3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse Kortlægning Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4"

Transkript

1 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TELEGRAFVEJ 5, BALLERUP INDHOLD 1 Indledning 1 2 Historisk redegørelse Smedeværksted og Metalindustriens Fagskole: Bogbinderi med trykkeri Olietank 4 3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse Kortlægning Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 4 Anbefaling 5 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 1. marts 2013 UDARBEJDET PERA KONTROLLERET BOG GODKENDT BOG 1 Indledning Aberdeen Asset Management Denmark A/S har anmodet COWI A/S om at foretage undersøgelser af forurening på ejendommen Telegrafvej 5, 2750 Ballerup, matr. nr. 1bk Pederstrup By, Pederstrup. Baggrunden for undersøgelsen er, at der pågår realitetsforhandlinger med en privat skole om at leje sig ind i ejendommen. Skolen vil blive placeret i den eksisterende bygnings vestlige ende på stueetagen og 1.sal, og således at udearealer forsøges etableret rundt om den vestlige gavl på bygningen. Ballerup Kommune har i mail af 21. februar 2013 oplyst til Aberdeen Asset Management Denmark A/S, at en del af ejendommen af Region Hovedstaden er registre-

2 2/5 Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ret som muligt forurenet på vidensniveau 1, på mistanke begrundet i ejendommens historiske anvendelse. Kortlægningen knytter sig til kloaktraceet på den nordlige del af ejendommen. Ballerup Kommune har den 21. februar 2013 endvidere oplyst, at grundejeren skal ansøge om tilladelse ændring af arealanvendelsen til følsom anvendelse, såfremt skolen placeres i det V1-kortlagte område. Kommunen oplyste endvidere, at de herefter vil tage stilling til, om der kan gives tilladelse ændring af arealanvendelsen efter jordforureningslovens 8. Det er angivet, at ansøgningen skal indeholde forslag til program for miljøundersøgelse, til afklaring af hvorvidt den mulige forurening findes på ejendommen. COWI har udført en historisk redegørelse, for at afklare de potentielle forureningskilder og komme med forslag til undersøgelsesprogram. 2 Historisk redegørelse Ifølge BBR-meddelelsen (kilde: er de første bygninger opført i COWI har ud fra ortofotos fra 1954, 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012 (kilde: vurderet, at der har været fast belægning på de ubebyggede dele af ejendommen, siden opførelsen af bygningerne. Dog har der langs med det nordlige, vestlige og sydlige skel historisk været beplantet i et mindre bælte. COWI har talt med Henrik Linder, Lill Dueholm og Dorte Virklund fra Ballerup Kommunes Miljøafdeling og gennemgået Ballerup Kommunes arkiverede byggesager, miljøsager og tankoplysninger på ejendommen, for at afklare den nuværende kortlægning og de potentielle forureningskilder på ejendommen. Ballerup Kommunes elektroniske byggesagsarkiv er fundet på Miljøsager og tankoplysninger er fundet i papirarkivet på Ballerup Kommunes Rådhus. Følgende aktiviteter er fundet: Før 1970 landbrugsjord Ca Byggetilladelse 1970 Etablering af nedgravet l fyringsolietank. Ca Bibliotekscentral og indbindingscentral (ibc bogbinding) lejer dele af bygningen Ca Deklaration vedrørende ledningstrace på den nordlige del af ejendommen Ca Gladsaxe Seminar lejer dele af bygningen Ca B.C. Inventar A/S (administrationen) lejer en del af bygningen Ca Scanpump A/S lejer en del af bygningen til indkøb og salg af pumper Ca Dansk Lokal TVv lejer en del af bygningen Ca Metalindustriens fagskole Ca Dan Venture Invest A/S lejer en del af bygningen Ca Landsforeningen Dansk Arbejde lejer en del af bygningen Ca M.F. Værktøj (maskinværksted) lejer en del af stueplan i bygningen 1992 tømning, rensning, sløjfning og grusfyldning af l nedgravet tank og overgang til naturgas Ca Compuware Nordic ApS (formodet IT-firma) lejer en del af bygningen Ca IBC bogbinderi lejer en del af bygningen

3 Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole 3/5 Ca Brinck & Sperch A/S lejer en del af bygningen Ca Danmarks Biblioteksforening lejer en del af bygningen Ca Ortofon administration lejer en del af bygningen Ca VUC lejer en del af bygningen Ca U.H. Communication ApS (formodet IT-firma) lejer en del af bygningen Ca RengøringsCompagniet K/S (administration) lejer en del af bygningen 2007 delvis kortlægning af en del af ejendommen på vidensniveau 1 Ca Høreinstitut lejer en del af bygningen COWI vurderer, at den tidligere anvendelse af bygningerne til kontorer, til brug for bibliotekscentral, indbindingscentral, Gladsaxe Seminar, B.C. Inventar A/S, Scanpump A/S, Dansk Lokal tv, Metalindustriens fagskole, Dan Venture Invest A/S, Landsforeningen Dansk Arbejde, Compuware Nordic ApS, IBC bogbinderi, Brinck & Sperch A/S, Danmarks Biblioteksforening, Ortofon, VUC, U.H. Communication ApS, RengøringsCompagniet K/S og høreinstitut traditionelt ikke giver anledning til forurening. COWI vurderer, at de tidligere aktiviteter i forbindelse med maskinværkstedet og metalindustriens fagskole, trykkeriaktiviteterne i bogbinderiet og den nedgravede l olietank kan give mistanke om forurening på ejendommen, der er dog ikke kendskab til spild eller uheld fra disse aktiviteter. 2.1 Smedeværksted og Metalindustriens Fagskole: På baggrund af notater fra kommunens miljøtilsyn og kapitel 5 godkendelse af virksomheden M.F. Værktøj, vurderes det, at der er tale om en maskinfabrik på 520 m 2 værksted med 4 personer ansat til at fræse og dreje metalforme. Værkstedet har været placeret i stueplan i den midterste del af bygningen. I et miljøtilsynsnotat er angivet, at der ikke er gulvafløb i værkstedslokalerne, og kun sanitært spildevand. Det er endvidere angivet, at affaldsprodukterne er kølemidler og metalspåner. Det vurderes, at eventuelt spild af metaller og køle-/smøremidler ved bearbejdning, samt eventuelt spild fra lager og opbevaring af råprodukter, varer og affaldsprodukter enten er sket inde på bygningens betongulv, eller udendørs på asfaltbelægningen. Eventuelt spild på belægningerne vurderes ikke umiddelbart at give anledning til jordforurening. Der er ikke kendskab til de tidligere aktiviteter i forbindelse med Metalindustriens Fagskole, men det formodes, at der er tale om skoling i bearbejdning i metaller. Det vurderes, at de potentielle forureningskilder svarer til de der traditionelt kan findes på smedeværksteder/maskinfabrikker, dvs. de samme som beskrevet ovenfor ved smedeværkstedet. Der er ikke fundet oplysninger om spild eller uheld fra disse aktiviteter. 2.2 Bogbinderi med trykkeri Det er angivet i notater fra kommunens miljøtilsyn i 1995, at der har været 4 trykkerimaskiner, og været anvendt trykfarver, olie og lim. På situationsplaner er angivet at indbindingscentralen har været i stueplan i den østlige del af bygningen.

4 4/5 Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole I diverse miljøtilsynsnotater og anmeldelser af affald, er angivet fremkaldervæske, fixeringsvæske med sølv, hydraulikolie, benzin og kunstharpikslim, fotografiske fremkalderbade, trykfarver, phenoler, sulfit og polyvinylacetat. I 1980 har Bibliotekscentralen ansøgt om tilladelse til at udlede spildprodukter fra fremstillingen af grafiske trykplader og fotopapir og film til kloaksystemet. Der er ansøgt om tilladelse til udledning af 20 l pr. uge. Der er ikke fundet oplysninger om spild eller uheld fra disse aktiviteter. 2.3 Olietank Der er fundet oplysninger om en l fyringsolietank, som er nedgravet i Tanken er tømt, renset, afblændet og grusfyldt i COWI har ikke fundet oplysning om placeringen. Det vurderes, at der kan have sket spild af fyringsolie fra utætheder i tank og rørsystem, samt ved påfyldning og sløjfning kan have givet anledning til forurening. Der er ikke fundet oplysninger om spild eller uheld omkring tanken. 3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 3.1 Kortlægning COWI har vurderet Region Hovedstadens afgørelse om kortlægning på vidensniveau 1 af 26. marts I afgørelsen om kortlægning er angivet, at det tidligere trykkeri, det tidligere maskinværksted og den tidligere olietank er potentielle forureningskilder. Regionen har kortlagt et område på 1270 m 2 omkring hovedkloakken på den nordlige del af ejendommen med mistanke om forurening. Såfremt der skal opbrydes belægninger eller foretages bygge- eller gravearbejder i det kortlagte område, skal Ballerup Kommune give tilladelse inden dette arbejde påbegyndes jf. jordforureningsloven 8, stk Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole Ejendommens nuværende arealanvendelse er ifølge BBR-meddelelsen fabrik og lager. Før arealanvendelsen ændres til følsom arealanvendelse (eksempelvis skole) skal ejer eller bruger sikre, at det øverste 50 cm ren jordlag af den ubebyggede del af arealet er uforurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning, i henhold til 72 b i jordforureningsloven. COWI vurderer, at der er varig fast belægning på den ubebyggede vestlige del af ejendommen, med undtagelse af plantebæltet ved skel. COWI vurderer derfor, at kravene i 72 b i jordforureningsloven er overholdt, da der er varig fast belægning. COWI vurderer, at ejendommen tidligere har været anvendt til følsom anvendelse, da VUC og metalindustriens fagskole tidligere har været drevet i bygningerne. Såfremt den kommende arealanvendelse til privatskole anses af Ballerup Kommune

5 Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole 5/5 som en ændring af arealanvendelsen, vurderer COWI, at kravene i 72 b i jordforureningsloven er overholdt. 4 Anbefaling COWI vurderer, at ejendommen tidligere har været anvendt til følsom arealanvendelse, samt at der omkring bygningen er etableret fast asfalt belægning. Det anbefales derfor at der ikke foretages yderligere miljøundersøgelser på ejendommen for etablering af skoleaktiviteter i de vestlige lokaler på ejendommen. COWI anbefaler, at de faste belægningen ikke opbrydes indenfor skolens areal. Derved sikres at der ikke er nogen kontaktrisiko ved eventuel forurening under belægningen. COWI anbefaler, at indhegne skolens område, så der ikke er risiko for kontakt med eventuel forurening på de ubefæstede arealer.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Navitas Rådgivende Ingeniører Skæringvej 100 8520 Lystrup Att. Martin Elkjær Mail: mel@navitasraadgivning.dk 23. maj 2014 Side 1 af 5 Afgørelse: Ikke

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere