Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

3 direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative teknologi, og et trådhegn blev flettet med plasticposer i Køge-mønstre af Posemanden. Året igennem har der desuden været en lang række store vellykkede arrangementer både i forbindelse med åbninger, KØS-klub lounges, Golden Days-foredrag osv. KØS er et levende sted! Alt i alt fandt godt mennesker vej til vores udstillinger og aktiviteter i Det er forrygende! Den, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran 2013 blev et år med to store fornemme kunsthistoriske udstillinger fra hver deres halvdel af det 20. århundrede og en sjov og meget velbesøgt udendørs sommerudstilling med samtidskunst i Køge hen over sommeren: I foråret kom en af den offentlige kunsts største kunstnerpionerer fra anden halvdel af det 20. århundrede, Kasper Heiberg, endelig og velfortjent frem i lyset. Kurateret af Heiberg-ekspert Kira Kofoed blev kunstneren foldet helt ud med en enestående præsentation af skitser, forarbejder, notater, materialeprøver mv. og i forlængelse heraf udkom Kira Kofoeds anmelderroste biografi om ham på Vandkunstens Forlag med bl.a. seks stjerner i Politiken. Som den anden store hovedudstilling i 2013 præsenterede vi dr.phil. Mikael Wivels fremragende udstilling Niels Larsen Stevns - Slagmaleri om maleren Niels Larsen Stevns pragtudsmykninger fra midten af 1930erne i det tidligere bibliotek i Hjørring, som rummede hans enestående skitsebøger, akvareller, kartoner, relieffer og maleri. Begge har modtaget fornemme anmeldelser og været stærkt besøgt. MUR HÆK HEGN var årets udendørs kunstrute skabt i samarbejde med Køge Kyst, som fra KØS til strandengen på Søndre Havn tog fat i de lodrette flader i byrummet: Muren nede ved stranden blev udsmykket af Christian Schmidt Rasmussen med et imponerende permanent værk (5 år) på hele 4,5 x 32 meter, hækkene blev interaktive og reagerede på 2013 var også året, hvor KØS blev kvalitetsvurderet for første gang i 10 år. De meget omtalte kvalitetsvurderinger, som foretages af Statens tilsynsførende instans Kulturstyrelsen, foregik i december, hvor alle vores aktiviteter, bygninger, organisation og økonomi blev gennemgået grundigt for at se, om KØS lever op til museumslovens krav og om museet drives på en strategisk og nutidig fornuftig og bæredygtig måde. Konklusionen på kvalitetsvurderingen var, at KØS har modtaget den allerhøjeste karakter, man kan få! At KØS modtager en så fornem bedømmelse er en stor ting. Flere års målrettet arbejde med at professionalisere og udfolde KØS ud fra det unikke potentiale, vi hele tiden har troet på, var der, er nået en milepæl. Det skyldes en enestående opbakning fra Køge Kommune, en række store fonde, der generøst støtter KØS, og det skyldes museets fantastiske medarbejdere samt ikke mindst en god strategisk styring frem mod mål lagt i samarbejde mellem medarbejdere, bestyrelse og eksterne interessenter. Nu skal kvalitetsvurderingens nytte anbefalinger også inddrages, og der skal tænkes nyt og nye mål. Vi er godt i gang: Alt imens dette skrives, slås de sidste søm i museets store Danmarksturné, som i foråret 2014 løber af stabelen med musikere, forfattere, eksperter og debattører til hele 10 mindesmærker over hele landet. Ingen har gjort det før os. Men dem, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran. Vi glæder os til at møde jer derude. 3

4 tilskudsgivere 2013 Desuden takkes følgende samarbejdspartnere, fonde, offentlige instanser og sponsorer: Ret & Råd, Partner Advokater Køge, GLB Revision, Jyske Bank, Dagbladet Køge, punktumdesign. Køge Kommune har ydet driftstilskud. Kulturstyrelsen har ydet driftstilskud. Andersson og Jantzen Reklamebureau har sponsoreret en lang række grafiske opgaver. AV-Huset A/S har ydet sponsorater til flere udstillinger. Skiltemand ApS har ydet sponsorater til flere udstillinger. Henny Sophie Clausen og møbelarkitekt Aksel Clausens Fond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og flere har støttet udstillingen Kasper Heiberg pioner i farver. Statens Kunstråd, Køge Kyst, Kailow Visuals, DR Kunstklubben, Skiltemand ApS, Contec Packaging, Kvickly i Køge, Irma i Køge, Husted Emballage, Scan Lux Packaging og Rune Staunskær har givet støtte eller ydet sponsorater til udstillingen MUR HÆK HEGN. Agnete Jensens Fond, Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet, Vendsyssel Kunstmuseum og Sparekassen Vendsyssel har ydet støtte til udstillingen Niels Larsen Stevns Slagmaleri. Køge Kommune har støttet Golden Days Festival og operaforestillingen Billederne synger for Børn i Køge Kommune.

5 indholdsfortegnelse Dejworkshop med Søren Dahlgaard foran en af kunstnerens interaktive hække på udstillingen MUR HÆK HEGN forord 3 tilskudsgivere 4 indholdsfortegnelse 5 virksomhedsoplysninger 6 formål og ansvarsområde 7 personaleudvikling 9 samarbejdsaftaler entré og markedsføring 11 KØS samlingen 15 udstillinger 19 KØS skoletjeneste 22 arrangementer 27 udstillingernes åbningsfester 30 pr og markedsføring 33 museumsbutikken 36 arrangementer og udlejning 38 KØS café 39 bygninger 39 økonomi 41 KØS klub 42 35

6 virksomhedsoplysninger KØS er en selvejende institution med egen bestyrelse. Museet er statsanerkendt efter 15 og modtager driftstilskud fra Køge Kommune og fra Staten. Bestyrelse Museets bestyrelse sammensættes i henhold til museets vedtægter på følgende måde: To medlemmer udpeges af museets venneforening KØS klub Et medlem udpeges af Akademiraadet Et medlem udpeges af LO Et medlem udpeges af Dansk Industri To medlemmer udpeges af byrådet i Køge Kommune Museets bestyrelse var i 2013 sammensat på følgende måde: Freddy Avnby (formand) udpeget af KØS klub Anette Simoni (næstformand) udpeget af Køge Byråd Erling Larsen udpeget af Køge Byråd Morten Stræde udpeget af Akademiraadet Birgit Thrusholm udpeget af KØS klub Benny Frederiksen udpeget af LO Steen Rasmussen udpeget af DI Bestyrelsens forretningsudvalg bestod af: Freddy Avnby, Anette Simoni, Benny Frederiksen og Steen Rasmussen Direktion Museumsdirektør, cand.mag. og MMU Christine Buhl Andersen Revision BDO Kommunernes Revision A/S Museet er medlem af: ODM Organisationen af danske museer ICOM International Committee of Museums Museumstjenesten Køge Handelsstandsforening Køge Kunstforening Kunstmuseernes Fælleskonservering Skandinavisk Museumsforbund Foreningen af forsikringstagere under Museernes Fællesforsikring Grøn Butik i Køge Board Institute Radio Køge

7 formål og ansvarsområde 1. Mission KØS Museum for kunst i det offentlige rum har i henhold til museumsloven og museets vedtægter ansvaret for indsamling, bevaring, forskning, registrering og formidling vedr. kunsten i det offentlige rum. KØS skal gøre sin samling og sin forskning tilgængelig for offentligheden og derigennem virke til at belyse de særlige processer og problemstillinger inden for den del af kunstens historie, som foregår i samspillet mellem kunsten og det offentlige rum, hvor kunsten virker på særlige betingelser på baggrund bl.a. af de politiske, sociale og økonomiske interesser, den møder her. 2. Vision KØS skal være kendt og anerkendt lokalt, nationalt og internationalt som hele Danmarks specialmuseum for kunst i det offentlige rum. Posemanden alias Søren Behncke fletter poseflet på havnen til MUR HÆK HEGN på udstillingen MUR HÆK HEGN 7

8 Niels Larsen Stevns Slagmaleri Foto: Hans Peter Auken Beck

9 personaleudvikling 2013 Personalegruppe Søren Dahlgaards roterende hæk på udstillingen MUR HÆK HEGN Foto: Hans Peter Auken Beck Årsværk Direktion, direktør 1,0 Administration 1,3 Praktisk afdeling 0,8 Kunstfaglig afdeling 3,6 Undervisning og formidling 0,5 Service, fastansatte 2,7 Service, fleksjobansatte reel arbejdstid 1,6 PR og markedsføring 0,9 Arrangement og udlejning 0,6 I alt 13,0 9

10 Personalet bestod i 2013 af: Fastansat personale samt ugentlig normering Direktør: Christine Buhl Andersen, 37 timer. Museumsinspektør: Lene Bøgh Rønberg, 37 timer. Økonomi- og regnskabsansvarlig: Lisbeth Skytte, 30 timer. Forvalter: Benny Bay, 37 timer, fratrådt 30. september2013 Museumsassistent Ib Jørgensen, 32 timer. Butiks- og serviceansvarlig: Lene Renner, 22 timer. PR- og markedsføringsansvarlig: Pernille Sander, 30 timer, fratrådt 28. februar 2013 PR- og markedsføringsansvarlig: Camilla Gerhardt, 30 timer, tiltrådt 18. februar Skoletjenesteleder: Sissel Langkilde, 21 timer, halvdelen af timerne er hos skoletjenesten i København. Kurator: Kira Kofoed, 30 timer 1. oktober marts Heiberg Butik og service: Anja Lykke, 19,13 timer. Butik og service: Lone Poulsen, 8 timer. Kustode: Jesper Wrisberg, 28,5 timer. Erhvervs Phd-studerende: Sabine Nielsen, 37 timer. 1. januar oktober Arrangementsmedhjælp Mai Fruervang Lis Ella Fruervang Sofie Fougt Charlotte Brejener Nielsen Hjemmesideopdatering Camilla Gerhardt Studentermedhjælpere (skoletjeneste og omvisning) Rikke Bylod, fratrådt 30. september 2013 Sigrid Kledal Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Udstillingsopbygning Ieva Bell Ose Jan Hjort Kristiansen Lars Buchardt Fleksjobansat Jane Paaske Laursen, adm. medarbejder, service og butik, 16 timer. Jane Larsen, kustode, 13,5 timer. Gitte Nørgaard, kustode, 20 timer. Anita Pedersen, kustode, 20 timer, fratrådt 30. juni 2013 Løst, timeansat personale Butik-og service: Susanne Randers Jytte Nielsen Louise Hægg Bysted Sofie Andreassen Rikke Bylod, fratrådt 30. september 2013 Løntilskudsansatte/praktikanter Jeppe Lentz Wildt, Marie Ellebæk Sivertsen, Hans Peter Auken Beck, Kristine Hedegaard Kristensen, Ann Andersson. Praktik universitet Anna Katrine Kristensen, Ida Geert Pedersen. Frivillige Birgitte Bech. Ulla Blæsel, Vibeke Halskov, Inger Hansen, Benny Frederiksen.

11 samarbejdsaftaler Museet indgår i en lang række samarbejdsaftaler, hvor museet markedsføres uden beregning, mod at der gives særtilbud i form af rabat på entré eller lignende. Politiken PLUS Alle Politiken Plus kortholdere får en gratis kaffe i caféen. Udgifter faktureres museet. Derved får museet den fulde entré og caféen en højere indtjening. Copenhagen Card Markedsføring på københavnske turistdestinationer. Giver indehaveren af kortet gratis adgang til museet. Beløbet refunderes til museet. Bkf Medlemmer af Billedkunstnernes Forbund har gratis entré til museet. Kulturkort Feddet Camping Tilbud om gratis adgang for campingpladsens gæster på KØS. Ved årets udgang afregnes pris for entré for samlet antal gæster med Feddet Camping. Hotel Niels Juhl Hotellet giver deres gæster en voucher til betaling af entré. KØS fakturer efterfølgende Niels Juhl. Foreningen af medarbejdere af Danske Turistbureauer / Turistførerforeningen Gratis adgang for kortholdere. Uddannelsesinstitutioner, SFO er og børnehaver Gratis adgang. Danske Kunsthåndværkere Kortholdere har gratis adgang. ODM Foreningen af Danske Kunstmuseer Kortholder kommer gratis ind. Aica International sammenslutning af kunstkritikere. Gratis adgang for kortholdere. Alle med pressekort har i øvrigt gratis adgang. Køge Museum Samarbejdsaftale hvor besøgende, der køber billet indenfor samme dag får adgang til begge museer, er en ordning, der støtter og udvikler interessen for det samlede museumsvæsen i Køge Kommune. 11 Kulturkortet Billetsamarbejde, der styrker markedsføring overfor turister og giver indtægter på entré. Samarbejdspartnere er Køge Vandrerhjem, Køge Museum og Køge Svømmeland.

12 Åbningen af 2 km udendørs kunstudstilling MUR HÆK HEGN tiltrak både børn og voksne Foto: Hans Peter Auken Beck

13 Kunstnerduoen Randi & Katrines udsmykning af Ærø-færgen kunne ses på udstillingen Nye kunstværker i samlingen Foto: Hans Peter Auken Beck 13

14 Nye kunstværker i samlingen Foto: Hans Peter Auken Beck

15 KØS samlingen Erhvervelser i 2013 Den mest omfattende erhvervelse til KØS samlingen i 2013 knyttede sig til museets store forskningsbaserede udstilling Giv os i dag Når kunsten går i kirke. Forberedelsen af udstillingen gav anledning til grundige undersøgelser af danske kirkeudsmykninger gennem de seneste årtier. Blandt de hovedværker i dansk kirkekunst, som museet samlede fra diverse udlånere, lykkedes det at modtage midler fra Ny Carlbergfondet til erhvervelse af forarbejder til seks helt centrale danske kirkeudsmykninger udført af Stig Brøgger, Helle Frøsig, Per Kirkeby, Christian Lemmerz, Morten Stræde og Sophia Kalkau. Værkerne udgør et væsentligt supplement til museets allerede vigtige samling af forarbejder til centrale danske kirkeudsmykninger. Museets største erhvervelse af en enkelt kunstner i 2013 var de 44 forarbejder af den svenskfødte arkitekt, designer og billedkunstner Torsten Johansson, som hørte blandt de kunstnere, der bidrog til den banebrydende, nye kunstlegeplads Tivolaj, der stod færdig i Tivoli i Med projektet var Danmark på absolut forkant i udviklingen af den nye type kunstlegeplads, som siden er blevet et udbredt fænomen bød også på en erhvervelse af en unik serie forarbejder udført af Palle Nielsen til vægtæppet Den barmhjertige samaritaner i Fredericia Rådhus. Her er tale om tegninger, der viser kunstnerens stærkeste sider inden for den sort-hvide kunst, som han er så kendt for. Stig Brøgger 2 skitser til malerier på altervæg i Gug Kirke, skitser til malerier på altervæg i Johanneskirken i Vorup,1993 Gave fra Ny Carlsbergfondet Helle Frøsig Model og 2 skitser til midlertidig udsmykning i Taksigelseskirken, 2004 Gave fra Ny Carlsbergfondet Per Kirkeby 11 Skitser til glasmalerier i vinduerne i Gentofte Kirke, 2008 Gave fra Ny Carlsbergfondet Christian Lemmerz 6 skitser til korudsmykning i Lyngby Kirke, 2012 Gave fra Ny Carlsbergfondet Morten Stræde Model, glasprøve og 7 skitser til korudsmykning i Lyngby Kirke, 2012, ikke realiseret Gave fra Ny Carlsbergfondet Sophia Kalkau Model og fire digitale skitser til alterudsmykning i Grøndalskirken, 2011, endnu ikke realiseret Gave fra Ny Carlsbergfondet Torsten Johansson 44 forarbejder til kunstlegepladsen Tivolaj i Tivoli, 1958 Model til tegnepavillon og skitser til rutsjebane, fyrværkeritræ og tegnepavillon Erhvervet med støtte fra Kulturstyrelsen Palle Nielsen 11 forarbejder (tegninger, grafik og væveprøver) til billedtæppet Den barmhjertige samaritaner i Fredericia Rådhus, Billedtæppet er vævet af Vibeke Klint. Købt hos Clausens Kunsthandel HuskMitNavn Skitse til vægmaleri i KØS Café, 2012 Gave fra kunstneren 15

16 Udlån til særudstillinger i 2013 Giv os i dag Når kunsten går i kirke, Museet for religiøs Kunst, Lemvig. 10. marts til 2. juni Udstillingen var produceret af KØS og blev efterfølgende vist i Lemvig. Der er tale om et af de mest omfattende udlån fra KØS samlingen nogensinde. Udlån fra KØS Per Kirkeby, 8 kartoner til vinduer i Gentofte Kirke Mogens Andersen, Model til alter- og korvægge i Seis-Svejbæk Kirke Mogens Jørgensen, 5 skitser til loftudsmykning i Hover Kirke Svend Wiig Hansen, 6 kartoner til vinduer i Kastrup Kirke Robert Jacobsen, 2 glasprøver til vinduer i Hjerting Kirke Arne Haugen Sørensen, Skitse til altertavle i Ringkøbing Kirke Sven Havsteen-Mikkelsen, 3 skitser til altertavle i Haarby Kirke Sven Havsteen-Mikkelsen, 2 skitser til glasmosaik i Tarm Kirke Erik A. Frandsen, Model til udsmykning i Den danske Sømandskirke i Hamborg Niels Guttormsen, Model og 8 skitser til udsmykning af Fonnesbæk Kirke Jørn Larsen, 5 skitser til udsmykning af gulv og vinduer i Jelling Kirke Øivind Nygård, Model til udsmykning af altervæg i Statsfængslet Østjylland Naturlighed. Billedhuggeren Mogens Bøggild, Thorvaldsens Museum, København. 21. marts til 1. september 2013 Udlån fra KØS 6 modeller i ler og gips til Mogens Bøggilds Ceresbrønd foran rådhuset i Århus. Slagmaleri Stevns i Hjørring, Vendsyssels Kunstmuseum, Hjørring. 4. maj til 1. september 2013 Udlån fra KØS: 2 skitser i akvarel til fresker i Hjørring Centralbibliotek Uddeponeringer fra samlingen i 2013 KØS har siden 2002 uddeponeret originalværker til ophængning rundt omkring i Køge Kommune. I 2011 iværksatte museet en ny uddeponeringsstrategi, der dels omfatter et udvalg af museets plakater, som KØS har foræret til Køge Kommune og dels fortsat uddeponering af originalværker til mødelokaler og kontorer med særlig høj mødeaktivitet mv. Bodil Kaalund, 6 skitser til pulpitur i Lemvig Kirke

17 Uddeponede originalværker i Køge Kommune Byrådssalen Byrådssekretariatet: Borgmester Marie Stærkes kontor Kommunaldirektør Peter Frosts kontor Mødelokale Teknik- og Miljøforvaltningen: Mødelokale Fælles- og Kulturforvaltningen: Direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen Lene Østergaard Lundes kontor Leder af økonomiafdelingen Kenneth Bo Nielsens kontor Desuden uddeponeringer på Køge Kyst, div. kontorer samt mødelokale Køge Kommunale Musikskole, div. kontorer Køge Gymnasium, lærerværelse Blandt disse har følgende modtaget nye, deponerede værker i 2013 Køge Kyst Konservering i 2013 I forbindelse med udstillingen Kasper Heiberg - pioner i farver, der åbnede på KØS i marts, blev 53 af kunstnerens værker i museets samling konserveret: De 23 værker på papir var dels mindre skitser og bearbejdede grundplaner samt større kartoner til en serie ikke realiserede udendørs dekorationer på Nordmarksskolen i Abertslund. Desuden blev 30 modeller tilset og konserveret, bl.a. den omfattende serie af modeller til et af kunstnerens hovedværker, udsmykningen på Thisted Gymnasium. Udlån til udstillingen Naturlighed. Billedhuggeren Mogens Bøggild på Thorvaldsens Museum gav desuden anledning til konservering af en model i ubrændt ler af et tidligt ikke realiseret udkast til Grisebrønden i Århus, samt flere gipsmodeller i str. 1:1 af smågrisene til samme skulpturgruppe. Til museets egen udstilling Nye kunstværker i samlingen, der åbnede i september blev der desuden gennemført konservering af diverse modeller i KØS samlingen af Elisabeth Toubro, Randi & Katrine og Lisa Rosenmeier, der er erhvervet indenfor de sidste seks år. Desuden blev originalmodellen i gips til Edvard Eriksens Den Lille Havfrue, som er deponeret på museet af Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S tilset og konserveret i forbindelse med, at den blev bragt ind fra museets fjernmagasin, så den atter kunne indtage sin plads i museets udstilling. 17

18 Kasper Heiberg pioner i farver Foto: Hans Peter Auken Beck

19 udstillinger 2013 Kasper Heiberg pioner i farver 16. marts 8. september 2013 Kasper Heiberg ( ) var en radikal pioner inden for byplanlægning og kunst i det offentlige rum; en kunstner, der med stor passion for farver ønskede at give os en hverdag og en verden, der var både smukkere og mere nuanceret. For Heiberg var kunst nemlig en folkeret. Men folkeret eller ej kan hans kunst være svær at forstå. Derfor valgte KØS at lave den første store soloudstilling om Kasper Heiberg siden Om hans kamp for at give mennesker kunsten tilbage, om reaktionerne fra den brede befolkning og om hans udvikling fra maler til skulptør. Heiberg undersøgte farven med noget, der minder om videnskabsmandens og kulturhistorikerens blik. Han bevægede sig fra maleriet over skulpturen og endte med at lave omfattende stedsspecifikke kunstindgreb i det offentlige rum. Han kæmpede for at bringe kunsten tilbage til folket og for at berige sin samtids byrum med en i hans øjne helt nødvendig form- og farvemæssig variation. På KØS havde vi samlet mere end 400 værker, skitser, fotos, film og farvekort der viste, hvordan Kasper Heiberg undersøgte verdenen. Udstillingen blev kurateret af Kira Kofoed, som senere på året udgav bogen Kasper Heiberg. Maler, billedhugger og pioner på stedets betingelser på Vandkunstens forlag, der er blevet rost til skyerne for sin fremragende præsentation af kunstneren. MUR HÆK HEGN 4. maj 15. september 2013 KØS rykkede igen ud i byrummet og præsenterede 2 km udendørs kunstudstilling med titlen MUR HÆK HEGN. Her kunne man opleve et 32 meter langt murværk med alternative visioner for Køge af Christian Schmidt-Rasmussen, Søren Dahlgaards finurlige og interaktive hække, der dukkede op, hvor man mindst forventede det og Posemandens trådhegn dekoreret med poseflettet navneklud i mammutstørrelse. Muren, hækken og hegnet er vægge, vi kender fra det offentlige rum. Til daglig adskiller, afspærrer og skaber de rummene omkring os. På udstillingen MUR HÆK HEGN udforskede de tre kunstnere det offentlige rums vægge og bearbejdede dem på nye måder. For hvad sker der, når den velkendte hæk, der som regel adskiller privat og offentligt rum flyttes ud af sin normale funktion og optræder selvstændigt og interaktivt rundt omkring i byen? Hvad og hvordan vil en kunstner fortælle os om Køges fremtid, når han får stillet 4,5 x 32 meter mur til sin rådighed? Og hvad kan et stort trådhegn bruges til som bund for flette-kunst til og om Køge som by og sted? Det kunne man få svaret på på udstillingen MUR HÆK HEGN. Værkerne var placeret på Tråden en kulturrute fra Køges bymidte til havnen. Udstillingen blev udviklet i samarbejde med Køge Kyst som en del af Køges Kysts strategi om at bruge kulturen som drivkraft for udvikling af byområdet. MUR HÆK HEGN var tredje samarbejde mellem KØS og Køge Kyst om en udendørs udstilling, der forbandt bymidten med havnen. Første samarbejde var udstillingen KURS i 2009, dernæst WALK THIS WAY i Bjørn Nørgaard og gobelinerne 9. marts november 2013 Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner var i nedtaget i 2012 under den store udstilling om kirkekunst Giv os i dag Når kunsten går i kirke. Fra marts 2013 kunne man igen opleve og nyde de gigantiske 1:1 skitser til Dronningens gobeliner på museet med dugfrisk formidling og et nyt udvalg af ikke tidligere viste skitser. Blandt andet kunne man se et nyt udvalg af skitser, der for- 19

20 talte hele den imponerende proces omkring produktionen af gobelinerne. Derudover var der produceret en overskuelig tidslinje, som satte kartonerne i kronologisk rækkefølge og gjorde det let at orientere sig i danmarkshistoriens udvikling, som den fortælles af Bjørn Nørgaard. Som følge af en stormskade på museets tag blev Nørgaards gobelinskitser nedtaget i november. Niels Larsen Stevns slagmaleri 28. september februar 2014 KØS viste forarbejder til en af dansk modernismes store malere Niels Larsen Stevns absolutte hovedværk: de vældige freskodekorationer i en tidligere biblioteksbygning i Hjørring med episke slagscener fra både Grevens Fejde og Svenskekrigene. Udstillingen var kurateret af Stevns-specialist dr. phil i kunsthistorie og kunstkritiker Mikael Wivel og viste et bredt udvalg af det betagende forløb fra skitse til væg. Stevns ( ) efterlod sig et mangefacetteret værk med storslåede monumentale historiemalerier, landskabsbilleder, akvareller og oliemalerier med motiver fra Cagnes i Sydfrankrig til Borup på Sydsjælland. Udstillingen på KØS fokuserede på forarbejderne til freskodekorationen i Hjørring, som han afsluttede i 1936 i en alder af 72 år. Her kunne man se Stevns mange og meget forskelligartede forarbejder til selve dekorationen. På den måde kom udstillingen meget tæt på kunstneren og skildrede hans proces og originale freskoteknik, når han støt og roligt arbejdede sig frem mod en definitiv løsning af en sådan monumental udsmykningsopgave i det offentlige rum. I sommeren 1935 afventede Stevns, at arbejdet med den store freskodekoration i Hjørring skulle begynde, og han besluttede derfor at tilbringe sommeren med at male landskaber i Borup på Sydsjælland, nær Køge malerier der i dag betegnes som nogle af de prægtigste landskabsmalerier i dansk kunst. Disse smukke landskabsmalerier med genkendelige motiver fra nærområdet som f.eks. Kimmerslev Sø og Kimmerslev Kirke var også at se på udstillingen. Nye kunstværker i samlingen 28.september 2013 august 2014 Med udstillingen Nye Kunstværker i samlingen kunne man på KØS se et stærkt udvalg af de skitser og modeller, museet har erhvervet til sin permanente samling siden Som Danmarks museum for kunst i det offentlige rum har KØS også i sin indsamlingspolitik fokus på at dokumentere den unikke del af kunsthistorien, der foregår her med dens debatter, konflikter og kunstneriske nytænkning. Udstillingen Nye kunstværker i samlingen spændte da også vidt. Fra Elisabeth Toubros berømmede og diskuterede skulptur på Store Torv i Århus, over John Kørners omdiskuterede skitseforløb til hans udsmykning i Frederik VIII s Palæ på Amalienborg, gadekunstnere som HuskMitNavn og kunstnerduoen Randi & Katrines borger-valgte udsmykning af Ærøfærgen til Per Kirkebys storslåede udsmykninger af bl.a. Geologisk Museum og Gentofte Kirke. Deltagende kunstnere: Bersang & Saugmann, Bjørn Nørgaard, Christian Lemmerz, Claus Carstensen, Elisabeth Toubro, Eske Kath, FOS, Husk- MitNavn, Inge Ellegaard, Jesper Christiansen, John Kørner, Kaspar Bonnén, Kathrine Ærtebjerg, Kirsten Ortwed, Kirstine Roepstorff, Lisa Rosenmeier, Mette Winckelmann, Mogens Jørgensen, Morten Schelde, Niels Guttormsen, Nina Saunders, Palle Nielsen, Per Kirkeby, Poul Gernes, Randi & Katrine, Signe Guttormsen, Tal R, Tejn, Torsten Johansson og Øivind Nygård.

21 Elever fra Sct. Nicolai Skole i færd med den årlige juletradition pyntning af KØS juletræ 21

22 KØS skoletjeneste Status 2013 har været et år fyldt med flere forskellige udviklingsprojekter og med stort fokus på kvalitetssikring af undervisningen og kompetenceudvikling af Skoletjenestens medarbejdere på KØS. Det faglige arbejde har således haft størst prioritet, hvorimod markedsføring af undervisningstilbud dette år har fået mindre plads. Skoletjenesten har haft 2206 besøgende børn og unge fra hhv. grundskoler og ungdomsuddannelser samt daginstitutioner, som har modtaget undervisning i museets udstillinger i Dertil kommer de 612 elever, der, sammen med deres lærere på egen hånd, har besøgt museet. Skoletjenestens samlede besøgstal for sidste år på ca besøgende lå et godt stykke over normalen, hvorfor det kan synes som en stor nedgang i besøgstallet i Dog har 2013 været et fint gennemsnitligt år, hvad angår antal besøgende set i forhold til Skoletjenestens underviserkapacitet og udbud af undervisningstilbud i Personale I september 2013 stoppede Skoletjenestens studentermedhjælper, Rikke Bylod, pga. et studieophold i udlandet. Således blev to nye studentermedhjælpere, Sofie Andreassen og Louise Hægg Bysted, ansat i Skoletjenesten, hver 5 timer hver anden uge i september. Fra januar 2014 er arbejdstiden sat op til 5 timer hver uge. I efteråret har supervision af underviserne været en naturlig høj prioritet og begge har været igennem første del af et oplæringsforløb. Permanente undervisningstilbud Bjørn Nørgaards kartoner til gobelinerne udstilles igen fra foråret 2013, og Skoletjenesten kan derfor genoptage de faste undervisningstilbud i dette meget relevante materiale for uddannelsesinstitutionerne grundet de oplagte muligheder for tværfaglig undervisning i både korte forløb samt længerevarende værkstedsforløb. Som følge af en stormskade i oktober blev Bjørn Nørgaards gobelinskitser nedtaget, hvorfor vi har været nødsaget til at aflyse undervisning i udstillingen fra november og året ud. Undervisningen i gobelinskitserne forventes genoptaget i skoleåret 2014/2015. Nye undervisningstilbud Digitalt undervisningsmateriale: Primo februar lanceredes et nyt digitalt undervisningsmateriale, Kunsten er din, som er målrettet klasse. Materialet er opbygget som et tværfagligt undervisningssite, som kan tilgås via smartphone, tablet og computer. Formålet med sitet er at tilbyde undervisning om kunsten i det offentlige rum til skoleklasser over hele landet og på stedet opnå viden, undersøge og løse opgaver om 25 udvalgte kunstværker, der er placeret i det offentlige rum. Materialet formidles gennem fotos, tekst, lyd, film samt tidligere elevers uploadede svar på opgaver. KØS inviterer med sitet elever til at bidrage til debatten kunsten i det offentlige rum. Projekt om kirke og samtidskunst: I januar og februar 2013 afvikledes den planlagte undervisning om kirke og samtidskunst. Undervisningen var målrettet udskolingen i fagene kristendom, billedkunst og dansk. 15 klasser deltog i undervisningen. Undervisningen er et forløb opdelt i tretrinnet før, under og efter og dækker over et skriftligt undervisningsmateriale, som tilmeldte klasser har benyttet forud for et besøg på KØS, der trækker på elevernes arbejde med undervisningsmaterialet hjemme på skolen og munder ud i en fotoworkshop, hvor emnerne bearbejdes af eleverne i grupper. Efter besøget på KØS arbejder klassen videre med 2. del af undervisningsmaterialet, som handler om den helt aktuelle kunst i kirkerne. Afslutningsvis bliver elevernes fotoproduktioner udstillet i de lokale kirker i foråret. Projektet er blevet til i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste i Fakse, Stevns og Køge og er blevet udviklet i 2012.

23 Udviklingsarbejde Indsatsområde udskoling og ungdomsuddannelser: Der har i 2013 været ønske i Skoletjenesten om et øget fokus på den ældste målgruppe nemlig udskolingsklasserne i grundskolerne og ungdomsuddannelserne med det mål at tiltrække flere besøgende i denne gruppe. Dette er en løbende indsats, som er indledt dels gennem samarbejde med to lærere fra det lokale gymnasium, Køge Gymnasium, om udarbejdelsen af et tværfagligt undervisningstilbud i fagene samfundsfag og billedkunst. Det nye permanente undervisningsforløb om medborgerskab og kunstens rolle i samfundet bliver i begyndelsen af 2014 testet og justeret i samarbejde med eleverne og lærerne fra Køge Gymnasium. Forløbet justeres efter behov til husets stiftende udstillinger. Det er planen, at undervisningsforløbet på sigt skal tilpasses udskolingsklasser. Udskolingsforløbet om kirke og samtidskunst gennemført i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste for Fakse, Stevns og Køge er ligeledes en del af denne indsats. Brobygningsprojekt med Borup Skole I efteråret indgås samarbejde med Borup Skole med det formål at bygge bro mellem de to institutioner og i øvrigt styrke kultursamarbejdet mellem Køge og Borup. Sammen med tre lærere fra skolen udvikledes et undervisningsforløb Borupportrætter der dels tog udgangspunkt i særudstillingen Niels Larsen Stevns Slagmaleri, dels var bygget op om temaet: hjem ude hjem, der underbyggede det overordnede formål om at bygge bro mellem Borup Skole og KØS. Hjem) Fotoudflugt: Klasserne tog på fotoudflugt i Borups landskaber og fotograferede motiver til undervisningsforløbet på KØS. Ude) Workshop: Efter udflugten besøgte klasserne KØS, hvor de oplevede udstillingen om den lokale kunstner Niels Larsen Stevns og deltog i et værkstedsforløb. Stevns tilgang til landskabsmaleri dannede afsæt for elevernes følgende arbejde med motiver fra deres hverdag. I værkstedet producerede eleverne hver især et portræt af Borup: Med udgangspunkt i de fotografier, som blev taget på fotoudflugten, malede eleverne stemningsfulde landskaber i akvarel. Der blev arbejdet med det personlige udtryk gennem farvesymbolik, lys og skygge. Hjem) Udstilling: Elevernes portrætter af Borup blev udstillet i Borup Kulturhus fra 30. november til 15. december. Forløbet gennemførtes med seks deltagende klasser fra Borup Skole i november. Fernisering for alle i Borup Kulturhus i samarbejde med Skovbo Kunstforening lørdag 30. november med åbningstale af Erik Swiatek. Leg i læring for de mindste I foråret eksperimenterede Skoletjenesten med undervisningsaktiviteter til børnehavebørn samt indskolingen baseret på værkstedsforløb om farvelære i samarbejde med lederen fra Køge Billedskole. Her eksperimenterede vi bl.a. med en række praktisk orienterede læringsstationer, hvor pædagogerne i høj grad fungerede som med aktive medspillere i forløbet. Desuden fik vi gode erfaringer med at benytte musik i arbejdet med farveforståelse og rytmik. Desuden har Skoletjenesten arbejdet med kombinationen af leg og læring i undervisningsforløbet Vikingernes rejse til samme målgruppe, hvor børnene bl.a. tages med på en fiktiv sejltur som vikinger fra Bjørn Nørgaards gobelinfortælling om Vikingetiden. Dette arbejde føres videre i næste skoleår. Skoletjenesten har således i 2013 arbejdet videre med forrige års primære målgruppe, børnehavebørnene og indskolingseleverne. Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab KØS var fortsat involveret i det omfattende udviklingsprojekt omkring medborgerskab i samarbejde med ni andre museer og kulturinstitutioner og har fokuseret dels på institutionernes kompetenceudvikling af undervisere, dels på implementering af flerstemmighed, aktiv deltagelse og selvrefleksion i forbindelse med udvikling af museernes udstillinger fx udmøntet i højere grad af brugerinddragelse. Det overordnede projekt afsluttedes i juni Den undervisnings- og udviklingsansvarlige har deltaget i dette projektarbejde sammen 23

Årsberetning. KØS Årsberetning 2012-05.indd 1 11/03/13 13.59

Årsberetning. KØS Årsberetning 2012-05.indd 1 11/03/13 13.59 20 Årsberetning KØS Årsberetning 2012-05.indd 1 11/03/13 13.59 2 3 Årsberetning 2012 KØS Årsberetning 2012-05.indd 2-3 11/03/13 13.59 Indholdsfortegnelse 4 < Kunstneren HuskMitNavn flyttede sit værksted

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug.

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug. Idé beskrivelse I december 2009 var København vært for FN s Klimakonvention, COP15. Den internationale opmærksomhed om værtskabet gav en unik mulighed for at markedsføre danske klima-venlige teknologier,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere