OIS Datamodel. Version Versionshistorik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik"

Transkript

1 Version Versionshistorik VERSION Beskrivelse Energimærkedata tilføjet (CO33900T) Plan2dk data tilføjet (CO35000T CO36700T ) IPLAN OIS SLETTET (CO14000T-CO14400T) MiniMaks data tilføjet (CO77700T CO79100T ) IMATR OIS SLETTET (CO12400T-CO13900T) + ((CO17000T-CO7400T)

2 Indholdsfortegnelse Entity CO18000T KOMMUNE...5 Entity CO18100T POSTNUMMER...6 Entity CO18200T KOMMUNE AMT...6 Entity CO18300T DENY...6 Entity CO18400T KOMMUNE PLANNOTAT...7 Entity CO19900T ANTAL TABELROWS...7 Subject Area IBBR OIS...9 Entity CO10000T BBR EJENDOM...11 Entity CO10100T BYGNING...12 Entity CO10200T ENHED...16 Entity CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM...19 Entity CO10400T ÆNDRINGSBYGNING...20 Entity CO10500T ÆNDRINGSENHED...25 Entity CO10600T NOTAT TEKSTER...29 Entity CO10700T BBRKODE...29 Entity CO10800T BBRKODE VAERDI...30 Entity CO10900T BBR OLIETANK...30 Entity CO11000T ÆNDRINGS OLIETANK...31 Subject Area IESR OIS...33 Entity CO11300T KOMMUNAL EJERLAV...37 Entity CO11400T ESRKODE VAERDI...37 Entity CO11500T ESR EJENDOM...38 Entity CO11600T ADMINISTRATOR...39 Entity CO11700T EJENDOMSEJER...40 Entity CO11800T ESR MATRIKELSTYKKE...41 Entity CO11900T ESRKODE...43 Entity CO12000T KOMMUNAL VURDERINGS KRE...43 Entity CO12100T ESR SKAT...44 Entity CO12200T ESR SKAT FORFDATO...45 Entity CO12300T ESR MATR DIV ARL...45 Subject Area IKRR OIS...47 Entity CO16000T ADRESSE...49 Entity CO16100T VEJ...50 Entity CO16200T MATRIKEL ADRESSE...50 Entity CO16300T AREAL REGISTRERING...51 Entity CO16400T EJERLEJL REGISTRERING...53 Entity CO16500T PLANREGISTRERING...54 Entity CO16600T KRRKODE...55 Entity CO16700T KRRKODE VAERDI...55 Subject Area IOSAK OIS...57 Entity CO31000T ADRESSEPUNKT...57 Entity CO31100T ENHEDSADRESSE...60 Entity CO31200T POSTNUMMER...61 Entity CO31300T SOGN...61 Entity CO31400T VEJNAVN...61 Entity CO31500T OSAKKODEFELT...62 Entity CO31600T OSAKKODEVÆRDI...62 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 2 af 105

3 Subject Area ISVUR OIS...63 Entity CO15000T VURDERING...63 Entity CO15100T ESR VUR FRADRAG...65 Entity CO15200T GRUNDVÆRDISPECIFIKATION...66 Entity CO15400T SVURKODE...67 Entity CO15500T SVURKODE VAERDI...67 Entity CO15600T ESR VUR FRITAG...67 Entity CO15700T ESR VUR DAEK AFG...68 Entity CO15800T ESR HIST EJDVAER...69 Entity CO15900T SALGSDATA...70 Subject Area Energimærke OIS...71 Entity CO33900T ENERGIMÆRKEDATA...71 Subject Area Plandata OIS (Plandk2)...73 Entity CO35000T SAMLET KODEVÆRDI...73 Entity CO35100T SAMLET KODEFELT...73 Entity CO35200T PLANTYPE...74 Entity CO35300T ANVENDELSEGENEREL...74 Entity CO35400T PLAN...75 Entity CO35500T PLANSTATUS...76 Entity CO35600T LOKALPLAN...79 Entity CO35700T LOKALPLANDELOMRÅDE...81 Entity CO35800T KOMMUNEPLANSTRATEGI...83 Entity CO35900T KOMMUNEPLAN...86 Entity CO36000T KOMMUNEPLANTILLÆG...87 Entity CO36100T KOMMUNEPLANRAMME...88 Entity CO36200T ANDEN KOMMUNEPLAN...91 Entity CO36300T ZONEKORT...92 Entity CO36400T LOKALPLAN_MAT...93 Entity CO36500T LOKALPLANDELOMRADDE_MAT...94 Entity CO36600T KOMMUNEPLANRAMME_MAT...95 Entity CO36700T ZONEKORT_MAT...95 Subject Area MiniMaks OIS...97 Entity CO77700T Jordstykke...98 Entity CO77800T Samlet fast ejendom...98 Entity CO77900T Ejerlav...99 Entity CO78000T Region...99 Entity CO78100T Kommune Entity CO78200T Sogn Entity CO78300T Retskreds Entity CO78400T Jordrente Entity CO78500T Stormfald Entity CO78600T Majoratskov Entity CO78700T Fredskov Entity CO78800T Strandbeskyttelse Entity CO78900T Klitfredning Entity CO79000T Jordforurening Entity CO79100T Arealtype Version: Revideret: 11/16/2009 Side 3 af 105

4 Subject Area FÆLLES EJD Version: Revideret: 11/16/2009 Side 4 af 105

5 FÆLLES EJD CO19900T ANTAL TABELROWS CO18100T POSTNUMMER CO18200T KOMMUNE AMT CO18400T KOMMUNE PLANNOTAT CO18000T KOMMUNE CO18300T DENY CO18000T KOMMUNE: ER DET SAMME SOM :CO13300T KMS KOMMUNE CO18000T KOMMUNE: VEDTAGER :CO14000T KOMMUNEPLAN CO18000T KOMMUNE: HAR :CO11300T KOMMUNAL EJERLAV CO18000T KOMMUNE: HAR :CO16100T VEJ CO18000T KOMMUNE: ER OPDELT I :CO11500T ESR EJENDOM CO18000T KOMMUNE: ER OPDELT I :CO12000T KOMMUNAL VURDERINGS KRE Entity CO18000T KOMMUNE Beskrivelse En kommune (Primærkommune) er den mindste administrative forvaltningsenhed i Danmark, jfr. Den Kommunale Styrelseslov. Den har en række veldefinerede opgaver, som fastlægges af den danske stat (Indenrigsministeriet). Kommunen har et kommunenummer, tildelt af Indenrigsministeriet: danske kommuner Data Model for Subject Area FÆLLES EJD 100% grønlandske kommuner OIS TS KOMMUNE NR KOMMUNE NR KOMMUNE ID Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret KOMMUNE ID N 15 KOMMUNE NAVN T 36 Navn på kommunen Er ikke udfyldt p.t.. Kan hentes i KMS_kommune (CO13300T) KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 5 af 105

6 OIS TS T 26 OPRET TS T 26 CO18000T KOMMUNE Always ER DET SAMME SOM One CO13300T KMS KOMMUNE CO18000T KOMMUNE Always ER OPDELT I One or Many CO12000T KOMMUNAL VURDERINGS KRE En Kommune er opdelt i en eller flere Kommunale vurderingskredse. CO18000T KOMMUNE Always ER OPDELT I One or Many CO11500T ESR EJENDOM En kommune er opdelt i en række ESR ejendomme. CO18000T KOMMUNE Always HAR One or Many CO16100T VEJ CO18000T KOMMUNE Always HAR One or Many CO11300T KOMMUNAL EJERLAV En kommune har altid en eller oftest flere kommunale_ejerlavstilknytninger. CO18000T KOMMUNE Always VEDTAGER One or Many CO14000T KOMMUNEPLAN En kommune vedtager altid en eller flere (kommune/lokal/..)planer. Entity CO18100T POSTNUMMER Beskrivelse POSTNR OG BYNAVN(POSTDISTRIKT) POSTNR ID POSTDISTRIKT POSTNR Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet POSTDISTRIKT T 20 POSTNR N 5 POSTNR ID N 15 Entity CO18200T KOMMUNE AMT Beskrivelse Oversigt over hvilke kommuner der findes i hvilke amter KOMMUNE AMT ID Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret hos dataleverandør AMT NR N 4 KOMMUNE AMT ID N 15 KOMMUNE NR N 4 OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet hos dataleverandør Entity CO18300T DENY Version: Revideret: 11/16/2009 Side 6 af 105

7 Beskrivelse Videregives ikke DENY BRUGER ID Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret DENY BRUGER ID N 4 DENY TEXT T 40 KOMMUNE NR N 2 OIS TS T 26 OPRET TS T 26 Entity CO18400T KOMMUNE PLANNOTAT OIS TS KOMMUNE NR KOMMUNEP ID Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. KOMMUNEP ID N 15 OIS TS T 26 OPRET TS T 26 PLANTEKST NOTAT1 T 12 Tekst til notattype 1 for kommuneplan. PLANTEKST NOTAT2 T 12 Tekst til notattype 2 for kommuneplan. PLANTEKST NOTAT3 T 12 Tekst til notattype 3 for kommuneplan. PLANTEKST NOTAT4 T 12 Tekst til notattype 4 for kommuneplan. PLANTEKST NOTAT5 T 12 Tekst til notattype 5 for kommuneplan. Entity CO19900T ANTAL TABELROWS Beskrivelse Antal rækker i de forskellige tabeller i OIS, opgivet fra dataleverandørerne. ejendomssystemerne. DBVAERT INDHOLD ID I første omgang fra Attributer Domain Længde AENDR TS T 26 ANTALRECORDS N 4 DBVAERT INDHOLD ID N 4 GEOGRAFISK N 4 OIS TS T 26 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 7 af 105

8 OPRET TS T 26 TABELNAVN T 8 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 8 af 105

9 Subject Area IBBR OIS Beskrivelse Subject area BBR indeholder den del af ejendomsområdet i OIS der stammer fra Boligregistret i KomMuneData. Bygnings- og Version: Revideret: 11/16/2009 Side 9 af 105

10 IBBR OIS CO10600T NOTAT TEKSTER CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM K H CO11000T ÆNDRINGS OLIETANK CO19000T TILSTANDSRAPPORTER CO10000T BBR EJENDOM KAN HAVE HØRER TIL CO10900T BBR OLIETANK CO10100T BYGNING VEDRØRER CO10400T ÆNDRINGSBYGNING CO10200T ENHED VEDRØRER CO10500T ÆNDRINGSENHED CO10700T BBRKODE OVERSÆT OVERSÆT CO10800T BBRKODE VAERDI CO10500T ÆNDRINGSENHED: ER EJERLEJLIGHED GENNEM :CO16400T EJERLEJL REGISTRERING CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM: SKAL HAVE :CO11500T ESR EJENDOM CO10100T BYGNING: INDGÅR I :CO16300T AREAL REGISTRERING CO10200T ENHED: ER EJERLEJLIGHED GENNEM :CO16400T EJERLEJL REGISTRERING CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM: LIGGER PÅ :CO16000T ADRESSE CO10400T ÆNDRINGSBYGNING: INDGÅR I :CO16300T AREAL REGISTRERING CO10000T BBR EJENDOM: SKAL ALTID HAVE :CO11500T ESR EJENDOM CO10000T BBR EJENDOM: LIGGER PÅ :CO16000T ADRESSE Version: Revideret: 11/16/2009 Side 10 af 105 Data Model for Subject Area IBBR OIS H 1 of 1 V 1 of 1 100%

11 Entity CO10000T BBR EJENDOM Beskrivelse Ejendomsniveauet i BBR knytter sig til den vurderingsmæssige ejendomsafgrænsning for at opnå overensstemmelse med ejendomsbegrebet i ESR. Dog opfattes ejerlejligheder i BBR ikke som ejendomme, men som enheder. BBR EJENDOM ID CRUD ID KOMMUNE NR EJD NR KOMMUNE NR Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret BBR EJENDOM ID N 15 BOLIG KONDEM T 1 Kode for kondemneret boligenhed BYG ANT N 3 Antal bygninger på ejendommen (excl. garager, carporte og udhuse) CRUD ID N 15 EJD AFLOEB KODE T 2 Kode for ejendommens afløbsforhold EJD BEBOLEJL ANT N 6 Antal beboelseslejligheder på ejendommen. EJD BEBYG ARL SAML N 6 Bebygget areal på hele ejendommen. EJD BOLIG ARL SAML N 6 Samlet boligareal på ejendommen. EJD BYG ARL SAML N 6 Samlet bygningsareal på ejendommen EJD ENH ANT N 5 Antal enheder på ejendommen. EJD ERHV ARL SAML N 6 Samlet erhvervsareal på ejendommen. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer EJD VANDFORSY KODE T 1 Kode for ejendommens vandforsyning EJERFORHOLD KODE T 2 Kode for ejendommens ejerforhold. EJERLEJL ANT N 6 Antal ejerlejligheder på ejendommen. ENKELTVAER ANT N 6 Antal enkeltværelser på ejendommen. ERHV ENH ANT N 6 Antal erhvervsenheder på ejendommen. ETAGE ARL TILN N 6 Arealet er et tilnærmet etageareal. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. KILDE ARL KODE T 1 KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør. OLIETANK ANT N 2 Hvis ejendommen har mere end 3 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 11 af 105

12 olietanke, gastanke m.v., kan det samlede antal tanke være anført her. OPDAT DATO Date 8 Opdateringen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på ejendommen. OPRET TS T 26 SMAABYG ANT N 3 Antal garager, carporte og udhuse på ejendommen. SMAABYG ARL SAML N 6 Samlet areal af garager, carporte og udhuse på ejendommen. VEJ KODE N 4 Kode der angiver hvilket vejstykke adressen hører til. CO10000T BBR EJENDOM Sometimes INDEHOLDER One or Many CO10100T BYGNING En BBR ejendom kan indeholde en eller flere bygninger. CO10000T BBR EJENDOM Sometimes KAN HAVE One or Many CO10900T BBR OLIETANK En BBR ejendom kan have flere olietanke. CO10000T BBR EJENDOM Sometimes KAN HAVE One CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Til en BBR ejendom hører der en Ændringsejendom, hvis der findes en ændringssag på ejendommen. CO10000T BBR EJENDOM Always LIGGER PÅ One CO16000T ADRESSE CO10000T BBR EJENDOM Always SKAL ALTID HAVE One CO11500T ESR EJENDOM En BBR ejendom kan kun eksistere, hvis der også findes en ESR ejendom. Entity CO10100T BYGNING Beskrivelse Ved en bygning forstås en sammenhængende bebyggelse af permanent karakter, der er opført på en selvstændig ejendom og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold (fx. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende). Bebyggelse af midlertidig karakter eller af forholdsvis ringe værdi betragtes ikke som bygninger (fx. småskure, udhuse og drivhuse). BYGNING ID CRUD ID KOMMUNE NR BYG NR EJD NR KOMMUNE NR Attributer Domain Længde Description ADGANG KODE T 1 Kode for bygningens adgangsforhold. Koden er kun anført for udlejningsejendomme. AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret AFFALDSRUM ARL N 6 Areal af affaldsrum. Indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. ANDET ARL N 6 Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, Version: Revideret: 11/16/2009 Side 12 af 105

13 som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. BYG AFLOEB KODE T 2 Kode for bygningens afløbsforhold. BYG ANVEND KODE T 3 Kode for bygningens anvendelse. BYG ARL SAML N 6 Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer, incl. stueetagens arealer, og areal af evt. mansardetage, men excl. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Arealerne måles til ydersiden afydervæggene (bruttoetageareal). BYG BEBOLEJL ANT N 6 Antal beboelseslejligheder med eget køkken i bygningen. BYG BEBYG ARL N 6 Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. Arealet er excl. areal af garage, udhus og carport, med mindre dette udgør en del af bygningens areal. BYG BOLIG ARL SAML N 6 Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. BYG ENH ANT N 4 Antal enheder i bygningen. BYG ENKELTVAER ANT N 6 Antal af særskilt registrerede boligenheder uden eget køkken i bygningen. BYG NR N 3 Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger. BYG UDLEJNING KODE T 1 Kode for bygningens udlejningsforhold. BYG VANDFORSY KODE T 1 Kode for bygningens vandforsyning. BYGNING ID N 15 CARPORT INDB ARL N 6 Areal af indbygget carport. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. CRUD ID N 15 DISTRIKT T 4 Anvendes frit af kommunen til en eventuel distriktsopdeling. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer EL ENERGIMAERKE T 1 Kode for energimærke el. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 13 af 105

14 ELEVATOR KODE T 1 Kode for bygningens elevatorforhold. EM NR N 5 Identifikation af byggesagskyndig i forbindelse med energimærkning. EMRAPPORT NR N 7 Rapportnummer for energimærke. ENERGIATTEST DATO Date 8 Dato for udstedelse af energiattest. ENERGIMAERKE DATO Date 8 Dato for energimærkning. ERHV ARL SAML N 6 Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. ETAGER AFVIG KODE T 1 Kode for afvigende etager. ETAGER ANT N 2 Antal etager incl. stueetage og evt. mansardetage, men excl. tagetage og kælder. FREDNING KODE T 2 Kode for fredningsforhold. FRITLIG KODE T 1 Kode for fritliggende bygning. GARAGE INDB ARL N 6 Areal af indbygget garage. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. HE NR N 5 Identifikation af byggesagskyndig i forbindelse med huseftersyn. HERAPPORT NR N 7 Rapportnummer for huseftersyn. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. HUSEFTERSYN DATO Date 8 Dato for huseftersyn. KAELDER ARL SAML N 6 Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o.lign. KAELDER ARL U 125M N 6 Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. KILDE ARL KODE T 1 Kode for kilde til bygningens arealer. KILDE MATR KODE T 1 Kode for kilde til materialer. KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. KONSTRUKTION KODE T 1 Kode for konstruktionsforhold. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 14 af 105

15 LEJE AAR N 11 Årlig husleje i kr. beregnet ud fra det beløb, der på vurderingstidspunktet lovligt kan afkræves lejeren. Lejen er excl. varmebidrag. LOVLIG BEBO ARL N 6 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder. Arealet skal indgå i bygningens kælderareal og i bygningens boligareal, men ikke i bebygget areal og i samlet bygningsareal. MIDL OPRET KODE T 1 Kode for midlertidig oprettelse/fuldførelse. MILJOE ENERGIMARK T 1 Kode for energimærke miljøbelastning. OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør. OMBYG AAR N 4 Årstal for seneste væsentlige om- /tilbygning. OPDAT DATO Date 8 Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på bygningen. OPFOERELSE AAR N 4 Bygningens opførelsesår. OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet OPVARMNING KODE T 1 Kode for bygningens opvarmningsmiddel. SIKRINGSRUM ANT N 4 Angiver antal personpladser i bygningens sikringsrum. TAG KODE T 2 Kode for tagdækningens materiale. TAGETAGE ARL SAML N 6 Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan. TAGETAGE ARL UDNYT N 6 Areal af den del af tagetagen, som er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum. TERRASSE OVERD ARL N 6 Areal af overdækning. Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 15 af 105

16 UDESTUE ARL N 6 Areal af indbygget udestue eller lign. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. UDHUS INDB ARL N 6 Areal af indbygget udhus. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. VAND ENERGIMAERKE T 1 Kode for energimærke vand. VARME ENERGIMAERKE T 1 Kode for energimærke varme. VARME SUPPL KODE T 2 Kode for supplerende varmeinstallationer. VARMEINSTAL KODE T 2 Kode for bygningens varmeinstallation. VARMESYN DATO Date 8 Dato for varmesynsrapport. VEJ KODE N 4 Kode der angiver hvilket vejstykke adressen hører til. YDERVAEG KODE T 2 Kode for ydervæggens materiale. CO10100T BYGNING Sometimes INDEHOLDER One or Many CO10200T ENHED En bygning kan indeholde en eller flere enheder. CO10100T BYGNING Always INDGÅR I One or Many CO16300T AREAL REGISTRERING CO10100T BYGNING Sometimes KAN HAVE One or Many CO10400T ÆNDRINGSBYGNING En bygning kan have en eller flere ændringsbygninger. Der er én ændringsbygning for hver byggesag. CO10100T BYGNING Always TILHØRER One CO10000T BBR EJENDOM En bygning tilhører netop én BBR-ejendom. Entity CO10200T ENHED Beskrivelse Ved en bolig- eller erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. En boligenhed vil derefter være det samme som en beboelseslejlighed, et enkeltværelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. En erhvervsenhed vil som regel være et erhvervslejemål, der omfatter et afgrænset og sammenhængende areal af en bygning. En enhed ligger fysisk i én bygning og hører til én etage. Flere enheder kan logisk samles til én enhed v.h.a. adressen. ENHED ID CRUD ID KOMMUNE NR BYG NR EJD NR ETAGE HUS NR KOMMUNE NR SIDE DOERNR VEJ KODE Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret BAD KODE T 2 Kode for enhedens badeforhold. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 16 af 105

17 BEBO ARL N 5 Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wcrum, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. BOLIG KONDEM T 1 Kode for kondemneret boligenhed. BOLIGTYPE KODE T 1 Kode for enhedens boligtype. BYG NR N 3 Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger. CRUD ID N 15 DISPENSATION AAR N 4 Årstal for dispensation for helårsbeboelse i sommerhusområde. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer ENERGI KODE T 1 Kode for enhedens energiforsyning. ENH ANVEND KODE T 3 Kode for enhedens anvendelse. ENH ARL SAML N 5 Arealet måles til ydersiden af ydervæggene bruttoetageareal) og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). ENH CPR ADR KODE T 1 Adressekode fra CPR. ENH ERHV ARL N 5 Omfatter arealet af samtlige rum indenfor enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. ENH OPRET DATO Date 8 Oprettelsesdatoen er den dato, hvor Version: Revideret: 11/16/2009 Side 17 af 105

18 enheden er klar til indflytning, d.v.s. ved udstedelse af enten ibrugtagningstilladelse, delvis ibrugtagningstilladelse eller ved fuldført byggeri. ENH UDLEJ1 KODE T 1 Kode for enhedens udlejningsforhold. ENH UDLEJ2 KODE T 1 Kode for enhedens udlejningsforhold dannet på grundlag af oplysninger i BBR, CPR og ESR. ENHED ID N 15 ETAGE T 2 Etage for den pågældende adresse. HENVIS ETAGE T 2 Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens etagebetegnelse. HENVIS HUS NR T 4 Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens husnummer. HENVIS SIDE T 4 Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens sidebetegnelse. HENVIS VEJ KODE N 4 Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens vejkode. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. KILDE ARL KODE T 1 Kode for kilde til enhedens arealer. KOEKKEN KODE T 1 Kode for enhedens køkkenforhold. KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. LEJE AAR N 9 Årlig husleje i kr. beregnet ud fra det beløb, der på vurderingstidspunktet lovligt kan afkræves lejeren. Lejen er excl. varmebidrag. LOVLIG ANVEND KODE T 1 Kode for lovlig anvendelse af sommerhus til helårsbeboelse. OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør. OPDAT DATO Date 8 Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på enheden. OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet SIDE DOERNR T 4 Side og dørnummer for den pågældende adresse. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 18 af 105

19 SKILLEVAEG KODE T 1 Kode for flytbare skillevægge. TOILET KODE T 2 Kode for enhedens toiletforhold. VAER ERHV ANT N 3 Antal værelser, der udelukkende anvendes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter. VAERELSE ANT N 3 Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden. Kamre regnes som hele værelser. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entre og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringstum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne vedr. beboelse er opfyldt. VEJ KODE N 4 Kode der angiver hvilket vejstykke adressen hører til. CO10200T ENHED Sometimes ER EJERLEJLIGHED GENNEM One or Many CO16400T EJERLEJL REGISTRERING En enhed i BBR, der er en ejerlejlighed, knyttes i ESR til en ejendom, idet ejerlejligheden til ESR defineres som en ejendom. CO10200T ENHED Sometimes KAN HAVE One or Many CO10500T ÆNDRINGSENHED En enhed kan have en eller flere ændringsenheder. CO10200T ENHED Always LIGGER I One CO10100T BYGNING En enhed ligger i netop én bygning. Entity CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Beskrivelse Ændringsejendommen findes, hvis der er en eller flere ændringssager på ejendommen og ændringer overføres til BBR ejendom, når sagen afsluttes. AENDR EJENDOM ID CRUD ID KOMMUNE NR EJD NR Version: Revideret: 11/16/2009 Side 19 af 105

20 KOMMUNE NR Attributer Domain Længde AENDR EJENDOM ID N 15 AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret BYG ANT N 3 Antal bygninger på ejendommen (excl. garager, carporte og udhuse) CRUD ID N 15 EJD AFLOEB KODE T 2 Kode for ejendommens afløbsforhold EJD ENH ANT N 5 Antal enheder på ejendommen. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer EJD VANDFORSY KODE T 1 Kode for ejendommens vandforsyning EJERFORHOLD KODE T 2 Kode for ejendommens ejerforhold. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør. OLIETANK ANT N 2 Hvis ejendommen har mere end 3 olietanke, gastanke m.v., kan det samlede antal tanke være anført her. OPDAT DATO Date 8 Opdateringen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på ejendommen. OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet VEJ KODE N 4 Kode der angiver hvilket vejstykke adressen hører til. CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Always ANGÅR One or Many CO10400T ÆNDRINGSBYGNING CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Sometimes HØRER TIL One CO10000T BBR EJENDOM En Ændringsejendom kan være knyttet til en BBR Ejendom. Hvis der ikke er en BBR ejendom til ændringsejendommen, er det fordi ændringssagen drejer sig om en ny ejendom. CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Sometimes KAN HAVE One or Many CO11000T ÆNDRINGS OLIETANK En ændringsejendom kan have flere ændrings-olietanke. CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Always LIGGER PÅ One CO16000T ADRESSE CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Always SKAL HAVE One CO11500T ESR EJENDOM Ændringsejendom skal have en ESR ejendom. Der må ikke findes en ændringsejendom i BBR, som ikke findes i ESR. Entity CO10400T ÆNDRINGSBYGNING Version: Revideret: 11/16/2009 Side 20 af 105

21 Beskrivelse For hver ændringssag findes en ændringsbygning, der indeholder oplysninger om, hvilke ændringer der sker på bygningen, når sagen afsluttes. AENDR BYGNING ID CRUD ID KOMMUNE NR BYG NR BYGGESAG DATO BYGGESAG LITRA EJD NR KOMMUNE NR Attributer Domain Længde Description ADGANG KODE T 1 Kode for bygningens adgangsforhold. Koden er kun anført for udlejningsejendomme. AENDR BYGNING ID N 15 AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret AFFALDSRUM ARL N 6 Areal af affaldsrum. Indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. ANDET ARL N 6 Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. ANMELDELSE DATO Date 8 Dato for anmeldelse af byggearbejde. BYG AFLOEB KODE T 2 Kode for bygningens afløbsforhold. BYG ANVEND KODE T 3 Kode for bygningens anvendelse. BYG ARL FAERDIG N 6 Det areal, som er færdiggjort i forbindelse med den sidst udstedte delvise ibrugtagningstilladelse. Færdiggjort bygningsareal er samlet bygningsareal plus udnyttet tagetage. BYG ARL FORE FAER N 6 Angiver det areal, som har fået udstedt delvis ibrugtagningstilladelse. BYG ARL SAML N 6 Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer, incl. stueetagens arealer, og areal af evt. mansardetage, men excl. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Arealerne måles til ydersiden afydervæggene (bruttoetageareal). BYG BEBOLEJL ANT N 4 Antal beboelseslejligheder med eget Version: Revideret: 11/16/2009 Side 21 af 105

22 køkken i bygningen. BYG BEBYG ARL N 6 Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. Arealet er excl. areal af garage, udhus og carport, med mindre dette udgør en del af bygningens areal. BYG BOLIG ARL SAML N 6 Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. BYG ENH ANT N 4 Antal enheder i bygningen. BYG ENKELTVAER ANT N 4 Antal af særskilt registrerede boligenheder uden eget køkken i bygningen. BYG NR N 3 Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger. BYG VANDFORSY KODE T 1 Kode for bygningens vandforsyning. BYGGESAG DATO Date 8 Byggesagsdatoen angiver datoen for den enkelte byggesag vedr. bygningen. Byggesagsdatoen er en af følgende datoer: Dato for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til/ombygningsarbejde. Dato for nedrivningstilladelse. Dato for anmeldt landbrugsbyggeri (anv.kode 210). Dato for anmeldt byggeri i henhold til småhusreglementet. Hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme dato, er byggesagsdatoen efterfulgt af litra. BYGGESAG KODE T 1 Koden angiver, efter hvilket bygningsreglement den enkelte byggesag skal styres. BYGGESAG LITRA T 1 Litra er anvendt, hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme byggesagsdato BYGGESAGSTYPE KODE T 1 Kode for byggearbejdets eller ændringens art. BYGGETILL DATO Date 8 Dato for bygninsmyndighedens udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til- /ombygningsarbejde. CARPORT INDB ARL N 6 Areal af indbygget carport: Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. CRUD ID N 15 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 22 af 105

23 DELVIS IBRUG DATO Date 8 Dato for den seneste af bygningsmyndigheden udstedte delvise ibrugtagningstilladelse til byggeriet. DISTRIKT T 4 Anvendes frit af kommunen til en eventuel distriktsopdeling. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer ELEVATOR KODE T 1 Kode for bygningens elevatorforhold. ENERGIATTEST DATO Date 8 Dato for udstedelse af energiattest. ERHV ARL SAML N 6 Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. ETAGER AFVIG KODE T 1 Kode for afvigende etager. ETAGER ANT N 2 Antal etager incl. stueetage og evt. mansardetage, men excl. tagetage og kælder. FRITLIG KODE T 1 Kode for fritliggende bygning. FULDFOERT DATO Date 8 Dato for fuldført byggeri. har disse indhold? ej med i Videregivelse GARAGE INDB ARL N 6 Areal af indbygget garage. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. IBRUG TILLAD DATO Date 8 DIBRUGB DATO har disse indhold? ej med i Videregivelse KAELDER ARL SAML N 6 Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o.lign. KAELDER ARL U 125M N 6 Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. KILDE ARL KODE T 1 Kode for kilde til bygningens arealer. KILDE MATR KODE T 1 Kode for kilde til materialer. KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. KONSTRUKTION KODE T 1 Kode for konstruktionsforhold. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 23 af 105

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01 This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 1 Subject Area BBR Beskrivelse Subject area BBR indeholder den

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde ESBJERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ESBJERG KOMMUNE, TORVEGADE 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561 315465

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

Offentligt udbud for Norddjurs Kommune

Offentligt udbud for Norddjurs Kommune Salgsopstilling Offentligt udbud for Norddjurs Kommune Projektejendom Sag 901402CH Rimsø Bygade 22, Rimsø, 8500 Grenaa Beliggende i udkanten af landsby på Djursland Gode adgangsforhold Tidligere plejehjem

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening

28552-9 09/07-2009 1/9. Der er verserende byggesager på ej endommen med byggetilladelse. Ej er: Privat andelsboligforening KØENHAVNS KOMMUNE Stadskonduktørernbedet Tlf. 66 5699 Postboks 16, 150 København V ANDELSOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD Jernbane Alle 9 st TH 70 Vanløse Vej / hus. Vdist 6 09 11 ygn. F8 = Jyllingevej 9 001

Læs mere

VURDERINGSFORRETNING

VURDERINGSFORRETNING Side 1 af 10 VURDERINGSFORRETNING VEDRØRENDE Ejendommen matr. nr.: 4 cu Kastrup by, Kastrup Tårnby beliggende Saltværksvej 71 73 B og Kastrupvej 292 296, 2770 Kastrup Side 2 af 10 VURDERINGSFORRETNING

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ny etageejendom Åhusene 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2013 Til den 8. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053

SALGSOPSTILLING. Åderupvej 71, 4700 Næstved. Sag ERH15053 SALGSOPSTILLING Ejendom, som kan anvendes til både bolig og/eller erhverv - synlig beliggenhed 206 m² p.t. er registreret til beboelse + 177 m² kælder m/integreret garage med ialt 4 porte. Åderupvej 71,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

LYNGBYVEJ 317 1. SAL 2820 GENTOFTE TLF.: 39 61 07 00 UAFHÆNGIG EJENDOMSMÆGLER WWW.KOBKE.DK KOBKE@KOBKE.DK V/NIELS J. KØBKE

LYNGBYVEJ 317 1. SAL 2820 GENTOFTE TLF.: 39 61 07 00 UAFHÆNGIG EJENDOMSMÆGLER WWW.KOBKE.DK KOBKE@KOBKE.DK V/NIELS J. KØBKE Bakkegårdsvej 10, 3630 Jægerspris. Sag 284. Beliggenhed: Bakkegårdsvej er opdelt og denne del af vejen som er blind er nærmest Hovedgaden. Hovedgaden har en del butikker herunder en Fakta. På den anden

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Brystrupvej 1, Hellevad, 6230 Rødekro Sag ERHVER91

SALGSPROSPEKT. Brystrupvej 1, Hellevad, 6230 Rødekro Sag ERHVER91 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Spændende udlejningsejendom midt i Hellevad 5 boliglejemål samt 1 erhvervslejemål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nyt sommerhus Makrelvej 9 8400 Ebeltoft Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer 310021862 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden. Tornevangsvej 88, 3460 Birkerød Sag 1145-1

SALGSPROSPEKT. Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden. Tornevangsvej 88, 3460 Birkerød Sag 1145-1 ½- DEAS Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 info@deaserhverv.dk - www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT Attraktiv erhvervsejendom med gåafstand til hovedgaden Tornevangsvej 88,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012 Notat Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. juni 2012 Vedrørende salg af Louisevej 100, Skovridervej 22 og Eugen Warmings Vej 10 Der vedlægges

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris Boligbeskrivelse Dybdalgårdvej 129, 5750 Ringe Næsten ny villa på 100 m2 med carport og redskabsrum til salg i attraktivt kvarter. Boligen er opført i 2011 og fremstår som ny. Boligen bliver nymalet inden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Nybygskema over 0,25 MW

Nybygskema over 0,25 MW Skema 1 Nybygskema over 0,25 MW Ejendommen og dens beliggenhed Ejendommen er beliggende: Gade og nr. Postnr. Matrikelnr. Ejendommens ejer - inkl. kontaktperson og tlf. nr.: Betalingsadresse: Evt. CVR-

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere