Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

3 direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative teknologi, og et trådhegn blev flettet med plasticposer i Køge-mønstre af Posemanden. Året igennem har der desuden været en lang række store vellykkede arrangementer både i forbindelse med åbninger, KØS-klub lounges, Golden Days-foredrag osv. KØS er et levende sted! Alt i alt fandt godt mennesker vej til vores udstillinger og aktiviteter i Det er forrygende! Den, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran 2013 blev et år med to store fornemme kunsthistoriske udstillinger fra hver deres halvdel af det 20. århundrede og en sjov og meget velbesøgt udendørs sommerudstilling med samtidskunst i Køge hen over sommeren: I foråret kom en af den offentlige kunsts største kunstnerpionerer fra anden halvdel af det 20. århundrede, Kasper Heiberg, endelig og velfortjent frem i lyset. Kurateret af Heiberg-ekspert Kira Kofoed blev kunstneren foldet helt ud med en enestående præsentation af skitser, forarbejder, notater, materialeprøver mv. og i forlængelse heraf udkom Kira Kofoeds anmelderroste biografi om ham på Vandkunstens Forlag med bl.a. seks stjerner i Politiken. Som den anden store hovedudstilling i 2013 præsenterede vi dr.phil. Mikael Wivels fremragende udstilling Niels Larsen Stevns - Slagmaleri om maleren Niels Larsen Stevns pragtudsmykninger fra midten af 1930erne i det tidligere bibliotek i Hjørring, som rummede hans enestående skitsebøger, akvareller, kartoner, relieffer og maleri. Begge har modtaget fornemme anmeldelser og været stærkt besøgt. MUR HÆK HEGN var årets udendørs kunstrute skabt i samarbejde med Køge Kyst, som fra KØS til strandengen på Søndre Havn tog fat i de lodrette flader i byrummet: Muren nede ved stranden blev udsmykket af Christian Schmidt Rasmussen med et imponerende permanent værk (5 år) på hele 4,5 x 32 meter, hækkene blev interaktive og reagerede på 2013 var også året, hvor KØS blev kvalitetsvurderet for første gang i 10 år. De meget omtalte kvalitetsvurderinger, som foretages af Statens tilsynsførende instans Kulturstyrelsen, foregik i december, hvor alle vores aktiviteter, bygninger, organisation og økonomi blev gennemgået grundigt for at se, om KØS lever op til museumslovens krav og om museet drives på en strategisk og nutidig fornuftig og bæredygtig måde. Konklusionen på kvalitetsvurderingen var, at KØS har modtaget den allerhøjeste karakter, man kan få! At KØS modtager en så fornem bedømmelse er en stor ting. Flere års målrettet arbejde med at professionalisere og udfolde KØS ud fra det unikke potentiale, vi hele tiden har troet på, var der, er nået en milepæl. Det skyldes en enestående opbakning fra Køge Kommune, en række store fonde, der generøst støtter KØS, og det skyldes museets fantastiske medarbejdere samt ikke mindst en god strategisk styring frem mod mål lagt i samarbejde mellem medarbejdere, bestyrelse og eksterne interessenter. Nu skal kvalitetsvurderingens nytte anbefalinger også inddrages, og der skal tænkes nyt og nye mål. Vi er godt i gang: Alt imens dette skrives, slås de sidste søm i museets store Danmarksturné, som i foråret 2014 løber af stabelen med musikere, forfattere, eksperter og debattører til hele 10 mindesmærker over hele landet. Ingen har gjort det før os. Men dem, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran. Vi glæder os til at møde jer derude. 3

4 tilskudsgivere 2013 Desuden takkes følgende samarbejdspartnere, fonde, offentlige instanser og sponsorer: Ret & Råd, Partner Advokater Køge, GLB Revision, Jyske Bank, Dagbladet Køge, punktumdesign. Køge Kommune har ydet driftstilskud. Kulturstyrelsen har ydet driftstilskud. Andersson og Jantzen Reklamebureau har sponsoreret en lang række grafiske opgaver. AV-Huset A/S har ydet sponsorater til flere udstillinger. Skiltemand ApS har ydet sponsorater til flere udstillinger. Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Aksel Clausens Fond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og flere har støttet udstillingen Kasper Heiberg pioner i farver. Statens Kunstråd, Køge Kyst, Kailow Visuals, DR Kunstklubben, Skiltemand ApS, Contec Packaging, Kvickly i Køge, Irma i Køge, Husted Emballage, Scan Lux Packaging og Rune Staunskær har givet støtte eller ydet sponsorater til udstillingen MUR HÆK HEGN. Agnete Jensens Fond, Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet, Vendsyssel Kunstmuseum og Sparekassen Vendsyssel har ydet støtte til udstillingen Niels Larsen Stevns Slagmaleri. Køge Kommune har støttet Golden Days Festival og operaforestillingen Billederne synger for Børn i Køge Kommune.

5 indholdsfortegnelse Dejworkshop med Søren Dahlgaard foran en af kunstnerens interaktive hække på udstillingen MUR HÆK HEGN forord 3 tilskudsgivere 4 indholdsfortegnelse 5 virksomhedsoplysninger 6 formål og ansvarsområde 7 personaleudvikling 9 samarbejdsaftaler entré og markedsføring 11 KØS samlingen 15 udstillinger 19 KØS skoletjeneste 22 arrangementer 27 udstillingernes åbningsfester 30 pr og markedsføring 33 museumsbutikken 36 arrangementer og udlejning 38 KØS café 39 bygninger 39 økonomi 41 KØS klub 42 35

6 virksomhedsoplysninger KØS er en selvejende institution med egen bestyrelse. Museet er statsanerkendt efter 15 og modtager driftstilskud fra Køge Kommune og fra Staten. Bestyrelse Museets bestyrelse sammensættes i henhold til museets vedtægter på følgende måde: To medlemmer udpeges af museets venneforening KØS klub Et medlem udpeges af Akademiraadet Et medlem udpeges af LO Et medlem udpeges af Dansk Industri To medlemmer udpeges af byrådet i Køge Kommune Museets bestyrelse var i 2013 sammensat på følgende måde: Freddy Avnby (formand) udpeget af KØS klub Anette Simoni (næstformand) udpeget af Køge Byråd Erling Larsen udpeget af Køge Byråd Morten Stræde udpeget af Akademiraadet Birgit Thrusholm udpeget af KØS klub Benny Frederiksen udpeget af LO Steen Rasmussen udpeget af DI Bestyrelsens forretningsudvalg bestod af: Freddy Avnby, Anette Simoni, Benny Frederiksen og Steen Rasmussen Direktion Museumsdirektør, cand.mag. og MMU Christine Buhl Andersen Revision BDO Kommunernes Revision A/S Museet er medlem af: ODM Organisationen af danske museer ICOM International Committee of Museums Museumstjenesten Køge Handelsstandsforening Køge Kunstforening Kunstmuseernes Fælleskonservering Skandinavisk Museumsforbund Foreningen af forsikringstagere under Museernes Fællesforsikring Grøn Butik i Køge Board Institute Radio Køge

7 formål og ansvarsområde 1. Mission KØS Museum for kunst i det offentlige rum har i henhold til museumsloven og museets vedtægter ansvaret for indsamling, bevaring, forskning, registrering og formidling vedr. kunsten i det offentlige rum. KØS skal gøre sin samling og sin forskning tilgængelig for offentligheden og derigennem virke til at belyse de særlige processer og problemstillinger inden for den del af kunstens historie, som foregår i samspillet mellem kunsten og det offentlige rum, hvor kunsten virker på særlige betingelser på baggrund bl.a. af de politiske, sociale og økonomiske interesser, den møder her. 2. Vision KØS skal være kendt og anerkendt lokalt, nationalt og internationalt som hele Danmarks specialmuseum for kunst i det offentlige rum. Posemanden alias Søren Behncke fletter poseflet på havnen til MUR HÆK HEGN på udstillingen MUR HÆK HEGN 7

8 Niels Larsen Stevns Slagmaleri Foto: Hans Peter Auken Beck

9 personaleudvikling 2013 Personalegruppe Søren Dahlgaards roterende hæk på udstillingen MUR HÆK HEGN Foto: Hans Peter Auken Beck Årsværk Direktion, direktør 1,0 Administration 1,3 Praktisk afdeling 0,8 Kunstfaglig afdeling 3,6 Undervisning og formidling 0,5 Service, fastansatte 2,7 Service, fleksjobansatte reel arbejdstid 1,6 PR og markedsføring 0,9 Arrangement og udlejning 0,6 I alt 13,0 9

10 Personalet bestod i 2013 af: Fastansat personale samt ugentlig normering Direktør: Christine Buhl Andersen, 37 timer. Museumsinspektør: Lene Bøgh Rønberg, 37 timer. Økonomi- og regnskabsansvarlig: Lisbeth Skytte, 30 timer. Forvalter: Benny Bay, 37 timer, fratrådt 30. september2013 Museumsassistent Ib Jørgensen, 32 timer. Butiks- og serviceansvarlig: Lene Renner, 22 timer. PR- og markedsføringsansvarlig: Pernille Sander, 30 timer, fratrådt 28. februar 2013 PR- og markedsføringsansvarlig: Camilla Gerhardt, 30 timer, tiltrådt 18. februar Skoletjenesteleder: Sissel Langkilde, 21 timer, halvdelen af timerne er hos skoletjenesten i København. Kurator: Kira Kofoed, 30 timer 1. oktober marts Heiberg Butik og service: Anja Lykke, 19,13 timer. Butik og service: Lone Poulsen, 8 timer. Kustode: Jesper Wrisberg, 28,5 timer. Erhvervs Phd-studerende: Sabine Nielsen, 37 timer. 1. januar oktober Arrangementsmedhjælp Mai Fruervang Lis Ella Fruervang Sofie Fougt Charlotte Brejener Nielsen Hjemmesideopdatering Camilla Gerhardt Studentermedhjælpere (skoletjeneste og omvisning) Rikke Bylod, fratrådt 30. september 2013 Sigrid Kledal Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Udstillingsopbygning Ieva Bell Ose Jan Hjort Kristiansen Lars Buchardt Fleksjobansat Jane Paaske Laursen, adm. medarbejder, service og butik, 16 timer. Jane Larsen, kustode, 13,5 timer. Gitte Nørgaard, kustode, 20 timer. Anita Pedersen, kustode, 20 timer, fratrådt 30. juni 2013 Løst, timeansat personale Butik-og service: Susanne Randers Jytte Nielsen Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Rikke Bylod, fratrådt 30. september 2013 Løntilskudsansatte/praktikanter Jeppe Lentz Wildt, Marie Ellebæk Sivertsen, Hans Peter Auken Beck, Kristine Hedegaard Kristensen, Ann Andersson. Praktik universitet Anna Katrine Kristensen, Ida Geert Pedersen. Frivillige Birgitte Bech. Ulla Blæsel, Vibeke Halskov, Inger Hansen, Benny Frederiksen.

11 samarbejdsaftaler Museet indgår i en lang række samarbejdsaftaler, hvor museet markedsføres uden beregning, mod at der gives særtilbud i form af rabat på entré eller lignende. Politiken PLUS Alle Politiken Plus kortholdere får en gratis kaffe i caféen. Udgifter faktureres museet. Derved får museet den fulde entré og caféen en højere indtjening. Copenhagen Card Markedsføring på københavnske turistdestinationer. Giver indehaveren af kortet gratis adgang til museet. Beløbet refunderes til museet. Bkf Medlemmer af Billedkunstnernes Forbund har gratis entré til museet. Kulturkort Feddet Camping Tilbud om gratis adgang for campingpladsens gæster på KØS. Ved årets udgang afregnes pris for entré for samlet antal gæster med Feddet Camping. Hotel Niels Juhl Hotellet giver deres gæster en voucher til betaling af entré. KØS fakturer efterfølgende Niels Juhl. Foreningen af medarbejdere af Danske Turistbureauer / Turistførerforeningen Gratis adgang for kortholdere. Uddannelsesinstitutioner, SFO er og børnehaver Gratis adgang. Danske Kunsthåndværkere Kortholdere har gratis adgang. ODM Foreningen af Danske Kunstmuseer Kortholder kommer gratis ind. Aica International sammenslutning af kunstkritikere. Gratis adgang for kortholdere. Alle med pressekort har i øvrigt gratis adgang. Køge Museum Samarbejdsaftale hvor besøgende, der køber billet indenfor samme dag får adgang til begge museer, er en ordning, der støtter og udvikler interessen for det samlede museumsvæsen i Køge Kommune. 11 Kulturkortet Billetsamarbejde, der styrker markedsføring overfor turister og giver indtægter på entré. Samarbejdspartnere er Køge Vandrerhjem, Køge Museum og Køge Svømmeland.

12 Åbningen af 2 km udendørs kunstudstilling MUR HÆK HEGN tiltrak både børn og voksne Foto: Hans Peter Auken Beck

13 Kunstnerduoen Randi & Katrines udsmykning af Ærø-færgen kunne ses på udstillingen Nye kunstværker i samlingen Foto: Hans Peter Auken Beck 13

14 Nye kunstværker i samlingen Foto: Hans Peter Auken Beck

15 KØS samlingen Erhvervelser i 2013 Den mest omfattende erhvervelse til KØS samlingen i 2013 knyttede sig til museets store forskningsbaserede udstilling Giv os i dag Når kunsten går i kirke. Forberedelsen af udstillingen gav anledning til grundige undersøgelser af danske kirkeudsmykninger gennem de seneste årtier. Blandt de hovedværker i dansk kirkekunst, som museet samlede fra diverse udlånere, lykkedes det at modtage midler fra Ny Carlbergfondet til erhvervelse af forarbejder til seks helt centrale danske kirkeudsmykninger udført af Stig Brøgger, Helle Frøsig, Per Kirkeby, Christian Lemmerz, Morten Stræde og Sophia Kalkau. Værkerne udgør et væsentligt supplement til museets allerede vigtige samling af forarbejder til centrale danske kirkeudsmykninger. Museets største erhvervelse af en enkelt kunstner i 2013 var de 44 forarbejder af den svenskfødte arkitekt, designer og billedkunstner Torsten Johansson, som hørte blandt de kunstnere, der bidrog til den banebrydende, nye kunstlegeplads Tivolaj, der stod færdig i Tivoli i Med projektet var Danmark på absolut forkant i udviklingen af den nye type kunstlegeplads, som siden er blevet et udbredt fænomen bød også på en erhvervelse af en unik serie forarbejder udført af Palle Nielsen til vægtæppet Den barmhjertige samaritaner i Fredericia Rådhus. Her er tale om tegninger, der viser kunstnerens stærkeste sider inden for den sort-hvide kunst, som han er så kendt for. Stig Brøgger 2 skitser til malerier på altervæg i Gug Kirke, skitser til malerier på altervæg i Johanneskirken i Vorup,1993 Gave fra Ny Carlsbergfondet Helle Frøsig Model og 2 skitser til midlertidig udsmykning i Taksigelseskirken, 2004 Gave fra Ny Carlsbergfondet Per Kirkeby 11 Skitser til glasmalerier i vinduerne i Gentofte Kirke, 2008 Gave fra Ny Carlsbergfondet Christian Lemmerz 6 skitser til korudsmykning i Lyngby Kirke, 2012 Gave fra Ny Carlsbergfondet Morten Stræde Model, glasprøve og 7 skitser til korudsmykning i Lyngby Kirke, 2012, ikke realiseret Gave fra Ny Carlsbergfondet Sophia Kalkau Model og fire digitale skitser til alterudsmykning i Grøndalskirken, 2011, endnu ikke realiseret Gave fra Ny Carlsbergfondet Torsten Johansson 44 forarbejder til kunstlegepladsen Tivolaj i Tivoli, 1958 Model til tegnepavillon og skitser til rutsjebane, fyrværkeritræ og tegnepavillon Erhvervet med støtte fra Kulturstyrelsen Palle Nielsen 11 forarbejder (tegninger, grafik og væveprøver) til billedtæppet Den barmhjertige samaritaner i Fredericia Rådhus, Billedtæppet er vævet af Vibeke Klint. Købt hos Clausens Kunsthandel HuskMitNavn Skitse til vægmaleri i KØS Café, 2012 Gave fra kunstneren 15

16 Udlån til særudstillinger i 2013 Giv os i dag Når kunsten går i kirke, Museet for religiøs Kunst, Lemvig. 10. marts til 2. juni Udstillingen var produceret af KØS og blev efterfølgende vist i Lemvig. Der er tale om et af de mest omfattende udlån fra KØS samlingen nogensinde. Udlån fra KØS Per Kirkeby, 8 kartoner til vinduer i Gentofte Kirke Mogens Andersen, Model til alter- og korvægge i Seis-Svejbæk Kirke Mogens Jørgensen, 5 skitser til loftudsmykning i Hover Kirke Svend Wiig Hansen, 6 kartoner til vinduer i Kastrup Kirke Robert Jacobsen, 2 glasprøver til vinduer i Hjerting Kirke Arne Haugen Sørensen, Skitse til altertavle i Ringkøbing Kirke Sven Havsteen-Mikkelsen, 3 skitser til altertavle i Haarby Kirke Sven Havsteen-Mikkelsen, 2 skitser til glasmosaik i Tarm Kirke Erik A. Frandsen, Model til udsmykning i Den danske Sømandskirke i Hamborg Niels Guttormsen, Model og 8 skitser til udsmykning af Fonnesbæk Kirke Jørn Larsen, 5 skitser til udsmykning af gulv og vinduer i Jelling Kirke Øivind Nygård, Model til udsmykning af altervæg i Statsfængslet Østjylland Naturlighed. Billedhuggeren Mogens Bøggild, Thorvaldsens Museum, København. 21. marts til 1. september 2013 Udlån fra KØS 6 modeller i ler og gips til Mogens Bøggilds Ceresbrønd foran rådhuset i Århus. Slagmaleri Stevns i Hjørring, Vendsyssels Kunstmuseum, Hjørring. 4. maj til 1. september 2013 Udlån fra KØS: 2 skitser i akvarel til fresker i Hjørring Centralbibliotek Uddeponeringer fra samlingen i 2013 KØS har siden 2002 uddeponeret originalværker til ophængning rundt omkring i Køge Kommune. I 2011 iværksatte museet en ny uddeponeringsstrategi, der dels omfatter et udvalg af museets plakater, som KØS har foræret til Køge Kommune og dels fortsat uddeponering af originalværker til mødelokaler og kontorer med særlig høj mødeaktivitet mv. Bodil Kaalund, 6 skitser til pulpitur i Lemvig Kirke

17 Uddeponede originalværker i Køge Kommune Byrådssalen Byrådssekretariatet: Borgmester Marie Stærkes kontor Kommunaldirektør Peter Frosts kontor Mødelokale Teknik- og Miljøforvaltningen: Mødelokale Fælles- og Kulturforvaltningen: Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen Lene Østergaard Lundes kontor Leder af økonomiafdelingen Kenneth Bo Nielsens kontor Desuden uddeponeringer på Køge Kyst, div. kontorer samt mødelokale Køge Kommunale Musikskole, div. kontorer Køge Gymnasium, lærerværelse Blandt disse har følgende modtaget nye, deponerede værker i 2013 Køge Kyst Konservering i 2013 I forbindelse med udstillingen Kasper Heiberg - pioner i farver, der åbnede på KØS i marts, blev 53 af kunstnerens værker i museets samling konserveret: De 23 værker på papir var dels mindre skitser og bearbejdede grundplaner samt større kartoner til en serie ikke realiserede udendørs dekorationer på Nordmarksskolen i Abertslund. Desuden blev 30 modeller tilset og konserveret, bl.a. den omfattende serie af modeller til et af kunstnerens hovedværker, udsmykningen på Thisted Gymnasium. Udlån til udstillingen Naturlighed. Billedhuggeren Mogens Bøggild på Thorvaldsens Museum gav desuden anledning til konservering af en model i ubrændt ler af et tidligt ikke realiseret udkast til Grisebrønden i Århus, samt flere gipsmodeller i str. 1:1 af smågrisene til samme skulpturgruppe. Til museets egen udstilling Nye kunstværker i samlingen, der åbnede i september blev der desuden gennemført konservering af diverse modeller i KØS samlingen af Elisabeth Toubro, Randi & Katrine og Lisa Rosenmeier, der er erhvervet indenfor de sidste seks år. Desuden blev originalmodellen i gips til Edvard Eriksens Den Lille Havfrue, som er deponeret på museet af Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S tilset og konserveret i forbindelse med, at den blev bragt ind fra museets fjernmagasin, så den atter kunne indtage sin plads i museets udstilling. 17

18 Kasper Heiberg pioner i farver Foto: Hans Peter Auken Beck

19 udstillinger 2013 Kasper Heiberg pioner i farver 16. marts 8. september 2013 Kasper Heiberg ( ) var en radikal pioner inden for byplanlægning og kunst i det offentlige rum; en kunstner, der med stor passion for farver ønskede at give os en hverdag og en verden, der var både smukkere og mere nuanceret. For Heiberg var kunst nemlig en folkeret. Men folkeret eller ej kan hans kunst være svær at forstå. Derfor valgte KØS at lave den første store soloudstilling om Kasper Heiberg siden Om hans kamp for at give mennesker kunsten tilbage, om reaktionerne fra den brede befolkning og om hans udvikling fra maler til skulptør. Heiberg undersøgte farven med noget, der minder om videnskabsmandens og kulturhistorikerens blik. Han bevægede sig fra maleriet over skulpturen og endte med at lave omfattende stedsspecifikke kunstindgreb i det offentlige rum. Han kæmpede for at bringe kunsten tilbage til folket og for at berige sin samtids byrum med en i hans øjne helt nødvendig form- og farvemæssig variation. På KØS havde vi samlet mere end 400 værker, skitser, fotos, film og farvekort der viste, hvordan Kasper Heiberg undersøgte verdenen. Udstillingen blev kurateret af Kira Kofoed, som senere på året udgav bogen Kasper Heiberg. Maler, billedhugger og pioner på stedets betingelser på Vandkunstens forlag, der er blevet rost til skyerne for sin fremragende præsentation af kunstneren. MUR HÆK HEGN 4. maj 15. september 2013 KØS rykkede igen ud i byrummet og præsenterede 2 km udendørs kunstudstilling med titlen MUR HÆK HEGN. Her kunne man opleve et 32 meter langt murværk med alternative visioner for Køge af Christian Schmidt-Rasmussen, Søren Dahlgaards finurlige og interaktive hække, der dukkede op, hvor man mindst forventede det og Posemandens trådhegn dekoreret med poseflettet navneklud i mammutstørrelse. Muren, hækken og hegnet er vægge, vi kender fra det offentlige rum. Til daglig adskiller, afspærrer og skaber de rummene omkring os. På udstillingen MUR HÆK HEGN udforskede de tre kunstnere det offentlige rums vægge og bearbejdede dem på nye måder. For hvad sker der, når den velkendte hæk, der som regel adskiller privat og offentligt rum flyttes ud af sin normale funktion og optræder selvstændigt og interaktivt rundt omkring i byen? Hvad og hvordan vil en kunstner fortælle os om Køges fremtid, når han får stillet 4,5 x 32 meter mur til sin rådighed? Og hvad kan et stort trådhegn bruges til som bund for flette-kunst til og om Køge som by og sted? Det kunne man få svaret på på udstillingen MUR HÆK HEGN. Værkerne var placeret på Tråden en kulturrute fra Køges bymidte til havnen. Udstillingen blev udviklet i samarbejde med Køge Kyst som en del af Køges Kysts strategi om at bruge kulturen som drivkraft for udvikling af byområdet. MUR HÆK HEGN var tredje samarbejde mellem KØS og Køge Kyst om en udendørs udstilling, der forbandt bymidten med havnen. Første samarbejde var udstillingen KURS i 2009, dernæst WALK THIS WAY i Bjørn Nørgaard og gobelinerne 9. marts november 2013 Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner var i nedtaget i 2012 under den store udstilling om kirkekunst Giv os i dag Når kunsten går i kirke. Fra marts 2013 kunne man igen opleve og nyde de gigantiske 1:1 skitser til Dronningens gobeliner på museet med dugfrisk formidling og et nyt udvalg af ikke tidligere viste skitser. Blandt andet kunne man se et nyt udvalg af skitser, der for- 19

20 talte hele den imponerende proces omkring produktionen af gobelinerne. Derudover var der produceret en overskuelig tidslinje, som satte kartonerne i kronologisk rækkefølge og gjorde det let at orientere sig i danmarkshistoriens udvikling, som den fortælles af Bjørn Nørgaard. Som følge af en stormskade på museets tag blev Nørgaards gobelinskitser nedtaget i november. Niels Larsen Stevns slagmaleri 28. september februar 2014 KØS viste forarbejder til en af dansk modernismes store malere Niels Larsen Stevns absolutte hovedværk: de vældige freskodekorationer i en tidligere biblioteksbygning i Hjørring med episke slagscener fra både Grevens Fejde og Svenskekrigene. Udstillingen var kurateret af Stevns-specialist dr. phil i kunsthistorie og kunstkritiker Mikael Wivel og viste et bredt udvalg af det betagende forløb fra skitse til væg. Stevns ( ) efterlod sig et mangefacetteret værk med storslåede monumentale historiemalerier, landskabsbilleder, akvareller og oliemalerier med motiver fra Cagnes i Sydfrankrig til Borup på Sydsjælland. Udstillingen på KØS fokuserede på forarbejderne til freskodekorationen i Hjørring, som han afsluttede i 1936 i en alder af 72 år. Her kunne man se Stevns mange og meget forskelligartede forarbejder til selve dekorationen. På den måde kom udstillingen meget tæt på kunstneren og skildrede hans proces og originale freskoteknik, når han støt og roligt arbejdede sig frem mod en definitiv løsning af en sådan monumental udsmykningsopgave i det offentlige rum. I sommeren 1935 afventede Stevns, at arbejdet med den store freskodekoration i Hjørring skulle begynde, og han besluttede derfor at tilbringe sommeren med at male landskaber i Borup på Sydsjælland, nær Køge malerier der i dag betegnes som nogle af de prægtigste landskabsmalerier i dansk kunst. Disse smukke landskabsmalerier med genkendelige motiver fra nærområdet som f.eks. Kimmerslev Sø og Kimmerslev Kirke var også at se på udstillingen. Nye kunstværker i samlingen 28.september 2013 august 2014 Med udstillingen Nye Kunstværker i samlingen kunne man på KØS se et stærkt udvalg af de skitser og modeller, museet har erhvervet til sin permanente samling siden Som Danmarks museum for kunst i det offentlige rum har KØS også i sin indsamlingspolitik fokus på at dokumentere den unikke del af kunsthistorien, der foregår her med dens debatter, konflikter og kunstneriske nytænkning. Udstillingen Nye kunstværker i samlingen spændte da også vidt. Fra Elisabeth Toubros berømmede og diskuterede skulptur på Store Torv i Århus, over John Kørners omdiskuterede skitseforløb til hans udsmykning i Frederik VIII s Palæ på Amalienborg, gadekunstnere som HuskMitNavn og kunstnerduoen Randi & Katrines borger-valgte udsmykning af Ærøfærgen til Per Kirkebys storslåede udsmykninger af bl.a. Geologisk Museum og Gentofte Kirke. Deltagende kunstnere: Bersang & Saugmann, Bjørn Nørgaard, Christian Lemmerz, Claus Carstensen, Elisabeth Toubro, Eske Kath, FOS, Husk- MitNavn, Inge Ellegaard, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Kirsten Ortwed, Kirstine Roepstorff, Lisa Rosenmeier, Mette Winckelmann, Mogens Jørgensen, Morten Schelde, Niels Guttormsen, Nina Saunders, Palle Nielsen, Per Kirkeby, Poul Gernes, Randi & Katrine, Signe Guttormsen, Tal R, Tejn, Torsten Johansson og Øivind Nygård.

21 Elever fra Sct. Nicolai Skole i færd med den årlige juletradition pyntning af KØS juletræ 21

22 KØS skoletjeneste Status 2013 har været et år fyldt med flere forskellige udviklingsprojekter og med stort fokus på kvalitetssikring af undervisningen og kompetenceudvikling af Skoletjenestens medarbejdere på KØS. Det faglige arbejde har således haft størst prioritet, hvorimod markedsføring af undervisningstilbud dette år har fået mindre plads. Skoletjenesten har haft 2206 besøgende børn og unge fra hhv. grundskoler og ungdomsuddannelser samt daginstitutioner, som har modtaget undervisning i museets udstillinger i Dertil kommer de 612 elever, der, sammen med deres lærere på egen hånd, har besøgt museet. Skoletjenestens samlede besøgstal for sidste år på ca besøgende lå et godt stykke over normalen, hvorfor det kan synes som en stor nedgang i besøgstallet i Dog har 2013 været et fint gennemsnitligt år, hvad angår antal besøgende set i forhold til Skoletjenestens underviserkapacitet og udbud af undervisningstilbud i Personale I september 2013 stoppede Skoletjenestens studentermedhjælper, Rikke Bylod, pga. et studieophold i udlandet. Således blev to nye studentermedhjælpere, Sofie Andreassen og Louise Hægg Bysted, ansat i Skoletjenesten, hver 5 timer hver anden uge i september. Fra januar 2014 er arbejdstiden sat op til 5 timer hver uge. I efteråret har supervision af underviserne været en naturlig høj prioritet og begge har været igennem første del af et oplæringsforløb. Permanente undervisningstilbud Bjørn Nørgaards kartoner til gobelinerne udstilles igen fra foråret 2013, og Skoletjenesten kan derfor genoptage de faste undervisningstilbud i dette meget relevante materiale for uddannelsesinstitutionerne grundet de oplagte muligheder for tværfaglig undervisning i både korte forløb samt længerevarende værkstedsforløb. Som følge af en stormskade i oktober blev Bjørn Nørgaards gobelinskitser nedtaget, hvorfor vi har været nødsaget til at aflyse undervisning i udstillingen fra november og året ud. Undervisningen i gobelinskitserne forventes genoptaget i skoleåret 2014/2015. Nye undervisningstilbud Digitalt undervisningsmateriale: Primo februar lanceredes et nyt digitalt undervisningsmateriale, Kunsten er din, som er målrettet klasse. Materialet er opbygget som et tværfagligt undervisningssite, som kan tilgås via smartphone, tablet og computer. Formålet med sitet er at tilbyde undervisning om kunsten i det offentlige rum til skoleklasser over hele landet og på stedet opnå viden, undersøge og løse opgaver om 25 udvalgte kunstværker, der er placeret i det offentlige rum. Materialet formidles gennem fotos, tekst, lyd, film samt tidligere elevers uploadede svar på opgaver. KØS inviterer med sitet elever til at bidrage til debatten kunsten i det offentlige rum. Projekt om kirke og samtidskunst: I januar og februar 2013 afvikledes den planlagte undervisning om kirke og samtidskunst. Undervisningen var målrettet udskolingen i fagene kristendom, billedkunst og dansk. 15 klasser deltog i undervisningen. Undervisningen er et forløb opdelt i tretrinnet før, under og efter og dækker over et skriftligt undervisningsmateriale, som tilmeldte klasser har benyttet forud for et besøg på KØS, der trækker på elevernes arbejde med undervisningsmaterialet hjemme på skolen og munder ud i en fotoworkshop, hvor emnerne bearbejdes af eleverne i grupper. Efter besøget på KØS arbejder klassen videre med 2. del af undervisningsmaterialet, som handler om den helt aktuelle kunst i kirkerne. Afslutningsvis bliver elevernes fotoproduktioner udstillet i de lokale kirker i foråret. Projektet er blevet til i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Fakse, Stevns og Køge og er blevet udviklet i 2012.

23 Udviklingsarbejde Indsatsområde udskoling og ungdomsuddannelser: Der har i 2013 været ønske i Skoletjenesten om et øget fokus på den ældste målgruppe nemlig udskolingsklasserne i grundskolerne og ungdomsuddannelserne med det mål at tiltrække flere besøgende i denne gruppe. Dette er en løbende indsats, som er indledt dels gennem samarbejde med to lærere fra det lokale gymnasium, Køge Gymnasium, om udarbejdelsen af et tværfagligt undervisningstilbud i fagene samfundsfag og billedkunst. Det nye permanente undervisningsforløb om medborgerskab og kunstens rolle i samfundet bliver i begyndelsen af 2014 testet og justeret i samarbejde med eleverne og lærerne fra Køge Gymnasium. Forløbet justeres efter behov til husets stiftende udstillinger. Det er planen, at undervisningsforløbet på sigt skal tilpasses udskolingsklasser. Udskolingsforløbet om kirke og samtidskunst gennemført i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste for Fakse, Stevns og Køge er ligeledes en del af denne indsats. Brobygningsprojekt med Borup Skole I efteråret indgås samarbejde med Borup Skole med det formål at bygge bro mellem de to institutioner og i øvrigt styrke kultursamarbejdet mellem Køge og Borup. Sammen med tre lærere fra skolen udvikledes et undervisningsforløb Borupportrætter der dels tog udgangspunkt i særudstillingen Niels Larsen Stevns Slagmaleri, dels var bygget op om temaet: hjem ude hjem, der underbyggede det overordnede formål om at bygge bro mellem Borup Skole og KØS. Hjem) Fotoudflugt: Klasserne tog på fotoudflugt i Borups landskaber og fotograferede motiver til undervisningsforløbet på KØS. Ude) Workshop: Efter udflugten besøgte klasserne KØS, hvor de oplevede udstillingen om den lokale kunstner Niels Larsen Stevns og deltog i et værkstedsforløb. Stevns tilgang til landskabsmaleri dannede afsæt for elevernes følgende arbejde med motiver fra deres hverdag. I værkstedet producerede eleverne hver især et portræt af Borup: Med udgangspunkt i de fotografier, som blev taget på fotoudflugten, malede eleverne stemningsfulde landskaber i akvarel. Der blev arbejdet med det personlige udtryk gennem farvesymbolik, lys og skygge. Hjem) Udstilling: Elevernes portrætter af Borup blev udstillet i Borup Kulturhus fra 30. november til 15. december. Forløbet gennemførtes med seks deltagende klasser fra Borup Skole i november. Fernisering for alle i Borup Kulturhus i samarbejde med Skovbo Kunstforening lørdag 30. november med åbningstale af Erik Swiatek. Leg i læring for de mindste I foråret eksperimenterede Skoletjenesten med undervisningsaktiviteter til børnehavebørn samt indskolingen baseret på værkstedsforløb om farvelære i samarbejde med lederen fra Køge Billedskole. Her eksperimenterede vi bl.a. med en række praktisk orienterede læringsstationer, hvor pædagogerne i høj grad fungerede som med aktive medspillere i forløbet. Desuden fik vi gode erfaringer med at benytte musik i arbejdet med farveforståelse og rytmik. Desuden har Skoletjenesten arbejdet med kombinationen af leg og læring i undervisningsforløbet Vikingernes rejse til samme målgruppe, hvor børnene bl.a. tages med på en fiktiv sejltur som vikinger fra Bjørn Nørgaards gobelinfortælling om Vikingetiden. Dette arbejde føres videre i næste skoleår. Skoletjenesten har således i 2013 arbejdet videre med forrige års primære målgruppe, børnehavebørnene og indskolingseleverne. Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab KØS var fortsat involveret i det omfattende udviklingsprojekt omkring medborgerskab i samarbejde med ni andre museer og kulturinstitutioner og har fokuseret dels på institutionernes kompetenceudvikling af undervisere, dels på implementering af flerstemmighed, aktiv deltagelse og selvrefleksion i forbindelse med udvikling af museernes udstillinger fx udmøntet i højere grad af brugerinddragelse. Det overordnede projekt afsluttedes i juni Den undervisnings- og udviklingsansvarlige har deltaget i dette projektarbejde sammen 23

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1

Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00. www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk. KUNSTEN Årsberetning 2011 SIDE 1 Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf: 99 82 41 00 www.kunsten.dk kunsten@aalborg.dk facebook.com/kunsten.dk SIDE 1 ÅRSBERETNING 2012 Forord I 2012 havde 40 års jubilæum. Jubilæumsåret blev på mange

Læs mere

ARKENS VISION ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS VISION ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 2013 VISION OG MISSION ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. ARKENS MISSION STATEMENT

Læs mere

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 29 ARKENS VISION OG MISSION STATEMENT ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. Utopier

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET

ÅRSBERETNING 2013 FORSTADSMUSEET ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Forstadsmuseet / Cirkusmuseet Redaktion Lisbeth Hollensen Mikkel Knudsen Anja Olsen Anders Aalund Janus Clausen Layout af Lars Ellgaard Trykt af Rådhustrykkeriet, Hvidovre

Læs mere

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 1 ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den

Læs mere

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13 ÅRSBERETNING 2012-13 FOTO: DEN BLÅ PLANET. 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2014: Pia Allerslev (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Malene Barkhus,

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Kvalitetsvurdering af HEART

Kvalitetsvurdering af HEART Kvalitetsvurdering af HEART 2011 0 INDHOLD INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 HEART - HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART... 4 Nøgletal

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

Årsra ppor t 2004 ARKEN

Årsra ppor t 2004 ARKEN ARKEN ÅRSRAPPORT 2004 Nyt værk i samlingen. Ved første øjekast er ARKENs nyindkøbte Damien Hirst-værk Untitled (Birthday Card) et smukt lyserødt hjerte med 20 farvestrålende, eksotiske sommerfugle. Værket

Læs mere

AARHUS 2013 UDSTILLINGS

AARHUS 2013 UDSTILLINGS AARHUS 2013 UDSTILLINGS RAPPORT BØRNEWORKSHOP MED DEN KINESISKE KUNSTNER QIAN SIHUA. FOTO. BØRNEKULTURHUSET BUBBLE NO.5. FOTO. PETER JENSEN 2 UDSTILLINGSRAPPORT 2013 VED UDSTILLINGSLEDER KAREN LOUISE JUHL

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev

DANMARKS BIBLIOTEKER. Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek. Nr 4. 2014. Interview med KL-politiker Anna Mee Allerslev Nr 4. 2014 DANMARKS BIBLIOTEKER Den åbne folkeskole og det alsidige folkebibliotek - set lidt fra oven af Anna Mee Allerslev, københavnsk borgmester og formand for KL's Børne- og Kulturudvalg Interview

Læs mere

Ledelsens årsberetning... 3. Indledning, vision og mission... 4 Sponsorer... 5. HEARTs formål og ansvarsområde... 6 Museumsloven...

Ledelsens årsberetning... 3. Indledning, vision og mission... 4 Sponsorer... 5. HEARTs formål og ansvarsområde... 6 Museumsloven... ÅRSRAPPORT 2014 1 Ledelsens årsberetning... 3 Indledning, vision og mission.... 4 Sponsorer... 5 HEARTs formål og ansvarsområde... 6 Museumsloven.... 6 Virksomhedsoplysninger.... 6 Bestyrelse... 6 Direktion....

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling INNOVATION ENTREPRENØRSKAB NETVÆRK OG VÆKST STATUS - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling Læs mere om Spinderihallerne, projekter og virksomheder på www.spinderihallerne.dk og www.facebook.com/spinderihallerne

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 1 Å rsrapport R undetaarn 12/03/13 10.48 Rundetaarn Årsrapport 2012 Aarsrapport_12_2.2.indd 2 12/03/13 10.48 Indhold 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere