SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri"

Transkript

1 SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri

2 SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som kun er til dig, der skal sætte spillet i gang. Her får du en kort introduktion til tankerne bag spillet, og hvilke overvejelser du skal gøre dig forud for en spilproces. Spillet henvender sig primært til unge i udskolingen og gymnasiet, men andre med interesse for projekt-og idéudvikling og iværksætteri vil også kunne få glæde af spillet. Deltagerne skal ikke have nogen specifikke forudsætninger for at spille, ligesom det heller ikke er en forudsætning, at de har en idé til et projekt på forhånd. Spillet er bygget op omkring fire procestrin 1) Kortlægning, 2) Idéudvikling, 3) Kvalificering og 4) Realisering. Disse fire trin udgør en ideel udviklingsproces, fra idé til realiserbart projekt. TID Det er muligt at skalere spillet, det vil sige, at du kan tage nogle af øvelserne ud alt afhængigt af, hvor meget tid du har til rådighed. Her vil særligt de sidste øvelser (Øvelseskort 9-13) være oplagte at tage ud. Øvelsernes varighed kan på samme måde tilpasses den tid, der er til rådighed. Du kan med fordel sætte faste tidsbegrænsninger på øvelserne, der alle sammen kan gøres på alt fra syv til ti minutter. Det er erfaringen, at gode idéer kan komme ud af at arbejde under et vist tidspres, så det behøver ikke at gøre processen dårligere, hvis du skærper tiden. ANTAL DELTAGERE Spillet kan i princippet blive spillet af én enkelt spiller, men for at sikre en god dynamik i spillet anbefales det, at der er flere deltagere om spillepladen. Tre til fire personer er ideelt, mens mere end seks til syv personer vil gøre processen træg. ØVELSERNE På øvelseskortene er der korte beskrivelser af, hvad spillerne skal gøre. Nogle kort består af spørgsmål, mens andre er skemaer og modeller, som spillerne skal udfylde undervejs. Ønsker du en mere uddybet gennemgang af øvelserne, så se håndbogen Skab Idéer. (Se link under 'Spillets baggrund' på næste side) Særligt vigtige er kortlægningsøvelserne (Øvelseskort 1 'Kortlæg din hverdag' og 2 'Analyse af lokalområde'), da spillets fokus er lokal udvikling. Øvelserne her sikrer, at spillernes idéer forholder sig til netop det lokale. MATERIALER Der lægges i nogle af øvelserne op til brug af byggematerialer, herunder pap, sakse, lim og lign. (fx i Øvelseskort 6 'Prototype'). Du kan altid moderere øvelserne og lade spillerne tegne i stedet for. GOD SPILLELYST!

3 SPILMANUAL VELKOMMEN I skal nu kortlægge, idéudvikle, kvalificere og realisere en idé. Husk, det er som regel ikke svært at få ideer det svære er at få gode idéer! SPILLETS BAGGRUND Spillet bygger på håndbogen Skab idéer, der sætter fokus på, hvordan man som ung kan skabe nye projekter i lokalområder. Det hele startede med projektet Go! Local, hvor 100 unge i Lolland, Slagelse og Odsherrred Kommuner arbejdede med lokale projekter. Når man får en god idé, er det vigtigt at finde ud af, om idéen er efterspurgt, hvordan den kan blive gjort endnu bedre, og hvordan den bliver ført ud i livet. Det får I hjælp til her. Det kan være en hjælp at have håndbogen Skab idéer ved siden af jer gennem spillet, men det er ikke en nødvendighed. Håndbogen kan du finde her: rks tteriguide_samlet/1 SPILLETS FORMÅL Spillet handler om, skridt for skridt, at udvikle en idé til et realiserbart projekt. I spiller ikke mod, men med hinanden, og formålet er derfor heller ikke at vinde over andre. Derimod handler det om at udføre en række øvelser og besvare de spørgsmål, som er på pladen. Gør I det, vil jeres idé langsomt blomstre til et realiserbart projekt. Spillet her er et værktøj til at komme rundt om vigtige, men svære spørgsmål, hvor der ikke er ét rigtigt svar. Nogle gange må I træde to skridt tilbage og lave én eller flere øvelser igen. Det er helt almindeligt, og I skal bare tænke på, at jeres projekt kun bliver bedre af det. SPILLETS REGLER Spillepladen er en bane med en række skilleveje. Derfor er der tre forskellige startpunkter. I skal placere jer på det røde startpunkt, der passer bedst til jeres situation: Jeg her ingen idé START HER! Jeg har en idé, men den er ikke udviklet START HER! Jeg har udviklet en idé og et koncept, men jeg mangler holdet og penge START HER! Når I har placeret jer ved det startpunkt, der passer til jer, følger I pilene rundt på pladen. Ved siden af spillepladen ligger en bunke med øvelseskort. De skal ligge i nummerorden med Øvelseskort 1 øverst. I trækker et øvelseskort, når I ser ikonet her på spillepladen. Husk, at I ikke må smide øvelseskortet væk, når I har brugt det det kan være, at I får brug for det igen. Vælg én, der er oplæser. Han/hun starter med at læse op fra spillepladen. Når I når til en øvelse, så vælg én der noterer jeres kommentarer og idéer, og én der tager tid. OBS! Undervejs i spillet får du brug for skriveredskaber og papir. Det kan være en fordel at have post-its, men det er ikke en nødvendighed. Nogle øvelser i spillet lægger op til, at du bygger mindre modeller, eller at du lige frem går ud og laver en 1:1 test. Du kan vælge at lave mere simple protyper og eksperimenter fx tegne, hvis der ikke er tid til at bygge. GOD SPILLELYST!

4 JEG HAR INGEN IDÉ START HER! NEJ KUNNE DU UDFYLDE ARGUMENTA- TIONSTAVLEN? JA JEG ER KLAR TIl AT MØDE DJÆVLEN! 1 KORTLÆG DIN HVERDAG MÅSKE SKAL DU GENTÆNKE DIN IDÉ OG FÅ STYR PÅ ARGUMENTERNE, NÅR DU LAVER EN ANALYSE AF LOKALOMRÅDET JEG HAR EN IDÉ, MEN DEN ER IKKE UDVIKLET START HER! FÅ STYR PÅ ARGUMENTERNE PÅ ARGUMENTA- TIONSTAVLEN 4 5 I MØDET MED DJÆVLENS ADVOKAT BLIVER DU SKARP PÅ DINE ARGUMENTER OG DIN IDÉ HVAD ER DER BRUG FOR I DIT LOKALOMRÅDE? 2 ANALYSE AF LOKALOMRÅDE DU KAN BLIVE NØDT TIL AT GENTÆNKE DIN IDÉ IGEN ER DU KLAR TIL AT SKÆRPE DIN IDÉ? LØSER IDÉEN ET PROBLEM? BLIV VED, INDTIL DJÆVLEN GIVER OP, OG DER IKKE ER FLERE HULLER I ARGUMENTATIONEN FIND NU PÅ IDÉER NEJ ER IDÉEN LOKAL? JA 6 3 IDÉSTORM NEJ MANGLER DU INSPIRATION? JA ER IDÉEN FOR ANDRE END DIG SELV? LAV EN PROTOTYPE. DET GIVER MENING AT SIDDE MED IDÉEN I HÆNDERNE. GÅ PÅ PINTEREST ELLER LÆS CASES I HÅNDBOGEN 'SKAB IDÉER' FORESTIL DIG, AT DIT PROJEKT SKAL LAVES I MORGEN. HVAD GØR DU? IDÉEN ER SKABT NÅR DU HAR FÅET INSPIRATION GÅ TIL IDÉSTORM NEJ, ALLE VAR TOTALT LIGEGLADE LAV EKSPERIMENTET HVORDAN GIK DET? ER DER ET BEHOV FOR DIN IDÉ? 7 JA FINPUDS IDÉEN EFTER DE NYE ERFARINGER GÅ TILBAGE TIL ANALYSEN AF LOKALOMRÅDET DU BLIVER NØDT TIL AT SKABE EN IDÉ, DER ER BEHOV FOR - HUSK AT TÆNKE PÅ MÅLGRUPPEN 8 UDFYLD PITCHKORT PITCHKORTET GØR DIG I STAND TIL AT PRÆSENTERE DIN IDÉ PÅ 2 MIN.

5 SKAB IDÉER Et spil i om lokalt iværksætteri I skal nu i gang med at idéudvikle. I skal først læse spilmanualen og beslutte, hvilket startepunkt der passer jer. Hver gang I ser ikonet, skal I tage et øvelseskort fra bunken ved siden af spillepladen. NÅR HOLDET ER ER SAMLET, ER DET VIGTIGT, AT I HOLDER ET MØDE, HVOR I FINDER UD AF, HVEM DER ER GODE TIL HVAD 11 UDFYLD KOMPETENCEKORTET Lim og overlap - God fornøjelse! JEG HAR LAGT EN KLAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI OG SKAL NU FINDE UD AF, HVEM JEG SKAL HAVE MED PÅ HOLDET REKLAMÈR FOR DIT PROJEKT 9 IDÉEN ER SKARP OG PRÆCIS, OG JEG HAR BRUG FOR FLERE HÆNDER TIL AT LØFTE OPGAVEN. JEG SKAL ALTSÅ HAVE DEN KOMMUNIKERET UD TIL FLERE! VIRKSOMHED? KOMMUNEN? BRAINSTORM HVOR FÅR JEG PENGENE FRA? LOKAL BUTIK? 10 LOKAL FORENING? LÆG ET BUDGET SAMARBEJDSPARTNERNE ER FUNDET, OG I HAR STYR, PÅ HVEM DER GØR HVAD. NU ER TIDEN INDE TIL AT FINDE PENGE TIL PROJEKTET! 12 kr DU KAN GÅ I GANG MED REALISERINGEN AF DIT PROJEKT! FUNDING MINE KONFIRMATIONSPENGE? JEG HAR UDVIKLET EN IDÉ OG ET KONCEPT, MEN JEG MANGLER HOLDET OG PENGE. START HER! JEG VIL SØGE RELEVANTE FONDE OG SKAL DERFOR OVERVEJE AT LAVE EN PROJEKTBESKRIVELSE, SOM JEG KAN SENDE AFSTED SAMMEN MED MIT BUDGET! 13 Business Model Canvas SEND ANSØGNING

6 1 KORTLÆG DIN HVERDAG Notér Hvilke steder bruger du i din hverdag? Hvor mødes du med dine venner? Hvordan mødes I, og hvad laver I? Hvilke stemninger forbinder du med dit lokalområde? (Fx. hyggeligt, kedeligt) Hvor føler du dig tryg, og hvor føler du dig utryg? Tip: Brug post-its (et svar pr post-it), og kom med flere svar til hvert spørgsmål.

7 2 ANALYSE AF LOKALOMRÅDE Udfyld modellen Tip: Når du har udfyldt modellen, kan du overveje, om nogle af potentialerne kan løse de udfordringer, som I har noteret? Og hvordan? STØRSTE POTENTIALER STØRSTE UDFORDRINGER DIT LOKALOMRÅDE VIGTIGSTE AKTIVITETER OG STEDER STØRSTE MANGLER

8 3 IDÉSTORM Brainstorm Tip: Notér direkte på Øvelseskortet eller brug post-its. Notér alle idéer, du kan komme på.?

9 4 ARGUMENTATIONSTAVLE Udfyld skemaet ARGUMENTATIONSTAVLE HVAD ER IDÉEN? MÅLGRUPPE (Hvem henvender idéen sig til?) OPLEVELSE (Hvad kunne den bedste oplevelse være i forbindelse med idéen?) DIT LOKALOMRÅDE (Hvorfor mangler din idé i dit lokalområde?) RESSOURCER (Hvad kan du bidrage med? Hvem er nødvendige at involvere udefra?) FORANDRING (Hvilken positiv forskel gør idéen for din by?) DESIGN (Hvordan skal idéen se ud?)

10 5 DJÆVLENS ADVOKAT Rollespil Del jer op i to grupper: 1) Forsvarer og 2) Djævlens advokater. Forsvarerne præsenterer helt kort idéen. Djævlens advokater forbereder hurtigt tre-fem kritiske spørgsmål (to minutter). Diskutér konstruktivt fordele og ulemper ved idéen. Byt roller. Tip: Husk altid, at I skal kunne underbygge jeres holdninger med argumenter.

11 6 PROTOTYPE Tegn eller byg jeres idé Tip: Når I laver en prototype, er det en god idé at tale om, hvad I bygger, og hvordan I tænker, at man skal bruge jeres idé.

12 7 EKSPERIMENTET Lav en 1:1 test af jeres idé OBS! Dette øvelseskort skal kun bruges ved længere spilforløb.

13 8 PITCH Udfyld Pitchkortet Tip: En pitch må kun tage to minutter, så vær kort og præcis. PITCHKORT KROG (FANG MODTAGEREN!) BEHOV (HVAD ER BEHOVET OG HOS HVEM?) INDHOLD (HVAD INDEHOLDER IDÉEN?) AFRUNDING

14 9 PROJEKTREKLAMEN Diskutér 1. Hvilken målgruppe vil du gøre interesseret i idéen? (Målgruppen er dem, som I gerne vil have med i projektgruppen.) 2. Hvad tror I, der motiverer målgruppen? 3. Hvilke fortællinger om jeres projekt, vil jeres målgruppe gerne identificere sig med? (Hvilke elementer i projektet kan I lokke med?) 4. Hvilke kommunikationskanaler vil I bruge? (Facebook, Instagram, Snapchat, Skoleintra, flyers).?

15 10 SKAB SAMARBEJDER OG NETVÆRK Kortlæg interessenter 1. Brainstorm over relevante samarbejdspartnere: Skriv ALLE relevante aktører ned, store som små. Grundejere, lokaleejere, kommunen, lokale virksomheder og lignende. 2. Prioriter: Hvem er vigtigst at inddrage? Lav en prioriteringsliste 3. Overvej: Hvad får han/hun ud af at indgå i samarbejdet med jer? Hvilke forventninger har I til ham/hende? Kræver det meget ekstraarbejde for vedkommende? (Husk, at det ofte er travle mennesker, I henvender jer til, så det er vigtigt, at I er godt forberedt). Evt. 4. Med udgangspunkt i det, I lige har talt om, skal I lave et informationsmateriale, som I kan give til mulige samarbejdspartnere.

16 11 KOMPETENCEKORTET Lav et kompetencekort 1. Definér, hvilke opgaver der er i jeres idé/projekt. Fx. budget, idéudvikling, kommunikation og PR, afvikling, ledelse, planlægning og struktur. 2. Hver spiller tegner et spindelvæv (som modellen her). 3. Hver spiller markerer, hvor god han/hun er til de forskellige opgaver. Der er fem felter i kortet ud fra hvert punkt. Tip: Ser du eksempelvis dig selv som en god leder, så sætter du et kryds i den inderste del af spindelvævet ved Ledelse. Er du slet ikke god til kommunikation, sætter du kryds i det yderste felt af spindelvævet ved Kommunikation og PR. 4. Sammenlign nu jeres kompetencer, og lav en fordeling af rollerne indbyrdes.

17 12 BUDGET Lav et budget Tip: Undersøg (fx på nettet), hvad tingene koster. Forsøg at få skrevet så præcise poster ind i budgettet som muligt. BUDGETEKSEMPEL PÅ SMÅ PROJEKTER/ EVENTS Projekttitel Udgifter(eksempler) Udspecificeret Lokaleleje XX kr. Lydudstyr Fx PA-anlæg, 2xmikrofoner XX kr. Transport Dækning af musikernes trans. XX kr, Forplejning Musikere og frivillige XX kr, PR hjemmeside Webhost, teknisk assistance XX kr, Tryk Flyers og plakater XX kr, Dokumentation Foto og skriftligt opsamling XX kr, Udgifter i alt XX kr. Indtægter (eksempler) Entré Fx ca. 50 personer a 50 kr 2500 kr Ansøgt fond A Fx modtaget tilsagn XX kr, Ansøgt fond B Fx afventer svar XX kr, Ansøgt fond C Fx afventer svar XX kr, Lokale sponsorater XX kr, Indtægter i alt XX kr. Balance 0 kr.

18 13 BUSINESS MODEL CANVAS Udfyld skemaet BUSINESS MODEL CANVAS Hvad er det særlige i vores idé? - Lav en kort beskrivelse Hvilke aktører skal involveres? Aftal, hvem der tager kontakt og hvornår Hvilke aktiviteter er en del af projektet og hvornår? Aftal herunder, hvem der står for de enkelte dele. Hvordan kommunikerer vi budskabet og idéen videre? Aftal herunder, hvem der er ansvarlige for dette. Hvilke brugere henvender idéen sig til? Lav en kort analyse af, hvem idéen i sin nuværende form vil appellere til. Hvad koster en realisering? - Tænk i et projektformat, der er realistisk!

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere