REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB"

Transkript

1 REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

2 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål Adgang til prøverne Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere Dommere Hjælpere Adgangskrav Vaccinationer Sundhedskrav mv Drægtige tæver Løbske tæver Kupering Forbudte racer Tilmelding Indbetaling af tilmeldingsgebyr samt tilbagebetaling Klager Kontrol På prøveområdet Opførsel Doping Sporenes opbygning Generelt: Anlægsklasse: Åbenklasse: Eliteklasse: Bedømmelsen og præmieringen Dagens bedste Championat krav Dansk Sporchampion (kaninslæb) DKSCH(S) Dansk Elite Sporchampion (kaninslæb) DKESCH(S)

3 2 Formål Formålet med sporprøven er at bedømme de deltagende hundes evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet, dels til støtte for avlsarbejdet og dels for at stimulere interessen for sporarbejde blandt klubbens hunde. 3 Adgang til prøverne Alle racer som er med i Dansk Terrier Klub med en DKK eller anden FCI-anerkendt stambog kan deltage på prøverne. Stambogen skal medbringes på prøvedagen. Fører og ejer skal være medlem af Dansk Terrier Klub. I det omfang der er plads på prøverne, kan alle andre racer deltage såfremt fører og ejer er medlem af DKK. Hunden skal ligeledes have en DKK eller anden FCI-anerkendt stambog. 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere. Ingen ved prøven fungerende dommer eller prøveleder kan anmelde hund eller selv fremføre hund til afprøvning. DTKs Sporudvalg har ret til at arrangere prøver, på hvilke dommere, prøveledere og øvrige hjælpere fra tidligere afholdte prøver i DTK har fortrinsret. Dette skal fremgå tydeligt af invitationen. Fortrinsretten har en forældelsesfrist på 2 år og kan udelukkende benyttes 1 gang med én hund. Herefter skal en ny fortrinsret erhverves. Hvis hjælpere skal afprøves på dagen, er det prøveleders ansvar, at disse afprøves på et ukendt spor. 3.2 Dommere Den arrangerende kreds/udvalg eller prøvens prøveleder inviterer i god tid dommere til klubbens prøver. Alle af DKK godkendte kaninslæbsdommere kan virke som dommere på prøven foruden vildtspors- og schweiss-dommere. Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommeren og dennes afgørelser. En dommer kan ikke dømme husstands egen hund. 3.3 Hjælpere Sporlægning: Sporet udlægges af en stifinder og eventuelt en sporlægger på hvert spor. Såfremt sporet er udlagt udelukkende af en stifinder, skal denne benytte gps under sporets udlægning. Sporprøve: Under sporprøven skal dommer, stifinder samt eventuelt sporlægger gå med på sporet. Der kan desuden evt. være en hornblæser. En fører eller dennes husstand må ikke lægge spor for egen hund. 3

4 4 Adgangskrav For anlægsklasse 400m gælder at hunden skal: Være fyldt 7 mdr. på prøvedagen. For åbenklasse 1000m gælder at hunden skal have opnået: 1.præmie i anlægsklasse (kaninslæb) eller 1. præmie på 400 meter/3 timers schweisspor eller 1. præmie på nordisk anlægsprøve på mindst 400m ligesom Hunden skal være fyldt 10 måneder på prøvedagen. For eliteklasse 1200m gælder at hunden skal have opnået: 3 x 1. præmie i åbenklasse (kaninslæb) eller 1. præmie på 400 meter /20 timers schweisspor eller 1. præmie på nordisk åbenklasse prøve på mindst 400m ligesom Hunden skal være fyldt 24 måneder på prøvedagen. En hund kan ikke igen deltage i anlægsklasse efter at have opnået én 1. præmie i åbenklasse eller eliteklasse. Ligeledes kan en hund ikke igen deltage i åbenklasse efter at have opnået én 1. præmie i eliteklasse 5 Vaccinationer For at deltage på prøven skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Førstegangsvaccinationer skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. Dokumentation for vaccination skal medbringes på prøven. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. 6 Sundhedskrav mv. Hunde, som afprøves, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage på prøve, såfremt den på prøvedagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette. 6.1 Drægtige tæver Drægtige tæver kan ikke deltage i prøver de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke afprøves. 6.2 Løbske tæver Løbske tæver kan anmeldes og afprøves. Disse skal afprøves sidst, og skal indtil afprøvningen sammen med føreren opholde sig på et af prøvelederen nærmere anvist sted. Hunden skal under alle omstændigheder holdes væk fra andre hunde på prøven indtil disse selv er afprøvet. 6.3 Kupering Kupering m.v. Alle ørekuperede hunde født fra og med 1. juli 2009 kan ikke afprøves, uanset hvor hunden er født. For ørekuperede hunde født inden den 1. juli 2009 gælder, at hunde født i et land, hvor ørekupering er forbudt, ikke kan afprøves. (For dansk opdrættede hunde gælder, at ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 ikke kan afprøves). Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke afprøves, uanset i hvilket land hunden er født. 4

5 Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner. For hunde født før 1. oktober 2004 gælder, at hvis en hund er født stumphalet, skal der, såfremt dette ikke allerede fremgår af hundens stambog, fremlægges en dansk- eller engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 gælder, at kun følgende racer kan afprøves naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Boston Terrier, Bouvier des Flandres, Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d Atura Catala, Jack Russell Terrier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk hyrdehund, Mudi, Old English Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Vizsla og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun dele af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan dermed ikke afprøves (og vil blive diskvalificeret). Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Da lovgivning vedrørende kupering/andre operative indgreb varierer fra land til land, må dommeren således i sin bedømmelse ikke tage hensyn til, om hunden i overensstemmelse med standarden er blevet kuperet eller har fået sine vildtkløer fjernet. 6.4 Forbudte racer Racer som er forbudte ifølge dansk lovgivning kan ikke deltage på sporprøverne. 7 Tilmelding Tilmelding skal ske via Hundeweb med mindre andet er annonceret. Tilmeldinger til sporprøver er bindende Anmeldelsesfristen er 4 uger. Efteranmeldelser modtages såfremt der er plads på prøven. Ved for mange tilmeldinger udvælges deltagerne via lodtrækning. Dog prioriteres der efter nedenstående rækkefølgende: 1. DTKs egne medlemmer og racer har fortrinsret 2. Resterende pladser tildeles øvrige medlemmer af DKK. Denne prioriteringsliste er ikke gyldig ved prøver arrangeret med fortrinsret for dommere, prøveledere og hjælpere. Se afsnittet Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere. 8 Indbetaling af tilmeldingsgebyr samt tilbagebetaling Tilmeldingsgebyret fastsættes individuelt af arrangøren af prøven. Tilmeldingsgebyret skal være indbetalt inden anmeldelsesfristens udløb, da prøvedeltageren ellers kan miste sin ret til at deltage på prøven. Ved for sen indbetaling er det op til den arrangerende prøveleder at afgøre, hvorvidt en hund kan deltage. Tilmeldinger til sporprøver er bindende. Ved afbud til prøven tilbagebetales tilmeldingsgebyret ikke. Ej heller hvis en anden hund/deltager kan tage pladsen Såfremt der fremvises gyldig dyrlægeattest, som dokumenterer at hunden ikke er i stand til at stille på prøven tilbagebetales tilmeldingsgebyret. Arrangøren kan pålægge et ekstragebyr ved eftertilmelding, ved manglende adresseændring, eller hvis andre registrerings- eller betalingsforhold ikke er i orden ved tilmeldingsfristens udløb. 5

6 Ligeledes kan arrangøren pålægge et ekstragebyr såfremt prøvedeltager ønsker ændringer i tilmeldingen. Prøvearrangør er ikke forpligtet til at returnere indbetalt gebyr i tilfælde af aflysning på grund af force majeure. 9 Klager Ønsker en deltager at klage skal prøvelederen mundtligt gøres opmærksom på dette på dagen. Prøveleder skal forsøge at forlige klagen på dagen. Lykkes dette ikke skal den skriftlige klage sendes til den arrangerende specialklubs bestyrelse inden 8 dage efter prøvens afholdelse. Klagegebyr på kr. 500,00 skal indsendes sammen med klagen. Klagegebyret refunderes, såfremt klager får medhold. Klager behandles af den arrangerende specialklubs bestyrelse. Inden klagen behandles indhentes udtalelser fra alle implicerede parter. Der kan desuden indhentes udtalelser fra andre relevante personer (vidner/prøveleder eller andre). Når sagen således er belyst bedst muligt, vil den indklagede blive gjort bekendt med alle udtalelser der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. Efter endt klagebehandling træffer DTKs bestyrelse en endelig afgørelse vedrørende sagens afgørelse. Dommerens bedømmelse er inappellabel. Ved dommerens overtrædelse af nærværende reglement kan DTKs bestyrelse dog ændre dommerens afgørelse dette vil normalt være i form af at prøveresultatet annulleres. Alle afgørelser vil blive offentliggjort på DTKs hjemmeside i form af referat fra bestyrelsesmøde. Hvis klager er uenig i afgørelsen fra den DTKs bestyrelse kan klagen indgives for DKK under til enhver tid gældende regler herfor. 10 Kontrol Der kan på prøvedagen ske ID-kontrol af de tilmeldte hunde. 11 På prøveområdet Prøvelederen er øverste myndighed på prøven. Det er prøvedeltagerens eget ansvar at møde i god tid til prøven, så hunden er til stede, når den skal bedømmes. Hundene skal overalt på prøveområdet føres i line. Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller hunde, kan den bortvises af prøvelederen. Evt. opnået præmiering på dagen kan da fratages hunden. Enhver bortvisning eller fratagelse af præmiering skal indberettes til DKK med kopi til arrangerende specialklubs bestyrelse. Afstraffelse af hunde medfører øjeblikkelig bortvisning samt fratagelse af evt. opnået præmiering, desuden efterfølgende indberetning til DKK med kopi til DTKs bestyrelse. Under afprøvningen må der hverken bæres eller anvendes tekniske hjælpemidler såsom skridttæller, navigationsudstyr, pejl eller lign. Stifinder og prøveleder er dog undtaget, såfremt dette sker lydløst. 12 Opførsel Al utilbørlig kritik af en dommer, nedsættende ytringer om en fungerende dommer og fjernelse af en afprøvet hund eller udeblivelse, mens prøven stadig pågår, såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt evt. bortvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Prøvelederen skal indberette hændelsen til DKK med kopi til DTKs bestyrelse. 6

7 13 Doping Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping). Dopingkontrol kan ske ved prøver. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, prøveleder eller dommere) af en hund skal sammen med en skriftlig begrundelse for kontrollen indgives til prøvelederen senest på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr ,00, der fortabes, såfremt testen er negativ. Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, såfremt testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af anmelder. De kr ,00 som allerede er indbetalt regnes som depositum. Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal prøvelederen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler prøvelederen at tilkalde dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvaberprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Prøvelederen orienterer arrangerende specialklubs bestyrelse om den udførte dopingkontrol, som herefter orienterer DKK s Sundhedsudvalg. Det aftales herefter på baggrund af anmodningens karakter med dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger træffer DKK s Sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har været tale om doping. Sundhedsudvalgets afgørelse tilsendes arrangerende specialklubs bestyrelse, som træffer afgørelse om hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller om den skal videregives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. Personer der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DTKs bestyrelse, som herefter træffer afgørelse om hvorvidt sagen skal overgives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. 14 Sporenes opbygning 14.1 Generelt: Der udlægges et slæb pr deltagende hund. Afstanden mellem de enkelte spor skal være mindst 100m. Slæbet markeres i nødvendigt omfang, dog således at markeringerne er usynlige for hundeføreren. Slæbet lægges sådan, at udlæggerens fod distraherer/støtter hunden mindst muligt. Prøven arrangeres i varieret terræn, det vil sige at skov og marker kan bruges som terræn. Hunden skal under bedømmelsen føres i 8-10 meter line og må ikke føres i kvælerhalsbånd. Der skal så vidt muligt være ens vilkår for alle den pågældende dag. Dommer skal kunne have overblik over området hvori sporet er udlagt. Sporet udlægges så det så vidt muligt ikke er synligt i terrænet samt således at større stier, grusveje, grøfter, vandløb mv. passeres altid direkte på tværs Anlægsklasse: Anlægsklassen afvikles som 400m slæb på frisk evt. veloptøet kanin eller hare: 2 knæk på 90 grader. Liggetiden skal være minimum 30min, dog maximalt 6 timer. De første 50m af sporet skal være ligeud uden knæk. Ved sporets udlægning markeres anskudsstedet med en hårtot fra kaninen Stifinderen angiver ved starten sporets startsted og retningen for hundeføreren. Hvis friskoptøet kanin eller hare benyttes, skal dette benyttes på alle spor på dagen. 7

8 14.3 Åbenklasse: Åbenklassen afvikles som 1000m slæb på frisk evt. veloptøet kanin eller hare. 4 knæk på 90 grader. Liggetiden skal være minimum 30min, dog maximalt 6 timer. De første 50m af sporet skal være ligeud uden knæk. Sporet gradueres i sværhedsgrad fra 1. til 2. og 2. til 3. gang en hund prøves: Sværhedsgrad 1: Ved sporets udlægning markeres anskudsstedet med en hårtot fra kaninen Stifinderen angiver ved starten sporets startsted og retningen for hundeføreren. Sværhedsgrad 2: Ved sporets udlægning markeres anskudsstedet med en hårtot fra kaninen. Anskudsstedet anvises ikke hundeføreren. Der anvises i stedet en kasse, hvori hund og fører selv skal udrede anskudsstedet samt sporets retning. Kassen udgør et område på 20 x 20 meter. Kassens hjørner bør markeres med bånd. Sværhedsgrad 3: Ved sporets udlægning markeres anskudsstedet med en hårtot fra kaninen. Anskudsstedet anvises ikke hundeføreren. Der anvises i stedet en kasse, hvori hund og fører selv skal udrede anskudsstedet samt sporets retning. Kassen udgør et område på 20 x 20 meter. Kassens hjørner bør markeres med båndi forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. (wiedergang). Kaninen slæbes både frem og tilbage i wiedergangen. Det må ud fra terrænet afgøres i hvilket knæk tilbagegangen skal være. Placeringen bør så vidt mulig ikke være i samme knæk på samtlige spor på prøven. Er der fra sidste knæk til sporets afslutning 100m eller derunder må tilbagegangen ikke være i sidste knæk. Hvis friskoptøet kanin eller hare benyttes, skal dette benyttes på alle spor på dagen Eliteklasse: Eliteklassen afvikles som 1200m slæb på frisk evt. veloptøet kanin eller hare. Liggetid: Minimum 60min. Maximalt 6 timer. Ved sporets udlægning markeres anskudsstedet med en hårtot fra kaninen. Anskudsstedet anvises ikke hundeføreren. Der anvises i stedet en kasse, hvori hund og fører selv skal udrede anskudsstedet samt sporets retning. Kassen udgør et område på max 30 x 30 meter. Kassens hjørner bør markeres med bånd. De første 50m af sporet skal være uden knæk. 4 knæk på 90 grader. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. (wiedergang). Kaninen slæbes både frem og tilbage i wiedergangen. Det må ud fra terrænet afgøres i hvilket knæk tilbagegangen skal være. Placeringen bør så vidt mulig ikke være i samme knæk på samtlige spor på prøven. Er der fra sidste knæk til sporets afslutning 100m eller derunder må tilbagegangen ikke være i sidste knæk. 1 af knækkene indeholder en wiedergang med overspring*) Sporet anlægges i varieret terræn, f.eks. skov til mark/åbenskov til skov. Foruden ovenstående krav skal mindst ét af følgende elementer indgå på elitesporet: 8

9 Der kan lægges en stjerne*) med 4-6 ben på ca. 60m i diameter (det vil sige at et ben kan være fra 20-30m) ca. midt på sporet. Et naturligt sted på sporet kan der udlægges en afledning*) på tværs af sporet med schweiss, klov el. lign. Der kan etableres et overspring*) på ca. 10m hvor kanin løftes fra sporet. Overspringet må ikke placeres i forbindelse med et knæk. Der kan lægges en sløjfe*)i form af et 8-tal på sporet. Diameteren på de 2 cirkler i 8-tallet skal være ca. 10m. Sporet kan udlægges i zigzag*) over 40-50m for at efterligne kaniners naturlige bevægelsesmønster. Andre typer af elementer kan eventuelt benyttes Placeringen af element/elementer og element-type må så vidt mulig ikke være ens ved samtlige spor på en prøve. Afvikles der flere elitespor på samme prøve, skal antallet af forhindringer/hændelser (knæk, wiedergange samt elementer) samlet set være det samme på sporene. *) Beskrivelse af wiedergang med overspring samt de mest benyttede elementer findes i supplerende skitse til sporlæggervejledning 15 Bedømmelsen og præmieringen Der skal altid udleveres en skriftlig kritik fra dommeren til den enkelte hundefører. Det anbefales at Bedømmelsesskema til kaninslæbsprøver benyttes. Kopi af kritikken opbevares af prøvearrangøren. Præmielister sendes til DKK. Der skal ved præmieringen ikke stilles krav om slavisk sporing. 1.præmie gives til den hund, der energisk, vedvarende og i passende tempo, følger sporet og selvstændigt udreder eventuelle tab. 2. præmie gives til den hund, der ikke i tilstrækkelig grad kan honorere ovenstående krav, og som evt. behøver hjælp fra dommeren én gang for at fuldføre sporet. 3. præmie gives til den hund, der viser en meget usikker/ukoncentreret præstation, men som alligevel viser, at den er i besiddelse af de ønskværdige evner/egenskaber. For at fuldføre sporet, må den højst have modtaget hjælp fra dommeren to gange. 0. præmie gives til den hund, der på dagen er for usikker/ukoncentreret, og ikke er i stand til at følge eller fuldføre spor uden yderligere hjælp fra dommere. Det er tilladt for føreren at hjælpe hunden med udredningen. Dog er det først og fremmest hundens evne til selv at udrede sporet som bedømmes. Førerens indgriben skal fremme hundens udredning af sporet, ellers kan hunden trækkes en præmieringsgrad. Evt. korte ryk i linen, dæmpende kommandoer og ros er altid tilladt. Det er tilladt at lade dommeren informere deltagerne om hvorledes førerens indgriben bedømmes under prøven. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren. Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, evne og lyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. 9

10 Såfremt hunden i anlægs- og åbenklasse går af sporet, men stadig arbejder, griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig ca. 50m fra sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet. I eliteklasse skal hunden og føreren selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), og først når hunden er ca. 50m fra sporet. Når hunden har tab af sporet skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Hvis retningen ud af den åbne start (kassen) ikke er korrekt, må dette ikke automatisk betyde trækning af en præmieringsgrad. Hunden dømmes som udgangspunkt først med tab ca. 50m udenfor kassen. Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner over, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes, dog således at overdreven fører indgriben regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker flere gange, trækkes en præmiegrad. Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden springer tilbagegangen, zig-zag eller 8-tal over. Det er tilladt hunden at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge sider af sporet samt med hjælp fra føreren. Hvis dommeren er i tvivl om hund og fører har afsluttet sporarbejdet kan der trækkes en præmieringsgrad Dagens bedste For hver prøve udnævnes prøvens bedste hunde separat i alle 3 klasser. Prøvens bedste hund udvælges blandt hunde som har opnået en 1. præmie i klassen. Hundens alder tages i betragtning til yngste hunds fordel. Der stilles ikke krav om slavisk sporarbejde på tilbagegang, zig-zag og 8-tal. 16 Championat krav 16.1 Dansk Sporchampion (kaninslæb) DKSCH(S) 3 x 1. præmie på åbenklasse 1000m slæb i de 3 sværhedsgrader 1, 2 og 3, under mindst 2 forskellige dommere Dansk Elite Sporchampion (kaninslæb) DKESCH(S) Titlen som Dansk Elite Sporchampion DKESCH(S) tilfalder terriere, der har bestået ovenstående 1200m elitespor til en 1. præmie OG som forinden har opnået Dansk Sporchampionat DKSCH(S). Desuden tilfalder titlen som Dansk Elite Sporchampion DKESCH(S) terriere der inden ændring af reglementet for elitespor har opnået en 1. præmie på 1200m elitespor i DTK. 15. Planlægning af prøver 10

11 Arrangøren planlægger sporprøver og annoncerer dem via hundeweb, Terrier Nyt samt på sporudvalgets hjemmeside I forhold til prøvedatoen tages der så vidt muligt hensyn til andre arrangementer i DTK. Se i øvrigt prøveledermanualen på sporudvalgets hjemmeside. På hjemmesiden findes også sporlæggeranvisning for kaninslæb. OVENSTÅENDE REGLEMENT ER REVIDERET OG GODKENDT AF DANSK TERRIER KLUB D. 11. SEPT OG EFTERFØLGENDE GODKENDT AF DANSK KENNEL KLUB D. 11. OKTOBER 2016 REGLEMENTET ER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Revideret udgave gældende for SPIDSHUNDEKLUBBEN Ændringer i forhold til DKK s sporprøveregler, er skrevet i Centuri, kursiv og rødt. Godkendt af DKK 31/01-2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere 3 2.4 Hjælpere 4

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs kreds 11 s nordiske udstilling den 3. og 4. august 2019 i Horne Idrætspark Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde Lørdag grupperne 2,3,5,6,8 - Søndag: grupperne 1,4,7,9,10 Dansk

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 tallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 6 Udstillingsberettigede Danskejede

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale dobbeltudstilling den 18.-19. august 2018 på Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne Lørdag: Alle grupper Søndag: Alle grupper Dansk Kennel Klub byder hermed velkommen

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 3. november 2018 og søndag den 4. november 2018 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2008 1 REGLER for lydighedsprøver 2008 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 REGLER for lydighedsprøver 2010 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Udstillingsreglement 2011

Udstillingsreglement 2011 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2011 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver Dansk Kennel Klub Prøveledermanual for schweissprøver Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Forord 3 2. Klubbens schweissprøveprogram 3 3. Hundeweb 3 4. Prøvelederens ansvar og

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16 god 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2017 REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2017 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske

Læs mere

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16 betalinggod 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2019 REGLEMENT FOR RALLLYDIGHED 2019 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab 2017 Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra 20.01.2017 Indhold Formål... 3 Almene bestemmelser... 3 Adgangskrav

Læs mere

Udstillingsreglement 2010

Udstillingsreglement 2010 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Udstillingsreglement 2012

Udstillingsreglement 2012 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2012 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015]

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015] AGILITY REGLEMENT 2015 [17. Januar 2015] Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 7 E. Kvalitetsbedømmelse... 11 F. Titler... 11 G. Præmiering...

Læs mere

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? UDSTILLINGSREGLEMENT 2015 Indledning Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? Regler kan ind imellem være lidt vanskelige at finde rundt i, og man kan godt komme ud for, at man skal bruge en masse tid

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Udstillingsreglement 2013

Udstillingsreglement 2013 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2013 Indledning 2 Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB KREDS

DANSK KENNEL KLUB KREDS DANSK KENNEL KLUB KREDS 6 nationale udstilling den 23. og 24. august 2014 Aarhus Firmasport, Palludan Müllers Vej 110, 8200 Århus N Lørdag dømmes grupperne 1, 2, 3, 4 og 6 Søndag dømmes grupperne 5, 7,

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Udstillingsreglement 2014

Udstillingsreglement 2014 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk post@dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2014 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

REGLER for Nose Work-prøver 2017

REGLER for Nose Work-prøver 2017 NOSEWORKREGLEMENT 2017 1 REGLER for Nose Work-prøver 2017 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et, af bestyrelsen nedsat, udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

RINGPERSONALEINSTRUKTION 2017 for DKK s internationale udstillinger

RINGPERSONALEINSTRUKTION 2017 for DKK s internationale udstillinger RINGPERSONALEINSTRUKTION 2017 for DKK s internationale udstillinger Det er vigtigt, at denne instruktion læses meget nøje, idet der kan være indført ændringer eller nye regler, siden du sidst fungerede

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

NOSE WORK REGLEMENT Side1

NOSE WORK REGLEMENT Side1 31052017 NOSE WORK REGLEMENT 20171 Side1 REGLER for Nose Work-prøver 2017 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et, af bestyrelsen nedsat, udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

DOMMERINSTRUKTION 2016 for DKK s internationale udstillinger

DOMMERINSTRUKTION 2016 for DKK s internationale udstillinger 22. december 2015 JN / Domins16.doc 1 DOMMERINSTRUKTION 2016 for DKK s internationale udstillinger Det er vigtigt, at denne instruktion læses meget nøje, idet der kan være indført ændringer eller nye regler,

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Information in english look at our hompage

Information in english look at our hompage Dansk Kennel Klub kreds 10 s nationale udstilling den 8.6., 9.6. og 10.6 2019 i Nykøbing F Hallerne, Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing F Lørdag gruppe 1, 3, 8 - Søndag gruppe 2, 6, 7, 10 - Mandag gruppe

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB KREDS 10, JULESKUE 2018 Nr. Alslev Hallen, Skolegade 3, 4840 Nørre Alslev LØRDAG DEN 8. DECEMBER 2018

DANSK KENNEL KLUB KREDS 10, JULESKUE 2018 Nr. Alslev Hallen, Skolegade 3, 4840 Nørre Alslev LØRDAG DEN 8. DECEMBER 2018 DANSK KENNEL KLUB KREDS 0, JULESKUE 208 Nr. Alslev Hallen, Skolegade 3, 4840 Nørre Alslev LØRDAG DEN 8. DECEMBER 208 Kære udstiller Vel mødt til juleskue i Kreds 0. Skuet finder sted indendørs, og der

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 11. december 2014 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2015 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 tallene henviser til udstillingsreglementet 2014 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

DOMMERINSTRUKTION 2018 for DKK s internationale og nordiske udstillinger

DOMMERINSTRUKTION 2018 for DKK s internationale og nordiske udstillinger DOMMERINSTRUKTION 2018 for DKK s internationale og nordiske udstillinger Det er vigtigt, at denne instruktion læses meget nøje, idet der kan være indført ændringer eller nye regler, siden du sidst fungerede

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2019

LYDIGHEDSREGLEMENT 2019 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2019 1 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser... 4 Arrangør... 4 Deltagerberettigede... 4 Vaccination, sundhedskrav, ansvarsforsikring og doping.... 5 Tilmelding... 6 Framelding/tilbagebetaling

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2018

LYDIGHEDSREGLEMENT 2018 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2018 1 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser... 4 Arrangør... 4 Deltagerberettigede... 4 Vaccination, sundhedskrav, ansvarsforsikring og doping.... 5 Tilmelding... 6 Framelding...

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2018

LYDIGHEDSREGLEMENT 2018 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2018 1 REGLER for lydighedsprøver 2018 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år: Hermed svar fra Dansk Irsksetter Setter Klub ( DISK) svarene er skrevet med rødt efter hvert spørgsmål. Høringen har været behandlet i forbindelse med mail korrespondance blandt DISK Bestyrelses medlemmer

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere