Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig"

Transkript

1 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Udgiftsniveau, indeks 104,0 110,2 116,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 118,0 117,5 115,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 88,2 93,9 101,3 100,0 Anbringelsesandel 74,3 69,4 67,7 69,1 Institutionsandel 41,7 25,2 26,9 35,6 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: 8 ---> 8.69 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014

2 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.64 BØRN OG UNGE ANBRAGT UDEN FOR EGET HJEM DEN Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem (i promille af 0-17 årige) 11,5 12,1 11,0 10,1 Antal børn og unge anbragt uden for eget hjem Fordeling på anbringelsessted (pct.) Familiepleje 38,2 62,1 54,0 56,5 Kommunale døgntilbud 1,5 0,8 0,7 2,2 Døgninstitution 28,6 16,0 15,8 19,1 Kostskole og/eller efterskole 2,0 3,2 4,1 3,0 Eget værelse 4,5 3,9 3,7 3,3 Socialpædagogisk opholdssted 24,1 13,2 20,5 14,8 Skibsprojekt og uoplyst 1,0 0,9 1,3 1,1 - Fordeling på afgørelsestype (pct.) Med samtykke 52 81,9 84,1 82,6 80,7 Uden samtykke 58 12,6 11,7 11,8 14,9 Dom eller varetægt 0,0 0,0 0,2 0,4 Formandsafgørelse eller uoplyst 5,5 4,2 5,4 4,0 BØRN OG UNGE DER MODTAGER FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DEN Andel børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger (i promille af 0-17 årige) 4,9 13,1 12,3 12,1 Antal børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger (sager) 87 Antal børn og unge der modtager forebyggende foranstaltninger (personer) 86 - Fordeling af sager på foranstaltningsart (pct.) Personlig rådgiver 2,3 1,6 2,1 1,0 Fast kontaktperson 25,3 30,0 39,6 36,6 Aflastningsophold 66,7 56,0 46,0 49,0 Praktikophold 1,1 1,9 2,1 2,8 Øvrigt 4,6 10,5 10,2 10,5 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: 8 ---> 8.69 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 2014

3 BØRNEPASNING 5.10 BUDGET Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Vuggestuer kr. 0-2 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl og , kr. pr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 92,4 92,2 96,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 95,5 97,4 98,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 96,8 94,7 98,1 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 5.99 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014

4 BØRNEPASNING 5.14 NØGLETAL TAKSTER 2013 GENNEMSNITLIG MÅNEDLIG TAKST Dagpleje (takst for 0-2 årige), inkl. frokost Daginstitution 0-2 årige, inkl. frokost Daginstitution 3-5 årige, inkl. frokost Fritidshjem (6-9 årige) Skolefritidsordning (6-9 årige) For kommuner, der opkræver selvstændig takst for frokost, er følgende takster indregnet i taksterne ovenfor: Takst for frokost (0-2 årige) Takst for frokost (3-5 årige) VÆKST I GENNEMSNITLIG MÅNEDLIG TAKST Dagpleje (takst for 0-2 årige) (2013 er inkl. frokost) Daginstitution 0-2 årige (2013 er inkl. frokost) Daginstitution 3-5 årige (2013 er inkl. frokost) Fritidshjem (6-9 årige) Skolefritidsordning (6-9 årige) Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 5.99 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013

5 BØRNEPASNING 5.15 NØGLETAL PLADSANTAL OG PLADSUDGIFT 2013 BUDGETTEREDE PLADSER PR ÅRIGE Dagpleje (inkl. privat dagpleje) 0,0 9,3 6,9 6, Daginstitutioner 33,5 30,7 32,1 34, Fritidshjem 0,7 0,4 0,8 4, Klubber og andre socialpæd. tilbud 1,4 4,4 5,3 7, Puljeordninger og private klubber samt pladser i private institutioner 4,3 2,9 2,5 2, Skolefritidsordning 31,2 30,3 37,8 28, Småbørnsgrupper i SFO 3,5 0,7 0,5 0, SFO ved frie grundskoler/privatskoler 3,9 4,3 5,5 4,6 Pladser i alt ekskl klubber mv. 77,0 78,8 86,0 81,8 Pladser i alt pr årige 78,4 83,1 91,3 89,5 Andel pladser med mindre end fuld tid (pct.) 6,6 14,3 5,0 7,4 BRUTTODRIFTSUDGIFT PR. PLADS BUDGET Dagpleje Dagpleje (pladser vægtet som 0-2 årige) Daginstitutioner (pladser vægtet som 3-5 årige) Fritidshjem Skolefritidsordning (inkl. småbørnsgr.) Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 5.99 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013

6 BØRNEPASNING 5.16 FINANSIERINGSFORDELING DAGPASNING BUDGET 2013 (ekskl. SFO) Grunddata vedr. kommunens egne udgifter (i kr.) Bruttodriftsudgifter dagpasning Forældrebetaling FØR nedsættelse Forældrebetaling EFTER nedsættelse Nedsættelse af forældrebetalingen i pct. af forældrebetalingen: Søskendetilbud ( , grp.17) 8,7 9,4 8,6 8,7 Fripladsnedsættelse (grp. 002) 16,3 18,2 18,8 18,8 I alt nedsættelse af forældrebetaling 25,0 27,5 27,4 27,5 Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften i dagpasningen (ekskl. SFO): FØR nedsættelse af forældrebetaling 28,9 28,2 28,2 27,8 EFTER nedsættelse af forældrebetaling 21,7 20,4 20,5 20,1 Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften i skolefritidsordningen: FØR nedsættelse af forældrebetaling 60,8 58,2 56,7 53,9 EFTER nedsættelse af forældrebetaling 34,8 33,4 33,4 31,9 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 5.99 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013

7 BØRNEPASNING 5.17 NØGLETAL DÆKNINGSGRADER 2012 DÆKNINGSGRADER SEPTEMBER årige 68,0 68,2 68,6 67,6 3-5 årige 96,5 96,5 96,8 97,0 Dækningsgrad 0-5 årige ialt 83,3 83,2 84,0 82,8 Dagplejeandel 0-2 årige af indskrevne 43,6 58,5 43,3 40,8 6-9 årige 84,8 81,6 88,4 86, årige 10,6 10,8 20,7 16,6 Dækningsgrad 6-13 årige ialt 46,5 45,1 53,7 51,0 VÆKST I DÆKNINGSGRADER (PCT.POINT) 0-2 årige -0,5 1,7 1,1 1,5 3-5 årige -1,0-0,3-1,1 0,2 Dækningsgrad 0-5 årige ialt 0,2 1,2 0,9 1,3 6-9 årige 2,9 5,0 1,4 4, årige 3,1 1,4 1,6 5,7 Dækningsgrad 6-13 årige ialt 2,5 3,3 1,9 5,4 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 5.99 KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013

8 BØRNEPASNING 5.18 PERSONALENORMERING OKTOBER 2012 Antal indskrevne pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopgaver: Dagpleje (indskrevne vægtet som 0-2 årige) 3,7 3,3 3,0 3,3 Vuggestuer 2,8 3,9 3,9 2,9 Børnehaver 6,9 5,6 6,1 5,4 Aldersintegrerede institutioner (indskrevne vægtet som 3-5 årige) 6,0 7,3 6,7 6,8 Skolefritidsordninger (ved folkeskoler) 11,7 14,1 14,9 14,1 Fritidshjem 11,2 11,2 11,2 10,3 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 5.99

9 BØRNEPASNING 5.30 ANDEL PÆDAGOGUDDANNEDE INKL. LEDERE 2012 (i procent af det samlede pædagogiske personale) Vuggestuer 58,3 51,2 56,3 56,8 Børnehaver 68,3 67,6 60,0 64,3 Aldersintegrerede institutioner 60,1 65,0 60,7 60,6 Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner, i alt 61,2 65,4 60,3 61,2 Skolefritidsordninger 70,2 74,6 70,3 74,8 Fritidshjem 66,7 66,7 61,1 67,0 Daginstitutioner i alt 64,0 68,1 63,4 64,6 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 5.99

10 FOLKESKOLEN 6.10 BUDGET Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig Folkeskolen i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 94,1 94,9 100,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 97,8 96,5 100,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 96,2 98,3 99,7 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014

11 FOLKESKOLEN 6.23 KARAKTERER VED FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE ALLE SKOLETYPER BELIGGENDE I KOMMUNEN Dansk 6,7 6,5 6,4 6,7 Læsning 6,6 6,3 6,2 6,5 Mundtlig 7,3 7,4 7,3 7,5 Retskrivning 6,6 6,3 6,0 6,4 Skriftlig fremstilling 6,4 6,2 6,0 6,3 Matematik 6,5 6,6 6,2 6,6 Matematisk problemløsning 6,1 6,1 5,7 6,1 Matematiske færdigheder 6,9 7,0 6,6 7,1 Engelsk, mundtlig 7,5 7,4 7,3 7,5 Fysik/kemi mundtlig 6,0 6,2 6,2 6,4 I alt alle prøvebundne fag 6,7 6,6 6,4 6,7 2. KUN FOLKESKOLER Dansk 6,4 6,6 6,3 6,6 Læsning 6,3 6,3 6,1 6,4 Mundtlig 7,1 7,4 7,2 7,5 Retskrivning 6,3 6,3 5,9 6,4 Skriftlig fremstilling 6,1 6,3 6,0 6,3 Matematik: 6,1 6,5 6,0 6,5 Matematisk problemløsning 5,8 6,1 5,6 6,1 Matematiske færdigheder 6,5 7,0 6,5 7,0 Engelsk, mundtlig 7,0 7,4 7,1 7,5 Fysik/kemi mundtlig 5,7 6,2 6,1 6,3 I alt alle prøvebundne fag 6,3 6,6 6,3 6,7 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014

12 FOLKESKOLEN 6.14 NØGLETAL FOR FOLKESKOLEN 2013 Antal skoler Gennemsnitlig skolestørrelse Klassekvotient 22,4 21,4 21,2 21,4 Elevernes fordeling på folkeskoler og privatskoler: Normalklasser kl. i folkeskolen 87,4 86,9 82,6 84,0 Privatskoler 12,6 13,1 17,4 16,0 UDVIKLING Klassekvotient (absolut) 1,7 1,4 1,1 1,0 Normalklasseelever klasse (pct.) 7,5-0,8 2,4 5,4 Privatskoleelever (pct.point) 1,9 2,9 3,0 2,3 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013

13 FOLKESKOLEN 6.15 NØGLETAL FOLKESKOLEN 2012/2013 Klassekvotient normalklasser 22,2 21,1 21,0 21,2 0. Klasse 23,2 20,3 21,5 21,7 1. Klasse 22,4 20,8 21,0 21,2 2. Klasse 21,9 20,7 21,3 21,2 3. Klasse 22,1 20,7 20,6 21,0 4. Klasse 22,6 21,0 20,7 20,9 5. Klasse 22,4 21,3 20,7 20,9 6. Klasse 21,7 21,2 20,7 21,0 7. Klasse 23,2 22,4 22,6 22,0 8. Klasse 22,2 22,1 21,4 21,5 9. Klasse 20,2 20,3 20,4 20,2 10. Klasse 24,2 20,2 21,4 21,7 Andel elever i folkeskolen, der modtager specialundervisning 6,3 4,2 3,7 3,4 Andel elever i alt i grundskolen, der modtager specialundervisning 7,8 5,9 6,1 5,5 Andel elever i privatskoler af samlet elevmasse 12,8 11,9 16,7 15,2 Andel elever i efterskoler af samlet elevmasse 3,2 5,2 3,4 3,7 Andel elever med udenlandsk herkomst i folkeskolen 6,9 6,0 6,6 10,4 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 2013

14 FOLKESKOLEN 6.18 UNGDOMSUDDANNELSESANDEL ULTIMO 2011 Andel der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse (fordelt på kommuner efter bopælskommunen da personen var 15 år) 18 årige 82,9 84,2 81,7 82,8 19 årige 81,7 82,1 79,1 80,6 20 årige 81,1 81,0 78,5 80,1 21 årige 80,9 81,7 78,1 80, årige i alt 81,6 82,3 79,4 81,0 25 årige 77,4 80,9 78,3 80,0 30 årige 82,1 83,7 81,3 81,7 De årige, der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse, fordelt efter ungdomsuddannelse (pct.) Stx almen gymnasial uddannelse 42,8 37,0 40,1 42,7 Htx teknisk gymnasial uddannelse 5,3 6,9 5,5 6,2 Hhx handels gymnasial uddannelse 13,8 15,7 14,1 13,3 Hf og studenterkursus mv. 7,9 8,2 9,4 9,1 Gymnasiale uddannelser i alt 69,8 67,9 69,1 71,3 Merkantil erhvervsfaglige handelsudd. 8,4 8,3 7,4 7,3 Teknisk erhvervsfaglige tekniske udd. 18,9 20,9 20,5 18,3 Sosu social/sundhedshjælper og assistent 2,9 3,0 3,0 3,1 Erhvervsfaglige uddannelser i alt 30,3 32,1 30,9 28,7 Ungdomssuddannelser i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013

15 FOLKESKOLEN 6.21 TILMELDING TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE MARTS 2013 A. FOLKESKOLER OG UNGDOMSSKOLER I KOMMUNEN: 9. klasse-elevernes fordeling på uddannelsesønsker (pct.) 10. klasse 42,6 54,0 49,0 49,1 Erhvervsuddannelser 11,0 10,6 10,1 7,5 Gymnasiale uddannelser 43,7 30,9 37,8 39,8 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,2 0,0 0,3 Andet 2,6 4,1 2,8 3,4 Anonymiseret 0,1 0,2 0,3 0,0 (693) 10. klasse-elevernes fordeling på uddannelsesønsker (pct.) Erhvervsuddannelser 41,4 38,1 36,2 32,4 Gymnasiale uddannelser 52,9 51,1 57,0 57,7 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 1,4 0,0 1,8 Andet 5,0 7,7 4,0 8,1 Anonymiseret 0,7 1,8 2,9 0,0 (140) Samlet fordeling for 10. klasse-elever og 9. klasse-elever der forlader folkeskolen (pct.) Erhvervsuddannelser 24,9 28,4 24,9 21,6 Gymnasiale uddannelser 70,1 61,8 68,6 70,7 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 0,9 0,0 1,0 Andet 4,6 8,3 5,3 6,7 Anonymiseret 0,4 0,7 1,1 0,0 (538) B. FOLKESKOLER, FRIE GRUNDSKOLER, EFTERSKOLER MV. I KOMMUNEN: Samlet fordeling for 10. klasse-elever samt de 9. klasse-elever der forlader grundskolen (pct.) Erhvervsuddannelser 16,9 23,7 21,2 18,8 Gymnasiale uddannelser 79,7 68,2 71,9 73,6 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser 0,0 1,2 1,0 1,4 Andet 3,2 6,4 5,3 6,3 Anonymiseret 0,2 0,4 0,6 0,0 (1018) Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013

16 FOLKESKOLEN 6.22 NØGLETAL AFGANGSELEVER 2012 Afgangselever 9. Klasse (pct.) 3 mdr's overgang til 10. Klasse mv. 43,2 53,7 48,1 50,3 3 mdr's overgang til gymnasiel udd. 38,1 29,2 33,2 33,8 3 mdr's overgang til erhvervsfaglig udd. 9,2 9,7 8,9 7,3 3 mdr's overgang til anden udd. 0,5 0,4 0,8 0,7 3 mdr's overgang til uddannelse i alt 91,1 93,2 91,2 92,2 Uoplyst og 3 mdr's overgang til andet end udd. 8,9 6,8 8,8 7,8 (1018) Afgangselever 10. Klasse (pct.) 3 mdr's overgang til 10. Klasse mv. 3,9 1,5 2,2 1,9 3 mdr's overgang til gymnasiel udd. 56,5 56,9 55,2 54,9 3 mdr's overgang til erhvervsfaglig udd. 21,1 25,0 23,4 23,3 3 mdr's overgang til anden udd. 4,8 3,2 4,5 4,2 3 mdr's overgang til uddannelse i alt 86,2 87,0 85,9 84,2 Uoplyst og 3 mdr's overgang til andet end udd. 13,8 13,0 14,1 15,8 (588) Samlet fordeling for 10. Klasse-elever samt 9. Klasse-elever der forlader grundskolen (pct.) 3 mdr's overgang til gymnasiel udd. 63,0 60,0 61,0 61,7 3 mdr's overgang til erhvervsfaglig udd. 19,1 23,5 20,1 19,4 3 mdr's overgang til anden udd. 2,9 2,2 3,1 2,9 3 mdr's overgang til uddannelse i alt 85,0 86,1 84,7 84,0 Uoplyst og 3 mdr's overgang til andet end udd. 15,0 13,9 15,3 16,0 (1143) Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Næstved er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel AKF, Anvendt KommunalForskning

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal ØIMs Kommunale Nøgletal. Intro/kontakt FAQ ToDo Nyt Definitioner Vælg data Tabelvisning Visualisering Tabelvisning Udvikling Pris- og lønregulering (PL) Sortering (tabelvisning 1) Datamatricens dimensioner

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013 779-2011-171750 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug - Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22

Læs mere

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere