CBkort brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CBkort brugervejledning"

Transkript

1 CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort Sidens opbygning Kortet Temavælgeren Navigeringsværktøjer Systemets opbygning Data Profiler Sprogunderstøttelse 9 4. Spatielle søgninger Find - Simple søgninger Hvad gælder for - Konfliktsøgning Info Data Præsentation Infoboks Resultatvisning som faneblad Rapporter - PDF, Excel og HTML Mouse-over info Digitalisering Simpel skitse Arbejdsområder Digitalisering i tema Diverse funktioner Automatisk geokodning Mål afstand og areal Udvidet temavælger Download Eksporter kortudsnit Link til kort Tilpas kort Valider Find nærmeste Find rute Indstillinger Oversigtskort Copyright Hjælp 29

3 7. Udskriv Udskriv til HTML Udskriv til PDF Analyser BBR-analyse Befolkningsanalyse Ad hoc analyser Integration Minimap - integration med hjemmesiden ESDH og andre systemer OIS Høringslister (E&M) GeoEnviron Andre eksterne datakilder Layout Layout med CSS Andre layout metoder Referencer Ordforklaring 46

4 1. Introduktion CBkort er et webbaseret GIS, der er opbygget på en moderne it-platform. Systemet er udviklet siden 2001 og er i dag et moderne og brugervenligt webgis, der anvendes i over 20 danske kommuner, flere statslige og private organisationer. 1.1 Formål Formålet med denne vejledning er at vise CBkort kunder, hvordan en standardopsætning af CBkort ser ud samt hvilke funktioner, der er tilgængelige. Vejledningen er udarbejdet med fokus på at gøre brugeren fortrolig med mulighederne i CBkort og strukturen i løsningen. CBkort kan sættes op på mange forskellige måder og kan anvendes som en integreret del af andre systemer. Denne mulighed vil ikke fremgå af nedenstående beskrivelse. 1.2 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til brugere og til administratorer af CBkort installationer. Brugere forstås som de personer i organisationen, der anvender CBkort i sagsbehandlingen og de brugere, der anvender en webgis løsning, som har sitet tilrådighed til nettet. Administratoren forstås som den, der opsætter og vedligeholder installationen både hvad angår indhold og præsentation. For dybere kendskab til CBkort administratorens opgaver anbefaler Grontmij Carl Bro at læse CBkam brugervejledning. CBkam er et administrationsværktøj til opsætning af CBkort samt indlægning af nye data. 2. Forudsætninger Som bruger af CBkort har du ikke brug for andet end en almindelig webbrowser som Internet Explorer 7 eller Firefox 3. Valget af disse browsere er et meget bevidst valg, da det reducerer driftsudgifterne i den interne forvaltning, og samtidig kan de borger- og virksomhedsrettede CBkort løsninger fungerer uden at de eksterne brugere skal hente ekstra software i form af plugins mv. med deraf følgende problemer. 3. Præsentation af CBkort 3.1 Sidens opbygning CBkort siden er overskueligt opbygget og består af tre hovedelementer: Et kort, en temavælger og et antal værktøjer, se illustrationen på næste side. Kortet, der findes i midten af siden, er det primære element. Til venstre for kortet er en temavælger og over kortet findes en menubjælke med værktøjer. Antallet af temaer og omfanget af værktøjer kan variere fra løsning til løsning. Det er muligt at sætte CBkort op til forskellige grupper af brugere, idet man kan definere forskellige profiler med adgang til delmængder af data og værktøjer, se afsnit Med andre ord kan CBkort let tilpasses forskellige arbejdsopgaver og formidlingsformål.

5 3 2 1 Sidens opbygning 1) Kort 2) Temavælger 3) Værktøjslinie. De første værktøjer i menubjælken anvendes til navigation i kortet. Bemærk at curseren skifter udseende alt efter hvilket værktøj, der er valgt Kortet Kortet fylder det meste af siden. Indholdet af kortet bestemmes ved at vælge temaer i temavælgeren samt ud fra værktøjerne. Navigeringsværktøjerne anvendes til at vælge kortudsnittet og målestoksforholdet. Kartografien sættes op i administrationsmodulet CBkam Temavælgeren Temavælgeren er bygget op i to niveauer, i temagrupper og i temaer. Hver temagruppe kan indeholde en række temaer. Hvert tema kan tændes og slukkes for sig, ligesom en hel temagruppe kan tændes og slukkes på én gang. Hvis et tema ikke kan vises i det givne zoomniveau, er valgknappen gråtonet. Der findes to typer knapper: checkbokse og radiobuttons. Når en temagruppe sættes op med radiobuttons kan man kun vælge at have ét af temaerne tændt ad gangen. Typisk samles baggrundskort i en temagruppe, der sættes op med radiobuttons. Øvrige temagrupper kan også opsættes med radiobuttons. Radiobuttons vælges typisk til fladedækkende temaer. Temagrupper og temaer sættes typisk op med checkbokse, hvor man kan vælges at have flere temaer tændt ad gangen. Med værktøjet "Udvidet temavælger" kan brugeren få et bedre overblik over alle temaer i profilen. For mere herom se afsnit 6.3. Temavælgeren

6 3.1.3 Navigeringsværktøjer Navigeringsværktøjernes funktion gennemgås herunder: Tilbage Frem Zoom ind Vis forrige kortudsnit Gå frem igen (kan kun benyttes lige efter Tilbage -knappen er benyttet) Du kan zoome ind ved at klikke i kortet. Du kan også vælge det område, du ønsker vist, ved at trække et rektangel i kortet En anden mulighed er at zoome ind ved brug af musehjulet. Dette kræver ikke, at zoom knappen er aktiveret. En trejde mulighed er at anvende værktøjet arrowpanner i øverste højre hjørne. Med dette værktøj kan du navigere uden aktivt at skifte værktøj, blot ved at klikke på navigationspilene. Zoom ind og ud foregår her omkring centrum i kortet. Zoom ud Du kan zoome ud ved at klikke i kortet. Det sted du klikker, bliver centrum i det nye kortud snit. En anden mulighed er at zoome ud ved brug af musehjulet. Dette kræver ikke, at zoomknappen er aktiveret. En trejde mulighed er at anvende arrowpanner i øverste højre hjørne. Med dette værktøj kan du navigere uden at skifte aktivt værktøj ved at klikke på navigationspilene. Zoom ind og ud foregår her omkring centrum i kortet. Dynamisk zoom Zoom til angivet kortbredde Zoom ind eller ud ved at klikke i kortet og holde venstre museknap nede samtidig med at du fører musen op eller ned. Du kan indtaste det antal meter i marken, du ønsker vist i kortets bredde. Den nuværende bredde af kortudsnittet vises nederst på siden. Panorér Flyt kortet ved at placere den lille hånd i kortet og trække. En mulighed er at anvende arrowpanner i øverste højre hjørne. Med dette værktøj kan du panorere blot ved at klikke på navigationspilene

7 Vis hele kommunen Ved et klik på denne knap nulstilles kortudsnittet og du får vist hele kommunen/regionen/landet. Info Er beskrevet nærmere i afsnit 4.3. Zoom ind

8 3.2 Systemets opbygning Data CBkort understøtter en række forskellige datakilder, herunder WMS, WFS, Oracle, PostGIS og ESRI shapefiler. CBkort bygger på et koncept kaldt datasources. Konceptet indebærer, at vi definerer datakilder såsom databaser, webservices, WMS/WFS-tjenester og forskellige GIS-formater, som CBkort kan anvende. Datasources er dermed CBkorts generaliserede snitflade til at tilgå de mange forskellige mulige datakilder, hvilket letter administratorens opgave betydeligt. Datasources tilknyttes såvel temaer som alle typer af søgninger og digitaliseringsfunktioner Profiler Et centralt begreb i CBkort er profiler. En profil er en unik opsætning af CBkort, hvor man kan definere antal og type af tilgængelige værktøjer, overskrift på værktøjer, adgang til data og temaer, præsentation af data, layout samt overskrift En profil kan således rette sig mod en medarbejdergruppe eller mod bestemte opgavetyper. En CBkort løsning kan indeholde mange profiler. Profiler på Danmarks Miljøportal. Kunden kan selv opsætte profiler efter behov, og det er naturligvis muligt at dele værktøjer og data på tværs af profilerne. På den måde sikres det, at medarbejderne har det værktøj, der passer til specifikke opgaver, uden at det går ud over den centrale styring af opsætningen. Profilbegrebet er derfor meget anvendeligt, når kunden har mange slags brugere og mange typer data. Data ligger samme sted, men det er muligt at implementere flere løsninger i samme applikation.

9 NunaGIS. CBkort på grønlandsk. 3.3 Sprogunderstøttelse CBkort har sprogunderstøttelse og er derfor ikke længere begrænset til en dansk brugerflade. Indtil videre fås CBkort både på dansk, svensk, engelsk, hollandsk og grønlandsk. Sporgunderstøttelsen gør, at systemet nemt kan blive oversat til hvilket som helst sprog. Desuden betyder det, at en kunde på en enkelt måde kan tilpasse standardteksterne, så de passer til kundens organisation. CBkort sprogunderstøttelse.

10 4. Spatielle søgninger Der findes overordnet to forskellige måder at foretage spatielle søgninger på i CBkort. Der findes simple søgninger (Find) samt konfliktanalyser (Hvad gælder for). Disse kan opsættes på forskellige måder, som findes beskrevet i følgende afsnit. 4.1 Find - Simple søgninger Der kan sættes vilkårligt mange søgninger op i CBkort (Søg/Find). Typisk anvendelse er Find adresse og Find matrikel, men flere anvender også Find ejendom og Find stednavn. Det er ligeledes muligt at søge en ejendom via adresse eller matrikel. Søgninger i CBkort. Søgningen kan foretages på et eller flere felter, f.eks. er en adressesøgning typisk i to niveauer i en kommune. Først vælges vejnavnet, derpå husnummeret. Søgning på et enkelt felt ses i Find ejendom. Søgning på tre felter ses f.eks. ved Find matrikel. Det er muligt at vælge Autofind i den checkboks, der er vist øverst i dialogboksen. Hvis fluebenet er sat i Autofind, zoomer kortet automatisk ind til den valgte adresse eller det man søger på. Hvis fluebenet ikke er sat, zoomer kortet først til den valgte adresse, når der klikkes Vis. Om checkboksen skal være vist som standardindstilling, kan konfigureres af administrator. 10 Find adresse dialogboks. Søgning på to felter.

11 4.2 Hvad gælder for - Konfliktanalyser Når man vælger at foretage en konfliktanalyse - også kaldet madpapirsøgning eller hvad gælder for, vises der nederst i dialogboksen en kriterievælger. Her er det muligt at indtaste en buffer eller vælge hvilke temaer, der skal foretages en konfliktanalyse ud fra. Som standard er det muligt at søge i tændte temaer eller i alle temaer. Men det er også muligt at konfigurere det, så man kan søge i en forudbestemt gruppe af datakilder. Det kunne f.eks. bruges til at oprette målrettede søgninger for miljøsagsbehandleren, der har behov for at vide noget om nogle helt bestemte datakilder. Når der f.eks. laves en hvad gælder for adressen, kan CBkort sættes op til at lave en proxy-søgning gennem matrikelfladen. Det betyder, at udgangspunktet for søgningen ikke er selve adressepunktet, men den matrikelflade hvorpå adressen ligger. Om det skal virke på denne måde, bestemmes i konfigurationen af systemet. Dialogboks for Hvad gælder for adressen. Hvad gælder for adressen Agerlunden 1 i Brøndby. 11

12 Konfliktanalysen kan ligeledes foretages ud fra et areal, man selv tegner i kortet. En anden mulighed er at bruge det objekt, der er fundet i en anden søgning eller resultatvisning til at søge videre med. Her er kriterievælgeren også tilgængelig, så der kan søges med en buffer og i forudbestemte grupper af datakilder. Hvad gælder for det tegnede areal. 12

13 4.3 Info Knappen info aktiverer en konfliktanalyse - også kaldet madpapirsøgning eller hvad gælder for - for den pågældende søgning. I eksemplet nedenfor foretages en konfliktanalyse for adressen Agerlunden 1. Info for adressen Agerlunden 1. I dialogboksen vises nu resultatet af konfliktanalysen. I dette tilfælde er der fundet en matrikel, en lokalplan og et skoledistrikt. Resultatet vises på en let og overskuelig måde. Ved hjælp af profiler er det muligt at styre, hvilke temaer der skal indgå i en søgning/konfliktanalyse. Mange organisationer har så mange temaer tilgængelige, at det let kan blive uoverskueligt at tage stilling til alle informationer. Derfor kan man med profiler i CBkort sætte systemet op så f.eks. en miljøsagsbehandler kun ser de temaer, der er relevante for miljøsagsbehandlingen, se afsnit Forskellig detaljeringsniveau for oplysninger på info f.eks. en KMS matrikel. 13

14 Hvis der findes flere oplysninger om et objekt, eksempelvis en matrikel, kan brugeren klikke på matriklen og få vist alle tilgængelige oplysninger. I eksemplet med matriklen linkes der til siderne med ejendomsoplysninger og til ejendomsvurderingen fra Skat. Denne metode kan anvendes på mange forskellige typer af opslag. Metoden giver en meget fleksibel integration til andre systemer, hvad enten de er interne eller som her offentligt tilgængelige. Når man har klikket på et objekt, kan man altid gå tilbage til hele listen. Man skal således ikke gentage søgningen. Det er naturligvis også muligt at tænde og slukke temaer eller eksempelvis skifte baggrundskort uden at søgeresultatet forsvinder. 4.4 Data Det er systemadministratoren, der bestemmer, hvad der kan søges i og hvilke oplysninger, der skal vises fra de enkelte datakilder. Systemadministratoren bestemmer Søg igen ledetekster, overskrifter mv. i det, der præsenteres for brugeren. Det er også muligt at lave links til andre sider, både statiske som eksempelvis en side på intranettet eller Internettet, men der kan også sættes dynamiske links op, der linker dybt ind i andre systemer, f.eks. til ejendomsoplysninger på eller ejendomsvurderingen på som vist i eksemplet ovenfor. Det er ligeledes systemadministratoren, der styrer hvilke grupper af data, der skal kunne vælges i kriterievælgeren, der er beskrevet ovenfor. Et centralt punkt i CBkort er, at brugergrænsefladen er ens, hvad enten data stammer fra lokale data, eller om data kommer fra eksempelvis PlansystemDK eller Danmarks Arealinformation (DAI) via WMS og WFS. Med andre ord er der lagt vægt på, at brugeren får en let forståelig brugergrænseflade og ikke skal bekymre sig om, hvor data stammer fra Præsentation Når der er foretaget en konfliktanalyse, præsenteres resultatet for brugeren på samme måde, uanset om det er tale om en søgning ud fra en adresse, et tegnet areal eller noget helt tredje. Der findes to former for præsentationer, enten i en dialogboks (infoboks) eller i et faneblad over temavælgeren. Fra både infoboksen og fanebladet kan brugeren vælge at få resultaterne vist i en printvenlig rapport. Hvordan resultaterne vises, styres i profilen, og det er derfor muligt at præsentere resultatet af en konfliktsøgning på forskellige måder i forskellige pro-

15 filer. Udover de to præsentationsformer, er det muligt at få vist oplysninger ved mouse-over (hover). Det betyder at info for et objekt vises i en boks, når curseren holdes stille over et objekt i et vist antal sekunder. Antallet af sekunder definerer administratoren. Det er muligt at tænde og slukke temaer eller eksempelvis skifte baggrundskort uden at søgeresultatet forsvinder. På samme måde kan man navigere i kortet, hvis man eksempelvis har brug for at zoome til et andet udsnit. I CBkort er det generelt sådan, at resultaterne ikke forsvinder, før man selv ønsker det. Ønsker man at fortsætte med en ny søgning, har man mulighed for at fjerne søgemarkeringen og foretage en ny søgning uden at lukke infoboksen Infoboks Med infoboksen er det muligt at følge med i hvor langt konfliktanalysen er nået og afbryde den undervejs. Dermed kan man følge med i, hvor hurtigt søgningen går og man kan se, hvilke datakilder det er, der evt. tager tid. Samtidig kan man se oplysningerne for de datakilder, der er fundet noget i, inden søgningen er helt færdig. Infoboksen præsenterer resultatet af konfliktanalysen på en overskuelig måde, hvor det er muligt at se flere oplysninger på én gang, samt at få vist de enkelte objekter i kortet. Infoboks. Det er også muligt at foretage den samme søgning igen med nye kriterier. Derudover er det muligt at ændre størrelsen på dialogboksen ved at trække i boksens nederste højre hjørne. 15

16 Resultatvisning som faneblad Resultatvisning - faneblad Resultatvisning som faneblad i venstremenuen er opbygget efter samme genkendelige struktur som temavælgeren og giver derfor hurtigt brugeren overblik over, hvilke temagrupper og temaer, der er fundet resultater i. Ønsker brugeren flere detaljer om det enkelte tema, er der også mulighed for det. Ud for hvert tema er der to knapper, en infoknap og en kortknap. Førstnævnte præsenterer detaljerede informationer om det fundne tema, mens den anden dirigerer brugeren tilbage til kortet. Resultatvisningen findes som et faneblad øverst i temavælgeren. Man kan således navigere frem og tilbage mellem kortet og resultatlisten Rapporter - PDF, Excel og HTML Når man arbejder med websystemer, er det vigtigt at der er gode muligheder for at få data ud, dvs. at man kan hente resultatet ned til videre bearbejdning i andre systemer. I CBkort er der en rapport facilitet, der gør det muligt at få resultatet ud på tre forskellige måder, nemlig som: 1. HTML-rapport på skærmen 2. PDF-dokument, der kan lægges på sagen (ESDH) 3. Excel regneark På følgende sider ses en HTML-rapport, en PDF samt Excel rapport. 16

17 PDF rapport. HTML rapport. 17

18 Excel rapport. Når resultater fra en søning er hentet over i Excel, kan der arbejdes videre med dem. De kan bruges til fletteliste til brev eller gemmes. Bemærk at der oprettes et faneblad pr. tema. Mouse-over info (hover) 5. Digitalisering Mouse-over info En hurtig genvej til informationer om aktive temaer er mouse-over funktionen. Placer musen over et objekt i kortet, vent et lille øjeblik og en dialogboks viser oplysninger om objektet, uden at du behøver at klikke i kortet. Hvilke temaer, der vises mouse-over info defineres i info værktøjet, se afsnit 4.3. Dvs. det er de samme temaer vises i både Info og Mouse-over info. 5.1 Simpel skitse Der er tre niveauer af skitseværktøjer til CBkort. Den simple kaldes skitse. I andre sammenhænge kaldes denne funktion for redline. Med skitse kan man tegne simple linier, flader (polygon eller cirkel) og indsætte et punkt med tekst i kortet. Det er muligt at angive radius for en cirkel. Der er også muligthed for at vælge farve Alt det man tegner, kan komme med i udskriften, og det er naturligvis også muligt at vise det man har tegnet sammen med andre temaer og forskellige baggrundskort. En skitse forsvinder, når man lukker sin browser. 18

19 Simpel skitse. 5.2 Arbejdsområder Skitse med arbejdsområder råder bod på dette. Med skitse med arbejdsområder er det muligt at gemme det, man har tegnet, og arbejde videre med det en anden dag, samt slette dele af det, man har tegnet. Det er muligt at søge på arbejdsområder. Når arbejdsområdet gemmes, angiver brugeren initialer samt arbejdsområdenavn. Søgningen foretages på disse parametre. Indtaster man kun sine initialer, ses alle ens arbejdsområder på en liste, og derfra kan man vælge det relevante, som her- Skitse med arbejdsområde. Skitsens navn står angivet i bunden af kortet, se den røde cirkel. 19

20 efter vises på skærmen. Når et arbejdsområde er valgt, fremgår det af en tekst i den nederste statusbjælke, se rød cirkel på billedet Skitse med arbejdsområder. Man kan vælge at tegne flader, cirkler, linier, punkter eller placere en tekst i kortet. Der kan vælges en vilkårlig farve, stregtykkelse, skravering og tekststørrelse. Når man anvender slet knap- Farvevælger for Skiste med arbejdsområde. pen, kan man udpege et objekt ved at klikke i kortet. Der kan være flere objekter, der er kandidater til et blive slettet. Dette vises grafisk på skærmen, hvor man vælger den rigtige, hvorefter der trykkes på "slet". 5.3 Digitalisering i tema Digitaliser i tema er en funktion, der gør det muligt for medarbejdere uden GIS erfaring at vedligeholde og digitalisere data. Det kan gøres uden at de har brug for et GIS program, og typisk kun har brug for en introduktion på en halv time. Med værktøjet kan man tegne en flade, en linie eller et punkt og indtaste oplysninger i en dialogboks. Værktøjet er oplagt at anvende til vedligeholdelse af temaer som f.eks. flaskecontainere, avisopsamling, grunde til salg, skoledistrikter osv. Systemadministratoren bestemmer, hvilke oplysninger (felter) der skal være, og hvilke regler, der gælder for disse felter. F.eks. så et telefonnummer skal bestå af 8 tal, og at der skal indgå i en mailadresse. De oplysninger, der er 20 Digitalisering i tema.

21 digitaliseret med værktøjet, kan man let redigere ved at udpege objektet i kortet. Temaer, der er digitaliseret med Digitaliser i tema værktøjet, kan tændes og slukkes på samme måde som alle andre temaer i CBkort. De kan også indgå i søgninger osv. I det hele taget er der ingen forskel på et tema, der er digitaliseret med dette værktøj, og andre temaer i CBkort. Ønsker man at anvende temaet i andre GIS systemer eksempelvis MapInfo eller ArcGIS, er det muligt på flere måder. Dels kan man hente temaet via modulet download som shape-filer, MapInfo tab-filer eller GML. CBkort kan også sættes på, så et eller flere temaer publiceres som WMS temaer, som andre GIS systemer kan trække på. En anden mulighed er at de andre GIS systemer sættes op til at læse direkte i den database (PostGIS eller Oracle), som CBkort anvender. Digitalisering i temaet Børn og Unge. Her digitaliseres et skoledistrikt. 21

22 6. Diverse funktioner 6.1 Automatisk geokodning Værktøjet automatisk geokodning tillader ikke-tekniske medarbejdere at vedligeholde data på en nem måde. Data vedligeholdes lokalt i et Excel-ark. Via adresserne skabes sammenhængen til kortet. I værktøjet Geokodning udpeges den fil, der skal uploades, hvorefter kortet opdateres. Det konfigureres i modulet, hvilke oplysninger i Excel-arket der skal gemmes i CBkort. Efter geokodningen er gennemført, vises hvor mange adresser, der er blevet geokodet samt hvor mange og hvilke, der ikke kunne geokodes. Automatisk geokodning. 6.2 Mål afstand og areal Med dette værktøj er det muligt at måle afstande og arealer i kortet. Samtidigmed at brugeren tegner en linie eller et areal i kortet, angives i dialogboksen antallet af punkter og længden i meter på sidste segment. Hvis man klikker på knappen Luk areal, beregnes arealet i ha. 22 Mål afstand og areal.

23 6.3 Udvidet temavælger Værktøjet udvidet temavælger giver brugerne et godt overblik over hvilke temaer, der er tilgængelige i profilen. Temaer, der er skrevet med kursiv, kan ikke vises i det aktuelle zoomniveau. Systemet kan sættes op, således at der vises en mouseover-tekst med metadata, når musen holdes over et tema. Det er også muligt at sætte værktøjet op således, at der linkes fra et tema til en side med uddybende metadata eksempelvis Udvidet temavælger. 6.4 Download Med funktionen download er det muligt for brugeren på en simpel måde at downloade netop de data, som man har brug for. De temaer, man ønsker at downloade, markeres med flueben i dialogboksen. Enten kan vælges alle temaer eller de kan vælges enkeltvis. Dataformat og referencesystem kan defineres ud fra en drop-down liste. Brugeren har desuden mulighed for at vælge at downloade data enten i det viste kortudsnit udsnit eller i et udsnit, som brugeren selv definerer med musen. Download. 23

24 6.5 Eksporter kortudsnit En lille nyttig funktion, hvis man har brug for et kortudsnit til en rapport, en mail eller til sagssystemet. Størrelsen på kortudsnittet defineres af brugeren og angives i pixel højde/bredde. Billedet dannes som en jpg-fil i et nyt browservindue, og kan herefter gemmes. Eksporter kortudsnit. 6.6 Link til kort Link til kort er en lille funktion, der gør det muligt at komme tilbage til nøjagtigt det samme kort. Funktionen er nyttig hvis man eksempelvis vil have en kollega til at se det samme kort. Link til det viste kortudsnit. 24

25 6.7 Tilpas kort Med Tilpas kort funktionen justeres skærmbilledet, så det proportionelt set passer til browservinduets størrelse. En smart funktion, hvas man skal overskue flere browsere eller vinduer på en gang og stadig vil se hele CBkort. Det kan også sættes op til at ske dynamisk, når man ændrer vinduets størrelse. Tilpas kort til browservindets størrelse. 25

26 6.8 Valider Valider funktionen gør det muligt at sikre, at der ikke er fejl i ens datakilder. Man kan validere én eller flere datakilder ad gangen. Når valideringen er foretaget, åbnes et nyt browservindue med resultatet af valideringen, hvor også dato og version af CBkort vises. Valider 6.9 Find nærmeste Find nærmeste gør det muligt for brugerne af CBkort at finde den nærmeste skole, bibliotek, genbrugsplads osv. Find nærmeste kan sættes op til lige præcis de temaer, man ønsker. Modulet beregner afstanden via vejnettet. Der er således ikke tale om en simpel luftlinieafstand. Find nærmeste. 26

27 Ruten vises på kortet og man kan naturligvis både skifte grundkort, zoome og panorere i kortet, mens ruten vises. Der kan vælges mellem korteste afstand eller hurtigeste rejsetid, og det er muligt at skifte mellem forskellige transportmidler, f.eks. cykel og bil. Modulet trækker på data via en webservice fra afstand.dk, som er en afstandsberegningsportal, der drives af Grontmij Carl Bro Find rute Med Find rute funktionen kan brugeren få vist en rute mellem to punkter. Punkterne vælges af brugeren vha. en fra- og en til-adresse. Punkterne kan angives enten ved at indtaste en adresse i dialogboksen eller ved at klikke i kortet på det ønskede punkt. Man har mulighed for at vælge mellem rutens form og transportform, dvs. at vælge om det skal være den hurtigste eller korteste rute mellem punkterne, og om man kører i bil, lastbil eller på cykel. Klik Beregn og den valgte rute vises herefter på kortet. Afstanden og ruten beregnes via vejnettet. Når ruten er angivet kan brugeren stadig zoome og panorere i kortet samt skifte grundkort. Find rute Indstillinger Under menuen Indstillinger er det muligt at tænde og slukke for en række informationer, bl.a. signaturforklaring, oversigtskort, målestok, koordinator, hurtiginfo, navigeringsværktøj (arrowpanner) samt vælge om scrollhjul skal bruges til zoom og oversigtskort og tilpas kort automatisk. 27

28 6.12 Oversigtskort Oversigtskortet er placeret nederst i venstre hjørne og kan tændes og slukkes efter behov. Hvis oversigtskortet sluttes, udnyttes pladsen til temavælgeren. Oversigtskortet kan desuden bruges til navigation, idet man kan klikke et sted i oversigtskortet, hvorved selve hovedkortets udsnit opdateres. Navigation med musehjul kan ligeledes tændes og slukkes herunder. Oversigtskort Copyright I CBkort er der mange gennemarbejdede detaljer. Eksempelvis kommer der en lille boks med en forklarende tekst, når musen holdes over et ikon. Der er tilsvarende oplysninger om et tema, når musen føres over temanavnet det kan også sættes op som et link, så man kan linke til metadatainformation. Copyright informationer indgår nederst i kortet og styres af, hvilke lag der er tændt. Der er f.eks. kun copyright til KMS, hvis kortet, der vises, er fra KMS. Når man klikker på Copyright informationen vises en dialogboks med samtlige copyright informationer for de tændte temaer. I denne dialogboks kan der sættes link op til producentens hjemmeside osv. 28

29 6.14 Hjælp Hjælpen kan til enhver tid kaldes frem ved at trykke på hjælp. Indholdet i hjælpen er afhængigt af de værktøjer, der er i profilen - den tilpasses således automatisk siden. CBkort hjælp. 7. Udskriv Der findes to typer udskriftsmuligheder i CBkort, HTML print og PDF print. 7.1 Udskriv kortudsnit til HTML HTML print anvendes typisk til et hurtigt print. I en webbrowser vil kortet altid komme ud i en kvalitet, der ikke er særlig anvendelig, desuden er det næsten umuligt at styre målestoksforhold osv. Derfor findes der også en PDF udskrift til CBkort. 29

30 Udskriv kortudsnit til HTML. 7.2 Udskriv til PDF Værktøjet Udskriv til PDF indholder mange muligheder for at konfigurere sit print. I dialogboksen kan man vælge papirstørrelse og -retning, opløsning, målestoksforhold og indtaste en tekst. For at udskrive kortet til PDF vælger brugeren et område ved at placere en rød ramme i kortet. Når der ændres i målestoksforhold, papirstørrelse og retning, skifter den røde ramme form og retning. Den røde ramme viser hvilket kortudsnit, der kommer med i PDF printet. På den måde kan man altid se, hvad der kommer med på udskriften. PDF en genereres af CBkort. Der er ikke brug for nogen PDF-generator, udelukkende en almindelig Acrobat viewer. Udskriv til PDF. 30

31 Ved hjælp af checkbokse kan man vælge om der skal signaturforklaring, nordpil og tegningshoved på PDF udskriften. Med denne udskriftfunktion kan man rotere sit PDF print fra 0 til 360 grader (roteret PDF). Det giver dermed mulighed for meget nøjagtigt at definere sit udskriftsområde, se nedenstående skærmbillede. Dette kan f.eks. bruges til at printe gadeplaner. Udskriv til roteret PDF. PDF print layout. I og med at der genereres en PDF, kan udskriften sendes på mail til andre, gemmes i ESDH eller blot udskrives. På den måde er udskriftfaciliteten langt stærkere end en traditionel udskrift. 31

32 8. Analyser CBkort muliggør med sin opbygning af datasources at foretage relevante analyser på tværs af data. Analysemodulet kan sættes op til at lave analyser på hvert tænkeligt dataset, der kan relateres geografisk. Der findes 2 standard opsætninger i CBkort: BBR og Befolkningsanalyse. Analyserne foretages på baggrund af et område tegnet i kortet eller via en cirkel med angivet radius. Med udgangspunkt i disse er mulighederne mange. Analysemodulet er tiltænkt en målrettet analyse, der er forudkonfigureret til en række specifikke behov. Modulet til ad hoc analyser kan derimod bruges, hvis der er behov for mere fleksible analyser. 8.1 BBR-analyse BBR analyse er et værktøj, der gør det let at lave analyser på baggrund af BBR -data. Værktøjet kan udregne en række oplysningen indenfor et område, brugeren tegner på kortet. På den måde kan alle medarbejder i kommunen hurtigt få oplysninger om antallet af boliger i et område osv. BBR analyse kan sættes op til at hente data fra kommunens Ejendomsog Miljødatabase eller trække data via Grontmij Carl Bros OIS data. 8.2 Befolkningsanalyse Med modulet Befolkningsanalyse kan man hurtigt beregne befolkningstallet indenfor et område i kortet. Området vælges ved at tegne i kortet eller simpelt ved at vælge en cirkel omkring et punkt. I nedenstående ilustration er værktøjet sat op mod kvadratnets-data fra Danmarks Statistik. I mange kommuner trækkes 32

33 data fra Ejendoms- og Miljødatabasens såkaldte p-data. Det betyder, at dialogboksen kan udvides med oplysninger om alders fordeling. Så det bliver let at se, hvor mange børn der er i den skolesøgende alder, hvor mange ældre osv. BBR-analyse foretage med polygon. Befolkningsanalyse foretaget med radius. 8.3 Ad hoc analyser Ad hoc analyser er et modul til CBkort, der ikke er rettet mod de almindelige brugere af CBkort, men er tiltænkt systemadministratoren. Her har man muligheden for at lave anvancerede koblinger og udvælgelse af data. Værktøjet svarer til de SQL/udvælgelses værktøjer, der findes i traditionelle desktop GIS. Med værktøjet er det f.eks. muligt at vælge alle matrikler, der ligger indenfor en 33

34 buffer på 800 meter fra alle lokalplaner, hvor anvendelsen er etagebebyggelse. Man kan f.eks. også udvælge alle bygninger med en bestemt anvendelseskode, der ligger på matrikler, der er over 1000 m2 i en afstand af 1500 meter fra et givent objekt, f.eks. en linie. Resultatet kan både ses i kortet og kan eksporteres som regneark til Excel. Med modulet er det muligt at analysere på data fra alle datakilder og koble dem på alle mulige måder. Dette er værktøjets styrke, men samtidig også dets begrænsning. Det kræver et vist kendskab til GIS og de bagvedliggende data. Sætter man en forespørgsel uhensigtsmæssigt sammen, kan det kræve mange ressourcer på serveren og dermed være til gene for de andre brugere. Derfor anbefaler Grontmij Carl Bro, at værktøjet kun anvendes af brugere der har en vis erfaring i håndtering af geografiske data. Ad hoc analyse. Brugeren kan opbygge sine egne søgeudtryk og geografiske udtryk eller anvende de prædefinerede geografiske analyser, se nedenstående illustration. 34

35 9. Integration 9.1 Minimap - integration med hjemmesiden Minimap er et unikt værktøj i CBkort, der gør det meget let at integrere dynamiske kort på en hjemmeside. Hvorfor nøjes med et kort der er gemt langt nede på den kommunale hjemmeside, når borgerne forventer at kortet med daginstitutioner findes under linket børn og unge. De finder det aldrig, når kommunens webgis ligger under menuen Teknik og miljø. For at sætte Minimap op, vælger man først det baggrundskort og de temaer, der er aktuelle, og vælger derefter det udsnit, man ønsker skal på hjemmesiden. Når kortudsnittet er Minimap. 35

36 valgt, åbner en dialogboks med det aktive kort med de netop valgte temaer, pakket ind i et såkaldt i-frame tag. Den webansvarlige kan nu indsætte kortet på hjemmensiden, lige så let som man indsætter et billede. Værktøjerne i det lille aktive kort kan styres fra administrationsmodulet, så vil man tilføje en adressesøgning eller mål afstand og areal, kan det let konfigureres. Alle funktioner fungerer i et Minimap. Der er også mulighed for at generere et passiv Minimap. I det tilfælde får man et kort, der genereres dynamisk fra CBkort, men brugeren har ikke mulighed for at navigere, foretage søgninger osv. Fælles for begge typer af Minimap er, at man aldrig mere skal opdatere kortene på hjemmesiden - hvis data opdateres, ændres de automatisk i alle Minimaps. Her er et eksempel på brugen af Minimap på Norddjurs Kommunes hjemmeside. 9.2 ESDH og andre systemer Koblingen til andre systemer er en af de stærke sider i CBkort. Med en serviceorienteret arkitektur og åbne snitflader er det muligt at lave koblinger til stort set alle andre systemer. Integrationen mellem ESDH og GIS er et modul i CBkort, der gør det muligt at geokode sager, akter, dokumenter osv. fra et ESDH system. Geokodningen kan forgå ved at tegne i kortet (punkt, linie eller flade) eller ved at udvælge et objekt. Det kunne eksempelvis være en lokalplan eller en matrikelflade. I CBkort er det underordnet om den flade, der vælges, kommer fra et lokalt datasæt eller fra en WFS datakilde som eksempelvis Kortforsyningen eller PlansystemDK. 36

37 Der kan søges i de geokodede ESDH sager og dokumenter nøjagtig på samme måde som alle andre objekter i CBkort, og det er naturligvis muligt at hoppe fra CBkort direkte ind på den pågældende sag eller dokument i ESDH systemet. Man kan altid nemt gemme et aktuelt kortudsnit på en sag, ligesom det er let at gemme resultatet af en søgning eller konfliktanalyse i sit ESDH system. 9.3 OIS Med CBkort har du mulighed for at lave et udtræk af de landsdækkende ejendomsregistre, da Grontmij Carl Bro er OIS-distributør. Via webservices er der implementeret adgang til OIS data. I CBkort er der hele 4 metoder til at få adgang til og bruge data: Direkte opslag: Analyser: Tematiseringer: Matriklen: Man udpeger en adresse eller matrikel, og får præsen teret data om den pågældende ejendom. Ved at tegne en polygon i CBkort kan man få en analyseover f.eks. samlet etageareal, beboelsesareal, antal sommerhuse. Der findes allerede en række standardanalyser, men systemet kan let tilpasses til mere specifikke formål. (Se BBR analyse). Inden for et område angivet med en polygon kan man vælge at få præsenteret eksempelvis de ejendomme (an givet ved adressepunkter), der er opvarmet med naturgas. Få ejendomsnummeret fra matriklen (ny service) 9.4 Høringslister (E&M) CBkort bygger på et koncept kaldt datasources. Konceptet indebærer, at vi definerer datakilder såsom databaser, webservices, WMS-WFS-tjenester og forskellige GIS-formater, som CBkort kan anvende. CBkort har en generel datasource til eksterne relationsdatabaser, som f.eks. Ejendoms- og Miljødatabasen, som mange kommuner anvender. CBkort giver dermed muligheden for at lave høringslister. En høringsliste skabes ved at du tegner en polygon i kortet. Inden for denne polygon kan du søge og finde alle de personer, der skal udskrives breve til, typisk ved en nabohøring eller lokalplanhøring. Herved genereres der et Excel regneark. Regnearket kan bruges som adresseliste til fletning med breve skrevet i Word. 9.5 GeoEnviron Som bruger af GeoEnviron giver CBkort integrationen brugeren mulighed for at få en lokalitet vist på et kort. CBkort tilgås fra GeoEnviron. Ved at placere musen i Lokalitets-ID feltet og højreklikke, får brugeren adgang til CBkort ved hjælp af en drop down liste, hvor muligheden Send til CBkort vælges. Dermed åbner CBkort i et nyt vindue. I kortet vises den GeoEnviron lokalitet (site), som brugeren har valgt i GeoEnviron. Man kan sættes integrationen op til at benytte den ønskede CBkort profil. 37

38 Brugeren kan navigere rundt i kortet med navigeringsværktøjerne. For at få oplysninger om lokaliteten, klikker man med den aktive infoknap på lokaliteten og informationerne for lokaliteten vises i resultatlisten over temavælgeren. I denne resultatliste har man mulihed for at vælge to knapper: En infoknap og en kortknap. Klikker man på førstenævnte vises GeoEnviron informationerne for denne lokalitet samt nærbillede af lokaliteten, se nedenstående illustration. Klikker man på kortknappen, dirrigeres man tilbage til hovedkortet i CBkort. GeoEnviron. GeoEnviron Lokalitet vist i CBkort. 38

39 9.6 Andre eksterne datakilder KMS temaer, geonøgler og matrikelservices Andre eksterne datakilder, som kan anvendes i CBkort er: DAI PlansystemDK GEUS data Blom Info data Dansk Skanning data Informatik - Filarkivet 10. Layout Det meste layout i CBkort kan ændres med CSS casdading style sheets. Hver profil i CBkort kan pege på hver sit customiserede CSS og dermed have individuelle farver, skriftyper mm Layout med CSS CSS er en standard der bruges på alle web-sider, og som bruges til at bestemme udseendet af en web-sides html-elementer. Følgende kan bl.a. styres med CSS: Skriftyper og størrelser. Elementernes størrelse Fx de enkelte bokse som holder indholdet på plads. Kant-farve og baggrundsfarve. Baggrundsbilleder. Elementers placering på siden. Elemternes rækkefølge (z-index): Dvs hvilket element der ligger øverst når flere elementer ligger oven i hinanden. Hvorvidt et element skal være synligt eller ikke. Mouseover -effekter Elementer skifter udseende, når musen føres over dem. 39

40 Forskellen i udseende på ældre versioner af CBkort og version er udelukkende styret af CSS: CBkort 2.4 standard layout CBkort 2.5 standard layout (ændret med CSS) 40

41 10.2 Andre layout metoder Der er mange andre muligheder såsom at skifte ikoner og knapper ud, lave tekst-knapper om til ikon-knapper mm se de to følgende eksempler: Nye knapper og værkstøjsbjælker Nye knapper, dialoger og skygger. At skifte ikoner på værktøjslinien ud som i de to eksempler ovenfor er for det meste konfigurerbart. Logoet i øverste venstre hjørne af eksemplerne (her hhv Spatial Suite og Danmarks Miljøportal ) kan styres med parametre i konfigurationen, men kan også styres vha af CSS. 41

42 42 Hvis det ønskes, kan layoutet også modificeres ved brug af javascript. Det kan man konfigurere sig ud af, idet man laver et plugin som indeholder den javascript man ønsker. Derved er det ikke nødvendigt at ændre i standard-koden.

43 11. CBkort referencer Her ses forskellige referencer på eksisterende CBkort løsninger. DANMARKS MILJØPORTAL PLANSYSTEM.DK 43

44 HILLERØD KOMMUNE HORSENS KOMMUNE 44

Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp

Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp Råstoffer på Havet - WebGIS - Hjælp 1. Indledning - dynamisk zoom 9. Værktøjer 2. Råstoffer på havet WebGIS opbygning - zoom til udsnit - tilpas kort 3. Baggrundskort - panorér kort - download af data

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Opdateret 05-03-2010 Indhold 1. Indledning...2 2. Visning af planer...3 3. Baggrundskort...5 4. Oversigtskort...5 5. Målestok...5 6. Funktioner (Trykknapper)...6

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort Vejledning i WebKort Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort 1 Indhold Zoom og panorér mm.... 3 Temavælger... 5 Gennemsigtighed (transparents)... 6 Menu-bjælken... 7 Søg... 7 Søg en

Læs mere

Kommunekort Vejledning

Kommunekort Vejledning Haderslev Kommune Kommunekort Vejledning Data & Information Rådhuscentret 6500 Vojens www.haderslev.dk gis@harderslev.dk Redigeret 23-01-2013 Indhold Tryk for at spring til afsnit 1. Kom nemt i gang 2.

Læs mere

I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges.

I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges. MiljøGIS vejledning I det følgende er der en detaljeret beskrivelse af Miljøministeriets tjeneste MiljøGIS, hvordan det er bygget op og hvordan det bruges. Der findes mange versioner af MiljøGIS, derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Kom godt i gang med NetGIS4

Kom godt i gang med NetGIS4 Kom godt i gang med NetGIS4 November 2013 Brugergrænseflade Dette notat giver et overblik over mulighederne i NetGIS4. Du finder brugervejledningen under menuen Hjælp og link. A C B G E D F Bogstaverne

Læs mere

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse

WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse WebKort, hvordan? Indholdsfortegnelse Hvor finder jeg kort på Horsens Kommunes hjemmeside?... 2 Hvordan finder jeg en bestemt adresse i kortet?... 4 Hvordan finder jeg en matrikel eller ejendom?... 5 Jeg

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Vejledning i brugen af VisKort

Vejledning i brugen af VisKort Vejledning i brugen af VisKort Indhold Hvad kan VisKort...... - 1 - Browser... - 1 - Opbygning af kortvinduet... - 2 - Navigation (zoom) i kortvinduet... - 2 - Oversigtskort... - 3 - Find en adresse...

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Vejledning til NetGIS 5.0

Vejledning til NetGIS 5.0 Vejledning til NetGIS 5.0 På Vejle Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion til brug af kortet.

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult)

Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult) Kortbilag til kortlægningsbreve version 1.0.2. Dato: 27022013 (ændring markeret med gult) Pkt 1: Hvis der er andre fladetyper end V1- og V2-flader på din lokalitet skal du oprette et fiktivt sagstrin,

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan altid

Læs mere

Kortforsyningen ArcGIS 9.0 SP2 - WMS Version 1.1.1

Kortforsyningen ArcGIS 9.0 SP2 - WMS Version 1.1.1 Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningen WMS 1.1.1 Version 1.0, 2003-05-15 KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen ArcGIS 9.0 SP2 - WMS Version 1.1.1 Version 1.0, 2005-01-21 1 Indledning I forbindelse

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 12 8 2 7 9 3 10 4 1 5 6 11 Brugergrænsefladen 1. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

VEJLEDNING TIL KORT FRA COWI VERSION MAJ 2013

VEJLEDNING TIL KORT FRA COWI VERSION MAJ 2013 VERSION MAJ 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 HVAD ER?... 1 3 HVORDAN INSTALLERES?... 1 4 HJÆLP, JEG KAN IKKE FÅ TIL AT VIRKE HVAD SKAL JEG GØRE?... 1 5 HVILKE KORT VISES I? GEM OG HENT KORTOPSÆTNING...

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS

BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS BRUGERVEJLEDNING TIL MOVIA WEBGIS 2 8 2 7 9 3 4 0 5 6 Brugergrænsefladen. Kortvindue 2. Værktøjslinje med 4 forskellige faner 3. Knap til at skjule eller åbne værktøjslinje 4. Lagoversigt/symboloversigt/resultatoversigt

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR-nyhedsbrev fra Region Nordjylland februar 2016 Den nyeste version af tjeklisten kan altid findes i vores kvalitetshåndbog: www.rn.dk/regional-udvikling/jordforurening/kvalitetshaandbog under IT-værktøjer.

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere