storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris"

Transkript

1 stobyguid Hvnbyn, Foto: Iis d h dt hl

2 Modsætning øds i hnsstdn Hbog, d båd n hftig hvnby d knt og n ondæn topol d klss. Af Mthis Sonn

3 ss u ch cis ls t Ho g w l 5 All 1. Byn i hvnn Slv o dt dlvis nyopføt og ydst ondæn kvt HfnCity stdig ikk h gt hvdgsliv t byd på, dt t glind ål fo n spdstu. Oådt spækkt d kitktonisk pl båd d sukk gl lghus, d gotisk g op f knln i d HAMBURG S t Stdthusbück Willy n b nis K bo llw ss Do l ä nd M o s t t. -S Gl -St ss l go k l E h d Rödingskt Joh n Axl-Sping-Pltz Rthus w ig - H 30 / jsgsint scp / #5 / so 2012 Lo Jungfnstig - B ndt-st ss jn k Buwll A Sndto k i 1 Hligt hvnliv Hv, d tilbing b én dg i Hbog, ko ikk udn o hvnn, so d sin kæp kn og kuløt continbjg dn ig og å stobys ubstidt odjningspunkt. Hvis n fld i snk d d lokl, vil n dsudn fon n ontisk udlængsl od d syv vdnshv. Dfo byns kælnvn»potn til vdn«også blvt hængnd f udvndings- og kolonitidn, slv o Hbog hvn i dg ovvjnd n højtknologisk industihvn. I stdt fo t søg ly i byns ondæn kvt kn dt dfo i dn gd btl sig t kst sig ud i n hvnundtu, til fods og til søs. K n nd NEUSTADT ilh s Lu d E spl 12 -W s nb Stphnspltz is St öl cis Gänskt s t Pp A. Hbug Dto S t. Msshlln B udp 4 s-. Ho g l n ls t B nz Sch 20 g K Dt ingn nyhd, t H bog ykk og ock dt ll vidn ikk -A indst Btls u B xødd imbyn o. Mn ftf l d s t s s St. Puli Fldstss håndn dt også lnt 9 19 kndt, t byn vd flodn ElHo bn h lngt nd ock ls og yk t byd på.tnh t st ALTONA-f sskultuovdådigt udvlg ALTSTADT tilbud og n spind dsignog odscn, og så h n Sio 13 n -von - U tcht-st ss St. blostndlouigstonoi d s -S c h o d St. Puli sidst å tiltukkt kæsn livs7 n h s b R p s stilstuist fönhl vdn. s t K ig Rpbhn Hbogs bybilld ng std pægt f kikönigstss gns ødlæggls, d h St. Puli Hfnst. Stss hlig og ftldt nbitbåd Lndungsbückn. li Fisch St. Pu 3 uhonisk blnding f ny 20 og gl kitktu. Alligvl h hvnbyn ovodnt optholdt t klssisk snit d knl, sø og hvn ll kot og godt: vnd so dt bsolutt odj200 ningspunkt. Dnn blnding h skbt n f Euops st ngfoldig topol. ss u dsi t s t sb ll nn w K o l i n n s t s ss St s St.P t s STERNSCHANZE un D ss Holstnstss 18 8 n n s t Ed n s t n it t Stnschnz Sts Spichstdt, og dn odn kitktu, d pyd HfnCity, hold t kstt højt nivu. Hvis sultn ld sig, kn n d fodl tg n fokost på»cls«, hvo n ntn kn nyd sått f dt fnsk køkkn i biston ll ld sig fokæl i bssit d fntstisk udsigt ov hvnn. HfnCity og Cls: A Kiski Üb

4 17 b üc di bü An k d A l 16 ck oc k ng d Gl Huptbhnhof Nod. l lin 11 Huptbhnhof Stinstss wll G-MITTE Stinto Mönckbgstss Alt nnb Kuzw g d y s t Md og dikk Huptbhnhof Süd ü c k Stinstss Mssbg bs Asinck stss 5. Pisstning k i vn fl Do t B o to ok 15 ll V n ns t ss 2. Ton i vdnsklss Kongn f HfnCity dn fblgtig Elbphilhoni, t kitktonisk vovstykk f t ophus und pnnt fosinkt opføls. Dt ikonisk koncthus h lld spængt ll økonoisk, n til gngæld vis hbugn donsttivt dn købnhvnsk op, hvodn n skb t spktkulæt vtgn fo n topol. Hvis n plnlægg fl ånd i fovjn, kn n book n gløs guidt undtu i dt ufædig stvæk. Og lls kn n oplv d kitktonisk dtlj i Elbphilhonins udstillingspvillon vd sidn f slv koncthust. Elbphilhoni: HfnCity (vst) Hvis n vil udfosk dn ind by oking ådhust og dn lgnt Jungfnstig, dt n glind idé t stt dgn på dn sukk Cfé Pis. Tg n fnsk ognd ll læg hådt ud d husts klssik: t hlvt dusin østs og chpgn. Hust byd på gdign cféd hl dgn, n f fokost og f bø n bstill bod. Cfé Pis: Rthusstß 4 vd St. Puli-Lndungsbückn. Slv o tuistbådn f n btgtlig støls, føl n sig so n y vd sidn f d butl fgtskib, d nøv undt i industihvnn. Nå n lnd på sikk gund ign, kn n tg n hutig tu nd i dn gl Elbtunnl. H bhøv n ikk t væ tkniknød fo t bliv fscint f dt utolig bygningsvæk og d ovdinsiond lvto, d sænk bil nd, i og op f dn hundd å gl tunnl på bundn f Elbn. St.Puli-Lndungsbückn: Bi dn St.Puli-Lndungsbückn/ U3 6. Flgskib fo gnn Mll dn histoisk Spichstdt og dn odn HfnCity ligg n f Hbogs bsolutt high-ndgstonoisk oplvls og vnt i stunt Vlt. Unst o n vælg tt f kotts»elnt«ll»exquisit«, kn n væ sikk på n fokælls f gnn d dt bdst f dt gionl køkkn. Vlt: A Sndtoki Syndig fistls Hvis dn ltpåklædt undholdning og d hutig fdøl få lokkt én i ufø på dn lgndisk Rpbhn, bhøv n ikk også fotvivl ov udsigtn til dålig fitt og cuy wust. I n plllgd kn 4. Alt godt i Alton Just udn fo Hbogs gl bypot blostd hndlsbyn Alton op und dnsk flg i dt 17. åhundd. I dg dt stdig t livligt oåd, ikk indst lngs hvnn, hvo Fischkt søndg ogn fovndls til t hligt gdkd f fiskuktion, loppkd og sidst stop fo fstfolkt. Hvis n vil oplv hvnstækningn f sin luksuøs sid, kn t bsøg i Fischihfn Rstunt nbfls. I dn bsolut dy nd byds d på fgnd fisktt i dt nobl skib, d h hust n lng ækk stjn f lvdns ød løb. Fischihfn Rstunt: Goss Elbstß Læg f lnd Unst vjt å n ikk snyd sig slv fo n hvnundft, d bl.. lægg ud f d sukk tinl jsgsint scp / #5 / so 2012 / 31

5 n i Fudnhus nyd t solidt åltid d i hygglig ogivls. Slv o h syndigt kød på tllknn og udfodnd ofotolkning f næssncotiv på væggn, kn n oligt s båd konn og kæstn i øjnn ft t bsøg i glædshust. Fudnhus: Hin-Hoy-Stß Dt ny tysk køkkn Md nvnt»nil«f t f Hbogs st populæ køkkn sjovt nok til dn gyptisk flod Niln og ikk til dn lokl Elbn. Alligvl udgngspunktt dt odn nodtysk køkkn, d kspint indn fo lindlig nnsks sgsspktu. Fo t sik sig t bod i d stilfuld lokl, bø n sv på fohånd ll væbn sig d tålodighd. Pisljt ov iddl. Nil: Nu Pfdkt 5 8. St. Pulis knip Hbogs ftn- og nttliv udæk sig vd n cf- og knipkultu, d ovgå byns club-liv. Følg dfo top, nå d lokl gå f knip til knip, fo kspl i dt knldhygglig kvt oking Stnschnz, d o dgn byd på finulig shoppingoplvls. Stt d n cocktil i GoldFischGls ll tg n skund fdøl og n bid nodtysk husndskost i Os Apothk. Os Apothk: Schnznstß Højt ov hvnn Hvis n vil indtg n cocktil d né, gøs dt ikk bd nd i Epi Rivsid Hotls skyb på 20. tg. I 20up kn n nyd sin dink d n fuldstændig fblgtig udsigt ov by, hvn, kn, bo og lt ndt, d kn glæd t ubnt hjt. Bn åbn kl. 18, n ko ft økts fbud og få fuldt udbytt f synt f byns lyshv. 20up: Bnhd-Nocht-Stß 97 Kultu 11. Kunsthll kld Hvis n kun h tid ll ngi til t s ét usu i Hbog, bø tun gå til d ovdådig kunsthll t lngt stnkst f Hbog hovdbngåd. I d sukk ustnsbygning f 1860n kn n nyd t vidt kunsthistoisk spænd i båd skiftnd og pnnt udstilling f næssncns st og f til d odn klssik. I dn odn tilbygning f 1990n kn n s skiftnd stidskunst. Kunsthll: Glockngißwll 12. Bllt i opn Mns Hbogs fntstisk koncthus Elbphilhoni byggs fædig, kn n d fodl undsøg, o wkndn i Hbog skull pss sn d dn bitiøs Hbug Bllts spillpln. Und ldls f John Nui dnss d i dn gnopføt Sttsop f 1950n t bdt ptoi, so hbugn tl o d loklptiotisk stolthd, og so ost i dn ntionl og intntionl pss. Hbug Sttsop: Goß Thtstß Ovdådigt i øst Hvis n til dsign i ognisk fo og gdign til, vil n lsk dsignhotllt EAST Hotl i St. Puli. I luksusvæls f c kon og op få n fokælls fo n nt ll to, ns n i stuntns bitiøs sitisk køkkn kn læn sig tilbg og nyd dn gnnføt indtning. Jo sn, dsto bd, påstå jn f EAST, fo nå dt bliv nt i Hbog, stå soln op i øst. Esthotl: Sion-von-Utcht- Stß 31 Ovnt 32 / jsgsint scp / #5 / so 2012

6 Shopping 15. Stilsikk i cntu I dt ind Hbogs ogi f indkøbscnt og kædbutikk fld dn stilsik Thos i Punkt i øjnn. I t sukt hus i hollndsk næssncstil kn båd h og d ld sig kvip i f tg i kældn stiln ovvjnd stt, og jo læng n ko op i hust, dsto klssisk og dyt bliv bsøgt. Thos i Punkt: Hdnstß Et stykk Hbug I dn hygglig gd Lng Rih i dt gnbufvd kvt St. Gog kn n nu få n hlt pfkt upfkt ntisouvni d hj. I Th At og Hbug tykk dn lokl kunstn Fnk Bünn unikk T- shits, tsk, pud og ndt godt, hvo Hbogs iti ig gå finuligt ign og giv n tydlig sg f topoln vd Elbn, udn t dt blæss op d sto bogstv. Th At of Hbug: Lng Rih Klssik d twist I dt hygglig Kolinnvitl kn n stdig få sig n fslppt shoppingoplvls udi dsignnips, håndplukkt vintg og usik på god gldgs vinyl. Stidig h Hbogs st cool og stilsik dsign, H von Edn, sit hovdsæd i dn hygglig Mkstss. Md dn klssisk hgdob so udgngspunkt dt h lykkds dn tysk-dnsk dsign Bnt Anglo Jnsn t sætt ny stndd fo dn god sg d snst p å også d fl dkollktion. H von Edn: Mkstß Alton Hvis n h twlt hl dt ind Hbug ignn fo shoppingulighd, kn dt fint btl sig t bug t p ti i bydln Alton. Nå n ko lidt væk f Alton bngåd, vil n i Ottnsn Huptstß ovsks ov så gstonoisk pl so Tufls Küch og Goldn Gns, ns oådt oking Klin Rinstß byd på hygglig cfé og fin butikk so PLY, hvo n kn køb håndplukkd scondhnd øbl og lp. Tjk også Entwuf Dikt, d fstill skæddsyd øbl f gl og ydst unstd skuff. Entwuf Dikt: Eulnstß Hotl hådkogt Hvis n i Hbog fo t dltg i St. Pulis fndnivoldsk nttliv, finds d næpp gnt ovntning nd Di Kogg. So n ydst usik- og fstvnlig pnsion h t væls fo ll nd nd hund og bøn n dt ltså fo hundns og bønns gn skyld, undstg hotllts j. Hv ftn spill n dj op til fst, fø gæstn gå vid i byn ll kyb til køjs i d tindttd ock n oll-væls. Di Kogg: Bnhd-Nocht-Stß Nttliv 19. Sl og flig Dt tungt og svdigt og svæt populæt blndt Hbogs ung. Nvnt på ntklubbn Ubl und Gfählich btyd nogt i tning f»sl og flig«, n slv o dn føs club ligg på 4. sl i dn iposnt højbunk Flktu IV f Andn Vdnskig, h fstligt nd fligt. Fstn i båd»blsln«og»tånvælst«skift t hv ftn, og hvis n tæng til fisk luft, kn n f tgtssn kobin dt d t pægtigt vu ov FC St. Pulis stdion. Ubl und Gfählich: Fldstß Gol Fik n ikk føt diskussionn til nd ov iddgn, kn n pssnd fotsætt dn på dn civilisd b Gol i Goß Elbstß. Md klv, jukbox og bogol på d sukk tægulv kn n kun føl sig opildnt til n disput ov bns igholdig udvlg f klssisk cocktils. I wkndn å n slipp n ind nté, ljlighdsvis h også konct. Gol: Goß Elbstß 14 jsgsint scp / #5 / so 2012 / 33

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere