vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9"

Transkript

1 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Anbefalinger Datahjælp Brugerindstillinger Generel funktionalitet Kortfunktionalitet Generelle funktioner Dannelse af pdf-fil Højreklik menu Baggrundskort Find på kort Lagvælger Listevisning Filtrering Værktøjer Side 2 af 25

3 1 Indledning Denne vejledning er en introduktion til kortmodulet i vejman.dk og beskriver, hvordan man anvender den generelle funktionalitet i kortmodulet. Vedrørende vejledning til specifikke faglige emner i kortmodulet henvises til separate vejledninger. Kortmodulet anvendes i dag i forbindelse med forskellige faglige emner: Arealer og udstyr FremkomGIS Naboret Referencesystemet Vejarbejder Denne liste udbygges løbende, og på et tidspunkt vil det nye kortmodul omfatte hele vejman.dk. Kortmodulets hovedbestanddele er vist i nedenstående skærmbillede. Side 3 af 25

4 Kortmodulets hovedbestanddele udgøres af: Find på kort søgefunktionalitet Lagvisning Filtrering Værktøjer Generel søgefunktionalitet til at udpege sted på kortet ud fra vejnavn (plus evt. husnr), administrativt vejnr, kommunenavn, postnummer eller koordinater. Fremsøgning af data fra vejman.dk indenfor det aktuelle kortudsnit, og visning som lag på kortet. Filtrering på lag i form af alfanumeriske kriterier fx på bestyrer, vejcenter eller adm. vejnr. Hjælpefunktionalitet til måling af længder og arealer. 1.1 Anbefalinger Vi har følgende anbefalinger vedr. din pc, når du bruger kortmodulet. Hurtig pc Minimum 2 Gb ram Minimum skærm på 19 tommer Svartider afhænger af, hvilken browser du bruger. Generelt er svartiderne kortere i Firefox end i Internet Explorer. Og svartiderne i Internet Explorer version 9 er kortere end i Internet Explorer version Datahjælp Når markøren er placeret i et datafelt i et dialogvindue, kan du trykke på F2, hvorved et vindue med datahjælp til det aktuelle felt fremkommer. Side 4 af 25

5 1.3 Brugerindstillinger Hvis du kommer fra en kommune, vil kortet automatisk fokusere på din kommune. Hvis du er en Vejdirektorats medarbejder i et vejcenter, kan du under brugerindstillinger (fra vejman.dk s forside) anføre det vejcenter, du kommer fra. Det bevirker, at kortet fra starten vil fokusere på dette vejcenter. Side 5 af 25

6 2 Generel funktionalitet 2.1 Kortfunktionalitet Kortvinduet er forsynet med en række funktioner til navigering: Zoom ind/ud Zoom til område Pan/flyt kortet Brug zoom+pan-værktøj ude til venstre af skærmen eller hjul på musen. Hold shift-tasten nede. Marker område på kort ved at holde venstre musetast nede, samtidig med at markøren trækkes over kortet. Brug zoom+pan-værktøj ude til venstre af skærmen eller flyt kortet til en side ved at holde venstre musetast nede og trække markøren til siden. De fleste dialogvinduer kan flyttes rundt, minimeres og ændres i størrelse, således at man kan fokusere på kortet. Side 6 af 25

7 Du kan flytte dialogvinduer ved at trække i top- eller bundbjælken, minimere dialogvinduer ved at trykke på den gule ikon i højre øverste hjørne og ændre dialogvinduer i størrelse ved at trække i nederste højre hjørne. Hovedmenuen kan tilsvarende minimeres og ændres i størrelse. Dog kan den ikke ændres i størrelse i Internet Explorer 7 og 8. Når lag er aktiveret i kortet, kan du klikke på de geometriske objekter. Generelt gælder ved venstreklik på et objekt, så vises et infovindue med de vigtigste oplysninger for objektet. I nedenstående figur ses infovinduet til en naboret adgang. Side 7 af 25

8 Ved højreklik på et objekt vises en menu, hvor der bl.a. er mulighed for at se detaljerede oplysninger for objektet. 2.2 Generelle funktioner Ikoner er placeret øverst i skærmbilledet. Gå til efterfølgende kortudsnit. Knappen er kun aktiv, når pilen er grøn. Gå til forrige kortudsnit. Knappen er kun aktiv, når pilen er rød. Dannelse af pdf-fil til at printe/plotte. Se beskrivelse nedenfor. Side 8 af 25

9 Signaturforklaring Fjern markeringer. Knappen fjerner fx Find på kort markeringer fra kortet.. Opdaterer visningen af alle aktiverede lag på kortet Dannelse af pdf-fil Når du klikker på ikonet, så fremkommer følgende skærmbillede: Det gult markerede område, kommer med i pdf-filen. Størrelsen af området bestemmes af det målforhold du vælger. Efter klik på Plot knappen fremkommer vindue med pdf-fil, der kan printes. Side 9 af 25

10 2.3 Højreklik menu Ved højreklik på kortet eller et objekt fremkommer menu, hvor der er adgang til såvel generel funktionalitet (menupunkter nedenfor stregen) og kontekstafhængig funktionalitet (menupunkter ovenfor stregen). Hvilke menupunkter, der fremkommer over stregen (dvs. den kontekstafhængige funktionalitet) afhænger af, hvilke lag der er aktiveret, samt om man klikker på et objekt eller andet sted på kortet. Når du starter kortmodulet - og før du aktiverer nogen lag - vil der ikke være vist nogen kontekstafhængige menupunkter (dvs. menupunkter over stregen). På figuren nedenfor vises udseendet af højreklik menuen, når mindst et vej- eller kryds lag er aktiveret. Side 10 af 25

11 Den kontekstafhængige funktionalitetet er beskrevet i særskilt vejledning til det konkrete faglige emne. Den generelle funktionalitet er beskrevet i tabellen nedenfor. Menupunkt Vis ejendomme på matrikel (forudsætter adgang med brugernavn og adgangskode til LIFAOIS) Beskrivelse Højreklik på en matrikel i kortet. I login dialogvinduet skriver du brugernavn og adgangskode og trykker på login knappen. Dernæst skal du vælge en ejendom (blandt de ejendomme som befinder sig på matriklen), hvorefter ejendomsoplysninger fra LIFA OIS vises. Side 11 af 25

12 Derved fremkommer oplysninger fra LIFAOIS for den pågældende ejendom. Vis adresse Højreklik på kortet på en ejendom, og vælg Vis adresse m.v.. Derved fremkommer infovindue med adresseoplysninger fra KMS. Side 12 af 25

13 Vis vejen i billeder Højreklik på en vej eller i nærheden af en vej, og vælg Vis Vejen i billeder (med/mod kilometrering. Derved fremkommer modulet Vejen i billeder, med det nærmeste billede. Vis Streetview Højreklik på en vej eller i nærheden af en vej, og vælg StreetView. Derved fremkommer Googles StreetView med det nærmeste billede. Side 13 af 25

14 Hvis du vælger et sted, hvor Google ikke har været med deres bil, vil du i stedet få vist et kort over USA. Vis administrativ stedfæstelse Højreklik på en vej eller i nærheden af en vej, og vælg Vis administrativ stedfæstelse i menuen. Derved findes og markeres automatisk de nærmeste punkter på de nærmeste veje. Ved klik på en søgemarkering vises en infoboks med den administrative stedfæstelse for punktet. Vis retning på vej Højreklik på en vej eller i nærheden af en vej, og vælg Vis retning på vej. Derved vises kilometreringsretningen/stationeringsretningen med en pil på vejen: Pilen forsvinder af sig selv efter 5 sekunder. Zoom til vej Vis 20 meter mærker Højreklik på en vej, hvorved kortet zoomer til et niveau, hvor hele den administrative vej vises i skærmbilledet. Højreklik på en vej, hvorved der vises 20 meter markeringer for den pågældende administrative helkilometer. Side 14 af 25

15 De mørkeblå prikker er 100 m mærker og de lyseblå prikker er 20 meter mærker. Du kan venstreklikke på en prik og få infovindue som vist ovenfor. Markeringerne fjernes ved tryk på knappen. 2.4 Baggrundskort Øverst til højre i skærmbilledet kan du trykke på en + knap. Derved får du mulighed for at vælge baggrundskort. Der kan vælges blandt de kort, som bestyreren generelt har adgang til i vejman.dk. Hvis en bestyrer ønsker adgang til flere lokale kort, skal Lokaladministratoren registrere disse kort i vejman.dk under fanen Kort under systemadministration. Hvorledes dette gøres, er beskrevet i særskilt vejledning Systemadministrator dokumentation. Side 15 af 25

16 Side 16 af 25

17 3 Find på kort Find på kort funktionaliteten handler om hurtigt at søge frem til et bestemt sted på kortet. I søgefeltet angives en af følgende muligheder: Der præsenteres en liste over fundne søgeresultater (dog vises max 15 hits), hvor du så kan vælge det ønskede. Hvis du fx har søgt på Østergade, og den ønskede Østergade ikke vises i listen, så kan du yderligere specificere dit ønske ved at tilføje bynavnet eller kommunenavnet. Fx Østergade 27, Vejen. På kortet vises det valgte sted med en rød søgemarkering. Du kan fjerne søgemarkeringer på kortet, ved at trykke på knappen Fjern søgemarkering. Bemærk der søges ingen egenskabsdata frem ifm. Find på kort. Når du ønsker at hente oplysninger fra vejman.dk anvender du lagvælgeren. Side 17 af 25

18 Bemærk endvidere at filterkriterier ingen indvirkning har på Find på kort funktionaliteten. Kommer du fra en kommune, vil søgningen som udgangspunkt ske alene blandt veje i den pågældende kommune. Du kan søge på veje i hele landet ved at fjerne hakket i Søg kun indenfor egen bestyrer. Side 18 af 25

19 4 Lagvælger I lagvælgeren vises en hierarkisk struktur indeholdende samtlige lag, der er til rådighed i kortmodulet i vejman.dk. Lagene med data fra vejman.dk er grupperet efter brugeruniverser og faglige emner. Når et lag aktiveres, fremsøges data fra vejman.dk databasen inden for det aktuelle kortudsnit, og som opfylder evt. filterkriterier. Resultatet vises på kortet i form af geometriske objekter. En særlig gruppe er Bestyrers egne lag. Her kan den enkelte bestyrer indsætte lag (både WFS og WMS) som er relevante for den pågældende bestyrer. Det er lokaladministratoren som udfører denne konfiguration. Dette er beskrevet i særskilt vejledning Systemadministrator dokumentation. Side 19 af 25

20 4.1 Listevisning Til mange faglige emner er der mulighed for at se listevisninger. Det er tilfældet når der er vist et ikon ud for det faglige emne (eller ud for det enkelte lag). Når du klikker på ikonet fremkommer en menu med en eller flere listevisninger. Når du vælger en listevisning, fremkommer et dialogvindue, hvor du øverst angiver filterkriterier for dit udtræk. Bemærk at det generelle filter vindue (i hovedmenuen) også automatisk åbnes. Du angiver dine ønskede kriterier i begge filter vinduer, og trykker dernæst på Søg knappen. Udtrækket udføres og resultatlisten vises i listevisnng dialogvinduet. Side 20 af 25

21 . Nederst i dialogvinduet er der mulighed for at overføre resultatlisten til andre formater, fx Microsoft Excel eller Adobe pdf. I listevisningen kan du højreklikke på en linie, hvorved der fremkommer en menu. Side 21 af 25

22 I eksemplet vist ovenfor kan du vælge Vis/ajourfør adgang, på tilsvarende måde, som hvis du højreklikker på en adgang. Du kan også vælge Panoner til bestemmelse, hvorved kortet bliver panoreret til det sted, hvor adgangen er lokaliseret. Side 22 af 25

23 5 Filtrering Filter fanebladet i hovedmenuen svarer til boks 1 i 4-i-1 søgning: Her er det muligt at afgrænse lagvisningen til at omhandle fx en bestyrer, et vejnavn eller en administrativ vej. Det valgte filter aktiveres ved tryk på knappen Anvend filter. Hvis du i filteret indsætter kriterier (udover kriterier på bestyrer), bliver dette markeret med et rødt udråbstegn på fanen. Dette for at gøre opmærksom på, at manglende visning af lag på kortet kan skyldes, at der er sat et filter på, som ikke er i overensstemmelse med det aktuelle kortudsnit. Vejdelsfeltet udfyldes med koden for den ønskede vejdel. Det administrative vejnummer skal være udfyldt for at der kan søges på vejdel. Bemærk: Hvis man har en vejdel, hvor nummeret er efterfulgt af f.eks. et bogstav, kan man efter tallet anføre en *. Eksempel: på motorvej 11 forefindes både vejdel = 3 og vejdel = 3A. Hvis man ønsker alle vejdele = 3 fremsøgt, kan man med fordel anføre 3* i vejdelsfeltet. Side 23 af 25

24 6 Værktøjer I fanebladet Værktøjer finder du følgende funktionalitet: Mål længde Klik en knæklinie på kortet og afslut med dobbeltklik. Mål areal Klik et areal på kortet og afslut med dobbeltklik. Side 24 af 25

25 Side 25 af 25

Vejledning baseret på Version 1.9 sp2

Vejledning baseret på Version 1.9 sp2 vejman.dk Vejtilsynet Juli 2012 Vejledning baseret på Version 1.9 sp2 Indledning Denne vejledning beskriver håndtering af to af Vejtilsynets arbejdsopgaver i tilladelsesmodulet og vejarbejdermodulet i

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

1. Generelle principper og funktioner

1. Generelle principper og funktioner 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper og funktioner...3 1.1 Principper for søgning...4 1.2 Principper for visning...6 2. Menuer i istads...6 2.1 Studerende...6 2.1.1 Uddannelse...6 2.1.1.1 Studieoversigt...7

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK- 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 10 1.1 VERSIONSSTYRING...

Læs mere