BOSSINF-STB brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSSINF-STB brugervejledning"

Transkript

1 BOSSINF-STB brugervejledning Bygherreklient Version BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til lovgivning, proces og sagsbehandling Oversigt over sagsforløbet Væsentlige funktioner og skærmbilleder Adgang til systemet og udvælgelse af projekt Projektbilledet Bygherre og realkredit Forsøgsoplysninger Grundoplysninger Udbudsoplysninger Medvirkende virksomheder Omfang og art Omfang og art Familieboliger (boligtype 10) Omfang og art Almene ungdomsboliger (boligtype 30) Omfang og art Servicearealer (boligtype 50) Miljø- og ressourceforhold Byggeriets økonomi Økonomi Grundudgifter Økonomi Håndværkerudgifter, primære bygningsdele Økonomi Håndværkerudgifter, kompletterende bygningsdele Økonomi Håndværkerudgifter, overflader Økonomi Håndværkerudgifter, VVS-anlæg Økonomi Håndværkerudgifter, elektriske og mekaniske anlæg Økonomi Håndværkerudgifter, inventar Økonomi Andre håndværkerudgifter Økonomi Øvrige håndværkerudgifter Økonomi Omkostninger Økonomi Diverse gebyrer...29 BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 2

3 Økonomi Tilskud Servicearealets økonomi Anskaffelsessummer Boligafgifter Godkendelsesdatoer Funktioner Oprettelse af projekt Udsøgning af projekter Gem Fejlliste Overfør til sagsbehandling Udskriv Bortfald Overblik over det samlede system Interessenter Sammenhæng til andre systemer Øvrige funktioner Håndtering af fejl og mulighed for hjælp Håndtering af fejl ved indberetning Hjælpesystemet Tooltip Hotline...40 Bilag 1 Statusoversigt Bilag 2 Fejloversigt BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 3

4 1 Introduktion til lovgivning, proces og sagsbehandling Denne vejledning er udarbejdet som et redskab til bygherren, der skal foretage indberetning af ansøgningsskemaer om støttet boligbyggeri i BOSSINF-STB. BOSSINF-STB er et Internet-baseret edb-system til administration af kommunernes anmodninger om offentlig støtte i henhold til lovgivningen om støttet boligbyggeri. Reglerne om støttet byggeri fremgår af lov om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 30. juni 2003, og bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. bekendtgørelse 500 af 20. juni 2002 med senere ændringer. Herudover er støttereglerne beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens vejledning fra december 1996 og april 1998 om offentlig støtte til almene boliger m.v. Regelsættet og vejledningerne kan ses på En støttesag er i relation til BOSSINF-STB opdelt i tre faser, se nærmere i afsnit 2 Oversigt over sagsforløbet. Disse tre faser afspejler den kommunale sagsbehandling i forbindelse med gennemførelsen af støttesagen. Sagsbehandlingen er opdelt i meddelelse af støttetilsagn, godkendelse af byggeriet og dets anskaffelsessum inden igangsætning og godkendelse af den endelige anskaffelsessum på grundlag af byggeregnskabet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage indberetning til BOSSINF-STB i forbindelse med gennemførelsen af den kommunale sagsbehandling af støttesagen. Sker denne indberetning ikke i overensstemmelse med de herom gældende regler, kan der ikke opnås offentlig støtte til projektet. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 4

5 2 Oversigt over sagsforløbet Projekter med boligtyperne 10,20,30,31,40,47,48,49,50 gennemgår et livsforløb beskrevet nedenfor: Skema A Kommunen modtager fra bygherren en anmodning om om at måtte opføre et byggeri. Kommunen opretter projektet og inddaterer bygherrens CVR-nummer, og åbner projektet til bygherre-indberetning, hvorved sagen skifter status fra 10 til 10-X. Bygherren kan nu via den Internetbaserede adgang til BOSSINF-STB kaldet Bygherreklienten inddatere skema A elektronisk via en web-browser. Når bygherren har færdiggjort sin indberetning overfører bygherren sagen til sagsbehandling i kommunen. Sagen skifter derved fra 10-X til 10 hos bygherren. Hvis sagsbehandleren i kommunen accepterer bygherrens indberetningen, overføres sagen fra status 10-X til 10 i systemet, og sagen er ikke længere synlig for bygherren. Kommunen færdiggør sagen i systemet, og kommunalbestyrelsen (eller en forvaltning) giver sit tilsagn til at man må starte projektet. I godkendelsen ligger der ikke en decideret byggetilladelse, men kun en godkendelse af, at projektet er i orden, såfremt alle gældende love og vedtægter overholdes. Ved godkendelse af skema A overgår projektet til status 30. Skema B Efter klarmeldingen fra kommunen kan bygherren nu gå i gang med at sende byggeriet i licitation, hvorved der kommer nogle mere eksakte økonomiske oplysninger på bordet Skema B indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet, hvor de økonomiske oplysninger nu er baseret på de indkomne licitationsoplysninger. Bygherren melder til kommunen, at denne er klar til at indberette skema B. Projektets status overgår derved til 40. Hvorefter kommunens sagsbehandler kan overfører sagen til bygherreindberetning på status 40-X. Som beskrevet overfor indberetter bygherren nu skema B, og overfører sagen til kommunal sagsbehandling. Sagen skifter derved fra 40-X til 40 hos bygherren. Ved kommunens accept af bygherrens indberetning fjernes sagen fra bygherreklienten og sagen går via status 40 til status 60. Projekter, der kan foretages belåning til, har nu mulighed for at optage lån. Ved skema B s godkendelse kan bygherren påbegynde byggeriet, såfremt der fra kommunen er givet byggetilladelse BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 5

6 Skema C Byggeriet forventes på dette tidspunkt at være færdigbygget, og det er derfor de endelige regnskabstal for de enkelte udgifter, der findes på skema C. Kommunen modtager anmodning om indberetning af skema C fra bygherren. Projektets status overgår til 70. Sagen overføres til bygherreindberetning på status 70-X, hvorved bygherren kan inddatere skema C-oplysninger via Bygherreklienten. Efter overførsel til kommunal sagsbehandling, skiftes status til 80 eller 89. Hvis der er afsatte beløb i projektet skiftes til status 80, ellers skiftes til status 89, hvorefter projektet må anses som færdigt. Hvis projektet er skiftet til status 80, skal der inden 9-månedersfristen indberettes forbrug af afsatte beløb. For at gøre dette, skifter projektet status til 85, forbruget indberettes og projektet kan så skifte status til 89. Hvis fristen for indberetning af forbrug af afsatte beløb er overskredet, skifter projektet status til 89 i stedet for 85 og de afsatte beløb nulstilles. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 6

7 Ordliste BOSSID Et projekt tildeles en BOSSID ved statusskift til 30. BOSSID'en er opbygget af en støtteart, tilsagnsdato og løbenummer. Støttearten indeholder de boligtyper der indgår i projektet. Tilsagnsdato er den dato som er indberettet under godkendelsesdatoer i feltet Skema A godkendt. Boligtype Boligtyper som kan indberettes i bygherreklienten: 10 Almene familieboliger 20 Støttede private andelsboliger 30 Almene ungdomsboliger 31 Renoverede ungdomsboliger, Almene ældreboliger 47 Ældreboliger efter 143 c ombygning (plejeboliger) 48 Ældreboliger efter 143 a - nybyggeri 49 Ældreboliger efter 143 d og b ombygning (plejeboliger) og nybyggeri 50 Servicearealer Boligtype 39, støttede private ungdomsboliger, kan ikke indberettes i bygherreklienten. Integreret projekt Et projekt der indeholder flere boligtyper Etapebyggeri Et byggeri der opføres i flere etaper Mertilsagnsbyggeri Det vil sige enten: ændring af projektets boligantal og/eller antal støtteberettigede m², men med ændrede finansieringsregler i forhold til det oprindelige projekt, udvidelse af projektet med nye boligtyper efter meddelelse af tilsagn om støtte eller igangsætningstilladelse og med samme finansieringsregler som ved det oprindelige tilsagn, udvidelse af projektet med nye boligtyper efter meddelelse af tilsagn om støtte og igangsætningstilladelse men med ændrede finansieringsregler i forhold til det oprindelige tilsagn. Mertilsagn registreres og behandles som et selvstændigt mertilsagnsprojekt. Bortfaldet projekt Et projekt der befinder sig på status 88. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 7

8 3 Væsentlige funktioner og skærmbilleder 3.1 Adgang til systemet og udvælgelse af projekt Logon via Ved tilgang til websiden bliver brugeren mødt af et velkomstbillede med mulighed for at logge på systemet. Bemærk, for at kunne logge på systemet kræves det, at der i bygherrens webbrowser er installeret et OCESvirksomhedscertifikat, et sådant kan f.eks. købes fra TDC via Installering og eventuelle problemer i forbindelse med virksomhedscertifikatet mm. fremgår af TDCs webside. Figur 1 - Velkomstbillede BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 8

9 Bygherrens identitet valideres således af systemet via virksomhedscertifikatet, der blandt andet indeholder virksomhedens CVR-nummer. Valideringen foretages gennem et antal trin: Ved valg af Login i velkomstbilledet ledes bygherren til KMDs weblogonløsning. Vælg OK for at komme videre. I en web-browser kan der være installeret flere certifikatet. Bygherren anmodes om at vælge det aktuelle. Efter at have valg det ønskede certifikat vælges på OK for at komme videre. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 9

10 Du er nu valideret af logon. Vælg OK for at komme i gang med at benytte BOSSINF-STB Bygherreklienten Figur 2 a,b,c Logon-billeder I tilfælde af at du tidligere har været logget på systemet springes logon-billederne eventuelt over. Hvis du af en eller anden grund har problemer med at logge på, prøv da først at lukke alle åbne webbrowsere og forsøg igen. Nogle browsere har problemer med at få frigivet et certifikat, hvis det tidligere har været i brug. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 10

11 BOSSINF-STB Indgangsbilledet Ved start af programmet ser brugeren et skærmbillede i stil med det viste billede. Bruger- og systemoplysninger Projektrelaterede funktioner Generelle funktioner Projektdata og søgefelt Søgeresultater Figur 2 d - Indgangsbillede Skærmbilledet er inddelt i følgende overordnede felter: Beskrivelse af systemet navn, version, versionsdato og hvem der er logget ind (CVR-nummer). Funktionerne er opdelt i to kategorier: o o Ikke-projektrelaterede funktioner Projektrelaterede funktioner Indberetningsområde i forbindelse med projekter og søgning Viser resultater af søgning og navigering i disse Antallet af og arten af faciliteter på indgangsskærmbilledet afhænger af hvem brugeren er, men indeholder overordnet følgende muligheder for bygherrer: Søgning på projekter (figur 2 e) Hjælpefunktion til systemet Mulighed for at logge ud af systemet. Faciliteterne er beskrevet mere udførligt i forbindelse med gennemgangen af de enkelte funktioner. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 11

12 Søgebilledet Se nærmere i afsnit Figur 2 e - Søgebilledet Søgeresultat Figur 3 - Eksempel på søgeresultat Resultatlisten (figur 3), der indeholder resultatet af en søgning, viser de projekter, som er åbnet af kommunerne til den pågældende bygherre 3.2 Projektbilledet Hvis der udvælges et projekt fra resultatlisten, vises følgende billede: Figur 4 - Projektbilledet BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 12

13 Generelt om navigering i systemet Et nyt billede fremkommer ved at åbne den pågældende ramme (f.eks. Grundoplysninger). Der kan således være flere rammer åbnet på én gang. Ved at vælge symbolet + ud for en rammeoverskrift, vises de tilhørende oplysninger. Byggeriets økonomi er underopdelt i nye rammer. Alt efter hvilke boligtyper der findes i projektet indeholder projektbilledet forskellige rammer. Projekter med boligtyperne 10, 20, 30, 31, 40, 47, 48 og 49 indeholder følgende rammer: Bygherre og realkredit (afsnit 3.3) Forsøgsoplysninger (kun for projekter hvori der indgår forsøg eller projekter på status 10) (afsnit 3.4) Grundoplysninger (afsnit 3.5) Udbudsoplysninger (først fra status 40 og frem) (afsnit 3.6) Medvirkende virksomheder (først fra status 40 og frem) (afsnit 3.7) Omfang og art (en for hver boligtype i projektet) (afsnit 3.8) Miljø- og ressourceforhold (afsnit 3.9) Byggeriets økonomi (afsnit 3.10) Anskaffelsessum (afsnit 3.12) Boligafgifter (ikke for boligtype 20) (afsnit 3.13) Godkendelsesdatoer (afsnit 3.14) Tilknyttede servicearealer og Tilskud til yngre fysisk handicappede kan ikke indberettes af bygherren og vises derfor ikke i systemet. Projekter med boligtype 50 (servicearealer) Bygherre og realkredit (afsnit 3.3) Grundoplysninger (afsnit 3.5) Byggeriets datoer (først fra status 40 og frem) (afsnit 3.6, figur 11) Omfang og art (afsnit 3.8) Servicearealets økonomi (afsnit 3.11) Godkendelsesdatoer (afsnit 3.14) Tilknyttede servicearealer kan ikke indberettes af bygherren og vises derfor ikke i systemet. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 13

14 Projektoplysningsdel Øverst vises projektidentifikationen: Kommunenummer, støtteart, tilsagnsdato, løbenummer, statuskode samt antal ændret. Under dette vises afdelingsbetegnelsen. Til højre i billedet vises dato for seneste opdatering for dette projekt. Med seneste opdatering menes i denne forbindelse sidste opdatering af projektet til lukket status. Lige under denne dato vises BOSSID til hovedprojektet. Dette gælder dog kun, hvis det valgte projekt er et mertilsagnsprojekt. Hvis der er tale om et projekt, der er markeret som afvigende, vil teksten afvigende projekt vises efter den angivne BOSSID. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 14

15 3.3 Bygherre og realkredit Rammen anvendes til oplysninger om bygherre, boligorganisation og afdeling, etapeangivelse, tilknyttede realkreditinstitutter samt oplysninger om driftsherre. Figur 5 - Bygherre og realkredit BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 15

16 3.4 Forsøgsoplysninger For projekter til forsøg indeholder denne ramme projektets forsøgsoplysninger, dvs. antal og fordeling på boligtyper af boliger med tilskud efter 144, samt dato for Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse og frist for kommunens tilsagn. Bemærk at forsøgsoplysninger fra 2002 ikke længere omfatter boliger med tilskud efter 146-udvikling og 146-hjemløse. Rammen med forsøgsoplysninger for projekter fra før 2002 (figur 7) er derfor mere omfattende end rammen for projekter fra 2002 eller senere (figur 6). Figur 6 - Forsøgsoplysninger ved et projekt fra 2002 og frem Figur 7 - Forsøgsoplysninger ved et projekt fra BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 16

17 3.5 Grundoplysninger Her findes oplysninger om grunden, der er knyttet til det aktuelle projekt. Oplysninger om det eller de angivne ejendomsnumre vises på billedet figur 9. På billedet angives desuden grunderhvervelse, eventuel grundsælger samt oplysninger om planforhold og om projektet er omfattet af en byfornyelses-/boligforbedringsbeslutning. Figur 8 - Grundoplysninger Figur 9 - Grundoplysninger oplysninger om et ejendomsnummer BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 17

18 3.6 Udbudsoplysninger Oplysningerne om udbud, som indberettes fra status 40, er fordelt flere grupper: Udbudsformer, Byggeriets datoer og Byggeriets datoer byggeperiode. Udbudsformer: Her angives hvilke udbudsformer, der kan vælges. Se figur 10. Byggeriets datoer er et oversigtsbillede, der angiver de aktuelle datoer vedrørende byggeriets prisindhentning. Se figur 11. Byggeriets datoer byggeperiode er et oversigtsbillede, der angiver byggeperioden, samt hvornår byggeriet kan ibrugtages. Figur 10 - Udbudsoplysninger vises for boligtyperne 10,20,30,31,40,47,48,49. Figur 11 - Byggeriets datoer Ved servicearealprojekter vises billedet Byggeriets datoer. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 18

19 3.7 Medvirkende virksomheder Rammen anvendes til at angive de medvirkende virksomheder i byggeriet af dette projekt. Der skal ikke angives medvirkende virksomheder for boligtype 50 (servicearealer). De medvirkende virksomheder er åbne for bygherrer på følgende statusser: 40-X indberet udbudsoplysninger (indberet skema B) 70-X indberetning af regnskab (indberet skema C) Der foretages ikke automatisk opdatering af adresseoplysningerne for de medvirkende virksomheder For relevante projekter fra status 40 og opefter, vil der i resultatlisten ud for et projekt være et ekstra link der giver mulighed for at inspicere eller indberette medvirkende virksomheder. Hyperlink til medvirkende virksomheder. Figur 12 - Link til medvirkende virksomheder Ved at vælge [Medvirkende virksomheder] udskiftes projektbilledet med følgende faner: Figur 13 Oversigt over medvirkende virksomheder BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 19

20 Åbnes fanen Fagentreprise vil følgende billede blive vist (et udsnit er vist), som modsvarer det grundlæggende layout for de øvrige faner: Figur 14 Medvirkende virksomheder, fagentreprise BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 20

21 3.8 Omfang og art Oplysningerne vedrørende omfang og art er delt op i én ramme pr. boligtype. For hver boligtype gives et overblik over byggeriet med hensyn til antal boliger, arealer, elevatorer m.m. På billedet kan der bl.a. angives boligstørrelser. Herefter følger eksempler på omfang og art-billeder på forskellige boligtyper. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 21

22 3.8.1 Omfang og art Familieboliger (boligtype 10) Figur 15 - Omfang og art Almene Familieboliger BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 22

23 3.8.2 Omfang og art Almene ungdomsboliger (boligtype 30) Figur 16 - Omfang og art Almene Ungdomsboliger BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 23

24 3.8.3 Omfang og art Servicearealer (boligtype 50) Figur 17 - Omfang og art Servicearealer BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 24

25 3.9 Miljø- og ressourceforhold Anvendes ikke ved servicearealprojekter. Figur 20 - Miljø- og ressourceforhold BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 25

26 3.10 Byggeriets økonomi Billedet er opdelt i følgende underpunkter: Grundudgifter, Håndværkerudgifter, Omkostninger, Diverse gebyrer og Tilskud. Anvendes ikke ved boligtype 50. Alle beløb indberettes i millioner kr. med 3 decimaler. Figur 21 - Byggeriets økonomi Billedet vedrørende byggeriets økonomi er delt op i nogle rammer, der kan åbnes. Figur 22 - Rammen håndværkerudgifter er åbnet Der er følgende rammer: Grundudgifter Håndværkerudgifter, der er underopdelt i oplysninger om primære bygningsdele, kompletterende bygningsdele, overflader, VVS-anlæg, elektriske og mekaniske anlæg, inventar, andre håndværker udgifter og øvrige håndværkerudgifter Omkostninger Diverse gebyrer Tilskud BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 26

27 I det følgende beskrives de enkelte rammer Økonomi Grundudgifter Figur 23 - Grundudgifter Økonomi Håndværkerudgifter, primære bygningsdele Figur 24 - Håndværkerudgifter, primære bygningsdele Økonomi Håndværkerudgifter, kompletterende bygningsdele Figur 25 - Håndværkerudgifter, kompletterende bygningsdele Økonomi Håndværkerudgifter, overflader Figur 26 - Håndværkerudgifter, overflader BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 27

28 Økonomi Håndværkerudgifter, VVS-anlæg Figur 27 - Håndværkerudgifter, VVS-anlæg Økonomi Håndværkerudgifter, elektriske og mekaniske anlæg Figur 28 - Håndværkerudgifter, elektriske og mekaniske anlæg Økonomi Håndværkerudgifter, inventar Figur 29 - Håndværkerudgifter, inventar Økonomi Andre håndværkerudgifter Figur 30 - Andre håndværkerudgifter Økonomi Øvrige håndværkerudgifter Figur 31 - Øvrige håndværkerudgifter BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 28

29 Økonomi Omkostninger Figur 32 - Omkostninger Økonomi Diverse gebyrer Felter der fremtræder grå, er felter der ikke kan indtastes i. De beregnes af systemet. Figur 33 - Diverse gebyrer Økonomi Tilskud Figur 34 - Tilskud BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 29

30 3.11 Servicearealets økonomi På dette billede angives servicearealets økonomi. Figur 35 - Servicearealets økonomi BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 30

31 3.12 Anskaffelsessummer For integrerede projekter fordeles alle beløb på boligtyper bl.a. af hensyn til koblingen til betalingssystemet, hvor lånene altid hjemtages pr. boligtype. Anskaffelsessum ekskl. gebyrer findes ved at summere omkostninger, grundudgifter og håndværkeudgifter fra projektets økonomiske oplysninger (afsnit 3.10). Er projektet integreret skal denne sum manuelt fordeles på de enkelte boligtyper. Summen af gebyrer (igen fra de økonomiske oplysninger) fordeles maskinelt i forhold til den fordelte anskaffelsessum. Afsatte beløb, forbrug af afsatte beløb, lejeindtægter i byggeperioden og udgifter til garager/carporte indberettes pr. boligtype. Ved ikke integrerede projekter vises og anvendes i alt kolonnen ikke. Figur 36 - Anskaffelsessummer for et integreret projekt BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 31

32 Figur 37 - Anskaffelsessummer for et andelsboligprojekt 3.13 Boligafgifter BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 32

33 3.14 Godkendelsesdatoer Figur 38 Godkendelsesdatoer BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 33

34 3.15 Funktioner Oprettelse af projekt Projektoprettelsen (almindeligt, etape- eller mertilsagnsprojekt) sker i kommunen, hvor sagsbehandleren angiver bygherrens CVR-nummer og derefter overfører projektet til bygherreklienten. Projektet skifter status til 10-x, og der lukkes for indberetning i kommunen. Såfremt et projekt skal have dispensation for kontroller i forbindelse med statusskiftet (afvigende projekt), skal kommunen aftale dette med Erhvervs- og Boligstyrelsen Udsøgning af projekter Søgebilledet (se figur 60) består for bygherren blot af knappen Søg. Ved valg af knappen vises i Resultatlisten alle projekter der er overført til bygherren. Figur 60 Søgebilledet Gem Når man ønsker at gemme et projekt, få udført beregninger på projektet eller at få adgang til en opdateret fejlliste, aktiveres knappen Gem og projektet gemmes. Det er en god ide at gemme projektet løbende, mens man indberetter oplysningerne, da der er mange oplysninger som skal ind i det enkelte projekt. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 34

35 Fejlliste Under hele processen med at indberette projektet, er fejllisten der kommer op ved statusskiftet tilgængelig. Eneste forudsætning er at projektet er gemt. Man kan fra fejllisten for de fleste fejl gå videre til det berørte felt, ved at trykke i feltnavnet Overfør til sagsbehandling Når bygherren er færdig med at indberette og ønsker at godkende vælges knappen Godkend og afslut indberetning, hvorefter der foretages en kontrol af sagen, for at undersøge om alle krævede oplysninger er indberettet. Bygherren har nu mulighed for at rette fejl. Når der ikke vises flere fejl i forbindelse med godkendelsen, overføres projektet til sagsbehandleren i kommunen og projektet lukkes for indberetning Udskriv Hvis man ønsker en formateret udskrift af projektet, trykkes på knappen Udskriv, hvorefter der dannes en PDF-fil, med projektet på de autoriserede skemaer påført de indberettede oplysninger. Funktionen kræver at Adobes Acrobat Reader er installeret på den pågældende computer. Acrobat Reader er frit tilgængelig og kan hentes på For at åbne den formaterede udskrift i et nyt vindue, skal man i Internet Explorers Internet-egenskaber fjerne markeringen for Genanvendelse af vinduer ( reuse windows for launching shortcuts ) under overskriften Browser på fanen Avanceret Bortfald Kommunen foretager evt. bortfald af projekter. Ved bortfald skifter projektet til status 88 og kan ikke længere behandles. Følgende projekter kan der foretages bortfald på såfremt nedenstående betingelser alle er opfyldt: Projekter på status 10, 30, 40, 60, 70, 80 eller 85 der samtidig ikke befinder sig på X-status Projekter hvor sum af hovedstole på lånene er 0 Antal plejeboliger er 0 Ved bortfaldet sker følgende: Projektet ændrer status til 88 (for status 10 slettes projektet) Evt. boligorganisationsnummer og afdelingsnummer frigives Evt. boliger på venteliste til projektet slettes BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 35

36 4 Overblik over det samlede system 4.1 Interessenter BOSSINF STB er kendetegnende ved at have mange interessenter. Nedenstående illustration viser sammenhængen mellem de enkelte interessenter. Figur 61 Overblik over det samlede system Bygherre: Den enkelte bygherre kan via en internetforbindelse indberette sagen for kommunen. Kommunen skal overføre sagen til bygherreindberetning. Se funktion Åben projekt så bygherre kan indberette sagen (afsnit ). Realkreditinstitutter: De enkelte realkreditinstitutter indsender lån til de sager, der er registreret i BOS- SINF-STB. Systemet kontrollerer lånene og giver fejlmeddelelse tilbage til realkreditinstitutterne, hvis lånet ikke kan godkendes f.eks. pga. overbelåning. Landsbyggefonden: Landsbyggefonden er ansvarlig for hvilke boligselskaber der kan tilknyttes det enkelte projekt. Hvis et projekt har fået indberettet forkerte etapeoplysninger og boligorganisationsoplysninger, har Landsbyggefonden en funktion til at rette disse oplysninger. Byggeskadefonden: Byggeskadefonden er ansvarlig for opkrævning af byggeskadefondsbidrag og eftersyn af boliger. Økonomistyrelsen (Finansstyrelsen): Styrelsen styrer hele det økonomiske flow med udbetalinger af støtte til de enkelte sager og opkrævninger af diverse gebyrer. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 36

37 Erhvervs- og Boligstyrelsen (EBST): Styrelsen har det overordnede ansvar for systemet. Kommuner: Kommunerne har ansvaret for indberetning og sagsgangen i de enkelte projekter. 4.2 Sammenhæng til andre systemer Systemet henter oplysninger fra og opdaterer andre systemer. I det følgende er disse beskrevet. CVR: Ved indberetning af bygherre, forretningsfører, overtagelsesejer og medvirkende virksomheder hentes navne og adresseoplysninger fra CVR-Online. CPR: Ved andelsboliger skal der angives hvilke boliger der er omfattet af byggeriet, og til den brug hentes indflytningsdatoen i CPR. Der kan ikke hjemtages lån til et andelsboligprojekt før det er indflyttet med mere end 75 procent. Betalingssystemet: I forbindelse med statusskiftet opdateres betalingssystemet, så det bliver muligt at indlæse lån, foretage overbelåningskontroller og udbetale støtte til de enkelte projekter. OIS: Ved angivelse af ejendomsnumre hentes oplysninger vedr. matrikler, arealer og planer for den pågældende ejendom i den offentlige informationsserver, OIS. Ved andelsboliger hentes desuden de enkelte enheder, så brugeren har mulighed for at vælge de enkelte boliger, der vedrører til byggeriet. 4.3 Øvrige funktioner Kvoter: Ved statusskift af andelsboligprojekter undersøges det om der er kvoter tilbage på kommunens kvote, kvoterne opdateres. Kvotestatus: En gang om året køres en kvotestatus, der igangsættes af Erhvervs- og boligstyrelsen. Kommunerne indberetter til systemet om kvotestatussen er korrekt. Ønskeindmelding: I december måned hvert år skal kommunerne indberette hvor mange boliger de forventer at opføre i det kommende år. Dataudtræk til EBST, Økonomistyrelsen og Landsbyggefonden: Der dannes forskellige udtræk fra systemet til hjælp for rekvirenterne. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 37

38 5 Håndtering af fejl og mulighed for hjælp 5.1 Håndtering af fejl ved indberetning I forbindelse med f.eks. statusskift på et projekt, kontrolleres det dels at de nødvendige data, som kræves indberettet, dels at der ikke er uoverensstemmelse mellem indberettede data. Uoverensstemmelse kunne f.eks. være indberetning af et antal tilvejebragte boliger med et andet antal boligstørrelser. Såfremt der er fundet fejl vises der en liste over de udførte kontroller i et nyt browservindue. Listen indeholder en række afkrydsningsfelter så brugeren evt. kun får vist fejl/adviser for nogle af siderne. Selve listen er opbygget af en type (enten Fejl eller Advis). Fejl skal rettes før statusskiftet kan gennemføres, Adviser er advarsler som brugeren skal være opmærksom på, men som ikke blokerer for statusskiftet. Herefter følger en beskrivelse af fejlen, hvis beskrivelsen er et link, kan man ved klik på dette hoppe direkte til det pågældende felt. Fejl som relaterer til flere felter, kan der ikke hoppes til. Dernæst følger en søjle som indeholder systemets interne fejlnummer (se listen i bilag 2). Den sidste søjle fortæller hvilken del af projektet, fejlen beskriver, f.eks. ANS for anskaffelsessum. Figur 62 Liste over fejl og adviser BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 38

39 5.2 Hjælpesystemet Hjælpesystemet i STB er opbygget, så det er muligt for brugeren at få hjælp til de enkelte felter, til en enkelt side eller til de forskellige funktioner der findes. -symbolet i systemets over- Onlinehjælpen aktiveres ved at brugeren klikker et felts ledetekst eller på skriftslinjer. Hjælpeteksten vises i et nyt vindue, så brugeren kan se hjælpen samtidig med sagsbehandlingen. I nedenstående eksempel er hjælpen til afsnittet Boligoplysninger under omfang og art åbnet. Figur 63 Hjælpetekst BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 39

40 5.3 Tooltip Som supplement til hjælpesystem, er der på en række felter udvalgt af Erhvervs- og Boligstyrelsen tilknyttet såkaldte tooltips. Et tooltip fungerer ved at der kommer en lille hjælpetekst frem når brugeren fører musen over et felt på skærmbilledet. Som eksempel kan nævnes feltet Grundkøbesum på økonomisiden. Tooltippet til dette felt er: I feltet angives projektets grundkøbesum, hvis byggeriet opføres på købt grund. Brugeren gives på denne måde en ekstra hjælp. 5.4 Hotline KMD s hotline kan kontaktes på telefon eller Ting brugeren selv kan sikre sig inden KMD kontaktes: Bygherren skal have et OCES-virksomhedscertifikat som f.eks. kan bestilles på OCES-virksomhedscertifikatet skal være installeret på brugerens computer I netværket skal der være åbnet for adgang til BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 40

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 MINISTERIET FOR BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 21 Opdateret: 17-12-214 Udskrevet: 2-7-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A bq C[X) Beliggenhedskommune Boligtype 1. Familieboliger

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( * & +, -. $ # / # " % & ' ( * ( * & + 0 1 2! 3 # $ - Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon F1030 4 5 $ 6 - " 6 3! 7!! 8 9 $ - 5!

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 1-6-215 Udskrevet: 3-6-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 849 Jammerbugt

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side)

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side) BOSSINF RENOVERING JULI 2011 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

ST0TTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010

ST0TTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 MINISTERIET FOR BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER STTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 21 Op aterm: 21-11-214 Udskravet: 16- -215 ANSGNINGSSKEMA / INDTASTN1NGSBILAG A B _ C X Beliggenhedskommune Kc uuercmnef F11 Kanmunersvn

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID *!"#$#"%&'(*(&*' /0 1!2 +,-$#.#"%&'(*(&*' 3#$45$6,"#2,#2 #$, Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson F1030 Navn F1031 F1032 Telefon 78*9*0'7 #$:;5$6,"#2,#2

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &!"#$#"%&'(&(*&+ 21 3456.78456(9.:#$5,-.$#/#"%&0(*(*&1 ;#946 002+&+2 Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson F1030 Navn F1031 F1032 Telefon E-mail-adresse 10. Familieboliger

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

Allerød Mølle - servicearealer

Allerød Mølle - servicearealer Allerød Mølle - servicearealer Allerød Kommune Skema C Ansøgning om godkendelse af byggeprojekt efter lov om almene boliger m.v. DAB DAB - Finsensvej 33-2 Frederiksberg Allerød Mølle - servicearealer Allerød

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mailadresse

Læs mere

BOSSINF RENOVERING OKTOBER 2012

BOSSINF RENOVERING OKTOBER 2012 BOSSINF RENOVERING OKTOBER 2012 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID *! " # $ # " % & ' ( ' ( & * +, -. $ # / # " % & ' ( ' ( & * + 0 1 2! 3 # $ - Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon F1030 4 5 $ 6 - " 6 3! 7!! 8 9 $ - 5!

Læs mere

Hovedprojektets BOSSID

Hovedprojektets BOSSID &! " # $ # " % & ' ( * ( + &, -. / $ # 0 # " % & ' ( * ( + &, 1 2 3! 4 # $. Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn Telefon 5 # $ 6 7 $ 8. " # 4. # 4 9 ' & : & 2, 9

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016

STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 2016 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI JUNI 216 Opdateret: 7-6-217 Udskrevet: 9-6-217 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 84 Rebild Kontaktperson

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 23-1-215 Udskrevet: 28-8-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 58 Aabenraa

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 214 Opdateret: 3-6-215 Udskrevet: 4-9-215 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Beliggenhedskommune Kommunenummer - F11 Kommunenavn - F12 Modtagelsesdato 849 Jammerbugt

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) r s t u v w x w v y z { } ~ ~ z } } t x w w v y z ƒ z } ~ z } ~! " # $ % & $ ' ( ) * " # + " ) $, - *. # * & " / / 0 # ( 1 2 3 4 5 6 7 6 6 8 9 : 6 ; < = " >? % # @ * A. > > ( + " # @ ( # B C. > > ( * &

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) Å Š Ê D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ?

Læs mere

Navn. Telefon. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn. Telefon.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) À D E F G H I J I H K L M N O P N L O Q P R F S T J I U I H K Q L N O V N L O Q P! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0

Læs mere

Navn. -adresse. Øvrige (frivillige arbejder)

Navn.  -adresse. Øvrige (frivillige arbejder) q D E F G H I J I H K L M N O P N P O L Q R F S T J I U I H K P V N O P N P O L Q! " # $ % & ' ( & ) * +, $ % - $ + &. /, 0 %, ( $ 1 1 2 % * 3 4 5 6 7 6 6 6 8 9 $ : ; ' % ? 0

Læs mere

Allerød Mølle. Allerød almennyttige Boligselskab Mertilsagn - 3 ældreboliger. Skema. Ansøgning om godkendelse af byggeprojekt

Allerød Mølle. Allerød almennyttige Boligselskab Mertilsagn - 3 ældreboliger. Skema. Ansøgning om godkendelse af byggeprojekt Allerød Mølle Allerød almennyttige Boligselskab Mertilsagn - 3 ældreboliger Skema C Ansøgning om godkendelse af byggeprojekt efter lov om almene boliger m.v. DAB DAB - Finsensvej 33-2000 Frederiksberg

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 Opdateret: 11-11-2013 Udskrevet: 11-11-2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014

STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 STØTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2014 Udlændinge-, Integrations- Opdateret: 09-12-2014 og Boligministeriet udskrevet: 02-03-2016 Beliggenhedskommune ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG aq BO Cg KcnYTuneruTfner

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. BEK nr 1226 af 14/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-7746 Senere

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet

Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Hjælpetekster til systemet...5 3. Opkobling til systemet...5 4. Søgebilledet og beslutningslisten...7 5.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226. Lovtidende A 2011 Udgivet den 20. december 2011 14. december 2011. Nr. 1226. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118,

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som ændret ved 1 i lov nr. 527 af 29. april

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Høringsudgave af 19. november 2009. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Høringsudgave af 19. november 2009. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Høringsudgave af 19. november 2009. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, 115, stk. 9, 118, stk. 3, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger UDKAST Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 fastsættes: Afsnit I Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde

Læs mere

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Den underskrevne ansøgning sendes som pdf til bolig@tbst.dk Tegninger, der er større end A4 format, kan sendes

Læs mere

Allerød almennyttige Boligselskab Afdeling Allerød Mølle

Allerød almennyttige Boligselskab Afdeling Allerød Mølle Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Allerød almennyttige Boligselskab

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger af beboer- og udgiftsoplysninger Side 1 Introduktion Hvis du har adgang til Brunata Online, giver det dig mulighed for at indberette beboer- og udgiftsoplysninger online. Denne vejledning viser, hvordan

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere