BNBO: Arealkortlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BNBO: Arealkortlægning"

Transkript

1 BNBO: Arealkortlægning Om kortlægningen Kortlægningen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med under landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover screenes BNBO for punktkilder i form af landbrugsrelaterede anlæg såsom stalde/driftsbygninger, gårdspladser og beboelser. Landbrugsarealet bliver klassificeret efter afgrødeforhold, som har indflydelse på erstatningsbeløb i forbindelse med et eventuelt påbud om pesticidfri dyrkning. Rammebeløb for erstatninger dækker værdiforringelsen af driftsarealer opstået ved påbud om pesticidfri dyrkning. Beløbene er engangsbeløb og tager udgangspunkt i gennemsnitlige værdifastsættelser af landbrugsjord og erstatningsniveauer i nuværende tinglyste aftaler hvoraf flere er afgjort i taksationskommisionen. Beløbene tager ikke hensyn til evt. brugsspecifikke engangsomkostninger forbundet med en evt. deklaration såsom f.eks. driftstab i omstillings-perioden, hegning, såning af græs eller udgifter til sagkyndigt bistand eller. Udgifter til disse poster er sagsspecifikke og ikke kvantificerbare ud fra registre og databaser, men vil dog typisk kun udgøre forholdsvis lille del af erstatningen. Rammebeløb for erstatninger beregnes for landbrugsarealer opdelt efter afgrøder i omdrift og vedvarende arealer. Herudover beregnes erstatningsbeløb for arealer under skov og tilplantninger med juletræer/pyntegrønt. For gårdspladser og evt. villagrunde beregnes en engangserstatning pr. grund. Ud over kortlægningen af landbrugsarealer screenes registre for landbrugsrelaterede anlæg. Beboelser med tilknyttede aktive driftsbygninger klassificeres som landbrug (potentielle vaskepladser). Tilsvarende screenes arealet for erhvervsmæssige husdyrhold og opbevaringsanlæg for husdyrgødning. For landbrugsmæssige anlæg estimeres der ingen rammebeløb for erstatninger. Beregninger over udvaskningsniveauet for nitrat er foretaget i værktøjet CTzoom udviklet af ConTerra. Beregninger herfra benyttes bl.a. af Miljøstyrelsen til landsdækkende kortlægninger af udvaskningsniveauet. I CTzoom er alle for beregningerne relevante landbrugsregistre, jordbundskort og beregningsparadigmer tilgængelige og flettet på bedrifts- og markniveau. Udvaskningsniveauet beregnes ud fra en nettobalance over input- og outputposter. Den potentielle udvaskning (mg NO 3 /l) beregnes ud fra N-overskuddet på markniveau (kg N/ha) og nettonedbøren beregnet med WATCROS-modellen. Datagrundlag Anvendt kortmateriale Bemærkning BBR Udtræk primo 2013 CHR Udtræk 2. kvt Matrikelregister Udtræk 1. kvt GLR Senest tilgængelige data FOT-10 Senest tilgængelige version Gødningsregnskaber Senest tilgængelige version

2 Indhold af regneark Faneblad: Forside Dette faneblad indeholder information om områdets navn og det interne nummer der bruges til information ved ConTerra, samt områdets samlede areal. Disse informationer tages for den leverede afgrænsningsfil. I tabel 1 er der på baggrund af klipning fra teknisk grundkort (FOT-10 kortet), opsummeret arealanvendelsen for det pågældende område. Typen mark er den del af området der findes markregistreringer for i enkelt betalings ansøgningerne for det pågældende år. Typen uspecificeret er en angivelse af det areal som ikke findes i en af de øvrige klasser. Faneblad: Kort I fanebladet kort er der vist 2 kort, Begge kort er lavet i høj opløsning, således at de kan kopieres til andet dokument uden kvalitetsproblemer. Det øverste angiver på baggrund af et orthofoto afgrænsning af BNBO, grænser for matrikler samt angivelse af ejendomsgrænser. Endvidere er matrikelnumre og ejendomsnumre angivet på kortet Det nederste kort angiver på baggrund af et orthofoto afgrænsning af BNBO, Ejendomsgrænser fra matrikelkortet samt arealanvendelsen fra FOT-10 klippet med markpolygoner fra enkeltbetalingsordningen.

3 Faneblad: Tabel2 Faneblad 2 /Tabel2 er beregnet til at give et overblik over den overordne arealfordeling på ejendomsniveau, samt en opsummering af antal husdyrhold, gårdpladser og parcelhuse der findes indenfor området. Information om Ejendoms-nr kommer fra en geografisk klipning med matrikelkortet, hvor der via kobling til OIS identificeres hvem der ejer ejendommen. Indholdet i kolonnerne Økologisk, Omdrift, Vedv., samt Juletræer kommer fra enkeltbetalingsordningen. Arealet i kolonnen Skov er summen af de arealer der i enkeltbetalingsordningen er angivet som skov og de arealer der i FOT-10 kortet er angivet som skov. Endvidere Bliver antallet af Parcelhuse opgjort ved en optælling af ejendomme der i OIS er angivet som en familie beboelser. Gårdspladser er opgjort for de adresser hvor der er angivet en ejendom med typen landbrug. Husdyrhold er fundet ved en geografisk udvalg af de CHR numre der findes i området. Definitionen af typen landbrug er de arealer hvor der er findes en markregistrering i enkeltbetalingsordningen. Faneblad: Tabel3 Faneblad 3 /Tabel3 er beregnet til at give et overblik over hvilke marker der ligger på hvilke matrikelnumre. Endvidere er der angivet hvem der driver de konkrete marker. Indholdet i kolonnerne Økologisk, Omdrift, Vedv., samt Juletræer kommer fra enkeltbetalingsordningen. Arealet i kolonne Skov er summen af de arealer der i enkeltbetalingsordningen er angivet som skov og de arealer der i FOT-10 kortet er angivet som skov. Angivelserne af Navn og Adresse på brugeren af markarealerne kommer fra enkeltbetalingsordningen.

4 Faneblad: Tabel4 Faneblad 4 /Tabel4 er beregnet til at givet et oversigt over kvælstofs overskuddet og erstatnings beløbene på de enkelte lodder. Endvidere er det muligt at justere i hvornår hele marker skal medtages i erstatningsberegningen. Indhold af de enkelte kolonner: Ejendoms-nr, Matr Nr og Marknr fremstår som beskrevet under tabel 2 og 3. Kvælstofsoverskud, er angivet som totalt Kg N, dels for marken som helhed og dels for den del af marken der ligger indenfor BNBO grænsen. Overskudet er beregnet på markniveau som et gennemsnit af de seneste 2 års markdrift i det omfang at marken drives af samme landmand. Hvis marken har skiftet ejer tages kvælstofsoverskuddet fra det seneste år. Erstatningsbeløbene er udregnet på baggrund af de beløb der står i tabel 6 og regnet for marken/lodden som helhed i forhold til de enkelte tiltag. Kollonen Tiltag angiver som der skal regnes erstatning på hele marken eller kun den del der er indfor BNBO. Værdieren 1 og 2 justeres i henhold til den % sats der skrives i det gule felt. Faneblad: Tabel5 Faneblad: Tabel6

5 fdgfdggfgdg

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Det danske P- indeks Markdata kontra registerdata Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Følgende personer har bidraget til rapporten Rita Hørfarter og Leif Knudsen,

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Vejledning om gødskningsog

Vejledning om gødskningsog Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 Revideret udgave april 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning om gødskningsog

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere