Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt."

Transkript

1 Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden kan oplære eleverne i overensstemmelse med de uddannelsesmål, der er beskrevet nedenfor. Det spørgeskema, som du nu har printet ud, anvender Fællesudvalget som grundlag for at vurdere uddannelsesmulighederne i din virksomhed, og det skal hurtigst muligt sendes il Fællesudvalget i udfyldt stand. Adressen er: Malerfagets faglige Fællesudvalg Islands Brygge København S. Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Fællesudvalget forbeholder sig ret til eventuelt ved virksomhedsbesøg at kontrollere oplysningernes rigtighed; jævnfør Erhvervsuddannelseslovens 42. Bemærk i øvrigt følgende: Du kan først oprette uddannelsesaftale med en elev, når virksomheden er godkendt som praktikvirksomhed af Malerfagets faglige Fællesudvalg. Uddannelsesaftaleblanket rekvireres på teknisk skole, som skal have aftalen retur til godkendelse, før eleven starter sin uddannelse i virksomheden. (Blanketten kan rekvireres ved at gå ind på denne hjemmeside under For virksomheder/oprettelse af aftale) Da eleven bør modtage oplæring af en faguddannet vognmaler, bør der til stadighed under elevens uddannelse være ansat en faguddannet maler, såfremt indehaveren ikke selv er faguddannet. En virksomhed kan ikke godkendes til et større antal elever end antallet af faguddannede malere i virksomheden. En alene-arbejdende mester kan dog beskæftige to elever samtidigt. Praktikvirksomheden har pligt til at meddele Fællesudvalget ændringer i virksomhedens forhold, såfremt disse berører forudsætningerne for uddannelsen af bygningsmalerelever. Fællesudvalget vender tilbage med sin afgørelse, når vi har modtaget spørgeskemaet retur. Uddannelsesmål i vognmaleruddannelsen Uddannelsen veksler mellem praktik i virksomheden og 4 skoleophold på teknisk skole (minimum 35 uger). Nedenfor er beskrevet de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed og for praktikopholdennei virksomheden. Samlet mål for uddannelsen

2 Den uddannede skal selvstændigt, kreativt og rutineret kunne planlægge, beskrive og udføre korrekt vognmalerarbejde under hensyn til miljømæssige, kvalitetsmæssige, produktivitetsmæssige, æstetiske og farvemæssige forhold. Uddannelsen tilrettelægges således, at eleven styrkes i følgende personlige kompetencer: Samarbejdsevne, ansvarlighed, selvstændighed, fleksibilitet og engagement samt forståelse af arbejdsmiljøet og det ydre miljø. Slutmål for praktikuddannelsen Målet med praktikuddannelsen er, at eleven har en alsidig oplæring, rutine og selvstændighed i vognmalerfaget i hele dets bredde. Praktikuddannelsen skal give eleven praktisk oplæring i de almindeligt forekommende arbejdsfunktioner, metoder, materialer og værktøjer. Virksomheden skal i sin planlægning af den enkelte elevs uddannelse sikre, at eleven i alle praktikperioder fra uddannelsens begyndelse beskæftiges med varierende arbejdsopgaver. I løbet af uddannelsen skal eleven have arbejdsopgaver med stadig stigende sværhedsgrad indenfor de nedenfor nævnte discipliner således, at eleven udvikler en stadig større selvstændighed og rutine i udførelsen af vognmaleres forskellige arbejdsfunktioner. Herudover skal eleven forberedes til og motiveres for uddannelsens skoleophold. Praktiktiden i virksomheden varer ca. 150 uger, og den opdeles i tre intervaller af hver ca. 50 ugers varighed. Praktikuddannelsen skal i første interval indeholde oplæring i følgende discipliner, som eleven skal beherske: 1) Miljøforhold og foranstaltninger til miljøforbedringer samt anvendelse af personlige værnemidler 2) Karosseripladens overflade 3) Vurdering af skadeomfang og sideliggende arealer 4) Staffering og dekoration 5) Dobbeltklæbende tape 6) Affedtning og afdækning 7) Slibeværktøjer, slibematerialer og slibning 8) Grunding inden spartling og spartling inklusiv slibning 9) Grundfarver og sealing 10) Stenslagsgrundfarve 11) Fylder inklusiv slibning 12) Farvetilberedning med anvendelse af relevant apparatur 13) Klargøring af emne til kabine og klargøring af kabine m.m. 14) Klargøring til lakering 15) Reparation og lakering af plastdele 16) Strukturlakering 17) Kundebetjening Praktikuddannelsen skal i andet interval indeholde oplæring i følgende discipliner, som eleven skal beherske: 1) Færdiglakering og klargøring til aflevering 2) Kvalitetskontrol. 3) Montering og påmaling af stafferinger. 4) Påmaling af dekorationsstriber i flere farver. 5) Farveefterligning i uni-farve. 6) Færdiglakering med uni-farver, med uni-tolag-farver, med tolags effektfarver og med trelags effektfarver. 7) Løn- og prisberegning.

3 I det sidste interval skal elevens praktikuddannelse omfatte selvstændigt og rutineret at planlægge, beskrive og udføre samtlige arbejdsområder i vognmalerfaget. I praktikvirksomheden afholdes under hele uddannelsesforløbet jævnligt uddannelsessamtaler mellem elev, arbejdsgiver og den eller de svende, som er ansvarlige for elevens oplæring. Formålet med uddannelsessamtalerne er at vejlede og motivere eleven for uddannelsen, at sikre, at eleven oplæres i de forskellige arbejdsområder, der er nævnt i ovenfor, og at sikre sammenhæng mellem praktik- og skoleophold. Svendeprøve I sidste skoleperiode afholdes en afsluttende prøve, der samtidig udgør en svendeprøve. Prøven består af en skriftlig prøve og praktiske opgaver, og den bedømmes af en faglærer og af 2 af faget udpegede censorer. Virksomheden indbetaler et gebyr til Malerfagets faglige Fællesudvalg til dækning af blandt andet fagets deltagelse i prøvebedømmelsen. Gebyret udgør for tiden 800,- kr.

4 Dette spørgeskema skal returneres til Fællesudvalget hurtigst muligt. Anmodning om godkendelse af virksomhed til uddannelse af vognmalerelever 1. Virksomhedsoplysninger: a) Virksomhedens navn: b) Adresse: c) Telefon: d) CVR-nr.: e) Virksomhedens etableringsår: f) Indehaverens navn: g) Er virksomeheden direkte medlem af FAI: h) Medlem af anden faglig organisation: 2. Personaleoplysninger: a) Er indehaveren udlært vognmaler? Ja: Nej: Udlæringsår: By: b) Antal beskæftigede faglærte vognmalere i gennemsnit i de sidste to år: c) Antal elever i virksomheden: 3. Arbejdsmæssige forhold:virksomhedens arbejdsområder (angives ca. i %) Skadearbejde: % Hellakering: % Specielt store arbejdsemner: % Andet (hvilket?): % Anvendes der materialer, der er omfattet af bilag 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af om arbejde med stoffer og materialer Ja Nej (arbejde med epoxyharpikser og isocyanater)? Findes der i virksomheden: a) Afsugning for slibestøv: b) Luftforsynet åndedrætsværn af godkendt type: c) Førstehjælpsudstyr, herunder øjenskylleflaske: d) Vandhaner, som ikke er håndbetjente: e) Afsugning ved blandeplads: f) Særlige affaldsbeholdere, der er tydeligt mærket med indholdet:

5 Ja Nej g) Adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj: h) Tydelig skiltning på steder, hvor der arbejdes med materialer, som indeholder epoxyharpikser og isocyanater: i) Egnede éngangshandsker med understofhandske og egnet arbejdstøj, der slutter tæt ved håndled og hals: j) I forbindelse med vaskefaciliteter: Egnet rensemiddel, mild sæbe, bløde éngangshåndklæder, og egnede hudcremer til påsmøring efter vask, samt affaldsbeholder: k) Er der adgang til bruserum med varmt og koldt vand: l) Har personalet gennemgået den nødvendige og obligatoriske undervisning: Har virksomheden udarbejdet en APV (Arbejdspladsvurdering)? Eventuelle supplerende oplysninger: Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love, jævnfør Straffelovens Sted Dato Underskrift Skal ikke udfyldes af virksomhed: Afsendt den Modtaget den Virksomheden har tidligere været godkendt CVR. ok

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere