Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed"

Transkript

1 Velkommen til dialogmøde mellem Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed

2 Velkomst ved Gert Mortensen Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

3 Dagsorden Velkomst ved Gert Mortensen Orientering fra kommunale bygninger ved teamleder Kristian Hovmark Orientering fra Natur og Miljø ved teamleder Beate Neergaard Orientering fra Byggeri og Ejendomme ved teamleder Rie Christiansen Orientering fra Sektorchef Jytte Harpøth Eventuelt

4 Lolland Kommune kommunale bygninger Teamleder Kristian Hovmark

5 Opgaver som håndteres hos kommunale bygninger Vedligeholdelse af klimaskærm Energioptimering i kommunale bygninger Energiregistrering og styring Konsulentopgaver for øvrige sektorer (nybyggeri/ombygning) Omsætning 2011 ca. 56 mil Udvalgte større opgaver 2011 Ombygning sundhedscenteret Ombygning Fastings Allé Ravnsborgskolen ny SFO Riddersborg ny børnehave Møllebakken ny børnehave Ombygning Østofte skole Co2 reduktion =21,03%(809 tons) i de kommunale bygninger

6 Hvordan bliver kommunens håndværkere inddraget? RETNINGSLINIER FOR UDBUD AF BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. Håndværkere med regelmæssigt tilknytning til de respektive institutioner Lokale og ikke lokale spørges jf. Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter Når håndværkere henvender sig registreres de i database og henvendelsen tages op på teammøde. Bydende til konkrete opgaver vælges i samarbejde med institutionen og Kommunale bygninger

7 Kontaktpersoner i kommunale bygninger Vedligeholdelse og byggeri Energi Gitte Winther Tom Christensen Jane Jakobsen Dorte Rasmussen Jan Christensen

8 Kontakt til kommunale bygninger Kontakt via mail: Telefonisk: Kontaktoplysninger Teamleder Mail: Telefonisk

9 Lolland Kommune Natur og Miljø Teamleder Beate Neergaard

10 Natur og Miljø Håndtering af overskudsjord Håndtering af affald fra byggepladser Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg m.v.

11

12 Håndtering af overskudsjord Jord der flyttes fra: kortlagte arealer (link på hjemmesiden) områdeklassificerede områder (link på hjemmesiden) vejarealer er omfattet af reglerne om jordflytning (se hjemmeside) Hvis man støder på jordforurening undervejs i byggeriet, skal arbejdes standses og kommunen kontaktes

13 Håndtering af overskudsjord Jordflytninger skal anmeldes til kommunen via Jordweb (link hjemmeside) Flytning af jorden må ske: når kommunen har anvist jorden, eller 4 uger efter anmeldelsen til miljøgodkendt modtageanlæg, straks efter anmeldelse - for kortlagte arealer, dog kun hvis kommunen har godkendt jordhåndteringsplanen

14 Håndtering af overskudsjord Jorden skal analyseres og resultatet vedlægges anmeldelsen i Jordweb Hvis jorden køres til godkendt karteringsanlæg, analyseres jorden der Oplysninger om prøveantal, analyseparametre findes på kommunens hjemmeside

15 Håndtering af overskudsjord Flytning af ren jord fra områder, der ikke hører under jordflytningsbekendtgørelsen, kræver ikke anmeldelse m.v., men vær opmærksom på f.eks.: bestemmelser i lokalplaner om der er tale om naturbeskyttede områder eller lavninger, som ikke på fyldes op at opfyldning på over 50 cm kræver landzonetilladelse send en forespørgsel til os hvis du er i tvivl

16 Håndtering af affald fra byggepladser Affald fra byggepladser skal sorteres i genanvendeligt affald (ikke forurenet) og i ikke genanvendeligt affald Genanvendeligt affald skal genbruges Man kan selv genanvende affaldet det skal anmeldes til kommunen (link hjemmeside) Affaldet kan leveres til godkendt modtager af godkendt transportør Mindre mængder kan afleveres på REFAs genbrugspladser

17 Håndtering af affald fra byggepladser Ikke-genanvendeligt byggeaffald skal sorteres i fraktioner, og bortskaffes efter reglerne i erhvervsaffaldsregulativet (se hjemmesiden) REFAs affaldsguide beskriver nærmere hvad der skal ske med de enkelte affaldsfraktioner, f.eks. anvises: affald med et PCB indhold under 50 mg/kg og asbest til deponering til Miljøcenter Hasselø affald med et PCB indhold over 50 mg/kg til I/S Alfa Specialaffald eller anden godkendt modtager

18

19

20 Ansøgning om tilladelse til nedsivningsanlæg m.v. Der er begrænset mulighed for nedsivning af spildevand på Lolland fordi: nedsivning ikke tillades i områder med drikkevandsinteresser jordbunden mange steder på Lolland er uegnet til nedsivning I sommerhusområderne er der dog ofte krav om nedsivning af spildevand

21 Ansøgning om tilladelse til nedsivningsanlæg m.v. man skal søge om tilladelse til etablering nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, faskiner m.m. hos kommunen ansøgningsskemaer til nedsivningsanlæg og minirenseanlæg findes på kommunens hjemmeside skema for ansøgning om faskiner er på vej, link til Teknologisk Instituts vejledning om faskiner

22 Kloakering i det åbne land Der skal kloakeres og separatkloakeres mange ejendomme i det åbne land i de kommende år Derfor holder Lolland Spildevand et informationsmøde for kloakmestrene sidst på året Det vil være en stor hjælp, hvis kloakmestrene løbende sender færdigmeldinger til os i TMM

23 Natur og Miljø Jordflytninger: Timm Jäger Merete Pedersen Hans Christian Nielsen Marlene Blak Nielsen Erhvervsaffald: Jens Hedelykke Pernille Fibecker Kloakering m.v.: Per Ginge Hansen Timm Jäger Finn Albrechtsen Hanne Jønsson

24 Lolland Kommune Byggeri og Ejendomme Teamleder Rie Christiansen

25 Byggeri og Ejendomme Oplysninger om ejendomme og generelle oplysninger i øvrigt Sagsforløb i sager Energiberegninger

26 Oplysninger om ejendom Den offentlige Informationsserver OIS er en statslig database, der har samlet en række oplysninger om ejendomme Adresse indtastes Aktuel adresse vises Zonestatus Ejer oplysninger BBR oplysninger og BBR meddelelse Det er ejers ansvar at BBR oplysninger er korrekte

27 Oplysninger om ejendom Lolland kommunes hjemmeside mulighed for hjælp og svar Ejendoms oplysninger på kort

28 Kort oplysninger på WebGis ssssssss Her søges på aktuel adresse Eks. Fruegade 7, 4970 Rødby Her vises den søgte ejendom Her er der mulighed for at skifte mellem teknisk kort og luftfoto Her er der mulighed for at søge på forskellige oplysninger Der er der eks. mulighed for vejledende matrikelgrænse

29 Find svar på mange spørgsmål på vores hjemmeside: Borger Teknik og Miljø Byggeri og Ejendomme På hjemmesiden kan man eks. finde blanketter til byggeansøgninger og vejledninger til byggeansøgninger. Bemærk vi påbegynder først sagsbehandling, når vi har en fuldt oplyst sag Øvrige oplysninger

30 Byggeansøgning Samme byggeansøgning anvendes til både enfamiliehuse, sommerhuse, erhvervsbygninger samt anmeldelser eks. nedrivninger Ansøgningsskemaet er 5 sider Vigtigt at ejer underskriver eller der er fuldmagt De fleste oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside

31 Byggeansøgning Tjekliste Nyttig kontrol til ansøger om hvilken oplysninger der skal sendes ind, og hvad man som ansøger skal have taget stilling til, inden vi betragter sagen som fuldt oplyst

32 Sagsforløb generelt, gælder for alle typer af bygninger I sager hvor det er kompliceret byggeri eller brandmyndigheden er involveret, kan det være oplagt med forhåndsdialog, hvor vi afklarer rammerne for byggeriet Ansøger udfylder en byggeansøgning via hjemmesiden eller alternativt printer byggeansøgningen ud, når den er udfyldt, og sender til kommunen, sammen med relevant materiale eksempelvis bygningstegninger, situationsplan mv. Husk rådgivere skal sørge for ejers underskrift eller fuldmagt Bemærk, sager i landzone kan kræve en landzonetilladelse, som skal gives inden vi kan give byggetilladelse. I nogle tilfælde er det ligeledes nødvendigt en dispensation eksempelvis fra en lokalplan og/eller med tilkendegivelser fra eksempelvis en landinspektør Lolland Kommune modtager byggeansøgningen og sagen fordeles til sagsbehandler Sagsbehandler gennemgår sag og kvitterer for modtagelsen af sagen. Herunder anmoder om supplerende materiale Sagsbehandler behandler sagen, hurtigst muligt og fremsender byggetilladelsen

33 Energiforbrug Sagsbehandling følger Kap. 7 i Bygningsreglementet Ændringer i anvendelse af bygninger eller tilbygninger til bygninger, kan medføre ændringer i energiforbrug og deraf krav om energiberegning jf Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygninger eller ændringer vedrører klimaskærmen jf I byggesagsbehandling skelner vi mellem dokumentation via energirammeberegning eller varmetabsberegning

34 Bygningstegninger mv. Kommunen har i visse tilfælde tegninger af bygninger samt kloaktegninger. Vi kan muligvis hjælpe, men det er desværre ikke altid Ved ønske om tegninger sender man en mail til Vi ekspederer den type sager indenfor 10 dage. I større sager er man efter aftale velkommen til selv at komme og gennemgå byggesagen

35 Hvem sagsbehandler i Byggeri? Byggesagsbehandlere: Erik, Mailene, Lisbeth, Brian, Kim, Michael Nedrivningsgruppe: Merete, Louise

36 Kontakt til Byggeri og Ejendomme Kontakt via mail: Telefonisk: Kontaktoplysninger Teamleder Mail: Telefonisk

37 Lolland Kommune Sektorchef Jytte Harpøth

38 Eventuelt og Tak for i dag

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGERI

ANSØGNING OM BYGGERI B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa T 89 59 10 00 www.norddjurs.dk ANSØGNING

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Drømmer du om at gøre dit hus mere attraktivt med

Drømmer du om at gøre dit hus mere attraktivt med BYGGEANSØGNINGER samler støv i kommunerne Den langsomme behandling af byggesager skyldes fejl i ansøgningerne, siger kommunerne. Sludder, siger boligejere og eksperter, som i stedet beskylder kommunerne

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Lokale: B4, 1. sal (nyt sted!) Tidspunkt: Torsdag den 10. maj 2012 kl. 08.45 15.30. Tilmelding:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere