UNDERVISNINGSMATERIALE. Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSMATERIALE. Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR"

Transkript

1 SMATERIALE Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR

2 INTRODUKTION Edvard Weie ( ) er en af dansk kunsts mest centrale modernister. I starten af 1900-tallet arbejdede Weie sammen med andre kunstnere på at forny det maleriske udtryk. Udstillingen Edvard Weie: Poesiens natur fokuserer på Weies arbejde med det moderne maleri og hans poetiske syn på maleriet. Dette undervisningsmateriale henvender sig til folkeskolens udskoling og er henvendt til både billedkunst- og danskundervisningen. Materialet er udarbejdet som inspiration til at arbejde med udstillingen både før, under og efter besøget i GL STRAND. Materialet lægger op til en dialogbaseret undervisning, hvor eleverne skal inddrage deres egne erfaringer og refleksioner i forhold til det, de iagttager og oplever i udstillingen. Undervisningen vil styrke elevernes analytiske og visuelle kompetencer og lade dem aktivt opleve billedkunsten. Fotografi af Edvard Weie, ca Side 2

3 HVEM VAR EDVARD WEIE? Edvard Weie blev født i 1879 i København og voksede op i en fattig familie på Christianshavn. Hans far forlod familien tidligt, og Weie boede sammen med sin mor og søster. Weie måtte tage en uddannelse som almindelig maler, og først bagefter kunne han overveje at blive kunstner. Da Weie var 25 år gammel, kom han ind på Zahrtmanns skole. Skolen var en malerskole, der blev åbnet i 1885 af den danske kunstner Kristian Zahrtmann ( ). Weie tilhørte gruppen af de modernistiske kunstnere i Danmark en gruppe af kunstnere, som eksperimenterede med maleriets egne virkemidler som form, linjer og farve. I de sidste år af sit liv skrev Weie et manuskript, som handlede om hans eget syn på kunsten. Manuskriptet blev først udgivet efter Weies død under titlen Poesi og Kultur af hans enke Agnes Louise Jensen i Edvard Weie døde som 64-årig i Edvard Weie, Opstilling, 1935, olie på lærred, privateje Side 3

4 MODERNISME I starten af 1900-tallet begyndte flere kunstnere i Europa at male på en ny måde. Nye stilretninger kom fra Paris, og flere kunstnere herhjemme besøgte byen for at blive inspireret af de nye tendenser i kunsten. Her kunne kunstnerne møde berømte malere som Pablo Picasso, Paul Cézanne og Henri Matisse. I modsætning til kunstnere før århundredeskiftet, som skildrede deres motiver realistisk eller naturalistisk, ville modernisterne arbejde med maleriets form i stedet for med dets indhold. Det vil sige, at de modernistiske kunstnere ikke stræbte efter at gengive virkeligheden så præcist som muligt. I stedet for ville de male stemninger, følelser og tanker ved hjælp af form, farver og linjer. De malede ofte samme motiv flere gange for at opnå den helt rette stemning eller farvesammensætning i billedet. Farver, linjer og rum blev derfor et nyt tema i maleriet. Edvard Weie, Langelinie. Studie, ca.1928, olie på lærred, privateje Side 4

5 ZAHRTMANNS SKOLE Zahrtmanns skole i København blev oprettet i 1885 af maleren Kristian Zahrtmann ( ). Zahrtmanns egne malerier forestillede historiske fortællinger, og han har ofte malet Leonora Christina i Blåtårn, som blev taget til fange af Frederik III. Zahrtmann malede dramatisk og brugte stærke farver i sine billeder. Undervisningen på skolen var mere moderne end på det Kgl. Danske Kunstakademi, og Zahrtmann lærte de unge kunstnere at eksperimentere med farven. Fx gengav kunstnerne lys og skygge ved hjælp af komplementærfarver i stedet for ved grålige nuancer, som man ellers kendte det fra det naturalistiske maleri. KUNSTNERENS EGEN VILJE Den modernistiske kunstner ville skabe sit eget billede af virkeligheden. Det var derfor ikke selve motivet, som var det afgørende for oplevelsen af værket. Derimod var det vigtigt, hvordan kunstneren så og oplevede sit motiv. Det betyder også, at det var kunstnerens egne tanker og idéer, som skabte kunstværket. Ved at bryde med den naturalistiske gengivelse af virkeligheden, kunne kunstneren udforme sit personlige billede af virkeligheden. Edvard Weie, Sol i Dyrehaven, 1918, olie på lærred, privateje Side 5

6 MED BLIK FOR DET MODERNE På samme måde som de øvrige danske modernister arbejdede Weie med farver, form og linjer i sine malerier. Flere gange malede Weie også de samme motiver igen og igen for at finde frem til farvernes indbyrdes harmoni. Han var meget optaget af farven og eksperimenterede med de forskellige farver. Når Weie malede sit motiv forenklede han også formen på motivet. Formerne gengav Weie som store flader med brede penselstrøg, mens han reducerede linjerne til få, store linjer. Weie skildrede flere forskellige motiver, og på udstillingen opleves opstillinger, interiører, bylivet og landskaber. På trods af modernismens dyrkelse af maleriets formelle virkemidler fladen, formen og farven fastholdt Weie det figurative element i sine billeder. Han ville ikke skabe abstrakte malerier og var især glad for at male mytologiske fortællinger, som han fortolkede på sin egen måde. OPGAVER Gå rundt i udstillingen og se på de forskellige motiver, Weie har malet. Se på maleriet Fra en villahave ved Sundet (Solskin og dovenskab). Prøv at sætte ord på, hvordan Weie har malet værket. Hvilke farver har Weie brugt, og hvilken stemning skaber han med disse? Edvard Weie, Fra en villahave ved Sundet (Solskin og dovenskab), 1914, olie på lærred, privateje Side 6

7 DET MODERNE LIV Allerede i slutningen af 1800-tallet begyndte de franske impressionister at male de nye, brede boulevarder i Paris. Boulevarderne var et symbol på det moderne liv og var det sted i byen, hvor borgerskabet kunne promenere, se på andre, men også selv blive set. Impressionisterne malede også parkerne, som var blevet et fritids- og friluftssted, hvor man kunne spadsere og slappe af. På samme tid i København malede flere kunstnere området omkring Langelinie, som allerede i midten af 1800-tallet var blevet et populært udflugtsmål for københavnerne. Langelinie var blevet til en promenade, som mange mennesker besøgte for at nyde vejret, rekreere og promenere. Værk i fokus: Motiv fra Langelinie, 1925 Motivet fra Langelinie fremstår meget moderne i Weies fortolkning. Vi kan se mennesker, som er ude og spadsere i et klart sommerlys. Men for Weie var det ikke særligt vigtigt at skildre det sociale liv, som udspillede sig på stedet. Vi kan ikke genkende personerne eller sige noget om, hvilken social stand de tilhører. For Weie var det vigtigt at male motivet, som han selv så og oplevede det. Fx er motivet langt fra naturalistisk malet. Det er forenklet, og detaljerne er ophævet. De enkelte personer er flygtigt malet, og de flyder næsten sammen med de andre former i billedet. Weie har bygget billedet op af flere forskellige farvefelter, og det er også igennem farvernes indbyrdes forhold, at Weie har skabt både form og dybde i billedet. Bl.a. har Weie brugt komplementærfarverne rød og grøn, som både forstærker og harmonerer med hinanden. Billedet er også figurativt og abstrakt på samme tid. På den ene side kan vi genkende menneskerne, promenaden og vandet, men vi kan på den anden side fornemme, at Weie har været optaget af at Edvard Weie, Motiv fra Langelinie, 1925, olie på lærred, privateje fokusere på farven. På den måde får motivet fra Langelinie et subjektivt præg. Vi ser motivet igennem Weies øjne og får et indblik i, hvordan han så og oplevede sit motiv. OPGAVER Beskriv maleriet Motiv fra Langelinie. Hvordan har Weie fx malet himlen og træerne? Prøv at beskrive de farver Weie har brugt. Er de positive eller negative? Se i materialet på fotografiet fra Langelinie fra starten af 1900-tallet. Er der nogle ligheder? Kan du nævne steder i København i dag, hvor man kommer for at slappe af. Se andre og blive set? Hvordan slapper man af i sin fritid i dag? Side 7

8 Langelinie, ca tallet. Folk er samlet for at se flagsmykkede skibe. Københavns Museum Side 8

9 KUNSTNEREN ØVER I lighed med de andre modernistiske kunstnere malede Weie mange stilleben. Et stilleben er et billede af opstillede genstande som fx blomster, frugter og vaser m.m. Selve ordet stilleben kommer fra tysk og betyder stille-liv, og det var særligt i Nederlandene i 1600-tallet, at kunstnerne malede de livløse opstillinger. Deres maleriske fremstillinger var ofte præget af symboler, der henviste til livets skrøbelighed. Fx malede kunstnerne et dødningshoved, slukkede sterinlys eller blomster og frugter, der var ved at gå i fordærv. I den modernistiske kunst havde opstillingerne en anden betydning. Her fokuserede kunstnerne ikke på at fremstille symbolske betydninger, men brugte arbejdet med opstillingerne som maleriske øvelser. Fx malede Weie mange af sine opstillinger igen og igen for at opnå den helt rette komposition og farvesammensætning i billedet. OPGAVER Prøv at beskrive farverne i billedet. Virker de triste eller glade, negative eller positive? Se nærmere på rummet i billedet. Hvad er afbildet? Og hvor? Hvordan har Weie skabt en fornemmelse af dybde i billedet? Udpeg forskellige komplementærfarver i billedet og diskutér, hvilken effekt det har, at Weie har brugt disse farver. Værk i fokus: Opstilling, 1932 I Opstilling fra 1932 har Weie opbygget maleriet af flere forskellige farvefelter. De forskellige hverdagsobjekter, som Weie skildrer, er blevet forenklede og malet som store flader. Farven er påført i et tyndt lag, og flere steder har Weie valgt ikke at dække det hvide lærred. Penselstrøgene er tydelige og brede. Det er uden tvivl farverne og de enkelte penselstrøg, som er det centrale i billedet. Gennem linjerne, der dannes af penslens strøg og farvernes indbyrdes spil, skaber Weie forgrund og baggrund i billedet. Farverne er også lagt på i flere lag og angiver på denne måde en dynamik og rumlig dybde. Edvard Weie, Opstilling, 1932, olie på lærred, privateje Side 9

10 Komplementærfarver I opstillingen har Weie arbejdet med komplementærfarver: rød-grøn, gul-violet, blå-orange. Komplementærfarver, er de farver, som ligger overfor hinanden i farvecirklen, og som derved giver hinanden størst mulig kontrast og størst muligt liv. Hos Weie skaber komplementærfarver områder i billedkompositionen, der er tydeligt forskellige fra hinanden, og de enkelte farver danner også en kontrast mellem kold og varm. Weie var meget inspireret af den samtidige maler Karl Isakson ( ), som også var en stor kolorist. Isakson havde en stor interesse for farven og formen. Fx mente Isakson, at genstanden først vil være perfekt afbildet i det øjeblik, at farven er lagt på lærredet. Sammenlign Weies opstilling med Isaksons Opstilling med påskeliljer og appelsiner fra Diskutér forskelle og ligheder. Karl Isakson, Opstilling med apperlsiner og påskeliljer, 1911, olie på lærred, ARoS Kunstmuseum Side 10

11 FARVENS MUSIK Weie var meget inspireret af musik, og hvordan musik kan gengive særlige stemninger og følelser. Weie var også overbevist om, at former, linjer og farver i et maleri kunne sidestilles med tone, takt og melodi. Gennem farven kunne Weie fx skabe særlige stemninger i sine billeder. I sit manuskript Poesi og Kultur (1951) beskrev Weie farven på følgende måde: Farven kan tages i Betydning af Kulør som et primitivt Element, der vækker visse primitive, elementære Forestillinger hos os som f.eks Flagets Farve, eller Tingenes Farves, naar man gaar fra en Ting til en anden, fra et Værelse til et andet (...). Og Farven kan tages i Betydning af Valør som et mere indviklet System, der med Skalaer bygger en endnu mere indviklet Form- og Forestillingsverden op, ja til sidst gaar over til at danne en legemlig, figurlig Illusionsverden som f. Eks. i Maleriet. Thi Farven kan også tages ( ) for Kunsten overhovedet totalt revolutionerede Betydning, nemlig som Klang. Ved simpelthen at sidestille Farven med Tonen! Ved simpelthen at udnytte Farvens mystiske Evne til ligesom Tonen at vække Sindets Stemning ved sin rent fysiske Paavirkning. OPGAVER Edvard Weie, Fra en have, årstal ukendt, olie på lærred, privateje Se på Weies maleri Fra en have. Hvilke tanker sætter det i gang hos jer? Se på farverne. Hvilken stemning skaber de? Hvordan synes I, at musikken i udstillingsrummet passer til billedet? Kunne I bedre forestille jer det med et andet musikstykke? Find eventuelt på jeres telefon det stykke musik, som I synes passer, og spil det for jeres klassekammerater og forklar bagefter, hvorfor I har valgt det. Side 11

12 Naturens fascinationskraft Weie besøgte ofte Christiansø. Den lille ø, som ligger i Østersøen 20 km ude for Bornholm, var på Weies tid et lille fiskersamfund og et uspoleret sted. Naturen på øen var også anderledes og dramatisk. Her kunne Weie male det frådende hav og store klipper. I malerierne fra Christiansø gengav Weie de dramatiske naturscenarier med bestemte farver og vilde penselstrøg. De moderne kunstnere rejste tit væk fra København, da de ville væk fra industrialiseringen i byen og tættere på den oprindelige og vilde natur. Kunstnerne rejste ofte væk flere sammen og skabte kunstnerkolonier, hvor de kunne inspirere hinanden og arbejde sammen. På Christiansø kæmpede de mange kunstnere også om pladsen, når de ville male havet. De dage, hvor det blæste meget, og hvor havet var oprørt og vildt, var de ivrige kunstnere helt ude på de yderste klipper. Edvard Weie, Havstudie. Fra Christiansø, 1912, olie på lærred, privateje OPGAVER Se på maleriet Havstudie. Fra Christiansø. Hvad har Weie lagt vægt på, da han malede sin gode ven maleren Mogens Lorentzen? Hvilken betydning ville det have haft, hvis værket var malet i solskinsvejr? Kender du andre kunstnere, der arbejder med naturens kræfter? Side 12

13 OPGAVER Gå sammen i små grupper og vælg et værk i udstillingen, som har et bestemt sted som motiv. Lav i fællesskab en analyse af det valgte værk. Formel billedanalyse: Beskriv, hvad du ser på maleriet prøv at nævne så mange detaljer som muligt. Beskriv motivets komposition og linjer samt motivets opstilling i for-, mellem- og baggrund. Beskriv farveholdningen og lyset. Beskriv perspektiv og dybde i billedet. Indholdsmæssig billedanalyse og fortolkning: Hvad er det for et sted, Weie har valgt at male? Fortæller Weies valg af farver og lys noget om stedet? Beskriv stemningen i maleriet. Hvad vil Weie fortælle om det sted, han har malet? Er der et budskab i billedet? Edvard Weie, Blomstertorvet, Højbro Plads, 1911, olie på lærred, privateje Side 13

14 VÆRK I FOKUS:FAUN OG NYMFE, 1941 Selv om Weie udforskede maleriets egne virkemidler som form, farve og linjer, interesserede han sig også for det figurative element. Weie var især glad for at male mytologiske kompositioner og malede flere gange de mytologiske figurer faun og nymfe, som han fortolkede på nye måder. En faun stammer fra den romerske mytologi og er en skovånd. Fauner ligner mennesker fra livet og op, udover at de har spidse ører og små horn i panden. Fauner kan godt lide musik, og de er kendt for at lokke skovens nymfer med deres dans og musik. Både faun og nymfe står som symboler på naturens kraft og idéen om at idealisere naturen. STEMNINGEN I BILLEDET Weies maleri Faun og Nymfe er delvist abstrakt malet. Selv om værkets titel forsøger at hjælpe os på vej, er det individuelt, hvordan man fortolker værket. Er det virkelig en faun og en nymfe, som Weie har malet? Eller er det noget helt andet? De følelser, tanker og stemninger, som billedet fremkalder, er ikke hentet i en nøjagtig gengivelse af en faun og og en nymfe, men derimod i farverne, formerne, lyset og rummet. OPGAVER Beskriv billedet. Hvor er vi henne? Hvilke farver har Weie brugt, og hvordan påvirker de vores oplevelse af de mytologiske figurer? Hvor tror I, at figurerne befinder sig henne i billedet? Undersøg på internetet hvordan fauner og nymfer ellers er blevet malet. Diskutér om I kan lide Weies fortolkning af de klassiske mytologiske figurer. Edvard Weie, Faun og Nymfe, 1941, olie på lærred, privateje

UNDERVISNINGSMATERIALE. Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR

UNDERVISNINGSMATERIALE. Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR SMATERIALE Grundskolens mellem- og udskolingstrin og ungdomsuddannelser EDVARD WEIE POESIENS NATUR FAKTA Dette undervisningsmateriale henvender sig primært til folkeskolens udskoling og er henvendt til

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE. Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin EDVARD WEIE POESIENS NATUR

UNDERVISNINGSMATERIALE. Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin EDVARD WEIE POESIENS NATUR SMATERIALE Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin EDVARD WEIE POESIENS NATUR INTRODUKTION Edvard Weie (1879-1943) er en af dansk kunsts mest centrale modernister. I starten af 1900-tallet

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Efterbilleder/Komplementærfarver: Dias 2-9 Farvede skygger/simultankontrast: Dias 10-21 Farver skaber rum: Dias 22-23 Illustration af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt Malerier af kunstner Michael Lønfeldt Her i kataloget viser jeg fotos med et udvalg af de seneste malerier jeg har lavet. Med lidt tekst om

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin

Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Undervisningsmateriale til Indskoling og Mellemtrin Tekst og redaktion ved Lasse Kaae og Majbritt Løland, Randers Kunstmuseum, oktober 2016. 1 Lærervejledning Lærervejledningen giver en introduktion til

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt Malerier af kunstner Michael Lønfeldt Her i kataloget viser jeg fotos med et udvalg af de seneste malerier jeg har lavet. Med lidt tekst om

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNESOG LIDENSKABERNESRUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆLUDSTILLINGERNE GENNEMBILLEDER Vælg et overordnet tema Fortældennehistoriegennem3-4 billeder Upload til

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse

Find landskabet. Lærervejledning 3.-5. klasse Find landskabet Lærervejledning 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Modulernes aktiviteter og formål side 4-12 o Forberedelse side 13 o Trinmål side 14-15 o Praktisk information side 16 2 Forord Undervisningsforløbet

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Abstrakte og unikke malerier med lys og dybde

Abstrakte og unikke malerier med lys og dybde www.artvesta.dk Abstrakte og unikke malerier med lys og dybde Vibeke Vesta varierer sine maleriers udtryk via individuel komposition, struktur og brug af effekter. Det giver hvert maleri sin egen historie.

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Ud fra et tema skal et billede klippes eller stykkes sammen. Der skal lånes fra andres

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Opvækst i Thy. af Jytte Nielsen og Michael Vandet

Opvækst i Thy. af Jytte Nielsen og Michael Vandet Hammans»malerskab«af Jytte Nielsen og Michael Vandet Den 25. maj i år ville maleren Marius Hammann være fyldt 125 år. Ikke mange kender kunstneren, der blev født i Thisted, og som har malet en del motiver

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Roms fontæner og pinjer

Roms fontæner og pinjer Roms fontæner og pinjer På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille to forskellige musikværker.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet:

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet: Værkstedet: Formål Værkstedet er den mere interaktive del af Klatværket, hvor eleverne selv kan afprøve billedkunstens virkemidler gennem små opgaver og film. Formålet er at eksperimentere med materialer,

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

ARTiFAKTi. Modernisme Maleriets fornyelse 1908-41

ARTiFAKTi. Modernisme Maleriets fornyelse 1908-41 Modernisme Maleriets fornyelse 1908-41 Modernisme - Maleriets fornyelse 1908-1941 kan opleves på ARoS i perioden 30. marts til 26. august 2012. Særudstillingen er baseret på en mangeårig forskning foretaget

Læs mere

ÅNDEHULLER FINN HAVE Undervisningsforløb til institutioner, indskoling, mellemtrin og udskoling.

ÅNDEHULLER FINN HAVE Undervisningsforløb til institutioner, indskoling, mellemtrin og udskoling. ÅNDEHULLER FINN HAVE Undervisningsforløb til institutioner, indskoling, mellemtrin og udskoling. Randers Kunstmuseum inviterer institutioner og skoler til at arbejde med særudstillingen ÅNDEHULLER FINN

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Om undervisning på J. F. Willumsens Museum Undervisningen på J. F. Willumsens Museum er dialogbaseret og procesorienteret, og lægger

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Farvekraft. ad helvede til! Jens Søndergaard. Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin)

Farvekraft. ad helvede til! Jens Søndergaard. Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) Farvekraft ad helvede til! Jens Søndergaard 1895-1957 Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) Farvekraft ad helvede til! - Jens Søndergaard 1895-1957 Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Læs mere

Ti æstetiske veje. til heksenes univers

Ti æstetiske veje. til heksenes univers Ti æstetiske veje til heksenes univers Ved pædagogisk konsulent Mette Rold/oktober 2008 Billedsamtalen Arbejd med forholdet mellem imaginær og reel virkelighed. Spørg dig selv om: Hvad der undrer dig ved

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst c-niveau Helle

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på

FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på Det Nationale Fotomuseum, Rotunden 01 Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K 22.

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

tegning NATUREN PÅ KROGERUP

tegning NATUREN PÅ KROGERUP tegning NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2017-2018 Billedkunst 4. klasse Grindsted Privatskole Karin Østergaard Mål for billedkunst efter 4. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne kan opfylde nedenstående kompetence-,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser Maria Lassnig At male med kroppen 18/11 2016 26/2 2017 Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om særudstillingen

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Farvernes magi. - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum

Farvernes magi. - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum Farvernes magi - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum Farvernes magi inspirationshæfte Redaktion: Annette Johansen, Anne Gregersen, Camilla Eva Autzen og Kristine Kristiansen

Læs mere

Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen

Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Nærværende inspirationskatalog er rettet mod grundskolernes mellemtrin og udskoling. Katalogen henvender

Læs mere

UDFORSK KUNSTEN. Inspiration og metoder til inddragelse af kunst i undervisningen i 7.-10. klasse

UDFORSK KUNSTEN. Inspiration og metoder til inddragelse af kunst i undervisningen i 7.-10. klasse UDFORSK KUNSTEN Inspiration og metoder til inddragelse af kunst i undervisningen i 7.-10. klasse 1 INDLEDNING Materialet er målrettet lærere i udskolingen, der vil arbejde aktivt med kunst ved et museumsbesøg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 maj-juni Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst C Eva

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Arne L. Hansen. Retrospektiv

Arne L. Hansen. Retrospektiv Inspirationsmateriale for folkeskole, gymnasium og hf Arne L. Hansen. Retrospektiv Vendsyssel Kunstmuseum 2. september 2011-1. januar 2012 Stålværk. Teglholmen, 1961. Om udstillingen Arne L. Hansen. Retrospektiv

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Vejle, Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst-C-niveau

Læs mere

Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse

Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse Hvad kan du kende sagprosa på? Der er en afsender, sagforhold og modtager Nævn tre teknikker inden for billeder. Foto, akrylmaleri, akvarel, tegning.

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Udskoling

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Udskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Udskoling Introduktion til materialet Materialet er udformet som et diskussions- og opgaveark,

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

FANG DIN BY LEKTION 3: Fang din by // Lærerark. Varighed: 45 min.

FANG DIN BY LEKTION 3: Fang din by // Lærerark. Varighed: 45 min. Fang din by // Lærerark LEKTION 3: FANG DIN BY Varighed: 45 min. Opgavebeskrivelse: Formålet med aktiviteten er at introducere eleverne til fotoanalyse (herunder viden om virkemidler) for derigennem at

Læs mere

Billedkunst 1. klasse 2016/2017

Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Fagets identitet og rolle I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN VELKOMMEN TIL FERNISERING LØRDAG D. 7. APRIL KL. 12-15 PÅ PÅSKEUDSTILLING 2001 MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 MOGENS ANDERSEN ER TILSTEDE PÅ FERNISERINGEN GALLERI PROFILEN

Læs mere

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl.

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

PÅ BAGSIDEN. Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET

PÅ BAGSIDEN. Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET PÅ BAGSIDEN Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen MELLEMTRINNET Inspirationskatalog til undervisning i grundskolen Nærværende inspirationskatalog er rettet mod grundskolens mellemtrin. Kataloget

Læs mere

KUNSTINTERESSERET? KURSUSPROGRAM Atelierplads - Kurser Foredrag - Workshops

KUNSTINTERESSERET? KURSUSPROGRAM Atelierplads - Kurser Foredrag - Workshops KUNSTINTERESSERET? KURSUSPROGRAM 2018 Atelierplads - Kurser Foredrag - Workshops Kurser Kursusprogram 2018 Tingenes hemmelige liv En workshop omkring Stilleben opstilling v. billedkunstner Rick Towle Stilleben,

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Øjnene der ser. www.arfikaforbørn.dk

Øjnene der ser. www.arfikaforbørn.dk Øjnene der ser Dette undervisningsmateriale er udviklet af Louisiana Børnehus til projektet Afrika for børn. Materialet er gratis og frit tilgængeligt på www.afrikaforbørn.dk Skulpturer set med forskellige

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Udstillingen behandler temaer, der er relevante indenfor en lang række fag mediefag, dansk, historie, samfundsfag, geografi og billedkunst.

Udstillingen behandler temaer, der er relevante indenfor en lang række fag mediefag, dansk, historie, samfundsfag, geografi og billedkunst. Undervisningsmateriale Erik Steffensen: BASIC 18. marts til 21. maj Om Undervisningsmaterialet Undervisningsmaterialet har til formål at formidle Fotografisk Centers udstilling Erik Steffensen - Basic

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere