort Prima Supermarked på ca m 2. De forskellige lejemål skal være med til at sikre et godt butiksmix, hvor både små privatejede butikker og er vigtigt at forstå, at vi piller ved folks levebrød, og vi har derfor gjort alt, hvad der var muligt, for at tilbyde lejerne gode forhold i ombygningsperioden. Alt i alt synes jeg, det er lykkedes for os, og vi har mødt en god forståelse fra langt de fleste lejere. Genhusningen er nu på plads, og vi glæder os alle til at se resultatet af det nye center". store butikskæder kan være repræsenteret". 6

7 Tror på fremtiden ICP tror på en lovende fremtid for Domus Vista Butikscenter. Direktør i ICP, Per Nyborg fortæller: "Der er gennem de seneste 5-10 år sket en udvikling inden for butikscentre i Danmark. Danskerne har taget idéen om at samle alle indkøb under et tag til sig, og kunderne forventer, at shopping i dag skal være en totaloplevelse for hele familien. Det stiller store krav til det moderne butikscenter. Domus Vista Butikscenter ligger i et tæt befolket område med gode til- og frakørselsforhold og gode parkeringsmuligheder, som gør det attraktivt for mange at besøge. Centret får nu alle moderne faciliteter, men får en husleje, som gør det attraktivt at være lejer i centret. Det er en stor fordel, som er med til at gøre det nye Domus Vista Butikscenter til noget specielt." Danskerne har taget idéen om at samle alle indkøb under et tag til sig, og kunderne forventer, at shopping i dag skal være en totaloplevelse for hele familien. Fakta Domus Vista Butikscenter, Frederiksberg, ligger i Danmarks tættest befolkede kommune med ca mennesker pr. m 2. Det placerer centret i et af de bedste markedsområder med ca mennesker og et potentielt årligt forbrug på ca. tre mia. kr. alene inden for en radius af få kilometer. Desuden ligger både Valby, Vanløse og Hvidovre tæt ved Domus Vista Butikscenter. Det betyder, at der i hele markedsområdet bor ca mennesker med et potentielt årligt forbrug på ca. seks mia. kr. Udlejning Udlejningen er i fuld gang, og der er stor interesse blandt detailhandlen. Allerede nu 1 1/2 år før åbningen er 30-40% af arealerne reserveret. Udlejningen forestås i fællesskab af Dan-Ejendomme as og ICP. Det nye center åbner i oktober Domus Vista Butikscenter er ejet af pensionskasserne Pen-Sam og PKA A/S, der også står bag ombygningen af butikscentret. Projektudviklingen er foretaget af Dan-Ejendomme as i samarbejde med arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S og Carl Bro Rådgivende Ingeniører A/S. 7

8 Partnering Boliger bygget på tillid SPISE - A 12.9 m GIPSBRYSTNING 2300 KØKKEN - A 5.0 m GANG - A 10.8 m BAD m GLASPARTI UNDER LOFT SE TEGN. NR SOVE - A 12.9 m Mest kvalitet for pengene har været nøgleordene i et nyt spændende byggeprojekt i Aalborg, der er opført som en såkaldt partneringsag. Arkitekt Helge Tindal, partner i Arkitema, fortæller her om mulighederne ved en partneringaftale. Partnering. Boliger bygget på tillid Formål med partnering "Hovedformålet ved en partneringaftale er, at alle parter i byggesagen bliver involveret fra start. I en partneringsag finder investor og rådgivere sammen i opstartsfasen for at diskutere, hvad ejeren vil med byggeriet, så parterne sammen kan definere de funktionelle krav. Fra starten skabes der en kontakt til de firmaer, som skal udføre opgaverne. På den måde bliver alle parter impliceret i opgaven allerede i idéfasen. Det giver mulighed for at trække økonomi i projektet. Hele projektet bygger på at holde en transparent økonomi. Det vil sige, at alle rådgivere og leverandører arbejder med åbne kalkulationer, så det er muligt hele tiden at følge med i prissætningen. Det giver deltagerne mulighed for at konkurrere på prisen, og det giver i mange tilfælde investoren en bedre pris eller en pris, der forholder sig reelt til det produkt, investor forventer at få. Formålet med partnering er i høj på hinandens kompe- grad, at alle parter får Alle tencer og erfaringer på rådgivere og leverandører muligheden for at lave en helt ny måde. arbejder med åbne kalkulationer, så det er muligt hele at bygherren får et en sund forretning, og Tillid og fælles ansvar Hele idéen om partnering tiden at følge med i prissætningen. produkt, der lever op til forventningerne og i bygger på tillid og fælles ansvar for, at opga- ven bliver løst professionelt og tilfredsstillende for bedste fald overstiger disse", fortæller Helge Tindal. alle parter. Fremtidens byggeform "I en byggesag kan der ofte være problemer med, at de forskellige firmaer ikke føler et ansvar for det samlede projekt, og der er ofte støj i kommunikationen Den stigende interesse for at bygge efter partneringprincipperne er en naturlig del af den udvikling, byggebranchen har gennemgået. mellem parterne. I en partneringsag er alle med i beslutningsprocessen, og alle parter forstår opgaven. Som deltager i en partneringopgave har du pligt til at melde ind, hvis du føler, at noget er ved at gå galt. Det gælder også, selvom fejlen sker i egne rækker. Netop fordi du arbejder hen imod et fælles mål, føler alle et lige ansvar for opgaven. Det er en af de grundlæggende idéer ved partnering". "Igennem de seneste ti år har man forsøgt at gøre noget ved byggeprocessen. Der har i flere år været stor fokus på en effektivisering af selve produktet hvordan kan vi gøre produktet billigere, og hvordan kan vi rationalisere på byggepladsen mv. I de sidste fem år er man begyndt også at se nærmere på det arbejde, der ligger forud for produktet nemlig beslutningsprocessen. Hvordan kan man Større åbenhed Ifølge Helge Tindal handler partnering også om, at alle implicerede parter vil spille med åbne kort gennem hele processen. optimere det arbejde, der ligger fra den første idé opstår, til spaden er i jorden. Man har fundet ud af, at der er penge at spare i processen blandt andet ved at udnytte den videndeling, der foregår i en partneringsag. I sidste ende kommer det jo ejeren "En partneringaftale handler i høj grad om åbenhed i alle facetter. Der er ingen tabuer. Det betyder, at investor fra starten melder ud, hvad der er af og brugerne af byggeriet til gode henholdsvis som den, der skal betale, og den, der skal bebo ejendommen og det er væsentligt", fortæller Helge Tindal. 8

9 Netop fordi du arbejder hen imod et fælles mål, føler alle et lige ansvar for opgaven. Det er en af de grundlæggende idéer ved partnering. Arkitekt Helge Tindal, Arkitema Gode erfaringer I Dan-Ejendomme as er der kun gode erfaringer med samarbejdet i byggeprojektet i Aalborg. Mest kvalitet for pengene Et af de succeskriterier, der blev vedtaget på workshoppen, var at få mest kvalitet for pengene. "Det er første gang, Dan-Ejendomme as deltager i en partneringsag på vegne af en kunde. Vi har oplevet, at alle arbejder mod et fælles mål på en helt anden måde end tidligere, og der har været en høj grad af effektivitet og målrettethed fra alle parter, fortæller afdelingschef i Dan-Ejendomme as Erik W. Bundesen, der har været en del af styregruppen bag projektet. Fra idé til virkelighed Idéen om at indgå i en partneringaftale kom, da PKA A/S ønskede at bygge boliger på en grund, der i forvejen var ejet af pensionskassen. "Vi besluttede at indgå en partneringaftale, fordi vi ønskede at optimere byggefasen og skabe et økonomisk sundt byggeri. Da beslutningen om aftalen var truffet, samlede vi i januar 2003 de fire parter i en workshop over to dage. Her diskuterede vi målet med partneringen, vi definerede rollerne i sagen, og vi udarbejdede fælles succeskriterier og mål, som alle deltagere skulle skrive under på. Det gav en god gejst, et godt sammenhold og lyst til at arbejde med opgaven, fortæller Erik W. Bundesen. "Det var vigtigt for os at sikre, at PKA A/S fik det bedste byggeri til den rigtige pris. Vi skulle undgå for høje byggepriser, så boligerne i sidste ende kan udlejes til en pris, der er realistisk, når man ser på størrelse og geografisk beliggenhed. Vi arbejdede målrettet for at optimere processen og skabe et rådighedsbeløb til gavn for alle parter. Det er faktisk lykkedes os at opføre et nybyggeri til en fornuftig pris, hvor de samlede byggeudgifter ligger på ca kr. pr. m 2 eksklusiv moms og byggegrund, men inklusive alle omkostninger. Det er et resultat, vi er yderst tilfredse med, og som i sidste ende kommer både kunden og lejerne til gode, slutter Erik W. Bundesen. Fakta Vesterbro 21 F + G består af 28 boliger på ca. 90 m 2. Boligerne er opført i to plan, og hver bolig råder over 1 1/2 etage. Lejlighederne har store altaner og udkig over de smukke parklignende områder ved Vestre Kirkegård i Aalborg. Hver bolig har egen indgang via en selvstændig udvendig trappe. Vi udarbejdede fælles succeskriterier og mål, som alle deltagere skulle skrive under på. Det gav en god gejst, et godt sammenhold og lyst til at arbejde med opgaven Partneringaftalen var et samarbejde mellem Arkitema, NCC Construction Danmark A/S, Bascon A/S og PKA A/S repræsenteret ved Dan-Ejendomme as. 9

10 Fleksibelt system i vente Dan-Ejendomme as kan om få måneder præsentere et nyt internetbaseret ventelistesystem, der forenkler ventelisteadministrationen og tilbyder ansøgere nem adgang til boligerne. Fleksibelt system i vente Formålet med det nye ventelistesystem er at skabe synergi i ventelistehåndteringen ved at tilbyde ét fleksibelt system til alle kundesegmenter. Systemet er derfor udviklet til både at håndtere ventelister til udlejningsboliger, andelsboliger og kollegie- og ungdomsboliger. Fordele for kunderne Systemet er udviklet, så det er muligt for Dan- Ejendomme as kunder selv at administrere og tildele boliger via en internetbaseret administrationsløsning. Formålet er at nedbringe sagsbehandlingstiden på boligansøgningerne og samtidig mindske antallet af boligtilbud som følge af en mere kvalificeret udvælgelse blandt ansøgerne. Systemet er indrettet med en fleksibilitet, der gør, at kunderne selv bestemmer, hvordan ventelisten skal dannes. Hvem kan ansøge om en bolig, hvilke konsekvenser får et afslag af et boligtilbud, hvilke oplysninger skal ansøger give for at søge en bolig etc. Nem vedligeholdelse af ansøgning Filosofien er, at ansøgerne selv opretter og vedligeholder deres boligansøgning via internettet. Det sikrer, at boligtilbuddene i højere grad matcher ansøgernes aktuelle behov, og det giver kunderne et realistisk billede på efterspørgslen af boliger i de forskellige ejendomme. Denne online vedligeholdelse af ansøgningen betyder, at udlejer i højere grad har de korrekte oplysninger om ansøgeren, som gør det nemt at sende boligtilbuddet til den rigtige adresse. Boligtilbud vil med det nye system ligeledes kunne sendes direkte fra systemet via e- mail eller SMS. Forventningsstyring hos ansøgeren I ventelistesystemet har ansøgerne mulighed for at se oplysninger om, hvor lang ventetid der er på den ønskede bolig. Systemet angiver, om der normalt er en realistisk chance for at få en bolig inden for et bestemt antal måneder eller år. Som noget nyt kan ansøgeren få mulighed for at følge sin egen placering på ventelisten. Det har længe været et stort ønske fra både ansøgerne og kunderne at kunne forventningsstyre processen ved at give nem adgang til oplysningerne, og det har været en vigtig forudsætning for udviklingen af systemet. Markedsføring af ledige boliger Med det nye ventelistesystem bliver der også mulighed for at mindske tomgangen for de boliger, der traditionelt er svære at udleje. Vi får i systemet oparbejdet en stor database med boligsøgende. Det betyder, at vi nu har mulighed for at retningsbestemme markedsføringen af de ledige boliger, så vi matcher boligsøgende i fx København med ledige boliger i hovedstadsområdet, og vi får mulighed for at give de boligsøgende adgang til oplysninger om ledige lejemål. Det vil på sigt komme alle kunder til gode. Fakta Dan-Ejendomme as nye ventelistesystem er udviklet i samarbejde med Software Innovation, der også stod bag Dan-Ejendomme as e-serviceløsning NetService. Systemet er klar til brug i maj Kontakt direktør Henrik Dahl Jeppesen, eller udviklingschef Søren Westh, for yderligere oplysninger om systemet og priser på ventelisteadministration. 10

11

12 Årets generalforsamling står for døren I mange ejer- og andelsboligforeninger er det ved at være tid til afholdelse af årets generalforsamling. Forud for generalforsamlingen ligger et stort arbejde med forberedelse og tilrettelæggelse af mødet. Souschef Per Holm fortæller om de vigtigste omstændigheder for en god og effektiv generalforsamling. Årets generalforsamling står for døren Forberedelse af generalforsamlingen Dagsorden "Det er vigtigt at være i god tid med forberedelserne til årets generalforsamling. Bestyrelsen og af, at der på forhånd er udarbejdet en holdbar En effektiv generalforsamling er i høj grad betinget administrator har i fællesskab ansvaret for, at de dagsorden. praktiske ting er i orden det vil sige alt fra fastlæggelse af en dato og reservation af et lokale til "Når bestyrelsen planlægger dagsordenen, er det bestilling af materialer og udstyr", fortæller Per en god idé at vurdere, om eventuelle forslag/indlæg kan have indflydelse på de øvrige punkter på Holm. dagsordenen. Hvis et forslag bliver vedtaget, kan Indkaldelse det ofte betyde ændringer i fx budgettet for det Når de praktiske ting er på plads, skal de øvrige kommende år. Hvis budgettet så allerede har været medlemmer af foreningen indkaldes. Indkaldelsen berørt, inden forslaget vedtages, kan det være skal indeholde en klar beskrivelse af mødetid og nødvendigt at tage punktet op igen eventuelt på -sted, og det skal fremgå, at der er tale om en en ekstraordinær generalforsamling. Vi anbefaler ordinær generalforsamling. derfor altid, at indlæg, der kan have indflydelse på de øvrige beslutninger, bliver sat øverst "Indkaldelsen til generalforsamlingen skal relt at give medlemmerne så på dagsordenen for at Vi råder foreningerne til gene- altid følge de retningslinjer, der er beforsamlingen". effektivisere general- bred information som muligt inden generalforsamlingen, så vi undgår at bruge tid på spørgsmål, der skrevet i foreningens vedtægter. Hvis der Orientering til medlemmerne kunne være afklaret på forhånd er fejl i indkaldelsen, kan dirigenten erklære For at give de øvrige generalforsamlingen ugyldig, og det vil være nødvendigt at afholde generalforsamlingen på et ling til punkterne på dagsordenen, er det en god idé medlemmer mulighed for på forhånd at tage stil- andet tidspunkt. Vi arbejder derfor tæt sammen at dele dagsordenen ud sammen med indkaldelsen med bestyrelsen for at sikre, at det varsel, der er til generalforsamlingen. Mange foreninger vedlægger også en oversigt over eventuelle forslag, så anført i vedtægterne, bliver overholdt", fortæller Per Holm og fortsætter: der på forhånd er kendskab til punkterne, der skal behandles på generalforsamlingen. "I de fleste tilfælde skal en ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, men det kan i "Vi råder foreningerne til generelt at give medlemmerne så bred information som muligt inden gene- princippet variere fra otte dage til fire uger. Som regel angiver vedtægterne også, hvordan indkaldelsen skal sendes ud skal det foregå via opslag i spørgsmål, der kunne være afklaret på forhånd", ralforsamlingen, så vi undgår at bruge tid på opgangen, via beboerblad eller ved omdeling til alle fortæller Per Holm. medlemmer. Det er de punkter, bestyrelsen er forpligtet til at overholde, for at generalforsamlingen er lovlig"

13 Forslag Alle medlemmer har ret til at fremsætte forslag, der skal behandles på den ordinære generalforsamling. I foreningens vedtægter er det beskrevet, hvordan forslag skal fremsættes og behandles. "Forslagene er en vigtig del af general- Forslagene er en vigtig del af forsamlingen, da det generalforsamlingen, da det er er her, medlemmerne her, medlemmerne kan tilkendegive i hvilken retning, demokratiet kan tilkendegive i hvilken retning, demokratiet ønsker, at fore- sig. ønsker, at foreningen skal bevæge ningen skal bevæge sig. Ud over at forslagene naturligvis skal overholde de krav, der er beskrevet i vedtægterne, anbefaler vi, at forslagene bliver formuleret klart og præcist, så medlemmerne let og hurtigt har mulighed for at tage stilling til dem og afgive deres stemme". Afholdelse af generalforsamling Når de formelle krav er overholdt, kan generalforsamlingen afholdes. På generalforsamlingen bliver der valgt en dirigent, som skal styre forløbet og sikre, at alle regler bliver overholdt. "Når dirigenten er valgt, og generalforsamlingen er erklæret beslutningsdygtig, er det dirigentens opgave at sørge for, at der bliver skrevet referat, at dagsordenen bliver fulgt, at tidsplanen bliver overholdt, og at alle afstemninger bliver gennemført i henhold til foreningens vedtægter. Det er ofte en svær balancegang, idet samtlige indlæg naturligvis skal høres og behandles, samtidig med at rammerne for mødet skal overholdes. Det er derfor vigtigt at vælge en dirigent, der har en viden om foreningen og vedtægterne, som er upartisk og neutral i forhold til dagsordenen, og som har erfaring med hurtigt at bedømme konsekvenserne af forslag og modforslag noget, der kan være en stor udfordring", slutter Per Holm. Fakta Eksempel på en typisk dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Aflæggelse af årsberetning 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Forslag a) Behandling af forslag nr. 1 b) Behandling af forslag nr. 2 c) Behandling af forslag nr Budgetforslag Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt

14 Trænger vedtægterne til en kærlig hånd Udformning af vedtægterne er ofte et temperamentsspørgsmål, og det er en intern foreningspolitisk beslutning, hvordan vedtægterne skal se ud. Trænger vedtægterne til en kærlig hånd Forberedelsen til generalforsamlingen er en af de få gange om året, hvor bestyrelsen har fat i foreningens vedtægter og det er ofte her, bestyrelsen bliver opmærksom på, om vedtægterne er tidssvarende og lever op til foreningens krav. Ud over generalforsamlingen er der ofte kun brug for vedtægterne, hvis der opstår konflikter eller problemer, hvor situationen er gået i hårdknude og så er det i mange tilfælde for sent at ændre i vedtægterne. Vi anbefaler derfor, at behovet for en eventuel ændring af vedtægterne løbende vurderes, så vedtægterne passer til foreningens behov. Hvis bestyrelsen mener, at vedtægterne skal revideres, er det en god idé at bruge den årlige generalforsamling til at få taget en principbeslutning om at ændre vedtægterne. På generalforsamlingen er det muligt at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med et udkast til de nye vedtægter. Hæftelsesforhold/pantesikkerhed Der er generelt tre store områder, som kræver, at der i vedtægterne er klare retningslinjer. Et af de punkter, der ofte kan skabe problemer, er reglerne om hæftelsesforhold/pantesikkerhed. I andelsboligforeninger er det vigtigt, at bestyrelsen vurderer, hvorvidt bestemmelserne om hæftelsesforhold er fulgt med udviklingen og tager hensyn til eventuelle ændringer i lovgivningen. Ligeledes er det en god idé at undersøge, om vedtægternes regler for garantistillelse ved salg er tidssvarende, så foreningen kun er forpligtet til at stille garanti i det omfang, loven foreskriver hvis det er det, foreningen ønsker. I ejerforeninger er det en god idé at undersøge, om beløbet på ejerpantebrevene fortsat er højt nok, eller om pantebrevene fremover skal indeksreguleres. I den forbindelse bør foreningen også overveje, om foreningen vil overgå til pantstiftende vedtægter. Der er en del omkostninger forbundet med dette, men til gengæld slipper bestyrelsen for besværet med ejerpantebreve i forbindelse med salg. Vedligeholdelsesfordeling Det andet punkt, der er væsentligt at få ajourført i vedtægterne, er reglerne om vedligeholdelsesfordelingen mellem den enkelte ejer/andelshaver og foreningen. Det er yderst vigtigt, at der i vedtægterne er klare regler for, hvem der skal betale for hvad. I nogle foreninger står foreningen for mange af udgifterne, og beboerne betaler derfor en højere boligafgift/fællesudgifter. I andre foreninger ønsker man at nedsætte fællesudgifterne/boligafgiften, og udgifterne til vedligeholdelse ligger derfor hos den enkelte ejer/andelshaver. Valget er op til den enkelte forening. Man skal blot sikre sig, at vedtægterne er klare og tydelige. Bestyrelsens arbejde Sidst men ikke mindste er det vigtigt, at vedtægterne indeholder klare og enkle regler omkring bestyrelsens arbejde og afholdelse af generalforsamling. Bestyrelsen skal sikre, at vedtægterne er fleksible, så foreningen undgår uhensigtsmæssige formkrav fx i forbindelse med indkaldelse eller fremsættelse af forslag til generalforsamling. Samtidig er det vigtigt at se på, om de regler, der gælder bestyrelsens arbejde, fortsat er i tråd med foreningens ønsker. Der bør løbende tages stilling til, hvor mange der skal sidde i bestyrelsen, samt om bestyrelsen skal afgå forskudt eller samlet. Endelig skal bestyrelsen sikre, at tegningsretten er på plads. Hvem skal tegne foreningen, så det også fungerer i praksis. I mange henseender er det et spørgsmål om sikkerhed kontra praktik, og det er noget, den enkelte forening bør tage stilling til. Udformning af vedtægterne er ofte et temperamentsspørgsmål, og det er en intern foreningspolitisk beslutning, hvordan vedtægterne skal se ud. Der er derfor ingen korrekt eller rigtig standardvedtægt. Kravet til vedtægterne er, at de er gennemarbejdet og tilpasset foreningens ønsker og behov, samt at de er tidssvarende og forståelige. Dan-Ejendomme as bistår naturligvis gerne med at udforme vedtægterne i det omfang, det er nødvendigt. Kontakt souschef i Foreningsafdelingen Per Holm for at høre nærmere om mulighederne. 14

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet

Reflex OKTOBER 2006. Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Reflex OKTOBER 2006 Lyse udsigter for erhvervsejendomsmarkedet Dan-Ejendomme as oplever en stigende aktivitet på udlejningen af kontorlokaler. Læs mere side 6 Hvorfor tingene ikke blev løst i går..! Højkonjunkturen

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri.

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 26 SEPTEMBER 2008 02 Nye aktiviteter Erhvervsmæglervirksomheden JKE er fremover en del af Dan-Ejendomme as. 08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 12 Nye kunder Ny kundetilgang hos Dan-Ejendomme

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

Vand- og varmeregnskab - krav og form

Vand- og varmeregnskab - krav og form 17 oktob er 2007 03 Etiske normer i ejendomsadministration Ejendomsforeningen Danmark har besluttet at sætte fokus på etik men hvad betyder det for os som administrator og dig som lejer? 06 Planlægning

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør LEJEPLADSEN Det frie elvalg Den 1. januar 2005 blev det frie elmarked introduceret. Med indførelse af det frie elmarked kan alle elforbrugere frit vælge deres eget elselskab og dermed elleverandør til

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere