CBkort brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CBkort brugervejledning"

Transkript

1 CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort Sidens opbygning Kortet Temavælgeren Navigeringsværktøjer Systemets opbygning Data Profiler Sprogunderstøttelse 9 4. Spatielle søgninger Find - Simple søgninger Hvad gælder for - Konfliktsøgning Info Data Præsentation Infoboks Resultatvisning som faneblad Rapporter - PDF, Excel og HTML Mouse-over info Digitalisering Simpel skitse Arbejdsområder Digitalisering i tema Diverse funktioner Automatisk geokodning Mål afstand og areal Udvidet temavælger Download Eksporter kortudsnit Link til kort Tilpas kort Valider Find nærmeste Find rute Indstillinger Oversigtskort Copyright Hjælp 29

3 7. Udskriv Udskriv til HTML Udskriv til PDF Analyser BBR-analyse Befolkningsanalyse Ad hoc analyser Integration Minimap - integration med hjemmesiden ESDH og andre systemer OIS Høringslister (E&M) GeoEnviron Andre eksterne datakilder Layout Layout med CSS Andre layout metoder Referencer Ordforklaring 46

4 1. Introduktion CBkort er et webbaseret GIS, der er opbygget på en moderne it-platform. Systemet er udviklet siden 2001 og er i dag et moderne og brugervenligt webgis, der anvendes i over 20 danske kommuner, flere statslige og private organisationer. 1.1 Formål Formålet med denne vejledning er at vise CBkort kunder, hvordan en standardopsætning af CBkort ser ud samt hvilke funktioner, der er tilgængelige. Vejledningen er udarbejdet med fokus på at gøre brugeren fortrolig med mulighederne i CBkort og strukturen i løsningen. CBkort kan sættes op på mange forskellige måder og kan anvendes som en integreret del af andre systemer. Denne mulighed vil ikke fremgå af nedenstående beskrivelse. 1.2 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til brugere og til administratorer af CBkort installationer. Brugere forstås som de personer i organisationen, der anvender CBkort i sagsbehandlingen og de brugere, der anvender en webgis løsning, som har sitet tilrådighed til nettet. Administratoren forstås som den, der opsætter og vedligeholder installationen både hvad angår indhold og præsentation. For dybere kendskab til CBkort administratorens opgaver anbefaler Grontmij Carl Bro at læse CBkam brugervejledning. CBkam er et administrationsværktøj til opsætning af CBkort samt indlægning af nye data. 2. Forudsætninger Som bruger af CBkort har du ikke brug for andet end en almindelig webbrowser som Internet Explorer 7 eller Firefox 3. Valget af disse browsere er et meget bevidst valg, da det reducerer driftsudgifterne i den interne forvaltning, og samtidig kan de borger- og virksomhedsrettede CBkort løsninger fungerer uden at de eksterne brugere skal hente ekstra software i form af plugins mv. med deraf følgende problemer. 3. Præsentation af CBkort 3.1 Sidens opbygning CBkort siden er overskueligt opbygget og består af tre hovedelementer: Et kort, en temavælger og et antal værktøjer, se illustrationen på næste side. Kortet, der findes i midten af siden, er det primære element. Til venstre for kortet er en temavælger og over kortet findes en menubjælke med værktøjer. Antallet af temaer og omfanget af værktøjer kan variere fra løsning til løsning. Det er muligt at sætte CBkort op til forskellige grupper af brugere, idet man kan definere forskellige profiler med adgang til delmængder af data og værktøjer, se afsnit Med andre ord kan CBkort let tilpasses forskellige arbejdsopgaver og formidlingsformål.

5 3 2 1 Sidens opbygning 1) Kort 2) Temavælger 3) Værktøjslinie. De første værktøjer i menubjælken anvendes til navigation i kortet. Bemærk at curseren skifter udseende alt efter hvilket værktøj, der er valgt Kortet Kortet fylder det meste af siden. Indholdet af kortet bestemmes ved at vælge temaer i temavælgeren samt ud fra værktøjerne. Navigeringsværktøjerne anvendes til at vælge kortudsnittet og målestoksforholdet. Kartografien sættes op i administrationsmodulet CBkam Temavælgeren Temavælgeren er bygget op i to niveauer, i temagrupper og i temaer. Hver temagruppe kan indeholde en række temaer. Hvert tema kan tændes og slukkes for sig, ligesom en hel temagruppe kan tændes og slukkes på én gang. Hvis et tema ikke kan vises i det givne zoomniveau, er valgknappen gråtonet. Der findes to typer knapper: checkbokse og radiobuttons. Når en temagruppe sættes op med radiobuttons kan man kun vælge at have ét af temaerne tændt ad gangen. Typisk samles baggrundskort i en temagruppe, der sættes op med radiobuttons. Øvrige temagrupper kan også opsættes med radiobuttons. Radiobuttons vælges typisk til fladedækkende temaer. Temagrupper og temaer sættes typisk op med checkbokse, hvor man kan vælges at have flere temaer tændt ad gangen. Med værktøjet "Udvidet temavælger" kan brugeren få et bedre overblik over alle temaer i profilen. For mere herom se afsnit 6.3. Temavælgeren

6 3.1.3 Navigeringsværktøjer Navigeringsværktøjernes funktion gennemgås herunder: Tilbage Frem Zoom ind Vis forrige kortudsnit Gå frem igen (kan kun benyttes lige efter Tilbage -knappen er benyttet) Du kan zoome ind ved at klikke i kortet. Du kan også vælge det område, du ønsker vist, ved at trække et rektangel i kortet En anden mulighed er at zoome ind ved brug af musehjulet. Dette kræver ikke, at zoom knappen er aktiveret. En trejde mulighed er at anvende værktøjet arrowpanner i øverste højre hjørne. Med dette værktøj kan du navigere uden aktivt at skifte værktøj, blot ved at klikke på navigationspilene. Zoom ind og ud foregår her omkring centrum i kortet. Zoom ud Du kan zoome ud ved at klikke i kortet. Det sted du klikker, bliver centrum i det nye kortud snit. En anden mulighed er at zoome ud ved brug af musehjulet. Dette kræver ikke, at zoomknappen er aktiveret. En trejde mulighed er at anvende arrowpanner i øverste højre hjørne. Med dette værktøj kan du navigere uden at skifte aktivt værktøj ved at klikke på navigationspilene. Zoom ind og ud foregår her omkring centrum i kortet. Dynamisk zoom Zoom til angivet kortbredde Zoom ind eller ud ved at klikke i kortet og holde venstre museknap nede samtidig med at du fører musen op eller ned. Du kan indtaste det antal meter i marken, du ønsker vist i kortets bredde. Den nuværende bredde af kortudsnittet vises nederst på siden. Panorér Flyt kortet ved at placere den lille hånd i kortet og trække. En mulighed er at anvende arrowpanner i øverste højre hjørne. Med dette værktøj kan du panorere blot ved at klikke på navigationspilene

7 Vis hele kommunen Ved et klik på denne knap nulstilles kortudsnittet og du får vist hele kommunen/regionen/landet. Info Er beskrevet nærmere i afsnit 4.3. Zoom ind

8 3.2 Systemets opbygning Data CBkort understøtter en række forskellige datakilder, herunder WMS, WFS, Oracle, PostGIS og ESRI shapefiler. CBkort bygger på et koncept kaldt datasources. Konceptet indebærer, at vi definerer datakilder såsom databaser, webservices, WMS/WFS-tjenester og forskellige GIS-formater, som CBkort kan anvende. Datasources er dermed CBkorts generaliserede snitflade til at tilgå de mange forskellige mulige datakilder, hvilket letter administratorens opgave betydeligt. Datasources tilknyttes såvel temaer som alle typer af søgninger og digitaliseringsfunktioner Profiler Et centralt begreb i CBkort er profiler. En profil er en unik opsætning af CBkort, hvor man kan definere antal og type af tilgængelige værktøjer, overskrift på værktøjer, adgang til data og temaer, præsentation af data, layout samt overskrift En profil kan således rette sig mod en medarbejdergruppe eller mod bestemte opgavetyper. En CBkort løsning kan indeholde mange profiler. Profiler på Danmarks Miljøportal. Kunden kan selv opsætte profiler efter behov, og det er naturligvis muligt at dele værktøjer og data på tværs af profilerne. På den måde sikres det, at medarbejderne har det værktøj, der passer til specifikke opgaver, uden at det går ud over den centrale styring af opsætningen. Profilbegrebet er derfor meget anvendeligt, når kunden har mange slags brugere og mange typer data. Data ligger samme sted, men det er muligt at implementere flere løsninger i samme applikation.

9 NunaGIS. CBkort på grønlandsk. 3.3 Sprogunderstøttelse CBkort har sprogunderstøttelse og er derfor ikke længere begrænset til en dansk brugerflade. Indtil videre fås CBkort både på dansk, svensk, engelsk, hollandsk og grønlandsk. Sporgunderstøttelsen gør, at systemet nemt kan blive oversat til hvilket som helst sprog. Desuden betyder det, at en kunde på en enkelt måde kan tilpasse standardteksterne, så de passer til kundens organisation. CBkort sprogunderstøttelse.

10 4. Spatielle søgninger Der findes overordnet to forskellige måder at foretage spatielle søgninger på i CBkort. Der findes simple søgninger (Find) samt konfliktanalyser (Hvad gælder for). Disse kan opsættes på forskellige måder, som findes beskrevet i følgende afsnit. 4.1 Find - Simple søgninger Der kan sættes vilkårligt mange søgninger op i CBkort (Søg/Find). Typisk anvendelse er Find adresse og Find matrikel, men flere anvender også Find ejendom og Find stednavn. Det er ligeledes muligt at søge en ejendom via adresse eller matrikel. Søgninger i CBkort. Søgningen kan foretages på et eller flere felter, f.eks. er en adressesøgning typisk i to niveauer i en kommune. Først vælges vejnavnet, derpå husnummeret. Søgning på et enkelt felt ses i Find ejendom. Søgning på tre felter ses f.eks. ved Find matrikel. Det er muligt at vælge Autofind i den checkboks, der er vist øverst i dialogboksen. Hvis fluebenet er sat i Autofind, zoomer kortet automatisk ind til den valgte adresse eller det man søger på. Hvis fluebenet ikke er sat, zoomer kortet først til den valgte adresse, når der klikkes Vis. Om checkboksen skal være vist som standardindstilling, kan konfigureres af administrator. 10 Find adresse dialogboks. Søgning på to felter.

11 4.2 Hvad gælder for - Konfliktanalyser Når man vælger at foretage en konfliktanalyse - også kaldet madpapirsøgning eller hvad gælder for, vises der nederst i dialogboksen en kriterievælger. Her er det muligt at indtaste en buffer eller vælge hvilke temaer, der skal foretages en konfliktanalyse ud fra. Som standard er det muligt at søge i tændte temaer eller i alle temaer. Men det er også muligt at konfigurere det, så man kan søge i en forudbestemt gruppe af datakilder. Det kunne f.eks. bruges til at oprette målrettede søgninger for miljøsagsbehandleren, der har behov for at vide noget om nogle helt bestemte datakilder. Når der f.eks. laves en hvad gælder for adressen, kan CBkort sættes op til at lave en proxy-søgning gennem matrikelfladen. Det betyder, at udgangspunktet for søgningen ikke er selve adressepunktet, men den matrikelflade hvorpå adressen ligger. Om det skal virke på denne måde, bestemmes i konfigurationen af systemet. Dialogboks for Hvad gælder for adressen. Hvad gælder for adressen Agerlunden 1 i Brøndby. 11

12 Konfliktanalysen kan ligeledes foretages ud fra et areal, man selv tegner i kortet. En anden mulighed er at bruge det objekt, der er fundet i en anden søgning eller resultatvisning til at søge videre med. Her er kriterievælgeren også tilgængelig, så der kan søges med en buffer og i forudbestemte grupper af datakilder. Hvad gælder for det tegnede areal. 12

13 4.3 Info Knappen info aktiverer en konfliktanalyse - også kaldet madpapirsøgning eller hvad gælder for - for den pågældende søgning. I eksemplet nedenfor foretages en konfliktanalyse for adressen Agerlunden 1. Info for adressen Agerlunden 1. I dialogboksen vises nu resultatet af konfliktanalysen. I dette tilfælde er der fundet en matrikel, en lokalplan og et skoledistrikt. Resultatet vises på en let og overskuelig måde. Ved hjælp af profiler er det muligt at styre, hvilke temaer der skal indgå i en søgning/konfliktanalyse. Mange organisationer har så mange temaer tilgængelige, at det let kan blive uoverskueligt at tage stilling til alle informationer. Derfor kan man med profiler i CBkort sætte systemet op så f.eks. en miljøsagsbehandler kun ser de temaer, der er relevante for miljøsagsbehandlingen, se afsnit Forskellig detaljeringsniveau for oplysninger på info f.eks. en KMS matrikel. 13

14 Hvis der findes flere oplysninger om et objekt, eksempelvis en matrikel, kan brugeren klikke på matriklen og få vist alle tilgængelige oplysninger. I eksemplet med matriklen linkes der til siderne med ejendomsoplysninger og til ejendomsvurderingen fra Skat. Denne metode kan anvendes på mange forskellige typer af opslag. Metoden giver en meget fleksibel integration til andre systemer, hvad enten de er interne eller som her offentligt tilgængelige. Når man har klikket på et objekt, kan man altid gå tilbage til hele listen. Man skal således ikke gentage søgningen. Det er naturligvis også muligt at tænde og slukke temaer eller eksempelvis skifte baggrundskort uden at søgeresultatet forsvinder. 4.4 Data Det er systemadministratoren, der bestemmer, hvad der kan søges i og hvilke oplysninger, der skal vises fra de enkelte datakilder. Systemadministratoren bestemmer Søg igen ledetekster, overskrifter mv. i det, der præsenteres for brugeren. Det er også muligt at lave links til andre sider, både statiske som eksempelvis en side på intranettet eller Internettet, men der kan også sættes dynamiske links op, der linker dybt ind i andre systemer, f.eks. til ejendomsoplysninger på eller ejendomsvurderingen på som vist i eksemplet ovenfor. Det er ligeledes systemadministratoren, der styrer hvilke grupper af data, der skal kunne vælges i kriterievælgeren, der er beskrevet ovenfor. Et centralt punkt i CBkort er, at brugergrænsefladen er ens, hvad enten data stammer fra lokale data, eller om data kommer fra eksempelvis PlansystemDK eller Danmarks Arealinformation (DAI) via WMS og WFS. Med andre ord er der lagt vægt på, at brugeren får en let forståelig brugergrænseflade og ikke skal bekymre sig om, hvor data stammer fra Præsentation Når der er foretaget en konfliktanalyse, præsenteres resultatet for brugeren på samme måde, uanset om det er tale om en søgning ud fra en adresse, et tegnet areal eller noget helt tredje. Der findes to former for præsentationer, enten i en dialogboks (infoboks) eller i et faneblad over temavælgeren. Fra både infoboksen og fanebladet kan brugeren vælge at få resultaterne vist i en printvenlig rapport. Hvordan resultaterne vises, styres i profilen, og det er derfor muligt at præsentere resultatet af en konfliktsøgning på forskellige måder i forskellige pro-

15 filer. Udover de to præsentationsformer, er det muligt at få vist oplysninger ved mouse-over (hover). Det betyder at info for et objekt vises i en boks, når curseren holdes stille over et objekt i et vist antal sekunder. Antallet af sekunder definerer administratoren. Det er muligt at tænde og slukke temaer eller eksempelvis skifte baggrundskort uden at søgeresultatet forsvinder. På samme måde kan man navigere i kortet, hvis man eksempelvis har brug for at zoome til et andet udsnit. I CBkort er det generelt sådan, at resultaterne ikke forsvinder, før man selv ønsker det. Ønsker man at fortsætte med en ny søgning, har man mulighed for at fjerne søgemarkeringen og foretage en ny søgning uden at lukke infoboksen Infoboks Med infoboksen er det muligt at følge med i hvor langt konfliktanalysen er nået og afbryde den undervejs. Dermed kan man følge med i, hvor hurtigt søgningen går og man kan se, hvilke datakilder det er, der evt. tager tid. Samtidig kan man se oplysningerne for de datakilder, der er fundet noget i, inden søgningen er helt færdig. Infoboksen præsenterer resultatet af konfliktanalysen på en overskuelig måde, hvor det er muligt at se flere oplysninger på én gang, samt at få vist de enkelte objekter i kortet. Infoboks. Det er også muligt at foretage den samme søgning igen med nye kriterier. Derudover er det muligt at ændre størrelsen på dialogboksen ved at trække i boksens nederste højre hjørne. 15

16 Resultatvisning som faneblad Resultatvisning - faneblad Resultatvisning som faneblad i venstremenuen er opbygget efter samme genkendelige struktur som temavælgeren og giver derfor hurtigt brugeren overblik over, hvilke temagrupper og temaer, der er fundet resultater i. Ønsker brugeren flere detaljer om det enkelte tema, er der også mulighed for det. Ud for hvert tema er der to knapper, en infoknap og en kortknap. Førstnævnte præsenterer detaljerede informationer om det fundne tema, mens den anden dirigerer brugeren tilbage til kortet. Resultatvisningen findes som et faneblad øverst i temavælgeren. Man kan således navigere frem og tilbage mellem kortet og resultatlisten Rapporter - PDF, Excel og HTML Når man arbejder med websystemer, er det vigtigt at der er gode muligheder for at få data ud, dvs. at man kan hente resultatet ned til videre bearbejdning i andre systemer. I CBkort er der en rapport facilitet, der gør det muligt at få resultatet ud på tre forskellige måder, nemlig som: 1. HTML-rapport på skærmen 2. PDF-dokument, der kan lægges på sagen (ESDH) 3. Excel regneark På følgende sider ses en HTML-rapport, en PDF samt Excel rapport. 16

17 PDF rapport. HTML rapport. 17

18 Excel rapport. Når resultater fra en søning er hentet over i Excel, kan der arbejdes videre med dem. De kan bruges til fletteliste til brev eller gemmes. Bemærk at der oprettes et faneblad pr. tema. Mouse-over info (hover) 5. Digitalisering Mouse-over info En hurtig genvej til informationer om aktive temaer er mouse-over funktionen. Placer musen over et objekt i kortet, vent et lille øjeblik og en dialogboks viser oplysninger om objektet, uden at du behøver at klikke i kortet. Hvilke temaer, der vises mouse-over info defineres i info værktøjet, se afsnit 4.3. Dvs. det er de samme temaer vises i både Info og Mouse-over info. 5.1 Simpel skitse Der er tre niveauer af skitseværktøjer til CBkort. Den simple kaldes skitse. I andre sammenhænge kaldes denne funktion for redline. Med skitse kan man tegne simple linier, flader (polygon eller cirkel) og indsætte et punkt med tekst i kortet. Det er muligt at angive radius for en cirkel. Der er også muligthed for at vælge farve Alt det man tegner, kan komme med i udskriften, og det er naturligvis også muligt at vise det man har tegnet sammen med andre temaer og forskellige baggrundskort. En skitse forsvinder, når man lukker sin browser. 18

19 Simpel skitse. 5.2 Arbejdsområder Skitse med arbejdsområder råder bod på dette. Med skitse med arbejdsområder er det muligt at gemme det, man har tegnet, og arbejde videre med det en anden dag, samt slette dele af det, man har tegnet. Det er muligt at søge på arbejdsområder. Når arbejdsområdet gemmes, angiver brugeren initialer samt arbejdsområdenavn. Søgningen foretages på disse parametre. Indtaster man kun sine initialer, ses alle ens arbejdsområder på en liste, og derfra kan man vælge det relevante, som her- Skitse med arbejdsområde. Skitsens navn står angivet i bunden af kortet, se den røde cirkel. 19

20 efter vises på skærmen. Når et arbejdsområde er valgt, fremgår det af en tekst i den nederste statusbjælke, se rød cirkel på billedet Skitse med arbejdsområder. Man kan vælge at tegne flader, cirkler, linier, punkter eller placere en tekst i kortet. Der kan vælges en vilkårlig farve, stregtykkelse, skravering og tekststørrelse. Når man anvender slet knap- Farvevælger for Skiste med arbejdsområde. pen, kan man udpege et objekt ved at klikke i kortet. Der kan være flere objekter, der er kandidater til et blive slettet. Dette vises grafisk på skærmen, hvor man vælger den rigtige, hvorefter der trykkes på "slet". 5.3 Digitalisering i tema Digitaliser i tema er en funktion, der gør det muligt for medarbejdere uden GIS erfaring at vedligeholde og digitalisere data. Det kan gøres uden at de har brug for et GIS program, og typisk kun har brug for en introduktion på en halv time. Med værktøjet kan man tegne en flade, en linie eller et punkt og indtaste oplysninger i en dialogboks. Værktøjet er oplagt at anvende til vedligeholdelse af temaer som f.eks. flaskecontainere, avisopsamling, grunde til salg, skoledistrikter osv. Systemadministratoren bestemmer, hvilke oplysninger (felter) der skal være, og hvilke regler, der gælder for disse felter. F.eks. så et telefonnummer skal bestå af 8 tal, og at der skal indgå i en mailadresse. De oplysninger, der er 20 Digitalisering i tema.

21 digitaliseret med værktøjet, kan man let redigere ved at udpege objektet i kortet. Temaer, der er digitaliseret med Digitaliser i tema værktøjet, kan tændes og slukkes på samme måde som alle andre temaer i CBkort. De kan også indgå i søgninger osv. I det hele taget er der ingen forskel på et tema, der er digitaliseret med dette værktøj, og andre temaer i CBkort. Ønsker man at anvende temaet i andre GIS systemer eksempelvis MapInfo eller ArcGIS, er det muligt på flere måder. Dels kan man hente temaet via modulet download som shape-filer, MapInfo tab-filer eller GML. CBkort kan også sættes på, så et eller flere temaer publiceres som WMS temaer, som andre GIS systemer kan trække på. En anden mulighed er at de andre GIS systemer sættes op til at læse direkte i den database (PostGIS eller Oracle), som CBkort anvender. Digitalisering i temaet Børn og Unge. Her digitaliseres et skoledistrikt. 21

22 6. Diverse funktioner 6.1 Automatisk geokodning Værktøjet automatisk geokodning tillader ikke-tekniske medarbejdere at vedligeholde data på en nem måde. Data vedligeholdes lokalt i et Excel-ark. Via adresserne skabes sammenhængen til kortet. I værktøjet Geokodning udpeges den fil, der skal uploades, hvorefter kortet opdateres. Det konfigureres i modulet, hvilke oplysninger i Excel-arket der skal gemmes i CBkort. Efter geokodningen er gennemført, vises hvor mange adresser, der er blevet geokodet samt hvor mange og hvilke, der ikke kunne geokodes. Automatisk geokodning. 6.2 Mål afstand og areal Med dette værktøj er det muligt at måle afstande og arealer i kortet. Samtidigmed at brugeren tegner en linie eller et areal i kortet, angives i dialogboksen antallet af punkter og længden i meter på sidste segment. Hvis man klikker på knappen Luk areal, beregnes arealet i ha. 22 Mål afstand og areal.

23 6.3 Udvidet temavælger Værktøjet udvidet temavælger giver brugerne et godt overblik over hvilke temaer, der er tilgængelige i profilen. Temaer, der er skrevet med kursiv, kan ikke vises i det aktuelle zoomniveau. Systemet kan sættes op, således at der vises en mouseover-tekst med metadata, når musen holdes over et tema. Det er også muligt at sætte værktøjet op således, at der linkes fra et tema til en side med uddybende metadata eksempelvis Udvidet temavælger. 6.4 Download Med funktionen download er det muligt for brugeren på en simpel måde at downloade netop de data, som man har brug for. De temaer, man ønsker at downloade, markeres med flueben i dialogboksen. Enten kan vælges alle temaer eller de kan vælges enkeltvis. Dataformat og referencesystem kan defineres ud fra en drop-down liste. Brugeren har desuden mulighed for at vælge at downloade data enten i det viste kortudsnit udsnit eller i et udsnit, som brugeren selv definerer med musen. Download. 23

24 6.5 Eksporter kortudsnit En lille nyttig funktion, hvis man har brug for et kortudsnit til en rapport, en mail eller til sagssystemet. Størrelsen på kortudsnittet defineres af brugeren og angives i pixel højde/bredde. Billedet dannes som en jpg-fil i et nyt browservindue, og kan herefter gemmes. Eksporter kortudsnit. 6.6 Link til kort Link til kort er en lille funktion, der gør det muligt at komme tilbage til nøjagtigt det samme kort. Funktionen er nyttig hvis man eksempelvis vil have en kollega til at se det samme kort. Link til det viste kortudsnit. 24

25 6.7 Tilpas kort Med Tilpas kort funktionen justeres skærmbilledet, så det proportionelt set passer til browservinduets størrelse. En smart funktion, hvas man skal overskue flere browsere eller vinduer på en gang og stadig vil se hele CBkort. Det kan også sættes op til at ske dynamisk, når man ændrer vinduets størrelse. Tilpas kort til browservindets størrelse. 25

26 6.8 Valider Valider funktionen gør det muligt at sikre, at der ikke er fejl i ens datakilder. Man kan validere én eller flere datakilder ad gangen. Når valideringen er foretaget, åbnes et nyt browservindue med resultatet af valideringen, hvor også dato og version af CBkort vises. Valider 6.9 Find nærmeste Find nærmeste gør det muligt for brugerne af CBkort at finde den nærmeste skole, bibliotek, genbrugsplads osv. Find nærmeste kan sættes op til lige præcis de temaer, man ønsker. Modulet beregner afstanden via vejnettet. Der er således ikke tale om en simpel luftlinieafstand. Find nærmeste. 26

27 Ruten vises på kortet og man kan naturligvis både skifte grundkort, zoome og panorere i kortet, mens ruten vises. Der kan vælges mellem korteste afstand eller hurtigeste rejsetid, og det er muligt at skifte mellem forskellige transportmidler, f.eks. cykel og bil. Modulet trækker på data via en webservice fra afstand.dk, som er en afstandsberegningsportal, der drives af Grontmij Carl Bro Find rute Med Find rute funktionen kan brugeren få vist en rute mellem to punkter. Punkterne vælges af brugeren vha. en fra- og en til-adresse. Punkterne kan angives enten ved at indtaste en adresse i dialogboksen eller ved at klikke i kortet på det ønskede punkt. Man har mulighed for at vælge mellem rutens form og transportform, dvs. at vælge om det skal være den hurtigste eller korteste rute mellem punkterne, og om man kører i bil, lastbil eller på cykel. Klik Beregn og den valgte rute vises herefter på kortet. Afstanden og ruten beregnes via vejnettet. Når ruten er angivet kan brugeren stadig zoome og panorere i kortet samt skifte grundkort. Find rute Indstillinger Under menuen Indstillinger er det muligt at tænde og slukke for en række informationer, bl.a. signaturforklaring, oversigtskort, målestok, koordinator, hurtiginfo, navigeringsværktøj (arrowpanner) samt vælge om scrollhjul skal bruges til zoom og oversigtskort og tilpas kort automatisk. 27

28 6.12 Oversigtskort Oversigtskortet er placeret nederst i venstre hjørne og kan tændes og slukkes efter behov. Hvis oversigtskortet sluttes, udnyttes pladsen til temavælgeren. Oversigtskortet kan desuden bruges til navigation, idet man kan klikke et sted i oversigtskortet, hvorved selve hovedkortets udsnit opdateres. Navigation med musehjul kan ligeledes tændes og slukkes herunder. Oversigtskort Copyright I CBkort er der mange gennemarbejdede detaljer. Eksempelvis kommer der en lille boks med en forklarende tekst, når musen holdes over et ikon. Der er tilsvarende oplysninger om et tema, når musen føres over temanavnet det kan også sættes op som et link, så man kan linke til metadatainformation. Copyright informationer indgår nederst i kortet og styres af, hvilke lag der er tændt. Der er f.eks. kun copyright til KMS, hvis kortet, der vises, er fra KMS. Når man klikker på Copyright informationen vises en dialogboks med samtlige copyright informationer for de tændte temaer. I denne dialogboks kan der sættes link op til producentens hjemmeside osv. 28

29 6.14 Hjælp Hjælpen kan til enhver tid kaldes frem ved at trykke på hjælp. Indholdet i hjælpen er afhængigt af de værktøjer, der er i profilen - den tilpasses således automatisk siden. CBkort hjælp. 7. Udskriv Der findes to typer udskriftsmuligheder i CBkort, HTML print og PDF print. 7.1 Udskriv kortudsnit til HTML HTML print anvendes typisk til et hurtigt print. I en webbrowser vil kortet altid komme ud i en kvalitet, der ikke er særlig anvendelig, desuden er det næsten umuligt at styre målestoksforhold osv. Derfor findes der også en PDF udskrift til CBkort. 29

30 Udskriv kortudsnit til HTML. 7.2 Udskriv til PDF Værktøjet Udskriv til PDF indholder mange muligheder for at konfigurere sit print. I dialogboksen kan man vælge papirstørrelse og -retning, opløsning, målestoksforhold og indtaste en tekst. For at udskrive kortet til PDF vælger brugeren et område ved at placere en rød ramme i kortet. Når der ændres i målestoksforhold, papirstørrelse og retning, skifter den røde ramme form og retning. Den røde ramme viser hvilket kortudsnit, der kommer med i PDF printet. På den måde kan man altid se, hvad der kommer med på udskriften. PDF en genereres af CBkort. Der er ikke brug for nogen PDF-generator, udelukkende en almindelig Acrobat viewer. Udskriv til PDF. 30

31 Ved hjælp af checkbokse kan man vælge om der skal signaturforklaring, nordpil og tegningshoved på PDF udskriften. Med denne udskriftfunktion kan man rotere sit PDF print fra 0 til 360 grader (roteret PDF). Det giver dermed mulighed for meget nøjagtigt at definere sit udskriftsområde, se nedenstående skærmbillede. Dette kan f.eks. bruges til at printe gadeplaner. Udskriv til roteret PDF. PDF print layout. I og med at der genereres en PDF, kan udskriften sendes på mail til andre, gemmes i ESDH eller blot udskrives. På den måde er udskriftfaciliteten langt stærkere end en traditionel udskrift. 31

32 8. Analyser CBkort muliggør med sin opbygning af datasources at foretage relevante analyser på tværs af data. Analysemodulet kan sættes op til at lave analyser på hvert tænkeligt dataset, der kan relateres geografisk. Der findes 2 standard opsætninger i CBkort: BBR og Befolkningsanalyse. Analyserne foretages på baggrund af et område tegnet i kortet eller via en cirkel med angivet radius. Med udgangspunkt i disse er mulighederne mange. Analysemodulet er tiltænkt en målrettet analyse, der er forudkonfigureret til en række specifikke behov. Modulet til ad hoc analyser kan derimod bruges, hvis der er behov for mere fleksible analyser. 8.1 BBR-analyse BBR analyse er et værktøj, der gør det let at lave analyser på baggrund af BBR -data. Værktøjet kan udregne en række oplysningen indenfor et område, brugeren tegner på kortet. På den måde kan alle medarbejder i kommunen hurtigt få oplysninger om antallet af boliger i et område osv. BBR analyse kan sættes op til at hente data fra kommunens Ejendomsog Miljødatabase eller trække data via Grontmij Carl Bros OIS data. 8.2 Befolkningsanalyse Med modulet Befolkningsanalyse kan man hurtigt beregne befolkningstallet indenfor et område i kortet. Området vælges ved at tegne i kortet eller simpelt ved at vælge en cirkel omkring et punkt. I nedenstående ilustration er værktøjet sat op mod kvadratnets-data fra Danmarks Statistik. I mange kommuner trækkes 32

33 data fra Ejendoms- og Miljødatabasens såkaldte p-data. Det betyder, at dialogboksen kan udvides med oplysninger om alders fordeling. Så det bliver let at se, hvor mange børn der er i den skolesøgende alder, hvor mange ældre osv. BBR-analyse foretage med polygon. Befolkningsanalyse foretaget med radius. 8.3 Ad hoc analyser Ad hoc analyser er et modul til CBkort, der ikke er rettet mod de almindelige brugere af CBkort, men er tiltænkt systemadministratoren. Her har man muligheden for at lave anvancerede koblinger og udvælgelse af data. Værktøjet svarer til de SQL/udvælgelses værktøjer, der findes i traditionelle desktop GIS. Med værktøjet er det f.eks. muligt at vælge alle matrikler, der ligger indenfor en 33

34 buffer på 800 meter fra alle lokalplaner, hvor anvendelsen er etagebebyggelse. Man kan f.eks. også udvælge alle bygninger med en bestemt anvendelseskode, der ligger på matrikler, der er over 1000 m2 i en afstand af 1500 meter fra et givent objekt, f.eks. en linie. Resultatet kan både ses i kortet og kan eksporteres som regneark til Excel. Med modulet er det muligt at analysere på data fra alle datakilder og koble dem på alle mulige måder. Dette er værktøjets styrke, men samtidig også dets begrænsning. Det kræver et vist kendskab til GIS og de bagvedliggende data. Sætter man en forespørgsel uhensigtsmæssigt sammen, kan det kræve mange ressourcer på serveren og dermed være til gene for de andre brugere. Derfor anbefaler Grontmij Carl Bro, at værktøjet kun anvendes af brugere der har en vis erfaring i håndtering af geografiske data. Ad hoc analyse. Brugeren kan opbygge sine egne søgeudtryk og geografiske udtryk eller anvende de prædefinerede geografiske analyser, se nedenstående illustration. 34

35 9. Integration 9.1 Minimap - integration med hjemmesiden Minimap er et unikt værktøj i CBkort, der gør det meget let at integrere dynamiske kort på en hjemmeside. Hvorfor nøjes med et kort der er gemt langt nede på den kommunale hjemmeside, når borgerne forventer at kortet med daginstitutioner findes under linket børn og unge. De finder det aldrig, når kommunens webgis ligger under menuen Teknik og miljø. For at sætte Minimap op, vælger man først det baggrundskort og de temaer, der er aktuelle, og vælger derefter det udsnit, man ønsker skal på hjemmesiden. Når kortudsnittet er Minimap. 35

36 valgt, åbner en dialogboks med det aktive kort med de netop valgte temaer, pakket ind i et såkaldt i-frame tag. Den webansvarlige kan nu indsætte kortet på hjemmensiden, lige så let som man indsætter et billede. Værktøjerne i det lille aktive kort kan styres fra administrationsmodulet, så vil man tilføje en adressesøgning eller mål afstand og areal, kan det let konfigureres. Alle funktioner fungerer i et Minimap. Der er også mulighed for at generere et passiv Minimap. I det tilfælde får man et kort, der genereres dynamisk fra CBkort, men brugeren har ikke mulighed for at navigere, foretage søgninger osv. Fælles for begge typer af Minimap er, at man aldrig mere skal opdatere kortene på hjemmesiden - hvis data opdateres, ændres de automatisk i alle Minimaps. Her er et eksempel på brugen af Minimap på Norddjurs Kommunes hjemmeside. 9.2 ESDH og andre systemer Koblingen til andre systemer er en af de stærke sider i CBkort. Med en serviceorienteret arkitektur og åbne snitflader er det muligt at lave koblinger til stort set alle andre systemer. Integrationen mellem ESDH og GIS er et modul i CBkort, der gør det muligt at geokode sager, akter, dokumenter osv. fra et ESDH system. Geokodningen kan forgå ved at tegne i kortet (punkt, linie eller flade) eller ved at udvælge et objekt. Det kunne eksempelvis være en lokalplan eller en matrikelflade. I CBkort er det underordnet om den flade, der vælges, kommer fra et lokalt datasæt eller fra en WFS datakilde som eksempelvis Kortforsyningen eller PlansystemDK. 36

37 Der kan søges i de geokodede ESDH sager og dokumenter nøjagtig på samme måde som alle andre objekter i CBkort, og det er naturligvis muligt at hoppe fra CBkort direkte ind på den pågældende sag eller dokument i ESDH systemet. Man kan altid nemt gemme et aktuelt kortudsnit på en sag, ligesom det er let at gemme resultatet af en søgning eller konfliktanalyse i sit ESDH system. 9.3 OIS Med CBkort har du mulighed for at lave et udtræk af de landsdækkende ejendomsregistre, da Grontmij Carl Bro er OIS-distributør. Via webservices er der implementeret adgang til OIS data. I CBkort er der hele 4 metoder til at få adgang til og bruge data: Direkte opslag: Analyser: Tematiseringer: Matriklen: Man udpeger en adresse eller matrikel, og får præsen teret data om den pågældende ejendom. Ved at tegne en polygon i CBkort kan man få en analyseover f.eks. samlet etageareal, beboelsesareal, antal sommerhuse. Der findes allerede en række standardanalyser, men systemet kan let tilpasses til mere specifikke formål. (Se BBR analyse). Inden for et område angivet med en polygon kan man vælge at få præsenteret eksempelvis de ejendomme (an givet ved adressepunkter), der er opvarmet med naturgas. Få ejendomsnummeret fra matriklen (ny service) 9.4 Høringslister (E&M) CBkort bygger på et koncept kaldt datasources. Konceptet indebærer, at vi definerer datakilder såsom databaser, webservices, WMS-WFS-tjenester og forskellige GIS-formater, som CBkort kan anvende. CBkort har en generel datasource til eksterne relationsdatabaser, som f.eks. Ejendoms- og Miljødatabasen, som mange kommuner anvender. CBkort giver dermed muligheden for at lave høringslister. En høringsliste skabes ved at du tegner en polygon i kortet. Inden for denne polygon kan du søge og finde alle de personer, der skal udskrives breve til, typisk ved en nabohøring eller lokalplanhøring. Herved genereres der et Excel regneark. Regnearket kan bruges som adresseliste til fletning med breve skrevet i Word. 9.5 GeoEnviron Som bruger af GeoEnviron giver CBkort integrationen brugeren mulighed for at få en lokalitet vist på et kort. CBkort tilgås fra GeoEnviron. Ved at placere musen i Lokalitets-ID feltet og højreklikke, får brugeren adgang til CBkort ved hjælp af en drop down liste, hvor muligheden Send til CBkort vælges. Dermed åbner CBkort i et nyt vindue. I kortet vises den GeoEnviron lokalitet (site), som brugeren har valgt i GeoEnviron. Man kan sættes integrationen op til at benytte den ønskede CBkort profil. 37

38 Brugeren kan navigere rundt i kortet med navigeringsværktøjerne. For at få oplysninger om lokaliteten, klikker man med den aktive infoknap på lokaliteten og informationerne for lokaliteten vises i resultatlisten over temavælgeren. I denne resultatliste har man mulihed for at vælge to knapper: En infoknap og en kortknap. Klikker man på førstenævnte vises GeoEnviron informationerne for denne lokalitet samt nærbillede af lokaliteten, se nedenstående illustration. Klikker man på kortknappen, dirrigeres man tilbage til hovedkortet i CBkort. GeoEnviron. GeoEnviron Lokalitet vist i CBkort. 38

39 9.6 Andre eksterne datakilder KMS temaer, geonøgler og matrikelservices Andre eksterne datakilder, som kan anvendes i CBkort er: DAI PlansystemDK GEUS data Blom Info data Dansk Skanning data Informatik - Filarkivet 10. Layout Det meste layout i CBkort kan ændres med CSS casdading style sheets. Hver profil i CBkort kan pege på hver sit customiserede CSS og dermed have individuelle farver, skriftyper mm Layout med CSS CSS er en standard der bruges på alle web-sider, og som bruges til at bestemme udseendet af en web-sides html-elementer. Følgende kan bl.a. styres med CSS: Skriftyper og størrelser. Elementernes størrelse Fx de enkelte bokse som holder indholdet på plads. Kant-farve og baggrundsfarve. Baggrundsbilleder. Elementers placering på siden. Elemternes rækkefølge (z-index): Dvs hvilket element der ligger øverst når flere elementer ligger oven i hinanden. Hvorvidt et element skal være synligt eller ikke. Mouseover -effekter Elementer skifter udseende, når musen føres over dem. 39

40 Forskellen i udseende på ældre versioner af CBkort og version er udelukkende styret af CSS: CBkort 2.4 standard layout CBkort 2.5 standard layout (ændret med CSS) 40

41 10.2 Andre layout metoder Der er mange andre muligheder såsom at skifte ikoner og knapper ud, lave tekst-knapper om til ikon-knapper mm se de to følgende eksempler: Nye knapper og værkstøjsbjælker Nye knapper, dialoger og skygger. At skifte ikoner på værktøjslinien ud som i de to eksempler ovenfor er for det meste konfigurerbart. Logoet i øverste venstre hjørne af eksemplerne (her hhv Spatial Suite og Danmarks Miljøportal ) kan styres med parametre i konfigurationen, men kan også styres vha af CSS. 41

42 42 Hvis det ønskes, kan layoutet også modificeres ved brug af javascript. Det kan man konfigurere sig ud af, idet man laver et plugin som indeholder den javascript man ønsker. Derved er det ikke nødvendigt at ændre i standard-koden.

43 11. CBkort referencer Her ses forskellige referencer på eksisterende CBkort løsninger. DANMARKS MILJØPORTAL PLANSYSTEM.DK 43

44 HILLERØD KOMMUNE HORSENS KOMMUNE 44

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK- 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 10 1.1 VERSIONSSTYRING...

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Design og layout. Snippets og specialfunktionalitet i layouts Printvenlige layouts. Se også www.tangora.dk/manualer og www.tangora.dk/developerblog.

Design og layout. Snippets og specialfunktionalitet i layouts Printvenlige layouts. Se også www.tangora.dk/manualer og www.tangora.dk/developerblog. Design og layout Denne manual giver en grundlæggende vejledning i anvendelse af de forskellige layoutværktøjer i Tangora Portal CMS og Tangora Mini samt eksempler og checklister til forskellige typer layouts:

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 1. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 1 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb. Version 3.42

Instruktion til Ungdomsskoleweb. Version 3.42 Instruktion til Ungdomsskoleweb Version 3.42 2 Indholdsfortegnelse LOGIN... 7 ADMINISTRATIONSSIDEN... 8 ADMINISTRATORER... 9 TILFØJ ADMINISTRATOR... 9 REDIGER ADMINISTRATOR... 10 Slette administrator...

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere