GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8"

Transkript

1 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S

2 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: Udarbejdet af: Niels-Peter Jensen I GIS ApS. Voldbjergvej 14, 2. sal 8240 Risskov I GIS. 2008

3 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I Indledning...1 Registre der findes i OIS og deres indhold...1 Trin for trin vejledning for en typisk arbejdsgang...2 Indlæs lag...2 Udvælg matrikler...3 Ad 1. select tool...3 Ad 2. select by location...3 Ad 3. Select by attributes...5 Dan et udtræk...6 Webopslag...9 Bemærkninger om OIS og GIS-OIS og begrænsninger...11 Kvalitet og integritet i matrikler...11 Forkert brug af GIS-OIS...11 Appendiks A, Arkitektur og systemkrav...12 Software krav til klienten...12 I GIS. 2008

4 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL I GIS. 2008

5 GIS - OIS Indledning GIS-OIS er et værktøj til at hente ejendomsoplysninger fra de kort sagsbehandler anvender i ArcMap. Ejendomsoplysninger består af data lagret i OIS databasen. Generelt kan værktøjet bruges til at hente alle former for oplysning fra OIS registeret. Mere specifikt, kan GIS-OIS benyttes til masseudtræk ejendommes ejer oplysninger. Registre der findes i OIS og deres indhold BBR: Bygnings og bolig registret. Formålet med registret er administration af bolig- og bygningsforhold til anvendelse i offentlig administration og planlægning. BBR er meget omfattende, men kan deles i 3 hoveddele; et ændringsregister, et stamregister, og et historisk register. Herfra kan man f.eks. udforme en forespørgsel på alle erhvervsejendomme i kommune 714 med nuværende eller tidligere olietanke. ESR: Det fælleskommunale ejendomsdatasystem. Dette omfatter vurderingsejendomsregisteret, som indeholder matrikel ejendomme. Vurderingsejendommen består af følgende: arealer under en matrikel, arealer under flere matrikler når notering skal holdes forenet, arealer som hører til den samme ejer og udgør en driftsenhed, bygninger opførte på lejet grund, samt ejerlejligheder MATR: Kort og Matrikler er indeholdt i MATR. Historisk set er matrikeloplysningen oprettet til at forenkle skatteudskrivningen. Matrikeloplysninger findes tilbage til 1664 og indeholder mange oplysninger i mange varianter. F.eks. kan beregning af arealer foregå på mange måde. Af vigtige oplysninger kan i flæng nævnes: ejerlav, matrikelnummer, kommune, vejareal, fredskov, vandløb, strandbeskyttelsesareal, noterings type, forurenede grunde, måleblad og andelshavere. PLAN: Indeholder planlagte bygnings- og arealanvendelser. Dette register indeholder oplysninger om hvilken kommuneplan en given ejendom hører til, og om bygninger på ejendommen er fredet eller af bevaringsværdi SVUR: Statens Salgs- og Vurderingsregister. Told og skat administrerer dette register. Amtet modtager kun en delmængde af SVUR registrets indehold. Oplysning herfra er ikke særlig relevant i Miljø sagsbehandling. SVUR er periodevis opbygget af data fra ESR og BBR registrene. Hvis man har brug for SVUR data, vil ESR/BBR registrene være mest aktuelle, hvilket gøre SVUR lidt overflødig i OIS sammenhæng. KRR: Krydsreference register. KRR tilknytter ESR, BBR og CPR registret på andre nøgler end den mere almindelig anvendte matrikel. KRR er ikke et rigtigt register, men indeholder nogle relations tabeller. KRR indeholder oplysninger som kan knytte ejendoms nr. til adresse og UTM koordinater på en enkel måde. I GIS GIS-OIS integration Side 1

6 GIS-OIS Trin for trin vejledning for en typisk arbejdsgang GIS-OIS er baseret på udtræk fra KMS matrikelkort. Kortlag Matrikelflader skal være indlæst i ArcMap. Ud fra en udvælgelse af matrikler, kan der foretages en forespørgsel i OIS efter de relevante informationer. Indlæs lag Åbn ArcMap. Indlæs eventuelt et dokument, fig. 1. fig. 1 Indlæg Matrikelflader fra matrikelkortværket. BEMÆRK: Hvis ikke laget Matrikelflader er indlæst, kan ikke fungere. Det er muligt, at matrikeltemaet ikke kan ses, hvis der zoomes ud over en vis skala. Dette kan være problemet, hvis det drejer sig om mange matrikler, eller en langstrakt udvælgelse. Ved at sætte properties på Matrikel Flader til at Show layer at all scales, se fig. 2, kan matrikelkortet ses i alle skaleringer. Bemærk at det kan være langsomt at få optegnet mange matrikler, så det er efterfølgende en god ide at sætte skalaen igen. GIS-OIS integration Side 2 I GIS. 2008

7 GIS - OIS fig.2. Udvælg matrikler Der er flere måder at udvælge matrikler på. 1.Select tool (Peg og vælg) 2.Select by location (Benyt eksisterende tema til at udvælge med) 3.Select by attributes (Benyt en bestemt attribut til at vælge med) AD 1. SELECT TOOL Benyt select værktøjet,, i ArcGIS til at udvælge polygoner med. Bemærk, at der bliver valgt i alle lag, medmindre man har begrænset mulighederne i menuen selection, set selectable layers. AD 2. SELECT BY LOCATION Hvis der findes en polygon eller en anden figur der afgrænser området der skal laves udtræk på, kan denne benyttes til vælge matriklerne ud med. Indlæs datasættet, f.eks. shapefilen, i det aktive kort. Vælg Zoom to Layer. Se fig. 3. I GIS GIS-OIS integration Side 3

8 GIS-OIS Fig. 3. Vælg fra Select drop down menu Select by Location. Se fig. 4. Fig 4 Begrænsning af udtrækket er vigtigt for at holde resultatsættet indenfor det ønskede GIS-OIS integration Side 4 I GIS. 2008

9 GIS - OIS område. Se Selection options i figur 5. fig. 5. Bemærk: Man skal vælge metode efter de krav der er til opgaven. AD 3. SELECT BY ATTRIBUTES I attribut tabellen til matrikelkortet udvælger man en række poster, f.eks. ud fra en bestemt notering i kortet. Vælg derefter fra Selection drop down Select by Attributes for at begrænse udtrækket til den delmængde som er relevant. Dette kunne f.eks være, hvis man ønsker at finde landbrugsejendomme i det udvalgte geografiske område. I GIS GIS-OIS integration Side 5

10 GIS-OIS Fig. 6. N.B. Udtræk af denne type er belastende på netværk og servere. Det kan betale sig at begrænse sit udvalg til et minimum for at forkorte den tid det tager at fremstille udtrækket. Efterfølgende kan man begrænse sin udvalg endnu mere. Dan et udtræk For at begynde et udtræk benyttes GIS-OIS knappen vist i fig. 7 GIS-OIS integration Side 6 I GIS. 2008

11 GIS - OIS fig. 7. GIS-OIS Ejendomsoplysning kommer frem efter aktivering af GIS-OIS knappen. Herfra vælger man en til flere af de udtræks typer ved at klikke på en eller flere opsætninger. Man kan vælge, om man ønsker at udtrække data til en eller flere tekstfiler, eller til et Excel regneark, eller til tabeller i ArcGIS. Tekstfil udtrækket er det hurtigste at fremstille, og det kan være en fordel ved store udtræk. Ved at udtrækket til en tabel i ArcGIS, kan data i tabellen sammenknyttes med matrikelkortet, og der kan laves forskellige kort, f.eks. matrikler med ejendomme der har olietanke. Tabellen vil optræde på source fanen til Table of Contents. I GIS GIS-OIS integration Side 7

12 GIS-OIS fig.8. Det kan forekomme, at der fremkommer en advarsel om at der er en eller flere ejendomme uden matrikelnummer. For at programmet kan fortsætte skal man godkende meldingen med at svare ok. Udtrækket kan undertiden vare flere minutter. Udtræk af 300 ejere og deres ejendoms oplysning kan vare 10 minutter. Resultat sættet ligner det viste i fig. 9. GIS-OIS integration Side 8 I GIS. 2008

13 GIS - OIS fig 10 Webopslag Det er muligt at se et webopslag af en enkelt matrikel. Ved hjælp af knappen kan der peges på en matrikel. Cursoren skifter da til en pil med OIS, fig 11. Fig 11 Herefter foretages et opslag i OIS, der bliver vist i et web browser vindue, fig 12. I GIS GIS-OIS integration Side 9

14 GIS-OIS Fig. 12 GIS-OIS integration Side 10 I GIS. 2008

15 GIS - OIS Bemærkninger om OIS og GIS-OIS og begrænsninger Kvalitet og integritet i matrikler Registeret er ejet, og i nogle tilfælde drevet af staten, men kommunerne har ansvar for inddatering og indberettet af de kommunale oplysninger. Kommunerne er tit bagud i deres inddatering; forsinkelser kan være op til et år. I en sammenligning mellem kommuner over hele landet, er kommunerne i Århus Amt dog i top, hvad angår inddatering. KMS er relativt hurtige til at opdatere matrikel kortet. Dette medfører at data er af varierende kvalitet. Der kan forekomme situationer, hvor matrikelkortet indeholder matrikler som endnu ikke har dukket op i OIS. Hvis der er tvivl, er matrikel kort altid den mest pålidelige data kilde. Forkert brug af GIS-OIS Udtræk af en hel kommune vil være nok til at få ArcMap til at gå ned, og kan belaste serveren meget. Et udtræk af 2000 ejendomme varer pt. over 20 minutter. I GIS GIS-OIS integration Side 11

16 GIS-OIS Appendiks A, Arkitektur og systemkrav System arkitektur: GIS-OIS er en toolbar utility udviklet med ArcObjects.Net. Systemet betstår af en central OIS database, en konfigurations database og, en toolbar i ArcMap. Output er dirigeret til en Browser når der er tale om enkelte opslag, eller en Excel regneark når der er tale om masse-udtræk. OIS-GIS system diagram Excel Browser OIS Database GIS OIS-Konfiguratons Database Software krav til klienten 1.ArcMap 2.GIS-OIS applikation 3..net framework MS Excell 5.En webbrowser 6.ODBC forbindelse til NM-SQL. Denne er hardcoded til GISOISReader GIS-OIS integration Side 12 I GIS. 2008

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK

Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK RENOVATØRENS ARBEJDE I ASK BILAG TIL UDBUDSMATERIALE Version 1.07 Anker Hedegaard 11-10-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK- 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 10 1.1 VERSIONSSTYRING...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X

Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere