tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder"

Transkript

1 au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET

2 forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal Denne udgave præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet for året 2010 og er organiseret, så tabellerne følger universitetets nye organisation. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet fusionerede med i 2006 og 2007 (Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugs- Forskning, Handelshøjskolen i Aarhus, Danmarks Pædagogiske Universitet samt Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning). Da der inden fusionerne er benyttet forskellige regnskabsprincipper på de deltagende institutioner, kan økonomiske tidsserier kun betragtes som indikatorer for en udvikling. Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik er anvendt til at angive beløb i prisniveau Der kan forekomme afrundingsfejl i enkelte tabeller.

3 2 indhold Indhold 8-års oversigter Tabel a1 Nøgletal for studerende i perioden Tabel a2 Nøgletal for personale og forskning i perioden Tabel a3 Økonomiske nøgletal for , mio. kr niveau... 4 Studerende Tabel b1 Antal STÅ for ordinær uddannelse Tabel b2 Studenterbestand pr. 1. oktober Tabel b3 Bacheloroptag pr. 1. oktober Tabel b4 Kandidatoptag pr. 1. oktober Tabel b5 Bachelorproduktion Tabel b6 Kandidatproduktion Tabel b7 Medianalder for bachelorer og kandidater i Tabel b8 Udvekslingsstuderende Tabel b9 Efter- og videreuddannelse Ph.d.-studerende Tabel c1 Antal indskrevne ph.d.-studerende pr. 1. oktober Tabel c2 Antal godkendte ph.d.-afhandlinger Tabel c3 Antal optagne ph.d.-studerende Tabel c4 Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i Personale, forskning og formidling Tabel d1 Den bibliometriske forskningsindikator publikationspoint fordelt på AU hovedområder og videnskabeligt hovedområde, Tabel d2 Den bibliometriske forskningsindikator publikationspoint fordelt på AU hovedområder og publikationstype, Tabel d3 Antal doktorgrader Tabel d4 Patentansøgninger og opfindelser

4 indhold 3 Tabel d5 Årsværksforbrug 2010 fordelt på hovedområder og stillingskategorier... 9 Tabel d6 Årsværksforbrug 2010 fordelt på hovedområder, stillingskategorier og finansiering Tabel d7 Personalets aldersfordeling ultimo Tabel d8 Personalets kønsfordeling ultimo Tabel d9 Gæsteforskere ved AU i Tabel d10 Forskere ved AU med udlandsophold i Tabel d11 Sygefravær 2010 fordelt på hovedområder Økonomi Tabel e1 resultatopgørelse for 2010 opdelt på hovedområder, årets priser, 1000 DKK Tabel e2 indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (internt regnskab), årets priser i mio. kr Tabel e3 omkostninger fordelt på hovedformål 2010, årets priser i 1000 DKK Tabel e4 Omkostninger i finansieret af eksterne forskningsmidler (tilskudsfinansieret forskning), fordelt på finansieringskilde og hovedområde, årets priser i mio. kr Tabel e5 omkostninger 2010 fordelt på delregnskab, hoved områder og løn/øvrig drift, mio. kr Øvrige tabeller Tabel f1 Grønt regnskab Tabel f2 Arealopgørelse i m Nyttearealer Tabel f3 Arealopgørelse i m Nettoarealer Tabel f4 Arealopgørelse i m Bruttoarealer Tabel f5 Besøgstal på tilknyttede museer i Tabel f6 Folkeuniversitetets aktiviteter i Forkortelser og kolofon... 20

5 4 8-års oversigter 8-års oversigter a1. Nøgletal for studerende i perioden STÅ-produktion Studenteroptag, bachelor Studenterbestand Ph.d.-studerende Kandidatproduktion Bachelorproduktion a2. Nøgletal for personale og forskning i perioden Antal årsværk i alt Antal ph.d.-grader Antal doktorgrader Antal publikationer a3. Økonomiske nøgletal for , mio. kr niveau Omkostninger i alt Ordinær finansiering Ekstern finansiering

6 studerende 5 studerende b1. Antal STÅ for ordinær uddannelse Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt b2. Studenterbestand pr. 1. oktober Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt b3. bacheloroptag pr. 1. oktober Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt b4. kandidatoptag pr. 1. oktober Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt

7 studerende 6 b5. Bachelorproduktion Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt b6. Kandidatproduktion Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt b7. medianalder for bachelorer og kandidater i 2010 AR ST HE BSS I alt Medianalder for bachelorer 25,7 24,9 24,6 24,8 25,1 Medianalder for kandidater 32,1 27,8 29,6 28,2 30,1 b8. Udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende i alt Indgående Udgående * Fra 2007 er AU-HIH s udvekslingsstuderende medtaget. b9. Efter- og videreuddannelse Antal betalende årselever Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser Antal betalende studerende

8 studerende 7 ph.d.-studerende c1. Antal indskrevne ph.d.-studerende pr. 1. oktober Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt c2. Antal godkendte ph.d.-afhandlinger Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt c3. Antal optagne ph.d.-studerende Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt c4. Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2010 AR ST HE BSS AU i alt Alder ved gradstildeling (år) 37,4 29,8 35,9 33,4 33,8 Gennemførelsestid (år) 4,3 3,3 3,6 3,5 3,6 Antal ph.d.-studerende kvinder Antal ph.d.-studerende mænd Udlandsophold i 1-3 mdr Udlandsophold i mindst 3 mdr Antal udenlandske ph.d.-studerende Antal samfinansierede og eksternt finansierede ph.d.-studerende

9 8 personale, forskning og formidling personale, forskning og formidling d1. Den bibliometriske forskningsindikator publikationspoint fordelt på AU hovedområder og videnskabeligt hovedområde, Videnskabeligt hovedområde Samfundsvidenskab Natur og Tekniske Videnskaber Humaniora Sundhedsvidenskab Publikationspoint i alt *) Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Øvrige Aarhus Universitet i alt *) Ekskl. ph.d.-afhandlinger. d2. Den bibliometriske forskningsindikator publikationspoint fordelt på au hovedområder og publikationstype, Klassifikation Monografi Artikler i tidsskrift, niveau 1 Artikler i tidsskrift, niveau 2 Bidrag til antologi Patent Doktorafhandling Publikationspoint i alt *) Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Øvrige Aarhus Universitet i alt *) Ekskl. ph.d.-afhandlinger.

10 personale, forskning og formidling 9 d3. Antal doktorgrader Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt d4. Patentansøgninger og opfindelser Patentansøgninger Indberettede opfindelser d5. Årsværksforbrug 2010 fordelt på hovedområder og stillingskategorier Stillingsgruppe VIP DVIP TAP Alle Prof. Lektor/ seniorforsker/ seniorrådgiver Adjunkt/ Postdoc Ph.d. Anden VIP VIP I alt Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Øvrige Aarhus Universitet i alt

11 personale, forskning 10 og formidling d6. Årsværksforbrug 2010 fordelt på hovedområder, stillingskategorier og finansiering AR ST HE BSS Øvrige I alt Videnskabeligt personale Heraf ordinært finansieret Heraf eksternt finansieret Deltids videnskabeligt personale Heraf ordinært finansieret Heraf eksternt finansieret Teknisk-administrativt personale Heraf ordinært finansieret Heraf eksternt finansieret Alle ansatte Heraf ordinært finansieret Heraf eksternt finansieret Andel eksternt finansieret % 14% 47% 26% 13% 4% 28% d7. Personalets aldersfordeling ultimo 2010 Stillingsgruppe Aldersgruppe Prof. VIP DVIP TAP Alle Adjunkt/ Ph.d. Anden I alt Postdoc VIP Alle d8. Personalets kønsfordeling ultimo 2010 Stillingsgruppe Køn Prof. Lektor/seniorforsker/seniorrådgiver Lektor/seniorforsker/seniorrådgiver VIP DVIP TAP Alle Adjunkt/ Ph.d. Anden I alt Postdoc VIP Kvinder Mænd Alle

12 personale, forskning og formidling 11 d9. Gæsteforskere ved AU i uge-3 mdr. 3-6 mdr mdr. I alt Faculty of Arts Faculty of Science and Technology Faculty of Health Faculty of Business and Social Sciences Aarhus Universitet i alt d10. Forskere ved AU med udlandsophold i 2010 I alt Faculty of Arts 39 Faculty of Science and Technology 35 Faculty of Health 19 Faculty of Business and Social Sciences 22 Aarhus Universitet i alt 115 d11. Sygefravær 2010 fordelt på hovedområder Dage pr. medarbejder Faculty of Arts 6,2 Faculty of Science and Technology 4,3 Faculty of Health 4,9 Faculty of Business and Social Sciences 5,3 Øvrige 8,1 Aarhus Universitet i alt 5,1

13 økonomi 12 økonomi e1. Resultatopgørelse for 2010 opdelt på hovedområder, årets priser, 1000 DKK AR ST HE BSS Øvrige I alt Delregnskab 1 ordinær virksomhed Indtægter Omkostninger Årets resultat Delregnskab 2 indtægtsdækket virksomhed Indtægter Omkostninger Årets resultat Delregnskab 3 retsmedicin Indtægter Omkostninger Årets resultat Delregnskab 4 tilskudsfinansieret forskning Indtægter Omkostninger Årets resultat Delregnskab 5 andre tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægter Omkostninger Årets resultat AU i alt Indtægter Omkostninger Årets resultat

14 økonomi 13 e2. Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (internt regnskab), årets priser i mio. kr. INDTÆGTER Finanslovstilskud Regnskab 2009 Regnskab 2010 Heltidsuddannelse 1.076, ,5 Deltidsuddannelse 29,6 31,8 Udv.studerende 9,5 10,3 Færdiggørelsesbonus 104,5 120,0 Basisforskning 1.792, ,9 Kapitalformål 3,9 5,3 Myndighedsopgaver 246,7 221,4 Øvrige formål 155,9 139,3 Finanslovstilskud i alt 3.419, ,5 Eksterne tilskud 1.377, ,0 Salg/øvrrige driftsindtægter i alt 473,2 507,0 ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER I ALT 5.270, ,4 OMKOSTNINGER Lønninger VIP 1.463, ,0 STIP 325,4 421,1 DVIP 184,8 198,3 TAP 1.153, ,6 DTAP 55,7 58,7 Anden løn 51,8 84,4 Lønninger i alt 3.234, ,2 Øvrige driftsomk. Husleje i alt 611,4 566,5 Øvrige driftsomkostninger 2.933, ,9 Omkostningsreducerende konti * , ,8 Øvrig drift i alt 1.935, ,6 Afskrivninger 104,2 114,3 ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT 5.273, ,1 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -3,8 74,3 Finansielle poster Renteindtægter 34,5 25,3 Renteudgifter 3,3 1,4 Nettorenter 31,2 23,9 ÅRETS RESULTAT 27,4 98,2 * De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.

15 økonomi 14 e3. Omkostninger fordelt på hovedformål 2010, årets priser i 1000 DKK 1 Uddannelse Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse Øvrige uddannelser Uddannelsesledelse og administration Forskning Forskning Forskeruddannelse Forskningsledelse og administration Formidling og vidensudveksling Formidling Vidensudveksling Forskningsbaseret myndighedsbetjening Myndighedsbetjening Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening Generel ledelse, administration og service Ledelse og administration Servicefunktioner Bygninger Bygningsdrift, -administration og -service, vedligeholdelse og mindre byggearbejder Husleje og ejendomsskatter, prioritetsrenter Omkostninger i alt

16 økonomi 15 e4. Omkostninger i finansieret af eksterne forskningsmidler (tilskudsfinansieret forskning), fordelt på finansieringskilde og hovedområde, årets priser i mio. kr AR ST HE BSS Øvrige I alt Statslige EU og andre internationale Øvrige I alt AR ST HE BSS Øvrige I alt Statslige EU og andre internationale Øvrige I alt AR ST HE BSS Øvrige I alt Statslige EU og andre internationale Øvrige I alt AR ST HE BSS Øvrige I alt Statslige EU og andre internationale Øvrige I alt

17 økonomi 16 e5. Omkostninger 2010 fordelt på delregnskab, hoved områder og løn/øvrig drift, mio. kr. Hovedudgiftstype AR ST HE BSS Øvrige I alt Delregnskab 1 765, ,3 780,3 923,9 39, ,1 Heraf løn 539,1 787,9 449,4 602,2 207, ,2 Heraf øvrig drift 226,5 561,4 330,9 321,6-168, ,9 Delregnskab 2 5,5 34,8 19,9 6,4 8,6 75,1 Heraf løn 0,9 27,7 11,8 2,7 5,3 48,4 Heraf øvrig drift 4,6 7,0 8,1 3,7 3,2 26,7 Delregnskab , ,5 Heraf løn , ,2 Heraf øvrig drift , ,3 Delregnskab 4 144,6 931,6 258,7 130,8 3, ,7 Heraf løn 77,0 503,2 128,4 81,0 0,3 789,8 Heraf øvrig drift 67,6 428,4 130,3 49,8 2,8 678,9 Delregnskab 5 17,1 1,8 2,7 13,5 12,5 47,6 Heraf løn 3,5 0,8 2,4 4,2 7,6 18,5 Heraf øvrig drift 13,7 1,1 0,3 9,2 4,9 29,1 AU i alt 932, , , ,5 63, ,1 Heraf løn 620, ,5 613,2 690,1 220, ,2 Heraf øvrig drift 312,3 997,9 489,0 384,4-157, ,9 Relativ lønandel 67% 57% 56% 64% - 63%

18 øvrige tabeller 17 øvrige tabeller f1. Grønt regnskab AU i alt El (MWh) Vand (m 3 ) Varme (MWh) f2. Arealopgørelse i m nyttearealer AR ST *) HE BSS Øvrige 2008 Samlet nytteareal (m 2 ) Forskningsareal (m 2 ) Undervisningsareal (m 2 ) Øvrige arealer (m 2 ) Samlet nytteareal (m 2 ) Forskningsareal (m 2 ) Undervisningsareal (m 2 ) Øvrige arealer (m 2 ) Samlet nytteareal (m 2 ) Forskningsareal (m 2 ) Undervisningsareal (m 2 ) Øvrige arealer (m 2 ) *) Ekskl. Danmarks Miljøundersøgelser, som ikke opgiver nytteareal.

19 øvrige tabeller 18 f3. Arealopgørelse i m Nettoarealer AR ST HE BSS Øvrige AU i alt 2008 Samlet nettoareal (m 2 ) Forskningsareal, netto (m 2 ) Undervisningsareal, netto (m 2 ) Øvrige arealer, netto (m 2 ) Samlet nettoareal (m 2 ) Forskningsareal, netto (m 2 ) Undervisningsareal, netto (m 2 ) Øvrige arealer, netto (m 2 ) Samlet nettoareal (m 2 ) Forskningsareal, netto (m 2 ) Undervisningsareal, netto (m 2 ) Øvrige arealer, netto (m 2 )

20 øvrige tabeller 19 f4. Arealopgørelse i m Bruttoarealer. AR ST HE BSS Øvrige AU i alt 2008 Brutto arealer (m 2 ) Forskningsareal, brutto (m 2 ) Undervisningsareal, brutto (m 2 ) Øvrige arealer, brutto (m 2 ) Brutto arealer (m 2 ) Forskningsareal, brutto (m 2 ) Undervisningsareal, brutto (m 2 ) Øvrige arealer, brutto (m 2 ) Brutto arealer (m 2 ) Forskningsareal, brutto (m 2 ) Undervisningsareal, brutto (m 2 ) Øvrige arealer, brutto (m 2 ) f5. Besøgstal på tilknyttede museer i Steno Museet Naturhistorisk Museum Moesgård Museum Antikmuseet Orion Planetarium f6. Folkeuniversitetets aktiviteter i Antal deltagere ved Folkeuniversitetet Antal aktiviteter udbudt af AU-forskere

21 20 kolofon Forkortelser AR = Faculty of Arts. Summering af Det Humanistiske Fakultet (HUM), Det Teologiske Fakultet (TEO) og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) ST = Faculty of Science and Technology. Summering af Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) HE = Faculty of Health. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUN) BSS = Faculty of Business and Social Sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAM) og Handelshøjskolen Aarhus Universitet (ASB) AU i tal 2010 Fire hovedområder Copyright Aarhus Universitet Redaktion: Lone Egebjerg Kressel, AU Økonomi og planlægning Produktion Layout: Karen Fleng, AU Kommunikation Tryk: CS Grafisk A/S Oplag: 500 stk. Papir: Omslag: 240 og 120 g Munken Pure Følgende publikationer beretter om Aarhus Universitets virksomhed: Årsrapport og AU i tal. Begge publikationer findes på se menupunktet Tryksager og produkter. Trykte publikationer kan fås ved henvendelse til AU Kommunikation: Telefon: Fax: Web:

22 Aarhus universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009.

AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. forord AU i tal 2009 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2009. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

tal 2011 au i tal 2011

tal 2011 au i tal 2011 au i tal 2011 au AARHUS UNIVERSITET AU i tal 2011 www.au.dk/ital2011 Copyright Aarhus Universitet Redaktion: Lone Egebjerg Kressel, AU Økonomi og planlægning Produktion Layout: Karen Fleng, AU Kommunikation

Læs mere

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008.

AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. forord AU i tal 2008 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året 2008. Enkelte tidsserier er konstrueret på basis af tidligere årsrapporter fra de institutioner, som Aarhus Universitet

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2004 AU i tal 2004 På tredje år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2003 AU i tal 2003 For andet år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

AU I TAL 2014 FORORD FORORD

AU I TAL 2014 FORORD FORORD AU I TAL 2014 FORORD 1 FORORD AU i tal 2014 præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden au i tal 2017 forord AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling,

Læs mere

AU I TAL 2015 FORORD FORORD

AU I TAL 2015 FORORD FORORD AU I TAL 2015 FORORD AU I TAL 2015 1 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse,

Læs mere

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden

A1. Nøgletal for studerende i perioden A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden AU I TAL 2016 FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling,

Læs mere

Videnudveksling E1. Innovation E2. Offentlige foredrag E3. Besøgstal på tilknyttede museer i

Videnudveksling E1. Innovation E2. Offentlige foredrag E3. Besøgstal på tilknyttede museer i AU I TAL 2018 FORORD FORORD AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2005 KU s statistikberedskab 2005 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2009 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2009 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010

Sygefraværet på Aarhus Universitet 2010 AARHUS UNIVERSITET Sygefraværet på Aarhus Universitet Data Oplysningerne om sygefraværet er baseret på Aarhus Universitets indberetning af sygefravær til Personalestyrelsen. Data er hentet fra Personalestyrelsens

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Velkommen til Sandbjerg

Velkommen til Sandbjerg Aarhus Universitet Velkommen til Sandbjerg Velkommen til Aarhus Universitet og velkommen til Sandbjerg! I befinder jer på et historisk sted! Sandbjerggård blev første gang nævnt omkring år 1500 Ca. 1570

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Sygefravær på Aarhus Universitet og 2009

Sygefravær på Aarhus Universitet og 2009 AARHUS UNIVERSITET Sygefravær på Aarhus Universitet og Data Oplysningerne om er baseret på Aarhus Universitets indberetning af sygefravær til Personalestyrelsen. Data er hentet fra Personalestyrelsens

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 BUDGETOPFØLGNING 2004 20-10-2004 15:56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2004 (8 MD.) mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik 21-22 Statistikken er udarbejdet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 82 hus N Tlf: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

AU Uddannelse. Ledelsesinformation

AU Uddannelse. Ledelsesinformation 8/3/219 Forside AU Uddannelse Uddannelsesstrategisk Sekretariat Ledelsesinformation Årsrapport for 218 8/3/219 Indhold Om årsrapporten AU Uddannelses årsrapport indeholder en række nøgletal og andre tal

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2017

Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Dansk Center for Forskningsanalyse Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012

Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 7. september 2018 J.nr. 17/16036 STM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2017 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på:

1. Indledning. Årsrapporten 2002 og Bilagsmaterialet er desuden tilgængelig på: Indhold 1. Indledning... 3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur... 5 3. Driftsregnskab... 7 3.1 Ordinær virksomhed... 9 3.2 Ekstern virksomhed... 13 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Aarhus Universitet Økonomirapport

Aarhus Universitet Økonomirapport Side 1 Aarhus Universitet Økonomirapport 1 2016 Indhold Det samlede forventede resultat... 2 Tabel 1. Budgetafvigelser... 2 Tabel 2. Resultatopgørelse AU... 3 Tabel 3. Egenkapital/opsparing... 4 Figur

Læs mere

Statistikberedskab Begrebet tilstande

Statistikberedskab Begrebet tilstande KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2014 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt Indledning...2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...3 Nøgletal

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser

Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Notat om sammenligningsgrundlag i forbindelse med akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Januar 2009-1 - Dokumentation i forbindelse med kriterium 4 og 6 Universiteterne skal i dokumentationsrapporterne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

1. kvartals økonomirapport 2006

1. kvartals økonomirapport 2006 AARHUS UNIVERSITET Maj 2006 Budget- og planlægningskontoret 1. s økonomirapport 2006 Hermed fremlægges 1. srapport 2006 for Aarhus Universitet uden HIH. Opbygningen af srapporten er ændret således, at

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-217... 2 Godkendte projekter 22-217, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. april 218 Kontakt

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Infomøde i ANIS. Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder AARHUS UNIVERSITET. Infomøde Klaus Lønne Ingvartsen 29. oktober 2018 Institutleder

Infomøde i ANIS. Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder AARHUS UNIVERSITET. Infomøde Klaus Lønne Ingvartsen 29. oktober 2018 Institutleder Infomøde i ANIS Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder UNIVERSITET Dagsorden 1. Økonomi 2. Bygninger og infrastruktur 3. Innovationsfonden 4. PURE 5. Personalenyt 6. Projekter nye eller afsluttede Budget

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Bestyrelse Daglig ledelse

Bestyrelse Daglig ledelse Fakta 2011 Ledelse Bestyrelse Lars Bonderup Bjørn Birgitte Possing Jens Kristian Gøtrik Ann-Helén Bay Mette Davidsen-Nielsen Grimur Lund Lars Arendt-Nielsen Pirkko Liisa Raudaskoski Lisbeth Rosted Jakob

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK

Tal og tabeller Facts and Figures UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Tal og tabeller Facts and Figures 2014 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER

DELREGNSKAB 4+5 TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER INSTITUT FOR ØKONOMI Ansvarlig leder: Allan Würtz Forretningscontroller: Morten Grunnet DELREGNSKAB 1 ORDINÆR VIRKSOMHED Projektøkonom(er): Yadigar Akbulut & Mia Just Pedersen Indtægtsbudget DR1 Finanslovstilskud:

Læs mere

Konteringsinstruks for Kommunikation 2014

Konteringsinstruks for Kommunikation 2014 Konteringsinstruks for Kommunikation 2014 Vejledning 1. Ved bestilling a. Vælg det rigtige EAN nummer ved bestilling af varen. Kommunikation: 5798000420335 Er der anvendt det forkerte EAN nummer vil du

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2012 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet

Fakta om Aalborg Universitet Fakta om Aalborg Universitet Ledelse Bestyrelse Frank Jensen (formand) Birgitte Possing Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Anne Knudsen Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen Lisbeth

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Indberettet sager Indberettet sager Sag afvist Sag behandlet Antal Procent 100% 14% 86%

Indberettet sager Indberettet sager Sag afvist Sag behandlet Antal Procent 100% 14% 86% Modtager(e): Uddannelsesbåndet, uddannelseschefer Notat Internt notat: Eksamensnydesager 2012 Dette notat samler op på registrering af sager vedrørende eksamenssnyd i 2012 1. Overordnet set blev 110 sager

Læs mere

Danmarks Farmaceutiske Universitet

Danmarks Farmaceutiske Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002 DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET Danmarks Farmaceutiske Universitet Tillæg til Årsrapport 2002 ISSN 1399-3992 Redaktion: Jesper Munck, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet

Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet > Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet Københavns Universitet, Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2012 Indhold > 1. Baggrund for rapporten 5

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere