Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens rygeregler regeringens forslag"

Transkript

1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning mod deres vilje. Antallet af rygere falder Antallet af rygere falder. For 10 år siden var omkring 65 % af befolkningen ikke-rygere. I dag er omkring 75 % af befolkningen ikke-rygere. Vores viden om de sundhedsskadelige effekter af passiv rygning er blevet større. Dette bør afspejles i vores rygeregler. Debatår har været debatåret om rygeregler, røgfri miljøer og passiv rygning. Med dette papir samler regeringen op på debatåret og kommer samtidig med sine konkrete forslag til fremtidens rygepolitik. Lovforslag på vej Regeringen vil til oktober fremlægge forslag til en helt ny lov om røgfri miljøer. Loven, der vil træde i kraft den 1. april 2007, skal dække følgende hovedområder: 1. Offentlige arbejdspladser, institutioner m.v. 2. Det offentlige rum 3. Private arbejdspladser 4. Serveringssteder Ingen rygning på offentlige arbejdspladser, institutioner m.v. På offentlige arbejdspladser, institutioner m.v. skal det ikke være tilladt at ryge indendørs. Offentlige arbejdspladser omfatter såvel statens arbejdspladser som regionale og kommunale arbejdspladser samt Folkekirken. Stramninger i forhold til nu Det er en stramning i forhold til nu, hvor der kun er fastlagt rygeregler for statslige arbejdspladser, institutioner og transportmidler samt for folkeskolen og for forskellige kommunale og amtskommunale institutioner for børn og unge. Forslaget vil ligeledes indebære en stramning i forhold til de statslige arbejdspladser, da de gældende regler tillader rygning forskellige steder, f.eks. på enmandskontorer, i særskilte lokaler indrettet for rygere m.v. Borgernes privatliv skal respekteres i eget hjem Den enkelte borgers privatliv skal respekteres. Det betyder, at beboere på plejehjem, døgninstitutioner m.v., som alle andre selv bestemmer, om der må ryges eller ikke i deres eget hjem. Det offentlige rum bliver røgfrit Det skal ikke være tilladt at ryge i det offentlige rum. Med det offentlige rum tænkes på de steder, hvor vi alle færdes og i almindelighed har adgang til, f.eks. butikscentre, idrætsklubber & sportshaller, kulturinstitutioner som biografer, teatre, kulturhuse o. lign.

2 2 Det afgørende vil ikke være, om det er en privat eller en offentlig institution, men derimod om der er adgang for offentligheden såvel mod betaling som gratis. Også her vil der blive mulighed for undtagelser. Som eksempel kan nævnes adgang til at indrette særlige rygerum, hvis det ønskes, f.eks. i forbindelse med kulturinstitutioner. Der vil også blive mulighed for at tillade hotelgæster at ryge i eget hotelværelse. Alle private arbejdspladser skal have en rygepolitik Det vil blive obligatorisk for private arbejdspladser at have en rygepolitik, som opfylder lovens formål, dvs. at ingen mod deres vilje udsættes for passiv rygning. Arbejdspladserne fastsætter selv deres rygepolitik Den enkelte arbejdsplads fastsætter selv sin rygepolitik inden for lovgivningens rammer. Arbejdspladsen bestemmer selv, om rygepolitikken fastsættes ensidigt af ledelsen, eller om man foretrækker - efter forhandling med personalet - at træffe beslutning om rygepolitikken i samarbejdsudvalget. Der kan formentlig også tænkes andre muligheder, f.eks. på mindre arbejdspladser uden et samarbejdsudvalg. Hovedbudskabet er, at den enkelte arbejdsplads selv bestemmer fremgangsmåden for at sikre et medejerskab. Elementer i rygepolitikken Elementer i en rygepolitik kan f.eks. være: Røgfrihed på hele matriklen såvel indendørs som udendørs. Røgfri indendørs. Rygning tilladt i særlige rygerum. Rygning tilladt på enkeltmandskontorer. Rygning tilladt på arbejdspladser for flere, hvis ingen udsættes for passiv rygning mod deres vilje. Hvad omfatter en arbejdsplads? I de nye regler vil der blive foretaget en nærmere afgrænsning af, hvad der er omfattet af begrebet en arbejdsplads, som det kendes fra lovgivningen i andre lande, f.eks. i forhold til erhvervsudøvelse i eget hjem, i firmabil m.v. Serveringssteder får forskellige regler Også for serveringssteder restauranter, værtshuse m.v. foreslår regeringen nye regler, som sikrer, at ingen gæster mod deres vilje udsættes for passiv rygning. Det følger nedenstående retningslinjer: Rygeforbud på restauranter Der vil være rygeforbud på spisesteder, hvor der serveres og tilberedes mad på stedet. På disse spisesteder vil det dog være tilladt at indrette særlige, adskilte serveringsrum, hvor rygning kan tillades. Værtshuse Med hensyn til værtshuse o. lign., dvs. serveringssteder, hvor der ikke serveres egentlig mad, men kun drikkevarer og evt. chips, peanuts m.v., sondres der mellem værtshuse på over og under 100 m 2.

3 3 På værtshuse, hvor det område, der er beregnet til gæsterne, er større end 100 m 2, vil der være rygeforbud. På disse steder vil det ligeledes være tilladt at indrette særlige rygerum, hvor det vil være tilladt at servere drikkevarer. På værtshuse, hvor det område, der er beregnet til gæsterne, er mindre end 100 m 2, vil der være frit valg med hensyn til, om der skal være rygeforbud, eller om det skal være tilladt at ryge. Serveringssteder er også arbejdspladser Serveringssteder er samtidig arbejdspladser. Derfor er de også omfattet af kravet om obligatoriske rygepolitikker for arbejdspladser. Hvem skal være ansvarlig for overholdelsen af rygepolitikkerne? På arbejdspladser vil det være arbejdsgiveren, der vil være ansvarlig for, at rygereglerne overholdes. En arbejdstager, der overtræder rygereglerne, vil afhængig af de arbejdsretlige regler kunne bortvises eller afskediges. På serveringssteder og i det offentlige rum vil det være ejeren, eller den der disponerer over stedet/lokalet/transportmidler, der bliver ansvarlig for, at rygereglerne overholdes. Den pågældende vil ved overtrædelser kunne straffes med bøde. Hvis en gæst nægter at overholde rygereglerne, vil den pågældende kunne bortvises. Tidsplanen Det er planen, at loven skal træde i kraft den 1. april Baggrunden for regeringens udspil Passiv rygning er sundhedsskadelig Vi ved i dag, at ikke-rygere, der udsættes for passiv rygning, ikke kun udsættes for ubehag og gener som følge af andres rygning, men også risikerer at få mange af de samme sygdomme, som rygerne får. Risikoen er dog meget mindre end for rygere. Debatåret Borgernes mening For regeringen har det været vigtigt at få borgernes vurdering af, hvordan den fremtidige politik om røgfri miljøer og passiv rygning skal se ud, før der blev taget endelig stilling har været året for en bred, folkelig debat om rygeregler, røgfri miljøer og passiv rygning. I debatåret har Indenrigs- og Sundhedsministeriet afholdt 6 borgermøder, der har været mulighed for afstemninger over nettet, indenrigs- og sundhedsministeren har modtaget en anseelig mængde breve fra borgere med synspunkter på rygepolitik, ligesom ministeriet har fulgt den meget omfattende mediedebat ganske nøje. Hvad har der været diskuteret? De emner, der har været særlig fokus på i debatåret, har været: Den enkeltes ret til selv at vælge, dvs. rygernes ret til røg ~ ikke-rygernes ret til røgfrihed; lovgivning ~ frivillighed; efterlevelse og håndhævelse; rygeregler på arbejdspladser, sygehuse, i det offentlige rum, serveringssteder m.v.; rygning på steder, som både er en privat bopæl og en arbejdsplads, f.eks. plejehjem.

4 4 Tendenser i debatten På nogle områder har det været muligt at se en klar tendens i de mange synspunkter, der har været fremsat i debatåret. Det drejer sig bl.a. om rygeregler på arbejdspladser og rygning i det offentlige rum. Tendensen peger på, at der skal være begrænsninger for rygning på private arbejdsplader, og at det skal være en lovgivning, der forpligter virksomhederne til at fastsætte rygeregler. Derimod skal det ikke fastsættes i lovgivningen, hvordan de konkrete rygeregler skal se ud i detaljer, udover at beskytte ikkerygere mod passiv rygning. På andre områder, bl.a. med hensyn til rygeregler for restauranter m.v., har det været sværere at se en klar tendens, men der er ikke tvivl om, at en meget stor procentdel ønsker at spisesteder skal have opdelte afdelinger for at undgå passiv rygning. Tilbud om rygestop Med de nye rygeregler skal følge et tilbud til rygere, som gerne vil holde op. Undersøgelsen af danskernes rygevaner viser, at næsten halvdelen af alle rygerne ca har planer om at droppe tobakken. Forskellige tilbud om rygestop Der findes i dag mange forskellige tilbud om hjælp til at holde op med at ryge: De skal fastholdes og styrkes. Amter og kommuner Samtlige amter samt Københavns og Frederiksberg kommuner har i dag etableret tilbud om rygestop til den brede befolkning. STOPLINIEN Sundhedsstyrelsen støtter STOPLINIENs ( ) rådgivningsfunktion, som drives af Københavns Kommune, og udgiver endvidere selvhjælpsmaterialer (Rygestopguide - Vægtpjece). Staten og apotekerne På finansloven for 2005 er afsat 3 mio. kr. i hvert af årene til fælles initiativer mellem staten og apotekerne om rygeafvænning. Kræftplan II I forbindelse med Kræftplan II blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af kommunale rygestop-projekter herunder projekter målrettet unge for at undgå, at de begynder at ryge. Regeringen støtter de nye kommuner Regeringen er på vej med nye initiativer. Kommunerne overtager pr. 1. januar 2007 hovedansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, herunder vedrørende rygestop. Regeringen vil støtte kommunerne med henblik på forankring og udvikling af rygestopindsatsen, som vi i dag kender den fra amterne.

5 5 Ingen beskatning af arbejdsgiverbetalt rygeafvænning Regeringen har tidligere taget initiativ til, at medarbejdere ikke bliver beskattet af arbejdsgiverbetalt rygeafvænning. Det gælder både deltagelse i rygestopkurser og tilskud til nikotinpræparater. Tilsætningsstoffer til tobaksvarer Regeringen har som lovet fulgt op på spørgsmålet om et rent dansk forbud mod tilsætningsstoffer evt. afhængighedsskabende egenskaber. Området er EU-reguleret. Redegørelse fra Kammeradvokaten Regeringen har fået udarbejdet en redegørelse af Kammeradvokaten om mulighederne for et rent dansk forbud mod brugen af tilsætningsstoffer i tobaksvarer. I sin redegørelse fra 28. februar 2006 anfører Kammeradvokaten, at et sådant forbud ikke bør indføres, da Danmark på nuværende tidspunkt ikke har det fornødne grundlag herfor. De lovgivningsmæssige forudsætninger er heller ikke til stede i den danske tobaksvarelov. Danmark går ikke enegang På den baggrund finder regeringen ikke, at DK har mulighed for at gå enegang også fordi opgaven er meget stor, økonomisk krævende og de nødvendige videnskabelige metoder og kriterier for at dokumentere tilsætningsstoffers afhængighedsskabende effekter ikke er udviklet internationalt. WHO arbejder videre med retningslinjer for produktregulering Regeringen finder der er tale om en international opgave. Regeringen har derfor rejst sagen i EU-regi og fået den rejst ved WHO s konference i februar 2006 om opfølgning på WHO s rammekonvention om tobakskontrol. Her blev det besluttet på dansk initiativ, at der bl.a. skal arbejdes videre med retningslinjer for produktregulering. Formålet med retningslinierne er at øge reguleringen af indholdet af tobaksprodukter, herunder tilsætningsstoffer til tobaksvarer. Retningslinjerne vil i første fase skulle omfatte testning og måling af indhold og afgivelse af stoffer fra tobaksprodukter.

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. januar 2007 Kontor: Kommunal sundhed J.nr.: 2006-1433-269 Sagsbeh.: hnm Fil-navn: Røgfri miljøer: Lovforslag-Høringsliste-jan-07 Høringsliste til lovforslag

Læs mere

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer

SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer SKAB EN SUND ARBEJDSPLADS UDEN PASSIV RYGNING! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Skab en sund arbejdsplads uden passiv rygning! Fokus på rygepolitik og røgfri miljøer Sundhedsstyrelsen Center for

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Frugtbar høring om Lov om røgfri miljøer

Frugtbar høring om Lov om røgfri miljøer Nr. 273 november 2010 Frugtbar høring om Lov om røgfri miljøer Øget indsats for børn og unge > Ingen stigmatisering af udsatte > Indendørs rygemuligheder til debat > Der var bred politisk enighed om behovet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse

Læs mere

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune

Røgfri arbejdsplads. - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Røgfri arbejdsplads - viden og erfaringer fra Brøndby Kommune Kræftens Bekæmpelse Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen Projekt Forskning og Forebyggelse Oktober 06 Røgfri arbejdsplads viden og erfaringer

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Den offentlige forebyggelsesindsats

Den offentlige forebyggelsesindsats Kapitel 4: Den offentlige forebyggelsesindsats Forebyggelsesindsatsen i offentligt regi omfatter mange forskellige instrumenter, der anvendes på forskellige myndighedsniveauer. Den offentlige indsats skal

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 27. maj 2013 Samlenotat vedrørende rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere