BOSSINF-STB brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSSINF-STB brugervejledning"

Transkript

1 BOSSINF-STB brugervejledning Bygherreklient Version BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til lovgivning, proces og sagsbehandling Oversigt over sagsforløbet Væsentlige funktioner og skærmbilleder Adgang til systemet og udvælgelse af projekt Projektbilledet Bygherre og realkredit Forsøgsoplysninger Grundoplysninger Udbudsoplysninger Medvirkende virksomheder Omfang og art Omfang og art Familieboliger (boligtype 10) Omfang og art Almene ungdomsboliger (boligtype 30) Omfang og art Servicearealer (boligtype 50) Miljø- og ressourceforhold Byggeriets økonomi Økonomi Grundudgifter Økonomi Håndværkerudgifter, primære bygningsdele Økonomi Håndværkerudgifter, kompletterende bygningsdele Økonomi Håndværkerudgifter, overflader Økonomi Håndværkerudgifter, VVS-anlæg Økonomi Håndværkerudgifter, elektriske og mekaniske anlæg Økonomi Håndværkerudgifter, inventar Økonomi Andre håndværkerudgifter Økonomi Øvrige håndværkerudgifter Økonomi Omkostninger Økonomi Diverse gebyrer...29 BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 2

3 Økonomi Tilskud Servicearealets økonomi Anskaffelsessummer Boligafgifter Godkendelsesdatoer Funktioner Oprettelse af projekt Udsøgning af projekter Gem Fejlliste Overfør til sagsbehandling Udskriv Bortfald Overblik over det samlede system Interessenter Sammenhæng til andre systemer Øvrige funktioner Håndtering af fejl og mulighed for hjælp Håndtering af fejl ved indberetning Hjælpesystemet Tooltip Hotline...40 Bilag 1 Statusoversigt Bilag 2 Fejloversigt BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 3

4 1 Introduktion til lovgivning, proces og sagsbehandling Denne vejledning er udarbejdet som et redskab til bygherren, der skal foretage indberetning af ansøgningsskemaer om støttet boligbyggeri i BOSSINF-STB. BOSSINF-STB er et Internet-baseret edb-system til administration af kommunernes anmodninger om offentlig støtte i henhold til lovgivningen om støttet boligbyggeri. Reglerne om støttet byggeri fremgår af lov om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 30. juni 2003, og bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. bekendtgørelse 500 af 20. juni 2002 med senere ændringer. Herudover er støttereglerne beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens vejledning fra december 1996 og april 1998 om offentlig støtte til almene boliger m.v. Regelsættet og vejledningerne kan ses på En støttesag er i relation til BOSSINF-STB opdelt i tre faser, se nærmere i afsnit 2 Oversigt over sagsforløbet. Disse tre faser afspejler den kommunale sagsbehandling i forbindelse med gennemførelsen af støttesagen. Sagsbehandlingen er opdelt i meddelelse af støttetilsagn, godkendelse af byggeriet og dets anskaffelsessum inden igangsætning og godkendelse af den endelige anskaffelsessum på grundlag af byggeregnskabet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage indberetning til BOSSINF-STB i forbindelse med gennemførelsen af den kommunale sagsbehandling af støttesagen. Sker denne indberetning ikke i overensstemmelse med de herom gældende regler, kan der ikke opnås offentlig støtte til projektet. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 4

5 2 Oversigt over sagsforløbet Projekter med boligtyperne 10,20,30,31,40,47,48,49,50 gennemgår et livsforløb beskrevet nedenfor: Skema A Kommunen modtager fra bygherren en anmodning om om at måtte opføre et byggeri. Kommunen opretter projektet og inddaterer bygherrens CVR-nummer, og åbner projektet til bygherre-indberetning, hvorved sagen skifter status fra 10 til 10-X. Bygherren kan nu via den Internetbaserede adgang til BOSSINF-STB kaldet Bygherreklienten inddatere skema A elektronisk via en web-browser. Når bygherren har færdiggjort sin indberetning overfører bygherren sagen til sagsbehandling i kommunen. Sagen skifter derved fra 10-X til 10 hos bygherren. Hvis sagsbehandleren i kommunen accepterer bygherrens indberetningen, overføres sagen fra status 10-X til 10 i systemet, og sagen er ikke længere synlig for bygherren. Kommunen færdiggør sagen i systemet, og kommunalbestyrelsen (eller en forvaltning) giver sit tilsagn til at man må starte projektet. I godkendelsen ligger der ikke en decideret byggetilladelse, men kun en godkendelse af, at projektet er i orden, såfremt alle gældende love og vedtægter overholdes. Ved godkendelse af skema A overgår projektet til status 30. Skema B Efter klarmeldingen fra kommunen kan bygherren nu gå i gang med at sende byggeriet i licitation, hvorved der kommer nogle mere eksakte økonomiske oplysninger på bordet Skema B indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet, hvor de økonomiske oplysninger nu er baseret på de indkomne licitationsoplysninger. Bygherren melder til kommunen, at denne er klar til at indberette skema B. Projektets status overgår derved til 40. Hvorefter kommunens sagsbehandler kan overfører sagen til bygherreindberetning på status 40-X. Som beskrevet overfor indberetter bygherren nu skema B, og overfører sagen til kommunal sagsbehandling. Sagen skifter derved fra 40-X til 40 hos bygherren. Ved kommunens accept af bygherrens indberetning fjernes sagen fra bygherreklienten og sagen går via status 40 til status 60. Projekter, der kan foretages belåning til, har nu mulighed for at optage lån. Ved skema B s godkendelse kan bygherren påbegynde byggeriet, såfremt der fra kommunen er givet byggetilladelse BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 5

6 Skema C Byggeriet forventes på dette tidspunkt at være færdigbygget, og det er derfor de endelige regnskabstal for de enkelte udgifter, der findes på skema C. Kommunen modtager anmodning om indberetning af skema C fra bygherren. Projektets status overgår til 70. Sagen overføres til bygherreindberetning på status 70-X, hvorved bygherren kan inddatere skema C-oplysninger via Bygherreklienten. Efter overførsel til kommunal sagsbehandling, skiftes status til 80 eller 89. Hvis der er afsatte beløb i projektet skiftes til status 80, ellers skiftes til status 89, hvorefter projektet må anses som færdigt. Hvis projektet er skiftet til status 80, skal der inden 9-månedersfristen indberettes forbrug af afsatte beløb. For at gøre dette, skifter projektet status til 85, forbruget indberettes og projektet kan så skifte status til 89. Hvis fristen for indberetning af forbrug af afsatte beløb er overskredet, skifter projektet status til 89 i stedet for 85 og de afsatte beløb nulstilles. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 6

7 Ordliste BOSSID Et projekt tildeles en BOSSID ved statusskift til 30. BOSSID'en er opbygget af en støtteart, tilsagnsdato og løbenummer. Støttearten indeholder de boligtyper der indgår i projektet. Tilsagnsdato er den dato som er indberettet under godkendelsesdatoer i feltet Skema A godkendt. Boligtype Boligtyper som kan indberettes i bygherreklienten: 10 Almene familieboliger 20 Støttede private andelsboliger 30 Almene ungdomsboliger 31 Renoverede ungdomsboliger, Almene ældreboliger 47 Ældreboliger efter 143 c ombygning (plejeboliger) 48 Ældreboliger efter 143 a - nybyggeri 49 Ældreboliger efter 143 d og b ombygning (plejeboliger) og nybyggeri 50 Servicearealer Boligtype 39, støttede private ungdomsboliger, kan ikke indberettes i bygherreklienten. Integreret projekt Et projekt der indeholder flere boligtyper Etapebyggeri Et byggeri der opføres i flere etaper Mertilsagnsbyggeri Det vil sige enten: ændring af projektets boligantal og/eller antal støtteberettigede m², men med ændrede finansieringsregler i forhold til det oprindelige projekt, udvidelse af projektet med nye boligtyper efter meddelelse af tilsagn om støtte eller igangsætningstilladelse og med samme finansieringsregler som ved det oprindelige tilsagn, udvidelse af projektet med nye boligtyper efter meddelelse af tilsagn om støtte og igangsætningstilladelse men med ændrede finansieringsregler i forhold til det oprindelige tilsagn. Mertilsagn registreres og behandles som et selvstændigt mertilsagnsprojekt. Bortfaldet projekt Et projekt der befinder sig på status 88. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 7

8 3 Væsentlige funktioner og skærmbilleder 3.1 Adgang til systemet og udvælgelse af projekt Logon via Ved tilgang til websiden bliver brugeren mødt af et velkomstbillede med mulighed for at logge på systemet. Bemærk, for at kunne logge på systemet kræves det, at der i bygherrens webbrowser er installeret et OCESvirksomhedscertifikat, et sådant kan f.eks. købes fra TDC via Installering og eventuelle problemer i forbindelse med virksomhedscertifikatet mm. fremgår af TDCs webside. Figur 1 - Velkomstbillede BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 8

9 Bygherrens identitet valideres således af systemet via virksomhedscertifikatet, der blandt andet indeholder virksomhedens CVR-nummer. Valideringen foretages gennem et antal trin: Ved valg af Login i velkomstbilledet ledes bygherren til KMDs weblogonløsning. Vælg OK for at komme videre. I en web-browser kan der være installeret flere certifikatet. Bygherren anmodes om at vælge det aktuelle. Efter at have valg det ønskede certifikat vælges på OK for at komme videre. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 9

10 Du er nu valideret af logon. Vælg OK for at komme i gang med at benytte BOSSINF-STB Bygherreklienten Figur 2 a,b,c Logon-billeder I tilfælde af at du tidligere har været logget på systemet springes logon-billederne eventuelt over. Hvis du af en eller anden grund har problemer med at logge på, prøv da først at lukke alle åbne webbrowsere og forsøg igen. Nogle browsere har problemer med at få frigivet et certifikat, hvis det tidligere har været i brug. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 10

11 BOSSINF-STB Indgangsbilledet Ved start af programmet ser brugeren et skærmbillede i stil med det viste billede. Bruger- og systemoplysninger Projektrelaterede funktioner Generelle funktioner Projektdata og søgefelt Søgeresultater Figur 2 d - Indgangsbillede Skærmbilledet er inddelt i følgende overordnede felter: Beskrivelse af systemet navn, version, versionsdato og hvem der er logget ind (CVR-nummer). Funktionerne er opdelt i to kategorier: o o Ikke-projektrelaterede funktioner Projektrelaterede funktioner Indberetningsområde i forbindelse med projekter og søgning Viser resultater af søgning og navigering i disse Antallet af og arten af faciliteter på indgangsskærmbilledet afhænger af hvem brugeren er, men indeholder overordnet følgende muligheder for bygherrer: Søgning på projekter (figur 2 e) Hjælpefunktion til systemet Mulighed for at logge ud af systemet. Faciliteterne er beskrevet mere udførligt i forbindelse med gennemgangen af de enkelte funktioner. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 11

12 Søgebilledet Se nærmere i afsnit Figur 2 e - Søgebilledet Søgeresultat Figur 3 - Eksempel på søgeresultat Resultatlisten (figur 3), der indeholder resultatet af en søgning, viser de projekter, som er åbnet af kommunerne til den pågældende bygherre 3.2 Projektbilledet Hvis der udvælges et projekt fra resultatlisten, vises følgende billede: Figur 4 - Projektbilledet BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 12

13 Generelt om navigering i systemet Et nyt billede fremkommer ved at åbne den pågældende ramme (f.eks. Grundoplysninger). Der kan således være flere rammer åbnet på én gang. Ved at vælge symbolet + ud for en rammeoverskrift, vises de tilhørende oplysninger. Byggeriets økonomi er underopdelt i nye rammer. Alt efter hvilke boligtyper der findes i projektet indeholder projektbilledet forskellige rammer. Projekter med boligtyperne 10, 20, 30, 31, 40, 47, 48 og 49 indeholder følgende rammer: Bygherre og realkredit (afsnit 3.3) Forsøgsoplysninger (kun for projekter hvori der indgår forsøg eller projekter på status 10) (afsnit 3.4) Grundoplysninger (afsnit 3.5) Udbudsoplysninger (først fra status 40 og frem) (afsnit 3.6) Medvirkende virksomheder (først fra status 40 og frem) (afsnit 3.7) Omfang og art (en for hver boligtype i projektet) (afsnit 3.8) Miljø- og ressourceforhold (afsnit 3.9) Byggeriets økonomi (afsnit 3.10) Anskaffelsessum (afsnit 3.12) Boligafgifter (ikke for boligtype 20) (afsnit 3.13) Godkendelsesdatoer (afsnit 3.14) Tilknyttede servicearealer og Tilskud til yngre fysisk handicappede kan ikke indberettes af bygherren og vises derfor ikke i systemet. Projekter med boligtype 50 (servicearealer) Bygherre og realkredit (afsnit 3.3) Grundoplysninger (afsnit 3.5) Byggeriets datoer (først fra status 40 og frem) (afsnit 3.6, figur 11) Omfang og art (afsnit 3.8) Servicearealets økonomi (afsnit 3.11) Godkendelsesdatoer (afsnit 3.14) Tilknyttede servicearealer kan ikke indberettes af bygherren og vises derfor ikke i systemet. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 13

14 Projektoplysningsdel Øverst vises projektidentifikationen: Kommunenummer, støtteart, tilsagnsdato, løbenummer, statuskode samt antal ændret. Under dette vises afdelingsbetegnelsen. Til højre i billedet vises dato for seneste opdatering for dette projekt. Med seneste opdatering menes i denne forbindelse sidste opdatering af projektet til lukket status. Lige under denne dato vises BOSSID til hovedprojektet. Dette gælder dog kun, hvis det valgte projekt er et mertilsagnsprojekt. Hvis der er tale om et projekt, der er markeret som afvigende, vil teksten afvigende projekt vises efter den angivne BOSSID. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 14

15 3.3 Bygherre og realkredit Rammen anvendes til oplysninger om bygherre, boligorganisation og afdeling, etapeangivelse, tilknyttede realkreditinstitutter samt oplysninger om driftsherre. Figur 5 - Bygherre og realkredit BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 15

16 3.4 Forsøgsoplysninger For projekter til forsøg indeholder denne ramme projektets forsøgsoplysninger, dvs. antal og fordeling på boligtyper af boliger med tilskud efter 144, samt dato for Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse og frist for kommunens tilsagn. Bemærk at forsøgsoplysninger fra 2002 ikke længere omfatter boliger med tilskud efter 146-udvikling og 146-hjemløse. Rammen med forsøgsoplysninger for projekter fra før 2002 (figur 7) er derfor mere omfattende end rammen for projekter fra 2002 eller senere (figur 6). Figur 6 - Forsøgsoplysninger ved et projekt fra 2002 og frem Figur 7 - Forsøgsoplysninger ved et projekt fra BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 16

17 3.5 Grundoplysninger Her findes oplysninger om grunden, der er knyttet til det aktuelle projekt. Oplysninger om det eller de angivne ejendomsnumre vises på billedet figur 9. På billedet angives desuden grunderhvervelse, eventuel grundsælger samt oplysninger om planforhold og om projektet er omfattet af en byfornyelses-/boligforbedringsbeslutning. Figur 8 - Grundoplysninger Figur 9 - Grundoplysninger oplysninger om et ejendomsnummer BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 17

18 3.6 Udbudsoplysninger Oplysningerne om udbud, som indberettes fra status 40, er fordelt flere grupper: Udbudsformer, Byggeriets datoer og Byggeriets datoer byggeperiode. Udbudsformer: Her angives hvilke udbudsformer, der kan vælges. Se figur 10. Byggeriets datoer er et oversigtsbillede, der angiver de aktuelle datoer vedrørende byggeriets prisindhentning. Se figur 11. Byggeriets datoer byggeperiode er et oversigtsbillede, der angiver byggeperioden, samt hvornår byggeriet kan ibrugtages. Figur 10 - Udbudsoplysninger vises for boligtyperne 10,20,30,31,40,47,48,49. Figur 11 - Byggeriets datoer Ved servicearealprojekter vises billedet Byggeriets datoer. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 18

19 3.7 Medvirkende virksomheder Rammen anvendes til at angive de medvirkende virksomheder i byggeriet af dette projekt. Der skal ikke angives medvirkende virksomheder for boligtype 50 (servicearealer). De medvirkende virksomheder er åbne for bygherrer på følgende statusser: 40-X indberet udbudsoplysninger (indberet skema B) 70-X indberetning af regnskab (indberet skema C) Der foretages ikke automatisk opdatering af adresseoplysningerne for de medvirkende virksomheder For relevante projekter fra status 40 og opefter, vil der i resultatlisten ud for et projekt være et ekstra link der giver mulighed for at inspicere eller indberette medvirkende virksomheder. Hyperlink til medvirkende virksomheder. Figur 12 - Link til medvirkende virksomheder Ved at vælge [Medvirkende virksomheder] udskiftes projektbilledet med følgende faner: Figur 13 Oversigt over medvirkende virksomheder BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 19

20 Åbnes fanen Fagentreprise vil følgende billede blive vist (et udsnit er vist), som modsvarer det grundlæggende layout for de øvrige faner: Figur 14 Medvirkende virksomheder, fagentreprise BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 20

21 3.8 Omfang og art Oplysningerne vedrørende omfang og art er delt op i én ramme pr. boligtype. For hver boligtype gives et overblik over byggeriet med hensyn til antal boliger, arealer, elevatorer m.m. På billedet kan der bl.a. angives boligstørrelser. Herefter følger eksempler på omfang og art-billeder på forskellige boligtyper. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 21

22 3.8.1 Omfang og art Familieboliger (boligtype 10) Figur 15 - Omfang og art Almene Familieboliger BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 22

23 3.8.2 Omfang og art Almene ungdomsboliger (boligtype 30) Figur 16 - Omfang og art Almene Ungdomsboliger BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 23

24 3.8.3 Omfang og art Servicearealer (boligtype 50) Figur 17 - Omfang og art Servicearealer BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 24

25 3.9 Miljø- og ressourceforhold Anvendes ikke ved servicearealprojekter. Figur 20 - Miljø- og ressourceforhold BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 25

26 3.10 Byggeriets økonomi Billedet er opdelt i følgende underpunkter: Grundudgifter, Håndværkerudgifter, Omkostninger, Diverse gebyrer og Tilskud. Anvendes ikke ved boligtype 50. Alle beløb indberettes i millioner kr. med 3 decimaler. Figur 21 - Byggeriets økonomi Billedet vedrørende byggeriets økonomi er delt op i nogle rammer, der kan åbnes. Figur 22 - Rammen håndværkerudgifter er åbnet Der er følgende rammer: Grundudgifter Håndværkerudgifter, der er underopdelt i oplysninger om primære bygningsdele, kompletterende bygningsdele, overflader, VVS-anlæg, elektriske og mekaniske anlæg, inventar, andre håndværker udgifter og øvrige håndværkerudgifter Omkostninger Diverse gebyrer Tilskud BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 26

27 I det følgende beskrives de enkelte rammer Økonomi Grundudgifter Figur 23 - Grundudgifter Økonomi Håndværkerudgifter, primære bygningsdele Figur 24 - Håndværkerudgifter, primære bygningsdele Økonomi Håndværkerudgifter, kompletterende bygningsdele Figur 25 - Håndværkerudgifter, kompletterende bygningsdele Økonomi Håndværkerudgifter, overflader Figur 26 - Håndværkerudgifter, overflader BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 27

28 Økonomi Håndværkerudgifter, VVS-anlæg Figur 27 - Håndværkerudgifter, VVS-anlæg Økonomi Håndværkerudgifter, elektriske og mekaniske anlæg Figur 28 - Håndværkerudgifter, elektriske og mekaniske anlæg Økonomi Håndværkerudgifter, inventar Figur 29 - Håndværkerudgifter, inventar Økonomi Andre håndværkerudgifter Figur 30 - Andre håndværkerudgifter Økonomi Øvrige håndværkerudgifter Figur 31 - Øvrige håndværkerudgifter BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 28

29 Økonomi Omkostninger Figur 32 - Omkostninger Økonomi Diverse gebyrer Felter der fremtræder grå, er felter der ikke kan indtastes i. De beregnes af systemet. Figur 33 - Diverse gebyrer Økonomi Tilskud Figur 34 - Tilskud BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 29

30 3.11 Servicearealets økonomi På dette billede angives servicearealets økonomi. Figur 35 - Servicearealets økonomi BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 30

31 3.12 Anskaffelsessummer For integrerede projekter fordeles alle beløb på boligtyper bl.a. af hensyn til koblingen til betalingssystemet, hvor lånene altid hjemtages pr. boligtype. Anskaffelsessum ekskl. gebyrer findes ved at summere omkostninger, grundudgifter og håndværkeudgifter fra projektets økonomiske oplysninger (afsnit 3.10). Er projektet integreret skal denne sum manuelt fordeles på de enkelte boligtyper. Summen af gebyrer (igen fra de økonomiske oplysninger) fordeles maskinelt i forhold til den fordelte anskaffelsessum. Afsatte beløb, forbrug af afsatte beløb, lejeindtægter i byggeperioden og udgifter til garager/carporte indberettes pr. boligtype. Ved ikke integrerede projekter vises og anvendes i alt kolonnen ikke. Figur 36 - Anskaffelsessummer for et integreret projekt BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 31

32 Figur 37 - Anskaffelsessummer for et andelsboligprojekt 3.13 Boligafgifter BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 32

33 3.14 Godkendelsesdatoer Figur 38 Godkendelsesdatoer BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 33

34 3.15 Funktioner Oprettelse af projekt Projektoprettelsen (almindeligt, etape- eller mertilsagnsprojekt) sker i kommunen, hvor sagsbehandleren angiver bygherrens CVR-nummer og derefter overfører projektet til bygherreklienten. Projektet skifter status til 10-x, og der lukkes for indberetning i kommunen. Såfremt et projekt skal have dispensation for kontroller i forbindelse med statusskiftet (afvigende projekt), skal kommunen aftale dette med Erhvervs- og Boligstyrelsen Udsøgning af projekter Søgebilledet (se figur 60) består for bygherren blot af knappen Søg. Ved valg af knappen vises i Resultatlisten alle projekter der er overført til bygherren. Figur 60 Søgebilledet Gem Når man ønsker at gemme et projekt, få udført beregninger på projektet eller at få adgang til en opdateret fejlliste, aktiveres knappen Gem og projektet gemmes. Det er en god ide at gemme projektet løbende, mens man indberetter oplysningerne, da der er mange oplysninger som skal ind i det enkelte projekt. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 34

35 Fejlliste Under hele processen med at indberette projektet, er fejllisten der kommer op ved statusskiftet tilgængelig. Eneste forudsætning er at projektet er gemt. Man kan fra fejllisten for de fleste fejl gå videre til det berørte felt, ved at trykke i feltnavnet Overfør til sagsbehandling Når bygherren er færdig med at indberette og ønsker at godkende vælges knappen Godkend og afslut indberetning, hvorefter der foretages en kontrol af sagen, for at undersøge om alle krævede oplysninger er indberettet. Bygherren har nu mulighed for at rette fejl. Når der ikke vises flere fejl i forbindelse med godkendelsen, overføres projektet til sagsbehandleren i kommunen og projektet lukkes for indberetning Udskriv Hvis man ønsker en formateret udskrift af projektet, trykkes på knappen Udskriv, hvorefter der dannes en PDF-fil, med projektet på de autoriserede skemaer påført de indberettede oplysninger. Funktionen kræver at Adobes Acrobat Reader er installeret på den pågældende computer. Acrobat Reader er frit tilgængelig og kan hentes på For at åbne den formaterede udskrift i et nyt vindue, skal man i Internet Explorers Internet-egenskaber fjerne markeringen for Genanvendelse af vinduer ( reuse windows for launching shortcuts ) under overskriften Browser på fanen Avanceret Bortfald Kommunen foretager evt. bortfald af projekter. Ved bortfald skifter projektet til status 88 og kan ikke længere behandles. Følgende projekter kan der foretages bortfald på såfremt nedenstående betingelser alle er opfyldt: Projekter på status 10, 30, 40, 60, 70, 80 eller 85 der samtidig ikke befinder sig på X-status Projekter hvor sum af hovedstole på lånene er 0 Antal plejeboliger er 0 Ved bortfaldet sker følgende: Projektet ændrer status til 88 (for status 10 slettes projektet) Evt. boligorganisationsnummer og afdelingsnummer frigives Evt. boliger på venteliste til projektet slettes BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 35

36 4 Overblik over det samlede system 4.1 Interessenter BOSSINF STB er kendetegnende ved at have mange interessenter. Nedenstående illustration viser sammenhængen mellem de enkelte interessenter. Figur 61 Overblik over det samlede system Bygherre: Den enkelte bygherre kan via en internetforbindelse indberette sagen for kommunen. Kommunen skal overføre sagen til bygherreindberetning. Se funktion Åben projekt så bygherre kan indberette sagen (afsnit ). Realkreditinstitutter: De enkelte realkreditinstitutter indsender lån til de sager, der er registreret i BOS- SINF-STB. Systemet kontrollerer lånene og giver fejlmeddelelse tilbage til realkreditinstitutterne, hvis lånet ikke kan godkendes f.eks. pga. overbelåning. Landsbyggefonden: Landsbyggefonden er ansvarlig for hvilke boligselskaber der kan tilknyttes det enkelte projekt. Hvis et projekt har fået indberettet forkerte etapeoplysninger og boligorganisationsoplysninger, har Landsbyggefonden en funktion til at rette disse oplysninger. Byggeskadefonden: Byggeskadefonden er ansvarlig for opkrævning af byggeskadefondsbidrag og eftersyn af boliger. Økonomistyrelsen (Finansstyrelsen): Styrelsen styrer hele det økonomiske flow med udbetalinger af støtte til de enkelte sager og opkrævninger af diverse gebyrer. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 36

37 Erhvervs- og Boligstyrelsen (EBST): Styrelsen har det overordnede ansvar for systemet. Kommuner: Kommunerne har ansvaret for indberetning og sagsgangen i de enkelte projekter. 4.2 Sammenhæng til andre systemer Systemet henter oplysninger fra og opdaterer andre systemer. I det følgende er disse beskrevet. CVR: Ved indberetning af bygherre, forretningsfører, overtagelsesejer og medvirkende virksomheder hentes navne og adresseoplysninger fra CVR-Online. CPR: Ved andelsboliger skal der angives hvilke boliger der er omfattet af byggeriet, og til den brug hentes indflytningsdatoen i CPR. Der kan ikke hjemtages lån til et andelsboligprojekt før det er indflyttet med mere end 75 procent. Betalingssystemet: I forbindelse med statusskiftet opdateres betalingssystemet, så det bliver muligt at indlæse lån, foretage overbelåningskontroller og udbetale støtte til de enkelte projekter. OIS: Ved angivelse af ejendomsnumre hentes oplysninger vedr. matrikler, arealer og planer for den pågældende ejendom i den offentlige informationsserver, OIS. Ved andelsboliger hentes desuden de enkelte enheder, så brugeren har mulighed for at vælge de enkelte boliger, der vedrører til byggeriet. 4.3 Øvrige funktioner Kvoter: Ved statusskift af andelsboligprojekter undersøges det om der er kvoter tilbage på kommunens kvote, kvoterne opdateres. Kvotestatus: En gang om året køres en kvotestatus, der igangsættes af Erhvervs- og boligstyrelsen. Kommunerne indberetter til systemet om kvotestatussen er korrekt. Ønskeindmelding: I december måned hvert år skal kommunerne indberette hvor mange boliger de forventer at opføre i det kommende år. Dataudtræk til EBST, Økonomistyrelsen og Landsbyggefonden: Der dannes forskellige udtræk fra systemet til hjælp for rekvirenterne. BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 37

38 5 Håndtering af fejl og mulighed for hjælp 5.1 Håndtering af fejl ved indberetning I forbindelse med f.eks. statusskift på et projekt, kontrolleres det dels at de nødvendige data, som kræves indberettet, dels at der ikke er uoverensstemmelse mellem indberettede data. Uoverensstemmelse kunne f.eks. være indberetning af et antal tilvejebragte boliger med et andet antal boligstørrelser. Såfremt der er fundet fejl vises der en liste over de udførte kontroller i et nyt browservindue. Listen indeholder en række afkrydsningsfelter så brugeren evt. kun får vist fejl/adviser for nogle af siderne. Selve listen er opbygget af en type (enten Fejl eller Advis). Fejl skal rettes før statusskiftet kan gennemføres, Adviser er advarsler som brugeren skal være opmærksom på, men som ikke blokerer for statusskiftet. Herefter følger en beskrivelse af fejlen, hvis beskrivelsen er et link, kan man ved klik på dette hoppe direkte til det pågældende felt. Fejl som relaterer til flere felter, kan der ikke hoppes til. Dernæst følger en søjle som indeholder systemets interne fejlnummer (se listen i bilag 2). Den sidste søjle fortæller hvilken del af projektet, fejlen beskriver, f.eks. ANS for anskaffelsessum. Figur 62 Liste over fejl og adviser BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 38

39 5.2 Hjælpesystemet Hjælpesystemet i STB er opbygget, så det er muligt for brugeren at få hjælp til de enkelte felter, til en enkelt side eller til de forskellige funktioner der findes. -symbolet i systemets over- Onlinehjælpen aktiveres ved at brugeren klikker et felts ledetekst eller på skriftslinjer. Hjælpeteksten vises i et nyt vindue, så brugeren kan se hjælpen samtidig med sagsbehandlingen. I nedenstående eksempel er hjælpen til afsnittet Boligoplysninger under omfang og art åbnet. Figur 63 Hjælpetekst BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 39

40 5.3 Tooltip Som supplement til hjælpesystem, er der på en række felter udvalgt af Erhvervs- og Boligstyrelsen tilknyttet såkaldte tooltips. Et tooltip fungerer ved at der kommer en lille hjælpetekst frem når brugeren fører musen over et felt på skærmbilledet. Som eksempel kan nævnes feltet Grundkøbesum på økonomisiden. Tooltippet til dette felt er: I feltet angives projektets grundkøbesum, hvis byggeriet opføres på købt grund. Brugeren gives på denne måde en ekstra hjælp. 5.4 Hotline KMD s hotline kan kontaktes på telefon eller Ting brugeren selv kan sikre sig inden KMD kontaktes: Bygherren skal have et OCES-virksomhedscertifikat som f.eks. kan bestilles på OCES-virksomhedscertifikatet skal være installeret på brugerens computer I netværket skal der være åbnet for adgang til BOSSINF-STB WEB - Bygherreklient - Version Side 40

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013

STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 Beliggenhedskommune STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kommunenummer - F1001 Kommunenavn - F1002 Modtagelsesdato Kontaktperson Navn F1030 Telefon F1031 E-mail-adresse

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226. Lovtidende A 2011 Udgivet den 20. december 2011 14. december 2011. Nr. 1226. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118,

Læs mere

Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet

Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet Kom godt i gang Brugervejledning for BFO&BFU-systemet Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Hjælpetekster til systemet...5 3. Opkobling til systemet...5 4. Søgebilledet og beslutningslisten...7 5.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger UDKAST Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 fastsættes: Afsnit I Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby.

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Boligforeningen 3B Kronprinsesse 14 1306 København K 18-12-2013 Sagsnr. 2013-0195229 Dokumentnr. 2013-0195229-2 Skema A Boligforeningen

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

REGULATIV BOLIGPORTAL

REGULATIV BOLIGPORTAL REGULATIV BOLIGPORTAL SIDE 3 l 8 Regulativ om boligportalen I medfør af lov om almene boliger m.v. 64, stk. 1, jf. 94, nr. 5, og 95, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 om drift af

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING Indberetning af regninger på sundhed.dk Vejledning SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING EXPERIENCE. RESULTS. regningsindberetning på sundhed.dk Du får adgang til sundhed.dk ved at

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Boligsøgning hos Domea

Boligsøgning hos Domea Boligsøgning hos Domea Indhold Ledige boliger... 1 Venteliste... 1 Søg boliger... 2 Søg ved hjælp af søgefunktionen... 3 Gebyr... 3 Login... 4 Opret login... 4 Fleksibel udlejning... 6 Om fleksibel udlejning...

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere