Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik - 2013"

Transkript

1 Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik Neden for følger den overordnede politik, som også henviser til og inddrager allerede vedtagne politikker på nogle af områderne (rygning og alkohol/rusmidler). Denne sundhedspolitik indeholder politikker, der både gælder for skolens elever og for skolens personale. Forarbejde og definition af sundhed: Hvis en sundhedspolitik skal give mening, er det vigtigt at den definition, der danner grundlag, kan genkendes og forstås af de personer, som politikken gælder for. Derfor, er der på Produktionsskolen k-u-b-a tidligere lavet to undersøgelser af workshopkarakter - én blandt personalet og én blandt eleverne - for at få klarlagt hvilke forhold og begreber disse forbinder med sundhed, ud fra den brede definition af sundhed. Udgangspunktet for disse undersøgelser har været KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion), men det viste sig ret hurtigt, at dette udgangspunkt var for snævert og ikke var i stand til at dække alt, hvad der blandt både elever og personale forbindes med sundhed. I det daglige arbejde på Produktionsskolen k-u-b-a er udgangspunktet for arbejdet med skolens elever trivsel, tillid, respekt og anerkendelse. Lærergruppen tilføjede derfor et ekstra M, for Mental sundhed, så på Produktionsskolen k-u-b-a er der tale om KRAMM-faktorerne! Desuden er rusmidler, særligt hash et stort problem og/eller fylder meget på Produktionsskolen k-u-b-a. Det er i første omgang tilføjet under A, så det bliver Alkohol og rusmidler, men skolen har lavet en særskilt rusmiddelpolitik. Eleverne, hvoraf en stor del har et aktivt forhold til hash, finder ikke at deres forbrug af hash er så stort et problem, som personalet finder det. Desuden er der blandt produktionsskolernes elevgruppe en stor del der ryger cigaretter og almindeligt tobak. Disse elever betragter ikke tobaksrygning som et problem, men som et frivilligt tilvalg. Men skolen overordnet har selvfølgelig en holdning til hash og til rygning, som afspejler den holdning, der er i samfundet. Neden for laves en oplistning af de forskellige fokuspunkter, som personalet hhv. eleverne har vægtet under de fem faktorer. Efterfølgende forsøges at samle disse i korte præcise sætninger. KOST Personalet: En kantine Tilbud om morgenmad til eleverne Madlavning som valgfag God mad på elevernes hyttetur Eleverne: - At starte dagen med (varieret) morgenmad - Et stort glas vand/mælk 1

2 - Sund mad - Spise grøntsager - At spise ordentligt og varieret tre måltider dagligt - Vand RYGNING Personalet: Et socialt samlested/pausested indendørs for ikke rygere alternativer til rygning Tilbud om rygestopkurser Rygestops-kit til udlevering Antirøg-dag bla. med kulilte- og lungefunktionsmåling og anden oplysning Elever: I undersøgelsen har eleverne ikke givet udtryk for, at de forbinder, eller ønsker at forbinde sundhed med rygning. Eleverne giver udtryk for, at de har truffet et bevidst valg i forhold til rygning, at det giver mening for dem i den situation de er i p.t. det giver mening i nu et. Der er også elever for hvem nikotin er beroligende, og rygning er en vigtig stimulans i forhold til deres personlige og/eller psykiske problemer. Enkelte elever er interesseret i at begrænse eller stoppe deres rygning, og dem forsøger skolen at etablere tilbud til. ALKOHOL og RUSMIDLER Personalet: Hash-gruppe, hvor elever med stort og skadeligt forbrug af rusmidler kan mødes og støtte hinanden i en begrænsning af forbrug. Aktiv og konfronterende, men ikke dømmende og afvisende, holdning i forhold til elever der ryger hash og/eller drikker alkohol. Fester og arrangementer uden alkohol. Elever: I undersøgelsen har en del elever ikke givet udtryk for, at de forbinder eller ønsker at forbinde sundhed med alkohol og rusmidler. De elever, som har forbrug småt eller stort (skadeligt) af rusmidler, giver udtryk for at det er et bevidst tilvalg, det giver mening for dem. Skolens holdning er tydelig og de elever, som ønsker at stoppe og/eller nedsætte deres forbrug imødekommes selvfølgelig på alle tænkelige måder, hjælpes på skolen med de midler vi har eller hjælpes videre til relevante behandlingstilbud. MOTION (at røre sig) Personalet: Valgfag med bevægelse og motion Faste (spontane) gå-ture værkstedsvis Morgenmotion. Elever: - Fodbold, badminton, styrketræne, ishockey, trapper 2

3 - Motion (pigerne godt med yoga til valgfag) - At danse - At dyrke motion - At gå en tur gå til skole MENTAL Personaler: Lære værktøjer til at kunne arbejde med elevernes modstand mod læring. Få værktøjer til at håndtere konflikter Supervision At alle elever får en velkomstfolder med skolens værdier og holdninger Selvværdskampagne Eleverne: Som nævnt i indledningen tager meget af arbejdet med eleverne udgangspunkt i trivsel, tillid, respekt og anerkendelse, altså at arbejde med elevernes selvværd. Dette arbejde kan samles unger betegnelsen Mental sundhed. I elevernes besvarelser er der mange bud på hvad de forbinder med dette. Vi har forsøgt at inddele dem i fire hovedkategorier, og sat elevernes ønsker og behov herunder: Sove godt og sove nok - Søvn 8 timer i døgnet - Powernap i skoletiden. Slappe af meditere holde pauser - Meditere - Gode pauser på 5-10 minutter - Powernap i skoletiden. - Yoga - Personlig pleje - At høre musik og slappe helt af (kombinationen?) At have det godt med sig selv og det man er/det man kan (selvværd og selvtillid) - Lighed (balance) mellem det fysiske og det psykisk - At være tilstede, der hvor man er - Tålmodighed - At lave det man vil og har lyst til - Mental sundhed (at få hurtig og korrekt hjælp med psykiske problemer, at leve det liv man ønsker) - Frihed til at leve livet som man vil, selv om det er usundt - småafhængigheder - At have et socialt liv - At være i balance med sig selv og sin krop, at pleje sig selv og sin krop - Frihed og grundlæggende rettigheder - Ikke død (?) - Godt humør at le og at grine - At mærke at man har en krop - At være glad og lykkelig 3

4 Sex, kærlighed, følelser, at blive og føle sig elsket, at have venner. - Kærlighed - At blive forkælet - Sex (god sex) Sundhedspolitik for Produktionsskolen k-u-b-a* Definition eller afklaring: Af ovenstående fremgår det tydeligt, hvad der er relevant og nærværende at arbejde med/for, og hvor det formodentlig er nemmest at få kontakt, tilslutning og dermed positive resultater. Det kan måske virke undvigende ikke at sætte massivt ind f.eks. i forhold til tobaksrygning og rusmidler (hash), men det er i den forbindelse vigtigt at gøre sig klart hvilken organisation denne sundhedspolitik er for, og særligt hvem den er for. Det er vigtigt at politikken er inkluderende og ikke ekskluderende. Dette er ikke ensbetydende med at skolen ikke har holdninger! Produktionsskolens sundhedspolitik/holdning til KRAMM-faktorerne: KOST At starte dagen med et sundt og nærende måltid. At drikke rigeligt med vand. Sund, nærende og varieret kost med mange grønsager, indtaget løbende over dagen. RYGNING Det er ikke sundt at ryge! Rygning er ikke tilladt nogen steder på Produktionsskolen k-u-b-a, men i der må ryges i gården under et særligt rygehalvtag. Produktionsskoler er i forbindelse med rygeloven at sidestille med arbejdspladser og må således gerne have et rygeområde på matriklen. Det skal sikres, at der er gode alternative pausefaciliteter både ude (sol-terrassen på garagetaget) og inde til ikke-rygerne, gerne steder, hvor der også er mulighed for fysisk aktivitet. ALKOHOL og RUSMIDLER Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller rusmidler i skole/arbejdstiden. Se særlige detaljerede politikker senere. MOTION (at røre sig) Det er godt for både krop og psyke at røre sig og at dyrke motion. Skolen vil arbejde for, at der er så mange muligheder og så mange forskellige tilbud som muligt for dette, og at disse varieres over året og udvikles særligt i forbindelse med valgfag. Det er meget vigtigt, at der også er mulighed for spontane bevægelsesinitiativer/aktiviteter, som gåture, morgenmotion, dans og lignende. 4

5 MENTAL For at kunne arbejde positivt, fremadrettet og konstruktivt for og med Produktionsskolen k-u-b-a*s elever er det vigtigt, at eleverne føler sig velkomne og vedkommende på skolen. Trivsel, tillid, respekt og anerkendelse er nogle af nøglebegreberne i arbejdet for at elevernes selvværd styrkes, og et vigtigt afsæt i forhold til arbejdet med at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. Unge i dag lever et meget hurtigt og ofte stressende liv, hvor opmærksomheden skal være rettet mange steder hen hele tiden, hvilket er hårdt og kræver overskud. Når man så yderligere ikke er i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i arbejde og således ikke lever op til de samfundsskabte regler og idealer, kan man føle sig yderligere presset og stresset. Derfor er det vigtigt at få en god nattesøvn, være udhvilet, og sørge for at holde gode pauser i løbet af dagen, hvilket eleverne også nævner som vigtigt i forhold til mental sundhed. Eleverne på skolen har yderligere to temaer, som de forbinder med mental sundhed: velvære og/eller velbefindende og kærlighed/sex. Grundlæggende drejer det sig om at opnå en indre balance at have det godt med sig selv (selvværd og selvaccept), at have venner et socialt liv og at være glad, og så drejer det sig om kærlighed, følelser og sex. At have det godt med sig selv og det man er/det man kan/er noget (selvværd, selvaccept og selvtillid) Bl.a. udtrykt af eleverne via nedenstående: - Lighed (balance) mellem det fysiske og det psykisk - At have et socialt liv - At mærke at man har en krop - At være glad og lykkelig, godt humør at le og at grine - At være tilstede, dér hvor man er - Tålmodighed - Frihed til at lave det man vil og har lyst til; at leve livet som man vil, også selv om det er usundt småafhængigheder - Frihed og grundlæggende rettigheder - Mental sundhed (at få hurtig og korrekt hjælp med psykiske problemer og til at leve det liv man ønsker) - At være i balance med sig selv og sin krop, at pleje sig selv og sin krop Sex, kærlighed, følelser, at blive og føle sig elsket, blive forkælet, at have venner, med mental sundhed. Personalet på skolen har også meget fokus på mentalt velvære og at sikre, at eleverne har det godt med sig selv og føler sig både sete, værdsatte og anerkendte.. Arbejdet på en produktionsskole kan være både hårdt og opslidende i perioder. Derfor er personalets fokus i forhold til mental sundhed, at sikre at dette arbejde ikke slider for hårdt på dem. Dette gives der udtryk for gennem nedenstående udtalelser og ønsker: - Lære værktøjer til at kunne arbejde med elevernes modstand mod læring. 5

6 - Få værktøjer til at håndtere konflikter - Supervision - At alle elever får en velkomstfolder med skolens værdier og holdninger - Handleplan: Område/(indsats): Formål: Tid: Ansvarlig: Evt. kommentar: Kost: Morgenmad. Der serveres sund morgenmad i kantinen alle ugens fem dage. Løbende Skolens leder og ansatte. Det er vigtigt at personalet støtter op om ordningen særligt ved skolestart (august og januar). Lærerne spiser i disse perioder med eleverne og der er gjort meget ud af at sikre faste pladser til alle, så værksteder og lærere sidder sammen og spiser. Drikke vand. Der er vandautomater på alle etager. Løbende Skolens leder og ansatte. Elever som spørger efter sodavandsauto mat opfordres til at drikke vand fra automaterne Varieret kost i løbet af dagen. Sundhed og velvære, læring og trivsel. Løbende Skolens ledelse, administration, køkkenpersonale og andre ansatte. Der serveres sund og varieret kost tirsdag fredag. Desuden er der et stk. Frugt til hver elev hver dag. Rygning: Begrænse Rygning kun Er etableret. Skolens ledelse. Der er tilladt at 6

7 mulighederne for at ryge. tilladt særlige steder. etablere rygeområder på produktionsskolens matrikel. Oplysning. Rygestopkurser og forskellige kampagner. Skolens ledelse og Sundhedsudvalget Gode alternativer til rygepauser. Stadig arbejde på og med at skabe gode indendørs og udendørs pausefaciliteter gerne med mulighed for fysisk aktiviteter. Der er mulighed for bordtennis og bordfodbold indendørs. Pausearealerne på 1. sal er hyggelige med sofaer og borde. Skolens ledelse. Rygestopkursus / Quickcoach, gerne i samarbejde med Den Økologiske Produktionsskole. Sikre oplysning om rygning og rygestop og muligheder for hjælp med rygestop. Gerne i første halvdel af Sundhedsguide og Sundhedsudvalg. Det vil være godt at gøre det sammen med en anden uddannelsesinstitution. Alkohol og rusmidler: Motion: Organiserede tilbud. Se særskilt politik. I forbindelse med skolens ugentlige valgfag er der altid flere fag, hvor fysisk aktivitet og bevægelse er en del af undervisningen. Der lægges Løbende. Skolens ledelse. Skolens ledelse og underviserne. Begge politikker er gennemset og revurderet i Der er arbejdes løbende på at variere tilbuddet af fysiske valgfag. 7

8 desuden faste arrangementer i skolens årsplan. Spontane bevægelsesmuligheder/ morgengymnastik Mental (elever): At skabe et inkluderende undervisningsmiljø, som er anerkendende og tillidsvækkende. At arbejde for at sikre, at der er tid til at se og tale med hver enkelt elev. Skabe et trygt miljø, hvor mobning ikke er accepteret. Fysisk værksted arbejder med at udvikle en model, hvor værkstederne på skift kommer på besøg og motionerer. At arbejde for og med det der giver de bedste resultater for eleverne og skolen, og at leve op til skolens værdier. Iværksat fra årsskift 2011/12 Løbende og altid. Også vha. Du Bestemmer-forløb og Psykiatrifondens undervisere. Skolen har via PsykiatriFonden fået tilbud om en psykolog én time pr. uge. Fra okt Fysisk værksted og underviserne. Skolens bestyrelse, ledelse og alle ansatte. Det er vigtigt at dette tager udgangspunkt i leg og sjovt, så alle uanset fysisk form og vægt, kan være med. Fysisk værksted evaluerer dette løbende interne og med de elever der kommer. Arbejdet med dette er meget selvfølgeligt for Produktionsskol en k-u-b-a, det er en vigtig del af skolens værdigrundlag. Og vil derfor have evigt fokus. Men det er også hårdt arbejde, derfor er det vigtigt at ingen føler, at de står alene med opgaverne. Være åben til tale og dialog omk. kærlighed, følelser og sex. Være i mødekommende og åben. Sikre at disse vigtige emner, bliver en naturlig del af dialogen, gerne ved hjælp af Have besøg af undervisere fra Sex & Samfund i løbet af forår eller efterår, men min. én gang pr. år. Desuden deltage i S & S s kampagner i hhv. uge 6 og uge Sundhedsudvalget I forbindelse med planlægning forsøges det at undgå fredag. 8

9 besøg fra Sex & Samfund Besøg af PsykiatriFonden. Aftabufisering og rusmidler. Sikre oplysning og tilbud til eleverne. At have besøg af Psykiatri-Fondens oplysningskampagne forår eller efterår, men min. én gang pr. år. Sundhedsudvalget I forbindelse med planlægning forsøges det at undgå fredag. Du Bestemmer i privat regi med Jannie Tilbuddet om Du Bestemmerforløb forsættes. To gange årligt midt efterår og forår. Skolens ledelse og Sundhedsudvalget. Det skal løbende evalueres og bestyrelsen skal rådføres fra år til år, da det er omkostningstun gt. Der arbejdes politisk på at etablere en kommunal ordning a la PS (Psykolog og socialrådgiver) Kunne hjælpe elever med behov hurtigt og anonymt. Følger Ungdomskommissionens tidshorisont. Skolens leder, som var medlem af Ungdomskommissionen. Det arbejde forsætter i 2013 En ugentlig dag på skolen, hvor en psykolog fra PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt er og kan benyttes af skolens elever efter aftale/ henvisning fra skolens vejledere. Mental (personale): Forsat at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og kommunikation i organisationen. Kunne hjælpe elever med behov hurtigt og anonymt. At sikre et godt arbejdsmiljø og klima for alle ansatte, og dermed også for skolens elever. Fra oktober 2012 Løbende opfølgninger på APV og måling af Psykisk arbejdsmiljø Skolens leder og vejledere, hvor Sandra er den ansvarlige for kontakt og henvisning/ Visitation. Sikkerhedsudvalg /Arbejdsmiljøudvalg, Samarbejdsudvalg skolens leder og personale. Det forventes at denne ordning forsætter så længe PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt kører. Arbejdsmiljøud valget er, efter sparring med en erhvervspsykol og, enige om, at målinger af skolens psykiske arbejdsmiljø på sigt ikke skal være anonyme et godt 9

10 arbejdsmiljø er alles ansvar! At udvikle en klar og tydelig velkomstfolder/kontrakt for og til alle nye elever. At videreudvikle elevkontrakten, og evt. lave en velkomstfolder, som supplement. Dette er er hængeparti /projekt fra 2012, som skal gennemføres i 2013.??????? Skolens undervisere og evt. vejledere. Der bør nedsættes en arbejdsgruppe blandt skolens lærere, som kommer med et udkast til dette. At forsætte arbejdet med skolens Samarbejdsudvalg, som blev etableret i 2012, og er kommet rigtig godt fra start. At lette arbejdsgange og dermed sikre god og hurtig behandling og godkendelse af årsplaner, lokallønsaftaler og lignende sikre et godt samarbejde. Fremover Skolens ledelse og personale Dette arbejde er i sin vorden, men tegner rigtig godt. Produktionsskolens sundhedspolitik, herunder særligt handleplanen tages op til årlig revision omk. september/oktober/november af skolens Sundhedsudvalg, som efterfølgende hører/orienterer skolens personale og deltagerrådet, hvorefter politikken/handleplanen godkendes af skolens bestyrelse. Produktionsskolen k-u-b-a 20. november Sascha Hegner Peter Schantz 10

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Huset Mandag Morgen. Resultater fra fire fokusgruppeinterview om sundhed og forebyggelse

Huset Mandag Morgen. Resultater fra fire fokusgruppeinterview om sundhed og forebyggelse Huset Mandag Morgen Resultater fra fire fokusgruppeinterview om sundhed og forebyggelse Rostra Research A/S oktober 2007 Indledning og metode 2 Baggrund og formål 3 Metode 3 Analytisk fremgangsmåde 4 Spørgeguide

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere