Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik - 2013"

Transkript

1 Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik Neden for følger den overordnede politik, som også henviser til og inddrager allerede vedtagne politikker på nogle af områderne (rygning og alkohol/rusmidler). Denne sundhedspolitik indeholder politikker, der både gælder for skolens elever og for skolens personale. Forarbejde og definition af sundhed: Hvis en sundhedspolitik skal give mening, er det vigtigt at den definition, der danner grundlag, kan genkendes og forstås af de personer, som politikken gælder for. Derfor, er der på Produktionsskolen k-u-b-a tidligere lavet to undersøgelser af workshopkarakter - én blandt personalet og én blandt eleverne - for at få klarlagt hvilke forhold og begreber disse forbinder med sundhed, ud fra den brede definition af sundhed. Udgangspunktet for disse undersøgelser har været KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion), men det viste sig ret hurtigt, at dette udgangspunkt var for snævert og ikke var i stand til at dække alt, hvad der blandt både elever og personale forbindes med sundhed. I det daglige arbejde på Produktionsskolen k-u-b-a er udgangspunktet for arbejdet med skolens elever trivsel, tillid, respekt og anerkendelse. Lærergruppen tilføjede derfor et ekstra M, for Mental sundhed, så på Produktionsskolen k-u-b-a er der tale om KRAMM-faktorerne! Desuden er rusmidler, særligt hash et stort problem og/eller fylder meget på Produktionsskolen k-u-b-a. Det er i første omgang tilføjet under A, så det bliver Alkohol og rusmidler, men skolen har lavet en særskilt rusmiddelpolitik. Eleverne, hvoraf en stor del har et aktivt forhold til hash, finder ikke at deres forbrug af hash er så stort et problem, som personalet finder det. Desuden er der blandt produktionsskolernes elevgruppe en stor del der ryger cigaretter og almindeligt tobak. Disse elever betragter ikke tobaksrygning som et problem, men som et frivilligt tilvalg. Men skolen overordnet har selvfølgelig en holdning til hash og til rygning, som afspejler den holdning, der er i samfundet. Neden for laves en oplistning af de forskellige fokuspunkter, som personalet hhv. eleverne har vægtet under de fem faktorer. Efterfølgende forsøges at samle disse i korte præcise sætninger. KOST Personalet: En kantine Tilbud om morgenmad til eleverne Madlavning som valgfag God mad på elevernes hyttetur Eleverne: - At starte dagen med (varieret) morgenmad - Et stort glas vand/mælk 1

2 - Sund mad - Spise grøntsager - At spise ordentligt og varieret tre måltider dagligt - Vand RYGNING Personalet: Et socialt samlested/pausested indendørs for ikke rygere alternativer til rygning Tilbud om rygestopkurser Rygestops-kit til udlevering Antirøg-dag bla. med kulilte- og lungefunktionsmåling og anden oplysning Elever: I undersøgelsen har eleverne ikke givet udtryk for, at de forbinder, eller ønsker at forbinde sundhed med rygning. Eleverne giver udtryk for, at de har truffet et bevidst valg i forhold til rygning, at det giver mening for dem i den situation de er i p.t. det giver mening i nu et. Der er også elever for hvem nikotin er beroligende, og rygning er en vigtig stimulans i forhold til deres personlige og/eller psykiske problemer. Enkelte elever er interesseret i at begrænse eller stoppe deres rygning, og dem forsøger skolen at etablere tilbud til. ALKOHOL og RUSMIDLER Personalet: Hash-gruppe, hvor elever med stort og skadeligt forbrug af rusmidler kan mødes og støtte hinanden i en begrænsning af forbrug. Aktiv og konfronterende, men ikke dømmende og afvisende, holdning i forhold til elever der ryger hash og/eller drikker alkohol. Fester og arrangementer uden alkohol. Elever: I undersøgelsen har en del elever ikke givet udtryk for, at de forbinder eller ønsker at forbinde sundhed med alkohol og rusmidler. De elever, som har forbrug småt eller stort (skadeligt) af rusmidler, giver udtryk for at det er et bevidst tilvalg, det giver mening for dem. Skolens holdning er tydelig og de elever, som ønsker at stoppe og/eller nedsætte deres forbrug imødekommes selvfølgelig på alle tænkelige måder, hjælpes på skolen med de midler vi har eller hjælpes videre til relevante behandlingstilbud. MOTION (at røre sig) Personalet: Valgfag med bevægelse og motion Faste (spontane) gå-ture værkstedsvis Morgenmotion. Elever: - Fodbold, badminton, styrketræne, ishockey, trapper 2

3 - Motion (pigerne godt med yoga til valgfag) - At danse - At dyrke motion - At gå en tur gå til skole MENTAL Personaler: Lære værktøjer til at kunne arbejde med elevernes modstand mod læring. Få værktøjer til at håndtere konflikter Supervision At alle elever får en velkomstfolder med skolens værdier og holdninger Selvværdskampagne Eleverne: Som nævnt i indledningen tager meget af arbejdet med eleverne udgangspunkt i trivsel, tillid, respekt og anerkendelse, altså at arbejde med elevernes selvværd. Dette arbejde kan samles unger betegnelsen Mental sundhed. I elevernes besvarelser er der mange bud på hvad de forbinder med dette. Vi har forsøgt at inddele dem i fire hovedkategorier, og sat elevernes ønsker og behov herunder: Sove godt og sove nok - Søvn 8 timer i døgnet - Powernap i skoletiden. Slappe af meditere holde pauser - Meditere - Gode pauser på 5-10 minutter - Powernap i skoletiden. - Yoga - Personlig pleje - At høre musik og slappe helt af (kombinationen?) At have det godt med sig selv og det man er/det man kan (selvværd og selvtillid) - Lighed (balance) mellem det fysiske og det psykisk - At være tilstede, der hvor man er - Tålmodighed - At lave det man vil og har lyst til - Mental sundhed (at få hurtig og korrekt hjælp med psykiske problemer, at leve det liv man ønsker) - Frihed til at leve livet som man vil, selv om det er usundt - småafhængigheder - At have et socialt liv - At være i balance med sig selv og sin krop, at pleje sig selv og sin krop - Frihed og grundlæggende rettigheder - Ikke død (?) - Godt humør at le og at grine - At mærke at man har en krop - At være glad og lykkelig 3

4 Sex, kærlighed, følelser, at blive og føle sig elsket, at have venner. - Kærlighed - At blive forkælet - Sex (god sex) Sundhedspolitik for Produktionsskolen k-u-b-a* Definition eller afklaring: Af ovenstående fremgår det tydeligt, hvad der er relevant og nærværende at arbejde med/for, og hvor det formodentlig er nemmest at få kontakt, tilslutning og dermed positive resultater. Det kan måske virke undvigende ikke at sætte massivt ind f.eks. i forhold til tobaksrygning og rusmidler (hash), men det er i den forbindelse vigtigt at gøre sig klart hvilken organisation denne sundhedspolitik er for, og særligt hvem den er for. Det er vigtigt at politikken er inkluderende og ikke ekskluderende. Dette er ikke ensbetydende med at skolen ikke har holdninger! Produktionsskolens sundhedspolitik/holdning til KRAMM-faktorerne: KOST At starte dagen med et sundt og nærende måltid. At drikke rigeligt med vand. Sund, nærende og varieret kost med mange grønsager, indtaget løbende over dagen. RYGNING Det er ikke sundt at ryge! Rygning er ikke tilladt nogen steder på Produktionsskolen k-u-b-a, men i der må ryges i gården under et særligt rygehalvtag. Produktionsskoler er i forbindelse med rygeloven at sidestille med arbejdspladser og må således gerne have et rygeområde på matriklen. Det skal sikres, at der er gode alternative pausefaciliteter både ude (sol-terrassen på garagetaget) og inde til ikke-rygerne, gerne steder, hvor der også er mulighed for fysisk aktivitet. ALKOHOL og RUSMIDLER Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller rusmidler i skole/arbejdstiden. Se særlige detaljerede politikker senere. MOTION (at røre sig) Det er godt for både krop og psyke at røre sig og at dyrke motion. Skolen vil arbejde for, at der er så mange muligheder og så mange forskellige tilbud som muligt for dette, og at disse varieres over året og udvikles særligt i forbindelse med valgfag. Det er meget vigtigt, at der også er mulighed for spontane bevægelsesinitiativer/aktiviteter, som gåture, morgenmotion, dans og lignende. 4

5 MENTAL For at kunne arbejde positivt, fremadrettet og konstruktivt for og med Produktionsskolen k-u-b-a*s elever er det vigtigt, at eleverne føler sig velkomne og vedkommende på skolen. Trivsel, tillid, respekt og anerkendelse er nogle af nøglebegreberne i arbejdet for at elevernes selvværd styrkes, og et vigtigt afsæt i forhold til arbejdet med at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. Unge i dag lever et meget hurtigt og ofte stressende liv, hvor opmærksomheden skal være rettet mange steder hen hele tiden, hvilket er hårdt og kræver overskud. Når man så yderligere ikke er i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i arbejde og således ikke lever op til de samfundsskabte regler og idealer, kan man føle sig yderligere presset og stresset. Derfor er det vigtigt at få en god nattesøvn, være udhvilet, og sørge for at holde gode pauser i løbet af dagen, hvilket eleverne også nævner som vigtigt i forhold til mental sundhed. Eleverne på skolen har yderligere to temaer, som de forbinder med mental sundhed: velvære og/eller velbefindende og kærlighed/sex. Grundlæggende drejer det sig om at opnå en indre balance at have det godt med sig selv (selvværd og selvaccept), at have venner et socialt liv og at være glad, og så drejer det sig om kærlighed, følelser og sex. At have det godt med sig selv og det man er/det man kan/er noget (selvværd, selvaccept og selvtillid) Bl.a. udtrykt af eleverne via nedenstående: - Lighed (balance) mellem det fysiske og det psykisk - At have et socialt liv - At mærke at man har en krop - At være glad og lykkelig, godt humør at le og at grine - At være tilstede, dér hvor man er - Tålmodighed - Frihed til at lave det man vil og har lyst til; at leve livet som man vil, også selv om det er usundt småafhængigheder - Frihed og grundlæggende rettigheder - Mental sundhed (at få hurtig og korrekt hjælp med psykiske problemer og til at leve det liv man ønsker) - At være i balance med sig selv og sin krop, at pleje sig selv og sin krop Sex, kærlighed, følelser, at blive og føle sig elsket, blive forkælet, at have venner, med mental sundhed. Personalet på skolen har også meget fokus på mentalt velvære og at sikre, at eleverne har det godt med sig selv og føler sig både sete, værdsatte og anerkendte.. Arbejdet på en produktionsskole kan være både hårdt og opslidende i perioder. Derfor er personalets fokus i forhold til mental sundhed, at sikre at dette arbejde ikke slider for hårdt på dem. Dette gives der udtryk for gennem nedenstående udtalelser og ønsker: - Lære værktøjer til at kunne arbejde med elevernes modstand mod læring. 5

6 - Få værktøjer til at håndtere konflikter - Supervision - At alle elever får en velkomstfolder med skolens værdier og holdninger - Handleplan: Område/(indsats): Formål: Tid: Ansvarlig: Evt. kommentar: Kost: Morgenmad. Der serveres sund morgenmad i kantinen alle ugens fem dage. Løbende Skolens leder og ansatte. Det er vigtigt at personalet støtter op om ordningen særligt ved skolestart (august og januar). Lærerne spiser i disse perioder med eleverne og der er gjort meget ud af at sikre faste pladser til alle, så værksteder og lærere sidder sammen og spiser. Drikke vand. Der er vandautomater på alle etager. Løbende Skolens leder og ansatte. Elever som spørger efter sodavandsauto mat opfordres til at drikke vand fra automaterne Varieret kost i løbet af dagen. Sundhed og velvære, læring og trivsel. Løbende Skolens ledelse, administration, køkkenpersonale og andre ansatte. Der serveres sund og varieret kost tirsdag fredag. Desuden er der et stk. Frugt til hver elev hver dag. Rygning: Begrænse Rygning kun Er etableret. Skolens ledelse. Der er tilladt at 6

7 mulighederne for at ryge. tilladt særlige steder. etablere rygeområder på produktionsskolens matrikel. Oplysning. Rygestopkurser og forskellige kampagner. Skolens ledelse og Sundhedsudvalget Gode alternativer til rygepauser. Stadig arbejde på og med at skabe gode indendørs og udendørs pausefaciliteter gerne med mulighed for fysisk aktiviteter. Der er mulighed for bordtennis og bordfodbold indendørs. Pausearealerne på 1. sal er hyggelige med sofaer og borde. Skolens ledelse. Rygestopkursus / Quickcoach, gerne i samarbejde med Den Økologiske Produktionsskole. Sikre oplysning om rygning og rygestop og muligheder for hjælp med rygestop. Gerne i første halvdel af Sundhedsguide og Sundhedsudvalg. Det vil være godt at gøre det sammen med en anden uddannelsesinstitution. Alkohol og rusmidler: Motion: Organiserede tilbud. Se særskilt politik. I forbindelse med skolens ugentlige valgfag er der altid flere fag, hvor fysisk aktivitet og bevægelse er en del af undervisningen. Der lægges Løbende. Skolens ledelse. Skolens ledelse og underviserne. Begge politikker er gennemset og revurderet i Der er arbejdes løbende på at variere tilbuddet af fysiske valgfag. 7

8 desuden faste arrangementer i skolens årsplan. Spontane bevægelsesmuligheder/ morgengymnastik Mental (elever): At skabe et inkluderende undervisningsmiljø, som er anerkendende og tillidsvækkende. At arbejde for at sikre, at der er tid til at se og tale med hver enkelt elev. Skabe et trygt miljø, hvor mobning ikke er accepteret. Fysisk værksted arbejder med at udvikle en model, hvor værkstederne på skift kommer på besøg og motionerer. At arbejde for og med det der giver de bedste resultater for eleverne og skolen, og at leve op til skolens værdier. Iværksat fra årsskift 2011/12 Løbende og altid. Også vha. Du Bestemmer-forløb og Psykiatrifondens undervisere. Skolen har via PsykiatriFonden fået tilbud om en psykolog én time pr. uge. Fra okt Fysisk værksted og underviserne. Skolens bestyrelse, ledelse og alle ansatte. Det er vigtigt at dette tager udgangspunkt i leg og sjovt, så alle uanset fysisk form og vægt, kan være med. Fysisk værksted evaluerer dette løbende interne og med de elever der kommer. Arbejdet med dette er meget selvfølgeligt for Produktionsskol en k-u-b-a, det er en vigtig del af skolens værdigrundlag. Og vil derfor have evigt fokus. Men det er også hårdt arbejde, derfor er det vigtigt at ingen føler, at de står alene med opgaverne. Være åben til tale og dialog omk. kærlighed, følelser og sex. Være i mødekommende og åben. Sikre at disse vigtige emner, bliver en naturlig del af dialogen, gerne ved hjælp af Have besøg af undervisere fra Sex & Samfund i løbet af forår eller efterår, men min. én gang pr. år. Desuden deltage i S & S s kampagner i hhv. uge 6 og uge Sundhedsudvalget I forbindelse med planlægning forsøges det at undgå fredag. 8

9 besøg fra Sex & Samfund Besøg af PsykiatriFonden. Aftabufisering og rusmidler. Sikre oplysning og tilbud til eleverne. At have besøg af Psykiatri-Fondens oplysningskampagne forår eller efterår, men min. én gang pr. år. Sundhedsudvalget I forbindelse med planlægning forsøges det at undgå fredag. Du Bestemmer i privat regi med Jannie Tilbuddet om Du Bestemmerforløb forsættes. To gange årligt midt efterår og forår. Skolens ledelse og Sundhedsudvalget. Det skal løbende evalueres og bestyrelsen skal rådføres fra år til år, da det er omkostningstun gt. Der arbejdes politisk på at etablere en kommunal ordning a la PS (Psykolog og socialrådgiver) Kunne hjælpe elever med behov hurtigt og anonymt. Følger Ungdomskommissionens tidshorisont. Skolens leder, som var medlem af Ungdomskommissionen. Det arbejde forsætter i 2013 En ugentlig dag på skolen, hvor en psykolog fra PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt er og kan benyttes af skolens elever efter aftale/ henvisning fra skolens vejledere. Mental (personale): Forsat at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og kommunikation i organisationen. Kunne hjælpe elever med behov hurtigt og anonymt. At sikre et godt arbejdsmiljø og klima for alle ansatte, og dermed også for skolens elever. Fra oktober 2012 Løbende opfølgninger på APV og måling af Psykisk arbejdsmiljø Skolens leder og vejledere, hvor Sandra er den ansvarlige for kontakt og henvisning/ Visitation. Sikkerhedsudvalg /Arbejdsmiljøudvalg, Samarbejdsudvalg skolens leder og personale. Det forventes at denne ordning forsætter så længe PsykiatriFondens Erhvervsskoleprojekt kører. Arbejdsmiljøud valget er, efter sparring med en erhvervspsykol og, enige om, at målinger af skolens psykiske arbejdsmiljø på sigt ikke skal være anonyme et godt 9

10 arbejdsmiljø er alles ansvar! At udvikle en klar og tydelig velkomstfolder/kontrakt for og til alle nye elever. At videreudvikle elevkontrakten, og evt. lave en velkomstfolder, som supplement. Dette er er hængeparti /projekt fra 2012, som skal gennemføres i 2013.??????? Skolens undervisere og evt. vejledere. Der bør nedsættes en arbejdsgruppe blandt skolens lærere, som kommer med et udkast til dette. At forsætte arbejdet med skolens Samarbejdsudvalg, som blev etableret i 2012, og er kommet rigtig godt fra start. At lette arbejdsgange og dermed sikre god og hurtig behandling og godkendelse af årsplaner, lokallønsaftaler og lignende sikre et godt samarbejde. Fremover Skolens ledelse og personale Dette arbejde er i sin vorden, men tegner rigtig godt. Produktionsskolens sundhedspolitik, herunder særligt handleplanen tages op til årlig revision omk. september/oktober/november af skolens Sundhedsudvalg, som efterfølgende hører/orienterer skolens personale og deltagerrådet, hvorefter politikken/handleplanen godkendes af skolens bestyrelse. Produktionsskolen k-u-b-a 20. november Sascha Hegner Peter Schantz 10

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? Kick-start dit vægttab og din sunde livsstil på vores 7 dages intensive kom-godt-i-gangmed-vægttabet-kursus.

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt Hvis du vil læse mere: ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. Publikationerne udsendes til en bred gruppe af modtagere,

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december 2011. En overvejende

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011

Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011 Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011 Erfaringer med fælles AMSU - arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg Holstebro Flødeost 2007 2011 v/miljøkoordinator og arbejdsmiljøleder Hanne Pedersen 18 August 2011

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt Kompetencecentret, Ballerup Kommune - Center for Beskæftigelse og Borgerservice Projektnavn: Projekt Mit liv, dit liv Vores fælles KRAM, projektperiode: Maj 2011 Maj 2013 Projektejer: Kenneth Heigren,

Læs mere