Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v."

Transkript

1 RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6. marts 2007 vedtagne overordnede personalepolitik fastsættes herved Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. Kapitel 1. Bestemmelsernes baggrund og formål 1. Nedenstående bestemmelser om røgfri miljøer i kommunens lokaler m.v. er fastsat i henhold til lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer samt den af kommunalbestyrelsen vedtagne overordnede personalepolitik. 2. Formålet med nærværende bestemmelser er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Formålet er endvidere at sikre, at borgere og medarbejdere kan færdes i et røgfrit miljø. 3. Til opfyldelse af det i 2 nævnte formål indføres der fra og med den 1. juli 2007 rygeforbud i alle kommunale bygninger og i medarbejdernes arbejdstid medmindre andet er fastsat i det følgende. Kapitel 2. Bestemmelser 2.1. Indendørs arbejdspladser. 4. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på kommunens arbejdspladser. Stk. 2. Ved en indendørs arbejdsplads forstås lokaler, hvor en arbejdstager udfører sit arbejde. Rygeforbuddet omfatter bl.a.: arbejdslokaler møderum lagerrum undervisningslokaler kantiner indgangspartier vestibuler trapper korridorer elevatorer, og

2 tilsvarende rum, hvor ansatte opholder sig i kortere eller længere tid firmabiler lastbiler, og andre transportmidler, hvorfra en arbejdstager udfører sit arbejde. Stk. 3. Der stilles passende udendørs rygeområder til rådighed for rygere Institutioner og skoler før børn og unge. 5. Bestemmelser i afsnit 2.2. omfatter følgende institutioner: dag- og klubtilbud døgninstitutioner folkeskoler ungdomsskoler, og lignende institutioner for børn og unge. 6. For børn og unge samt elever er det ikke tilladt at ryge på de i 5 nævnte institutioners område. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte område omfatter alle indendørs lokaliteter alle udendørs arealer d.v.s. skolegårde idrætspladser legepladser, og andre af institutionens udendørsarealer. Stk. 3. Såfremt døgninstitutioner o.l. fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes at fastsætte regler, som tillader, at de unge ryger på eget værelse. 7. For personer, der ikke er omfattet af 6, er det ikke tilladt at ryge indendørs jf. 4, stk. 1, og det er endvidere ikke tilladt at ryge udendørs, hvor børn og unge færdes. Rygeforbuddet gælder såvel inden for som uden for institutionens normale åbningstid og uanset til hvilket formål institutionens lokaler m.v. anvendes. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer er: lærere pædagoger forældre, og andre der opholder sig på institutionen 2.3. Særlige arbejdspladser Plejehjem, døgninstitutioner m.v. 8. Plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner, der både er privat hjem for en beboer og arbejdsplads for en ansat er omfattet af bestemmelserne i 4.

3 Stk. 2. Den enkelte beboer på en af de nævnte institutioner fastsætter selv rygepolitikken i sit eget hjem d.v.s. det værelse eller den bolig, der tjener som den enkelte beboers private hjem. Stk. 3. Det kan pålægges beboeren ikke at ryge i deres værelse eller bolig i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der. Stk. 4. I fællesarealer kan det besluttes, at rygning kan tillades i særlige tilfælde. Stk. 5. Ved afgørelse om pålæg efter stk. 3 skal der foretages en konkret vurdering af i hvilket omfang personalet uden et pålæg vil blive udsat for ufrivillig passiv rygning Private hjem. 9. I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan det som en forudsætning for ydelsen pålægges beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen jf. 12 i lov om røgfri miljøer. Stk. 2. Pålæg kan kun gennemføres, hvis der ved afgørelsen om tildeling af en personlig og praktisk hjælp er fastsat et vilkår om rygeforbud, mens hjælpen modtages Væresteder, varmestuer m.v. 10. I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne, kan det besluttes at rygning er tilladt Kommunaldagpleje og puljeordninger. 11. Afsnit omfatter: dagplejelignende puljeordninger etableret i private hjem eller andre lokaler i børnenes hjemlige miljø(lov om social service 24 og 25) den kommunale dagpleje. 12. Det er ikke tilladt at ryge i dagplejehjem og andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Rygeforbuddet omfatter dagplejeren, dennes familie og eventuelle gæster i dagplejehjemmet. Stk. 2. Rygeforbuddet gælder i dagplejens åbningstid, hvor der passes børn. Stk. 3. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet Offentlige lokaler. 13. Tobaksrygning er ikke tilladt i kommunale lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Stk. 2. Lokaler, der er omfattet af stk. 1, er f.eks.: ekspeditionslokaler på rådhuset og administrationsbygningerne

4 kulturhuse museer biblioteker sportshaller undervisningslokaler venteværelser andre rum, hvor folk opholder sig. Toiletter m.v Kollektive transportmidler. 14. Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs i kommunens kollektive transportmidler Arbejdstid. 15. Det er ikke tillagt at ryge i medarbejdernes arbejdstid. Stk. 2. Ved arbejdstid forstås i denne forbindelse den periode i hvilken en medarbejder udfører arbejde for kommunen mod vederlæggelse i form af løn e.a. 16. Bestemmelsen i 15 sammenholdt med bestemmelserne i 4 medfører, at kommunens medarbejdere ikke må ryge hverken indendørs eller udendørs medmindre andet følger af nærværende bestemmelser. Kapitel 3. Delegation. 17. Kompetencen i medfør af 6, stk. 3, vedrørende døgninstitutioner, der fungerer som bolig for unge varetages af børne- og ungedirektøren eller den han bemyndiger dertil. 18. Kompetencen i medfør af 8, stk. 3 og 4, 9, stk. 1 og 10 varetages af socialchefen og plejechefen. Kapitel 4. Overtrædelse af rygepolitikken 19. Ved overtrædelse af nærværende bestemmelser gælder Norddjurs Kommunes almindelige ansættelsesretlige regler. Kapitel 5. Andre bestemmelser. 20. Der skal på hver enkelt institution eller lignende fastsættes bestemmelser om røgfri miljø. Disse bestemmelser skal være i overensstemmelse med nærværende overordnede bestemmelser. Stk. 2. Institutionslederen (aftaleholderen) er ansvarlig for, at der fastsættes bestemmer i overensstemmelse med stk. 1. Bestemmelserne og ændringer heri skal behandles i de respektive

5 MED-udvalg. Stk. 3. Bestemmelserne skal fremsendes til HRafdelingen, der påser, at bestemmelserne er i overensstemmelse med nærværende bestemmelser. Kapitel 6. Ikrafttræden. 21. Bestemmelserne træder i kraft..

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. januar 2007 Kontor: Kommunal sundhed J.nr.: 2006-1433-269 Sagsbeh.: hnm Fil-navn: Røgfri miljøer: Lovforslag-Høringsliste-jan-07 Høringsliste til lovforslag

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere