OIS Datamodel. Version Versionshistorik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIS Datamodel. Version 1.5.0. Versionshistorik"

Transkript

1 Version Versionshistorik VERSION Beskrivelse Energimærkedata tilføjet (CO33900T) Plan2dk data tilføjet (CO35000T CO36700T ) IPLAN OIS SLETTET (CO14000T-CO14400T) MiniMaks data tilføjet (CO77700T CO79100T ) IMATR OIS SLETTET (CO12400T-CO13900T) + ((CO17000T-CO7400T)

2 Indholdsfortegnelse Entity CO18000T KOMMUNE...5 Entity CO18100T POSTNUMMER...6 Entity CO18200T KOMMUNE AMT...6 Entity CO18300T DENY...6 Entity CO18400T KOMMUNE PLANNOTAT...7 Entity CO19900T ANTAL TABELROWS...7 Subject Area IBBR OIS...9 Entity CO10000T BBR EJENDOM...11 Entity CO10100T BYGNING...12 Entity CO10200T ENHED...16 Entity CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM...19 Entity CO10400T ÆNDRINGSBYGNING...20 Entity CO10500T ÆNDRINGSENHED...25 Entity CO10600T NOTAT TEKSTER...29 Entity CO10700T BBRKODE...29 Entity CO10800T BBRKODE VAERDI...30 Entity CO10900T BBR OLIETANK...30 Entity CO11000T ÆNDRINGS OLIETANK...31 Subject Area IESR OIS...33 Entity CO11300T KOMMUNAL EJERLAV...37 Entity CO11400T ESRKODE VAERDI...37 Entity CO11500T ESR EJENDOM...38 Entity CO11600T ADMINISTRATOR...39 Entity CO11700T EJENDOMSEJER...40 Entity CO11800T ESR MATRIKELSTYKKE...41 Entity CO11900T ESRKODE...43 Entity CO12000T KOMMUNAL VURDERINGS KRE...43 Entity CO12100T ESR SKAT...44 Entity CO12200T ESR SKAT FORFDATO...45 Entity CO12300T ESR MATR DIV ARL...45 Subject Area IKRR OIS...47 Entity CO16000T ADRESSE...49 Entity CO16100T VEJ...50 Entity CO16200T MATRIKEL ADRESSE...50 Entity CO16300T AREAL REGISTRERING...51 Entity CO16400T EJERLEJL REGISTRERING...53 Entity CO16500T PLANREGISTRERING...54 Entity CO16600T KRRKODE...55 Entity CO16700T KRRKODE VAERDI...55 Subject Area IOSAK OIS...57 Entity CO31000T ADRESSEPUNKT...57 Entity CO31100T ENHEDSADRESSE...60 Entity CO31200T POSTNUMMER...61 Entity CO31300T SOGN...61 Entity CO31400T VEJNAVN...61 Entity CO31500T OSAKKODEFELT...62 Entity CO31600T OSAKKODEVÆRDI...62 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 2 af 105

3 Subject Area ISVUR OIS...63 Entity CO15000T VURDERING...63 Entity CO15100T ESR VUR FRADRAG...65 Entity CO15200T GRUNDVÆRDISPECIFIKATION...66 Entity CO15400T SVURKODE...67 Entity CO15500T SVURKODE VAERDI...67 Entity CO15600T ESR VUR FRITAG...67 Entity CO15700T ESR VUR DAEK AFG...68 Entity CO15800T ESR HIST EJDVAER...69 Entity CO15900T SALGSDATA...70 Subject Area Energimærke OIS...71 Entity CO33900T ENERGIMÆRKEDATA...71 Subject Area Plandata OIS (Plandk2)...73 Entity CO35000T SAMLET KODEVÆRDI...73 Entity CO35100T SAMLET KODEFELT...73 Entity CO35200T PLANTYPE...74 Entity CO35300T ANVENDELSEGENEREL...74 Entity CO35400T PLAN...75 Entity CO35500T PLANSTATUS...76 Entity CO35600T LOKALPLAN...79 Entity CO35700T LOKALPLANDELOMRÅDE...81 Entity CO35800T KOMMUNEPLANSTRATEGI...83 Entity CO35900T KOMMUNEPLAN...86 Entity CO36000T KOMMUNEPLANTILLÆG...87 Entity CO36100T KOMMUNEPLANRAMME...88 Entity CO36200T ANDEN KOMMUNEPLAN...91 Entity CO36300T ZONEKORT...92 Entity CO36400T LOKALPLAN_MAT...93 Entity CO36500T LOKALPLANDELOMRADDE_MAT...94 Entity CO36600T KOMMUNEPLANRAMME_MAT...95 Entity CO36700T ZONEKORT_MAT...95 Subject Area MiniMaks OIS...97 Entity CO77700T Jordstykke...98 Entity CO77800T Samlet fast ejendom...98 Entity CO77900T Ejerlav...99 Entity CO78000T Region...99 Entity CO78100T Kommune Entity CO78200T Sogn Entity CO78300T Retskreds Entity CO78400T Jordrente Entity CO78500T Stormfald Entity CO78600T Majoratskov Entity CO78700T Fredskov Entity CO78800T Strandbeskyttelse Entity CO78900T Klitfredning Entity CO79000T Jordforurening Entity CO79100T Arealtype Version: Revideret: 11/16/2009 Side 3 af 105

4 Subject Area FÆLLES EJD Version: Revideret: 11/16/2009 Side 4 af 105

5 FÆLLES EJD CO19900T ANTAL TABELROWS CO18100T POSTNUMMER CO18200T KOMMUNE AMT CO18400T KOMMUNE PLANNOTAT CO18000T KOMMUNE CO18300T DENY CO18000T KOMMUNE: ER DET SAMME SOM :CO13300T KMS KOMMUNE CO18000T KOMMUNE: VEDTAGER :CO14000T KOMMUNEPLAN CO18000T KOMMUNE: HAR :CO11300T KOMMUNAL EJERLAV CO18000T KOMMUNE: HAR :CO16100T VEJ CO18000T KOMMUNE: ER OPDELT I :CO11500T ESR EJENDOM CO18000T KOMMUNE: ER OPDELT I :CO12000T KOMMUNAL VURDERINGS KRE Entity CO18000T KOMMUNE Beskrivelse En kommune (Primærkommune) er den mindste administrative forvaltningsenhed i Danmark, jfr. Den Kommunale Styrelseslov. Den har en række veldefinerede opgaver, som fastlægges af den danske stat (Indenrigsministeriet). Kommunen har et kommunenummer, tildelt af Indenrigsministeriet: danske kommuner Data Model for Subject Area FÆLLES EJD 100% grønlandske kommuner OIS TS KOMMUNE NR KOMMUNE NR KOMMUNE ID Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret KOMMUNE ID N 15 KOMMUNE NAVN T 36 Navn på kommunen Er ikke udfyldt p.t.. Kan hentes i KMS_kommune (CO13300T) KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 5 af 105

6 OIS TS T 26 OPRET TS T 26 CO18000T KOMMUNE Always ER DET SAMME SOM One CO13300T KMS KOMMUNE CO18000T KOMMUNE Always ER OPDELT I One or Many CO12000T KOMMUNAL VURDERINGS KRE En Kommune er opdelt i en eller flere Kommunale vurderingskredse. CO18000T KOMMUNE Always ER OPDELT I One or Many CO11500T ESR EJENDOM En kommune er opdelt i en række ESR ejendomme. CO18000T KOMMUNE Always HAR One or Many CO16100T VEJ CO18000T KOMMUNE Always HAR One or Many CO11300T KOMMUNAL EJERLAV En kommune har altid en eller oftest flere kommunale_ejerlavstilknytninger. CO18000T KOMMUNE Always VEDTAGER One or Many CO14000T KOMMUNEPLAN En kommune vedtager altid en eller flere (kommune/lokal/..)planer. Entity CO18100T POSTNUMMER Beskrivelse POSTNR OG BYNAVN(POSTDISTRIKT) POSTNR ID POSTDISTRIKT POSTNR Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet POSTDISTRIKT T 20 POSTNR N 5 POSTNR ID N 15 Entity CO18200T KOMMUNE AMT Beskrivelse Oversigt over hvilke kommuner der findes i hvilke amter KOMMUNE AMT ID Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret hos dataleverandør AMT NR N 4 KOMMUNE AMT ID N 15 KOMMUNE NR N 4 OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet hos dataleverandør Entity CO18300T DENY Version: Revideret: 11/16/2009 Side 6 af 105

7 Beskrivelse Videregives ikke DENY BRUGER ID Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret DENY BRUGER ID N 4 DENY TEXT T 40 KOMMUNE NR N 2 OIS TS T 26 OPRET TS T 26 Entity CO18400T KOMMUNE PLANNOTAT OIS TS KOMMUNE NR KOMMUNEP ID Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. KOMMUNEP ID N 15 OIS TS T 26 OPRET TS T 26 PLANTEKST NOTAT1 T 12 Tekst til notattype 1 for kommuneplan. PLANTEKST NOTAT2 T 12 Tekst til notattype 2 for kommuneplan. PLANTEKST NOTAT3 T 12 Tekst til notattype 3 for kommuneplan. PLANTEKST NOTAT4 T 12 Tekst til notattype 4 for kommuneplan. PLANTEKST NOTAT5 T 12 Tekst til notattype 5 for kommuneplan. Entity CO19900T ANTAL TABELROWS Beskrivelse Antal rækker i de forskellige tabeller i OIS, opgivet fra dataleverandørerne. ejendomssystemerne. DBVAERT INDHOLD ID I første omgang fra Attributer Domain Længde AENDR TS T 26 ANTALRECORDS N 4 DBVAERT INDHOLD ID N 4 GEOGRAFISK N 4 OIS TS T 26 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 7 af 105

8 OPRET TS T 26 TABELNAVN T 8 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 8 af 105

9 Subject Area IBBR OIS Beskrivelse Subject area BBR indeholder den del af ejendomsområdet i OIS der stammer fra Boligregistret i KomMuneData. Bygnings- og Version: Revideret: 11/16/2009 Side 9 af 105

10 IBBR OIS CO10600T NOTAT TEKSTER CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM K H CO11000T ÆNDRINGS OLIETANK CO19000T TILSTANDSRAPPORTER CO10000T BBR EJENDOM KAN HAVE HØRER TIL CO10900T BBR OLIETANK CO10100T BYGNING VEDRØRER CO10400T ÆNDRINGSBYGNING CO10200T ENHED VEDRØRER CO10500T ÆNDRINGSENHED CO10700T BBRKODE OVERSÆT OVERSÆT CO10800T BBRKODE VAERDI CO10500T ÆNDRINGSENHED: ER EJERLEJLIGHED GENNEM :CO16400T EJERLEJL REGISTRERING CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM: SKAL HAVE :CO11500T ESR EJENDOM CO10100T BYGNING: INDGÅR I :CO16300T AREAL REGISTRERING CO10200T ENHED: ER EJERLEJLIGHED GENNEM :CO16400T EJERLEJL REGISTRERING CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM: LIGGER PÅ :CO16000T ADRESSE CO10400T ÆNDRINGSBYGNING: INDGÅR I :CO16300T AREAL REGISTRERING CO10000T BBR EJENDOM: SKAL ALTID HAVE :CO11500T ESR EJENDOM CO10000T BBR EJENDOM: LIGGER PÅ :CO16000T ADRESSE Version: Revideret: 11/16/2009 Side 10 af 105 Data Model for Subject Area IBBR OIS H 1 of 1 V 1 of 1 100%

11 Entity CO10000T BBR EJENDOM Beskrivelse Ejendomsniveauet i BBR knytter sig til den vurderingsmæssige ejendomsafgrænsning for at opnå overensstemmelse med ejendomsbegrebet i ESR. Dog opfattes ejerlejligheder i BBR ikke som ejendomme, men som enheder. BBR EJENDOM ID CRUD ID KOMMUNE NR EJD NR KOMMUNE NR Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret BBR EJENDOM ID N 15 BOLIG KONDEM T 1 Kode for kondemneret boligenhed BYG ANT N 3 Antal bygninger på ejendommen (excl. garager, carporte og udhuse) CRUD ID N 15 EJD AFLOEB KODE T 2 Kode for ejendommens afløbsforhold EJD BEBOLEJL ANT N 6 Antal beboelseslejligheder på ejendommen. EJD BEBYG ARL SAML N 6 Bebygget areal på hele ejendommen. EJD BOLIG ARL SAML N 6 Samlet boligareal på ejendommen. EJD BYG ARL SAML N 6 Samlet bygningsareal på ejendommen EJD ENH ANT N 5 Antal enheder på ejendommen. EJD ERHV ARL SAML N 6 Samlet erhvervsareal på ejendommen. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer EJD VANDFORSY KODE T 1 Kode for ejendommens vandforsyning EJERFORHOLD KODE T 2 Kode for ejendommens ejerforhold. EJERLEJL ANT N 6 Antal ejerlejligheder på ejendommen. ENKELTVAER ANT N 6 Antal enkeltværelser på ejendommen. ERHV ENH ANT N 6 Antal erhvervsenheder på ejendommen. ETAGE ARL TILN N 6 Arealet er et tilnærmet etageareal. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. KILDE ARL KODE T 1 KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør. OLIETANK ANT N 2 Hvis ejendommen har mere end 3 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 11 af 105

12 olietanke, gastanke m.v., kan det samlede antal tanke være anført her. OPDAT DATO Date 8 Opdateringen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på ejendommen. OPRET TS T 26 SMAABYG ANT N 3 Antal garager, carporte og udhuse på ejendommen. SMAABYG ARL SAML N 6 Samlet areal af garager, carporte og udhuse på ejendommen. VEJ KODE N 4 Kode der angiver hvilket vejstykke adressen hører til. CO10000T BBR EJENDOM Sometimes INDEHOLDER One or Many CO10100T BYGNING En BBR ejendom kan indeholde en eller flere bygninger. CO10000T BBR EJENDOM Sometimes KAN HAVE One or Many CO10900T BBR OLIETANK En BBR ejendom kan have flere olietanke. CO10000T BBR EJENDOM Sometimes KAN HAVE One CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Til en BBR ejendom hører der en Ændringsejendom, hvis der findes en ændringssag på ejendommen. CO10000T BBR EJENDOM Always LIGGER PÅ One CO16000T ADRESSE CO10000T BBR EJENDOM Always SKAL ALTID HAVE One CO11500T ESR EJENDOM En BBR ejendom kan kun eksistere, hvis der også findes en ESR ejendom. Entity CO10100T BYGNING Beskrivelse Ved en bygning forstås en sammenhængende bebyggelse af permanent karakter, der er opført på en selvstændig ejendom og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold (fx. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende). Bebyggelse af midlertidig karakter eller af forholdsvis ringe værdi betragtes ikke som bygninger (fx. småskure, udhuse og drivhuse). BYGNING ID CRUD ID KOMMUNE NR BYG NR EJD NR KOMMUNE NR Attributer Domain Længde Description ADGANG KODE T 1 Kode for bygningens adgangsforhold. Koden er kun anført for udlejningsejendomme. AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret AFFALDSRUM ARL N 6 Areal af affaldsrum. Indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. ANDET ARL N 6 Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, Version: Revideret: 11/16/2009 Side 12 af 105

13 som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. BYG AFLOEB KODE T 2 Kode for bygningens afløbsforhold. BYG ANVEND KODE T 3 Kode for bygningens anvendelse. BYG ARL SAML N 6 Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer, incl. stueetagens arealer, og areal af evt. mansardetage, men excl. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Arealerne måles til ydersiden afydervæggene (bruttoetageareal). BYG BEBOLEJL ANT N 6 Antal beboelseslejligheder med eget køkken i bygningen. BYG BEBYG ARL N 6 Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. Arealet er excl. areal af garage, udhus og carport, med mindre dette udgør en del af bygningens areal. BYG BOLIG ARL SAML N 6 Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. BYG ENH ANT N 4 Antal enheder i bygningen. BYG ENKELTVAER ANT N 6 Antal af særskilt registrerede boligenheder uden eget køkken i bygningen. BYG NR N 3 Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger. BYG UDLEJNING KODE T 1 Kode for bygningens udlejningsforhold. BYG VANDFORSY KODE T 1 Kode for bygningens vandforsyning. BYGNING ID N 15 CARPORT INDB ARL N 6 Areal af indbygget carport. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. CRUD ID N 15 DISTRIKT T 4 Anvendes frit af kommunen til en eventuel distriktsopdeling. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer EL ENERGIMAERKE T 1 Kode for energimærke el. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 13 af 105

14 ELEVATOR KODE T 1 Kode for bygningens elevatorforhold. EM NR N 5 Identifikation af byggesagskyndig i forbindelse med energimærkning. EMRAPPORT NR N 7 Rapportnummer for energimærke. ENERGIATTEST DATO Date 8 Dato for udstedelse af energiattest. ENERGIMAERKE DATO Date 8 Dato for energimærkning. ERHV ARL SAML N 6 Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. ETAGER AFVIG KODE T 1 Kode for afvigende etager. ETAGER ANT N 2 Antal etager incl. stueetage og evt. mansardetage, men excl. tagetage og kælder. FREDNING KODE T 2 Kode for fredningsforhold. FRITLIG KODE T 1 Kode for fritliggende bygning. GARAGE INDB ARL N 6 Areal af indbygget garage. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. HE NR N 5 Identifikation af byggesagskyndig i forbindelse med huseftersyn. HERAPPORT NR N 7 Rapportnummer for huseftersyn. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. HUSEFTERSYN DATO Date 8 Dato for huseftersyn. KAELDER ARL SAML N 6 Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o.lign. KAELDER ARL U 125M N 6 Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. KILDE ARL KODE T 1 Kode for kilde til bygningens arealer. KILDE MATR KODE T 1 Kode for kilde til materialer. KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. KONSTRUKTION KODE T 1 Kode for konstruktionsforhold. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 14 af 105

15 LEJE AAR N 11 Årlig husleje i kr. beregnet ud fra det beløb, der på vurderingstidspunktet lovligt kan afkræves lejeren. Lejen er excl. varmebidrag. LOVLIG BEBO ARL N 6 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder. Arealet skal indgå i bygningens kælderareal og i bygningens boligareal, men ikke i bebygget areal og i samlet bygningsareal. MIDL OPRET KODE T 1 Kode for midlertidig oprettelse/fuldførelse. MILJOE ENERGIMARK T 1 Kode for energimærke miljøbelastning. OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør. OMBYG AAR N 4 Årstal for seneste væsentlige om- /tilbygning. OPDAT DATO Date 8 Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på bygningen. OPFOERELSE AAR N 4 Bygningens opførelsesår. OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet OPVARMNING KODE T 1 Kode for bygningens opvarmningsmiddel. SIKRINGSRUM ANT N 4 Angiver antal personpladser i bygningens sikringsrum. TAG KODE T 2 Kode for tagdækningens materiale. TAGETAGE ARL SAML N 6 Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan. TAGETAGE ARL UDNYT N 6 Areal af den del af tagetagen, som er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum. TERRASSE OVERD ARL N 6 Areal af overdækning. Arealet indgår hverken i bebygget areal eller i bygningens boligareal. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 15 af 105

16 UDESTUE ARL N 6 Areal af indbygget udestue eller lign. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. UDHUS INDB ARL N 6 Areal af indbygget udhus. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. VAND ENERGIMAERKE T 1 Kode for energimærke vand. VARME ENERGIMAERKE T 1 Kode for energimærke varme. VARME SUPPL KODE T 2 Kode for supplerende varmeinstallationer. VARMEINSTAL KODE T 2 Kode for bygningens varmeinstallation. VARMESYN DATO Date 8 Dato for varmesynsrapport. VEJ KODE N 4 Kode der angiver hvilket vejstykke adressen hører til. YDERVAEG KODE T 2 Kode for ydervæggens materiale. CO10100T BYGNING Sometimes INDEHOLDER One or Many CO10200T ENHED En bygning kan indeholde en eller flere enheder. CO10100T BYGNING Always INDGÅR I One or Many CO16300T AREAL REGISTRERING CO10100T BYGNING Sometimes KAN HAVE One or Many CO10400T ÆNDRINGSBYGNING En bygning kan have en eller flere ændringsbygninger. Der er én ændringsbygning for hver byggesag. CO10100T BYGNING Always TILHØRER One CO10000T BBR EJENDOM En bygning tilhører netop én BBR-ejendom. Entity CO10200T ENHED Beskrivelse Ved en bolig- eller erhvervsenhed forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. En boligenhed vil derefter være det samme som en beboelseslejlighed, et enkeltværelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. En erhvervsenhed vil som regel være et erhvervslejemål, der omfatter et afgrænset og sammenhængende areal af en bygning. En enhed ligger fysisk i én bygning og hører til én etage. Flere enheder kan logisk samles til én enhed v.h.a. adressen. ENHED ID CRUD ID KOMMUNE NR BYG NR EJD NR ETAGE HUS NR KOMMUNE NR SIDE DOERNR VEJ KODE Attributer Domain Længde Description AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret BAD KODE T 2 Kode for enhedens badeforhold. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 16 af 105

17 BEBO ARL N 5 Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wcrum, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. BOLIG KONDEM T 1 Kode for kondemneret boligenhed. BOLIGTYPE KODE T 1 Kode for enhedens boligtype. BYG NR N 3 Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger. CRUD ID N 15 DISPENSATION AAR N 4 Årstal for dispensation for helårsbeboelse i sommerhusområde. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer ENERGI KODE T 1 Kode for enhedens energiforsyning. ENH ANVEND KODE T 3 Kode for enhedens anvendelse. ENH ARL SAML N 5 Arealet måles til ydersiden af ydervæggene bruttoetageareal) og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). ENH CPR ADR KODE T 1 Adressekode fra CPR. ENH ERHV ARL N 5 Omfatter arealet af samtlige rum indenfor enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. ENH OPRET DATO Date 8 Oprettelsesdatoen er den dato, hvor Version: Revideret: 11/16/2009 Side 17 af 105

18 enheden er klar til indflytning, d.v.s. ved udstedelse af enten ibrugtagningstilladelse, delvis ibrugtagningstilladelse eller ved fuldført byggeri. ENH UDLEJ1 KODE T 1 Kode for enhedens udlejningsforhold. ENH UDLEJ2 KODE T 1 Kode for enhedens udlejningsforhold dannet på grundlag af oplysninger i BBR, CPR og ESR. ENHED ID N 15 ETAGE T 2 Etage for den pågældende adresse. HENVIS ETAGE T 2 Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens etagebetegnelse. HENVIS HUS NR T 4 Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens husnummer. HENVIS SIDE T 4 Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens sidebetegnelse. HENVIS VEJ KODE N 4 Henvisning fra supplementsrum til moderlejlighed. Moderlejlighedens vejkode. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. KILDE ARL KODE T 1 Kode for kilde til enhedens arealer. KOEKKEN KODE T 1 Kode for enhedens køkkenforhold. KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. LEJE AAR N 9 Årlig husleje i kr. beregnet ud fra det beløb, der på vurderingstidspunktet lovligt kan afkræves lejeren. Lejen er excl. varmebidrag. LOVLIG ANVEND KODE T 1 Kode for lovlig anvendelse af sommerhus til helårsbeboelse. OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør. OPDAT DATO Date 8 Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på enheden. OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet SIDE DOERNR T 4 Side og dørnummer for den pågældende adresse. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 18 af 105

19 SKILLEVAEG KODE T 1 Kode for flytbare skillevægge. TOILET KODE T 2 Kode for enhedens toiletforhold. VAER ERHV ANT N 3 Antal værelser, der udelukkende anvendes til erhverv. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter. VAERELSE ANT N 3 Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden. Kamre regnes som hele værelser. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entre og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringstum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke. Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne vedr. beboelse er opfyldt. VEJ KODE N 4 Kode der angiver hvilket vejstykke adressen hører til. CO10200T ENHED Sometimes ER EJERLEJLIGHED GENNEM One or Many CO16400T EJERLEJL REGISTRERING En enhed i BBR, der er en ejerlejlighed, knyttes i ESR til en ejendom, idet ejerlejligheden til ESR defineres som en ejendom. CO10200T ENHED Sometimes KAN HAVE One or Many CO10500T ÆNDRINGSENHED En enhed kan have en eller flere ændringsenheder. CO10200T ENHED Always LIGGER I One CO10100T BYGNING En enhed ligger i netop én bygning. Entity CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Beskrivelse Ændringsejendommen findes, hvis der er en eller flere ændringssager på ejendommen og ændringer overføres til BBR ejendom, når sagen afsluttes. AENDR EJENDOM ID CRUD ID KOMMUNE NR EJD NR Version: Revideret: 11/16/2009 Side 19 af 105

20 KOMMUNE NR Attributer Domain Længde AENDR EJENDOM ID N 15 AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret BYG ANT N 3 Antal bygninger på ejendommen (excl. garager, carporte og udhuse) CRUD ID N 15 EJD AFLOEB KODE T 2 Kode for ejendommens afløbsforhold EJD ENH ANT N 5 Antal enheder på ejendommen. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer EJD VANDFORSY KODE T 1 Kode for ejendommens vandforsyning EJERFORHOLD KODE T 2 Kode for ejendommens ejerforhold. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. OIS TS T 26 OIS har ajourført den pågældende række med data fra dataleverandør. OLIETANK ANT N 2 Hvis ejendommen har mere end 3 olietanke, gastanke m.v., kan det samlede antal tanke være anført her. OPDAT DATO Date 8 Opdateringen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på ejendommen. OPRET TS T 26 Tidstempling på hvornår data er oprettet VEJ KODE N 4 Kode der angiver hvilket vejstykke adressen hører til. CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Always ANGÅR One or Many CO10400T ÆNDRINGSBYGNING CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Sometimes HØRER TIL One CO10000T BBR EJENDOM En Ændringsejendom kan være knyttet til en BBR Ejendom. Hvis der ikke er en BBR ejendom til ændringsejendommen, er det fordi ændringssagen drejer sig om en ny ejendom. CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Sometimes KAN HAVE One or Many CO11000T ÆNDRINGS OLIETANK En ændringsejendom kan have flere ændrings-olietanke. CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Always LIGGER PÅ One CO16000T ADRESSE CO10300T ÆNDRINGSEJENDOM Always SKAL HAVE One CO11500T ESR EJENDOM Ændringsejendom skal have en ESR ejendom. Der må ikke findes en ændringsejendom i BBR, som ikke findes i ESR. Entity CO10400T ÆNDRINGSBYGNING Version: Revideret: 11/16/2009 Side 20 af 105

21 Beskrivelse For hver ændringssag findes en ændringsbygning, der indeholder oplysninger om, hvilke ændringer der sker på bygningen, når sagen afsluttes. AENDR BYGNING ID CRUD ID KOMMUNE NR BYG NR BYGGESAG DATO BYGGESAG LITRA EJD NR KOMMUNE NR Attributer Domain Længde Description ADGANG KODE T 1 Kode for bygningens adgangsforhold. Koden er kun anført for udlejningsejendomme. AENDR BYGNING ID N 15 AENDR TS T 26 Tidstempling på hvornår data er ændret AFFALDSRUM ARL N 6 Areal af affaldsrum. Indeholder areal for affaldsrum i terrænniveau. ANDET ARL N 6 Andet areal, angiver størrelsen af det areal i bygningen, som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, vaskekælder o. lign., der ikke kan henføres til bygningens boligenheder, og som heller ikke naturligt registreres som erhvervsareal. ANMELDELSE DATO Date 8 Dato for anmeldelse af byggearbejde. BYG AFLOEB KODE T 2 Kode for bygningens afløbsforhold. BYG ANVEND KODE T 3 Kode for bygningens anvendelse. BYG ARL FAERDIG N 6 Det areal, som er færdiggjort i forbindelse med den sidst udstedte delvise ibrugtagningstilladelse. Færdiggjort bygningsareal er samlet bygningsareal plus udnyttet tagetage. BYG ARL FORE FAER N 6 Angiver det areal, som har fået udstedt delvis ibrugtagningstilladelse. BYG ARL SAML N 6 Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer, incl. stueetagens arealer, og areal af evt. mansardetage, men excl. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Arealerne måles til ydersiden afydervæggene (bruttoetageareal). BYG BEBOLEJL ANT N 4 Antal beboelseslejligheder med eget Version: Revideret: 11/16/2009 Side 21 af 105

22 køkken i bygningen. BYG BEBYG ARL N 6 Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. Arealet er excl. areal af garage, udhus og carport, med mindre dette udgør en del af bygningens areal. BYG BOLIG ARL SAML N 6 Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. BYG ENH ANT N 4 Antal enheder i bygningen. BYG ENKELTVAER ANT N 4 Antal af særskilt registrerede boligenheder uden eget køkken i bygningen. BYG NR N 3 Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger. BYG VANDFORSY KODE T 1 Kode for bygningens vandforsyning. BYGGESAG DATO Date 8 Byggesagsdatoen angiver datoen for den enkelte byggesag vedr. bygningen. Byggesagsdatoen er en af følgende datoer: Dato for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til/ombygningsarbejde. Dato for nedrivningstilladelse. Dato for anmeldt landbrugsbyggeri (anv.kode 210). Dato for anmeldt byggeri i henhold til småhusreglementet. Hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme dato, er byggesagsdatoen efterfulgt af litra. BYGGESAG KODE T 1 Koden angiver, efter hvilket bygningsreglement den enkelte byggesag skal styres. BYGGESAG LITRA T 1 Litra er anvendt, hvis der er flere byggesager på samme bygning med samme byggesagsdato BYGGESAGSTYPE KODE T 1 Kode for byggearbejdets eller ændringens art. BYGGETILL DATO Date 8 Dato for bygninsmyndighedens udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til- /ombygningsarbejde. CARPORT INDB ARL N 6 Areal af indbygget carport: Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. CRUD ID N 15 Version: Revideret: 11/16/2009 Side 22 af 105

23 DELVIS IBRUG DATO Date 8 Dato for den seneste af bygningsmyndigheden udstedte delvise ibrugtagningstilladelse til byggeriet. DISTRIKT T 4 Anvendes frit af kommunen til en eventuel distriktsopdeling. EJD NR N 7 Ejendomsnummer incl. check-ciffer ELEVATOR KODE T 1 Kode for bygningens elevatorforhold. ENERGIATTEST DATO Date 8 Dato for udstedelse af energiattest. ERHV ARL SAML N 6 Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv. ETAGER AFVIG KODE T 1 Kode for afvigende etager. ETAGER ANT N 2 Antal etager incl. stueetage og evt. mansardetage, men excl. tagetage og kælder. FRITLIG KODE T 1 Kode for fritliggende bygning. FULDFOERT DATO Date 8 Dato for fuldført byggeri. har disse indhold? ej med i Videregivelse GARAGE INDB ARL N 6 Areal af indbygget garage. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal. HUS NR T 4 Husnummer for den pågældende adresse. IBRUG TILLAD DATO Date 8 DIBRUGB DATO har disse indhold? ej med i Videregivelse KAELDER ARL SAML N 6 Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o.lign. KAELDER ARL U 125M N 6 Arealet angiver den del af kælderen, der har loft mindre end 1,25 m over terræn. Dette areal er samtidig det areal, hvor der kan etableres sikringsrum. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge, og indgår desuden i samlet kælderareal. KILDE ARL KODE T 1 Kode for kilde til bygningens arealer. KILDE MATR KODE T 1 Kode for kilde til materialer. KOMMUNE NR N 4 De af Indenrigsministeriet fastsatte numre for kommuner. KONSTRUKTION KODE T 1 Kode for konstruktionsforhold. Version: Revideret: 11/16/2009 Side 23 af 105

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12

OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01. This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 OIS forretningsmodel BBM_OIS_UDV_01 This document was generated by Repository Publisher from the model BBM_OIS_UDV_01 on 10-01-2001 15:42:12 1 Subject Area BBR Beskrivelse Subject area BBR indeholder den

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

OIS Datamodel med beskrivelser

OIS Datamodel med beskrivelser OIS Datamodel med beskrivelser This document was generated by Repository Publisher from the model C:\DATA\COOLGEN\OIS.IEF on 14-11-2005 14:18:52 Version 14-11-2005 Side 1 af 105 Indholdsfortegnelse Entity

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292 Vejle, Vorkvej 73, 64 Egtved : 63 Vejle Ejendomsnummer: 3117 Beliggenhed: Vorkvej 73 Postnummer: 64 Egtved Vurderingskreds: 6 Benyttelse: Andre vurderinger. Ejer Hovedejer GILDECENTERFONDEN, c/o SCT GEORGS

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR:

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR: Køge kommune, Ejbyvej 19, : 259 Køge kommune Ejendomsnummer: 15331 Beliggenhed: Ejbyvej 19 Adresse: Ejbyvej 19 Postnummer: Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Side 1. Skallebækvej 7. Generelle oplysninger Beliggenhed Skallebækvej 7. Matrikelnummer Ejendomsnummer 8654 Moderejendomsnummer 0.

Side 1. Skallebækvej 7. Generelle oplysninger Beliggenhed Skallebækvej 7. Matrikelnummer Ejendomsnummer 8654 Moderejendomsnummer 0. Skallebækvej 7 Generelle oplysninger Beliggenhed Skallebækvej 7 Ejerlav Matrikelnummer 1037a Ejendomsnummer 8654 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ejerforhold Ejerforhold Region Antal ejere

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052 kbos 3-7-22 U2 WWW.OIS.dk Din genvej til ejendomsdata Norrevang 4 3eliggenhed ' Moderejendomsnummer Zone Ejendommen benyttes til iptffnmnu Ejerforhold ftntal ejere :jers navn Ejers C/O navn Ejers adresse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/19346 Indsendt af Henrik Sørensen Filosofgangen 5 8240 Risskov E-mail: tysonogfutte@yahoo.dk Telefon 61775358 Indsendt: 30-01-2017 10:08 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

Vigtigste matrikel. Evt. bygning ligger her HARRILD M.V. 9c Landzone Landbrugsejendom

Vigtigste matrikel. Evt. bygning ligger her HARRILD M.V. 9c Landzone Landbrugsejendom , Fasterholtvej 43 (733), Harrild, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 824 Beliggenhed: Fasterholtvej 43 (733) Adresse: Fasterholtvej 43 Bynavn: Harrild Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 1 Benyttelse:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Side 1. Herningvej 87. Generelle oplysninger Beliggenhed Herningvej 87. Matrikelnummer Ejendomsnummer 4158 Moderejendomsnummer 0

Side 1. Herningvej 87. Generelle oplysninger Beliggenhed Herningvej 87. Matrikelnummer Ejendomsnummer 4158 Moderejendomsnummer 0 Herningvej 87 Generelle oplysninger Beliggenhed Herningvej 87 Ejendomsnummer 4158 Moderejendomsnummer 0 Landzone Ejendommen benyttes til Ejerforhold Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab Antal

Læs mere

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I Vejnavn: Baldersvænget Husnr: 19 Vejkode 0310 Sag: Nedrive enfamiliehus og garage Husnr: III III II 19 Vejkode: Index: 111111111111 0310 11111111 111I 0158 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 03/03-00

Læs mere

Areal af indbygget. Areal af udestue el. lign. Areal ikke bolig/ erhverv

Areal af indbygget. Areal af udestue el. lign. Areal ikke bolig/ erhverv Greve kommune, Kappelevvej 27, 267 Greve : 253 Greve kommune Ejendomsnummer: 7717 Beliggenhed: Kappelevvej 27 Adresse: Kappelevvej 27 Postnummer: 267 Greve Vurderingskreds: 1 Benyttelse: Landbrug, bebygget,

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen. Oplysninger om grunde BBR. Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Administrationaftommeboliger

Administrationaftommeboliger Administrationaftommeboliger BBR felt LogiskEntitetNavn LogiskFeltnavn BRU.3 Brugsenhed Brugsenhedsnummer 1 BRU.21 Brugsenhed Brugsenhedens anvendelse 1 BRU.23 Brugsenhed Areal 1 BRU.24 Brugsenhed Areal

Læs mere

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 15/37218 Indsendt af Ebba Merete Bech Højmarksvænget 78 8600 Silkeborg E-mail: fskovbo@hotmail.com Telefon 20848805 Indsendt: 16-10-2015 00:04 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Frederiksberg Kommune Indsendt af Claus Agger Drosselvej 36 2000 Frederiksberg E-mail: clausagger@gmail.com Telefon 42831043 Indsendt: 27-12-2015 17:55 Ansøgningsnr.: byg-2015-54697

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder)

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Bygningsarealer (på bygningsniveau med angivelse af Trappe- og /adgangsarealer) Opmålt september 2015 Rapport Udarbejdet: 22.09.2015

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Andelsboligforeningen Fælleden: V/Henrik Larsen Bispehøjen 102 4300 Holbæk Ejerlav Holbæk Markjorder Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Der er verserende

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning.

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning. B.1.1 Beregningsregler B.1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. B.1.1.2 Beregning af grundens areal Stk. 1. Grundens

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr. EGEDAL KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 240 1062

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Side 1. Fuglemosevej 1F. Generelle oplysninger. Kjellerup By, Hørup Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0.

Side 1. Fuglemosevej 1F. Generelle oplysninger. Kjellerup By, Hørup Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0. Fuglemosevej 1F Generelle oplysninger Beliggenhed Fuglemosevej 1F Ejerlav Matrikelnummer Ejendomsnummer 30482 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ejerforhold Ejerforhold Region Antal ejere 1

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse Ejer: Jens Ole Andersen (100%) (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ejendomsværdi Grundværdi Købesum (skødedato) 7.350.000 (01-10-2014) 747.300 (01-10-2014) 2.200.000 (06-04-1990)

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler Bilag 1 B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. (B. 1.1.1, stk. 1)

Læs mere